Vektörler Yeni Nesil Sorular

Rektörler yeni nesil sorumuz şu şekilde görmüş olduk gibi bir tablo mız var.
Hep bir fikir kuvvetleri gösterilmiş, bir de hız vektörü gösterilmiş.
Elif Fikri Efe üç kuvvetlerin etkisinde.
Tabloya da gösterilen ve şeklinde sabit, hızlı hareket eden bir ismimiz var.
Buna göre EF İç kuvvetinin eksi koordinat sisteminde gösterimi nasıl olur?
Öncelikle bu sorumuz da dikkat edeceğimiz noktalardan ilki şu sorumuzu dikkatli okumak.
Sorumuz da hız vektörünün vermiş ve demiş ki bu hız vektörü şeklinde sabit hızlı hareket ediyor.
Bu ne demek oluyor?
O zaman bir cisim sabit hızlı hareket ediyorsa ya da duruyorsa o cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır.
Net kuvvetin 0'ın etkisinde dengelenmiş kuvvetler demektir.
Dengelenmiş kuvvetin etkisi de ya duruyordu.
Cismi biz ya da hızı sabittir.
Dikkat etmemiz gereken hususlardan birincisi buydu.
İkincisi.
Ve hız ve kültürünü sanki hani burada şunu sonra size söylemiş gibi oluyor.
Ef bir kuvvetini gösterilmiş.
Ef iki de ucunu ekleyelim.
Çünkü ucu ekleme yöntemimiz vardı.
Ef 2'de taşıdım.
Görmüş olduğunuz gibi EF iki sağa iki birim aşağıya bir birim yani artı eksi de iki birim eksi yede bir birim ucuna ekledim.
Sanki bileşke başlangıçtan son nokta oluyordu ya hız vektörün de buraya ekleyelim.
O halde sanki üçüncü sektörümüz olan EF üç kuvvetinin yönü şu şekilde imiş gibi sizi kandırmak istiyor. Burada üç tane kuvvet vektörü ile bir ve bir hız vektörü toplayan basınız.
Çünkü bunların tamamen birimleri bile farklı.
Yani elma ile üç elma, iki armut ne yapamazsınız?
Toplayamaz olsanız da yine çünkü birimler farklı.
O halde şöyle yapacağız.
Bu hız ve faktörünü hiç düşünmeyiz.
Burada hız vektörü tamamen size bileşke vektörü bulmanız da kandırmak için verilmiş bir etki.
Sizin asıl amacınız ne?
Net kuvvetini sıfır olduğu halde siz ef bir vektörünün efekti vektörünün üç vektörünün topladığınızda net kuvvetin sıfır olması demek bileşenin aslında sıfır olması demek.
O halde ef bir efekti ucuza getirdiniz de öyle bir ef üç vektörü oluşturmanız gerekiyor ki bileşke de sıfır olsun.
O zaman üçüncü vektörün başlangıç noktamız geri dönerseniz o halde net kuvvetinin bileşkesi sıfır olmuş olur.
Ef üç vektörünün gösterimi şekildeki gibidir.
O halde EF üç rektörünü x ve y koordinat sistemine göre gösterin dersek ben şöyle farklı bir renk kaleme alalım elimize.
Ef üç rektörümüzün başlangıç şurası görmüş olduğunuz gibi eksi ye de bir birim.
Eksi x de kaç birim dört birim o halde eksi dört de eksi bir vektör dür deyip cevabımızı oluşturacağız.
Bu tarz sorularımıza dikkat edelim.