İki Kare Farkı Özdeşliği

Merhaba arkadaşlar şimdi ise İki kare farkı özdeşlik devam edelim.
Akar eksi ve kare eşittir eksi 5 çarpı artı 5 şeklinde gösterilir.
Biz bunları iki kare farkı diyoruz.
Şimdi aşalım verilen ifadelerin hepsini.
İki kare farkı yöntemiyle çözelim.
x Kare eksi dokuz demiş.
Şimdi.
x Kare eksi 9 nedir?
3'ün kalesidir.
Yani bir X stili bir artı ısı olarak ayırabiliriz.
x Eksi üç çarpı X artı üç.
Şimdi devam edelim, burada 4 takar eksi 25 demiş.
Bunu iki ağanın karesi eksi 5'in karesi şeklinde bilirim.
Buradan iki a eksi 5 çarpı 1 ekstresi, 1 dart halısı şeklinde yazabilirim.
Burada bir kar eksi 3 demiş.
Şimdi b kare eksi bir sayının karesi olması lazım burada.
O halde 3 neyin kalesidir?
Kök 3'ün şu şekilde yazabiliriz artık.
B Eksi kökü 3.
Ve artı kök üç ilk eksi ye yine bir sayının karesi değil.
O halde şöyle yazabiliriz Kök Hicks'in karesi.
Eksi kök y'nin karesi şeklinde yazabilirim.
O halde bu nedir?
Kök fiks, eksi kök diye.
Kök ilk artı kök y şeklinde yazabiliriz buraya bakalım c eksi 1.
Böylece kare yani c eksi bir ölçeğe.
C artı bir böylece şeklinde yazabiliriz.
Burada da bu ifadelerin karesi demiş.
Yani ilk artı 4 eksi ve eksi bir eksi içeriden atalım eksi artı 1 oldu.
Eksi dizisini yazdık.
Şu an ders olsun.
Sınırdan ilk sertliğe birinci terim, ilk artı 4 şuraya düzenleyelim.
2 artı 4 artı sıvısı artı ye eksi bir.
Peki düzenleyecek olursak buradan xx7 dört bir daha beş artı beş devam ederim.
Buraya düzenleyelim x artı y.
Burası 4 4'ten 1 çıkardım.
Üç gelmiş oldu.
Şimdi ise.
Çarpanlar ayrılmış ifadesini vermiş, toparlayalım bir eksiğiz Myers halısı varmış.
O halde bu nedir?
Birinci terimine IX.
O zaman ix.
Kare edeceğim ikinci terimin deyip 4 o zaman dördün karesini yazacağım.
X Kar eksi dördün karesi yani.
Ix Kar eksi on altı gelmiş oldu.
Yine aynı şekilde birinci terimin bir birin karesi bir ikinci terimin kökü IX kök eksin karesine yapar ix yapar.
O zaman bir eksik sin açılımı.
Birinci terimin kök 2 kök ekinin karesi iki, ikinci terimin kökü üç kök, üçün karesi üç.
İki x üçten cevabımız eksi bir gelir.
Şimdi burada birinci terimin aküyü ak küpün karesi yani ak küpünü şöyle karesine yazalım.
Eksi ikinci terimin büküp ve küpün de karesine aldık.
Yani buradan a üzere 6 eksi B üzere 6'nın açılımını vermiş.
Burada birinci terimin 750 ix.
Bunun 2 750 gi̇tsi̇n karesi eksi, ikinci terimi iki yüze değil iki yüz diksin karesi.
O halde buradan ne yazabiliriz?
750 2x eksi 2 üzeri iki ciksin açılımını vermiş oluyor.
Örnek 2020'nin karesi eksi 2019 çarpı 2021 21 kök içerisinde.
Bu işlemin sonucu nedir?
Şimdi tabii bu işlemin sonucunu bulmak için iki kare fark yönteminden faydalanacağız.
Şimdi 2019 ve Kirpinin 21 demiş.
Bunların ortadaki sayısı nedir?
2 bin 20'dir.
O halde ben 2 bin 20'ye IX diyeyim.
2020'yi istersem 2019 x eksi bir olmuş olur.
O halde şöyle yazalım IX Kare X 2019'a ne demiştik?
2 bin yirmi x ise 2019 xx sivil.
Yani 1 eksiğim.
2021 de ilk şartı bir yani bir fazlası.
Tabii bunu ne yapacağız?
Kök içerisine alacağız.
Şimdi IX Kare Eksim Burada Ne Var?
Bir ilk, bir art halısı yani bir iki kare farkı var.
Ix Kare eksi bir diye yazabiliriz.
Yine kökü içerisine aldık.
Buradan eksi içerik dağıtalım.
Ix Kare eksi kare artı 1 yine kök içerisine aldık.
X Kareler birbirini götürdü.
Kök içerisinde bir kalmış oldu.
Yani buradan cevabımız bizim bir gelmiş oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

 

İki kare farkı nasıl bulunur?

 

İki kare farkı özdeşliği, çarpanlara ayırma konusundaki en önemli özdeşliklerden biridir. Özdeşliği sözel olarak ifade edersek iki sayının karelerinin farkı, bu sayıların farkı ile toplamının çarpımına eşittir.


İki kare farkı özdeşliği formülü nedir?

 


İki kare farkı özdeşliği örnekleri nelerdir?