Dönüşüm Geometrisi Yeni Nesil Sorular Bölüm 1

Merhaba sevgili gençler.
Video Ağlarımıza Dönüşümler konusuyla devam ediyoruz.
Yanda köşe koordinatları a 1 1, B 6, bir c 6 6 dev 1 6 olan ABC'de karesinde A ve B değiştirilmeden C ve D noktaları sağ tarafa A birim aşağıya B birim öz elenerek koordinat düzleminin birinci bölgesinde olan bir eşkenar dörtgen elde ediliyor.
A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere ARD B'nin alabileceği değerleri bulunuz dedik.
A ve B'yi öteleme olursak biz AB uzunluğunun 5 birim olduğunu biliyoruz.
O halde oluşturacağımız eşkenar 4G'nin bir kenarı 5 birim olsun.
Arkadaşlar A ve beyninde pozitif tam sayı olduğu verildi bize.
O halde üç 4 5 üçgeni kullanalım yani.
C Üç birim sağa, dört bir birim aşağıya öte.
Deniz Bakın üç birim sağa Öztel ediniz.
Şurası üç birim oldu, bir birim aşağı öten dediğinizde de burayı dört birim elde ettiniz ve şu uzunluk beş birim oldu.
Yani B, C üs uzunluğu beş oldu.
Eee, D'ye de aynı şeyleri yapalım.
Üç birim sağa, bir birim aşağıya öte dediniz.
D noktasını da burası da D üssü olsun.
Bakın yine bir, üç, dört beş üçgen elde ettiniz.
Yani adi üssü uzunluğu beş birim oldu.
C ve D ye aynı işlemleri yaptınız zaten.
O halde burası da beş birim ve bir kenarı beş birim olan bir eşkenar dörtgen oluşturduk.
Birinci bölgede ne yaptık biz burada üç birim sağ öte dedik.
Yani A eşittir 3'tür.
B birim aşağıya ötelendi.
Şekline kadar aşağı indik.
Bir birim aşağıya indik.
O halde B eşittir 1'dir.
Bize sorulan ağrısı Bey'di.
Buradan A artı B'nin dört olduğunu buldunuz.
Başka türlü nasıl bir eşkenar dörtgen elde edebilirim bakalım?
Şunu kaldırdım.
Yeni bir eşkenar dörtgen oluşturacağım.
Yine üç dört, beş üçgeni kullanın.
Az önce üç bilim sağa öğüt demiştim.
Şimdi dört birim sağa öteye eğilim.
Diğer kenarı üç yapabilmek için de iki birim aşağı inelim arkadaşlar.
Dört birim sağa öğüt eledim.
Bakın şurası dört oldu, iki birimde aşağıya indim.
O halde burası üç oldu.
Yine ben bir, üç, dört, beş üçgeni elde ettim.
C üssü bu sefer burası.
Aynı şeyleri D'ye de yaparsanız, dört birim sağa, iki bir masa öte dediniz de üstü buraya geldi.
Yine oluşan üç, dört, beş üçgeninden Burası beş birim, C yi de dedi.
Aynı işlemleri yaptınız.
Dolayısıyla burası da beş birim oldu ve bir kenarı beş birimi olan bir eşkenar dörtgen daha oluşturdunuz.
Bu durumda ne yaptınız?
Dört birim sağa öğüt dediniz.
Yani A eşittir dört ve iki birim aşağıya öte dediniz.
B eşittir iki artı ve buradan altı olur.
Bize de ağız B'nin alabileceği değerleri sormuştu.
Birinci bölgede bir eşkenar dörtgen oluşturdunuz arkadaşlar.
Geçelim.
Diğer örneğimizde yanda çevresi altmış birim olan o, a, b, C karesi ve köşe koordinatları yirmi bir, sekiz, yirmi bir sıfır, yirmi yedi sıfır olan ve E F üçgeni verildi.
D f üçgenin iki birim sola öte dendiğinde de üstte üstü F üçgen oluşuyor.
F yüz üçgeni oluşuyor.
Daha sonra bu üçgen, ay üssü noktası etrafında saat yönünün tersine doksan derece döndürülüyor.
Döndürmenin sonucunda oluşan üçgen ile o a bc karesinin kesiştiği bölgenin alanı kaç birim karedir?
Evet, verilen yerleştirelim.
Çevresi altmış bir kimse.
Bu karenin bir kenarı on beş metre arkadaşlar.
Yani şu A noktasının apsesi on beş olur.
E noktasının koordinatları yirmi bire sıfırdı.
Burası da yirmi binmiş, f noktası da yirmi yedi miydi?
Burada bir dik üçgen var arkadaşlar.
O zaman diksiyon olduğunu nasıl anladım?
D noktasının koordinatları yirmi bire sekiz verildi.
Bakın nin hepsi de yirmi bir, e'nin apsesi de yirmi bir.
Burası bir dik üçgen ve kenarları mız kaçar birimi oldu.
Iıı altı birim burası, sekiz birim burası.
6 8 10 üçgeni miz var.
Şimdi biz bu üçgeni iki birim sola özetleyelim.
Sola öte dediğimde oluşan üçgeni çiziyorum.
Şimdi yirmi bir de en noktası şöyle olacak Burası 19 oldu, iki birim geldiniz.
Şu şekilde birleştirelim burası da kaç olur, iki birim öte dediğinizde yirmi beş olur şu uzunluk yine aynı altı birim arkadaşlar.
Yüksekliği yine 8 birim ve en üst noktası burası.
En üst noktası etrafında 90 derece saat yönünün tersinde öte dediğimde yine üçgeni de şöyle çizelim Sekiz bilimde bakın şu dikey uzunluğunu 8 birim.
Biz şuranın 4 birim olduğunu biliyoruz değil mi?
15'ten 19'a burası 4 birim.
O halde şöyle 4 birim daha buraya gelecek, şöyle 4.
Ve döndürdük.
Yüzde oluşan üçgeni çiziyorum şimdi 6 birim burası.
8 birim yatay 4.
Burası 4.
Burası şu yoğunlukta 8 birim yine hip otobüsümüz.
10 birim.
Aynı üçgeni çizdim.
Bunun karayla kesişen bölgesi.
Yani şurayı soruyor.
Arkadaşlar burada zaten bakın burası 4, burası da 4 ise şu uzunluk orta taban dır.
Burası altı ise bu uzunlukta üç birim olur.
Dolayısıyla taraflı alanımız kaç kez biçtikleri bölgenin alanı taban çarpı yükseklik.
Böyle ikiden dört çarpı üç, böyle iki dediğinizde alanımız altı birim kare olmalıdır arkadaşlar.