Basit Yapılı Fiiller

Herkeze merhaba kunduz.
Türkçe videolarına hoşgeldiniz.
Bugün sizlerle birlikte basit yapılı fiiller nedir bunu öğreneceğiz.
Gençler.
Haydi gelin bakalım neymiş.
Basit yapılı fiiller, basit yapılı fiiller.
Gençler bakın neymiş.
Yapım eki almamış veya başka bir sözcük de bakın başka bir sözcükle Gençler birleşme miş fiilleri.
Biz ne diyoruz?
Basit yapılı fiiller diyoruz.
Şimdi basit yapılı fiiller de bakın ne oluyormuş gençler fiil ile ki peki derinin arasına başka bir ek girmez miş.
Hemen örnek.
Ellerimize şöyle bakalım şimdi yazda fiili miz var.
Gençler örnek olarak yazdığı fiilini biz sizlerle beraber inceleyelim.
Bakın fiili miz öncelikle nedir?
Gençler fiili miz yazmaktır değil mi?
Yazmak fiilinin üstüne bakın ne gelmiş gençler yazdığı, yazdığı burada bakın gençler ki peki miz gelmiş, görülen geçmiş zaman ki.
Peki miz yazmak fiili verilmemiş iken kelimenin, kelime mizin kökü yokken gençler lığı da buradaki.
Peki miz ve bakın dikkat ederseniz fiille tip.
Peki arasına herhangi şuraya bir yere gençler bir yapım eki gelmemiş.
O zaman ben buna ne diyorum?
Gençler basit yapılı değil diyorum.
Hemen başka bir örneğimizde bakalım konuşmuş bakın konuşmuş.
Fiili miz nedir gençler kelime mizin kökü konuşmak.
Konuşmak fiilinin üstüne muş gençler ne gelmiş duyulan geçmiş zaman ki beyimiz gelmiş.
Dikkat ederseniz e konuşmak daki neydi?
Gençler kelime kök müydü?
Ve dikkat ederseniz fiille kelimenin kökü arasına şu veya bu yere bir yapım eki gelmemiş. O zaman konuşmuş kelimesi de yine basit yapılı bir fiil ildir.
Gitmeli kelimesini inceleyelim gençler.
Bakın gitmeli kelimesi de gitmek kökünden geliyor.
Gitmek köküne gençler ne gelmiş bakın meli eki gelmiş.
Evet gitmek kelime mizin kök müydü?
Yildiz di mi?
Yine konuşmuş örneğinde olduğu gibi gençler gitmeli de de.
Bakın meli malı nedir?
Fiilden sonra gelen ki.
Peki biz gereklilik kimindir?
Gençler.
Burada dikkat ederseniz, gitmek fiili ile meli malı ki.
Peki arasına herhangi bir yapım eki gelmemiş.
O yüzden buna da ben ne diyorum?
Gençler basit yapılı değil diyorum.
Hemen bir sonraki örneğimizde bakalım.
Bilse kelimesi, bilse kelimesi de gençler bilmekten geliyor.
Bilmek fiilinin üstüne s ekim gelmiş.
S ekini biliyorum.
Neydi gençler şart.
Kim peki çizdi ve bilmek fiilinin üzerine gelen gençler.
Baktığın şart eki ile fiil arasına şuraya.
Herhangi bir yapım eki gelmemiş.
O yüzden basit yapılı bir fiil diyorum.
Peki alayım.
Birini inceleyelim.
Gençler almaktan geliyor.
Almak fiilinin üzerine eye a eye and hatırlayın.
Köpeklerinden istek pekişti.
Gençler di mi?
Daha sonra R.Y.
Kaynaştırma harfi gelmiş, sonra ım ben alayım derken burada da bakın şahıs eki gelmiş.
Fakat bizi ilgilendiren olayına gençler bakın almak fiili ile.
A ki.
Peki İstek ki Pekin'in arasına şuraya bir yapım eki gelmiş mi, gelmemiş mi?
Buna bakıyoruz ve gelmediği için alayım fiiline de. Ben ne diyorum, basit yapılı bir fiil diyorum.
Geleceğiz, örneğine bakıyoruz.
Gençler bir sonraki örneğimiz geleceğiz, gelmek fiilinden geliyor, gelmek fiiline edecek eki gelmiş edecek ekip.
Ben tanıyorum, nereden tanıyorum.
Gençler gelecek zamanki Pekin'den tanıyorum, gelmek fiilini edecek.
Gelecek zaman eki gelmiş ve geleceğiz derken üzerinde Bakın iz gençler biz geleceğiz anlamı veren şahıs eki gelmiş di mi?
Dikkat ederseniz fiille kip eki arasını şuraya bir yapım eki gelmemiş gençler gelmediği için ben buna basit yapılı bir fiil diyorum.
Kalın hız fiilini inceleyelim.
Gençler kaldınız fiili de bakın kalmak fiilinden geliyor ve emir kipi ile çekim elenmiş eki yok.
Bakın ını zeki de nedir?
Gençler kaldınız siz kaldınız derken bu ını zeki şahıs zekidir ve dikkat ederseniz gençler kalmak fiiline herhangi bir yapım eki gelmemiş şuraya.
O yüzden ben buna ne diyorum?
Basit yapılı fiil diyorum ve son örneğimizde bakıyoruz gençler son örneğimizde anlıyor dili anlıyor fiili gençler anlamak fiilinden gelir.
Bakın üzerine ne gelmiş gençler yor eki gelmiş yol ekini biliyorsunuz şimdiki zaman eki de ve anlamak fiili de gençler yor.
Şimdiki zaman eki arasında herhangi bir yapım eki almadığı için anlıyor fiilini de ben ne diyorum, basit yapılı bir fiil diyorum.