Haber Kip Ekleri

Herkeze merhaba kunduz.
Türkçe videolarına hoşgeldiniz.
Bugün sizlerle birlikte haber köpekleri nedir bunları öğreneceğiz.
Gençler hazırsanız başlayalım.
Şimdi ile bakın ne demiş gençler ile.
Zaman anlamı katan ekleri biz ne diyormuş şu haber köpekleri diyormuş uz.
Kendi içerisinde haber köpekleri bakın kaç gruba ayrılır mış.
Haber köpekleri 5 gruba ayrılır.
Peki gençler Türkçede kaç tane zaman var?
Hemen şöyle bir düşünelim.
Bizim geçmişte yaptığımız şeyleri anlatmada kullandığımız bir geçmiş zaman.
Şu an yaptığım şeyleri anlatmada kullandığım şimdiki zaman.
Gelecekte yapacaklarını anlatmak için kullandıkları, kullandığım, gelecek zaman ve geçmişte başlayıp şu an hala devam eden şeyleri anlatmama yarayan ne var?
Gençler geniş zaman.
Peki dört tane saydık biz dikkat ederseniz ama beşe ayrılır dedik.
Geçmiş zamanı da kendi içerisinde gençler.
Burada da gördüğünüz gibi görülen ve duyulan geçmiş zaman diye iki guruba ayırıyoruz.
O yüzden eş ayrılıyor.
Peki şöyle birincisi ile başlayalım.
Görülen geçmiş zaman diğer adında bileceğiz.
Gençler bilinen geçmiş zaman fiillere getirilen tanıdığı di du dü si du su ekleriyle yapılır gençler.
Peki ben görülen geçmiş zaman ne için kullanıyorum?
Geçmişte gençler bakın geçmişte şahit olduğum veya kesin olarak bilinen durumları anlatmada kullanıyorum.
Yani geçmişte gördüm, tanık olduğum, şahit olduğum olayları anlatmada ben ne kullanıyorum?
Gençler görülen geçmiş zaman kullanıyorum.
Hemen örnek ellerimize bakalım.
Annesini gören çocuk koşa koşa yanına geldi.
Bakın burada gelmek fiili var.
Gelmek fiilini şöyle bir inceleyelim.
Gençler bakın gelmek fiiline di eki geldi buradaki diye. Ben ne diyorum, görülen geçmiş zaman diyorum.
Onlarla yaz tatilinde tanıştık.
Bakın burada da ne var?
Yine gençler tanıştık, fiili var.
Hemen tanıştık.
Fiilinin şöyle bir inceleyelim.
Bakın burada da gençler yine tanışmak fiiline gelen tanıştı.
Buradaki tı ekine ben ne diyorum?
Görülen geçmiş zaman eki diyorum.
Peki geldik duyulan ya da diğer adıyla gençler.
Bakın neymiş?
Öğrenilen geçmiş, zamanla yine getirilen hangi eklerle yapılıyormuş?
Bakın bu şekliyle ya da miş şekliyle Muş ya da Muş ekiyle yapılıyormuş.
Peki ben bunu niye kullanıyorum?
Gençler, geçmişte yapılan bir işin başkasından duyulduğunu, başkasından duyulduğunu anlatmak için kullanıyorum.
Adı üzerinde duyulan başkasından duyuyorum.
Hemen örnekle elimize bakalım.
Çocuk elini kapıya sıkıştırmış, hemen burada bakın sıkıştırmış fiilini şöyle bi inceliyorum.
Gençler ne var burada?
Bakın sıkış kırmak fiiline gelen sıkıştırmış buradaki mış ekine ben ne diyorum, duyulan geçmiş zaman diyorum.
Bu sene buradan taşınmış.
Bakın burada yine ne var?
Gençler şöyle taşınmış fiili var hemen inceleyelim.
Bakın taşınmak fiiline gelen mış ekine ben ne diyorum.
Duyulan geçmiş zaman diyorum.
Gençler geldik sırada.
Şu an yaptığımız şeyleri anlatmak için kullandığımız şimdiki zaman fiile getirilen bakın iki tane ekim varmış.
Birinci ekim yoğurt ya da gençler Muş ta mektep ekleriyle yapılırmış.
Şimdiki zamanı ben niçin kullanıyorum?
Şu an yaptığım şimdi yaptığı fiilleri anlatmada kullanıyorum.
Hemen örnek yerimiz inceleyelim.
Odasında arkadaşıyla konuşmakta.
Hemen şöyle konuşmakta fiilini inceleyelim.
Bakın gençler burada bir konuşmak filim var di mi?
Üzerine gelen bankta ekine ben ne diyorum, şimdiki zaman eki diyorum. Yani odasında konuşuyor değil mi?
Şu an yapıyor bu işi.
Konuşmakta müdüre olayları tek tek anlatıyor.
Bakın burada da ne var.
Gençler yine anlatıyor fiili var bunu bi inceleyelim anlatmak fiiline gelen yor ekine gençler biz ne diyoruz şimdiki zaman eki diyoruz peki geldik gelecek zamana gelecek zamanda gençler fiile getirilen bakın edecek acak ekleriyle yapılır zaten kelimenin içinde de zaten gizli.
Bakın gelecek derken edecek eki ekleriyle yapılır.
Ece kaçak ekiyle yapılır dedik.
Gelecekte yapılan bakın niçin kullanıyor musunuz?
Gençler biz bunu gelecekte yapılan yani gelecek zamanda yapılan fiilleri anlatmada kullanıyoruz.
Yarın okula gelmeyeceğim, bakın burada gençler gelmeyeceğim fiilini bi inceleyelim hatta olumsuz suyla yapılmıştır.
Bakın burada gelmek fiili var di mi?
Gençler buna ne gelmiş bakın olumsuzluk eki gelmeyeceğim derken di mi?
Araya bi ye kaynaştırma kaynaştırmayı gelmiş bakın buradaki gençler e cek acak ekine ben ne diyorum gelecek zaman yarın diyor.
Bu işi yarın yapacak ama gelmeyeceğim.
Yani olumsuzluğu yapılmış.
Buna da dikkat edelim.
Ali ile hafta sonu buluşacağız.
Bakın burada da yine gençler.
Bu cümlede buluşmak fiili var.
Hemen bir inceleyelim.
Bakın buluşmak fiiline gelen buradaki buluşacağız derken buradaki acak eki atta ki yumuşamış yumuşak g'ye dönüşmüş.
Buna da dikkat ediyoruz buradaki acak ekine de ben ne diyorum, gençler gelecek zaman eki diyorum ve sonuncusu gençler.
Geniş zaman eki miz geniş zamanda.
Gençler nedir?
Ekstre ağır. Eğer ağır bir uğur öbür ekleriyle yapılır.
Bunu niçin yapıyorduk?
Geçmişte başlayıp günümüzde hala devam eden şeyleri anlatmada geniş zaman kullanıyordum.
Hemen önerilerimize bakalım.
Annem çok güzel mantı yapar.
Örneğini Gençler bakın burada yapar fiilini inceliyoruz.
Yapmaktan ar.
Eki gelmiş, bakın yapar.
Geçmişte de çok güzel yapıyorduk.
Şu anda hala yapmaya devam ediyor.
Anlamı var.
Etrafındaki herkes onu sever.
Bakın burada da yine sevmek fiiline gençler.
Gelen er eki nedir?
Geniş zaman ikidir.
Önceden de seviyorlardı, geçmişte de seviyorlardı.
Günümüzde hala sevmeye devam ediyorlar.
Geçmişte başlayıp günümüzde hala devam eden, şu an hala devam eden şeyleri anlatmada geniş zaman kullanıyorum.
Peki geniş zamanın gençler olumsuz.
Buna dikkat ediyorum.
Geniş zamanın olumsuzluğu birinci tekil ben ya da birinci çoğul.
Biz kişiler de gençler mame ekiyle yapılır.
Fakat diğer kişiler de.
Yani Sen of, siz onlar gibi kişiler de gençler hangi eklerle yapılırmış.
Maz mez ekleriyle yapılır.
Hemen örneklerine bakalım.
O çok fazla konuşmayı sevmez.
Bakın burada sevmez gençler hemen bunu.
Ne yapalım olumluya çevrenin bakalım sever.
Bakın dikkat ederseniz olumluya çevirdiğim zaman el iki ortaya çıktı zaten.
Buradaki M.
Zeki geniş zamanın olumsuzdur.
Bu yaptıklarını asla unutmam.
Hemen ne yapıyoruz?
Şöyle unutmam fiilini inceleyelim.
Yap olumlu unutmam unu kurum bakı unutur.
Buradaki ur eki geniş zaman eki dir.
Buradaki ben unutmam derken birinci þekilde yapıldığı için gençler b ma şeklini almıştır.
Bu moda ben geniş zamanın olumsuzluğu diyorum.