Kişi Ekleri

Herkese merhaba Kunduz Türkçe videolarına hoşgeldiniz.
Bugün sizlerle birlikte fiillerde anlam kayması nedir bunu öğreneceğiz gençler.
Hazırsanız başlayalım.
Şimdi gençler bakın fiilde bildirilen bir.
Anlam vardır.
Bu anlam ile dilde kullanılan gençler, fiilde kullanılan kip ekinin birbirinden farklı olmasına biz ne diyoruz?
Fiillerde anlam kayması diyoruz.
Yani fiilin bildirdiği anlam ile kullanılan kip ekinin eğer birbirinden farklıysa gençler biz buna fiillerde anlam kayması diyoruz.
Peki şöyle nedir bakalım daha böyle detaylı açıklayıcı olması için gençler şöyle bir örneklerimizi bakalım.
Şimdi bakın örneklerimiz de diyor ki yarın sınav sonuçları açıklanıyor.
Şimdi bakın cümlenin bildirdiği anlam gençler şuradan yakalayabiliriz bakın ne diyor.
Yarın diyor.
Yani bana cümlenin bildirdiği anlam.
Gençler hangi zamanda oluyormuş?
Bakın gençler gelecek zamanda oluyor değil mi?
O zaman cümle bana gelecek zamanı bildiriyor.
İsa Gençler, Bunun gelecek zaman kip ekiyle çekimden mesi gerekiyor.
Fakat cümlenin fiiline baktığımız zaman açıklanıyor demiş.
Gençler, bakın dikkat ederseniz şurda yor ekini kullanmış.
Biz bu ekine ne diyorduk gençler?
Şimdiki zaman eki fiilde kullanılan kip.
Peki neymiş o zaman şimdiki zaman eki demi?
Bakın şimdiki zaman eki miz işte gençler.
Bakın fiilin bildirdiği anlam gelecek zamanda olacaktı, yarın olacaktı.
Fakat cümle şimdiki zamanla kullanılmış.
O zaman burada bir anlam kayması var olması gereken ki peki biz nedir gençler?
Olması gereken kip hepimiz ecek acak ekidir.
Yani bu fiilin nasıl olması gerekiyor?
Gençler açık lana cak şeklinde olması gerekiyor tamam mı?
Açıklanacak ecek, acak, gelecek zaman ekini kullanmamız gerekiyor. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım.
Haftaya yanınıza uğrarım, bakın haftaya yanınıza uğrarım örneğinde de gençler burada cümlenin bildirdiği anlam bakın haftaya diyor.
Yani gelecekte olacak cümlenin bildirdiği anlam gelecek zamanla bildirilmiş.
Gençler hemen bakın cümlenin bildirdiği anlama gelecek zaman yazıyoruz.
Fakat fiilde kullanılan kip Pekin'e bakalım.
Fiilde kullanılan kip.
Peki gençler bakın uğrarım diyor.
Uğramaktan uğrar geniş zamanla çekimli inmiştim bakın geniş zaman dilde kullanılan kip hepimiz neymiş gençler geniş zaman O zaman cümlenin bildirdiği anlam gelecek zaman.
Fakat fiilde kullanılan kip.
Peki geniş zamansa ikisi birbirinden farklı olduğu için burada bir anlam kayması var.
O zaman olması gereken kip.
Peki ne olacak gençler?
Haftaya yanınıza uğrayacağım.
Olması gerekirdi mi?
Uğrayacağım olması gerekir.
Gençler O zaman bakın neyle çekim denmesi gerekir gelecek zaman ki peki kullanılması gerekir.
Burada da yine bir fiilde anlam kayması mevcuttur.
İstanbul 1453 yılında feth edilir örneğinde de gençler bakın bu 1453 yılı değil mi?
O zaman cümlenin bildirdiği anlam bana nedir?
Gençler geçmiş zamandır.
Geçmiş zaman olması gerekir.
Fakat fiilde kullanılan ona bakalım gençler feth edilir diyor.
Bakın edilmekten feth edilir.
Burada geniş zaman kullanılmış.
Yani fiilde kullanılan ki peki.
Geniş zamandır.
Dikkat ederseniz gençler burada.
Bakın cümlenin bildirdiği anlam geçmiş zaman iken fiilde kullanılan geniş zaman ve birbirinden farklı olduğu için burada bir anlam kayması mevcut. Olması gereken ki peki biz nedir gençler?
İstanbul 1453 üç yılında fethedilmiş olması gerekirdi mi?
Fethedilmiş olması gerekir.
Gençler hangi zaman kullanılmış olacak?
Miş.
Geçmiş zaman ekini kullanmamız gerekiyor.
Peki bir sonraki örneğimize bakalım.
Hemen odanı toplamalısınız.
Bakın cümlenin bildirdiği anlam Gençler hemen diyor.
O zaman burada 1 ne var gençler?
Bakın, dikkat ederseniz cümlenin bildirdiği anlam emirdir.
Di mi?
Emir kipi ekiyle çekim denmesi gerekir.
Fakat filmi inceliyorum bakın filimde diyor gençler toplamalı sın meli malı ne ilkiydi gençler bakın meli, malı gereklilik, kip zekiydi o zaman fiilde kullanılan kip hepimiz neymiş gençler gereklilik kip eki dikkat ederseniz di mi?
O zaman bakın cümlenin bildirdiği anlam emir, fiilde kullanılan gereklilik kipi ise burada da bir anlam kayması mevcut.
Olması gereken nedir?
Gençler, hemen odanı topla di mi?
Emir kipiyle çekim denmesi gerekir.
Ve son örneğimize bakıyoruz.
Gençler son örneğimizde kolay gelsin gençler diyor.
Bakın burada da gençler cümlenin bildirdiği anlam, bir istek vardır değil mi?
O yüzden cümlenin bildirdiği anlama ben ne diyorum gençler istek diyorum.
Fiilde kullanılan kip vekilimize bakıyorum.
Kolay gelsin gelsin.
Emir kipiyle çekim denmiş.
Gençler bakın gelsin emir kipiyle çekim denmiş.
O zaman olması gereken çift.
Hepimiz istek.
Peki olması gerekiyor.
O zaman gençler ne olması gerekiyor?
Doğrusu olay GL olması gerekiyor.
Yani istek kip ekiyle çekim denmesi gerekiyor.
Bakın burada da yine bir anlam kayması mevcut.