Fiillerde Olumsuzluk ve Soru

Herkese merhaba kunduz.
Türkçe videolarına hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte.
Fiiller de olumsuzluk ve fiiller de.
Sorun nedir bunu öğreneceğiz.
Gençler hemen gelin, fiiller de olumsuzlukla başlayalım önce fiillerin bakın.
Fiillerin gençler gerçekleşmeyeceğini veya gerçekleşmediğini.
Bildiren fiiller olumsuz fiiller dir.
İller de olumsuzluğu ben neyle yapıyorum tabikide olumsuzluk ekiyle yapıyorum.
Gençler benim olumsuzluk ekim nedir?
Türkçe'de baktığın mame olumsuzluk ekiyle fiilleri ben olumsuz yapıyorum.
Hemen örnek bize bakalım.
Kuzenim bu sabah Almanya'dan geldi.
Bakın bu cümlede gençten ne var?
Gelmek fiili var di mi?
Geldi di.
Burada nedir görülen geçmiş zamanla şekillenmiş bir fiil ve bu fiil gençler olumlu bir fiil dir.
Neden gelme işi gerçekleşmiş peki kuzenin?
Bu sabah Almanya'dan gelmedi örneğine baktığımız zaman gençler buradaki eylem bakın gerçekleşmedi ve ben geldi fiilini olumsuz yaparken neyle yapıyorum gelmedi şeklinde hep yorum ve me ma olumsuzluk ekini kullanarak yapıyorum.
Dü bir gençten m ma olumsuzluk ekini kullanarak yapıyorum.
Hemen diğer örneğimizde devam edelim.
Deniz matematik ödevini yapıyor.
Bakın bu cümle de gençler yapıyor filim var yapıyor.
Filim bu cümlede olumludur.
Şimdiki zamanla yor ekiyle çekim denmişti mi?
Şimdiki zaman eki diyor eki.
Peki ben bunu olumsuz yapacağım hemen bakın nasıl yapıyorum.
Deniz matematik ödevini yapmıyor.
Bakın yapma işi gerçekleşti mi?
Gerçekleşmedi, yapmıyor dedim.
Yapma işi gerçekleşmedi.
Peki şunu soracaksınız hocam, buradaki a İHA'ya dönüşmüş.
Evet gençler mağ olumsuzluk ekine yor.
2 geldiği zaman buradaki a algıya dönüşebilir.
Ben buna ünlü daralması diyorum.
Bu ses bilgisiyle alakalı bir şey.
Hemen devam edelim.
Gençler illere getirilen mı mi?
Bumu soru ekiyle illere soru anlamı kazandırılır o zaman ben fikirlerde soruyu bakın neyle yapıyormuşum gençler?
Fiiller de soruyu mı, MMI mu mü?
Soru ekiyle yapıyormuşum. Olumsuzluğu MAME olumsuzluk ekiyle yapıyordum.
Soruyu ise gençler bu sefer neyle yapıyorum?
Mı mi?
Bu mü?
Soru ekiyle yapıyorum dikkat ederseniz peki?
Örnek Bize bakalım o olayı sen de duydun mu?
Bakın ben burada soru cümlesi var ve ben buradaki soru cümlesini neyle yaptığım gençler, dikkat ederseniz bu ekiyle yaptığım soru ekiyle yaptım.
Ali de bizimle gelecek mi?
Örneğinde soru cümlesine bakın.
Ben soruyu neyle yaptığım gençler mi ile yaptım?
Duyduğum mu?
Bakın fiilin sorusunu yaptım.
Gelecek mi?
Fiilin sorusunu yaptım.
Siz kalacak mısınız?
Bakın bu cümlede de soruyu bakın.
Ben neyle yaptığım, gençler ile yaptığım ve meydan sonra gelen soru ekinden sonra gelen ekler de bulmayıp bitişik yazılır.
Alacak mısın fiili?
Bakın ne yaptım gençler?
Soru yaptığım fiili soru yaptım kapıda bekliyor musun?
Yine bakın dikkat ederseniz burada da gençler yine ben neyle yaptığım, gençler ile yaptığım ve budan sonra gelen ekler nasıl yazıldı, bitişik yazıldı, bekliyor fiilini ne yaptım gençler bakın soru sunu mı mi?
Mumya ile yaptım.
Peki buradaki örnekler de bakalım bunları bir bulalım.
Soru mu?
Ya da olumsuz soru mu?
Bunlara dikkat edelim istemiyor musun?
Örneğin de bakın öncelikle gençler şurada bir olumsuzluk var ve aynı zamanda bakın şurda da bir soru ekim var.
Ben bunu ne diyorum bakın.
Yor.
Şimdiki zaman eki olduğu için şöyle diyorum gençler şimdiki.
Zamanın.
Şimdiki zamanın neyi?
Gençler olumsuz.
Ne iyi bakin.
Olumsuz.
Oruç tutuyorum, tamam mı?
Şimdiki zamanın ne ediyormuş ruhum olumsuz sorusu. Peki?
Buna bakıyorum.
Bir sonraki örnek kalayım mı?
Bakın burada da gençler ne var?
Avar anne idi.
Bizim istek İpek'i çizdi.
Burada da Mami soru eki miz var zaten.
O zaman ne diyorum?
Gençler olumsuzluk bildiren bir ek yok.
O zaman ne diyorum bakın.
İstek kirpinin time mi?
Ekip aydı.
İstek kirpinin gençten ne ediyorum?
İstek kirpinin sorusu diyorum.
Tamam mı?
Hemen bir sonraki örneği mi?
Bakıyorum, bakmam, alayım.
Bakın burada meli, malı biliyorsunuz.
Zaten gereklilik.
Peki var.
Şurada Memo olumsuzluk eki var.
O zaman ne diyorum?
Gençler buna da ben gerek dili kirpinin, baktığın erik dili, kirpinin neyi diyorum?
Gençler olumsuz diyorum değil mi?
Gereklilik.
Kirpinin olumsuzluğa sorusu da olsaydı ne diyecektim?
Gerekliydi.
Kirpinin olumsuz sorusu diyecektim.
Peki konuşmayacak mı?
Bakın burada da gençler yine dikkat ederseniz edecek ikimiz var.
Gelecek zaman 2'de şurada Memo olumsuzluk hekimimiz var ve şurada damı store ikimiz var.
O zaman ben ne diyorum gençler buna.
Gelecek zamanın ne ediyorum?
Gençler olumsuz sorusu gelecek zamanın olumsuz.
Neymiş gençler.
Olumsuz soru suyu kuşam, olumsuzluk eki var.
Hem de soru ikimiz mi mi var?
Peki burada da dikkat ederseniz son örneğimizde anlamış mısın?
Derken gençler bakın burada mış ne var?
Yine geçmiş zaman eki miz var.
Hangi geçmiş zaman duyulan, geçmiş zaman ve şurda da mı soru ikimiz var?
O zaman şöyle diyorum Gençler duyulan, duyulan, geçmiş zamanın ne ediyorum?
Bakın duyulan geçmiş zamanın.
Ne ediyorum gençler sorusu.
Olumsuz var mı?
Olumsuzluk yok.
O yüzden sadece duyulan geçmiş zamanın sorusu diyorum.
Olumsuzluk ekim yok.