%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Türemiş Yapılı Fiiller

Herkese Merhaba Kunduz.
Türkçe videolarına hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte gençler türemiş yapılı fiiller nedir bunu öğreneceğiz.
Hazırsanız hep birlikte başlayalım.
Şimdi gençler türemiş yapılı fiiller yapım eki almış ve başka bir sözcükle bakın başka bir sözcükle.
Birleşme miş.
Fiiller nedir?
Basit yapılı fiilleri bir hatırlayın.
Basit yapılıp fiiller yapım eki almıyordu.
Fakat türemiş yapılı fiiller gençer yapım eki alıyor.
Türemiş fiiller de kelimenin kökü ile gençler kip.
Peki arasına bakın ne giriyormuş?
Birer yapım eki gibi biliyormuş gençler.
Buna da dikkat ediyoruz.
Hemen şöyle bir örnek önerimizi inceleyelim.
Şimdi gençler bakılmış fiili bakın, bakılmış fiili nereden geliyor gençler?
Bakmak kökünden geliyor, bakmak fiiline bakın ne gelmiş ın eki gelmiş.
Gençler bakmaktan yakınmak olmuş di mi?
Bunun üzerine de ne gelmiş?
Bakın benim nereden tanıdığım benim.
Duyulan Geçmiş zamandan tanıdığım gençler mış.
Ne gelmiş ki peki?
Gelmiş bakın kelimenin kökü bakma aktığı ve bakmakla mış eki olan.
Peki arasına gençler bakın bir ım diye.
Yapım ekibimiz geldi bakmaktan bakıma.
Kelimenin anlamını değiştiren bir tek geldi.
O yüzden ben bakılmış fiilini ne kabul ediyorum?
Türemiş yapılı kabul ediyorum.
Çünkü yapım eki aldı, koşturdu fiiline bakıyorum.
Gençler koşturdu, fiili nereden geliyor?
Bakın koşmak kelimesinden geliyor ve koşmak kelimesinin üzerine gençler koştur derken bir tur eki aldı ve benim yine gençler daha önceden bildiğim bir ek geldi koşturdu derken buradaki duyu nedir?
Gençler görülen geçmiş zaman ki pek midir?
Ve koşmak, köküne baktığın koşmak kökü ile doğu görülen geçmiş zaman eki arasına gençler bir tur yapım eki geldi.
Koşmaktan koşturmak kelimenin anlamını da değiştirdiği için ben buna türemiş yapılı fiil diyorum. Hemen farklı bir örneğimiz inceliyoruz.
Satılıyor, satılıyor kelime mizde gençler bakın nereden geliyor, satmaktan geliyor.
Satmaktan satılmak ıl eki aldı ve buna da gençler bakın ne geldi.
Yor eki geldi gençler üstüne di mi?
Ben bu yöre içinde nereden tanıyorum gençler.
Şimdiki zamandan tanıyorum.
Buradaki yor eki şimdiki zaman kipi tekidir ve kelimesi satmaktan geliyordu gençler ve bakın kelimenin kökü ile kip arasına şimdiki zaman ki peki arasına bir ıl yapım eki geldi satmaktan satılmak oldu.
Gençler yapım eki aldığı için türemiş yapılı fiil diyorum.
Evet, bir sonraki fiili mizi inceliyoruz.
Gençler hazırlanacak, evet hazırlanacak.
Fiili miz de nereden geliyor?
Gençler bakın hazır dan geliyor hazır dan üzerinde ne almış bakın la diye bi kalmış hazırlamak hazırlamaktan da gençler bakın ne almış üstüne hazırlanmak bir ne iki dağılmış ve bunun üstüne de gençler benim gelecek zamandan tanıdığım.
Acak, ekini almış, acak, eki neydi gelecek zamanki peki?
Ve hazır kelimesi de gençler kelime mizin kökü dü.
Bakın dikkat ederseniz kök ile kelimenin tip eki arasında iki tane gençler ne almış bakın yapım eki almış bir tane alması yeterli ama iki tane de alabilir hiç farketmiyor o yüzden bunada türemiş yapılı fiil diyorum.
Bir sonraki örneğimizde bakıyoruz gençler bir sonraki örneğimizde küçümsedi kelimesi küçümsedi kelimesi nereden gelir?
Gençler küçükten gelirdim.
Bakın dikkat ederseniz küçükten kimse eki almış, baktığın küçükten kimse eki almış ve gençler değil de bana nerden tanıdık geliyor.
Yine görülen geçmiş zamanki Pekin'den geliyor ve kelime mizin kökü küçüklüğü bakın küçük kelimesi ile değil görülen geçmiş zamanı arasında bir ekibimiz var. Gençler, iyimser ekibimiz var.
Bu eki yapımı ikidir.
Küçükten küçümsemek kelimenin anlamını değiştirmiştir.
O yüzden bu filim de yeni türemiş yapılı bir fikirdir.
Içilmeli örneğini inceliyoruz.
Gençler içilmeli de bakın yine içmek fiilinden geliyor içmek fiilinin üstüne bir ile ki gelmiş il ekinin üstüne de gençler meli malı ikimiz gelmiş ve ben bu eki gereklilik ki Pekin'den tanıyorum ve kelimenin kökü içmekle kipi.
Peki arasına bakın bir ir gençler yapım eki gelmiş, içmekten içilmeli.
O yüzden bu da yine türemiş yapılı bir fikirdir.
Düşünsün kelimesini inceleyelim.
Gençler düşünsün kelimesi de düşüşten gelir di mi?
Düş hayal anlamında düş olandan geliyor.
Gençler, düşünen, düşünmek bakın bir ün eki aldı burada da düşünsün derken gençler emir kipi ile çekim dendiği için düşünsün.
Kim o burada da sun eki.
Gençler üçüncü tekil bizim şahıs hedefimizdir.
Bakın dikkat edin emir kipi ile çekim denmiş.
Ve buraya gençler kelimenin köküne bir ün yapım eki gelmiş.
O yüzden düşünsün kelimesi de yine gençler.
Nedir türemiş yapılı bir fiil dir.
Peki son örneğimiz inceliyoruz.
Yazılmış kelimesi yazılmış kelimesine gençler yazmaktan geliyor.
Üzerine bir ıl eki alıyor, yazılmak oluyor ve üzerine de mış.
Yine bana nereden tanıdık geliyor gençler.
Duyulan geçmiş zamanki Pekin'den tanıdık geliyor ve duyulan geçmiş zamanki ve kimiz?
Yazmak kökü ile bakırın kip arasında ıl eki diye bir yapım ekibimiz var.
Yazmaktan yazılmak olmuş, kelimenin anlamını değiştirmiş yazılmış.
Filim de gençler yine türemiş yapılı bir filim oldu.