%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Fiillerde Anlam Kayması

Herkese merhaba.
Kunduz, Türkçe videolarına hoşgeldiniz.
Bugün sizlerle birlikte fiiller de anlam kayması nedir bunu öğreneceğiz gençler.
Hazırsanız başlayalım.
Şimdi gençler bakın fiilde bildirilen bir.
Annan vardır.
Bu Annan ile değilde kullanılan gençler.
Fiilde kullanılan iki beki'nin birbirinden farklı olmasına biz ne diyoruz?
Fiiller de anlam kayması diyoruz.
Yani fiilin bildirdiği anlam ile kullanılan Beki'nin eğer birbirinden farklıysa gençler, biz buna fiiller de anlam kayması diyoruz.
Peki şöyle nedir bakalım daha böyle detaylı, açıklayıcı olması için gençler şöyle bir örnek önerimize bakalım.
Şimdi bakın örnekleri mizde diyor ki yarın sınav sonuçları açıklanıyor.
Şimdi bakın cümlenin bildirdiği anlam gençler şuradan yakalayabiliriz bakın ne diyor yarın diyor.
Yani bana cümlenin bildirdiği anlam.
Gençler hangi zamanda oluyormuş?
Bakın gençler gelecek zamanda oluyor değil mi?
O zaman cümle bana gelecek zamanı bildiriyor sa gençler.
Bunun gelecek zaman kip ekiyle çekimden mesi gerekiyor.
Fakat cümlenin fiiline baktığımız zaman açıklanıyor demiş gençler.
Bakın dikkat ederseniz şurda yor ekini kullanmış.
Biz bu yöresine ne diyorduk gençler şimdiki zaman eki fikirde kullanılan ki peki neymiş o zaman şimdiki zaman eki deme bakın şimdiki zaman eki miz işte gençler bakın fiilin bildirdiği anlam gelecek zamanda olacaktı, yarın olacaktı.
Fakat cümle şimdiki zamanla kullanılmış.
O zaman burada bir anlam kayması var.
Olması gereken kim peki?
Biz nedir gençler olması gereken kip hepimiz cek acak ikidir.
Yani bu fiilin nasıl olması gerekiyor?
Gençler açık, lana cak şeklinde olması gerekiyor. Tamam mı?
Açıklanacak gece kaçak, gelecek zaman ekini kullanmamız gerekiyor.
Hemen bir sonraki günlerimize bakalım.
Haftaya yanınızda uğrarım.
Bakın haftaya yanınızda uğrarım örneğinde de gençler burada cümlenin bildirdiği anlam bakın haftaya diyor.
Yani gelecekte olacak cümlenin bildirdiği anlam gelecek zamanla bildirilmiş.
Gençler hemen bakın cümlenin bildirdiği anlama gelecek zaman yazıyoruz fakat fiilde kullanılan köpek yine bakalım.
Fiilde kullanılan ki peki gençler bakın uğrarım diyor, uğramaktan uğrar.
Geniş zamanla şekillenmiştir.
Bakın geniş zaman dilde kullanılan kip hekimimiz.
Neymiş gençler geniş zaman.
O zaman cümlenin bildirdiği anlam gelecek zaman.
Fakat fiilde kullanılan kip.
Peki geniş zamansa ikisi birbirinden farklı olduğu için burada bir anlam kayması var.
O zaman olması gereken kip.
Peki ne olacak?
Gençler haftaya yanınıza uğraşacağım.
Olması gerekirdi mi?
Uğraşacağım olması gerekir.
Gençler o zaman bakın neyle çekim elenmesi gerekir.
Gelecek zaman ki peki kullanılması gerekir.
Burada da yine bir fiil de anlam kayması mevcuttur.
İstanbul 1453 yılında feth edilir.
Örneğinde de gençler bakın bu 1453 yılı mi?
O zaman cümlenin bildirdiği anlam bana nedir?
Gençler geçmiş zamandır geçmiş zaman olması gerekir.
Fakat fiilde kullanılanı bakalım gençler feth edilir diyor.
Bakın edilmekten feth edilir.
Burada geniş zaman kullanılmış.
Yani fiilde kullanılan kim peki?
Geniş zamandır.
Dikkat ederseniz gençler burada.
Bakın cümlenin bildirdiği anlam geçmiş zaman iken fiilde kullanılan geniş zaman ve birbirinden farklı olduğu için burada bir anlam kayması mevcut.
Olması gereken ki peki biz nedir gençler?
İstanbul bin dört yüz elli üç yılında fethedilmiş olması gerekirdi mi?
Fethedilmiş olması gerekir. Gençler hangi zaman kullanılmış olacak?
Miş.
Geçmiş zaman ekini kullanmamız gerekiyor.
Peki bir sonraki öğrendiğimize bakalım.
Hemen odamı toplamalı sın.
Bakın cümlenin bildirdiği anlam gençler hemen diyor.
O zaman burada bir ne var gençler.
Bakın dikkat ederseniz cümlenin bildirdiği anlam emirdir değil mi?
Emir kipi ekiyle çekim denmesi gerekir.
Fakat filmi inceliyorum.
Bakın filim ne diyor gençler toplamalı.
Son elim alı nik.
Haydi gençler bakın meli, malı gereklilik gibiydi.
O zaman fiilde kullanılan kip hepimizi neymiş gençler, gerek dili kip eki dikkat ederseniz di mi?
O zaman bakın cümlenin bildirdiği anlam, emir, fiilde kullanılan gereklilik kipi ise burada da bir anlam kayması mevcut.
Olması gereken nedir?
Gençler hemen odanın topla di mi?
Emir kipi ile çekim elenmesi gerekir.
Ve son örneğimizde bakıyoruz gençler son örneğimizde kolay gelsin gençler diyor.
Bakın burada da gençler cümlenin bildirdiği anlam bir istek vardır değil mi?
O yüzden cümlenin bildirdiği anlama ben ne diyorum gençler istek diyorum.
Fiilde kullanılan kip ekibimize bakıyorum kolay gelsin gelsin emir kipi ile çekimden miş gençler.
Bakın gelsin emir kipi ile şekillenmiş o zaman olması gereken kip hepimiz istek.
Peki olması gerekiyor o zaman gençler ne olması gerekiyor?
Doğrusu olay gele olması gerekiyor.
Yani istek kip ekiyle çekim denmesi gerekiyor.
Bakın burada da yine bir anlam kayması mevcut.