Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
3 birim
6 birim
3 birim
= m(FBC)
kaç birim
E) 40
giler bir pa
2.
A
D
E
B
4
F
C ABCD paralelkenar
BD n AF = {E}
ICFI= IFB| = 4 birim
IAFI = 9 birim
4
Buna göre, IEFI kaç birimdir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
ACIL MATEMATIK
E) 6
A
3√3
60° E
Buna gö
A) 6
6. Uzur
lelke
dir.
4b +80
b+20
Geometri
Paralelkenar
3 birim 6 birim 3 birim = m(FBC) kaç birim E) 40 giler bir pa 2. A D E B 4 F C ABCD paralelkenar BD n AF = {E} ICFI= IFB| = 4 birim IAFI = 9 birim 4 Buna göre, IEFI kaç birimdir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 ACIL MATEMATIK E) 6 A 3√3 60° E Buna gö A) 6 6. Uzur lelke dir. 4b +80 b+20
1.
TU
0 < a < olmak üzere,
8
cos2α = a
A)
olduğuna göre tan4a değeri a türünden aşağıdakiler-
den hangisine eşittir?
2a√1 - a
a-1
pay lamig
22 Ecosux
Tudood hageb not shop Bru@
D)
B)
2a√1-a²
a²-1
a√1-a
2a² - 1
E)
C)
a√1-a²
a²-1
2a√1-a²
2a²-1
5.
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
1. TU 0 < a < olmak üzere, 8 cos2α = a A) olduğuna göre tan4a değeri a türünden aşağıdakiler- den hangisine eşittir? 2a√1 - a a-1 pay lamig 22 Ecosux Tudood hageb not shop Bru@ D) B) 2a√1-a² a²-1 a√1-a 2a² - 1 E) C) a√1-a² a²-1 2a√1-a² 2a²-1 5.
3.
C)
Bir öğrenci yaptığı deneyde ilk sıcaklıkları aynı, kütleleri farklı olan aynı cins saf maddeleri özdeş Isıtıcılar ile eşit süre
Isıtıyor ve bunların son sıcaklıklarını ölçüyor.
Buna göre kullanılan deney düzeneği ve maddelerin s
A)
50 g
Saf su
40 °C
40 °C
100 g
Saf su
80 °C
50 g
Saf su
40 °C
son sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
50 g
Saf su
B)
D)
80 °C
50 g
A
Zeytinyağı
80 °C
80 °C
50 g
Saf su
50 g
Saf su
40 °C
100 g
TEST 21
1.
Aşağıdaki
lerine göre
ürünlerin
P
100 000
80 00
60 0
40
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
3. C) Bir öğrenci yaptığı deneyde ilk sıcaklıkları aynı, kütleleri farklı olan aynı cins saf maddeleri özdeş Isıtıcılar ile eşit süre Isıtıyor ve bunların son sıcaklıklarını ölçüyor. Buna göre kullanılan deney düzeneği ve maddelerin s A) 50 g Saf su 40 °C 40 °C 100 g Saf su 80 °C 50 g Saf su 40 °C son sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? 50 g Saf su B) D) 80 °C 50 g A Zeytinyağı 80 °C 80 °C 50 g Saf su 50 g Saf su 40 °C 100 g TEST 21 1. Aşağıdaki lerine göre ürünlerin P 100 000 80 00 60 0 40
yası; Zeynep'in
katından 5 eksiktir.
n yaşları toplamı 30 ise Ayse, Pelin'den kaç
yüktür?
ETKİNLİK - 33
43 kalem, 15 öğrencinin bir kısmına ikişer tane, di-
ğer kısmına üçer tane olacak şekilde dağıtılıyor.
Buna göre 3 kalem alan kaç öğrenci vardır?
119
7. SINIF ETKINLIKL
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
yası; Zeynep'in katından 5 eksiktir. n yaşları toplamı 30 ise Ayse, Pelin'den kaç yüktür? ETKİNLİK - 33 43 kalem, 15 öğrencinin bir kısmına ikişer tane, di- ğer kısmına üçer tane olacak şekilde dağıtılıyor. Buna göre 3 kalem alan kaç öğrenci vardır? 119 7. SINIF ETKINLIKL
3. Aşırı sevinç, soğukta kalma ya da yaşamı teh-
dit eden durumlarda böbrek üstü bezinin öz
(medulla) kısmından adrenalin hormonu salgı-
lanır.
Bir insanın pozitif veya negatif stres du-
rumlarında kanındaki adrenalin düzeyinin
yükselmesi,
I. metabolizma hızının artması,
II. sindirim işlevlerinin hızlanması,
III. kalbe, beyne ve iskelet kaslarına giden
kan miktarının artması,
IV. kan basıncının yükselmesi
durumlarında hangilerine yol açar?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, III ve IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV
Biyoloji
İnsanda Endokrin Sistem
3. Aşırı sevinç, soğukta kalma ya da yaşamı teh- dit eden durumlarda böbrek üstü bezinin öz (medulla) kısmından adrenalin hormonu salgı- lanır. Bir insanın pozitif veya negatif stres du- rumlarında kanındaki adrenalin düzeyinin yükselmesi, I. metabolizma hızının artması, II. sindirim işlevlerinin hızlanması, III. kalbe, beyne ve iskelet kaslarına giden kan miktarının artması, IV. kan basıncının yükselmesi durumlarında hangilerine yol açar? A) I ve II B) I ve III D) I, III ve IV C) II ve IV E) II, III ve IV
M
GORE
39.
A) Yalnız I
B
Conform
D
[BA// [DE
m(ABC) = x°
m(BCD) = yº
m(CDE) = zº
Şekildeki x, y ve z açıları ile ilgili,
1. Herhangi ikisi bütünler olamaz.
II. Açıların üçü de geniş açıdır.
III. x+y+z toplamı 360° dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
UN
B) I ve II
E
#
C) I ve Ill
E) I, II ve III
40. Dik kesişen iki y
aşağıda veriliyo
.
Turuncu ve
ya olan uz
Mavi büfe
büfeye uz
Turuncu
olduğur
büfeye
A) 90C
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
M GORE 39. A) Yalnız I B Conform D [BA// [DE m(ABC) = x° m(BCD) = yº m(CDE) = zº Şekildeki x, y ve z açıları ile ilgili, 1. Herhangi ikisi bütünler olamaz. II. Açıların üçü de geniş açıdır. III. x+y+z toplamı 360° dir. yargılarından hangileri doğrudur? UN B) I ve II E # C) I ve Ill E) I, II ve III 40. Dik kesişen iki y aşağıda veriliyo . Turuncu ve ya olan uz Mavi büfe büfeye uz Turuncu olduğur büfeye A) 90C
X
ale Dengi
33
unde sabit hizla hareket ettiğinde T₂ olduğuna
göre; T₁, T₂ ve T₂ arasındaki ilişki nasıldır?
A) T₁
¹2 > T3
C) T₂ > T₁ > T3
1TT₁=T3
hizlari
B) T3 > T₂ > T₁
D) T₂ > T₂ > T₁
Jukuri
yuari youoşluyo + 2
Z
+1 T₁)
Asağ Sh+
T3
10. Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan
K, ve K₂ kaynaklarının girişim deseni şekildeki gibidir.
X
Y
K₂
Buna göre, girişim deseni şekildeki gibiyken X, Y ve Z
noktaları hangi çizgi üzerinde bulunur?
= dalga tepesi,
dalga çukuru)
X
Y
A. düğüm çizgisi
B) 1. düğüm çizgisi
-C: dalga katari
D 1. düğüm çizgisi
E1. dalga katarı
2. dalga katarı
2. dalga katari
1. düğüm çizgisi
1. dalga katari
2. düğüm çizgisi
Z
1. dalga katari
2. dalga katari
1. düğüm çizgisi
1. dalga katarı
2. düğüm çizgisi
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
X ale Dengi 33 unde sabit hizla hareket ettiğinde T₂ olduğuna göre; T₁, T₂ ve T₂ arasındaki ilişki nasıldır? A) T₁ ¹2 > T3 C) T₂ > T₁ > T3 1TT₁=T3 hizlari B) T3 > T₂ > T₁ D) T₂ > T₂ > T₁ Jukuri yuari youoşluyo + 2 Z +1 T₁) Asağ Sh+ T3 10. Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan K, ve K₂ kaynaklarının girişim deseni şekildeki gibidir. X Y K₂ Buna göre, girişim deseni şekildeki gibiyken X, Y ve Z noktaları hangi çizgi üzerinde bulunur? = dalga tepesi, dalga çukuru) X Y A. düğüm çizgisi B) 1. düğüm çizgisi -C: dalga katari D 1. düğüm çizgisi E1. dalga katarı 2. dalga katarı 2. dalga katari 1. düğüm çizgisi 1. dalga katari 2. düğüm çizgisi Z 1. dalga katari 2. dalga katari 1. düğüm çizgisi 1. dalga katarı 2. düğüm çizgisi Diğer sayfaya geçiniz.
en
11. Aşağıdaki şemada impuls iletiminde görev yapan üç farklı kı-
sim harfler ile gösterilmiştir.
a
duyu
Bu şema ile ilgili,
I. c'deki impuls iletimi, a'dan hızlıdır.
II. b'deki impuls iletimi nörotransmitter maddeler ile sağla-
nır.
b
ara
III. b kısmı sinaps olarak adlandırılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
BY ve Il
D) II ve III
miyelin kılıf
||-
motor
C) I ve III
E) I, II ve III
Biyoloji
İnsanda Endokrin Sistem
en 11. Aşağıdaki şemada impuls iletiminde görev yapan üç farklı kı- sim harfler ile gösterilmiştir. a duyu Bu şema ile ilgili, I. c'deki impuls iletimi, a'dan hızlıdır. II. b'deki impuls iletimi nörotransmitter maddeler ile sağla- nır. b ara III. b kısmı sinaps olarak adlandırılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II BY ve Il D) II ve III miyelin kılıf ||- motor C) I ve III E) I, II ve III
3. 1. f(x)=x²-1
II. g(x)=x² - 2x
3
III. h(x)=x---2
X
x=+1
A) Yalnız I
fonksiyonlarından
hangilerinin [-1,3] aralığın-
da Rolle teoremini sağlayan en az bir noktası var-
dir?
B) Yalnız II
C
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Türev Alma Kuralları
3. 1. f(x)=x²-1 II. g(x)=x² - 2x 3 III. h(x)=x---2 X x=+1 A) Yalnız I fonksiyonlarından hangilerinin [-1,3] aralığın- da Rolle teoremini sağlayan en az bir noktası var- dir? B) Yalnız II C D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
9.
Basit harmonik hareket ile ilgili,
1. Sabit ivmeli bir hareket türüdür. X dogie
11. Cismin hızı bulunduğu konuma göre değişkenlik
gösterir.
III. Cisim aynı konumdan farklı hızlarla geçebilir.
IV Cisme yörüngesi üzerinde etki eden net kuvvet
denge konumunda sıfır değerini alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Ive H
D) I, II ve IV
B) II ve IV
E) II, III ve IV
C) I, II ve IV
Fizik
Hareket
9. Basit harmonik hareket ile ilgili, 1. Sabit ivmeli bir hareket türüdür. X dogie 11. Cismin hızı bulunduğu konuma göre değişkenlik gösterir. III. Cisim aynı konumdan farklı hızlarla geçebilir. IV Cisme yörüngesi üzerinde etki eden net kuvvet denge konumunda sıfır değerini alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Ive H D) I, II ve IV B) II ve IV E) II, III ve IV C) I, II ve IV
B
ki
Fen Bilimleri Testi
9. Bir yay sarkacı asansör içine şekildeki gibi bağlanmıştır.
A) T₁ > T₂ > T3
C) T₂ > T₁ > T3
Yay sarkacının periyodu asansör 1 yönünde
hızlandığında T₁, 1 yönünde yavaşladığında T, ve
2 yönünde sabit hızla hareket ettiğinde T₂ olduğuna
göre; T₁, T₂ ve T3 arasındaki ilişki nasıldır?
8
B) T3 > T₂ > T₁
D) T₂ > T3 > T₁
TT₂=T3
+1 T₁)
Sa
etr
rec
rar
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
B ki Fen Bilimleri Testi 9. Bir yay sarkacı asansör içine şekildeki gibi bağlanmıştır. A) T₁ > T₂ > T3 C) T₂ > T₁ > T3 Yay sarkacının periyodu asansör 1 yönünde hızlandığında T₁, 1 yönünde yavaşladığında T, ve 2 yönünde sabit hızla hareket ettiğinde T₂ olduğuna göre; T₁, T₂ ve T3 arasındaki ilişki nasıldır? 8 B) T3 > T₂ > T₁ D) T₂ > T3 > T₁ TT₂=T3 +1 T₁) Sa etr rec rar
34. Ayça ve Deniz'in saatlerinin doğru zamana göre durumları
aşağıda verilmiştir.
● Ayça'nın saati 9 dakika geridir.
Deniz'in saati 5 dakika ileridir.
T
Ayça'nın saatine göre 10.15'te başlayan seminer,
Deniz'in saatine göre 12.18'de bittiğine göre kaç
dakika sürmüştür?
A) 109
D) 117
B) 111
E) 123
C) 115
Lise Matematik
Sayı Problemleri
34. Ayça ve Deniz'in saatlerinin doğru zamana göre durumları aşağıda verilmiştir. ● Ayça'nın saati 9 dakika geridir. Deniz'in saati 5 dakika ileridir. T Ayça'nın saatine göre 10.15'te başlayan seminer, Deniz'in saatine göre 12.18'de bittiğine göre kaç dakika sürmüştür? A) 109 D) 117 B) 111 E) 123 C) 115
F(2)
ğla-
√2
e, a
E) 3
TÜREV
3
3
IWKOV
4. [a, b] aralığında tanımlı bir f(x) fonksiyonu
• f(a) = f(b)
• En az bir x = (a, b) için f'(x) = 0
koşullarını sağlamaktadır.
Buna göre,
II.
a
O
III.
Id.. mid on
O
O
+9A) Yalnız I
y
a
b
f(x) in grafiği yukarıdakilerden hangileri olabilir?
b
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
;
Lise Matematik
Doğal Sayılar
F(2) ğla- √2 e, a E) 3 TÜREV 3 3 IWKOV 4. [a, b] aralığında tanımlı bir f(x) fonksiyonu • f(a) = f(b) • En az bir x = (a, b) için f'(x) = 0 koşullarını sağlamaktadır. Buna göre, II. a O III. Id.. mid on O O +9A) Yalnız I y a b f(x) in grafiği yukarıdakilerden hangileri olabilir? b D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III ;
7.
Bir çamaşır makinasının yıkama programlarını gösteren
kontrol butonu aşağıdaki gibidir.
Suda
bekletme.
0
Sıkma
Durulama
Elde Yıkama
Yünlü
Tül & Perde
Hassas Yıkama
Bebek
Açma
Kapama
Gömlek
D) 8
Pamuklu
Pamuklu EKO
Hızlı 14
Hızlı & Günlük
Her bir program arası eşit ölçülerle yerleştirilmiş olan bu
buton, daha üst model bir çamaşır makinesi için yenilenecek
ve aşağıdaki seçenekler de butona eklenecektir.
Sentetik
Buna göre, yeni modelin kontrol butonu için
programlar arasındaki açı kaç derece azaltılmalıdır?
A) 15
B) 12,5
C) 10
E) 6
T@stokul
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
7. Bir çamaşır makinasının yıkama programlarını gösteren kontrol butonu aşağıdaki gibidir. Suda bekletme. 0 Sıkma Durulama Elde Yıkama Yünlü Tül & Perde Hassas Yıkama Bebek Açma Kapama Gömlek D) 8 Pamuklu Pamuklu EKO Hızlı 14 Hızlı & Günlük Her bir program arası eşit ölçülerle yerleştirilmiş olan bu buton, daha üst model bir çamaşır makinesi için yenilenecek ve aşağıdaki seçenekler de butona eklenecektir. Sentetik Buna göre, yeni modelin kontrol butonu için programlar arasındaki açı kaç derece azaltılmalıdır? A) 15 B) 12,5 C) 10 E) 6 T@stokul
34. periyottaki X, Y ve Z atomları için,
X: Katman elektron dağılımında 3. katmanında
8, 4. katmanında ise 1 elektron vardır.
Y: Farklı pozitif değerlik alırken, negatif değer-
lik almıyor.
Z: Bileşiklerinde 2-, 2+, 4+ ve 6+ değerlik ala-
biliyor.
Buna göre, X, Y ve Z elementlerinin atom nu-
maralarına göre karşılaştırılması aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Z>X>Y
B) Z> Y>X
D) X>Z>Y
C) X > Y > Z
E) Y>X>Z
Kimya
Periyodik Sistem
34. periyottaki X, Y ve Z atomları için, X: Katman elektron dağılımında 3. katmanında 8, 4. katmanında ise 1 elektron vardır. Y: Farklı pozitif değerlik alırken, negatif değer- lik almıyor. Z: Bileşiklerinde 2-, 2+, 4+ ve 6+ değerlik ala- biliyor. Buna göre, X, Y ve Z elementlerinin atom nu- maralarına göre karşılaştırılması aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Z>X>Y B) Z> Y>X D) X>Z>Y C) X > Y > Z E) Y>X>Z
17.
to
(3x + 1)² = a + a₁ x + a₂-x²
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
21
4
ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 128
(a + a₂ +a+a6) - (a₁ + a3 +a5+ a₁)
a,.x²
7
B)-28 C) -44 D)-116
21 35 35 21 7 4-
E)-128
16
19. Z
S
ü:
E
b
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
17. to (3x + 1)² = a + a₁ x + a₂-x² eşitliği veriliyor. Buna göre, 21 4 ifadesinin eşiti kaçtır? A) 128 (a + a₂ +a+a6) - (a₁ + a3 +a5+ a₁) a,.x² 7 B)-28 C) -44 D)-116 21 35 35 21 7 4- E)-128 16 19. Z S ü: E b