Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
8.
D) II ve III
Temas hâlindeki topraklanmış K, L, M iletken cisimlerine
Şekil-l'deki gibi (+) yüklü X cismi yaklaştırıldıktan sonra
toprak bağlantısı kesiliyor ve cisimler birbirinden ayrıla-
rak Şekil-ll'deki (+) yüklü elektroskopun topuzuna ayrı
ayrı yaklaştırılıyor.
KL
Şekil-I
C
M
D) M ve L
π
B) K ve L
Buna göre K, L, M cisimlerinden hangileri yaklaştırıl-
dığında elektroskopun yaprakları ilk duruma göre bi-
raz Kapanır?
A) Yalnız K
Şekil-II
CEVAP ANAHTARI
1.E 2.E 3.C 4.B 5.B 6.D 7.A
E) K, L ve M
C) K ve M
8.E
Fizik
Elektrik Yükleri
8. D) II ve III Temas hâlindeki topraklanmış K, L, M iletken cisimlerine Şekil-l'deki gibi (+) yüklü X cismi yaklaştırıldıktan sonra toprak bağlantısı kesiliyor ve cisimler birbirinden ayrıla- rak Şekil-ll'deki (+) yüklü elektroskopun topuzuna ayrı ayrı yaklaştırılıyor. KL Şekil-I C M D) M ve L π B) K ve L Buna göre K, L, M cisimlerinden hangileri yaklaştırıl- dığında elektroskopun yaprakları ilk duruma göre bi- raz Kapanır? A) Yalnız K Şekil-II CEVAP ANAHTARI 1.E 2.E 3.C 4.B 5.B 6.D 7.A E) K, L ve M C) K ve M 8.E
-2.
0.8
sisne udsils abruria.
phie
Jehe 01 obr
200 ml
01
Bardak
stiv03113
nue
1610 hells
Bidon
900 ml
bismutod utloo
Sürahi
Yukarıdaki şekilde ağzına kadar su olan boş bidon N
ve 200 ml su olan bardak ve 900 ml olan sürahi
uio bulunmaktadır.
B) 50
C) 45
SON
pleon obri
INGE
Bidona 15 defa bardak ve 5 defa sürahi ile su
konulunca 20 defada dolmaktadır.
Xullol lob
male-t sbrunolse smenië
Aynı bidona 1 defa sürahi ve 3 defa bardak ile
su konulmuştur.
D) 30
Bidona kaç bardak daha su konulursa ağzına
kadar dolmuş olur?
A) 60
N-01
5.
ligoy
M
A
R
A
E) 25
Lise Matematik
Sayı Problemleri
-2. 0.8 sisne udsils abruria. phie Jehe 01 obr 200 ml 01 Bardak stiv03113 nue 1610 hells Bidon 900 ml bismutod utloo Sürahi Yukarıdaki şekilde ağzına kadar su olan boş bidon N ve 200 ml su olan bardak ve 900 ml olan sürahi uio bulunmaktadır. B) 50 C) 45 SON pleon obri INGE Bidona 15 defa bardak ve 5 defa sürahi ile su konulunca 20 defada dolmaktadır. Xullol lob male-t sbrunolse smenië Aynı bidona 1 defa sürahi ve 3 defa bardak ile su konulmuştur. D) 30 Bidona kaç bardak daha su konulursa ağzına kadar dolmuş olur? A) 60 N-01 5. ligoy M A R A E) 25
27. x ve y gerçel sayılardır.
1 p: "x5y³ > 0"
1 q: "x + y<0"
or: "³√x + lyl > \x + y\"
önermeleri veriliyor. O
Buna göre,
1. p⇒q
II. qvr
III. r⇒p
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
signed hebvelbleb
A) Yalnız I
2
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
27. x ve y gerçel sayılardır. 1 p: "x5y³ > 0" 1 q: "x + y<0" or: "³√x + lyl > \x + y\" önermeleri veriliyor. O Buna göre, 1. p⇒q II. qvr III. r⇒p ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? signed hebvelbleb A) Yalnız I 2 D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
T
7
tonguç kampüs
Ümit Yaşar Oğuzcan, şiiri hiçbir zaman gelip geçici bir uğraş
olarak düşünmemiştir. Ona göre şairlik doğuştan gelen bir
yetenek işidir ve bu yeteneği geliştirmek için büyük bir çaba
gereklidir ama şiirin bir ilham işi olduğu da akıldan uzak
tutulmamalıdır çünkü zorlamayla şiir yazılmaz. Şair; bütün
yaşamı boyunca gördüğü, işittiği, okuduğu, duyduğu her
şeyin etkisi altındadır. Ona göre şiir sadece anlam taşıyan
sözcükler dizisi değildir. Sözcükler bir araya gelerek yalnız
şiire özgü bir ses düzeni, bir uyum kazanır. Şair,
dağarcığındaki bütün sözcüklerin ses ve anlam olarak
değerlerini bilen ve bunu yanılgısız uygulayan kişidir. Şiir en
güç sanat dalıdır ve okuyucunun hayal dünyasında iz
bırakmak için yazılır. Bu nedenle sıcak, sevimli, içten ve
pürüzsüz bir dil kullanmış, misra yapıları sağlam şiirler
yazmıştır. Mesneviden soneye, aruzdan heceye kadar her
şekli ve vezni kullanmış, ölçülü ve kafiyeli şiirler meydana
getirmiştir. En çok sone şeklini beğendiği söylenir. Şiirde
ahenk ve musikinin gereğine inanır.
37. Bu parçada geçen "okuyucunun hayal dünyasında iz
bırakmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Okuyucuyu düşündürmeye çalışmak
B) Sözcükleri abartarak yansıtmak
Etkileyici eserler vermek
D) Hayal unsurlarını güçlendirmek
E) Okuyucuyu fikir yönünden hazırlamak
38. Bu parçadan hareketle Ümit Yaşar Oğuzcan ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirde dil kullanımına özen göstermiştir.
B) Sairin, şiir yazmaya hevesli olması gerektiğine
inanmaktadır.
C) Şairliğin yetenek işi olduğunu düşünmektedir.
D) Şairin gerçek hayattan doğrudan etkilendiğine
inanmaktadır.
Şiirde geleneksel unsurların önemsenmesini istemektedir.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye Özellikleri
T 7 tonguç kampüs Ümit Yaşar Oğuzcan, şiiri hiçbir zaman gelip geçici bir uğraş olarak düşünmemiştir. Ona göre şairlik doğuştan gelen bir yetenek işidir ve bu yeteneği geliştirmek için büyük bir çaba gereklidir ama şiirin bir ilham işi olduğu da akıldan uzak tutulmamalıdır çünkü zorlamayla şiir yazılmaz. Şair; bütün yaşamı boyunca gördüğü, işittiği, okuduğu, duyduğu her şeyin etkisi altındadır. Ona göre şiir sadece anlam taşıyan sözcükler dizisi değildir. Sözcükler bir araya gelerek yalnız şiire özgü bir ses düzeni, bir uyum kazanır. Şair, dağarcığındaki bütün sözcüklerin ses ve anlam olarak değerlerini bilen ve bunu yanılgısız uygulayan kişidir. Şiir en güç sanat dalıdır ve okuyucunun hayal dünyasında iz bırakmak için yazılır. Bu nedenle sıcak, sevimli, içten ve pürüzsüz bir dil kullanmış, misra yapıları sağlam şiirler yazmıştır. Mesneviden soneye, aruzdan heceye kadar her şekli ve vezni kullanmış, ölçülü ve kafiyeli şiirler meydana getirmiştir. En çok sone şeklini beğendiği söylenir. Şiirde ahenk ve musikinin gereğine inanır. 37. Bu parçada geçen "okuyucunun hayal dünyasında iz bırakmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuyucuyu düşündürmeye çalışmak B) Sözcükleri abartarak yansıtmak Etkileyici eserler vermek D) Hayal unsurlarını güçlendirmek E) Okuyucuyu fikir yönünden hazırlamak 38. Bu parçadan hareketle Ümit Yaşar Oğuzcan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Şiirde dil kullanımına özen göstermiştir. B) Sairin, şiir yazmaya hevesli olması gerektiğine inanmaktadır. C) Şairliğin yetenek işi olduğunu düşünmektedir. D) Şairin gerçek hayattan doğrudan etkilendiğine inanmaktadır. Şiirde geleneksel unsurların önemsenmesini istemektedir.
10
3
-2 10
-2
VE ÇÖZÜMLERİ
2
olduğuna göre, a kaçtır?
A) - 3
B) - 1
C) 1
g(2) = 6 ve f¹(x + a) = x + 2
Şekilde (fog) bileşke fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
f bire bir ve örtendir.
(fog)(x)
D) 2
X
E) 3
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
10 3 -2 10 -2 VE ÇÖZÜMLERİ 2 olduğuna göre, a kaçtır? A) - 3 B) - 1 C) 1 g(2) = 6 ve f¹(x + a) = x + 2 Şekilde (fog) bileşke fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f bire bir ve örtendir. (fog)(x) D) 2 X E) 3
8
1
A) -- B) 0
3
13
-1
C) 1/2
AY
4
0
1
Yukarıdaki şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, f[f(3x - 1)] = 4 eşitliğini sağlayan farklı x değer-
lerinin toplamı kaçtır?
3x-1=0
3x=1
D) 1
f(x)
E) 3
11
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
8 1 A) -- B) 0 3 13 -1 C) 1/2 AY 4 0 1 Yukarıdaki şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f[f(3x - 1)] = 4 eşitliğini sağlayan farklı x değer- lerinin toplamı kaçtır? 3x-1=0 3x=1 D) 1 f(x) E) 3 11
esmer
nlar
ruk
ması
i
I ve
bir
up
Kronometreni aç!
Senden istenen sürede çöz.
11. Aşağıdaki parçaların hangisinde ötekilerden farklı bir
anlatım biçimine başvurulmuştur?
A) Sinemanın son yıllarda daha yaygınlaştığı ve izleyici
tarafından kabul gördüğü söylenmektedir. Tiyatronun
ise sinemaya göre biraz daha sönük kaldığına dair
geniş bir kanaat var.
B) Oldum olası romana uzak durmaktayım. Romana uzak
duruşum beni hikâyeye yaklaştırdı mı desem yoksa
hikâyeler yazmaya merak sardığım için mi romanı
bıraktım? Bildiğim bir şey varsa o da daha kısa ve
daha yoğun oluşu, hikâyeyi benim için cazip hâle
getiriyor.
Her yeni bayramda "eski bayramları hatırlama"
biçiminde bir geleneğimiz var. Bir şeyler sürekli eskiyor
ve eskidikçe de kaçan balık misali bir hüzne
dönüşüyor. Aslında ne şimdiki bayramlar ne de eski
bayramlar arasında büyük farklar var. Fark, bizim
yaşama bakışımızda.
DYMektuplar, samimi duyguların harmanlandığı
metinlerdir. Yazanın içten dileklerini, özlemlerini özenle
yazılmış satırlarda saklayan mektuplar, tarihin
tanıklığını etmektedir.
E) Kırsal kesimde yetişenlerle şehir merkezinde yetişenler
arasında bir kıyaslama yapmanın mümkün olmadığını
düşünenlerdenim. Sadece verilen imkânlar farklı. Aynı
imkânı kırsalda yetişenler de bulsa şehirli öğrenciler
gibi onlar da başarıyı yakalar.
hocebus ply
Bor
13. Türkiye Am
Şampiyona
ikinci kez
yaşayan m
yıldızı Öm
"en değer
ise Avrup
teknik dir
Hatırlaya
Şampiyo
golü atar
Dört yıl s
Avrupa
Bu parg
verilme
A) Ben
B) Kar
yara
C Anl
D) Sö
E) Nit
Lise Türkçe
Anı Türü
esmer nlar ruk ması i I ve bir up Kronometreni aç! Senden istenen sürede çöz. 11. Aşağıdaki parçaların hangisinde ötekilerden farklı bir anlatım biçimine başvurulmuştur? A) Sinemanın son yıllarda daha yaygınlaştığı ve izleyici tarafından kabul gördüğü söylenmektedir. Tiyatronun ise sinemaya göre biraz daha sönük kaldığına dair geniş bir kanaat var. B) Oldum olası romana uzak durmaktayım. Romana uzak duruşum beni hikâyeye yaklaştırdı mı desem yoksa hikâyeler yazmaya merak sardığım için mi romanı bıraktım? Bildiğim bir şey varsa o da daha kısa ve daha yoğun oluşu, hikâyeyi benim için cazip hâle getiriyor. Her yeni bayramda "eski bayramları hatırlama" biçiminde bir geleneğimiz var. Bir şeyler sürekli eskiyor ve eskidikçe de kaçan balık misali bir hüzne dönüşüyor. Aslında ne şimdiki bayramlar ne de eski bayramlar arasında büyük farklar var. Fark, bizim yaşama bakışımızda. DYMektuplar, samimi duyguların harmanlandığı metinlerdir. Yazanın içten dileklerini, özlemlerini özenle yazılmış satırlarda saklayan mektuplar, tarihin tanıklığını etmektedir. E) Kırsal kesimde yetişenlerle şehir merkezinde yetişenler arasında bir kıyaslama yapmanın mümkün olmadığını düşünenlerdenim. Sadece verilen imkânlar farklı. Aynı imkânı kırsalda yetişenler de bulsa şehirli öğrenciler gibi onlar da başarıyı yakalar. hocebus ply Bor 13. Türkiye Am Şampiyona ikinci kez yaşayan m yıldızı Öm "en değer ise Avrup teknik dir Hatırlaya Şampiyo golü atar Dört yıl s Avrupa Bu parg verilme A) Ben B) Kar yara C Anl D) Sö E) Nit
h üstünden
amış gibi
arayburnu
oylu
ha ileride
in, gri bir
akilerden
TAY
Bor
14. (1) Kemal Tahir, öykülerinde kişisel açmazları ve dramları
toplumsal sorunlara doğru açarak işledi. (II) Gerçeği
metaforik veya simgesel değil çıplak görüntüsüyle, en
doğal ve tanımlanabilir hâliyle yansıttı. (III) Gerçeği,
sadece çıplak gerçeği anlatmayı seçti. (IV) Gerçeküstü,
varoluşçu, bunalım edebiyatı gibi eğilimlere mesafeli
dururken özü biçimden önde tuttu. (V) Duyguların ve
atmosferin hâkim olduğu hayatın içinden öyküler yazdı.
(VI) Arabacı, Ezilmiş Adam, Rayların Sesi; atmosferi olan
öykülerdir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
kendinden önceki cümlede söylenenlere örnek
verilmiştir?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
↑
UcDört
Bes
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
h üstünden amış gibi arayburnu oylu ha ileride in, gri bir akilerden TAY Bor 14. (1) Kemal Tahir, öykülerinde kişisel açmazları ve dramları toplumsal sorunlara doğru açarak işledi. (II) Gerçeği metaforik veya simgesel değil çıplak görüntüsüyle, en doğal ve tanımlanabilir hâliyle yansıttı. (III) Gerçeği, sadece çıplak gerçeği anlatmayı seçti. (IV) Gerçeküstü, varoluşçu, bunalım edebiyatı gibi eğilimlere mesafeli dururken özü biçimden önde tuttu. (V) Duyguların ve atmosferin hâkim olduğu hayatın içinden öyküler yazdı. (VI) Arabacı, Ezilmiş Adam, Rayların Sesi; atmosferi olan öykülerdir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kendinden önceki cümlede söylenenlere örnek verilmiştir? A) II B) III C) IV D) V E) VI ↑ UcDört Bes
puble
12. Pembe yüzünü çirkinleştiren bir gülümseyişle güldü. Siyah
gözlüklerimi burnumun ortasına çekip gözümün üstünden
dikkatle baktım. Tanımamış gibi... Sonra hatırlamış gibi
yaptım. Güldüm. Nihayet vapura binebildim. Sarayburnu
balık tutanlarla dolu. Birisi havuzun kenarına boylu
boyunca yatmış, vapura ayaklarını sallıyor. Daha ileride
çocuklar denize giriyorlar. Köprünün üstünü kalın, gri bir
duman kaplamış.
Bu parçanın anlatımındaki asıl amaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Karşıt görüşleri açıklama
B) Tartışma havası oluşturma
C) Nesnel verileri aktarma
Göz önünde canlandırma
vidiu igionie
E) Merak unsurunu dile getirme
175
14. (I
ULMOS VD
to
m
d
C
Ö
k
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
puble 12. Pembe yüzünü çirkinleştiren bir gülümseyişle güldü. Siyah gözlüklerimi burnumun ortasına çekip gözümün üstünden dikkatle baktım. Tanımamış gibi... Sonra hatırlamış gibi yaptım. Güldüm. Nihayet vapura binebildim. Sarayburnu balık tutanlarla dolu. Birisi havuzun kenarına boylu boyunca yatmış, vapura ayaklarını sallıyor. Daha ileride çocuklar denize giriyorlar. Köprünün üstünü kalın, gri bir duman kaplamış. Bu parçanın anlatımındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Karşıt görüşleri açıklama B) Tartışma havası oluşturma C) Nesnel verileri aktarma Göz önünde canlandırma vidiu igionie E) Merak unsurunu dile getirme 175 14. (I ULMOS VD to m d C Ö k
y
2n=2
2n=2
2n=4
n = 4
eki kromozom
nin, hücre bölün
ndeki kromozo
hangisidir?
D) 8y
A
E
E) a
b
Metafaz
C
E) Anafaz
d
|||
6. 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin hücre bölün-
mesine ait bir evre şekilde verilmiştir.
→
->
11
→ IV
Buna göre, verilen şekil hücre bölünme-
sinin hangi evresine aittir?
A) Telofaz
4 komozom
ün
2n=4 'un Mayoz Timin
poetatag 1.1
Vaya ashing
B) Profaz
D) Sitokinez
izstopan
mitozunun
MİRAY YAYINLAR
IV.
0
olayla
eşleşti
A) Iv
B)
Ive
C)
Yalr
D)
I, II v
E) Il vel
Hücre bölünm
I. Orta lamel a
II. Kardeş krom
larına çekilm
III. Kromatin iplik
kromozomlara
D) I ve II
olaylarından hang
A) Yalnız I
B) Y
Biyoloji
Mitoz Bölünme
y 2n=2 2n=2 2n=4 n = 4 eki kromozom nin, hücre bölün ndeki kromozo hangisidir? D) 8y A E E) a b Metafaz C E) Anafaz d ||| 6. 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin hücre bölün- mesine ait bir evre şekilde verilmiştir. → -> 11 → IV Buna göre, verilen şekil hücre bölünme- sinin hangi evresine aittir? A) Telofaz 4 komozom ün 2n=4 'un Mayoz Timin poetatag 1.1 Vaya ashing B) Profaz D) Sitokinez izstopan mitozunun MİRAY YAYINLAR IV. 0 olayla eşleşti A) Iv B) Ive C) Yalr D) I, II v E) Il vel Hücre bölünm I. Orta lamel a II. Kardeş krom larına çekilm III. Kromatin iplik kromozomlara D) I ve II olaylarından hang A) Yalnız I B) Y
diğe-
-i ay-
ri ta-
elen
nek,
ri.
kro-
nek,
diri-
e-
id
k-
MİRAY YAYINLARI
6. Hücre döngüsünün İnterfaz evresi uzundur.
Hücre döngüsünün süresi canlı türleri ara-
sında hatta aynı canlının farklı dokularında
değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı hücreler-
de ise (olgun alyuvar, olgun sinir hücresi gi-
bi) hücre döngüsü gözlenmez.
(11)
Go
A)
=
M
|||
(1)
(11)
(III)
Verilen şekil hücre döngüsüne ait oldu-
ğuna göre,
a. En uzun evre
b. Sadece metabolik faaliyetlerin devam et-
tiği durgun evre 2
YB
c. Mitotik evre
3
C) 1
=
olarak adlandırılan kısımların doğru eş-
leştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?
|||
G₁
>a
↑
> b
↑
Sitokinez
↑
↑
C
C
Telofaz
b
a
(1)
Interfaz
S
E) I
M
Mito
(III)
G₂
↑
b
D) 1
1
|| →
|||
=
→ b
|||
a
↑
C
→ a
C
b
Hücre bölünme nede
Hacim (r³) - Yüz
zulması
●
KONUYU ÖĞ
Sitoplazma
bozulması
Çekirdeğin bölü
Bazı hormonla
Go
●
G
Telofa
Sitokinez
Mite
Hücre bölünmesi =
Mitoz bölünme
Bölünme s
pida yavru
hariç).
Kromozom
Çok hücre
lişim ve ye
Bazı bir H
çok hücrel
Diploid (2)
loit) krom
Biyoloji
Mayoz Bölünme
diğe- -i ay- ri ta- elen nek, ri. kro- nek, diri- e- id k- MİRAY YAYINLARI 6. Hücre döngüsünün İnterfaz evresi uzundur. Hücre döngüsünün süresi canlı türleri ara- sında hatta aynı canlının farklı dokularında değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı hücreler- de ise (olgun alyuvar, olgun sinir hücresi gi- bi) hücre döngüsü gözlenmez. (11) Go A) = M ||| (1) (11) (III) Verilen şekil hücre döngüsüne ait oldu- ğuna göre, a. En uzun evre b. Sadece metabolik faaliyetlerin devam et- tiği durgun evre 2 YB c. Mitotik evre 3 C) 1 = olarak adlandırılan kısımların doğru eş- leştirmesi hangi seçenekte verilmiştir? ||| G₁ >a ↑ > b ↑ Sitokinez ↑ ↑ C C Telofaz b a (1) Interfaz S E) I M Mito (III) G₂ ↑ b D) 1 1 || → ||| = → b ||| a ↑ C → a C b Hücre bölünme nede Hacim (r³) - Yüz zulması ● KONUYU ÖĞ Sitoplazma bozulması Çekirdeğin bölü Bazı hormonla Go ● G Telofa Sitokinez Mite Hücre bölünmesi = Mitoz bölünme Bölünme s pida yavru hariç). Kromozom Çok hücre lişim ve ye Bazı bir H çok hücrel Diploid (2) loit) krom
Soru 12
f: R → Rolmak üzere,
3
f(x)=√xx fonksiyonu veriliyor. x - x² = x ²
Buna göre, lim
f(x) - 2
X→4 X-4
| fil) = √424
2x
²
+(α = x ² x
limitinin değeri kaçtır?
lim fler-for
X->4
X-4
f(u)=2 I
f'(4) = ?
4₁ x ²
flar = 1/1/1
f₁(x) = 2√55
ficus-
=
You
Lise Matematik
Türev Alma Kuralları
Soru 12 f: R → Rolmak üzere, 3 f(x)=√xx fonksiyonu veriliyor. x - x² = x ² Buna göre, lim f(x) - 2 X→4 X-4 | fil) = √424 2x ² +(α = x ² x limitinin değeri kaçtır? lim fler-for X->4 X-4 f(u)=2 I f'(4) = ? 4₁ x ² flar = 1/1/1 f₁(x) = 2√55 ficus- = You
Mikrotübüller ile ilgili verilen aşağıdak
ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Hücre iskeletinin en kalın elemanıdır.
B) Bölünme sırasında kromatitlerin zıt ku-
tuplara hareketinde rol oynar.
C) Tübülin proteininden oluşur.
D) Sitoplazmada organellerin yer değiştir
mesini sağlar.
E) Çekirdeği sabitler.
Çeki
yr.
özell
dan
A) Ya
Biyoloji
Hücresel Yapılar ve Görevleri
Mikrotübüller ile ilgili verilen aşağıdak ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Hücre iskeletinin en kalın elemanıdır. B) Bölünme sırasında kromatitlerin zıt ku- tuplara hareketinde rol oynar. C) Tübülin proteininden oluşur. D) Sitoplazmada organellerin yer değiştir mesini sağlar. E) Çekirdeği sabitler. Çeki yr. özell dan A) Ya
solunum,
rganizma
n oluşan
an fazla
asama-
BIMOTIE
Y
0
K
7
5. Aşağıdaki soyağacında Ulusoy ailesinde belli bir karak-
teri fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösteril-
miştir.
7
Bu ailede karakterin ortaya çıkmasını sağlayan alel;
Totozomal baskın,
H. Y'ye bağlı,
III. Otozomal çekinik,
IV. X'e bağlı çekinik
özelliklerinden hangilerine sahip olabilir?
A) Yalnız I
DI ve IV
B) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve IV
Biyoloji
Kalıtımın Genel İlkeleri
solunum, rganizma n oluşan an fazla asama- BIMOTIE Y 0 K 7 5. Aşağıdaki soyağacında Ulusoy ailesinde belli bir karak- teri fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösteril- miştir. 7 Bu ailede karakterin ortaya çıkmasını sağlayan alel; Totozomal baskın, H. Y'ye bağlı, III. Otozomal çekinik, IV. X'e bağlı çekinik özelliklerinden hangilerine sahip olabilir? A) Yalnız I DI ve IV B) I ve II C) II ve III E) I, II ve IV
ca-
ģi
Si
ens Yayınları
-J
5. Aşağıda f: R → R, y = f(x) fonksiyonunun grafiği çizil-
miştir.
1.
II.
III.
2
y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir..
Buna göre,
y = f(x)
Her x gerçel sayısı için f(-x) = f(x) eşitliği sağlanır.
f birebir fonksiyondur.
A) Yalnız I
f örten fonksiyondur.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
A
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
ca- ģi Si ens Yayınları -J 5. Aşağıda f: R → R, y = f(x) fonksiyonunun grafiği çizil- miştir. 1. II. III. 2 y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.. Buna göre, y = f(x) Her x gerçel sayısı için f(-x) = f(x) eşitliği sağlanır. f birebir fonksiyondur. A) Yalnız I f örten fonksiyondur. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III A
4. X, Y ve Z maddeleriyle ilgili;
●
X çözeltisi kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür.
Y çözeltisi X ile tepkime vermez.
• Derişik Z çözeltisine Cu metali atıldığında tepkime ger-
çekleşir.
●
verilen bilgilere göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
X
KOH
A)
B) HNO3
C)
KOH
D)
HCI
E)
Ca(OH)2
Y
NaCl
NaOH
HCI
H₂SO4
KOH
Z
HBr
KI
HNO3
NaOH
H₂SO4
Kimya
Asitler ve Bazlar
4. X, Y ve Z maddeleriyle ilgili; ● X çözeltisi kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür. Y çözeltisi X ile tepkime vermez. • Derişik Z çözeltisine Cu metali atıldığında tepkime ger- çekleşir. ● verilen bilgilere göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakiler- den hangisi olabilir? X KOH A) B) HNO3 C) KOH D) HCI E) Ca(OH)2 Y NaCl NaOH HCI H₂SO4 KOH Z HBr KI HNO3 NaOH H₂SO4