Trigonometrik Fonksiyonlarda Oranlar

Merhabalar, trigonometrik oranlar konusunda hız şimdi benzerlik konusu o kadar köklü bir konu ki sonrasında anlattığım çoğu konuyu etkilemiştir.
Şimdi anlatacağım trigonometrik oranlar konusu da bunu ispatlar niteliktedir.
Aynı haklara sahip 3 genleri şimdi benzer üçgenler diye anlattık değil mi?
Şimdi bu benzerlik oranını açılar üzerinden sürdüreceğiz.
Sinüs, kol, sinüs, tanjant, tanjant olarak isimlendirdiğimiz bu benzerlik oranı aslında üçgenler arası kurulacak ilişkiler de yardımcı olacak bize.
Burada gördüğünüz bu büyükten küçüğe doğru sıraladığım üçgenler de sizleri sinüs, sinüs, tanjant, tanjant değerlerini açıklayacak.
İşte burada bulduğum bir sinüs değeri diğer kentlerde de geçerli olacaktır.
Dik bir üçgende rahatlıkla bulacağım.
Sinüs 30 değeri mesela diğer üçgenler de bana yardımcı olacaktır.
Diğer üçgen ister dik olsun, ister geniş açılı, ister dar açılı üçgen olsun.
Sinüs 30 diyelim her yerde ve her zaman aynıdır.
İşte böylelikle başka üç kentlere geçiş yapabiliyoruz.
Böylelikle bazı üçgenler de uzunluk hesabı yapabiliyoruz mesela.
O yüzden ne kadar önemli ve değerli bir şey anlattığımı biliniz.
Şimdi burada ilerleyelim, nelerden bahsettiğimi göstereyim.
Bir dik üçgende sinüs ana diğerini sinüs, tanjant, tanjant değeri nasıl hesaplayacak anlatalım.
Şimdi bir A-B-C dik üçgeni alıyorum.
Dik bir üçgen tabikide dik kenarın karşısındakine hipotezin istiyoruz ama köşesindeki açıyı A diye adlandırılan A açısının yanındaki dik kenara komşu kenar karşısındaki dik kenara da karşı kenar ismini veriyoruz.
Şimdi burada A açısının sizin üstünü nasıl hesaplıyoruz formülünü şu kuralımız şu karşı kenarın uzunluğu bölü hipotezin uzunluğu konsülü üst T20 nasıl hesaplıyoruz?
Komşu kenar uzunluğu böyle hipotezini uzunluğu, tanjant değeri nasıl?
Hesap diyorum karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu kotu ancient daha derim.
Nasıl hesaplarım?
Komşu kenar uzunluğu bölü karşı kenar hüzünlü.
Bakın bu bir.
Bu anlattıklarım dik bir üçgen içersinde geçerlidir.
Burada hypo dönüşten bahsediyoruz.
Hipotezin istediğimiz dik bir üçgen de bulunur.
Aman dikkat!
Yani bir koyunu sağa diğerini başka bir şekilde rahatlıkla bulamıyorum.
Hemen komşusu bölü uzun kenar yapmayacağız arkadaşlar.
Dik bir üçgen de koysun.
Üst değeri komşu kenar komşu kenar uzunluğu bölü hypo tenis uzunu olarak bulunuyor.
Aklınızda kalsın.
Şimdi şimdi biraz denklem sel ilerleyelim ki bakalım nasıl neler çıkacak karşımıza ne gibi çıkarımlar yapabileceğiz onları görelim.
Abc'de iki üç kelime aldım.
Iphoto önünüze ilk ve yedi kenar uzunluğu köşesindeki açıyı da TT olarak adlandırılır.
Şimdi burada sinüs TT değerini nasıl yazardım?
Ben karşı böyle iPod henüz karşısı.
Ne açının karşısındaki kenar uzunluğu ilk iPod ends uzunluğu z koşsun üstüne idi.
Komşusu yere iPod öniz de tanjant neydi karşı böyle komşu IX Bölüğe Kotan zat ne komşu böyle karşı yiyebiliriz.
Hepsini yazdım.
Tamam şimdi burada biraz çıkarımlar elde edelim bakalım.
Acaba ben buradaki şu bulduğum x, y ve Z ye birlikte acaba bunlarla bir şeyler yapsam bunları sinüs, kod, tancan, tanjant üzerindeki bazı işlemleri taşıyabilecek miyim diye bakıyorum.
Şimdi burada bazı çıkarımlar şöyle gösterebilirim.
Ben burada ilk Sibel yüzeyi y bir yüzeye söylersem ilk espriye elde ediyorum.
Yani şunu şuna ölünce şu elde ediyorum.
Yani o zaman diyebilirim ki tanjant detayı elde etmem için sinüs the tabi lüksünüz TT yapmalıyım.
Bakın buradan aynı açıdan bahsettiğimi unutmayınız.
Burada tepe alıp burada beta ya da ya değişik şeyler alamazsınız.
Aynı açı için konuşuyorum.
Yani buraya 30 alırsam buraya da 30'a 30 yazıyorum.
Arkadaşlar önemli ya da tanjant değeri nasıl hesap ediyorum.
Bu sefer yiyebileceği x Rize'ye söylersem yine Brüksel'de ediyorum.
O yüzden diyebilirim ki kol polisin eşittir kontenjan.
Bundan mesela burada buradaki denklemler den elde ettiğim çıkarımlar dır.
Ya da.
Ics bölüğe var diye var, ben bunları çarparsa mix böbreğe ve ye birliğinizi çarparsa ilkler birbirini götürür, yeniler birbirini götürür.
Elimde sadece bir kalır.
Yani ben aynı açının tanjant ve kod tanjant değerlerini çarparsa bir elde ediyorum.
O zaman buradan mesela tanjant yalnız bıraksan ne diyeceğim?
Bu birin altına gidecek.
Yani bir bölük o tanjant olarak tanjant TED adı diyelim bir bölük o tanjant değer.
Yani illa bunu tabii tanjant yalnız bırakmak zorunda değilsiniz.
Kod tanjant yanlış.
Yalnız bırakmak isterseniz bir böyle tanjant diyeceksiniz mesela.
Aklınızda kalması için böyle bazı denklem sel ifadelerle rahatça görmenizi istedim.
Şimdi şuna ilerleyelim.
Timler iki açıdan şimdi top tüller, iki açı derken toplamları 90 derece olan açılar da birinin sinüs değeri diğerinin üstüne, birinin tanjant, diğeri de diğerinin kod tanjant değerine eşittir.
Yani ben artı veya 90 derece olacak şekilde iki açı aldım.
A ve b açısı toplamları 90 müş.
Tamam, sinüs sağ diğeri kol sinüs B değerine eşittir.
Yani bir açıyı seçtiniz.
A'nın sinüs ünü aldınız.
Sinüs ha diğer açının yani beynin kaosun üstüne eşittir illa A ve B böyle sinüs olsun.
Üstte yazmak zorunda değilsiniz.
A ve B yerleştirebilirsiniz.
Sinüs B değeri eşittir.
Diğer açının kod Venüs'ü B yi seçtiği diğer açı A olduğu ko üzüntüsüne eşittir.
Bu kadar ya da tanjant dedik.
Tanjant a diğer açının kod tanjant eşittir ya da tanjant.
B Diğer açı olan A'nın kod tanjant eşittir.
İlla böyle farklı A ve B olarak verilmeye bilir.
Aynı açı üzerinden konuşabiliriz.
Ne demek istiyorum?
Sinüs A değeri eşittir.
Sinüs üstüne nasıl hesaplayacak onu tümörler dedim.
Yani tümden açı neydi?
Toplamları 90 olacak.
Aile neyi toplasan 90 eder?
90 x sayı yani 90 derece.
X A'nın ünü eşittir sinüs ağı diyeceğim ya da tanjant.
B alsam ne diyeceğim?
Ko tanjant beynin timleri nedir?
90 derece x bedir tanjant, B eşittir kod tanjant, 90 derece x Side'ye diyebilir.
Mesela örnekler versek şöyle de sayısal olarak gösterebiliriz.
Sinüs 35 alsam 35'in timlerin arıyorum.
Nedir?
90 x 35 55.
Yani sinüs 35 derece dersem otuz beşin tünellerinin göğsünüzü böyle yapmalıyım.
Tanjant 50 nedir?
O zaman kod tanjant 90 x 50 den kontenjan 40 diyeceğiz arkadaşlar.
Böyle örneklerle aklınızda kalmasını istedim.
Sıkça Sorulan Sorular

 

Trigonometri ne demektir?

 

Trigonometri kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre “üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu” demektir. Trigonometri kelimesi Yunanca “trigōnon” (üçgen) ve “metron” (ölçmek) ifadelerinden oluşmuştur.


Dik üçgende trigonometrik oranlar neyi ifade eder?

 

Dik açılı bir üçgende kenar uzunluklarının oranının trigonometrik fonksiyonlar cinsinden verilmesi trigonometrik oranları ifade eder.


Bir dik üçgende açının sinüs değeri nasıl bulunur?

 

Bir dik üçgende açının sinüs değeri, açının karşısındaki kenar uzunluğunun üçgendeki hipotenüs uzunluğuna oranı ile bulunur.

sinüs : karşı bölü hipotenüs


Bir dik üçgende kosinüs değeri nasıl bulunur? Kosinüs nedir?

 

Bir dik üçgende açının kosinüs değeri, açının komşu kenar uzunluğunun üçgendeki hipotenüs uzunluğuna oranı ile bulunur.

cosinüs : komşu bölü hipotenüs


Bir dik üçgende tanjant değeri nasıl bulunur? Tanjant nedir?

 

Bir dik üçgende açının tanjant değeri, açının karşısındaki kenar uzunluğunun üçgendeki komşu kenar uzunluğuna oranı ile bulunur.

tanjant : karşı bölü komşu


Bir dik üçgende kotanjant değeri nasıl bulunur?

 

Bir dik üçgende açının kotanjant değeri, açının komşu kenar uzunluğunun açının karşısındaki kenar uzunluğuna oranı ile bulunur.

kotanjant : komşu bölü karşı


Özel açılar örneklerinin trigonometrik değerler tablosu nasıl çizilir?

 

Özel açıların trigonometrik oranları bir tablo ile şekildeki gibi gösterilebilir.


Sin90 kaçtır?

 

sin90 derecenin değeri 1 olur.


cos 90 nedir? cos 90 kaç?

 

cos90 derecenin değeri 0 olur.


cos 60 nedir?

 

cos60° nin değeri 1 bölü 2 olur.


sin30 kaça eşit?

 

sin30° nin değeri 1 bölü 2 olur.


sin45 kaça eşit?

 

sin45 derecenin değeri 1 bölü kök 2 olur.


sin60 kaça eşit?

 

sin60 derecenin değeri kök 3 bölü 2 olur.