Trigonometrik Oranlar Örnek Sorular

Sevgili gençler, herkese merhabalar.
Bu  dersimizde trigonometrik oranlarla ilgili sorular   çözeceğiz.
İlk örneğimizle başlayalım.
Şekilde  verilenlere göre sinα ifadesinin değeri kaçtır,   diye sorulmuş.
Şimdi burada çeyrek çizilmiş bir  birim çember görüyorsunuz.
1'e 0, 0'a 1 diyor   ya.
Dolayısıyla bu bir çember, yarıçapı da 1  birimmiş.
Dolayısıyla OP de 1'dir.
Şimdi hemen   burada bir dik indiriyorum, şöyle.
P noktasının,  çember üzerindeki P noktasının x ekseninin üzerine   dik izdüşümü.
Şurası x ekseni olacak.
Bakın  buraya H noktası dersem, OH uzunluğu 12/13'müş.   Bunun apsis uzunluğu.
Şu y'sine de isterseniz k  diyeyim ve OHP üçgeni bir tane Pisagor bağıntısı   yazalım hemen.
Nedir?
12/13'ün karesi artı k'nin karesi  eşittir 1'in karesine.
Buradan k kare eşittir,   olur.
Payda eşitlersek eğer ne olur?
   karesi.
Şimdi karekökünü alacağım ama bu durumda   k olur burası.
Şimdi 13'ün karesi eksi 12'nin  karesi yerine 5'in karesi yazabilirim.
5, 12,   karesi bölü 13'ün karesinde karekök alırsak eğer   Bana sorduğu şey ne?
sinα.
sinα neydi?
Karşı   dik kenar bölü hipotenüs.
Yani k bölü 1'den k.  Dolayısıyla k'miz ne?
5/13 arkadaşlar.
Zaten biz   bu PH uzunluğunun sinα'ya eşit olduğunu biliyoruz  birim çemberde.
O halde sinα direkt 5/13'tür deriz   ve hiç vakit kaybetmeden bir sonraki soruya  geçeriz.
Şekildeki ABC üçgeninde BC 39 birim,   AB AC'ye dik, cotx de 5/12 olduğuna göre  AB kaç birimdir, diye sormuş.
Şimdi cotx   neydi?
x'in bulunduğu yere göre karşı ve  komşu değişiyordu.
Komşu bölü karşı demek   bu.
Komşusu AB, 5k diyorum.
Karşısında zaten AC  var, o da 12k'ymiş.
Şimdi 5k, 12k, 13k.
5, 12,   Zaten bize AB uzunluğunu sormuştu sorumuz.
AB   dediğimiz yer 5k, hemen k yerine 3 yazarsak AB  uzunluğumuz 15 birim olarak bulunmuş olur sevgili   genç arkadaşlarım.
Geldik bir sonraki soruya.  Şekilde 20 eş birim kareden oluşan dikdörtgen   gösterilmiş.
Buna göre tanα+cotβ'yı sormuş.  Şimdi bakın cotβ'yı hesaplamak kolay.
Niye?
Hemen   karşısı ve komşusu rahat gözüküyor zaten.
Şurada  bir dik üçgen var ya.
Komşusu 1,2,3,4,5 bölü   karşısı da 2.
Burayı buldum, artı.
Şimdi tanα'ya  bakacağım.
α'nın şu an bulunduğu yerde, bakın   şu kenarı göremediğim için karşı bölü komşuyu  bulamam.
Yine aşağı taşısam burada da bulamam.   Şurada da bulamam ama şuraya α'yı taşıdığım anda  en büyük üçgene bakar, karşısını komşusunu rahat   görürüm.
Karşısında ne var?
1, 2, 3, 4 birimlik  bir uzunluk.
Komşusu ne?
1, 2, 3 arkadaşlar.   Dolayısıyla bu iki değerin toplamı, benden  istenen toplamdır.
Hemen şurası 2'yle, burası 3'le   genişletilirse eğer ne olur yukarısı?
8+15 yani  sevgili arkadaşlar.
Geldik bir sonraki soruya.  Şekildeki ABC bir ikizkenar üçgenmiş.
AB ve AC   birbirine eşit, 12 birim.
cosα 7/12 verilmiş ve  BC ne kadar diye soruluyor.
Arkadaşlar, ikizkenar   üçgen gördüğünüzde hemen bir tane dik indirin.
Bu  indirdiğiniz dik tabanda iki eşit parçaya böler.   cosα neydi?
Komşu bölü hipotenüs.
Şimdi  dolayısıyla ben şu α'nın komşusu yani   şuraya 7k dersem, hipotenüse de 12k diyeceğim.  k'miz 1'se BH dediğimiz yer nedir arkadaşlar?
  Şurası 7, öbür taraf da 7 çünkü ikiye bölmüştü.   Bu durumda sevgili gençler BC'miz 7+7'den 14  birim olarak bulunmuş olur diyelim ve gelelim   son sorumuza.
Şekildeki ABCD kare, EF ve FC  birbirlerine dik, EA 3 birim, AF 4 birim olduğuna   göre FC kaç birimdir, diye soruyor.
Şimdi hemen  kare olduğu için şurası 90 derece diyebilirim.   Burada bir 3, 4, 5 özel üçgenimiz de var.
Onu  da yerleştirdim.
Belki açılardan da faydalanırız,   şuraya α diyelim.
Bakın burası α, 90, β olsun.  Üçünün toplamı ne oldu?
EAF üçgeninde 180.
Yine   aynı şekilde 180 olması için 90 var, β var.  Niye 180?
Çünkü burası doğru açı.
180 derece   şuranın hepsinin toplamı.
Dolayısıyla buraya  bir α kaldı.
Şurası da 90 olduğu için eksik   olan açı yine β.
Burası da β'ymış.
Peki, şimdi  bunlar ne işimize yarayacak?
Bir görelim bakalım.   Burada FB'ye bir uzunluk verelim.
Mesela buraya  k diyelim isterseniz.
Karenin bir kenarı 4+k   olsun.
Şurası da 4+k'dır.
Yani benzerlikten falan  da bunu arkadaşlarımız rahatça çözebilirler ama   biz şimdi konumuz trigonometri ya.
Trigonometrik  verilerle çözmeye çalışacağım.
Burada mesela EAF   üçgeninde tanα'ya bakın.
α'nın karşısında 4 var,  komşusu 3.
4/3.
Yine FBC üçgeninde tanα'yı okuyun,   karşı bölü komşu.
O da 4+k bölü k'dir.
Şimdi  burada hemen içler dışlar çarpımı yaparak k'ye   ulaşacağım.
4k eşittir 12 artı 3k.
Demek ki  sevgili gençler, k'miz 12'ymiş.
Buradaki FB   uzunluğunu buldum.
Burası 12, demek ki burası  da 16'ymış.
Şimdi bana FC, x'i soruyordu.
Bakın   burada bir Pisagor bağıntısı yazabilirim.
Ya  da isterseniz hani benzerliği gören arkadaşlar,   hocam işte burada ne var?
3'ün 4 katı 12, 4'ün 4  katı 16, 5'in 4 katı 20.
Olur, o da olur hiç fark   etmez.
Ben yine Pisagor'umu yapayım.
12'nin karesi  artı 16'nın karesi eşittir x'in karesi.
Dediğiniz   gibi 3, 4, 5 üçgeninin her birinin dörder katları  bu.
Son olarak, hipotenüs de 5'in 4 katından   x eşittir 20 birim olarak bulunmuş olur  diyelim ve bu soruyla birlikte bu dersimizin de sonuna geldik.
Bir sonraki dersimizde  görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.