Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Felsefe 2 Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
19. "O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmarin ye
ratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha
bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?
(Mülk suresi, 3. ayet
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Insanın doğadaki düzeni bozamayacağı
BY Tüm varlıkların insan için yaratıldığı
C) Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı
DEvrenin bir sonu olduğu
Evrendeki düzenin kavranabileceği
Felsefe 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
19. "O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmarin ye ratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? (Mülk suresi, 3. ayet Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Insanın doğadaki düzeni bozamayacağı BY Tüm varlıkların insan için yaratıldığı C) Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı DEvrenin bir sonu olduğu Evrendeki düzenin kavranabileceği
11. Tarihin her devrinde ve bütün toplumlarda görülen din,
insanı hem içten hem dıştan kuşatan, onun düşünce ve
davranışlarında kendini gösteren bir disiplin olmuştur.
İnsanlar her zaman kendisini aşan bir kudrete yönel-
me ihtiyacı duymuşlardır. İnsanoğlu gerek ilahi dinlerin
öğretilerine gerekse tarihin verilerine göre tapınma ihti-
yaçlarını yerine getirmişler, bazen tek olan Allah'a bazen
kutsal saydıkları diğer varlıklara tapınmışlardır.
Bu anlatılanlara göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) İnancın tarihi ilk insanın tarihi kadar eskidir.
B) İnsanların yaşantısı üzerinde dinin etkisi vardır.
C) İnanç, insan hayatının değişmez bir olgusudur.
nsanlar her zaman tek olan kutsala inanmışlardır.
E) İnanma, ilkel ve modern bütün toplumlarda var olan
bir olgudur.
ekstrem
A Asil v
B) Madc
C) Bir va
D) Her v
E) Form
14. Güzellik
leyen fe
düşünm
zelliğin
gusund
Parçad
hangis
A) Etik
C) San
Felsefe 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
11. Tarihin her devrinde ve bütün toplumlarda görülen din, insanı hem içten hem dıştan kuşatan, onun düşünce ve davranışlarında kendini gösteren bir disiplin olmuştur. İnsanlar her zaman kendisini aşan bir kudrete yönel- me ihtiyacı duymuşlardır. İnsanoğlu gerek ilahi dinlerin öğretilerine gerekse tarihin verilerine göre tapınma ihti- yaçlarını yerine getirmişler, bazen tek olan Allah'a bazen kutsal saydıkları diğer varlıklara tapınmışlardır. Bu anlatılanlara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnancın tarihi ilk insanın tarihi kadar eskidir. B) İnsanların yaşantısı üzerinde dinin etkisi vardır. C) İnanç, insan hayatının değişmez bir olgusudur. nsanlar her zaman tek olan kutsala inanmışlardır. E) İnanma, ilkel ve modern bütün toplumlarda var olan bir olgudur. ekstrem A Asil v B) Madc C) Bir va D) Her v E) Form 14. Güzellik leyen fe düşünm zelliğin gusund Parçad hangis A) Etik C) San
almışlar ve
bu sorusu-
en hangi-
9. Ontolojinin, hatta felsefenin ilk sorusu "arkhe" prob-
lemidir. İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek,
önce tüm var olanların başlangıcını (töz) anlamaya ça-
lışmıştır. Bu nedenle İlk Çağ filozofları, felsefeyi daha
çok doğayı anlama isteğiyle "Evrenin özü nedir?" soru-
suyla başlatmışlardır.
Bu düşünceden yola çıkarak aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Felsefenin ilk sorusu, varlık felsefesiyle ilgilidir.
B) Töz, bir varlığın her ne ise o olmasını sağlayan un-
surdur.
C) İlk Çağ filozofları, daha çok doğayı anlamaya çalış-
mıştır.
D) Varlığın ana maddesini oluş ve süregelen değişimler
oluşturur.
E) Arkhe, var olanların ilk ana maddesi anlamında kul-
lanılmaktadır.
Felsefe 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
almışlar ve bu sorusu- en hangi- 9. Ontolojinin, hatta felsefenin ilk sorusu "arkhe" prob- lemidir. İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek, önce tüm var olanların başlangıcını (töz) anlamaya ça- lışmıştır. Bu nedenle İlk Çağ filozofları, felsefeyi daha çok doğayı anlama isteğiyle "Evrenin özü nedir?" soru- suyla başlatmışlardır. Bu düşünceden yola çıkarak aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) Felsefenin ilk sorusu, varlık felsefesiyle ilgilidir. B) Töz, bir varlığın her ne ise o olmasını sağlayan un- surdur. C) İlk Çağ filozofları, daha çok doğayı anlamaya çalış- mıştır. D) Varlığın ana maddesini oluş ve süregelen değişimler oluşturur. E) Arkhe, var olanların ilk ana maddesi anlamında kul- lanılmaktadır.
TYT/SOSYAL BİLİMLER
12. Septiklerden farklı olarak şüpheyi bir amaç ola
rak değil, doğru bilgiye ulaşmak için bir araç
olarak gören, açık ve seçik, kesin bilgiye ulaş-
mak için önce tüm bildiklerinden şüphe eden
sonrasında akla dayalı sorgulama yoluyla açık
ve seçik, kesin ve doğru bilgiye ulaşan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Timon
B) Protagoras
C) R. Descartes
D) Aristoteles
E) J. Dewey
Felsefe 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TYT/SOSYAL BİLİMLER 12. Septiklerden farklı olarak şüpheyi bir amaç ola rak değil, doğru bilgiye ulaşmak için bir araç olarak gören, açık ve seçik, kesin bilgiye ulaş- mak için önce tüm bildiklerinden şüphe eden sonrasında akla dayalı sorgulama yoluyla açık ve seçik, kesin ve doğru bilgiye ulaşan filozof aşağıdakilerden hangisidir? A) Timon B) Protagoras C) R. Descartes D) Aristoteles E) J. Dewey
19. Evren ve içindekiler Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelli-
sidir. Bu tecelli süreklidir yaratılan tüm varlıklara uzanır. Bir
bebeğin dünyaya gelişinde, bir annenin şefkat ve merha-
metinde, meyvesinden faydalandığımız bir ağaçta, hastane
odasından iyileşerek çıkan bir insanın tebessümünde bu
tecelliyi görmek mümkündür.
Bu metin Yüce Allah'ın isimlerinden hangisiyle ilişki-
lendirilemez?
A) Rahman
B Muhyi
CRezzak
D) Şafi
E) Hadi
that
Felsefe 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
19. Evren ve içindekiler Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelli- sidir. Bu tecelli süreklidir yaratılan tüm varlıklara uzanır. Bir bebeğin dünyaya gelişinde, bir annenin şefkat ve merha- metinde, meyvesinden faydalandığımız bir ağaçta, hastane odasından iyileşerek çıkan bir insanın tebessümünde bu tecelliyi görmek mümkündür. Bu metin Yüce Allah'ın isimlerinden hangisiyle ilişki- lendirilemez? A) Rahman B Muhyi CRezzak D) Şafi E) Hadi that
1