Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üniversite Matematik Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
30. Bir veri dizisinde terimler küçükten büyüğe doğru
sıralandığında terim sayısı tek sayı ise ortadaki sayı, terim
sayısı çift sayı ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına
medyan (ortanca) sayı denir.
Bir şeker dükkânı ürünlerinin maliyeti x, satış fiyatı y olmak
üzere satış fiyatını;
x+y=a
eşitliğiyle belirlemektedir.
Maliyet fiyatı sıfırdan farklı rakamlar olan farklı şekerlerin
maliyet ve satış fiyatları ile bir veri dizisi oluşturuluyor.
Bu veri dizisinin medyan değeri veri dizisinin bir elemanıdır.
Buna göre, a sayısı
I. 10
II. 13
NO
III. 19
sayılarından hangileri olamaz?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) II ve III
E) I, II ve III
D) I ve III
Üniversite Matematik
Sonsuz Diziler ve Seriler
30. Bir veri dizisinde terimler küçükten büyüğe doğru sıralandığında terim sayısı tek sayı ise ortadaki sayı, terim sayısı çift sayı ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına medyan (ortanca) sayı denir. Bir şeker dükkânı ürünlerinin maliyeti x, satış fiyatı y olmak üzere satış fiyatını; x+y=a eşitliğiyle belirlemektedir. Maliyet fiyatı sıfırdan farklı rakamlar olan farklı şekerlerin maliyet ve satış fiyatları ile bir veri dizisi oluşturuluyor. Bu veri dizisinin medyan değeri veri dizisinin bir elemanıdır. Buna göre, a sayısı I. 10 II. 13 NO III. 19 sayılarından hangileri olamaz? A) Yalnız! B) Yalnız II C) II ve III E) I, II ve III D) I ve III
(1, 9) aralığında tanımlanan bir 4 fonksiyonunun grafiği
birim karelere bölünmüş dik koordinat düzleminde veril-
miştir.
Kırmızı boyalı bölgenin alanı, sarı boyalı bölgenin alanin-
dan 4 birimkare fazla olduğuna göre,
2016=26
(f(x) + f'(x)) dx integralinin değeri kaçtır?
'Y
A) 20 B) 24 C) 25 D) 28 E) 30
Score
71xEV Horix)
21
)
dy E (V)
&'lu-duy_124
EXW
Üniversite Matematik
İntegral
(1, 9) aralığında tanımlanan bir 4 fonksiyonunun grafiği birim karelere bölünmüş dik koordinat düzleminde veril- miştir. Kırmızı boyalı bölgenin alanı, sarı boyalı bölgenin alanin- dan 4 birimkare fazla olduğuna göre, 2016=26 (f(x) + f'(x)) dx integralinin değeri kaçtır? 'Y A) 20 B) 24 C) 25 D) 28 E) 30 Score 71xEV Horix) 21 ) dy E (V) &'lu-duy_124 EXW
2.
9
Dik koordinat düzleminde; a negatif, k pozitif gerçel sayı
olmak üzere f(x)= a.x.(x-k) fonksiyonunun grafiği veril-
miştir.
ORİJİNAL MATEMA
y
B
x
A
Sarı ve kırmızı boyalı alanlar eşit olduğuna göre
JOA
oranı kaçtır?
JABI
A) 2
5
B)
C) 3
7
D)
2
E) 4
2
ay
3
ayk
2 2
- dk y
7
Üniversite Matematik
İntegralin Uygulamaları
2. 9 Dik koordinat düzleminde; a negatif, k pozitif gerçel sayı olmak üzere f(x)= a.x.(x-k) fonksiyonunun grafiği veril- miştir. ORİJİNAL MATEMA y B x A Sarı ve kırmızı boyalı alanlar eşit olduğuna göre JOA oranı kaçtır? JABI A) 2 5 B) C) 3 7 D) 2 E) 4 2 ay 3 ayk 2 2 - dk y 7
3-B
Temel Matematik
astgele
Yazılan
bulunuyor
cak yanlış
30. Bir veri dizisinde terimler küçükten büyüğe doğru
sıralandığında terim sayısı tek sayı ise ortadaki sayı, terim
sayısı çift sayı ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına
medyan (ortanca) sayı denir
Bir şeker dükkanı ürünlerinin maliyet x, satış fiyatı y olmak
üzere satış fiyatnr:
x + y = a
eşitliğiyle belirlemektedir.
Maliyet fiyatı sıfırdan farklı rakamlar olan farklı şekerlerin
maliyel ve satış fiyatlan ile bir veni dizisi oluşturuluyor.
Bu veri dizisinin medyan degeri veri dizisinin bir elemanıdır
Buna göre, a sayısı
e bulunup
en kelimede
unur ancak
Idiği bu
Ssterilmiştir.
1. 10
II. 13
III. 19
E) 12
sayılarından hangileri olamaz?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
1
C
arate
sayısının 3
n bir kişinin
erden
30 'ne b
E)
Üniversite Matematik
Sonsuz Diziler ve Seriler
3-B Temel Matematik astgele Yazılan bulunuyor cak yanlış 30. Bir veri dizisinde terimler küçükten büyüğe doğru sıralandığında terim sayısı tek sayı ise ortadaki sayı, terim sayısı çift sayı ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına medyan (ortanca) sayı denir Bir şeker dükkanı ürünlerinin maliyet x, satış fiyatı y olmak üzere satış fiyatnr: x + y = a eşitliğiyle belirlemektedir. Maliyet fiyatı sıfırdan farklı rakamlar olan farklı şekerlerin maliyel ve satış fiyatlan ile bir veni dizisi oluşturuluyor. Bu veri dizisinin medyan degeri veri dizisinin bir elemanıdır Buna göre, a sayısı e bulunup en kelimede unur ancak Idiği bu Ssterilmiştir. 1. 10 II. 13 III. 19 E) 12 sayılarından hangileri olamaz? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 1 C arate sayısının 3 n bir kişinin erden 30 'ne b E)
V=4.6 = x=ru
Örnek - 156
n bir doğal sayı olmak üzere;
ti: In, n + 11 = [0, 5h)
, f(x) =
√x-n
5n
şeklinde tanımlanıyor.
par-
y
fo
90 GÜNDE AYT MATEMATİK VİDEO DERS KİTABI
B
X
1
2
3
Yukarıda grafiği verilen fonksiyonunun x ekseni ile si-
nırladığı tüm alanlar toplamı kaçtır?
toare
B= lr
B
t = √x-1
X-
1
5.
Üniversite Matematik
İntegralin Uygulamaları
V=4.6 = x=ru Örnek - 156 n bir doğal sayı olmak üzere; ti: In, n + 11 = [0, 5h) , f(x) = √x-n 5n şeklinde tanımlanıyor. par- y fo 90 GÜNDE AYT MATEMATİK VİDEO DERS KİTABI B X 1 2 3 Yukarıda grafiği verilen fonksiyonunun x ekseni ile si- nırladığı tüm alanlar toplamı kaçtır? toare B= lr B t = √x-1 X- 1 5.
Birbirinden ve sıfırdan farklı x ve y sayıları için
3x - 2y / x = 3 - (2y / x)
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
I. x < 0 ise y> 0 dir.
II. X>0 ise x > y dir.
III. x > 0 ise 3x > 2y dir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Üniversite Matematik
Fonksiyonlar
Birbirinden ve sıfırdan farklı x ve y sayıları için 3x - 2y / x = 3 - (2y / x) eşitliği veriliyor. Buna göre, I. x < 0 ise y> 0 dir. II. X>0 ise x > y dir. III. x > 0 ise 3x > 2y dir. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
ulagak SUZLUK Cuen magis
A) Bu konuda h
o una
/ Zamir E) tai
B) Kitabın ikin
C) Oğluyla her
D) Yaz gelinc
E) Toprak ten
kullanılmamıştır?
A) isim B) Ünlem sifat Zamir B) Fil
9
35-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması
voktur?
A) Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et
gövdeni dursun bu hayasızca akın.
B) Sisli bir dağ etegiyde, isli bir evceğiz Bir ormanın
gölgesinde dalgin dalgın uyurdu.
C) Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor Mutlaka her biri
bir başka seferden geliyor
D) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Eteklerinde güneş
rengi bir yığın yaprak
Çekim eki al
Eski şiiri se
kötülemek i
sevdiğimi
karışmam
41-Bu par
aşağıdaki
dolap
dolobe
Üniversite Matematik
Türev
ulagak SUZLUK Cuen magis A) Bu konuda h o una / Zamir E) tai B) Kitabın ikin C) Oğluyla her D) Yaz gelinc E) Toprak ten kullanılmamıştır? A) isim B) Ünlem sifat Zamir B) Fil 9 35-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması voktur? A) Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. B) Sisli bir dağ etegiyde, isli bir evceğiz Bir ormanın gölgesinde dalgin dalgın uyurdu. C) Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor Mutlaka her biri bir başka seferden geliyor D) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak Çekim eki al Eski şiiri se kötülemek i sevdiğimi karışmam 41-Bu par aşağıdaki dolap dolobe
SORU - 157
A = (1, 2, 3, 4) olmak üzere,
f veg, A dan A ya tanımlı bire bir iki fonksiyon
olmak üzere,
3.4
(fog)(2) > 2
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı (fog)(x) fonksiyonu
yazılabilir?
A
A
cevap: 12
3.
Üniversite Matematik
Limit ve Süreklilik
SORU - 157 A = (1, 2, 3, 4) olmak üzere, f veg, A dan A ya tanımlı bire bir iki fonksiyon olmak üzere, 3.4 (fog)(2) > 2 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı (fog)(x) fonksiyonu yazılabilir? A A cevap: 12 3.
39.
A.
LI
B
Şekilde görüldüğü gibi birim küplere ayrılabilen ba-
samakların A noktasında bulunan bir karınca göste-
rilen yüzeylerde ilerleyerek B noktasına gidiyor.
Buna göre, karıncanın almış olduğu yol en az
kaç br dir?
A) 413 B) 8 2) 475
D) 476 E) 872
lr
02
36
yeye
Üniversite Matematik
Katı Cisimler
39. A. LI B Şekilde görüldüğü gibi birim küplere ayrılabilen ba- samakların A noktasında bulunan bir karınca göste- rilen yüzeylerde ilerleyerek B noktasına gidiyor. Buna göre, karıncanın almış olduğu yol en az kaç br dir? A) 413 B) 8 2) 475 D) 476 E) 872 lr 02 36 yeye
Orta
lleri
TEST
- 6 -
hangisi sayı doğrusunda 2 sayı-
11
D) 5 (E)
13. a = 0,342
b=0,342
C =0,342
sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
oldu
-
+2.500
8 (8
A) 3
A) a >>
B) a>c_b
C) b>c>a
D) b >> E) c>b>a
342
999
doğru sıralanışı aşa-
Cbceca
Üniversite Matematik
Sıralama ve Seçme
Orta lleri TEST - 6 - hangisi sayı doğrusunda 2 sayı- 11 D) 5 (E) 13. a = 0,342 b=0,342 C =0,342 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi- dir? oldu - +2.500 8 (8 A) 3 A) a >> B) a>c_b C) b>c>a D) b >> E) c>b>a 342 999 doğru sıralanışı aşa- Cbceca
TEST
- 5 -
RASYONEL SAYILAR
9.
Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusunda 2 sayı-
sina en yakındır?
13.
0.342
b.0.342
0.342
A)
B)
c) + D) 15 E 1
sayılarının da
dir2
53
1116
64.85
So
3
20
A) a > >>
3
D)
6
af
sh
99
249
10.
a 101
b
lannin dogru sıralanisiasa
Üniversite Matematik
Sayı Kümeleri
TEST - 5 - RASYONEL SAYILAR 9. Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusunda 2 sayı- sina en yakındır? 13. 0.342 b.0.342 0.342 A) B) c) + D) 15 E 1 sayılarının da dir2 53 1116 64.85 So 3 20 A) a > >> 3 D) 6 af sh 99 249 10. a 101 b lannin dogru sıralanisiasa
17. Aşağıda f(x) parabolü ile kenar uzunlukları tam sayı olan
ABCD dikdörtgeni verilmiştir.
JADI = 3|AB| olmak üzere ABCD dikdörtgeni köşeleri etrafın-
da x ekseni boyunca ok yönünde 990° derece döndürülerek
A'B'C'O dikdörtgeni elde edilmiştir.
y
D C
A
D'
X
o
7C
AB
Buna göre, f(1) değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
11
33
A) -
25
B)
22
25
C)
11
25
D)
22
E)
25
25
Üniversite Matematik
Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar
17. Aşağıda f(x) parabolü ile kenar uzunlukları tam sayı olan ABCD dikdörtgeni verilmiştir. JADI = 3|AB| olmak üzere ABCD dikdörtgeni köşeleri etrafın- da x ekseni boyunca ok yönünde 990° derece döndürülerek A'B'C'O dikdörtgeni elde edilmiştir. y D C A D' X o 7C AB Buna göre, f(1) değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 11 33 A) - 25 B) 22 25 C) 11 25 D) 22 E) 25 25
1