%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul Fen Bilimleri Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
FEN BİLİMLERİ
20.
K L
Konum
Bir araştırmacı Toricelli deney düzeneğini kullanarak dağın K ve L noktalarında açık hava basıncı ölçümü yapıyor.
Araştırmacının yaptığı ölçümler sonucunda açık hava basıncı ve Toricelli düzeneğinin borusundaki civa
yüksekliğini gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Açık hava basıncı
Borudaki cıva yüksekliği B) Açık hava basıncı
C) Açık hava basıncı
Konum
KL
Deniz
KL
Konum
Borudaki cıva yüksekliği
Konum
IC
K L
K L
Civa
Açık hava basıncı
Konum
Konum
Civa
Borudaki cıva yüksekliği
KL
Konum
Borudaki cıva yüksekliği
1₁
KL
Konum
Ortaokul Fen Bilimleri
Katı Basıncı
FEN BİLİMLERİ 20. K L Konum Bir araştırmacı Toricelli deney düzeneğini kullanarak dağın K ve L noktalarında açık hava basıncı ölçümü yapıyor. Araştırmacının yaptığı ölçümler sonucunda açık hava basıncı ve Toricelli düzeneğinin borusundaki civa yüksekliğini gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Açık hava basıncı Borudaki cıva yüksekliği B) Açık hava basıncı C) Açık hava basıncı Konum KL Deniz KL Konum Borudaki cıva yüksekliği Konum IC K L K L Civa Açık hava basıncı Konum Konum Civa Borudaki cıva yüksekliği KL Konum Borudaki cıva yüksekliği 1₁ KL Konum
1. Şekildeki kap su ile doldurulmuştur.
K
AK>L=N M
C) M
C) M>N>L>K
euro
L
M
Buna göre kabin K, L, M ve N noktalarındaki
Sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakile-
rin hangisinde verilmiştir?
N
-B)L>M>K>N
M>L=N>K
2. Eşit ha
doldu
sınçla
K SIV
RA YAYINCILIK
Bur
ara
ver
A)
C)
Ortaokul Fen Bilimleri
Sıvı Basıncı
1. Şekildeki kap su ile doldurulmuştur. K AK>L=N M C) M C) M>N>L>K euro L M Buna göre kabin K, L, M ve N noktalarındaki Sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakile- rin hangisinde verilmiştir? N -B)L>M>K>N M>L=N>K 2. Eşit ha doldu sınçla K SIV RA YAYINCILIK Bur ara ver A) C)
Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara çözelti denir. Bu karışımlara dışarıdan bakıl
dığında tek bir madde gibi görünürler. Çözeltilere örnek olarak deniz suyu, şekerli su, tuzlu
kadar küçük taneciklere (atom, molekül gibi) ayrılır. Çözeltiler, çözücü ve çözünenden olu-
su, parfüm verilebilir. Çözeltiler oluşurken madde bir çözücü içinde gözle görülemeyecek
şur. Çözeltilerde genellikle miktarı fazla olan madde çözücüdür. Ancak su ile hazırlanan
çözeltilerde su her zaman çözücü kabul edilir. Çözeltide genellikle miktarı az olan madde
çözünendir. Örneğin tuzlu su çözeltisinde su çözücü, tuz ise çözünendir. Bir çözeltide çözü-
nen madde oranı fazla ise o çözelti derişik adını alır. Örneğin 500 mL suda 10 g yerine 20 g
şeker çözünüyorsa bu çözelti diğerine göre daha derişiktir.
A)
8.
Bu bilgiyi kullanarak aşağıdaki çözeltilerden hangisinin diğerlerine göre daha derişik olduğu
bulunur?
500 mL
SU
10 g toz
şeker
B)
250 mL
su
5 g toz
şeker
C)
159
500 mL
su
15 g toz
şeker
D)
£200
250 mL
su
20 g toz
şeker
9.
Ortaokul Fen Bilimleri
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara çözelti denir. Bu karışımlara dışarıdan bakıl dığında tek bir madde gibi görünürler. Çözeltilere örnek olarak deniz suyu, şekerli su, tuzlu kadar küçük taneciklere (atom, molekül gibi) ayrılır. Çözeltiler, çözücü ve çözünenden olu- su, parfüm verilebilir. Çözeltiler oluşurken madde bir çözücü içinde gözle görülemeyecek şur. Çözeltilerde genellikle miktarı fazla olan madde çözücüdür. Ancak su ile hazırlanan çözeltilerde su her zaman çözücü kabul edilir. Çözeltide genellikle miktarı az olan madde çözünendir. Örneğin tuzlu su çözeltisinde su çözücü, tuz ise çözünendir. Bir çözeltide çözü- nen madde oranı fazla ise o çözelti derişik adını alır. Örneğin 500 mL suda 10 g yerine 20 g şeker çözünüyorsa bu çözelti diğerine göre daha derişiktir. A) 8. Bu bilgiyi kullanarak aşağıdaki çözeltilerden hangisinin diğerlerine göre daha derişik olduğu bulunur? 500 mL SU 10 g toz şeker B) 250 mL su 5 g toz şeker C) 159 500 mL su 15 g toz şeker D) £200 250 mL su 20 g toz şeker 9.
1.
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
FEN BİLİMLER
Kabuksuz Kaplumbağa
2018 yılında Ege kıyılarında çevre korumacıları tarafın-
dan yaralı hâlde bulunan 30 kilogramlık bir deniz kap-
lumbağası maalesef kabuğu parçalandığı için kabuğu
alınarak tedavi edilmeye çalışılmıştı. Aradan 3 yıl geç-
ti ve o deniz kaplumbağası herkesi şaşırttı. Hem iyileş-
ti hem de kabuksuzken yumurtalarını kumsala bıraktı.
Yavruları kabuklu olarak yumurtalarından çıktı.
Buna göre anlatılan olayla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır
A)
olması bir mu-
tasyon olayıdır. Ancak yavrularının kabuklu olması, mu-
tasyonun üreme hücrelerinde oluşmadığını gösterir. X
B) Kaplumbağanın kabuğunu kaybetmesi bir modifikas-
yon olayıdır ve kalıtsal olmadığı için yavrularına geç-
memiştir.
C) Trafik kazasında kolunu kaybeden insanların çocukla-
rının dünyaya kolları sağlam olarak gelmesi bu olay ile
benzerdir.
D) Kaplumbağanın kabuğunu kaybetmesi çevresel faktör-
ler sonucunda gerçekleşmiştir.
TEK YAYIN
2. Bezelye tohumlarının genetik özellikleri üzerine araştırma
yapan bir öğrenci, genotipleri bilinen iki bezelye bitkisi ara-
sında gerçekleşecek çaprazlama için aşağıdaki yorumları
C
Ortaokul Fen Bilimleri
Mutasyon ve Modifikasyon
1. 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz. FEN BİLİMLER Kabuksuz Kaplumbağa 2018 yılında Ege kıyılarında çevre korumacıları tarafın- dan yaralı hâlde bulunan 30 kilogramlık bir deniz kap- lumbağası maalesef kabuğu parçalandığı için kabuğu alınarak tedavi edilmeye çalışılmıştı. Aradan 3 yıl geç- ti ve o deniz kaplumbağası herkesi şaşırttı. Hem iyileş- ti hem de kabuksuzken yumurtalarını kumsala bıraktı. Yavruları kabuklu olarak yumurtalarından çıktı. Buna göre anlatılan olayla ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır A) olması bir mu- tasyon olayıdır. Ancak yavrularının kabuklu olması, mu- tasyonun üreme hücrelerinde oluşmadığını gösterir. X B) Kaplumbağanın kabuğunu kaybetmesi bir modifikas- yon olayıdır ve kalıtsal olmadığı için yavrularına geç- memiştir. C) Trafik kazasında kolunu kaybeden insanların çocukla- rının dünyaya kolları sağlam olarak gelmesi bu olay ile benzerdir. D) Kaplumbağanın kabuğunu kaybetmesi çevresel faktör- ler sonucunda gerçekleşmiştir. TEK YAYIN 2. Bezelye tohumlarının genetik özellikleri üzerine araştırma yapan bir öğrenci, genotipleri bilinen iki bezelye bitkisi ara- sında gerçekleşecek çaprazlama için aşağıdaki yorumları C
Bir DNA modeli oluşturmak amacıyla farklı renkteki düğmeler kullanılacaktır. Düğmeler ve sayıları aşağıda verilmiştir.
Sarı
Mavi
14
Pembe
17
Yeşil
Mor
25
81
Turuncu
78
Mor renkli düğme sitozin bazı olarak kullanılacaktır.
Guanin bazı olarak hangi düğme seçilirse en fazla nükleotide sahip DNA modellenebilir?
Yeşil
B) Mavi
Pembe
D) Tukuncu
www.unlulerdijital.com
11
Ortaokul Fen Bilimleri
DNA ve Genetik Kod
Bir DNA modeli oluşturmak amacıyla farklı renkteki düğmeler kullanılacaktır. Düğmeler ve sayıları aşağıda verilmiştir. Sarı Mavi 14 Pembe 17 Yeşil Mor 25 81 Turuncu 78 Mor renkli düğme sitozin bazı olarak kullanılacaktır. Guanin bazı olarak hangi düğme seçilirse en fazla nükleotide sahip DNA modellenebilir? Yeşil B) Mavi Pembe D) Tukuncu www.unlulerdijital.com 11
1
Bu Etkinlik ve Ödev sett Meun-GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler için www.fensepetim.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2021
K
7.SINIF
2. ÜNİTE
HÜCRE VE BÖLÜNMELER
Mitoz ve Mayoz
A) Aşağıda mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili ifadeler verilmiştir. Verilen ifadeleri venr
şemasına yerleştiriniz.
MITOZA
WIMMBADicund
1. Vücut hücrelerinde görülür.
2. n Kromozomlu hücreler oluşur.
3. Kromozom sayısı değişmez.
4. Sonucunda hücre sayısı artar.
ORTAK
PETOST THEOTO
5. Oluşan hücrelerin genetiği farklıdır.
6. Sonucunda 4 yeni hücre oluşur.
7. Kromozomlar arasında parça değişimi gözlenmez.
8. Çekirdek bölünmesi görülür.
9. Tek hücreli carlarda üremeyi sağlar.
10. Bölünme öncesinde DNA kendini eşler.
G Hücresi
F\27
10
MAYOZ
ETKİNLİK
NO: 04
11. Oluşan hücreler yeniden bölüme geçirebilir.
12. İki aşamada gerçekleşir.
13. Kromozomlar arası parça değişimi gözlenir.
14. Tek aşamada gerçekleşir.
15. Sperm, yumurta ve polen hücreleri oluşur.
16. Sonucunda 2 yeni hücre oluşur.
17. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.
18. Eşey hücrelerinin oluşumunu sağlar.
19. Belirli evreler sonucu gerçekleşir.
20. Üreme ana hücrelerinde görülür.
B) Aşağıda, geyik ve tavşan canlılarından alınan hücrelerin bölünme aşamaları verilmiştir. Buna
göre bu cümlelerden doğru olanların başına "✔", yanlış olanların başına "X" işareti koyunuz.
✔ X
THücresi iki aşamada bölünmüştür.
T hücresinde parça değişimi meydana gelmiştir.
G hücresi geylğin derl hücresi olabilir.
G hücresi mitoz bölünme geçirmiştir.
G hücresi geyiğin üreme hücresi olabilir.
T hücrest bölünürken DNA kendini eşlemiştir
T hücresi mayoz bölünme geçirmiştir.
T hücresinde mitoz bölünme meydana gelmiştir.
SE
G hücresinde oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinin aynısıdır.
THücresi
Bu Etkinlik ve Ödev setl Metin GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler Icin www.fancanation - balat...
Ortaokul Fen Bilimleri
Mayoz
1 Bu Etkinlik ve Ödev sett Meun-GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler için www.fensepetim.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2021 K 7.SINIF 2. ÜNİTE HÜCRE VE BÖLÜNMELER Mitoz ve Mayoz A) Aşağıda mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili ifadeler verilmiştir. Verilen ifadeleri venr şemasına yerleştiriniz. MITOZA WIMMBADicund 1. Vücut hücrelerinde görülür. 2. n Kromozomlu hücreler oluşur. 3. Kromozom sayısı değişmez. 4. Sonucunda hücre sayısı artar. ORTAK PETOST THEOTO 5. Oluşan hücrelerin genetiği farklıdır. 6. Sonucunda 4 yeni hücre oluşur. 7. Kromozomlar arasında parça değişimi gözlenmez. 8. Çekirdek bölünmesi görülür. 9. Tek hücreli carlarda üremeyi sağlar. 10. Bölünme öncesinde DNA kendini eşler. G Hücresi F\27 10 MAYOZ ETKİNLİK NO: 04 11. Oluşan hücreler yeniden bölüme geçirebilir. 12. İki aşamada gerçekleşir. 13. Kromozomlar arası parça değişimi gözlenir. 14. Tek aşamada gerçekleşir. 15. Sperm, yumurta ve polen hücreleri oluşur. 16. Sonucunda 2 yeni hücre oluşur. 17. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. 18. Eşey hücrelerinin oluşumunu sağlar. 19. Belirli evreler sonucu gerçekleşir. 20. Üreme ana hücrelerinde görülür. B) Aşağıda, geyik ve tavşan canlılarından alınan hücrelerin bölünme aşamaları verilmiştir. Buna göre bu cümlelerden doğru olanların başına "✔", yanlış olanların başına "X" işareti koyunuz. ✔ X THücresi iki aşamada bölünmüştür. T hücresinde parça değişimi meydana gelmiştir. G hücresi geylğin derl hücresi olabilir. G hücresi mitoz bölünme geçirmiştir. G hücresi geyiğin üreme hücresi olabilir. T hücrest bölünürken DNA kendini eşlemiştir T hücresi mayoz bölünme geçirmiştir. T hücresinde mitoz bölünme meydana gelmiştir. SE G hücresinde oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinin aynısıdır. THücresi Bu Etkinlik ve Ödev setl Metin GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler Icin www.fancanation - balat...
5. Aşağıda Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken bazı tarihlerdeki konumları verilmiştir.
21 Mart
21 Haziran
FEN BİLİMLERİ
21 Aralık
23 Eylül
Verilen konumlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya 21 Mart'taki konumundan 21 Haziran'daki konumuna ilerlerken güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne
geliş açısı büyürken Oğlak Dönencesi'ne geliş açısı küçülür.
B) Ekvator'daki bir bölgenin birimyüzeyine 23 Eylül'de aktarılan güneş enerjisi miktarı, aynı bölgenin birimyüzeyi-
ne 21 Aralık'ta aktarılan enerji miktarından azdır.
Dünya 21 Aralık'daki konumundan 21 Mart'taki konumuna doğru ilerlerken eksen eğikliği değişmez.
D) 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde Güneş'ten Dünya'ya aktarılan enerji aynıdır.
Ortaokul Fen Bilimleri
Mevsimlerin Oluşumu
5. Aşağıda Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken bazı tarihlerdeki konumları verilmiştir. 21 Mart 21 Haziran FEN BİLİMLERİ 21 Aralık 23 Eylül Verilen konumlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dünya 21 Mart'taki konumundan 21 Haziran'daki konumuna ilerlerken güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne geliş açısı büyürken Oğlak Dönencesi'ne geliş açısı küçülür. B) Ekvator'daki bir bölgenin birimyüzeyine 23 Eylül'de aktarılan güneş enerjisi miktarı, aynı bölgenin birimyüzeyi- ne 21 Aralık'ta aktarılan enerji miktarından azdır. Dünya 21 Aralık'daki konumundan 21 Mart'taki konumuna doğru ilerlerken eksen eğikliği değişmez. D) 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde Güneş'ten Dünya'ya aktarılan enerji aynıdır.
INDA SORULAR-4
mış
inin
-
8.
ünite
4
Bir öğrenci asit yağmurları ile ilgili poster hazırlı-
yor.
Öğrencinin hazırladığı posterin konusunu en
iyi ifade eden başlık hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A) Asitler metal kaplarda saklanmalıdır.
B) Asit yağmurlarının sebepleri
C) Asit yağmurlarının olumsuz etkileri
D) Asit yağmurlarının cansız maddelere etkisi
Ortaokul Fen Bilimleri
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
INDA SORULAR-4 mış inin - 8. ünite 4 Bir öğrenci asit yağmurları ile ilgili poster hazırlı- yor. Öğrencinin hazırladığı posterin konusunu en iyi ifade eden başlık hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Asitler metal kaplarda saklanmalıdır. B) Asit yağmurlarının sebepleri C) Asit yağmurlarının olumsuz etkileri D) Asit yağmurlarının cansız maddelere etkisi
DA SORULAR-44
3.
Sulu çözeltileri elektriği iletir.
Ele kayganlık hissi verir.
Tadı ekşidir.
IOH iyonu verir.
Özellikleri verilen maddelerin pH ölçeğine
yerleşimleri hangi seçenekteki gibi olabilir?
A)
B)
C)
D)
0
1
T
7
7
7
14
14
14
14
Ortaokul Fen Bilimleri
Asitler ve Bazlar
DA SORULAR-44 3. Sulu çözeltileri elektriği iletir. Ele kayganlık hissi verir. Tadı ekşidir. IOH iyonu verir. Özellikleri verilen maddelerin pH ölçeğine yerleşimleri hangi seçenekteki gibi olabilir? A) B) C) D) 0 1 T 7 7 7 14 14 14 14
ki fark-
şekil-
ddeler
görü-
endi
10. Öğretmenin "Patates hangi değişimleri geçirebi-
lir?" sorusuna bir öğrenci aşağıdaki cevabı veri-
yor.
Dilimlenebilir
Kızartılabilir
→ Çürüyebilir
→ Filizlenebilir
Öğrencinin verdiği cevaplardaki değişimler-
den hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Dilimlenme
B) Çürüme
CDKızartma
B)Filizlenme
Ortaokul Fen Bilimleri
Zayıf Etkileşimler
ki fark- şekil- ddeler görü- endi 10. Öğretmenin "Patates hangi değişimleri geçirebi- lir?" sorusuna bir öğrenci aşağıdaki cevabı veri- yor. Dilimlenebilir Kızartılabilir → Çürüyebilir → Filizlenebilir Öğrencinin verdiği cevaplardaki değişimler- den hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Dilimlenme B) Çürüme CDKızartma B)Filizlenme
art
ist
eri
up
ra
T
7
S
KAZANIM TADINDA SORU
8. İçinde
bonat
6. Şekilde demir üzerine uygulanan 1 ve 2 numara-
li işlemler gösterilmiştir.
1. İşlem
Demir eritilip tekrar
donduruluyor.
2. İşlem
Demir nemli bir
ortamda
paslandırılıyor.
Bu işlemlerin sonuçları ile ilgili olarak;
1. Her iki işlemde de aynı tür değişim gerçekleş-
miştir.
II. 2. işlemde maddenin tanecik yapısı değiş-
miştir.
III. 1. işlemde fiziksel değişim gerçekleşmiştir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
Bal
ra
gå
B
S
Ortaokul Fen Bilimleri
Fizik Bilimine Giriş
art ist eri up ra T 7 S KAZANIM TADINDA SORU 8. İçinde bonat 6. Şekilde demir üzerine uygulanan 1 ve 2 numara- li işlemler gösterilmiştir. 1. İşlem Demir eritilip tekrar donduruluyor. 2. İşlem Demir nemli bir ortamda paslandırılıyor. Bu işlemlerin sonuçları ile ilgili olarak; 1. Her iki işlemde de aynı tür değişim gerçekleş- miştir. II. 2. işlemde maddenin tanecik yapısı değiş- miştir. III. 1. işlemde fiziksel değişim gerçekleşmiştir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III Bal ra gå B S
3. Periyodik sistemde ilk 18 element içinde yer alan
elementler aşağıdaki periyodik tabloda gösteril-
miştir.
X
Y
N
N
M
T
Buna göre, tablodaki elementler ile ilgili aşa-
ğıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) X ve Y elementleri aynı gruptadır.
B) Z ve T elementleri aynı periyottadır.
C) Y elementinin atom numarası N elementinin
atom numarasından büyüktür.
D) Atom numarası en küçük olan element X ele-
mentidir.
Ortaokul Fen Bilimleri
Periyodik Sistem
3. Periyodik sistemde ilk 18 element içinde yer alan elementler aşağıdaki periyodik tabloda gösteril- miştir. X Y N N M T Buna göre, tablodaki elementler ile ilgili aşa- ğıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) X ve Y elementleri aynı gruptadır. B) Z ve T elementleri aynı periyottadır. C) Y elementinin atom numarası N elementinin atom numarasından büyüktür. D) Atom numarası en küçük olan element X ele- mentidir.
7.
Bir element sınıfında yer alan X elementinin
özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
• Oda koşullarında gaz hâlindedir.
• Elektriği iyi iletir.
● Atomik yapılıdır.
• Tel ve levha hâline getirilebilir.
Verilen özelliklerden sadece bir tanesi hatalı
olduğuna göre, X elementinin sınıfı aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?
A) Soygaz
C) Yarı metal
B) Ametal
D) Metal
B) O
C)
www
Ortaokul Fen Bilimleri
Periyodik Sistem
7. Bir element sınıfında yer alan X elementinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. • Oda koşullarında gaz hâlindedir. • Elektriği iyi iletir. ● Atomik yapılıdır. • Tel ve levha hâline getirilebilir. Verilen özelliklerden sadece bir tanesi hatalı olduğuna göre, X elementinin sınıfı aşağıda- kilerden hangisi olabilir? A) Soygaz C) Yarı metal B) Ametal D) Metal B) O C) www
2. Bir öğrenci, bir kabın içine bir miktar X sivisi koyup, kabı düz-
gün isi aktaran bir isitici ile isitiyor. Kabin içine daldırdığı ter-
mometre ile sıvının sıcaklık değişimini takip ediyor. Elde etti-
ği değerler ile sıcaklık-zaman grafiğini aşağıdaki gibi çiziyor.
Termometre
C)
X SIVISI
Isıtıcı
K
Azalır
Artar
X
Buna göre, öğrenci deneyinde ilk sıcaklığı ve kütlesi X
SIVISI ile aynı olan farklı tür bir sıvı kullanmış olsaydı,
grafikteki K ve L değerleri ile ilgili aşağıdakilerin hangi-
si gerçekleşebilirdi?
Değişmez
Değişmez
50
Sıcaklık (C)
0
→ Zaman (dk.)
L
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
Ortaokul Fen Bilimleri
Hâl Değişimleri
2. Bir öğrenci, bir kabın içine bir miktar X sivisi koyup, kabı düz- gün isi aktaran bir isitici ile isitiyor. Kabin içine daldırdığı ter- mometre ile sıvının sıcaklık değişimini takip ediyor. Elde etti- ği değerler ile sıcaklık-zaman grafiğini aşağıdaki gibi çiziyor. Termometre C) X SIVISI Isıtıcı K Azalır Artar X Buna göre, öğrenci deneyinde ilk sıcaklığı ve kütlesi X SIVISI ile aynı olan farklı tür bir sıvı kullanmış olsaydı, grafikteki K ve L değerleri ile ilgili aşağıdakilerin hangi- si gerçekleşebilirdi? Değişmez Değişmez 50 Sıcaklık (C) 0 → Zaman (dk.) L Azalır Değişmez Değişmez Artar
5.
1.
Mikroskop. insana önemini gösterdi,
teleskop ise önemsizliğini.
Yukarıdaki sözü ile Manly Hall;
evrende insanlardan başka canlı olmadığı
II.
tüm evren içinde insanların toz tanesinden bile
ufak ve önemsiz olduğu,
III. vücudun bir evren gibi engin olduğu
düşüncelerinden hangilerini ifade etmek istemiş-
tir?
Buradas-
Manly Hall
Yalnız
Il ve III.
B) Ive It.
Foxt
Il ve III
ihi ilerlemektedir.
8. Şekildeki
rumundak
gibidir.
Buna
tunlar a
(KE
A)
Ortaokul Fen Bilimleri
Uzay Araştırmaları
5. 1. Mikroskop. insana önemini gösterdi, teleskop ise önemsizliğini. Yukarıdaki sözü ile Manly Hall; evrende insanlardan başka canlı olmadığı II. tüm evren içinde insanların toz tanesinden bile ufak ve önemsiz olduğu, III. vücudun bir evren gibi engin olduğu düşüncelerinden hangilerini ifade etmek istemiş- tir? Buradas- Manly Hall Yalnız Il ve III. B) Ive It. Foxt Il ve III ihi ilerlemektedir. 8. Şekildeki rumundak gibidir. Buna tunlar a (KE A)
1. Güneş ışınlarının dik düştüğü bölgenin kuzeyinde bulunan cisimlerin gölge yönü kuzeye doğru, güneyinde bulunan cisimlerin
gölge yönü ise güneye doğrudur.
Aşağıda mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihlerde Dünya'nın Güneş etrafındaki konumları ile K, L, M ve N noktalarının Dünya
üzerindeki yerleri gösterilmiştir.
21 Hogiron
21
Aralık
Kış
Güneş
M
Güneş
Güneş
B) K ve M
Güneş
Kış
Buna göre K, L, M ve N noktalarındaki cisimlerden hangilerinin öğle vakti oluşan gölge yönü aynıdır? (Ekvator ve dönen-
celer kırmızı çizgiler ile gösterilmiştir.)
A) Kvet
C) L ve M
N
D) L ve N
Tarih
21 Aralık
21 Mart
21 Haziran
23 Eylül
Buna göre a
A) Eşit mik
rinde a
B) Oğlak
rinden
C) Güne
göre
D) Ekva
ha u
5.
Mert,
başlu
de tr
dağ
Ortaokul Fen Bilimleri
Mevsimlerin Oluşumu
1. Güneş ışınlarının dik düştüğü bölgenin kuzeyinde bulunan cisimlerin gölge yönü kuzeye doğru, güneyinde bulunan cisimlerin gölge yönü ise güneye doğrudur. Aşağıda mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihlerde Dünya'nın Güneş etrafındaki konumları ile K, L, M ve N noktalarının Dünya üzerindeki yerleri gösterilmiştir. 21 Hogiron 21 Aralık Kış Güneş M Güneş Güneş B) K ve M Güneş Kış Buna göre K, L, M ve N noktalarındaki cisimlerden hangilerinin öğle vakti oluşan gölge yönü aynıdır? (Ekvator ve dönen- celer kırmızı çizgiler ile gösterilmiştir.) A) Kvet C) L ve M N D) L ve N Tarih 21 Aralık 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül Buna göre a A) Eşit mik rinde a B) Oğlak rinden C) Güne göre D) Ekva ha u 5. Mert, başlu de tr dağ