Üniversite Kimya Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
Test
3.
Gaz
Azot (N2)
Oksijen (O2)
Kaynama Sıcaklığı(°C)
-196
-183
Havanın yapısında bulunan N2 ve Oz gazlarının kay-
nama sıcaklıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Çeşitli amaçlar için kullanılan bu gazlar büyük oran-
da havadan elde edilir. Bu işlem yapılırken önce
hava, sıcaklığı düşürülerek soğutulur. Sıcaklığı .......
değerinin altına düşen hava tamamen sıvılaşır.
Daha sonra sivi hâldeki havada bulunan ... II... SIVI-
si öncelikle kaynar ve ayrılır. Sıcaklık ...III... değerine
geldiğinde ...IV... gazı da kaynayarak gaz hâle geçer.
Bu şekilde farklı sıcaklıklarda hâl değiştirdikleri için
havada bulunan N2 ve Oz gazları ayrı ayrı elde edil-
miş olur.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşa-
ğıdakilerden hangileri getirilmelidir?
III
IV
A)
-183°C
02
-196°C
N2
B)
-183°C
N2
-196°C
02
C)
-196°C
N2
-183°C
O2
D)
-196°C
02
-183°C
N2
E)
-180°C
02
-183°C
N2
Üniversite Kimya
Termokimya
Test 3. Gaz Azot (N2) Oksijen (O2) Kaynama Sıcaklığı(°C) -196 -183 Havanın yapısında bulunan N2 ve Oz gazlarının kay- nama sıcaklıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Çeşitli amaçlar için kullanılan bu gazlar büyük oran- da havadan elde edilir. Bu işlem yapılırken önce hava, sıcaklığı düşürülerek soğutulur. Sıcaklığı ....... değerinin altına düşen hava tamamen sıvılaşır. Daha sonra sivi hâldeki havada bulunan ... II... SIVI- si öncelikle kaynar ve ayrılır. Sıcaklık ...III... değerine geldiğinde ...IV... gazı da kaynayarak gaz hâle geçer. Bu şekilde farklı sıcaklıklarda hâl değiştirdikleri için havada bulunan N2 ve Oz gazları ayrı ayrı elde edil- miş olur. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşa- ğıdakilerden hangileri getirilmelidir? III IV A) -183°C 02 -196°C N2 B) -183°C N2 -196°C 02 C) -196°C N2 -183°C O2 D) -196°C 02 -183°C N2 E) -180°C 02 -183°C N2
1