Ortaokul Sosyal Bilgiler Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ VE
I
3.
XVII. yüzyıl Türk bilim dünyasının pozitif dü-
şünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli ko-
nulara dair pek çok eserin yazarı Katip Çelebi
on yıl kadar geceli gündüzlü ilimle uğraşan ba-
zen kendini tamamen bir kitaba verir her şeyi
unutur, odasında güneşin doğmasına kadar
mumu yakar ve bundan hiç yorgunluk duy-
mazdı.
Yukarıdaki bilgiler Katip Çelebi ile ilgili;
I. Öz verili bir çalışma hayatı sürdürdüğü,
II. Farklı dallarda eserler kaleme aldığı,
III. Çalışmalarıyla Türk - İslam dünyasına katkı
sağladığı
yargılarından hangisini ya da hangilerini ka-
nıtlar niteliktedir?
A) Yalnız!
C) I ve II
B) Yalnız III
D) I, II ve III
2. İslam dünyası bilimsel çalışmalarıyla özgün ve
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Bilim, Teknoloji ve Toplum
TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ VE I 3. XVII. yüzyıl Türk bilim dünyasının pozitif dü- şünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli ko- nulara dair pek çok eserin yazarı Katip Çelebi on yıl kadar geceli gündüzlü ilimle uğraşan ba- zen kendini tamamen bir kitaba verir her şeyi unutur, odasında güneşin doğmasına kadar mumu yakar ve bundan hiç yorgunluk duy- mazdı. Yukarıdaki bilgiler Katip Çelebi ile ilgili; I. Öz verili bir çalışma hayatı sürdürdüğü, II. Farklı dallarda eserler kaleme aldığı, III. Çalışmalarıyla Türk - İslam dünyasına katkı sağladığı yargılarından hangisini ya da hangilerini ka- nıtlar niteliktedir? A) Yalnız! C) I ve II B) Yalnız III D) I, II ve III 2. İslam dünyası bilimsel çalışmalarıyla özgün ve
Sozel (TAR)
Bursa'nın Fethinde Abdallar
Seyyah ibn Battûta ve Ahiler
1.Soru
İbn Battûta ve arkadaşları Denizli'den geçer-
2.Soru
Bursa'nın fethinde Buhara'dan gelen dervişle-
rin de önemli roller üstlendiği söylenir. Bursa
kuşatmasında susuzluktan perişan olan as-
kerlere ayran dağıtarak susuzluklarını gideren
Doydu Baba, askerlerin morallerini yükselt-
meye çalışan Abdal Murad gibi şahsiyetler bu
ken dükkânlarından çıkan bazı kimselerin yol-
larını keserek kendilerini götürmek istediğini
3.Soru
4.Soru
görür. Başka bir grup ise buna engel olmaya
çalışırken aralarında kavga çıkar. Yollarının
eşkıyalar tarafından kesildiğini zanneden İbn
Battûta ve arkadaşları işin aslını öğrenince
5.Soru
6.Soru
duruma ömek olarak verilebilir.
7.Soru
çok sevinir. Ahilerin kendilerini misafir etmek
için tartıştıklarını anlayınca çok şaşırırlar.
8.Soru
9.Soru
Çağını Aşan Bir Kadın: Fatma Bacı
10.Soru
Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın eşidir. Kendisine Kadın Ana, Kadıncık Ana diye de hitap
edilen Fatma Hatun sosyal hayatta kocası Ahi Evran kadar etkili bir kadındır. Fatma Bacı, dünyada
ilk örneklerden biri olan ve kadınlardan oluşan bir sivil toplum örgütü kurmuştur. Kadınlardan oluşan
bu birlik el sanatlarıyla ekonomiye katkı sağladığı gibi gerektiğinde vatan savunmasında da yer
almıştır.
Verilen bilgi notlarına bakarak Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet olma özelliği ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılamaz?
A) Osmanlı toplumunda kadınların önemli görevler üstlendiği
B) Osmanlı halkının misafirperverliğe önem verdiği
C) Osmanlı'da eşkıyalık ve hırsızlık gibi olayların sık sık yaşandığı
D) Gönül erenlerinin (abdal) cephe gerisinde orduya hizmet ettiği
A.
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Kültür ve Miras
Sozel (TAR) Bursa'nın Fethinde Abdallar Seyyah ibn Battûta ve Ahiler 1.Soru İbn Battûta ve arkadaşları Denizli'den geçer- 2.Soru Bursa'nın fethinde Buhara'dan gelen dervişle- rin de önemli roller üstlendiği söylenir. Bursa kuşatmasında susuzluktan perişan olan as- kerlere ayran dağıtarak susuzluklarını gideren Doydu Baba, askerlerin morallerini yükselt- meye çalışan Abdal Murad gibi şahsiyetler bu ken dükkânlarından çıkan bazı kimselerin yol- larını keserek kendilerini götürmek istediğini 3.Soru 4.Soru görür. Başka bir grup ise buna engel olmaya çalışırken aralarında kavga çıkar. Yollarının eşkıyalar tarafından kesildiğini zanneden İbn Battûta ve arkadaşları işin aslını öğrenince 5.Soru 6.Soru duruma ömek olarak verilebilir. 7.Soru çok sevinir. Ahilerin kendilerini misafir etmek için tartıştıklarını anlayınca çok şaşırırlar. 8.Soru 9.Soru Çağını Aşan Bir Kadın: Fatma Bacı 10.Soru Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın eşidir. Kendisine Kadın Ana, Kadıncık Ana diye de hitap edilen Fatma Hatun sosyal hayatta kocası Ahi Evran kadar etkili bir kadındır. Fatma Bacı, dünyada ilk örneklerden biri olan ve kadınlardan oluşan bir sivil toplum örgütü kurmuştur. Kadınlardan oluşan bu birlik el sanatlarıyla ekonomiye katkı sağladığı gibi gerektiğinde vatan savunmasında da yer almıştır. Verilen bilgi notlarına bakarak Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet olma özelliği ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi çıkarılamaz? A) Osmanlı toplumunda kadınların önemli görevler üstlendiği B) Osmanlı halkının misafirperverliğe önem verdiği C) Osmanlı'da eşkıyalık ve hırsızlık gibi olayların sık sık yaşandığı D) Gönül erenlerinin (abdal) cephe gerisinde orduya hizmet ettiği A.
%3D
TO
II
40 Kuzey
IV
40 kuzey enlemi üzerinde yer alan A
ve B noktalarının özellikleri ile ilgili
olarak hangisi söylenemez?
Yuka
ları
rak
A) Sıcaklıkları aynıdır.
B) Öğle vakti güneş ışınlarının yere düş-
me açısı aynıdır.
A)
B)
C) Ekvatora kuş uçuşu uzaklıkları aynl-
dır.
D)
Cizai
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
%3D TO II 40 Kuzey IV 40 kuzey enlemi üzerinde yer alan A ve B noktalarının özellikleri ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Yuka ları rak A) Sıcaklıkları aynıdır. B) Öğle vakti güneş ışınlarının yere düş- me açısı aynıdır. A) B) C) Ekvatora kuş uçuşu uzaklıkları aynl- dır. D) Cizai
de
7.
I. ibrik
II. bohça
III. peşkir
1. dibek
V. fincan
Yukarıda verilen eşya ve eserlerden han-
gileri Türk kültürüne ait etnografik eserler-
dendir?
B) I, II, IV ve V
A) I, II ve IV
C) II, IV ve v
D) I, II, III, IV ve V
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Kültür ve Miras
de 7. I. ibrik II. bohça III. peşkir 1. dibek V. fincan Yukarıda verilen eşya ve eserlerden han- gileri Türk kültürüne ait etnografik eserler- dendir? B) I, II, IV ve V A) I, II ve IV C) II, IV ve v D) I, II, III, IV ve V
1. Abbasi halifesinin isteğiyle araştırma yapan .
bilim insanları Ekvator'un 40.000 km uzunlu-
ğunda olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Modern yöntemlerle yapılan araştırmalarla
Ekvator'un uzunluğu 40.076 km olarak hesap-
lanmıştır.
İki bilgi birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki
yargılardan hangisi söylenebilir?
A) Astronomi bilimine en büyük katkıyı Abbasiler
yapmıştır.
B) İslam alimleri içinde bulundukları çağın ilerisin-
de araştırmalar yapmıştır.
C) Ekvator'un varlığını İslam dünyası keşfetmiştir.
D) Orta Çağ'da Batı dünyası bilime katkı yapama-
mıştır.
og
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
1. Abbasi halifesinin isteğiyle araştırma yapan . bilim insanları Ekvator'un 40.000 km uzunlu- ğunda olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Modern yöntemlerle yapılan araştırmalarla Ekvator'un uzunluğu 40.076 km olarak hesap- lanmıştır. İki bilgi birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? A) Astronomi bilimine en büyük katkıyı Abbasiler yapmıştır. B) İslam alimleri içinde bulundukları çağın ilerisin- de araştırmalar yapmıştır. C) Ekvator'un varlığını İslam dünyası keşfetmiştir. D) Orta Çağ'da Batı dünyası bilime katkı yapama- mıştır. og
Grimmstana
D
Atactar
SOSYAL PO.X
CD
1 / 2
9200
Aa
Kapa
Yap
TTT TA T
Değe lendirme Testini yapıyoruz. Ayrıca Başarı-Yorum1 sayfa 188-189 Test 1'i yapıyoruz.
A) Aşağır aki cümlelerde yer alan boşluklara tablodan uygun kelimeleri seçerek yerleştiriniz.
doğal
turiſm Çukurova nüfus yoğunluğu Eghre
yükselti
Ege
nüfus
Menteşe
ulaşım
1. Sını an belli bir alanda yaşayan insan sayısına
nüfus
denir.
2. Ormanlar ve su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen
doğal
faktörler arasındadır.
3. Toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle
nüfusun yoğunluğu
bulunur.
4. Engebe ve eğimin fazla olduğu alanlarda
ulaşım
zor olduğu için nüfus azdır.
5. Yer şekillerinin engebeli olması nedeniyle
Menteşe
Yöresi seyrek nüfusludur.
6. Istanbul, Bursa,
Edirne
ve Konya gibi illerimiz geçmiş dönemlerde başkentlik yapmış merkezlerdir.
7. Akdeniz,
Ege
ve Marmara'nın kıyı kesimlerinin daha yoğun nüfuslandığı görülmektedir.
8. Tanmsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı
Çukurova
..... yoğun nüfuslu yerlerdendir.
9. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gelişen turizm faaliyetlerine bağlı nüfus miktannda artma
yaşanmaktadır.
10. Hakkar Yöresi yükselti...nedeniyle seyrek nüfusludur.
G
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Yerleşmeler
Grimmstana D Atactar SOSYAL PO.X CD 1 / 2 9200 Aa Kapa Yap TTT TA T Değe lendirme Testini yapıyoruz. Ayrıca Başarı-Yorum1 sayfa 188-189 Test 1'i yapıyoruz. A) Aşağır aki cümlelerde yer alan boşluklara tablodan uygun kelimeleri seçerek yerleştiriniz. doğal turiſm Çukurova nüfus yoğunluğu Eghre yükselti Ege nüfus Menteşe ulaşım 1. Sını an belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. 2. Ormanlar ve su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler arasındadır. 3. Toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle nüfusun yoğunluğu bulunur. 4. Engebe ve eğimin fazla olduğu alanlarda ulaşım zor olduğu için nüfus azdır. 5. Yer şekillerinin engebeli olması nedeniyle Menteşe Yöresi seyrek nüfusludur. 6. Istanbul, Bursa, Edirne ve Konya gibi illerimiz geçmiş dönemlerde başkentlik yapmış merkezlerdir. 7. Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimlerinin daha yoğun nüfuslandığı görülmektedir. 8. Tanmsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Çukurova ..... yoğun nüfuslu yerlerdendir. 9. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gelişen turizm faaliyetlerine bağlı nüfus miktannda artma yaşanmaktadır. 10. Hakkar Yöresi yükselti...nedeniyle seyrek nüfusludur. G
art Çar
docs.google.com
5. Başarılı bir girişimci olan Ergün Bey et ve süt entegre
tesisi açmaya karar vermiştir. Tesisi Doğu Anadolu
Bölgesi'nde yer alan Kars şehrinde açan Ergün Bey,
"Neden Kars şehrini tercih ettiniz?" sorusuna "Bu sa-
yede daha fazla ekonomik gelir elde edeceğimi dü-
şündüm." yanıtını vermiştir.
Buna göre Ergün Bey'in et ve süt entegre tesisi-
ni Kars'ta açarak daha fazla gelir elde edeceğini
düşünmesinde bu şehrin özelliklerinden hangisi
etkili olmuştur?
A) Tüketici nüfusun fazla olması
B) Ham madde kaynağının bol bulunması
C) Ulaşım ve taşımacılık imkânlarının gelişmiş olma-
SI
D) Çalışacak iş gücünün fazla olması
O A
B
C
OD
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Üretim, Dağıtım ve Tüketim
art Çar docs.google.com 5. Başarılı bir girişimci olan Ergün Bey et ve süt entegre tesisi açmaya karar vermiştir. Tesisi Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kars şehrinde açan Ergün Bey, "Neden Kars şehrini tercih ettiniz?" sorusuna "Bu sa- yede daha fazla ekonomik gelir elde edeceğimi dü- şündüm." yanıtını vermiştir. Buna göre Ergün Bey'in et ve süt entegre tesisi- ni Kars'ta açarak daha fazla gelir elde edeceğini düşünmesinde bu şehrin özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? A) Tüketici nüfusun fazla olması B) Ham madde kaynağının bol bulunması C) Ulaşım ve taşımacılık imkânlarının gelişmiş olma- SI D) Çalışacak iş gücünün fazla olması O A B C OD
turudur?
Başkenti Hattuşaş (Çorum)
A)30 Ağ
--- Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır.
B)23 Nis
--- Anal denilen tanrıya hesap verdikleri yıllıklar ilk tarih yazıcılığı sayılır.
Rama
--- Mısırlılar arasında tarihte ilk bilinen yazılı antlaşma olan Kadeş
antlaşması imzalanmıştır.
D)29 E
Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigler B) İyonlar C) Hititler D) Lidyalılar
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Kültür ve Miras
turudur? Başkenti Hattuşaş (Çorum) A)30 Ağ --- Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır. B)23 Nis --- Anal denilen tanrıya hesap verdikleri yıllıklar ilk tarih yazıcılığı sayılır. Rama --- Mısırlılar arasında tarihte ilk bilinen yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşması imzalanmıştır. D)29 E Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Frigler B) İyonlar C) Hititler D) Lidyalılar
4. İklim, insanların giyinme, barınma, eko-
nomik faaliyetler gibi birçok alanda
yaşamını etkilemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan
yaşamına etkisine örnek gösterilemez?
A) Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük-
baş hayvancılığın yaygın olması
B) Batman'da petrol yataklarının fazla
olması
C) Ege bölgesinde üzüm, tütün ve zey-
tin üretiminin fazla olması
D) Akdeniz bölgesinde yaz turizminin
gelişmiş olması
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
4. İklim, insanların giyinme, barınma, eko- nomik faaliyetler gibi birçok alanda yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan yaşamına etkisine örnek gösterilemez? A) Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük- baş hayvancılığın yaygın olması B) Batman'da petrol yataklarının fazla olması C) Ege bölgesinde üzüm, tütün ve zey- tin üretiminin fazla olması D) Akdeniz bölgesinde yaz turizminin gelişmiş olması
%24
SAHIN
Bir fabrikanın kurulacağı yer seçiminde ham maddeye yakınlık da önem taşır.
Buna göre Akdeniz Bölgesi'nde aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez
B) Demir- çelik
A) Petrol Rafinerisi
C) Sigara
D) Çay
6.
Bazı sanayi kuruluşları ham maddeye yakın yerlerde kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bunlara örmek değildire
A) Rize çay fabrikası
B) Ankara şeker fabrikası
C) Kayseri pamuklu dokuma fabrikası
D) Seydişehir alüminyum fabrikası
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
%24 SAHIN Bir fabrikanın kurulacağı yer seçiminde ham maddeye yakınlık da önem taşır. Buna göre Akdeniz Bölgesi'nde aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez B) Demir- çelik A) Petrol Rafinerisi C) Sigara D) Çay 6. Bazı sanayi kuruluşları ham maddeye yakın yerlerde kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlara örmek değildire A) Rize çay fabrikası B) Ankara şeker fabrikası C) Kayseri pamuklu dokuma fabrikası D) Seydişehir alüminyum fabrikası
Ne suyun bizimdir, artık, ne selin
Kiyini el aldı adalar elin...
Toprağa belenmiş kınalı gelin,
"Vay benim gelinlik kınam!" der,
ağlar!
Gider Mustafa Paşa'm, "Tuna'm!"
der, ağlar!
Arif Nihat Asya'nın verilen şiirinde hangi bölgenin kaybedilmesi konu edinilmiştir?
A) Kuzey Afrika
B) Musul-Kerkük
C) Balkanlar
D) 12 Adalar
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Tarih Bilimi
Ne suyun bizimdir, artık, ne selin Kiyini el aldı adalar elin... Toprağa belenmiş kınalı gelin, "Vay benim gelinlik kınam!" der, ağlar! Gider Mustafa Paşa'm, "Tuna'm!" der, ağlar! Arif Nihat Asya'nın verilen şiirinde hangi bölgenin kaybedilmesi konu edinilmiştir? A) Kuzey Afrika B) Musul-Kerkük C) Balkanlar D) 12 Adalar
Serhc
Siredan
Narde
Simul
C Aşağıdaki oğrenciler "Hayalimdeki Gelecek" konusunda öğrendikilerini birbirlerine anlatmaktadıriar.
Buna göre, öğrencilerin verdikleri bilgileri doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler
gelecekteki yaşantımızı zorlaştı-
Hayalimde
Hayal gücü, bilimsel araştır-
ma sürecinin her basamağında
Bilimsel ve teknol
Heri sürer.
racaktır.
önemlidir.
Yanlış
"Hayal güc
cak hayal g
Albert Ein
1 Hayalin
II. Bilgi e
III. Hayal.
Yanlış
Doğru
1.
Doğru
Beyza
Mehmet
hangisi
Ünlü fizikçi Einstein "Hayal gücü
A) Yalnı
Jules Verne, 100 yıl önce yazdı-
C) II ve
ği kitaplarında günümüz tekno-
lojisinde kullanılan bazı araçlara
bilgiden daha önemlidir." diyerek
ezberci eğitim anlayışını savun-
yer vermiştir.
muştur.
m
0.7
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Sude
Seyit
Gelecekte insanlığın nasıl bir
elo
Bilim merkezleri, bilim ve tekno-
hayat tarzına sahip olacağını
lojiyi toplum için anlaşılır ve ula-
şılır bir hâle getirmeyi amaçlar.
gösteren etkenlerden biri de tek-
nolojik gelişmelerdir.
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Bilal
Zeynep
Bilim ve teknolojinin getirdiği ye-
Bilim merkezleri gibi kuruluşla-
nilikler gelecekte insan hayatını
tamamen olumsuz yönde etkile-
rin gelecekte büyük buluşlara
yecektir.
imza atacak kişilerin yetişmesine
önemli katkıları olacaktır.
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
TRI CLICK 1363, ass.
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Kültür ve Miras
Serhc Siredan Narde Simul C Aşağıdaki oğrenciler "Hayalimdeki Gelecek" konusunda öğrendikilerini birbirlerine anlatmaktadıriar. Buna göre, öğrencilerin verdikleri bilgileri doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekteki yaşantımızı zorlaştı- Hayalimde Hayal gücü, bilimsel araştır- ma sürecinin her basamağında Bilimsel ve teknol Heri sürer. racaktır. önemlidir. Yanlış "Hayal güc cak hayal g Albert Ein 1 Hayalin II. Bilgi e III. Hayal. Yanlış Doğru 1. Doğru Beyza Mehmet hangisi Ünlü fizikçi Einstein "Hayal gücü A) Yalnı Jules Verne, 100 yıl önce yazdı- C) II ve ği kitaplarında günümüz tekno- lojisinde kullanılan bazı araçlara bilgiden daha önemlidir." diyerek ezberci eğitim anlayışını savun- yer vermiştir. muştur. m 0.7 Doğru Yanlış Doğru Yanlış Sude Seyit Gelecekte insanlığın nasıl bir elo Bilim merkezleri, bilim ve tekno- hayat tarzına sahip olacağını lojiyi toplum için anlaşılır ve ula- şılır bir hâle getirmeyi amaçlar. gösteren etkenlerden biri de tek- nolojik gelişmelerdir. Doğru Yanlış Doğru Yanlış Bilal Zeynep Bilim ve teknolojinin getirdiği ye- Bilim merkezleri gibi kuruluşla- nilikler gelecekte insan hayatını tamamen olumsuz yönde etkile- rin gelecekte büyük buluşlara yecektir. imza atacak kişilerin yetişmesine önemli katkıları olacaktır. Doğru Yanlış Doğru Yanlış TRI CLICK 1363, ass.
24.
9-
Misakımilli
na
Yer - Tarih
Itilaf donanmalarının tehdidi altındaki İstanbul 28 Ocak 1920
Toplantının
Itilaf Devletleri ile başlayacak olan görüşmelerde Türk halkının kabul edebileceği barış şartlarını
r-
Amacı
belirlemek.
er
Toplantıya
Ülkenin her yerinden seçilerek gelen mebuslar
Mustafa Kemal'in İstanbul'a gitmeden önce Ankara'da görüştüğü Müdafaaihukuk Grubu mebusları
Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada düşman ordularınca işgal edilmiş olan Arap
memleketlerinin durumu halkın vereceği karara göre belirlenecektir. Ateşkes imzalandığı tarihte
Türk ve Islam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle birbirinden aynılamaz, bir bütündür.
Haikın oyları ile ana vatana katılan Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)'ta gerekirse yine halk
oylamasına başvurulabilir.
katılanlar
Kararlar
Batı Trakya'nın hukuki durumu halkın serbestçe vereceği oyla belirlenmelidir.
İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. İstanbul ve
Çanakkale boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer devletle-
rin birlikte vereceği kararlar geçerlidir.
Azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman haklarının korunması şartıyla kabul edi-
lecektir. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır.
Bu bilgilere göre Misakımili'nin Millî Mücadele sürecindeki etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Milli sınırların belirlenmesi
B) Halk egemenliğini ve milliyetçiliği desteklemesi
From
CY Türk milletinin üstün olduğunun belirtilmesi
D) Mücadelenin hedefini kesin olarak ortaya koyması
193
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
24. 9- Misakımilli na Yer - Tarih Itilaf donanmalarının tehdidi altındaki İstanbul 28 Ocak 1920 Toplantının Itilaf Devletleri ile başlayacak olan görüşmelerde Türk halkının kabul edebileceği barış şartlarını r- Amacı belirlemek. er Toplantıya Ülkenin her yerinden seçilerek gelen mebuslar Mustafa Kemal'in İstanbul'a gitmeden önce Ankara'da görüştüğü Müdafaaihukuk Grubu mebusları Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada düşman ordularınca işgal edilmiş olan Arap memleketlerinin durumu halkın vereceği karara göre belirlenecektir. Ateşkes imzalandığı tarihte Türk ve Islam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle birbirinden aynılamaz, bir bütündür. Haikın oyları ile ana vatana katılan Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)'ta gerekirse yine halk oylamasına başvurulabilir. katılanlar Kararlar Batı Trakya'nın hukuki durumu halkın serbestçe vereceği oyla belirlenmelidir. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer devletle- rin birlikte vereceği kararlar geçerlidir. Azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman haklarının korunması şartıyla kabul edi- lecektir. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır. Bu bilgilere göre Misakımili'nin Millî Mücadele sürecindeki etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Milli sınırların belirlenmesi B) Halk egemenliğini ve milliyetçiliği desteklemesi From CY Türk milletinin üstün olduğunun belirtilmesi D) Mücadelenin hedefini kesin olarak ortaya koyması 193
Konu Değerlendirme Testi - 13
Aşağıda dört halife ve bu dönemde yaşanan
bazı olaylar verilmiştir.
1.
4.
Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi islam di-
ninin yayılmasını hızlandıran gelişmeler arasın-
da yer almaz?
A) Hz. Osman döneminde denizaşırı fetihlerin
Halife
Olaylar
Kur'an-i Kerim'in çoğal-
tilmasını sağladı.
Hz. Ebubekir
yapılması
B) Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında
Siffin Savaşı'nın yaşanması
C) Hz. Ömer döneminde iran, Irak, Misır ve Su-
I Hz. Osman
Kur'an-ı Kerim'i kitap ha-
line getirdi.
Ay yılını esas alan hicri
takvimi düzenledi.
İslam'da ilk ayrılıklar ya-
III Hz. Ömer
riye topraklarının fethedilmesi
D) Hz. Osman zamanında Kur'an-t Kerim'in ço-
IV Hz. Ali
ğaltılarak önemli şehirlere gönderilmesi
şanmaya başladı.
Yukarıdaki tabloda gösterilen halife ve olaylar
ile ilgili eşleştirmelerin doğru olabilmesi için
hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir?
A) I ve II
B) I ve III
D) I ve IV
C) II ve III
Hz. Ebubekir döneminde yapılan hangi çalışma
ile Kur'an-ı Kerim'in yok olmasının ve değiştiril-
mesinin önüne geçilmek istenmiştir?
2.
A) Yalancı peygamberlerle uğraşılması
B) İnsanları İslamiyet etrafında tekrar birleştiril-
mesi
C) Kur'an-ı Kerim'in hafızlara ezberlettirilmesi
D) Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi
Dört Halife Devri
İslam devletinin st-
Müslümanlar
nırlarının genişletil-
arasında ilk kez
mesi ve astronomi
ayrılıkların ortaya
çıkması
alanında çalışmalar
3.
...?..
yapılması
Hangi Halife Dönemi
Hangi Halife Dönemi
Devlet
Adaletli bir
....
...I..
yönetim
anlayışının
teşkilat-
ilk divan
örgütünün
kurulması
Diyagramda numaralandırılarak "?" ile boş bıra-
kılan yerlere hangi halife isimleri getirilmelidir?
lanmasının
benimsen-
sağlan-
mesi
%3D
ması
Hz. Ali
A) Hz. Ömer
Yukarıdaki şemada yaşanan gelişmeler, hangi
halife döneminde gerçekleşmiştir?
Hz. Osman
B) Hz. Ebu Bekir
Hz. Osman
C) Hz. Ömer
B) Hz. Ömer
Hz. Ebu Bekir
A) Hz. Ebu Bekir
D) Hz. Ali
D) Hz. Ali
C) Hz. Osman
38
Artik Socyal Bilgiler Dercinde Uctalaçma Zaman!
2020 4 21
20:19
Akıllı Sosyal Bilgiler Afolyem
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İslamiyet'in Doğuşu
Konu Değerlendirme Testi - 13 Aşağıda dört halife ve bu dönemde yaşanan bazı olaylar verilmiştir. 1. 4. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi islam di- ninin yayılmasını hızlandıran gelişmeler arasın- da yer almaz? A) Hz. Osman döneminde denizaşırı fetihlerin Halife Olaylar Kur'an-i Kerim'in çoğal- tilmasını sağladı. Hz. Ebubekir yapılması B) Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında Siffin Savaşı'nın yaşanması C) Hz. Ömer döneminde iran, Irak, Misır ve Su- I Hz. Osman Kur'an-ı Kerim'i kitap ha- line getirdi. Ay yılını esas alan hicri takvimi düzenledi. İslam'da ilk ayrılıklar ya- III Hz. Ömer riye topraklarının fethedilmesi D) Hz. Osman zamanında Kur'an-t Kerim'in ço- IV Hz. Ali ğaltılarak önemli şehirlere gönderilmesi şanmaya başladı. Yukarıdaki tabloda gösterilen halife ve olaylar ile ilgili eşleştirmelerin doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? A) I ve II B) I ve III D) I ve IV C) II ve III Hz. Ebubekir döneminde yapılan hangi çalışma ile Kur'an-ı Kerim'in yok olmasının ve değiştiril- mesinin önüne geçilmek istenmiştir? 2. A) Yalancı peygamberlerle uğraşılması B) İnsanları İslamiyet etrafında tekrar birleştiril- mesi C) Kur'an-ı Kerim'in hafızlara ezberlettirilmesi D) Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi Dört Halife Devri İslam devletinin st- Müslümanlar nırlarının genişletil- arasında ilk kez mesi ve astronomi ayrılıkların ortaya çıkması alanında çalışmalar 3. ...?.. yapılması Hangi Halife Dönemi Hangi Halife Dönemi Devlet Adaletli bir .... ...I.. yönetim anlayışının teşkilat- ilk divan örgütünün kurulması Diyagramda numaralandırılarak "?" ile boş bıra- kılan yerlere hangi halife isimleri getirilmelidir? lanmasının benimsen- sağlan- mesi %3D ması Hz. Ali A) Hz. Ömer Yukarıdaki şemada yaşanan gelişmeler, hangi halife döneminde gerçekleşmiştir? Hz. Osman B) Hz. Ebu Bekir Hz. Osman C) Hz. Ömer B) Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir A) Hz. Ebu Bekir D) Hz. Ali D) Hz. Ali C) Hz. Osman 38 Artik Socyal Bilgiler Dercinde Uctalaçma Zaman! 2020 4 21 20:19 Akıllı Sosyal Bilgiler Afolyem
7.
Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan Malazgirt
Savaşı'ndan sonra komutanlarına şu emri ver-
miştir:
Beylerim!
Anadolu'da nereyi fethederseniz
orası sizindir. Fethettiğiniz
yerlerde beyliğinizi kurunuz.
Sultan Alparslan
Alparslan'ın verdiği emirle aşağıdakilerden
hangisini hedeflediği söylenemez?
A) Komutanları fetihler için teşvik etmek
B) Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmek
C) Sınırlarını batı yönünde genişletmek
D) Bağımsız yeni beylikler kurmak
Diğer Sayfaya G
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Kültür ve Miras
7. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarına şu emri ver- miştir: Beylerim! Anadolu'da nereyi fethederseniz orası sizindir. Fethettiğiniz yerlerde beyliğinizi kurunuz. Sultan Alparslan Alparslan'ın verdiği emirle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez? A) Komutanları fetihler için teşvik etmek B) Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmek C) Sınırlarını batı yönünde genişletmek D) Bağımsız yeni beylikler kurmak Diğer Sayfaya G
CANA
m. Tarihi degerlerimizi korumak sadece yetkililerin sorum
çıkarımlarının hangişi ya da hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
C) I ve III
Ben Aysel. Tokat'ta yaşıyorum. Öğret-
menimiz bizi hafta sonu Ballica mağa-
rasına geziye götürdü. Mağarada bir
çocuğun yüzlerce yılda oluşan bir sar-
kita zarar verdiğini görünce onu uygun
bir dille uyardım. Ve mağara içindeki
oluşumlara niçin zarar vermemesi ge-
rektiğini anlattım.
2.
lik
Aysel'in bu davranışı hakkında;
1. Duyarlı bir kişilik özelliği sergilemiştir.
II. Doğal varlıkları korumanın önemini bil-
mektedir.
1.
III. Sorumluluk alanına girmeyep bir konu-
ya müdahale etmiştir.
yorumlarının hangisi ya da hangileri ya-
pılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve
II
D) I ve III
3. "Çocuklar bu yaz tatilinde (1) Aspendos An-
tik Kentine (II) ve Efes Antik Kentine gittim."
66
Öğretmenimizin bu eserleri görmek için
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
CANA m. Tarihi degerlerimizi korumak sadece yetkililerin sorum çıkarımlarının hangişi ya da hangileri yapılabilir? A) Yalnız I C) I ve III Ben Aysel. Tokat'ta yaşıyorum. Öğret- menimiz bizi hafta sonu Ballica mağa- rasına geziye götürdü. Mağarada bir çocuğun yüzlerce yılda oluşan bir sar- kita zarar verdiğini görünce onu uygun bir dille uyardım. Ve mağara içindeki oluşumlara niçin zarar vermemesi ge- rektiğini anlattım. 2. lik Aysel'in bu davranışı hakkında; 1. Duyarlı bir kişilik özelliği sergilemiştir. II. Doğal varlıkları korumanın önemini bil- mektedir. 1. III. Sorumluluk alanına girmeyep bir konu- ya müdahale etmiştir. yorumlarının hangisi ya da hangileri ya- pılabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III 3. "Çocuklar bu yaz tatilinde (1) Aspendos An- tik Kentine (II) ve Efes Antik Kentine gittim." 66 Öğretmenimizin bu eserleri görmek için