İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul Sosyal Bilgiler Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ VE
I
3.
XVII. yüzyıl Türk bilim dünyasının pozitif dü-
şünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli ko-
nulara dair pek çok eserin yazarı Katip Çelebi
on yıl kadar geceli gündüzlü ilimle uğraşan ba-
zen kendini tamamen bir kitaba verir her şeyi
unutur, odasında güneşin doğmasına kadar
mumu yakar ve bundan hiç yorgunluk duy-
mazdı.
Yukarıdaki bilgiler Katip Çelebi ile ilgili;
I. Öz verili bir çalışma hayatı sürdürdüğü,
II. Farklı dallarda eserler kaleme aldığı,
III. Çalışmalarıyla Türk - İslam dünyasına katkı
sağladığı
yargılarından hangisini ya da hangilerini ka-
nıtlar niteliktedir?
A) Yalnız!
C) I ve II
B) Yalnız III
D) I, II ve III
2. İslam dünyası bilimsel çalışmalarıyla özgün ve
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Bilim, Teknoloji ve Toplum
TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ VE I 3. XVII. yüzyıl Türk bilim dünyasının pozitif dü- şünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli ko- nulara dair pek çok eserin yazarı Katip Çelebi on yıl kadar geceli gündüzlü ilimle uğraşan ba- zen kendini tamamen bir kitaba verir her şeyi unutur, odasında güneşin doğmasına kadar mumu yakar ve bundan hiç yorgunluk duy- mazdı. Yukarıdaki bilgiler Katip Çelebi ile ilgili; I. Öz verili bir çalışma hayatı sürdürdüğü, II. Farklı dallarda eserler kaleme aldığı, III. Çalışmalarıyla Türk - İslam dünyasına katkı sağladığı yargılarından hangisini ya da hangilerini ka- nıtlar niteliktedir? A) Yalnız! C) I ve II B) Yalnız III D) I, II ve III 2. İslam dünyası bilimsel çalışmalarıyla özgün ve
Sozel (TAR)
Bursa'nın Fethinde Abdallar
Seyyah ibn Battûta ve Ahiler
1.Soru
İbn Battûta ve arkadaşları Denizli'den geçer-
2.Soru
Bursa'nın fethinde Buhara'dan gelen dervişle-
rin de önemli roller üstlendiği söylenir. Bursa
kuşatmasında susuzluktan perişan olan as-
kerlere ayran dağıtarak susuzluklarını gideren
Doydu Baba, askerlerin morallerini yükselt-
meye çalışan Abdal Murad gibi şahsiyetler bu
ken dükkânlarından çıkan bazı kimselerin yol-
larını keserek kendilerini götürmek istediğini
3.Soru
4.Soru
görür. Başka bir grup ise buna engel olmaya
çalışırken aralarında kavga çıkar. Yollarının
eşkıyalar tarafından kesildiğini zanneden İbn
Battûta ve arkadaşları işin aslını öğrenince
5.Soru
6.Soru
duruma ömek olarak verilebilir.
7.Soru
çok sevinir. Ahilerin kendilerini misafir etmek
için tartıştıklarını anlayınca çok şaşırırlar.
8.Soru
9.Soru
Çağını Aşan Bir Kadın: Fatma Bacı
10.Soru
Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın eşidir. Kendisine Kadın Ana, Kadıncık Ana diye de hitap
edilen Fatma Hatun sosyal hayatta kocası Ahi Evran kadar etkili bir kadındır. Fatma Bacı, dünyada
ilk örneklerden biri olan ve kadınlardan oluşan bir sivil toplum örgütü kurmuştur. Kadınlardan oluşan
bu birlik el sanatlarıyla ekonomiye katkı sağladığı gibi gerektiğinde vatan savunmasında da yer
almıştır.
Verilen bilgi notlarına bakarak Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet olma özelliği ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılamaz?
A) Osmanlı toplumunda kadınların önemli görevler üstlendiği
B) Osmanlı halkının misafirperverliğe önem verdiği
C) Osmanlı'da eşkıyalık ve hırsızlık gibi olayların sık sık yaşandığı
D) Gönül erenlerinin (abdal) cephe gerisinde orduya hizmet ettiği
A.
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Kültür ve Miras
Sozel (TAR) Bursa'nın Fethinde Abdallar Seyyah ibn Battûta ve Ahiler 1.Soru İbn Battûta ve arkadaşları Denizli'den geçer- 2.Soru Bursa'nın fethinde Buhara'dan gelen dervişle- rin de önemli roller üstlendiği söylenir. Bursa kuşatmasında susuzluktan perişan olan as- kerlere ayran dağıtarak susuzluklarını gideren Doydu Baba, askerlerin morallerini yükselt- meye çalışan Abdal Murad gibi şahsiyetler bu ken dükkânlarından çıkan bazı kimselerin yol- larını keserek kendilerini götürmek istediğini 3.Soru 4.Soru görür. Başka bir grup ise buna engel olmaya çalışırken aralarında kavga çıkar. Yollarının eşkıyalar tarafından kesildiğini zanneden İbn Battûta ve arkadaşları işin aslını öğrenince 5.Soru 6.Soru duruma ömek olarak verilebilir. 7.Soru çok sevinir. Ahilerin kendilerini misafir etmek için tartıştıklarını anlayınca çok şaşırırlar. 8.Soru 9.Soru Çağını Aşan Bir Kadın: Fatma Bacı 10.Soru Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın eşidir. Kendisine Kadın Ana, Kadıncık Ana diye de hitap edilen Fatma Hatun sosyal hayatta kocası Ahi Evran kadar etkili bir kadındır. Fatma Bacı, dünyada ilk örneklerden biri olan ve kadınlardan oluşan bir sivil toplum örgütü kurmuştur. Kadınlardan oluşan bu birlik el sanatlarıyla ekonomiye katkı sağladığı gibi gerektiğinde vatan savunmasında da yer almıştır. Verilen bilgi notlarına bakarak Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet olma özelliği ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi çıkarılamaz? A) Osmanlı toplumunda kadınların önemli görevler üstlendiği B) Osmanlı halkının misafirperverliğe önem verdiği C) Osmanlı'da eşkıyalık ve hırsızlık gibi olayların sık sık yaşandığı D) Gönül erenlerinin (abdal) cephe gerisinde orduya hizmet ettiği A.
de
7.
I. ibrik
II. bohça
III. peşkir
1. dibek
V. fincan
Yukarıda verilen eşya ve eserlerden han-
gileri Türk kültürüne ait etnografik eserler-
dendir?
B) I, II, IV ve V
A) I, II ve IV
C) II, IV ve v
D) I, II, III, IV ve V
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Kültür ve Miras
de 7. I. ibrik II. bohça III. peşkir 1. dibek V. fincan Yukarıda verilen eşya ve eserlerden han- gileri Türk kültürüne ait etnografik eserler- dendir? B) I, II, IV ve V A) I, II ve IV C) II, IV ve v D) I, II, III, IV ve V
1. Abbasi halifesinin isteğiyle araştırma yapan .
bilim insanları Ekvator'un 40.000 km uzunlu-
ğunda olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Modern yöntemlerle yapılan araştırmalarla
Ekvator'un uzunluğu 40.076 km olarak hesap-
lanmıştır.
İki bilgi birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki
yargılardan hangisi söylenebilir?
A) Astronomi bilimine en büyük katkıyı Abbasiler
yapmıştır.
B) İslam alimleri içinde bulundukları çağın ilerisin-
de araştırmalar yapmıştır.
C) Ekvator'un varlığını İslam dünyası keşfetmiştir.
D) Orta Çağ'da Batı dünyası bilime katkı yapama-
mıştır.
og
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
1. Abbasi halifesinin isteğiyle araştırma yapan . bilim insanları Ekvator'un 40.000 km uzunlu- ğunda olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Modern yöntemlerle yapılan araştırmalarla Ekvator'un uzunluğu 40.076 km olarak hesap- lanmıştır. İki bilgi birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? A) Astronomi bilimine en büyük katkıyı Abbasiler yapmıştır. B) İslam alimleri içinde bulundukları çağın ilerisin- de araştırmalar yapmıştır. C) Ekvator'un varlığını İslam dünyası keşfetmiştir. D) Orta Çağ'da Batı dünyası bilime katkı yapama- mıştır. og
turudur?
Başkenti Hattuşaş (Çorum)
A)30 Ağ
--- Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır.
B)23 Nis
--- Anal denilen tanrıya hesap verdikleri yıllıklar ilk tarih yazıcılığı sayılır.
Rama
--- Mısırlılar arasında tarihte ilk bilinen yazılı antlaşma olan Kadeş
antlaşması imzalanmıştır.
D)29 E
Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigler B) İyonlar C) Hititler D) Lidyalılar
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Kültür ve Miras
turudur? Başkenti Hattuşaş (Çorum) A)30 Ağ --- Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır. B)23 Nis --- Anal denilen tanrıya hesap verdikleri yıllıklar ilk tarih yazıcılığı sayılır. Rama --- Mısırlılar arasında tarihte ilk bilinen yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşması imzalanmıştır. D)29 E Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Frigler B) İyonlar C) Hititler D) Lidyalılar
Ne suyun bizimdir, artık, ne selin
Kiyini el aldı adalar elin...
Toprağa belenmiş kınalı gelin,
"Vay benim gelinlik kınam!" der,
ağlar!
Gider Mustafa Paşa'm, "Tuna'm!"
der, ağlar!
Arif Nihat Asya'nın verilen şiirinde hangi bölgenin kaybedilmesi konu edinilmiştir?
A) Kuzey Afrika
B) Musul-Kerkük
C) Balkanlar
D) 12 Adalar
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Tarih Bilimi
Ne suyun bizimdir, artık, ne selin Kiyini el aldı adalar elin... Toprağa belenmiş kınalı gelin, "Vay benim gelinlik kınam!" der, ağlar! Gider Mustafa Paşa'm, "Tuna'm!" der, ağlar! Arif Nihat Asya'nın verilen şiirinde hangi bölgenin kaybedilmesi konu edinilmiştir? A) Kuzey Afrika B) Musul-Kerkük C) Balkanlar D) 12 Adalar
Konu Değerlendirme Testi - 13
Aşağıda dört halife ve bu dönemde yaşanan
bazı olaylar verilmiştir.
1.
4.
Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi islam di-
ninin yayılmasını hızlandıran gelişmeler arasın-
da yer almaz?
A) Hz. Osman döneminde denizaşırı fetihlerin
Halife
Olaylar
Kur'an-i Kerim'in çoğal-
tilmasını sağladı.
Hz. Ebubekir
yapılması
B) Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında
Siffin Savaşı'nın yaşanması
C) Hz. Ömer döneminde iran, Irak, Misır ve Su-
I Hz. Osman
Kur'an-ı Kerim'i kitap ha-
line getirdi.
Ay yılını esas alan hicri
takvimi düzenledi.
İslam'da ilk ayrılıklar ya-
III Hz. Ömer
riye topraklarının fethedilmesi
D) Hz. Osman zamanında Kur'an-t Kerim'in ço-
IV Hz. Ali
ğaltılarak önemli şehirlere gönderilmesi
şanmaya başladı.
Yukarıdaki tabloda gösterilen halife ve olaylar
ile ilgili eşleştirmelerin doğru olabilmesi için
hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir?
A) I ve II
B) I ve III
D) I ve IV
C) II ve III
Hz. Ebubekir döneminde yapılan hangi çalışma
ile Kur'an-ı Kerim'in yok olmasının ve değiştiril-
mesinin önüne geçilmek istenmiştir?
2.
A) Yalancı peygamberlerle uğraşılması
B) İnsanları İslamiyet etrafında tekrar birleştiril-
mesi
C) Kur'an-ı Kerim'in hafızlara ezberlettirilmesi
D) Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi
Dört Halife Devri
İslam devletinin st-
Müslümanlar
nırlarının genişletil-
arasında ilk kez
mesi ve astronomi
ayrılıkların ortaya
çıkması
alanında çalışmalar
3.
...?..
yapılması
Hangi Halife Dönemi
Hangi Halife Dönemi
Devlet
Adaletli bir
....
...I..
yönetim
anlayışının
teşkilat-
ilk divan
örgütünün
kurulması
Diyagramda numaralandırılarak "?" ile boş bıra-
kılan yerlere hangi halife isimleri getirilmelidir?
lanmasının
benimsen-
sağlan-
mesi
%3D
ması
Hz. Ali
A) Hz. Ömer
Yukarıdaki şemada yaşanan gelişmeler, hangi
halife döneminde gerçekleşmiştir?
Hz. Osman
B) Hz. Ebu Bekir
Hz. Osman
C) Hz. Ömer
B) Hz. Ömer
Hz. Ebu Bekir
A) Hz. Ebu Bekir
D) Hz. Ali
D) Hz. Ali
C) Hz. Osman
38
Artik Socyal Bilgiler Dercinde Uctalaçma Zaman!
2020 4 21
20:19
Akıllı Sosyal Bilgiler Afolyem
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İslamiyet'in Doğuşu
Konu Değerlendirme Testi - 13 Aşağıda dört halife ve bu dönemde yaşanan bazı olaylar verilmiştir. 1. 4. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi islam di- ninin yayılmasını hızlandıran gelişmeler arasın- da yer almaz? A) Hz. Osman döneminde denizaşırı fetihlerin Halife Olaylar Kur'an-i Kerim'in çoğal- tilmasını sağladı. Hz. Ebubekir yapılması B) Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında Siffin Savaşı'nın yaşanması C) Hz. Ömer döneminde iran, Irak, Misır ve Su- I Hz. Osman Kur'an-ı Kerim'i kitap ha- line getirdi. Ay yılını esas alan hicri takvimi düzenledi. İslam'da ilk ayrılıklar ya- III Hz. Ömer riye topraklarının fethedilmesi D) Hz. Osman zamanında Kur'an-t Kerim'in ço- IV Hz. Ali ğaltılarak önemli şehirlere gönderilmesi şanmaya başladı. Yukarıdaki tabloda gösterilen halife ve olaylar ile ilgili eşleştirmelerin doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? A) I ve II B) I ve III D) I ve IV C) II ve III Hz. Ebubekir döneminde yapılan hangi çalışma ile Kur'an-ı Kerim'in yok olmasının ve değiştiril- mesinin önüne geçilmek istenmiştir? 2. A) Yalancı peygamberlerle uğraşılması B) İnsanları İslamiyet etrafında tekrar birleştiril- mesi C) Kur'an-ı Kerim'in hafızlara ezberlettirilmesi D) Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi Dört Halife Devri İslam devletinin st- Müslümanlar nırlarının genişletil- arasında ilk kez mesi ve astronomi ayrılıkların ortaya çıkması alanında çalışmalar 3. ...?.. yapılması Hangi Halife Dönemi Hangi Halife Dönemi Devlet Adaletli bir .... ...I.. yönetim anlayışının teşkilat- ilk divan örgütünün kurulması Diyagramda numaralandırılarak "?" ile boş bıra- kılan yerlere hangi halife isimleri getirilmelidir? lanmasının benimsen- sağlan- mesi %3D ması Hz. Ali A) Hz. Ömer Yukarıdaki şemada yaşanan gelişmeler, hangi halife döneminde gerçekleşmiştir? Hz. Osman B) Hz. Ebu Bekir Hz. Osman C) Hz. Ömer B) Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir A) Hz. Ebu Bekir D) Hz. Ali D) Hz. Ali C) Hz. Osman 38 Artik Socyal Bilgiler Dercinde Uctalaçma Zaman! 2020 4 21 20:19 Akıllı Sosyal Bilgiler Afolyem
iskilendirip. harflerini nu
Konuyu Pekiştirelim
daki görselleri inceleyiniz. Görsellerin altlarına, Atatürkün hangi kişisel
anlattığını yazınız.
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Etkin Vatandaşlık
iskilendirip. harflerini nu Konuyu Pekiştirelim daki görselleri inceleyiniz. Görsellerin altlarına, Atatürkün hangi kişisel anlattığını yazınız.
(2019-İOKBS)
(Türkçülük akımı, özellikle II. Mesrutiyet Dönemi'nde gelişmiştir Bu akımının öncüleri; dili, dini, soyu ve ülküsü bir
2.
olan topluma dayanarak-devleti ayakta tutmayı istiyorlardı. Bunun için Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandır-
mayı, bu bilincle Türk ulusuna siyasi bir canlılık getirmeyi ve milliyetçi isyanlarla.dağılmakta olan devleti kurtarmayı
thedefliyorlardı.
Bu bilgilerden Türkçülük akımı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıne ulaşılabilr
B) Amaçları nelerdir?
D) Kimler destek vermiştir?
A) Oncüleri kimlerdir?
CYSonuçları nelerdir?
(2019-İOKBS
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
(2019-İOKBS) (Türkçülük akımı, özellikle II. Mesrutiyet Dönemi'nde gelişmiştir Bu akımının öncüleri; dili, dini, soyu ve ülküsü bir 2. olan topluma dayanarak-devleti ayakta tutmayı istiyorlardı. Bunun için Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandır- mayı, bu bilincle Türk ulusuna siyasi bir canlılık getirmeyi ve milliyetçi isyanlarla.dağılmakta olan devleti kurtarmayı thedefliyorlardı. Bu bilgilerden Türkçülük akımı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıne ulaşılabilr B) Amaçları nelerdir? D) Kimler destek vermiştir? A) Oncüleri kimlerdir? CYSonuçları nelerdir? (2019-İOKBS
ü
1. Istanbul Boğazı' na
man gemilerini gören Atatürk
A
kuyalım.
apılmış
ümle-
sıyla
- Geldikleri gibi giderler, demişti.
Atatürkü kendine örnek alan bir
yanaşan düs
Atatürkün bu sözü söylemesi
hangi kişilik özelliğinin sonucudur
A. Çalışkan ve zeki olması
B. Sabırlı ve planlı olması
C. Geleceğe güvenli bakması
2. A. Yeniliklere açık olmak
o. Vatanını ve milletini çok sevmek
1. Gururlu ve kibirli olmak
SI
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Kültür ve Miras
ü 1. Istanbul Boğazı' na man gemilerini gören Atatürk A kuyalım. apılmış ümle- sıyla - Geldikleri gibi giderler, demişti. Atatürkü kendine örnek alan bir yanaşan düs Atatürkün bu sözü söylemesi hangi kişilik özelliğinin sonucudur A. Çalışkan ve zeki olması B. Sabırlı ve planlı olması C. Geleceğe güvenli bakması 2. A. Yeniliklere açık olmak o. Vatanını ve milletini çok sevmek 1. Gururlu ve kibirli olmak SI
Tarihçi Nicolas Jorga (Nikılıs Yorga), İstanbul
kuşatmasında şehrin savunmasının Rumlardan
daha çok 4. Haçlı Seferi ile İstanbul'a yerleşen
Latinler tarafından yapıldığını belirtir. Kuşatma
günlerini bizzat gören Bizans tarihçisi Ducas
(Dukas) ise Latinlerin baskısından bikan halkın
"Latin külahı görmektense Türk sanğı görmek
evladır." sözünü söylediklerini belirtir.
Verilen bilgiden hareketle,
1. Rumlar, Latin baskısından bıkmıştır.
II. Rumlar, Latin hâkimiyetindense Türk
hâkimiyetini tercih etmiştir.
III. Osmanlılar şehri kuşatmış ancak alama-
mıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Yalnız 11
I ve III
Bil ve il
Il ve III
Ortaokul Sosyal Bilgiler
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Tarihçi Nicolas Jorga (Nikılıs Yorga), İstanbul kuşatmasında şehrin savunmasının Rumlardan daha çok 4. Haçlı Seferi ile İstanbul'a yerleşen Latinler tarafından yapıldığını belirtir. Kuşatma günlerini bizzat gören Bizans tarihçisi Ducas (Dukas) ise Latinlerin baskısından bikan halkın "Latin külahı görmektense Türk sanğı görmek evladır." sözünü söylediklerini belirtir. Verilen bilgiden hareketle, 1. Rumlar, Latin baskısından bıkmıştır. II. Rumlar, Latin hâkimiyetindense Türk hâkimiyetini tercih etmiştir. III. Osmanlılar şehri kuşatmış ancak alama- mıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnız 11 I ve III Bil ve il Il ve III
2. Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi ilmin
önemini vurgulamaz?
A) "Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı
için en hakiki yol gösterici ilimdir."
B) "İlim ve fenin dışında rehber aramak dikkatsizlik, bilgi-
sizliktir."
C) "Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü
medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zo-
runludur."
D) "Önderlerin vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşıla-
mak konusunda milletlerine yol göstermektedir."
çalışkan
YOYınları
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Birey ve Toplum
2. Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi ilmin önemini vurgulamaz? A) "Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir." B) "İlim ve fenin dışında rehber aramak dikkatsizlik, bilgi- sizliktir." C) "Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zo- runludur." D) "Önderlerin vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşıla- mak konusunda milletlerine yol göstermektedir." çalışkan YOYınları
Kamil 11 yaşındadır ve ba-
bası ona kagit mendil satt
maktadır. Okula bu nedenle
gidemeyen Kamil, soguk ha-
valarda çalıştıldığı için za-
man zaman üşüyüp hasta
olmaktadır. Babası, onu has-
taneye bile götürmemektedir.
Yukarıdaki paragrafa göre Kamil'in
1. Eğitim
II. Korunma
III. Katılım
haklarından hangilerinin ihlal edildiği
söylenebilir?
A) I ve II
6 Il ve III
B) I ve III
DJ 1. Il ve III
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Birey ve Toplum
Kamil 11 yaşındadır ve ba- bası ona kagit mendil satt maktadır. Okula bu nedenle gidemeyen Kamil, soguk ha- valarda çalıştıldığı için za- man zaman üşüyüp hasta olmaktadır. Babası, onu has- taneye bile götürmemektedir. Yukarıdaki paragrafa göre Kamil'in 1. Eğitim II. Korunma III. Katılım haklarından hangilerinin ihlal edildiği söylenebilir? A) I ve II 6 Il ve III B) I ve III DJ 1. Il ve III
SOSYAL E
Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Genel
1.
Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağ-
lamaktadır. Bu durum Genel Ağ üzerinden eğitim
(e-eğitim) anlayışını ortaya çıkarmıştır. E-eğitim
ilköğretimden Yükseköğretime kadar isteyen
herkesin bütün kademelerde eğitim almasını sağ-
lamıştır.
Bu durum Genel Ağ'la ilgili aşağıdakilerden
hangisini kanıtlar?
A) Kamuoyu oluşumunu hızlandırdığı
B) Fırsat eşitliği yarattığı
C) Milli kültürü koruduğu
D) Toplumsal birliği sağladığı
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Küresel Bağlantılar
SOSYAL E Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Genel 1. Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağ- lamaktadır. Bu durum Genel Ağ üzerinden eğitim (e-eğitim) anlayışını ortaya çıkarmıştır. E-eğitim ilköğretimden Yükseköğretime kadar isteyen herkesin bütün kademelerde eğitim almasını sağ- lamıştır. Bu durum Genel Ağ'la ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A) Kamuoyu oluşumunu hızlandırdığı B) Fırsat eşitliği yarattığı C) Milli kültürü koruduğu D) Toplumsal birliği sağladığı
madeni kullanılıyordu. Kömür, demir Sallayidi TIT
kaynağıydı.
Onceleri ürünleri taşıma işi at arabası ve su kana
yordu. Buhar makinesi ulaşım ve taşımacılıkta yeni geliş
Lokomotif ve gemilerde buhar makinesinin kullanımı ula
tirdi. Denizaşırı ticaretin gelişmesinde buharlı gemilerir
oldu.
Görsel 5. 13 James Watt
Ulaşım alanındaki gelişmeler ülke ekonomilerini hangi alanda etkilemiş olabi
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Bilim, Teknoloji ve Toplum
madeni kullanılıyordu. Kömür, demir Sallayidi TIT kaynağıydı. Onceleri ürünleri taşıma işi at arabası ve su kana yordu. Buhar makinesi ulaşım ve taşımacılıkta yeni geliş Lokomotif ve gemilerde buhar makinesinin kullanımı ula tirdi. Denizaşırı ticaretin gelişmesinde buharlı gemilerir oldu. Görsel 5. 13 James Watt Ulaşım alanındaki gelişmeler ülke ekonomilerini hangi alanda etkilemiş olabi
1. Aşağıdakilerden hangisi otto to
ait bir bilgi verir?
A. Masal kitaplar
B. Ailenin yaşadığı mohollo
C. Okuduğurnuz okul
D. Aile albümü
2. Aile tarihirntzi orustrirkon certo
den hangisinden alacritymez bilgi
daha eski dönerlere gekürür?
A. dede
B. boka
C. teyze
D. anne
3. |- Aile fotoğraflar
||- Eski eşyalar
III- Ailedeki en yaşlı kişi
Ailemizin tarihi hakkında araştırm
parken hangilerinden yararlana
A. 1-11
B. I-III
C. II-III
D.-I-
4. Turgut:
Dede siz çocukluğunuzda hangi
caklarla oynardinz
Dedesi:
Ortaokul Sosyal Bilgiler
Birey ve Toplum
1. Aşağıdakilerden hangisi otto to ait bir bilgi verir? A. Masal kitaplar B. Ailenin yaşadığı mohollo C. Okuduğurnuz okul D. Aile albümü 2. Aile tarihirntzi orustrirkon certo den hangisinden alacritymez bilgi daha eski dönerlere gekürür? A. dede B. boka C. teyze D. anne 3. |- Aile fotoğraflar ||- Eski eşyalar III- Ailedeki en yaşlı kişi Ailemizin tarihi hakkında araştırm parken hangilerinden yararlana A. 1-11 B. I-III C. II-III D.-I- 4. Turgut: Dede siz çocukluğunuzda hangi caklarla oynardinz Dedesi: