Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri Soruları

16. Bir hücrelilerden memelilere kadar canlılarda boşal-
timla görevli yapı ve sistemlerin temel ve ortak gö-
revi aşağıdakilerden hangisidir?
6
A) Kan pH'sini ayarlama
B) Su-iyon dengesini koruma
OF Azotlu atıkların atılmasını sağlama
D) Hormon üretme
E) Kanı toksik maddelerden arındırma
Diğer sayfaya geçiniz.
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
16. Bir hücrelilerden memelilere kadar canlılarda boşal- timla görevli yapı ve sistemlerin temel ve ortak gö- revi aşağıdakilerden hangisidir? 6 A) Kan pH'sini ayarlama B) Su-iyon dengesini koruma OF Azotlu atıkların atılmasını sağlama D) Hormon üretme E) Kanı toksik maddelerden arındırma Diğer sayfaya geçiniz.
Savunma Sistemi
ve T lenfosit-
inde doğ-
8. Aşının uzun süreli bağışıklık sağlaması,
I. bol miktarda hazır antikor içermesi,
B lenfositlerden dönüşen bellek hücrelerinin anti-
jenleri hafızaya alması,
III. hastalık süresince kullanılması
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
321
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve II
ANTIKOR BILGI
7. ünite
C) Yalnız III
E) II ve III
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
Savunma Sistemi ve T lenfosit- inde doğ- 8. Aşının uzun süreli bağışıklık sağlaması, I. bol miktarda hazır antikor içermesi, B lenfositlerden dönüşen bellek hücrelerinin anti- jenleri hafızaya alması, III. hastalık süresince kullanılması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 321 A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve II ANTIKOR BILGI 7. ünite C) Yalnız III E) II ve III
no
et-
n
3. Bazı enzimler genellikle çift yönlü (tersinir) çalışırlar.
Tersinir çalışan enzimlere, alyuvarlar içinde çalışanı
karbonik anhidraz enzimi örnek oluşturur.
CO + H₂O
H₂CO
Karbonik
anhidraz
Karbonik
anhidraz
Doku kılcallarında
CO
A) Yalnız
Akciğer kılcallarında
Enzimlerin bu şekilde tersinir olarak çalışması can-
li vücudu için,
H.CO
1. Daha az enzim çeşidi ile daha çok reaksiyon ger-
çekleşmesi sağlanır.
+H₂O
Enzimler aynı çeşit reaksiyonda tekrar tekrar kul-
lanılabilir.
D) I, II ve III
III. İki yönlü reaksiyonun hangi yönde ilerleyeceği be-
lirlenmiş olur.
C
IV. Reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerji çift
yönlu olarak azaltılmış olur.
avantajlarından hangilerini kazandırabilir?
2 B) I ve III
C) II ve IV
E) II, II ve IV
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
no et- n 3. Bazı enzimler genellikle çift yönlü (tersinir) çalışırlar. Tersinir çalışan enzimlere, alyuvarlar içinde çalışanı karbonik anhidraz enzimi örnek oluşturur. CO + H₂O H₂CO Karbonik anhidraz Karbonik anhidraz Doku kılcallarında CO A) Yalnız Akciğer kılcallarında Enzimlerin bu şekilde tersinir olarak çalışması can- li vücudu için, H.CO 1. Daha az enzim çeşidi ile daha çok reaksiyon ger- çekleşmesi sağlanır. +H₂O Enzimler aynı çeşit reaksiyonda tekrar tekrar kul- lanılabilir. D) I, II ve III III. İki yönlü reaksiyonun hangi yönde ilerleyeceği be- lirlenmiş olur. C IV. Reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerji çift yönlu olarak azaltılmış olur. avantajlarından hangilerini kazandırabilir? 2 B) I ve III C) II ve IV E) II, II ve IV
Kavrama
7. Aralarında d kadar
uzaklık bulunan m₁
ve m₂ kütleli cisimle-
rin birbirine uygula-
dığı kütle çekim kuv-
vetleri F₁ ve F₂ ile ilgili,
Q.
m₁
Büyüklükleri birbirine eşittir.
F₁ F₂
II. m, ve m₂'ye bağlıdır.
III d uzaklığına bağlıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
I-II-III
-d-
m₂
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
Kavrama 7. Aralarında d kadar uzaklık bulunan m₁ ve m₂ kütleli cisimle- rin birbirine uygula- dığı kütle çekim kuv- vetleri F₁ ve F₂ ile ilgili, Q. m₁ Büyüklükleri birbirine eşittir. F₁ F₂ II. m, ve m₂'ye bağlıdır. III d uzaklığına bağlıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? I-II-III -d- m₂
rile-
10. Canlıların tamamında,
I. fotosentez,
II. protein sentezi,
III. nişasta sentezi,
IV. ATP sentezi
olaylarından hangileri ortak olarak gözlenir?
Avell
BI ve III
✓
visbigger ved temi
DI, II ve IV
CHII ve IV
E) II, III ve IV
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
rile- 10. Canlıların tamamında, I. fotosentez, II. protein sentezi, III. nişasta sentezi, IV. ATP sentezi olaylarından hangileri ortak olarak gözlenir? Avell BI ve III ✓ visbigger ved temi DI, II ve IV CHII ve IV E) II, III ve IV
geç iyi-
tarları
2. İnsanda, aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerçekleş-
mesi için ATP molekülü kullanılmaz?
A) (n) Glukoz → Glikojen + (n − 1) H₂O
B) Glukoz+Galaktoz Laktoz + (n − 1) H₂O
C) Protein + (n - 1) H₂O → (n) Amino asit
D) Glukoz + O₂ →→ CO₂ + H₂O
E) 3 yağ asiti + 1 gliserol → 1 nötral yağı + 3H₂O
enclssings
-
110
AYDIN YAYINLARI
S
A)
B)
C
D
6.
E
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
geç iyi- tarları 2. İnsanda, aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerçekleş- mesi için ATP molekülü kullanılmaz? A) (n) Glukoz → Glikojen + (n − 1) H₂O B) Glukoz+Galaktoz Laktoz + (n − 1) H₂O C) Protein + (n - 1) H₂O → (n) Amino asit D) Glukoz + O₂ →→ CO₂ + H₂O E) 3 yağ asiti + 1 gliserol → 1 nötral yağı + 3H₂O enclssings - 110 AYDIN YAYINLARI S A) B) C D 6. E
15. Canlılar elde ettikleri enerjiyi büyüme ve üreme (P) ile
yaşamı sürdürme (R) olayları için kullanır. Aşağıdaki
tabloda bazı canlıların elde ettikleri enerjiyi bu olaylarda
kullanma oranları verilmiştir.
mins
Birincil tüketiciler
Pamuk sıçanı (herbivor)
İkincil tüketiciler
Bezelye afidi (herbivor)
Enerjinin
kullanıldığı Olay
P (%) R (%)
13
58
T
5
Bataklık çit kuşu (karnivor)
Kızıl tilki (karnivor)
Rakun (omnivor)
Gezgin avcı örümcek (karnivor) 25
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Genel olarak karnivor hayvanlar, elde ettikleri
enerjinin büyük bir kısmını yaşamı sürdürme
faaliyetlerinde kullanır.
87
42
99
95
96
75
B) Pamuk sıçanının büyüme ve üreme için kullandığı
enerji oranı, kızıl tilkininkinden fazladır.
E) Birincil tüketicilerin üreme ve büyüme için
kullandıkları enerji oranları farklılık gösterir.
C) Memeliler sınıfında yer alan, farklı tüketici grubundaki
hayvanların büyüme ve üreme için kullandıkları enerji
oranları farklılık gösterir.
16 Ahmet Öğretmen dersinde omurgalı hayvan sinif
Gezgin avcı örümcek, elde ettiği toplam enerjinin,
¹ünü yaşamını sürdürmek için kullanır.
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
15. Canlılar elde ettikleri enerjiyi büyüme ve üreme (P) ile yaşamı sürdürme (R) olayları için kullanır. Aşağıdaki tabloda bazı canlıların elde ettikleri enerjiyi bu olaylarda kullanma oranları verilmiştir. mins Birincil tüketiciler Pamuk sıçanı (herbivor) İkincil tüketiciler Bezelye afidi (herbivor) Enerjinin kullanıldığı Olay P (%) R (%) 13 58 T 5 Bataklık çit kuşu (karnivor) Kızıl tilki (karnivor) Rakun (omnivor) Gezgin avcı örümcek (karnivor) 25 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Genel olarak karnivor hayvanlar, elde ettikleri enerjinin büyük bir kısmını yaşamı sürdürme faaliyetlerinde kullanır. 87 42 99 95 96 75 B) Pamuk sıçanının büyüme ve üreme için kullandığı enerji oranı, kızıl tilkininkinden fazladır. E) Birincil tüketicilerin üreme ve büyüme için kullandıkları enerji oranları farklılık gösterir. C) Memeliler sınıfında yer alan, farklı tüketici grubundaki hayvanların büyüme ve üreme için kullandıkları enerji oranları farklılık gösterir. 16 Ahmet Öğretmen dersinde omurgalı hayvan sinif Gezgin avcı örümcek, elde ettiği toplam enerjinin, ¹ünü yaşamını sürdürmek için kullanır.
e da-
bazı
aları
4. Kolayı:
Glikoz + O₂ →CO₂ + H₂O + Enerji
L olayı:
Enerji + ADP + Pi→→ ATP + H₂O
Yukarıda verilen K ve L olayları ile ilgili,
tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir.
IL, dehidrasyon tepkimesidir.
L, yalnız hayvansal organizmalarda gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
AYalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
e da- bazı aları 4. Kolayı: Glikoz + O₂ →CO₂ + H₂O + Enerji L olayı: Enerji + ADP + Pi→→ ATP + H₂O Yukarıda verilen K ve L olayları ile ilgili, tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. IL, dehidrasyon tepkimesidir. L, yalnız hayvansal organizmalarda gerçekleşir. ifadelerinden hangileri doğrudur? AYalnız II D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
Suda çözündüğünde H+iyonu verir. A.
II. Gazoz, kola ve limon örnek verilir. A
III. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. B
IV. Acı tadına sahiptir.
V. pH metrede 0-7 arası değerliktedir.
10. I.
Yukarıda verilen özellikleri asit ve bazlara göre doğru
gösteren seçenek hangisidir?
Asit
A) I, II ve V
B) I, III ve V
C) II, III ve IV
D) I, II ve IV
E) III, IV ve V
Baz
III ve IV
II ve IV
Ive V
III ve V
I ve II
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
Suda çözündüğünde H+iyonu verir. A. II. Gazoz, kola ve limon örnek verilir. A III. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. B IV. Acı tadına sahiptir. V. pH metrede 0-7 arası değerliktedir. 10. I. Yukarıda verilen özellikleri asit ve bazlara göre doğru gösteren seçenek hangisidir? Asit A) I, II ve V B) I, III ve V C) II, III ve IV D) I, II ve IV E) III, IV ve V Baz III ve IV II ve IV Ive V III ve V I ve II
4
15. Bir canlıda meydana gelen yapım ve yıkım
olaylarının tamamına metabolizma denir.
Dehidrasyon, yapım reaksiyonlarının bir çeşididir.
Buna göre,
I. Glikoz + Glikoz → Maltoz + H₂O
II. CO₂ + H₂O → Glikoz + O₂ X
III. 3 Yağ asidi + 1 Gliserol
IV. Glikoz + O₂ → CO₂ + H₂O
A) I ve II
tepkimelerinden hangileri dehidrasyon re-
dabiskney of
aksiyonlarına örnektir?
B) ve III
->>>>
D) I, II ve III
1 Nötral yağ + 3H₂O
C) II ve IV
E) I, II ve IV
To
+
11
|||
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
4 15. Bir canlıda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir. Dehidrasyon, yapım reaksiyonlarının bir çeşididir. Buna göre, I. Glikoz + Glikoz → Maltoz + H₂O II. CO₂ + H₂O → Glikoz + O₂ X III. 3 Yağ asidi + 1 Gliserol IV. Glikoz + O₂ → CO₂ + H₂O A) I ve II tepkimelerinden hangileri dehidrasyon re- dabiskney of aksiyonlarına örnektir? B) ve III ->>>> D) I, II ve III 1 Nötral yağ + 3H₂O C) II ve IV E) I, II ve IV To + 11 |||
jeug
r gagaya,
e kuvvetli
angisine
arekete
ona
(3
U2
11. Canlıların ortak özelliklerinden biri de beslenmedir.
Aşağıdakilerden hangisi, canlılardaki ortak beslenme özelli-
ğidir?
ninbirnis SE
A) Avlanma
19000 105 on
B) Inorganik maddeleri oksitleme
Ortamdan inorganik madde alma
olm Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme
EX Organik besinleri ortamdan hazır alma
CA: 1-A
2-B 3-B 4-E
5-E
7-D
6-B
8-C 9-C
10-B
11-C
12-C
13-D
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
jeug r gagaya, e kuvvetli angisine arekete ona (3 U2 11. Canlıların ortak özelliklerinden biri de beslenmedir. Aşağıdakilerden hangisi, canlılardaki ortak beslenme özelli- ğidir? ninbirnis SE A) Avlanma 19000 105 on B) Inorganik maddeleri oksitleme Ortamdan inorganik madde alma olm Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme EX Organik besinleri ortamdan hazır alma CA: 1-A 2-B 3-B 4-E 5-E 7-D 6-B 8-C 9-C 10-B 11-C 12-C 13-D
poji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri
9.
eleme alanlarından 5. Tüm canlılarda yapım ve yıkım tepkimelerini yapan çok değişik
enzimler üretilir ve kullanılır.
gisinin çözümünde
ez?dignad nob
2
Buna göre tüm canlılarda;
I. metabolizma,
II. küçük moleküllerden büyük molekül sentezi, mitisco (8
III. büyük moleküllerin daha küçük moleküllere yıkımı
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A
A) Yalnız I
simu C) I ve Ill
B) I ve II
E) I, II ve III
D) II ve III
6. 1. Hücresel yapıya sahip olma L
AT
1.
II.
IV
ol
A
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
poji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri 9. eleme alanlarından 5. Tüm canlılarda yapım ve yıkım tepkimelerini yapan çok değişik enzimler üretilir ve kullanılır. gisinin çözümünde ez?dignad nob 2 Buna göre tüm canlılarda; I. metabolizma, II. küçük moleküllerden büyük molekül sentezi, mitisco (8 III. büyük moleküllerin daha küçük moleküllere yıkımı olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A A) Yalnız I simu C) I ve Ill B) I ve II E) I, II ve III D) II ve III 6. 1. Hücresel yapıya sahip olma L AT 1. II. IV ol A
4.
Aşağıda prokaryot yapılı bir hücre şematik olarak gös-
terilmiştir.
Besin parçaları
Hücre zarı
Sitoplazma
Hücre duvarı
Halkasal DNA
Kapsül
Pilus
F
Plazmit
Ribozomlar
Glikojen taneciği
Kamçı
Bu hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekle
şemez?
A ATP üretme ve tüketme
B) Eşeysiz üreme
C) Kloroplastlarda fotosentez yapma
D) Madde alışverişi yapma
E) Ribozomlarında protein sentezleme
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
4. Aşağıda prokaryot yapılı bir hücre şematik olarak gös- terilmiştir. Besin parçaları Hücre zarı Sitoplazma Hücre duvarı Halkasal DNA Kapsül Pilus F Plazmit Ribozomlar Glikojen taneciği Kamçı Bu hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekle şemez? A ATP üretme ve tüketme B) Eşeysiz üreme C) Kloroplastlarda fotosentez yapma D) Madde alışverişi yapma E) Ribozomlarında protein sentezleme
3.
Aşağıdaki metabolik tepkimelerin hangisinde ATP harcanır?
A) Nişasta + (n-1)H₂O →n(glikoz)
B) Yağ + 3H₂O → 3 yağ asidi + 1 gliserol
C) Sükroz + H₂O → glikoz + fruktoz
D) Protein + (n-1)H₂O →n(amino asit)
2
E) CO₂ + H₂O → glikoz + 0₂
2
simim
elerinden bazıları
7. AT
ya
A
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
3. Aşağıdaki metabolik tepkimelerin hangisinde ATP harcanır? A) Nişasta + (n-1)H₂O →n(glikoz) B) Yağ + 3H₂O → 3 yağ asidi + 1 gliserol C) Sükroz + H₂O → glikoz + fruktoz D) Protein + (n-1)H₂O →n(amino asit) 2 E) CO₂ + H₂O → glikoz + 0₂ 2 simim elerinden bazıları 7. AT ya A
1. Proje Ödevi için balıkların yüzmesini inceleyen Ceren araştır-
ma yaparken balıkların hava kesesi ile ilgili bilgiler toplamış-
tir. Bu bilgilere göre, balıkların hava keseleri gaz dolu küçük
baloncuklar şeklindedir. Balık derine inmek istediğinde kese
içindeki gazlar kan yardımıyla keseden damarlara alınarak
kesenin kısmen sönmesi sağlanmaktadır. Balık yüzeye çı-
karken ise kandaki gazlar hava kesesi içine geçerek kesenin
şişmesi sağlanır.
Hava kesesi
Buna göre, Ceren'in proje ödevinde kullanmayı planladı-
ğı cümlelerden;
hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
Balık
1. Difüzyon yoluyla gazlar hava kesesinden kana geçince
balığın ağırlığı arttığından balık derine iner.
II. Kandaki gazlar hava kesesine geçtiğinde balık hafiflediği
için yükselir.
III. Hava kesesi ile kan arasında gerçekleşen difüzyon olay-
ları balığın toplam hacmini değiştirir.
ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
Yalnız III
icerisinde X gazı varken sekildeki gibi iple K cis-
AYDIN YAYINLARI
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
1. Proje Ödevi için balıkların yüzmesini inceleyen Ceren araştır- ma yaparken balıkların hava kesesi ile ilgili bilgiler toplamış- tir. Bu bilgilere göre, balıkların hava keseleri gaz dolu küçük baloncuklar şeklindedir. Balık derine inmek istediğinde kese içindeki gazlar kan yardımıyla keseden damarlara alınarak kesenin kısmen sönmesi sağlanmaktadır. Balık yüzeye çı- karken ise kandaki gazlar hava kesesi içine geçerek kesenin şişmesi sağlanır. Hava kesesi Buna göre, Ceren'in proje ödevinde kullanmayı planladı- ğı cümlelerden; hangileri doğru olur? A) Yalnız I Balık 1. Difüzyon yoluyla gazlar hava kesesinden kana geçince balığın ağırlığı arttığından balık derine iner. II. Kandaki gazlar hava kesesine geçtiğinde balık hafiflediği için yükselir. III. Hava kesesi ile kan arasında gerçekleşen difüzyon olay- ları balığın toplam hacmini değiştirir. ve II B) Yalnız II E) II ve III Yalnız III icerisinde X gazı varken sekildeki gibi iple K cis- AYDIN YAYINLARI
T. Eri-
amini
7.
Elektriksel gücü 1000 watt olan bir klima A sınıfı, elekt-
riksel gücü 500 watt olan bir ütü B sınıfıdır.
Buna göre;
Aynı sürede klima ütüden daha fazla enerji harcar,
ikisi de eşit elektrik enerjisi harcadığında klimanın
sağladığı yararlı enerji daha fazladır,
lig. Klimanın ömrü, ütüden fazladır
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
AYalnız I
8
B) Yalnız II
obxD) ve ill
D) LIVE
(C) I yell
El ve Ill
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
T. Eri- amini 7. Elektriksel gücü 1000 watt olan bir klima A sınıfı, elekt- riksel gücü 500 watt olan bir ütü B sınıfıdır. Buna göre; Aynı sürede klima ütüden daha fazla enerji harcar, ikisi de eşit elektrik enerjisi harcadığında klimanın sağladığı yararlı enerji daha fazladır, lig. Klimanın ömrü, ütüden fazladır yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? AYalnız I 8 B) Yalnız II obxD) ve ill D) LIVE (C) I yell El ve Ill