Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bitkilerde Büyüme Soruları

5. Tek yıllık otsu bir bitkinin büyüme hızını araştıran bir
araştırıcı, yaptığı deney sonucunda aşağıdaki grafi-
ği çiziyor.
A Büyüme hızı
L
0
50
M
90
→ Zaman (gün)
Grafikte işaretli zamanlarda bitki boyunun çok-
tan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi-
sinde verilmiştir?
A) M-L-T B) T-L-M C) L-T-M
D) M-T-L E) L-M-T
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
5. Tek yıllık otsu bir bitkinin büyüme hızını araştıran bir araştırıcı, yaptığı deney sonucunda aşağıdaki grafi- ği çiziyor. A Büyüme hızı L 0 50 M 90 → Zaman (gün) Grafikte işaretli zamanlarda bitki boyunun çok- tan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi- sinde verilmiştir? A) M-L-T B) T-L-M C) L-T-M D) M-T-L E) L-M-T
8. Belirli bir çayır ekosisteminde faaliyet gösteren
çürükçül bakteri ve mantar sayısının azalması;
saprofit cal sayısı
1/6
bitki türleri arasında, topraktaki besleyici madde-
ler için rekabetin artması, (kok bölgelande rekabel)
ekosistemdeki bazı popülasyonların içerdiği bi-
rey sayısında değişimlerin ortaya çıkması,
ekosistemde ikincil süksesyonun başlamaşı
yok olma süred glmali
sonuçlarından hangilerine yol açabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve II
andang
E) II ve III
ciddi bir
durum
C) Yalnız III
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
8. Belirli bir çayır ekosisteminde faaliyet gösteren çürükçül bakteri ve mantar sayısının azalması; saprofit cal sayısı 1/6 bitki türleri arasında, topraktaki besleyici madde- ler için rekabetin artması, (kok bölgelande rekabel) ekosistemdeki bazı popülasyonların içerdiği bi- rey sayısında değişimlerin ortaya çıkması, ekosistemde ikincil süksesyonun başlamaşı yok olma süred glmali sonuçlarından hangilerine yol açabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II I ve II andang E) II ve III ciddi bir durum C) Yalnız III
Seçenekli sorular (seviye 2)
BİLİMSEL YÖNTEM-4
1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevap-
landininiz.
Bahçesindeki bitkilerin çiçek açma döneminde of
masına rağmen çiçek açmadığını belirleyen bir öğ-
renci aşağıdaki verileri topluyor.
1. Bitkilerin yaprak uçlarında sararma var.
2. Bitkilerin yaprakları normalden daha hızlı dökü-
lüyor.
3. Bitkilerin kökleri toprak yüzeyine çıkıyor.
4. Bitkilerin bulunduğu toprak sert ve kuru.
5. Bitkilerin bulunduğu toprağın yüzeyinde küf
benzeri yapılar var.
Bu öğrenci bu verileri kullanarak çeşitli hipotezler
kurup bunlara dayalı çeşitli tahminlerde bulunuyor
ve hipotezlerini sınamak için gruplara ayırdığı bitki-
lerle aşağıdaki kontrollü deneyleri yapıyor:
✓ Birinci gruptaki bitkilere verilen günlük su mik-
tarı 500 mL 'den 1 L'ye çıkarılır.
✓ İkinci gruptaki bitkilerin yetiştiği saksıya gübre
ile zenginleştirilmiş yeni toprak ilave edilir.
✓ Üçüncü gruptaki bitkilerin yetiştiği toprağa uy-
gun dozda parazit ilacı ilave edilir.
Öğrencinin bu kontrollü deneylerden elde ettiği
sonuçlar şunlardır:
✓ Birinci gruptaki bitkilerin yapraklarında sararma
ve dökülmeler hızlanmıştır.
✓ İkinci gruptaki bitkilerde tomurcuklar oluşmuş ve
yeni çıkan yapraklar daha canlıdır.
✓ Üçüncü gruptaki bitkilerin toprağındaki küf ben-
zeri yapılar kaybolmuş ancak bitkide herhangi
bir değişiklik olmamıştır.
1. Bu öğrenci topladığı verilerden hareketle,
1. Bitkiler, toprağında yeterli miktarda su olmadığı
için çiçek açmıyor.
II. Bitkiler, yetiştiği toprakta yeterli besin maddesi
bulunmadığı için çiçek açmıyor.
2.
III. Bitkiler, yetiştiği toprakta zararlı mikroorganiz-
malar bulunduğu için çiçek açmıyor.
hipotezlerinden hangilerini oluşturmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
halle bill
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
Seçenekli sorular (seviye 2) BİLİMSEL YÖNTEM-4 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevap- landininiz. Bahçesindeki bitkilerin çiçek açma döneminde of masına rağmen çiçek açmadığını belirleyen bir öğ- renci aşağıdaki verileri topluyor. 1. Bitkilerin yaprak uçlarında sararma var. 2. Bitkilerin yaprakları normalden daha hızlı dökü- lüyor. 3. Bitkilerin kökleri toprak yüzeyine çıkıyor. 4. Bitkilerin bulunduğu toprak sert ve kuru. 5. Bitkilerin bulunduğu toprağın yüzeyinde küf benzeri yapılar var. Bu öğrenci bu verileri kullanarak çeşitli hipotezler kurup bunlara dayalı çeşitli tahminlerde bulunuyor ve hipotezlerini sınamak için gruplara ayırdığı bitki- lerle aşağıdaki kontrollü deneyleri yapıyor: ✓ Birinci gruptaki bitkilere verilen günlük su mik- tarı 500 mL 'den 1 L'ye çıkarılır. ✓ İkinci gruptaki bitkilerin yetiştiği saksıya gübre ile zenginleştirilmiş yeni toprak ilave edilir. ✓ Üçüncü gruptaki bitkilerin yetiştiği toprağa uy- gun dozda parazit ilacı ilave edilir. Öğrencinin bu kontrollü deneylerden elde ettiği sonuçlar şunlardır: ✓ Birinci gruptaki bitkilerin yapraklarında sararma ve dökülmeler hızlanmıştır. ✓ İkinci gruptaki bitkilerde tomurcuklar oluşmuş ve yeni çıkan yapraklar daha canlıdır. ✓ Üçüncü gruptaki bitkilerin toprağındaki küf ben- zeri yapılar kaybolmuş ancak bitkide herhangi bir değişiklik olmamıştır. 1. Bu öğrenci topladığı verilerden hareketle, 1. Bitkiler, toprağında yeterli miktarda su olmadığı için çiçek açmıyor. II. Bitkiler, yetiştiği toprakta yeterli besin maddesi bulunmadığı için çiçek açmıyor. 2. III. Bitkiler, yetiştiği toprakta zararlı mikroorganiz- malar bulunduğu için çiçek açmıyor. hipotezlerinden hangilerini oluşturmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III halle bill
2. Bir öğrenci farklı çevresel faktörlerin bitki gelişimine etkisini
araştırmak için aşağıda verilen deney düzeneklerini hazırla-
mıştır.
25 °C
Aydınlık
ortam
gübre
var
11
A)
B)
C)
D)
E)
25 °C
Karanlık
ortam
gübre
var
|||
Sıcaklık
I ve II
I ve II
I ve III
III ve IV
Il ve IV
30 °C
Aydınlık
ortam
gübre
var
Işık
IV
II ve III
IV ve V
I ve II
Il ve III
Il ve III
30 °C
Aydınlık
ortam
Buna göre; sıcaklık, ışık ve mineral miktarının bitki gelişi-
mi üzerindeki etkilerini araştırmak için gözlemlenebilecek
deney düzenekleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
gübre
yok
IV
35 °C
Karanlık
ortam
gübre
yok
Mineral
IV ve V
Il ve III
III ve IV
I ve II
IV ve V
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
2. Bir öğrenci farklı çevresel faktörlerin bitki gelişimine etkisini araştırmak için aşağıda verilen deney düzeneklerini hazırla- mıştır. 25 °C Aydınlık ortam gübre var 11 A) B) C) D) E) 25 °C Karanlık ortam gübre var ||| Sıcaklık I ve II I ve II I ve III III ve IV Il ve IV 30 °C Aydınlık ortam gübre var Işık IV II ve III IV ve V I ve II Il ve III Il ve III 30 °C Aydınlık ortam Buna göre; sıcaklık, ışık ve mineral miktarının bitki gelişi- mi üzerindeki etkilerini araştırmak için gözlemlenebilecek deney düzenekleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? gübre yok IV 35 °C Karanlık ortam gübre yok Mineral IV ve V Il ve III III ve IV I ve II IV ve V
2. Orta damarına göre tam simetrik olan bir yaprağın yarısı sabah er-
ken saatte alınıp kurutularak tartılıyor. Yaprağın diğer yarısı ise bit-
ki üzerinde bırakılıp, akşam kesilerek kurutulup tartılıyor. Akşama
kadar bitki üzerinde bırakılan kısmın daha ağır olduğu görülüyor.
Sabah alınan
Akşam alınan
Araştırmacı bu deneyi yaparak aşağıdaki sorulardan hangisi-
ne cevap arıyor olabilir?
Bitkiler fotosentez yapar mı?
B) Jşığın dalga boyunun fotosenteze etkisi nedir?
Y Fotosentez için CO₂ gerekli midir?
D) Fotosentez olayı için mutlaka ışık gerekli midir?
E Fotosentez sonucunda O, çıkışı olur mu?
1
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
2. Orta damarına göre tam simetrik olan bir yaprağın yarısı sabah er- ken saatte alınıp kurutularak tartılıyor. Yaprağın diğer yarısı ise bit- ki üzerinde bırakılıp, akşam kesilerek kurutulup tartılıyor. Akşama kadar bitki üzerinde bırakılan kısmın daha ağır olduğu görülüyor. Sabah alınan Akşam alınan Araştırmacı bu deneyi yaparak aşağıdaki sorulardan hangisi- ne cevap arıyor olabilir? Bitkiler fotosentez yapar mı? B) Jşığın dalga boyunun fotosenteze etkisi nedir? Y Fotosentez için CO₂ gerekli midir? D) Fotosentez olayı için mutlaka ışık gerekli midir? E Fotosentez sonucunda O, çıkışı olur mu? 1
Bitkilerde gözlenebilen aşağıdaki olaylardan hangi-
"Cuep
si turgor basıncının değişmesiyle gerçekleşmez? (ep
A) Bitki kökünün suya doğru uzaması
B) Yapraklarda gözeneklerin açılıp kapanması
C) Küstüm otunda dokunulan yaprakların kapanması
Dy Böcekçil bitkilerde böcek konan kapanların kapanması
E) Otsu bitkilerde dikliğin sağlanması
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
Bitkilerde gözlenebilen aşağıdaki olaylardan hangi- "Cuep si turgor basıncının değişmesiyle gerçekleşmez? (ep A) Bitki kökünün suya doğru uzaması B) Yapraklarda gözeneklerin açılıp kapanması C) Küstüm otunda dokunulan yaprakların kapanması Dy Böcekçil bitkilerde böcek konan kapanların kapanması E) Otsu bitkilerde dikliğin sağlanması
Sex
3
-y
uklanmayla
ru birey ile
A nükleotit
ru birey ata
p gelişebi-
oz sonucu
erinde de-
a meydana
D) I, II ve III
E) I, III ve IV
12. Soğan zarında mitoz bölünmeyi inceleyen bir
öğrenci aşağıdaki olaylardan hangisini kesin-
likle gözlemleyemez?
A) Kardeş kromatit ayrılması
-B Sentriollerin iğ ipliklerini oluşturması
C) Çekirdek zarının parçalanması
D) Kromatin ipliğin kromozoma dönüşmesi
(E)) Ara lamel oluşumu
13. Hücre bölünmeleri sırasında gerçekleşen aşa-
15. As
le
1
B
y
LA
E
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
Sex 3 -y uklanmayla ru birey ile A nükleotit ru birey ata p gelişebi- oz sonucu erinde de- a meydana D) I, II ve III E) I, III ve IV 12. Soğan zarında mitoz bölünmeyi inceleyen bir öğrenci aşağıdaki olaylardan hangisini kesin- likle gözlemleyemez? A) Kardeş kromatit ayrılması -B Sentriollerin iğ ipliklerini oluşturması C) Çekirdek zarının parçalanması D) Kromatin ipliğin kromozoma dönüşmesi (E)) Ara lamel oluşumu 13. Hücre bölünmeleri sırasında gerçekleşen aşa- 15. As le 1 B y LA E
5. Büyüme canlıların ortak özelliğidir. Gelişme ise sadece bazı can-
lılarda görülür.
-A
Büyüme ve gelişmeyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar-
dan hangisi yanlıştır?
A) Büyüme tek hücreli alglerde sınırsız, çok hücreli bitkilerde
sınırlıdır.
B) Çok hücrelilerde büyüme, hücrelerin bölünmesi ve hücre
hacminin artmasıyla olur.
C) Büyüme sürecinde hücrelerin çeşitli işlevleri yerine getirmek
üzere özelleşmesi gelişme olarak tanımlanabilir.
D) Bir hücreli canlılarda büyüme hücrenin hacim ve kütlece art-
masıyla gerçekleşir.
E) Gelişme canlının yaşamı boyunca geçirdiği değişiklerin tü
münü kapsayan bir süreçtir. V
2-A
3-E
4-B
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
5. Büyüme canlıların ortak özelliğidir. Gelişme ise sadece bazı can- lılarda görülür. -A Büyüme ve gelişmeyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar- dan hangisi yanlıştır? A) Büyüme tek hücreli alglerde sınırsız, çok hücreli bitkilerde sınırlıdır. B) Çok hücrelilerde büyüme, hücrelerin bölünmesi ve hücre hacminin artmasıyla olur. C) Büyüme sürecinde hücrelerin çeşitli işlevleri yerine getirmek üzere özelleşmesi gelişme olarak tanımlanabilir. D) Bir hücreli canlılarda büyüme hücrenin hacim ve kütlece art- masıyla gerçekleşir. E) Gelişme canlının yaşamı boyunca geçirdiği değişiklerin tü münü kapsayan bir süreçtir. V 2-A 3-E 4-B
2.
Mısır bitkisinin tohumunda;
aleuron tabakasında amino asitlerden sindirim
enzimlerinin üretilip salgılanması,
1.
II. embriyo hücrelerinin besin yapı taşlarını kulla-
narak çoğalması,
III. embriyodan salgılanan giberellin hormonlarının
aleuron tabakasındaki hücreleri uyarması
olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıra-
ya göre gerçekleşir?
A) I, II, III
B) I, III, II
D) II, III, I
C) II, I, III
III, I, II
122
S
Bu
do
A)
B)
C)
D)
E)
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
2. Mısır bitkisinin tohumunda; aleuron tabakasında amino asitlerden sindirim enzimlerinin üretilip salgılanması, 1. II. embriyo hücrelerinin besin yapı taşlarını kulla- narak çoğalması, III. embriyodan salgılanan giberellin hormonlarının aleuron tabakasındaki hücreleri uyarması olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıra- ya göre gerçekleşir? A) I, II, III B) I, III, II D) II, III, I C) II, I, III III, I, II 122 S Bu do A) B) C) D) E)
35. Sitokinin hormonunun özellikleri ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bitkilerde yan dal oluşumunu artırır.
B) Yaprak dökümünü geciktirir.
C)Tarımsal çalışmalarda gövde uzamasının sağ
lanmasında kullanılır.
D) Etkisini çoğunlukla oksin hormonu ile birlikte gös
terir.
E) Iri taneli meyve oluşumunda etkilidir.
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
35. Sitokinin hormonunun özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bitkilerde yan dal oluşumunu artırır. B) Yaprak dökümünü geciktirir. C)Tarımsal çalışmalarda gövde uzamasının sağ lanmasında kullanılır. D) Etkisini çoğunlukla oksin hormonu ile birlikte gös terir. E) Iri taneli meyve oluşumunda etkilidir.
9. Aşağıda verilen olaylardan hangisi bitkilerde görülen
bir çeşit boşaltım değildir?
A) Yapraklardan karbondioksit atma
B) Damlama ile sıvı halde su atma
C) Terleme ile buhar şeklinde su atma
D) Yapraklarla oksijen alma
E) Köklerden toprağa tuz atma
10. Aşağıdaki organizmalardan hangisi ototrof olaral
beslenmez?
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
9. Aşağıda verilen olaylardan hangisi bitkilerde görülen bir çeşit boşaltım değildir? A) Yapraklardan karbondioksit atma B) Damlama ile sıvı halde su atma C) Terleme ile buhar şeklinde su atma D) Yapraklarla oksijen alma E) Köklerden toprağa tuz atma 10. Aşağıdaki organizmalardan hangisi ototrof olaral beslenmez?
30. Çiçekli bitkilerin tümü;
I. yapraklarıyla fotosentez yapma-tamamı yepro
II. kökleriyle topraktan su ve mineral alma,
ile
III. odun ve soymuk borularında madde taşıma,
V lentisellerden gaz alışverişi yapma
go
LV. stomalardan terlemeyle su buharı atma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
All ve III
D) I, II ve V
Pill ve V)
EXT, III ve V
Ol ve Ill
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
30. Çiçekli bitkilerin tümü; I. yapraklarıyla fotosentez yapma-tamamı yepro II. kökleriyle topraktan su ve mineral alma, ile III. odun ve soymuk borularında madde taşıma, V lentisellerden gaz alışverişi yapma go LV. stomalardan terlemeyle su buharı atma özelliklerinden hangilerine sahiptir? All ve III D) I, II ve V Pill ve V) EXT, III ve V Ol ve Ill
6.
Çeşitli çevresel stresler sonucu mezofil hücrelerinde
üretilen ve gündüz stomaların kapanmasına neden olan
hormon aşağıdakilderden hangisidir?
A) Absisik asit
D) Oksin
B) Etilen
C) Sitokinin
E) Giberellin
285
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
6. Çeşitli çevresel stresler sonucu mezofil hücrelerinde üretilen ve gündüz stomaların kapanmasına neden olan hormon aşağıdakilderden hangisidir? A) Absisik asit D) Oksin B) Etilen C) Sitokinin E) Giberellin 285
6. Bir bitkinin büyüme ve gelişme süreci aşağıda gösterilmiş-
tir.
Bu süreçle ile ilgili,
I. Yapım olayların hızı yıkım olayların hızından fazladır.
D.Hücre bölünmesi ile büyüme olayı gerçekleşmektedir.
H. Doku ve organ oluşumu gözlenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
✔11
C) I ve II
Il ve III
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
6. Bir bitkinin büyüme ve gelişme süreci aşağıda gösterilmiş- tir. Bu süreçle ile ilgili, I. Yapım olayların hızı yıkım olayların hızından fazladır. D.Hücre bölünmesi ile büyüme olayı gerçekleşmektedir. H. Doku ve organ oluşumu gözlenir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III ✔11 C) I ve II Il ve III
33. Kısa gün ve uzun gün bitkilerinin fotoperiyoda bağlı olarak
çiçeklenme özellikleri ile ilgili olarak yapılan deneyin so-
nuçları aşağıda verilmiştir.
Kısa
gün
bitkisi
Işık
Işık Karanlık
flaşı
Kritik gece
uzunluğu
Uzun
gün
bitkisi
Işık
flaşı
Buna göre,
Karanlık periyodun ışık flaşı ile kesintiye uğratılması
kısa gün bitkisinin kısa gün koşullarında çiçek açmasını
engellemiştir.
Uzun gün bitkileri karanlık periyodun 12 saatin altında
olduğu koşullarda çiçek açabilirler.
III. Bitkilerin fotoperiyoda farklı şekillerde yanıt oluştur-
ması genlerin yapısında meydana gelen değişimle ilgi-
lidir.
ly Karanlık sürenin kesintiye uğraması uzun gün bitkisinde
karanlığın 12 saatten az olduğu durumdakine benzer
bir etki oluşturmuştur.
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
ET ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
34.
2
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
33. Kısa gün ve uzun gün bitkilerinin fotoperiyoda bağlı olarak çiçeklenme özellikleri ile ilgili olarak yapılan deneyin so- nuçları aşağıda verilmiştir. Kısa gün bitkisi Işık Işık Karanlık flaşı Kritik gece uzunluğu Uzun gün bitkisi Işık flaşı Buna göre, Karanlık periyodun ışık flaşı ile kesintiye uğratılması kısa gün bitkisinin kısa gün koşullarında çiçek açmasını engellemiştir. Uzun gün bitkileri karanlık periyodun 12 saatin altında olduğu koşullarda çiçek açabilirler. III. Bitkilerin fotoperiyoda farklı şekillerde yanıt oluştur- ması genlerin yapısında meydana gelen değişimle ilgi- lidir. ly Karanlık sürenin kesintiye uğraması uzun gün bitkisinde karanlığın 12 saatten az olduğu durumdakine benzer bir etki oluşturmuştur. yargılarından hangilerine varılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız IV ET ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 34. 2
28. Aşağıda oksin hormonunun koleoptillere etkisi ile ilgili
yapılan bazı deneyler verilmiştir.
Işık
Karanlık
Işık
Işık
Mika
11
|||
IV
Buna göre numaralandırılan koleoptillerin hangile-
rinde asimetrik büyüme gerçekleşmez?
A) Yalnız II
Yalnız IV
C) I ve II
D) I ve IV
EIII ve IV
Mika
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
28. Aşağıda oksin hormonunun koleoptillere etkisi ile ilgili yapılan bazı deneyler verilmiştir. Işık Karanlık Işık Işık Mika 11 ||| IV Buna göre numaralandırılan koleoptillerin hangile- rinde asimetrik büyüme gerçekleşmez? A) Yalnız II Yalnız IV C) I ve II D) I ve IV EIII ve IV Mika