Bitkilerde Büyüme Soruları

5. Tek yıllık otsu bir bitkinin büyüme hızını araştıran bir
araştırıcı, yaptığı deney sonucunda aşağıdaki grafi-
ği çiziyor.
A Büyüme hızı
L
0
50
M
90
→ Zaman (gün)
Grafikte işaretli zamanlarda bitki boyunun çok-
tan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi-
sinde verilmiştir?
A) M-L-T B) T-L-M C) L-T-M
D) M-T-L E) L-M-T
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
5. Tek yıllık otsu bir bitkinin büyüme hızını araştıran bir araştırıcı, yaptığı deney sonucunda aşağıdaki grafi- ği çiziyor. A Büyüme hızı L 0 50 M 90 → Zaman (gün) Grafikte işaretli zamanlarda bitki boyunun çok- tan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi- sinde verilmiştir? A) M-L-T B) T-L-M C) L-T-M D) M-T-L E) L-M-T
Pi-
ıyı
k-
.
O
Komünite Ekolojisi
Test-2
para-
yoz ilişkiler gösteren canlıları anlatırken "Yarı
için
zit bitkiler fotosentez yapabilen bitkilerdir." Bu can-
lilar üzerinde yaşadığı bitkiden su ve mineral alırlar.
Tam parazit bitkiler ise fotosentez yapamadıkları i
organik besin, su ve mineralleri emeçleriyle alırlar."
bu bitkisel parazitlerle ilgili vardıkları sonuçları soru-
şeklinde bilgi veriyor. Tolga Öğretmen öğrencilerine
yor.
Tolga Öğretmen bir komünitede yaşayan ve simbi-
Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi yan-
lış bir düşünceye varmıştır?
A Kaan: Yarı parazit bitkilerin kloroplastları vardır.
B) Ceren: Bu bitkiler doğrudan toprağa bağlı ola-
rak yaşamazlar.
C) Kerem: Yarı parazit bitkiler üzerinde yaşadığı bit-
kiden sadece su ve mineral alır.
D Fatih: Tam parazit bitkiler emeçlerini üzerinde
yaşadığı bitkinin hem odun borularına, hem de
soymuk borularına uzatır.
Test-3
1.
E) Aslı: Bu bitkiler yeşil renkli olup, konak bir bitki
üzerinde yaşarlar.
Gü
orr
BL
O
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
Pi- ıyı k- . O Komünite Ekolojisi Test-2 para- yoz ilişkiler gösteren canlıları anlatırken "Yarı için zit bitkiler fotosentez yapabilen bitkilerdir." Bu can- lilar üzerinde yaşadığı bitkiden su ve mineral alırlar. Tam parazit bitkiler ise fotosentez yapamadıkları i organik besin, su ve mineralleri emeçleriyle alırlar." bu bitkisel parazitlerle ilgili vardıkları sonuçları soru- şeklinde bilgi veriyor. Tolga Öğretmen öğrencilerine yor. Tolga Öğretmen bir komünitede yaşayan ve simbi- Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi yan- lış bir düşünceye varmıştır? A Kaan: Yarı parazit bitkilerin kloroplastları vardır. B) Ceren: Bu bitkiler doğrudan toprağa bağlı ola- rak yaşamazlar. C) Kerem: Yarı parazit bitkiler üzerinde yaşadığı bit- kiden sadece su ve mineral alır. D Fatih: Tam parazit bitkiler emeçlerini üzerinde yaşadığı bitkinin hem odun borularına, hem de soymuk borularına uzatır. Test-3 1. E) Aslı: Bu bitkiler yeşil renkli olup, konak bir bitki üzerinde yaşarlar. Gü orr BL O
20. Dünyanın farklı bölgelerinde enlemlere bağlı olarak
bitki çeşitliliklerinde önemli farklılıklar olabilmektedir.
Buna göre, bitkilerin yeryüzünde dağılışını
sınırlandıran en önemli çevresel faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim
B) Topraktaki su miktarı
C) Atmosferdeki CO₂ miktarı
D) Toprağın kimyasal özellikleri
010 gay st
E) Toprakta yaşayan mikroorganizma çeşitliliği
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
20. Dünyanın farklı bölgelerinde enlemlere bağlı olarak bitki çeşitliliklerinde önemli farklılıklar olabilmektedir. Buna göre, bitkilerin yeryüzünde dağılışını sınırlandıran en önemli çevresel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) İklim B) Topraktaki su miktarı C) Atmosferdeki CO₂ miktarı D) Toprağın kimyasal özellikleri 010 gay st E) Toprakta yaşayan mikroorganizma çeşitliliği
UĞUF
13.
Kimyasal gübrelerin kullanılmadığı zamanlarda yapılan
bir uygulamaya göre, odun ve diğer bitki atıkları yakıla-
rak kül haline getirilir. Yıkama ve kurutma işleminden
sonra sebze ve meyve ağaçlarının daha iyi yetişmesi
için dibine dökülür. Böylece yanma sonrasında küt
içerisinde bol miktarda bulunan kalsiyum karbonat bitki
tarafından kullanılır.
Odun ve bitki
artıklarında oluşan
kül
Yukarıda verilen bilgiye göre, kalsiyum karbonat
ile ilgili,
1. Bitkiler tarafından dış ortamdan alınır.
II. Eksikliğinde bitkinin yaşamsal olayları durur. X
III. Organik yapılı bir bileşiktir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
Dve III
tve Il
E) I, II ve III
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
UĞUF 13. Kimyasal gübrelerin kullanılmadığı zamanlarda yapılan bir uygulamaya göre, odun ve diğer bitki atıkları yakıla- rak kül haline getirilir. Yıkama ve kurutma işleminden sonra sebze ve meyve ağaçlarının daha iyi yetişmesi için dibine dökülür. Böylece yanma sonrasında küt içerisinde bol miktarda bulunan kalsiyum karbonat bitki tarafından kullanılır. Odun ve bitki artıklarında oluşan kül Yukarıda verilen bilgiye göre, kalsiyum karbonat ile ilgili, 1. Bitkiler tarafından dış ortamdan alınır. II. Eksikliğinde bitkinin yaşamsal olayları durur. X III. Organik yapılı bir bileşiktir. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız III A) Yalnız I Dve III tve Il E) I, II ve III
5. Bir saksı bitkisi ile yapılan deneyde meydana gelen ba-
zı durum değiştirme hareketleri şekilde gösterilmiştir.
Güneş
Saksı yere yan
olarak yatırılıyor
Bu olaylarla ilgili olarak,
I. Bitkinin gövdesi ışığa doğru, kökü ise yerçekimine
doğru yönelim göstermiştir.
A) Yalnız I
Güneş
11. Hem kökte hem de gövdede pozitif tropizma mey-
dana gelmesine rağmen birbirine zıt yönde yönelim
gerçekleşmiştir.
Bir hafta sonra kök
ve gövdenin durumu
III. Kökteki yönelimin yönü ışık kaynağından etkilenmiş-
tir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
Cve III
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
5. Bir saksı bitkisi ile yapılan deneyde meydana gelen ba- zı durum değiştirme hareketleri şekilde gösterilmiştir. Güneş Saksı yere yan olarak yatırılıyor Bu olaylarla ilgili olarak, I. Bitkinin gövdesi ışığa doğru, kökü ise yerçekimine doğru yönelim göstermiştir. A) Yalnız I Güneş 11. Hem kökte hem de gövdede pozitif tropizma mey- dana gelmesine rağmen birbirine zıt yönde yönelim gerçekleşmiştir. Bir hafta sonra kök ve gövdenin durumu III. Kökteki yönelimin yönü ışık kaynağından etkilenmiş- tir. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III Cve III
Kitape
126
6.
M
Bitkilerin ticari amaçlarla seralarda, çeliklerde vejetatif
olarak üretilmesinde oksin hormonundan yararlanılır.
Oksin hormonuyla ilgili;
Yaprak ya da gövdenin kesik ucuna sürüldüğünde
bitkinin köklenmesini sağlar.
11. Mitoz bölünmeyi hızlandırır.
E
Jur. Çiçeklenmeyi önler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
www.kitapvadisi.com.tr
Biy
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
Kitape 126 6. M Bitkilerin ticari amaçlarla seralarda, çeliklerde vejetatif olarak üretilmesinde oksin hormonundan yararlanılır. Oksin hormonuyla ilgili; Yaprak ya da gövdenin kesik ucuna sürüldüğünde bitkinin köklenmesini sağlar. 11. Mitoz bölünmeyi hızlandırır. E Jur. Çiçeklenmeyi önler. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III www.kitapvadisi.com.tr Biy
34
10. Böcekçil bitkiler,
1. kükürt
II. azot
III. su
IV. fosfor
maddelerinin hangileri bakımından fakir topraklarda
yaşarlar?
AV Yalnız II
D) I, III ve IV
B) II ve III
C) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
34 10. Böcekçil bitkiler, 1. kükürt II. azot III. su IV. fosfor maddelerinin hangileri bakımından fakir topraklarda yaşarlar? AV Yalnız II D) I, III ve IV B) II ve III C) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
8. Belirli bir çayır ekosisteminde faaliyet gösteren
çürükçül bakteri ve mantar sayısının azalması;
saprofit cal sayısı
1/6
bitki türleri arasında, topraktaki besleyici madde-
ler için rekabetin artması, (kok bölgelande rekabel)
ekosistemdeki bazı popülasyonların içerdiği bi-
rey sayısında değişimlerin ortaya çıkması,
ekosistemde ikincil süksesyonun başlamaşı
yok olma süred glmali
sonuçlarından hangilerine yol açabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve II
andang
E) II ve III
ciddi bir
durum
C) Yalnız III
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
8. Belirli bir çayır ekosisteminde faaliyet gösteren çürükçül bakteri ve mantar sayısının azalması; saprofit cal sayısı 1/6 bitki türleri arasında, topraktaki besleyici madde- ler için rekabetin artması, (kok bölgelande rekabel) ekosistemdeki bazı popülasyonların içerdiği bi- rey sayısında değişimlerin ortaya çıkması, ekosistemde ikincil süksesyonun başlamaşı yok olma süred glmali sonuçlarından hangilerine yol açabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II I ve II andang E) II ve III ciddi bir durum C) Yalnız III
Seçenekli sorular (seviye 2)
BİLİMSEL YÖNTEM-4
1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevap-
landininiz.
Bahçesindeki bitkilerin çiçek açma döneminde of
masına rağmen çiçek açmadığını belirleyen bir öğ-
renci aşağıdaki verileri topluyor.
1. Bitkilerin yaprak uçlarında sararma var.
2. Bitkilerin yaprakları normalden daha hızlı dökü-
lüyor.
3. Bitkilerin kökleri toprak yüzeyine çıkıyor.
4. Bitkilerin bulunduğu toprak sert ve kuru.
5. Bitkilerin bulunduğu toprağın yüzeyinde küf
benzeri yapılar var.
Bu öğrenci bu verileri kullanarak çeşitli hipotezler
kurup bunlara dayalı çeşitli tahminlerde bulunuyor
ve hipotezlerini sınamak için gruplara ayırdığı bitki-
lerle aşağıdaki kontrollü deneyleri yapıyor:
✓ Birinci gruptaki bitkilere verilen günlük su mik-
tarı 500 mL 'den 1 L'ye çıkarılır.
✓ İkinci gruptaki bitkilerin yetiştiği saksıya gübre
ile zenginleştirilmiş yeni toprak ilave edilir.
✓ Üçüncü gruptaki bitkilerin yetiştiği toprağa uy-
gun dozda parazit ilacı ilave edilir.
Öğrencinin bu kontrollü deneylerden elde ettiği
sonuçlar şunlardır:
✓ Birinci gruptaki bitkilerin yapraklarında sararma
ve dökülmeler hızlanmıştır.
✓ İkinci gruptaki bitkilerde tomurcuklar oluşmuş ve
yeni çıkan yapraklar daha canlıdır.
✓ Üçüncü gruptaki bitkilerin toprağındaki küf ben-
zeri yapılar kaybolmuş ancak bitkide herhangi
bir değişiklik olmamıştır.
1. Bu öğrenci topladığı verilerden hareketle,
1. Bitkiler, toprağında yeterli miktarda su olmadığı
için çiçek açmıyor.
II. Bitkiler, yetiştiği toprakta yeterli besin maddesi
bulunmadığı için çiçek açmıyor.
2.
III. Bitkiler, yetiştiği toprakta zararlı mikroorganiz-
malar bulunduğu için çiçek açmıyor.
hipotezlerinden hangilerini oluşturmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
halle bill
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
Seçenekli sorular (seviye 2) BİLİMSEL YÖNTEM-4 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevap- landininiz. Bahçesindeki bitkilerin çiçek açma döneminde of masına rağmen çiçek açmadığını belirleyen bir öğ- renci aşağıdaki verileri topluyor. 1. Bitkilerin yaprak uçlarında sararma var. 2. Bitkilerin yaprakları normalden daha hızlı dökü- lüyor. 3. Bitkilerin kökleri toprak yüzeyine çıkıyor. 4. Bitkilerin bulunduğu toprak sert ve kuru. 5. Bitkilerin bulunduğu toprağın yüzeyinde küf benzeri yapılar var. Bu öğrenci bu verileri kullanarak çeşitli hipotezler kurup bunlara dayalı çeşitli tahminlerde bulunuyor ve hipotezlerini sınamak için gruplara ayırdığı bitki- lerle aşağıdaki kontrollü deneyleri yapıyor: ✓ Birinci gruptaki bitkilere verilen günlük su mik- tarı 500 mL 'den 1 L'ye çıkarılır. ✓ İkinci gruptaki bitkilerin yetiştiği saksıya gübre ile zenginleştirilmiş yeni toprak ilave edilir. ✓ Üçüncü gruptaki bitkilerin yetiştiği toprağa uy- gun dozda parazit ilacı ilave edilir. Öğrencinin bu kontrollü deneylerden elde ettiği sonuçlar şunlardır: ✓ Birinci gruptaki bitkilerin yapraklarında sararma ve dökülmeler hızlanmıştır. ✓ İkinci gruptaki bitkilerde tomurcuklar oluşmuş ve yeni çıkan yapraklar daha canlıdır. ✓ Üçüncü gruptaki bitkilerin toprağındaki küf ben- zeri yapılar kaybolmuş ancak bitkide herhangi bir değişiklik olmamıştır. 1. Bu öğrenci topladığı verilerden hareketle, 1. Bitkiler, toprağında yeterli miktarda su olmadığı için çiçek açmıyor. II. Bitkiler, yetiştiği toprakta yeterli besin maddesi bulunmadığı için çiçek açmıyor. 2. III. Bitkiler, yetiştiği toprakta zararlı mikroorganiz- malar bulunduğu için çiçek açmıyor. hipotezlerinden hangilerini oluşturmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III halle bill
2. Bir öğrenci farklı çevresel faktörlerin bitki gelişimine etkisini
araştırmak için aşağıda verilen deney düzeneklerini hazırla-
mıştır.
25 °C
Aydınlık
ortam
gübre
var
11
A)
B)
C)
D)
E)
25 °C
Karanlık
ortam
gübre
var
|||
Sıcaklık
I ve II
I ve II
I ve III
III ve IV
Il ve IV
30 °C
Aydınlık
ortam
gübre
var
Işık
IV
II ve III
IV ve V
I ve II
Il ve III
Il ve III
30 °C
Aydınlık
ortam
Buna göre; sıcaklık, ışık ve mineral miktarının bitki gelişi-
mi üzerindeki etkilerini araştırmak için gözlemlenebilecek
deney düzenekleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
gübre
yok
IV
35 °C
Karanlık
ortam
gübre
yok
Mineral
IV ve V
Il ve III
III ve IV
I ve II
IV ve V
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
2. Bir öğrenci farklı çevresel faktörlerin bitki gelişimine etkisini araştırmak için aşağıda verilen deney düzeneklerini hazırla- mıştır. 25 °C Aydınlık ortam gübre var 11 A) B) C) D) E) 25 °C Karanlık ortam gübre var ||| Sıcaklık I ve II I ve II I ve III III ve IV Il ve IV 30 °C Aydınlık ortam gübre var Işık IV II ve III IV ve V I ve II Il ve III Il ve III 30 °C Aydınlık ortam Buna göre; sıcaklık, ışık ve mineral miktarının bitki gelişi- mi üzerindeki etkilerini araştırmak için gözlemlenebilecek deney düzenekleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? gübre yok IV 35 °C Karanlık ortam gübre yok Mineral IV ve V Il ve III III ve IV I ve II IV ve V
2. Orta damarına göre tam simetrik olan bir yaprağın yarısı sabah er-
ken saatte alınıp kurutularak tartılıyor. Yaprağın diğer yarısı ise bit-
ki üzerinde bırakılıp, akşam kesilerek kurutulup tartılıyor. Akşama
kadar bitki üzerinde bırakılan kısmın daha ağır olduğu görülüyor.
Sabah alınan
Akşam alınan
Araştırmacı bu deneyi yaparak aşağıdaki sorulardan hangisi-
ne cevap arıyor olabilir?
Bitkiler fotosentez yapar mı?
B) Jşığın dalga boyunun fotosenteze etkisi nedir?
Y Fotosentez için CO₂ gerekli midir?
D) Fotosentez olayı için mutlaka ışık gerekli midir?
E Fotosentez sonucunda O, çıkışı olur mu?
1
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
2. Orta damarına göre tam simetrik olan bir yaprağın yarısı sabah er- ken saatte alınıp kurutularak tartılıyor. Yaprağın diğer yarısı ise bit- ki üzerinde bırakılıp, akşam kesilerek kurutulup tartılıyor. Akşama kadar bitki üzerinde bırakılan kısmın daha ağır olduğu görülüyor. Sabah alınan Akşam alınan Araştırmacı bu deneyi yaparak aşağıdaki sorulardan hangisi- ne cevap arıyor olabilir? Bitkiler fotosentez yapar mı? B) Jşığın dalga boyunun fotosenteze etkisi nedir? Y Fotosentez için CO₂ gerekli midir? D) Fotosentez olayı için mutlaka ışık gerekli midir? E Fotosentez sonucunda O, çıkışı olur mu? 1
3.
Bitkiler âleminin;
Odunsu gövdeye sahip olma
II. Meyve oluşturma
Il İletim demeti taşıma
özelliklerinden hangileri, tohumlu bitkilerin tümünde
ortak olarak bulunur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
3. Bitkiler âleminin; Odunsu gövdeye sahip olma II. Meyve oluşturma Il İletim demeti taşıma özelliklerinden hangileri, tohumlu bitkilerin tümünde ortak olarak bulunur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
6. Fasulye tohumlarının pamuk içinde çimlenmesi
için tabloda verilen deney ortamları hazırlanmıştır.
Deney
no
1
||
IV
Su Mineraller
+
+
+
+
+
D) I ve II
Sıcaklık
(°C)
25
25
10
10
Çimlenme
miktarı
+++
Bu verilere göre;
1. Çimlenme için mineral ve su yeterlidir.
II. En iyi çimlenme 25°C de olur.
III. Su olmadığında az çimlenme olur.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
+ 1
C) Yalnız III
E) II ve III
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
6. Fasulye tohumlarının pamuk içinde çimlenmesi için tabloda verilen deney ortamları hazırlanmıştır. Deney no 1 || IV Su Mineraller + + + + + D) I ve II Sıcaklık (°C) 25 25 10 10 Çimlenme miktarı +++ Bu verilere göre; 1. Çimlenme için mineral ve su yeterlidir. II. En iyi çimlenme 25°C de olur. III. Su olmadığında az çimlenme olur. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II + 1 C) Yalnız III E) II ve III
4. Aşağıdaki deney düzeneği bitki tohumlarında mey-
dana gelen metabolik olayları incelemek için hazır-
lanmıştır.
Islak
pamuk
Işık
2
1
Cam boru
Islak
pamuk
X
tohumları
Havası alınmış
ortam
3
Deney düzeneğinde 3. kaba Y tohumları, havası
alınmış 1. kaba ise X tohumları ıslak pamukla bir-
likte yerleştirilmiştir. Işık alan ve içinde saksı bitkisi
bulunan 2. kap içinde Y tohumlarını bulunduran 3.
kap ile kılcal bir cam boru yardımı ile birleştirilmiştir.
Buna göre, uygun ortam koşullarında bir süre
bekletilen düzenekle ilgili,
D) I ve IV
I.
1. kaptaki X tohumları 3. kaptaki Y tohumlarına
göre aynı miktardaki glikozdan daha çok ATP
üretir.
II. 2. kaptaki saksı bitkisi fotofosforilasyonla ATP
sentezler.
B) Yalnız II
Y
tohumları
III. 3. kaptaki Y tohumları oksidatif fosforilasyon ile
enerji üretir.
IV. 1. kaptaki X tohumları substrat düzeyi fosfori-
lasyonla besin sentezler.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
4. Aşağıdaki deney düzeneği bitki tohumlarında mey- dana gelen metabolik olayları incelemek için hazır- lanmıştır. Islak pamuk Işık 2 1 Cam boru Islak pamuk X tohumları Havası alınmış ortam 3 Deney düzeneğinde 3. kaba Y tohumları, havası alınmış 1. kaba ise X tohumları ıslak pamukla bir- likte yerleştirilmiştir. Işık alan ve içinde saksı bitkisi bulunan 2. kap içinde Y tohumlarını bulunduran 3. kap ile kılcal bir cam boru yardımı ile birleştirilmiştir. Buna göre, uygun ortam koşullarında bir süre bekletilen düzenekle ilgili, D) I ve IV I. 1. kaptaki X tohumları 3. kaptaki Y tohumlarına göre aynı miktardaki glikozdan daha çok ATP üretir. II. 2. kaptaki saksı bitkisi fotofosforilasyonla ATP sentezler. B) Yalnız II Y tohumları III. 3. kaptaki Y tohumları oksidatif fosforilasyon ile enerji üretir. IV. 1. kaptaki X tohumları substrat düzeyi fosfori- lasyonla besin sentezler. yorumlarından hangileri yapılamaz? A) Yalnız I C) Yalnız III E) I, II ve III
Bitkilerde gözlenebilen aşağıdaki olaylardan hangi-
"Cuep
si turgor basıncının değişmesiyle gerçekleşmez? (ep
A) Bitki kökünün suya doğru uzaması
B) Yapraklarda gözeneklerin açılıp kapanması
C) Küstüm otunda dokunulan yaprakların kapanması
Dy Böcekçil bitkilerde böcek konan kapanların kapanması
E) Otsu bitkilerde dikliğin sağlanması
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
Bitkilerde gözlenebilen aşağıdaki olaylardan hangi- "Cuep si turgor basıncının değişmesiyle gerçekleşmez? (ep A) Bitki kökünün suya doğru uzaması B) Yapraklarda gözeneklerin açılıp kapanması C) Küstüm otunda dokunulan yaprakların kapanması Dy Böcekçil bitkilerde böcek konan kapanların kapanması E) Otsu bitkilerde dikliğin sağlanması
tanima
sertlik
sor-
ile
bir
ös-
9
8.
korunmuş olur
açıklamalarından hangileri doğrudur?
B) Yairuz
A) Yalniz 1
D) i ve ill
Haftada bir
kez sulama
Bir öğrenci rüzgarın bitki terlemesini nasıl etki-
lediğini incelemek için aşağıdaki deney düze-
neğini hazırlıyor.
Işık
blava
akımı
Karanlık
ortam
Haftada bir
kez sulama
Il ve Ill
C) I ve Il
Işık
Hava
akımı,
Hava
akımı
Haftada bir
kez sulama
!!!
Bu öğrenci araştırdığı sonucu gözleyebilmek
için, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) II. bitkiye, I. nin yarısı kadar su vermelidir.
B) III. bitkiye, I. nin iki katı kadar hava akımı ver-
melidir.
C) I. bitkiye haftada üç kez su vermeli ve II. bit-
kiyle karşılaştırmalıdır.
D) II. bitkiye haftada iki kez su, I. nin iki katı ka-
dar hava akımı vermelidir.
E) Düzeneklerde değişiklik yapmadan I. ve III.
bitkilerin terlemesini karşılaştırmalıdır.
Biyoloji
Bitkilerde Büyüme
tanima sertlik sor- ile bir ös- 9 8. korunmuş olur açıklamalarından hangileri doğrudur? B) Yairuz A) Yalniz 1 D) i ve ill Haftada bir kez sulama Bir öğrenci rüzgarın bitki terlemesini nasıl etki- lediğini incelemek için aşağıdaki deney düze- neğini hazırlıyor. Işık blava akımı Karanlık ortam Haftada bir kez sulama Il ve Ill C) I ve Il Işık Hava akımı, Hava akımı Haftada bir kez sulama !!! Bu öğrenci araştırdığı sonucu gözleyebilmek için, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) II. bitkiye, I. nin yarısı kadar su vermelidir. B) III. bitkiye, I. nin iki katı kadar hava akımı ver- melidir. C) I. bitkiye haftada üç kez su vermeli ve II. bit- kiyle karşılaştırmalıdır. D) II. bitkiye haftada iki kez su, I. nin iki katı ka- dar hava akımı vermelidir. E) Düzeneklerde değişiklik yapmadan I. ve III. bitkilerin terlemesini karşılaştırmalıdır.