Komünite Ekolojisi Soruları

E) 5
MİRAY YAY
5. Dünya üzerindeki tüm ekosistemler Biyosfe-
ri oluşturur.
no Biyosferi meydana getiren bütün ekosis-
betem çeşitlerinde,
36
1. Beslenme ilişkileri
Pinoy II. Enerji döngüsü V
bielenvel
III. Madde döngüsü V
-
A) Yalnız I
22
D) II ve T
durumlarından ortak olarak görülmesi
beklenir?
anel
B) I vett etve III
E) I, II ve III
A
ic
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
E) 5 MİRAY YAY 5. Dünya üzerindeki tüm ekosistemler Biyosfe- ri oluşturur. no Biyosferi meydana getiren bütün ekosis- betem çeşitlerinde, 36 1. Beslenme ilişkileri Pinoy II. Enerji döngüsü V bielenvel III. Madde döngüsü V - A) Yalnız I 22 D) II ve T durumlarından ortak olarak görülmesi beklenir? anel B) I vett etve III E) I, II ve III A ic
3
Karasal azot döngüsünde atmosferdeki azotun
canlı yapısına katılıp, tekrar havaya verilmesinde;
I. rhizobium,
II.
III. saprofit
bakterilerinin görev sırası aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) I-H-III
B) 111-11
denitrifikasyon,
DYTT-111-1
C) IT - III
E) III -- 11
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
3 Karasal azot döngüsünde atmosferdeki azotun canlı yapısına katılıp, tekrar havaya verilmesinde; I. rhizobium, II. III. saprofit bakterilerinin görev sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) I-H-III B) 111-11 denitrifikasyon, DYTT-111-1 C) IT - III E) III -- 11
03
5.
Sınıfı: İki yaşamlılar
Mogan gölünde fauna çalışması yapan bir bilim insanı sis-
tematik çalışma sırasında gölde bulduğu kurbağanın iki
yaşamlılar sınıfına ait olduğunu kaydetmiştir.
Buna göre çalışmanın bundan sonraki aşamasında
canlının hangi kategorik özelliklerinin belirlenmesi
hedeflenir?
A) Şube
D) Cins
-
20 mm
B) Takım
E) Tür
C) Familya
Tir cins-familya-takim-sinf
Şube - alem
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
03 5. Sınıfı: İki yaşamlılar Mogan gölünde fauna çalışması yapan bir bilim insanı sis- tematik çalışma sırasında gölde bulduğu kurbağanın iki yaşamlılar sınıfına ait olduğunu kaydetmiştir. Buna göre çalışmanın bundan sonraki aşamasında canlının hangi kategorik özelliklerinin belirlenmesi hedeflenir? A) Şube D) Cins - 20 mm B) Takım E) Tür C) Familya Tir cins-familya-takim-sinf Şube - alem
Etkileşimde fayda sağlama (+), zarar görme (-),
etkilenmeme (O) ile ifade edildiğine göre,
I. X'in sayısının azalması; T'yi olumsuz, Y'yi olumlu
etkiler.
II. T'nin sayısının azalması Y'yi olumlu, Z'yi olumsuz
etkiler.
III. Y'nin sayısının azalması; X ve Z'yi olumsuz, T'yi olumlu
etkiler.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnizt
B) Yalniz II
D) Lve tit
E) I, II ve III
ED YAYINLARI
C) I ve II
3. Aşağıdakilerden hangisi canlılar arasındaki simbiyotik
ilişki örneklerinden biri değildir?
A) Bal arılarının bal özü toplarken çiçek polenlerini yayması
Kurbağanın larval dönemde tek hücreli alglerle
beslenmesi
9 4
6.
C) Bağırsak solucanlarının konak canlıdan ihtiyaç duyduğu
besinleri elde etmesi
D) Bazı bakterilerin insan bağırsağında B ve K vitamini
üretmesi
E)) Liken birlikteliğinde algin ürettiği besini mantarla paylaşması
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
Etkileşimde fayda sağlama (+), zarar görme (-), etkilenmeme (O) ile ifade edildiğine göre, I. X'in sayısının azalması; T'yi olumsuz, Y'yi olumlu etkiler. II. T'nin sayısının azalması Y'yi olumlu, Z'yi olumsuz etkiler. III. Y'nin sayısının azalması; X ve Z'yi olumsuz, T'yi olumlu etkiler. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnizt B) Yalniz II D) Lve tit E) I, II ve III ED YAYINLARI C) I ve II 3. Aşağıdakilerden hangisi canlılar arasındaki simbiyotik ilişki örneklerinden biri değildir? A) Bal arılarının bal özü toplarken çiçek polenlerini yayması Kurbağanın larval dönemde tek hücreli alglerle beslenmesi 9 4 6. C) Bağırsak solucanlarının konak canlıdan ihtiyaç duyduğu besinleri elde etmesi D) Bazı bakterilerin insan bağırsağında B ve K vitamini üretmesi E)) Liken birlikteliğinde algin ürettiği besini mantarla paylaşması
7. Aşağıdaki şemada Kve L komünitelerinin geçiş
bölgesi gösterilmiştir.
K
komünitesi
vaş sivinoban ismlo
nox
(osimigistintira ozi
"X" ile ifade edilen bölge ile ilgili,
C
Tür içi birey sayısı azdır.
W.Tür çeşitliliği fazladır.
II. Rekabet azdır.
komünitesi
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalniz III
D) II ve III
emin olamadım?
C) I ve'll
E1, II ve III
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
7. Aşağıdaki şemada Kve L komünitelerinin geçiş bölgesi gösterilmiştir. K komünitesi vaş sivinoban ismlo nox (osimigistintira ozi "X" ile ifade edilen bölge ile ilgili, C Tür içi birey sayısı azdır. W.Tür çeşitliliği fazladır. II. Rekabet azdır. komünitesi yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalniz III D) II ve III emin olamadım? C) I ve'll E1, II ve III
2.
Bir nükleozidi nükleotide çevirmek için aşağıdakiler-
den hangisi yapılmalıdır?
A) Nükleozide pentoz eklenmelidir.
B) İki nükleozit birleştirilmelidir.
Nükleozide baz eklenmelidir.
D) Nükleozide bir fosfat eklenmelidir.
E) Nükleozidin glikozit bağı yıkılmalıdır.
YINLARI
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
2. Bir nükleozidi nükleotide çevirmek için aşağıdakiler- den hangisi yapılmalıdır? A) Nükleozide pentoz eklenmelidir. B) İki nükleozit birleştirilmelidir. Nükleozide baz eklenmelidir. D) Nükleozide bir fosfat eklenmelidir. E) Nükleozidin glikozit bağı yıkılmalıdır. YINLARI
SÜMLERİ
ili üç farklı deney.düzene.
1.
2.
7.
Metabolizma ve Solunum
Omurgalılarda yoğun çizgili kas faaliye
oluşan solunum ürünleri ile ilgili, sa
hangisi doğru değildir?
BİYOLOJİ
Bir öğrenci cam balonu göl suyu ile doldurup bir süre bek-
liyor.
Bu süre sonunda cam balondaki suda ortaya çıkan
aşağıdaki değişimlerden hangisi düzenekte canlı
organizma olduğunu kesin kanıtlar?
AT Cam balonun dibinde tortu birikmesi
B) Göl suyunun saydamlığının değişmesi
C) Gaz basıncının azalması
D) Göl suyunun pH'ının değişmesi
E) Göl suyundaki organik madde miktarının artması
Canlıların çeşitliliğini inceler.
Canlıların iç yapısını inceler.
Canlıların birbiriyle ve çevre-
leriyle olan ilişkilerini inceler.
O Anatomi
Taksonomi
Ekoloji
Yukarıda verilen biyolojinin alt bilim dallarının araş-
tırma konulan asağıdakilerden hanginis
4.
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
SÜMLERİ ili üç farklı deney.düzene. 1. 2. 7. Metabolizma ve Solunum Omurgalılarda yoğun çizgili kas faaliye oluşan solunum ürünleri ile ilgili, sa hangisi doğru değildir? BİYOLOJİ Bir öğrenci cam balonu göl suyu ile doldurup bir süre bek- liyor. Bu süre sonunda cam balondaki suda ortaya çıkan aşağıdaki değişimlerden hangisi düzenekte canlı organizma olduğunu kesin kanıtlar? AT Cam balonun dibinde tortu birikmesi B) Göl suyunun saydamlığının değişmesi C) Gaz basıncının azalması D) Göl suyunun pH'ının değişmesi E) Göl suyundaki organik madde miktarının artması Canlıların çeşitliliğini inceler. Canlıların iç yapısını inceler. Canlıların birbiriyle ve çevre- leriyle olan ilişkilerini inceler. O Anatomi Taksonomi Ekoloji Yukarıda verilen biyolojinin alt bilim dallarının araş- tırma konulan asağıdakilerden hanginis 4.
ile di-
yıldı-
adan
sür-
bir
iş-
Toprak Yayıncılık
20. Bir ekosistemde yaşayan bazı canlıların yapısında birike
hirli madde miktarları aşağıda verilmiştir.
1 numaralı canlı: 0.003 mg
2 numaralı canlı: 0.08 mg
3 numaralı canlı: 0.4 mg
4 numaralı canlı: 0.07 mg
Bu canlılar ile ilgili;
Besin zincirinin enerji kaynağı, 1 numaralı canlıdır.
4 numaralı canlı, 2 numaralı canlı ile beslenmektedir
III. 3 numaralı birey ikincil tüketici özelliğindedir.
durumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve III
II ve III
C
FIZIK
8
9
10
11
12
13
14
So
15
1
1
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
ile di- yıldı- adan sür- bir iş- Toprak Yayıncılık 20. Bir ekosistemde yaşayan bazı canlıların yapısında birike hirli madde miktarları aşağıda verilmiştir. 1 numaralı canlı: 0.003 mg 2 numaralı canlı: 0.08 mg 3 numaralı canlı: 0.4 mg 4 numaralı canlı: 0.07 mg Bu canlılar ile ilgili; Besin zincirinin enerji kaynağı, 1 numaralı canlıdır. 4 numaralı canlı, 2 numaralı canlı ile beslenmektedir III. 3 numaralı birey ikincil tüketici özelliğindedir. durumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve III II ve III C FIZIK 8 9 10 11 12 13 14 So 15 1 1
117.
Birey sayısı
11
#
IV
t
Otçul bir hayvan populasyonunun büyüme grafiği
yukarıdaki gibidir.
Bu populasyonla ilgili olarak aşağıdaki ifade-
lerden hangisi söylenemez?
A) Il'de ekosistemdeki ışık enerjisi çoğalmış ola-
bilir.
B) Il'de etçil hayvan sayısı azalmış olabilir.
C) Il'de çevre koşulları populasyonu olumlu etki-
lemektedir.
D) IIl'deki çevre direnci Il'dekine göre daha azdır.
E) IV'de topraktaki nitrifikasyon bakterilerinin fa-
aliyeti azalmış olabilir.
23
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
117. Birey sayısı 11 # IV t Otçul bir hayvan populasyonunun büyüme grafiği yukarıdaki gibidir. Bu populasyonla ilgili olarak aşağıdaki ifade- lerden hangisi söylenemez? A) Il'de ekosistemdeki ışık enerjisi çoğalmış ola- bilir. B) Il'de etçil hayvan sayısı azalmış olabilir. C) Il'de çevre koşulları populasyonu olumlu etki- lemektedir. D) IIl'deki çevre direnci Il'dekine göre daha azdır. E) IV'de topraktaki nitrifikasyon bakterilerinin fa- aliyeti azalmış olabilir. 23
9. Dengeli bir populasyonda;
1. çevre direncinin azalması,
II. birim zamandaki doğum sayısının azalması,
azalması,
III. salgın hastalıkların görülmesi,
IV. dışa göçün artması
durumlarından hangileri birey sayısının azalmasına
neden olur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II, III ve IV
C) II ve III
E) I, II, III ve IV
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
9. Dengeli bir populasyonda; 1. çevre direncinin azalması, II. birim zamandaki doğum sayısının azalması, azalması, III. salgın hastalıkların görülmesi, IV. dışa göçün artması durumlarından hangileri birey sayısının azalmasına neden olur? A) I ve II B) I ve III D) II, III ve IV C) II ve III E) I, II, III ve IV
asal
ur?
ar
165
12. Azot döngüsünün gerçekleşmesinde etkili olan;
I. baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler,
II. denitrifikasyon bakterileri,
III. siyanobakteriler L
canlılarından hangileri havanın azotunu artırıcı yönde et-
ki/yapar?
A) Yalnız 1
D) I ve III
B) Yalnız
E) II ve III
Cy Nitritten nieren
Azotun gaz halinde atmosfere verilmesi
hun bakterilerce tutulmasi
C) I
11
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
asal ur? ar 165 12. Azot döngüsünün gerçekleşmesinde etkili olan; I. baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler, II. denitrifikasyon bakterileri, III. siyanobakteriler L canlılarından hangileri havanın azotunu artırıcı yönde et- ki/yapar? A) Yalnız 1 D) I ve III B) Yalnız E) II ve III Cy Nitritten nieren Azotun gaz halinde atmosfere verilmesi hun bakterilerce tutulmasi C) I 11
Madde Döngüleri
1. Aşağıdaki grafikte topraktaki azotlu inorganik bileşik-
lerin miktarındaki değişim verilmiştir.
N03
Miktar
NH3
||| No2
Numaralı grafikler; NH3, NO₂ ve NO3- miktarla-
rındaki değişimi gösterdiğine göre,
A) I ve II
1. Üç miktar değişimi de kemoototrof bakterilerce
gerçekleştirilir. -
II. I ve III. azotlu inorganikler, oksijen içerir.V
Zaman
III. II. maddenin oluşumunda görevli organizma ökar-
yot olamaz.
D) I, II ve III
IV. Bitkiler, I. maddeyi suda çözünmüş olarak kökle-
ri ile alabilirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III
E) II, III ve IV
Hive IV
3.
H
(Karbon) döngüsünde; C atomunun atmosfere dö-
4
eis
Yayınlanı
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
Madde Döngüleri 1. Aşağıdaki grafikte topraktaki azotlu inorganik bileşik- lerin miktarındaki değişim verilmiştir. N03 Miktar NH3 ||| No2 Numaralı grafikler; NH3, NO₂ ve NO3- miktarla- rındaki değişimi gösterdiğine göre, A) I ve II 1. Üç miktar değişimi de kemoototrof bakterilerce gerçekleştirilir. - II. I ve III. azotlu inorganikler, oksijen içerir.V Zaman III. II. maddenin oluşumunda görevli organizma ökar- yot olamaz. D) I, II ve III IV. Bitkiler, I. maddeyi suda çözünmüş olarak kökle- ri ile alabilirler. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve III E) II, III ve IV Hive IV 3. H (Karbon) döngüsünde; C atomunun atmosfere dö- 4 eis Yayınlanı
Aşağıda bir ekosisteme ait besin ağı gösterilmiştir.
Tilkiler.
Tavşanlar Fareler
Bitkiler
Şahin ve
baykuşlar
Böcekçil
kuşlar
A) Yalnız III
Yılanlar
Otçul böcekler
Bu besin ağı ile ilgili,
1. Böcekçil kuşların sayısında meydana gelen de-
ğişim, farklı beslenme şekillerine sahip canlı
gruplarının sayısını da etkiler.
Kara
kurbağaları
II. Tavşanlar, fareler ve otçul böceklerin toplam bi-
yokütlesi bitkilerin toplam biyokütlesinden faz-
la olmalıdır.
D) I, II ve III
III. Tavşan veya fareler başka bir besin zincirinin
ikinci veya üçüncü trofik düzeyinde bulunabi-
lirler.
IV. Yılanlardaki azalma sadece şahin ve baykuş-
larda azalmaya neden olur.
ifadelerinden hangileri doğru değildir?
B) ve II
C) II ve IV
E) IIlI ve V
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
Aşağıda bir ekosisteme ait besin ağı gösterilmiştir. Tilkiler. Tavşanlar Fareler Bitkiler Şahin ve baykuşlar Böcekçil kuşlar A) Yalnız III Yılanlar Otçul böcekler Bu besin ağı ile ilgili, 1. Böcekçil kuşların sayısında meydana gelen de- ğişim, farklı beslenme şekillerine sahip canlı gruplarının sayısını da etkiler. Kara kurbağaları II. Tavşanlar, fareler ve otçul böceklerin toplam bi- yokütlesi bitkilerin toplam biyokütlesinden faz- la olmalıdır. D) I, II ve III III. Tavşan veya fareler başka bir besin zincirinin ikinci veya üçüncü trofik düzeyinde bulunabi- lirler. IV. Yılanlardaki azalma sadece şahin ve baykuş- larda azalmaya neden olur. ifadelerinden hangileri doğru değildir? B) ve II C) II ve IV E) IIlI ve V
18. Aşağıdaki şekilde beş farklı tür arasındaki beslenme
ilişkisi gösterilmiştir.
K
M
(N)
Şemadaki oklar, besin kaynağı olan gruptan besin alan
gruba doğru çizilmiştir.
Buna göre, üretici canlı hangisidir?
A) K
B) Los C) MED) NOW
E) P
32
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
18. Aşağıdaki şekilde beş farklı tür arasındaki beslenme ilişkisi gösterilmiştir. K M (N) Şemadaki oklar, besin kaynağı olan gruptan besin alan gruba doğru çizilmiştir. Buna göre, üretici canlı hangisidir? A) K B) Los C) MED) NOW E) P 32
AYT
Ekosistemlerde av konumunda olan bazı türler diğer
türlere benzerlik göstererek hayatta kalırlar.
• Lezzetli ise tadı nahoş olan türleri,
• zararsız ise zararlı türleri
taklit ederek korunurlar.
Canlılarda gözlenen bu durum aşağıdakilerden han-
gisi ile ifade edilir?
A) Rekabette elenme
C) Süksesyon
E) Çevre direnci
B) Mimikri
D) Simbiyoz
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
AYT Ekosistemlerde av konumunda olan bazı türler diğer türlere benzerlik göstererek hayatta kalırlar. • Lezzetli ise tadı nahoş olan türleri, • zararsız ise zararlı türleri taklit ederek korunurlar. Canlılarda gözlenen bu durum aşağıdakilerden han- gisi ile ifade edilir? A) Rekabette elenme C) Süksesyon E) Çevre direnci B) Mimikri D) Simbiyoz
III. Erkek arida sperm oluşumu yani III numaralı olay mi-
toz bölünmedir.
IV. V numaralı olay sonucu oluşan dişi (embriyolarda
beslenmeye bağlı olarak kalıtsal çeşitlilik meydana
gelir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve K
B) II ve Ill
D) I, II ve IV
C) III ve IV
E) II, III ve IV
B
23. Ötrofikasyon, göllerde fosforlu, azotlu bileşiklerin artma-
si nedeniyle alglerin aşırı çoğalması bunun sonucunda
gölün yüzeyinin yeşil bir örtü ile kaplanması durumudur.
Buna göre ötrofikasyona bağlı olarak,
Suyun ışık geçirgenliği azalır.
H.Gölün diplerindeki oksijen miktarı artar.
III. Saprofit canlıların faaliyeti hızlanır.
IV. Göl içindeki fotosentez yapan canlı sayısı azalır.
durumlarından hangileri gerçekleşebilir?
A) I ve
ve-t
B) II ve fil
D) I, III ye
CLIVETV
E) I, II, II ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
Biyoloji
Komünite Ekolojisi
III. Erkek arida sperm oluşumu yani III numaralı olay mi- toz bölünmedir. IV. V numaralı olay sonucu oluşan dişi (embriyolarda beslenmeye bağlı olarak kalıtsal çeşitlilik meydana gelir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve K B) II ve Ill D) I, II ve IV C) III ve IV E) II, III ve IV B 23. Ötrofikasyon, göllerde fosforlu, azotlu bileşiklerin artma- si nedeniyle alglerin aşırı çoğalması bunun sonucunda gölün yüzeyinin yeşil bir örtü ile kaplanması durumudur. Buna göre ötrofikasyona bağlı olarak, Suyun ışık geçirgenliği azalır. H.Gölün diplerindeki oksijen miktarı artar. III. Saprofit canlıların faaliyeti hızlanır. IV. Göl içindeki fotosentez yapan canlı sayısı azalır. durumlarından hangileri gerçekleşebilir? A) I ve ve-t B) II ve fil D) I, III ye CLIVETV E) I, II, II ve IV Diğer sayfaya geçiniz.