Popülasyon Ekolojisi Soruları

1.
Birlikte yaşayan iki türden biri yarar sağlarken diğeri zarar görüyorsa bu birliktelik parazitlik olarak isimlendirilir. Bitkisel ve
hayvansal bazı parazitlik durumları aşağıda verilmiştir.
as
Tenya
İç parazit: İçinde yaşa-
dığı canlının bağırsak yü-
zeyine tutunarak sindiril-
miş besinlerle beslenir.
AVYalnız I
Kene
Dış parazit: Üzerinde ya-
şadığı canlının derisine
tutunarak kanını emer.
Buna göre;
I. Yarı parazit bitkiler fotosentez yapabilirken, tam parazit bitkiler fotosentez yapamaz.
II. Dış parazitlerin hareket ve duyu organları, iç parazitlere göre daha gelişmiştir.
III. İç parazitlerin sindirim sistemi, dış parazitlere göre daha gelişmiştir. X
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
Okse otu
Yarı parazit: Su ve mine-
ral ihtiyacını üzerinde ya-
şadığı bitkiden sağlar.
Fren
Yalnız III
2. Doğum oranının ortalama %20 olduğu bir akrep türünde zamana bağlı
DI ve II
100+
Küsküt otu
Tam parazit: Hem orga-
nik besin, hem de su ve
mineral ihtiyacını üzerin-
de yaşadığı bitkiden sağ-
lar.
A Ölüm oranı (%)
E) I, II ve III
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
1. Birlikte yaşayan iki türden biri yarar sağlarken diğeri zarar görüyorsa bu birliktelik parazitlik olarak isimlendirilir. Bitkisel ve hayvansal bazı parazitlik durumları aşağıda verilmiştir. as Tenya İç parazit: İçinde yaşa- dığı canlının bağırsak yü- zeyine tutunarak sindiril- miş besinlerle beslenir. AVYalnız I Kene Dış parazit: Üzerinde ya- şadığı canlının derisine tutunarak kanını emer. Buna göre; I. Yarı parazit bitkiler fotosentez yapabilirken, tam parazit bitkiler fotosentez yapamaz. II. Dış parazitlerin hareket ve duyu organları, iç parazitlere göre daha gelişmiştir. III. İç parazitlerin sindirim sistemi, dış parazitlere göre daha gelişmiştir. X ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II Okse otu Yarı parazit: Su ve mine- ral ihtiyacını üzerinde ya- şadığı bitkiden sağlar. Fren Yalnız III 2. Doğum oranının ortalama %20 olduğu bir akrep türünde zamana bağlı DI ve II 100+ Küsküt otu Tam parazit: Hem orga- nik besin, hem de su ve mineral ihtiyacını üzerin- de yaşadığı bitkiden sağ- lar. A Ölüm oranı (%) E) I, II ve III
uş-
ağı-
14:10
9.
85
45-50-
10-14-
Farklı ülkelerin insan popülasyonlarına ait oluşturulan yaş pi-
ramitleri aşağıdaki gibidir.
Yaş
Yukanda
beklenen
X
85
Hal attayeri nel 45-50-
10-14+
Birey
yoğunluğu
Yaş
A) Yalnız I
KAZANIM Test 5
hğe Gösterilen piramitlere göre,
85
45-50-
10-14-
D) I ve II
some
Yaş
Birey
Z yoğunluğu
yorumlarından hangileri yapılamaz?
B) Yalnız II
Y
someho
I.
Y'de sabit hızla büyüme devam etmektedir.
qu
II. X'nin gelecekteki popülasyon büyüklüğünü üreme sonra-
Si bireyler belirleyecektir.
III. Z, gelişmemiş bir ülke olabilir.
:
Birey
yoğunluğu
E) II ve III
resmhe stresno ninashlim nized
net est helignan
am
pokreta
•
C) Yalnız III
bavuimunu
irov savisind
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
uş- ağı- 14:10 9. 85 45-50- 10-14- Farklı ülkelerin insan popülasyonlarına ait oluşturulan yaş pi- ramitleri aşağıdaki gibidir. Yaş Yukanda beklenen X 85 Hal attayeri nel 45-50- 10-14+ Birey yoğunluğu Yaş A) Yalnız I KAZANIM Test 5 hğe Gösterilen piramitlere göre, 85 45-50- 10-14- D) I ve II some Yaş Birey Z yoğunluğu yorumlarından hangileri yapılamaz? B) Yalnız II Y someho I. Y'de sabit hızla büyüme devam etmektedir. qu II. X'nin gelecekteki popülasyon büyüklüğünü üreme sonra- Si bireyler belirleyecektir. III. Z, gelişmemiş bir ülke olabilir. : Birey yoğunluğu E) II ve III resmhe stresno ninashlim nized net est helignan am pokreta • C) Yalnız III bavuimunu irov savisind
ban-domuzu
yvanların bit-
ararlı böcek-
ndaki ilişki
) Parazitlik
k
B türü-
si-
ESEN YAYINLARI
8.
III. IV. V
dağılımı verilmiştir. (Popülasyonlar arasındaki göçlerin sa-
dece ok yönünde gerçekleştiği varsayılacaktır.)
Aşağıdal
bitatta yer alan bir türün alt
1
|||
V
||
IV
Popülasyonlar arası
geçiş koridorları
Bu alt popülasyonlarla ilgili olarak, aşağıdaki ifadeler.
den hangisi yanlıştır?
A) Alt popülasyonlar arasındaki geçiş koridorlarından et-
kin bir şekilde göçlerin devam etmesi alt popülasyon-
lar arasındaki farklılaşmayı hızlandırır.
B) V numaralı alt popülasyona yabancı bir tür sokulursa,
zamanla bu yabancı türe, diğer alt popülasyonlarda
rastlanması beklenmez.
C) V numaralı alt popülasyon yeterince göç almazsa ge-
netik varyasyonun azalmasına bağlı olarak zamanla yok
olma tehlikesiyle karşılaşabilir.
D) IV numaralı alt popülasyonda yer alan bir birey zaman-
la Il numaralı alt popülasyona geçebilir.
Ekoloji
E) III numaralı alt popülasyona yabancı bir tür sokulursa
zamanla bu yabancı türe, alt popülasyonların hepsin-
de rastlanabilir.
1.
Bir ekos
lerinden
rak beli
A) Bas
tez
B) Ak
C) Fo
d
D) E
E)
2.
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
ban-domuzu yvanların bit- ararlı böcek- ndaki ilişki ) Parazitlik k B türü- si- ESEN YAYINLARI 8. III. IV. V dağılımı verilmiştir. (Popülasyonlar arasındaki göçlerin sa- dece ok yönünde gerçekleştiği varsayılacaktır.) Aşağıdal bitatta yer alan bir türün alt 1 ||| V || IV Popülasyonlar arası geçiş koridorları Bu alt popülasyonlarla ilgili olarak, aşağıdaki ifadeler. den hangisi yanlıştır? A) Alt popülasyonlar arasındaki geçiş koridorlarından et- kin bir şekilde göçlerin devam etmesi alt popülasyon- lar arasındaki farklılaşmayı hızlandırır. B) V numaralı alt popülasyona yabancı bir tür sokulursa, zamanla bu yabancı türe, diğer alt popülasyonlarda rastlanması beklenmez. C) V numaralı alt popülasyon yeterince göç almazsa ge- netik varyasyonun azalmasına bağlı olarak zamanla yok olma tehlikesiyle karşılaşabilir. D) IV numaralı alt popülasyonda yer alan bir birey zaman- la Il numaralı alt popülasyona geçebilir. Ekoloji E) III numaralı alt popülasyona yabancı bir tür sokulursa zamanla bu yabancı türe, alt popülasyonların hepsin- de rastlanabilir. 1. Bir ekos lerinden rak beli A) Bas tez B) Ak C) Fo d D) E E) 2.
uş-
ağı-
14:10
9.
85
45-50-
10-14-
Farklı ülkelerin insan popülasyonlarına ait oluşturulan yaş pi-
ramitleri aşağıdaki gibidir.
Yaş
Yukanda
beklenen
X
85
Hal attayeri nel 45-50-
10-14+
Birey
yoğunluğu
Yaş
A) Yalnız I
KAZANIM Test 5
hğe Gösterilen piramitlere göre,
85
45-50-
10-14-
D) I ve II
some
Yaş
Birey
Z yoğunluğu
yorumlarından hangileri yapılamaz?
B) Yalnız II
Y
someho
I.
Y'de sabit hızla büyüme devam etmektedir.
qu
II. X'nin gelecekteki popülasyon büyüklüğünü üreme sonra-
Si bireyler belirleyecektir.
III. Z, gelişmemiş bir ülke olabilir.
:
Birey
yoğunluğu
E) II ve III
resmhe stresno ninashlim nized
net est helignan
am
pokreta
•
C) Yalnız III
bavuimunu
irov savisind
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
uş- ağı- 14:10 9. 85 45-50- 10-14- Farklı ülkelerin insan popülasyonlarına ait oluşturulan yaş pi- ramitleri aşağıdaki gibidir. Yaş Yukanda beklenen X 85 Hal attayeri nel 45-50- 10-14+ Birey yoğunluğu Yaş A) Yalnız I KAZANIM Test 5 hğe Gösterilen piramitlere göre, 85 45-50- 10-14- D) I ve II some Yaş Birey Z yoğunluğu yorumlarından hangileri yapılamaz? B) Yalnız II Y someho I. Y'de sabit hızla büyüme devam etmektedir. qu II. X'nin gelecekteki popülasyon büyüklüğünü üreme sonra- Si bireyler belirleyecektir. III. Z, gelişmemiş bir ülke olabilir. : Birey yoğunluğu E) II ve III resmhe stresno ninashlim nized net est helignan am pokreta • C) Yalnız III bavuimunu irov savisind
en iyi
cür-
ar.
Protista aleminde yer alan ve aralarında reka-
bet bulunmayan X, Y ve Z canlı türlerine ait
bireyler, dört farklı besi ortamında ayrı ayrı
bekletilerek bu canlı türlerinin gelişme durum-
ları izlenmiştir.
hall
Canlı
türleri
Besi
ortamları
X
Y
1.ortam
+
2.ortam 3.ortam
+
A
4.ortam
A
+
O
A
Z
nem
enir. ((+): çok iyi gelisme, A: iyi gelişme, O: orta gelişme,
leri: az gelişmeyi ifade etmektedir).
+
Palme Yay
D
X, Y ve Z canlılarının gelişme durumla-
ri dikkate alındığında, numaralandırılmış
besi ortamlarından hangilerinin karısımı üç
canlı türüne ait bireylerin çok iyi gelişmesi-
ni sağlar?
A) 1. ve 3. besi ortamları
B) 2. ve 3. besi ortamları
C) 2. ve 4. besi ortamları
D) 1. ve 4. besi ortamları
E) 3. ve 4. besi ortamları
Ökaryot
L
Protista
Gevirda
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
en iyi cür- ar. Protista aleminde yer alan ve aralarında reka- bet bulunmayan X, Y ve Z canlı türlerine ait bireyler, dört farklı besi ortamında ayrı ayrı bekletilerek bu canlı türlerinin gelişme durum- ları izlenmiştir. hall Canlı türleri Besi ortamları X Y 1.ortam + 2.ortam 3.ortam + A 4.ortam A + O A Z nem enir. ((+): çok iyi gelisme, A: iyi gelişme, O: orta gelişme, leri: az gelişmeyi ifade etmektedir). + Palme Yay D X, Y ve Z canlılarının gelişme durumla- ri dikkate alındığında, numaralandırılmış besi ortamlarından hangilerinin karısımı üç canlı türüne ait bireylerin çok iyi gelişmesi- ni sağlar? A) 1. ve 3. besi ortamları B) 2. ve 3. besi ortamları C) 2. ve 4. besi ortamları D) 1. ve 4. besi ortamları E) 3. ve 4. besi ortamları Ökaryot L Protista Gevirda
2. Okyanuslarda hem popülasyonların birey sayısını et-
kileyen hem de birincil üretimi sınırlayan temel faktör
aşağıdakilerden hangisidir? mhite
b
C) Işık
C
etçil hayvanla
A) Sıcaklıktepan B) pH
D) Mineraller
E) Azot derişimi
+
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
2. Okyanuslarda hem popülasyonların birey sayısını et- kileyen hem de birincil üretimi sınırlayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? mhite b C) Işık C etçil hayvanla A) Sıcaklıktepan B) pH D) Mineraller E) Azot derişimi +
||
no-
en
P
JAY
Popülasyon Ekolojisi
4. Aşağıda popülasyon ekolojisi ile ilgili tanımlar verilmiştir.
. Bir yaşam ortamında bulunabilecek en fazla birey sa-
yısıdır.
• Birim alan ya da birim hacimdeki birey sayısıdır.
• Popülasyonun büyümesini sınırlandıran her türlü diş
faktördür.
• Bir popülasyonda zamana bağlı olarak meydana ge-
len sayısal değişimlerdir.
Bu tanımlarla aşağıdaki kavramlar eşleştirilirse hangi
kavram dışta kalır?
A) Popülasyon dinamiği
AB) Popülasyon yoğunluğu
C) Taşıma kapasitesi
D) Popülasyon büyüklüğü
E) Çevre direnci
PODARI
5. Karasal ekosistemdeki bir popülasyonun;
Taran
1.
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
|| no- en P JAY Popülasyon Ekolojisi 4. Aşağıda popülasyon ekolojisi ile ilgili tanımlar verilmiştir. . Bir yaşam ortamında bulunabilecek en fazla birey sa- yısıdır. • Birim alan ya da birim hacimdeki birey sayısıdır. • Popülasyonun büyümesini sınırlandıran her türlü diş faktördür. • Bir popülasyonda zamana bağlı olarak meydana ge- len sayısal değişimlerdir. Bu tanımlarla aşağıdaki kavramlar eşleştirilirse hangi kavram dışta kalır? A) Popülasyon dinamiği AB) Popülasyon yoğunluğu C) Taşıma kapasitesi D) Popülasyon büyüklüğü E) Çevre direnci PODARI 5. Karasal ekosistemdeki bir popülasyonun; Taran 1.
1
3. İçinde bulunduğu doğal şartlara uygun olan
güçlü canlıların hayatta kalmasını sağlayan bir
mekanizma olan "doğal seçilim" ile ilgili olarak,
1. Aynı hızda ve sürekli olarak gerçekleşir.
II. Ortama uygun özelliklere sahip canlıların
adaptasyonlarına olanak sağlar.
III. Çevresel koşullardaki değişimler ve geçici ola-
rak ortaya çıkan şartlar doğal seçilime işlerlik
kazandırır.
IV. Mutasyonların sık yaşandığı popülasyonlarda
daha az etkilidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve IV
D) III ve IV
C) II ve III
E) II, III ve IV
29
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
1 3. İçinde bulunduğu doğal şartlara uygun olan güçlü canlıların hayatta kalmasını sağlayan bir mekanizma olan "doğal seçilim" ile ilgili olarak, 1. Aynı hızda ve sürekli olarak gerçekleşir. II. Ortama uygun özelliklere sahip canlıların adaptasyonlarına olanak sağlar. III. Çevresel koşullardaki değişimler ve geçici ola- rak ortaya çıkan şartlar doğal seçilime işlerlik kazandırır. IV. Mutasyonların sık yaşandığı popülasyonlarda daha az etkilidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve IV D) III ve IV C) II ve III E) II, III ve IV 29
(X)
=tir?
7. Bir komünitede bulunan bazı üretici organizmalar aşağıda ve-
rilmiştir.
Venüs bitkisi
A) Yalnız I
|||
Biber
D) I, II ve III
Mısır
Görselde numaralarla verilen canlılardan hangisi bir be-
sin zincirinde üretici iken farklı bir besin zincirinde tüke-
tici olabilir?
B) I ve IV
IV
Öglena
E) I, III ve IV
C) II ve III
oin păca
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
(X) =tir? 7. Bir komünitede bulunan bazı üretici organizmalar aşağıda ve- rilmiştir. Venüs bitkisi A) Yalnız I ||| Biber D) I, II ve III Mısır Görselde numaralarla verilen canlılardan hangisi bir be- sin zincirinde üretici iken farklı bir besin zincirinde tüke- tici olabilir? B) I ve IV IV Öglena E) I, III ve IV C) II ve III oin păca
= için
rdan
Yeni Nesa
13.
0
Avlanma yüzdesi
6
12
A) Yalnız II
B canlısı
6
D) II ve III
Normal süreçte gündüz aktif olan ve aynı besinle bes-
lenen A ve B canlılarının aynı ortamda iken günün belirli
saatlerindeki avlanma yüzdelerindeki yukarıdaki grafikte
verilmiştir.
Grafikteki bilgilere göre,
I. A ve B canlıları arasındaki kaynak paylaşımına bağlı
olarak A canlısında karakter kayması gözlenmiştir
B) I ve II
24
II. B canlısının aktif olduğu saatlerde A canlısında av-
lanma faaliyeti gözlenmemektedir.
A canlısı
III. Kaynak paylaşımına bağlı avlanma saatlerindeki bu
değişim uzun süreçte öncelikli olarak B canlılarında
morfolojik değişikliklere sebep olabilir.
açıklamalarından hangileri yanlıştır?
Saatler
E) I, II ve III
CI ve III
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
= için rdan Yeni Nesa 13. 0 Avlanma yüzdesi 6 12 A) Yalnız II B canlısı 6 D) II ve III Normal süreçte gündüz aktif olan ve aynı besinle bes- lenen A ve B canlılarının aynı ortamda iken günün belirli saatlerindeki avlanma yüzdelerindeki yukarıdaki grafikte verilmiştir. Grafikteki bilgilere göre, I. A ve B canlıları arasındaki kaynak paylaşımına bağlı olarak A canlısında karakter kayması gözlenmiştir B) I ve II 24 II. B canlısının aktif olduğu saatlerde A canlısında av- lanma faaliyeti gözlenmemektedir. A canlısı III. Kaynak paylaşımına bağlı avlanma saatlerindeki bu değişim uzun süreçte öncelikli olarak B canlılarında morfolojik değişikliklere sebep olabilir. açıklamalarından hangileri yanlıştır? Saatler E) I, II ve III CI ve III
Aşağıda bir ekosistemdeki A, B, C, D, E ve F türlerini
içeren besin ağı şematize edilmiştir. (Türler arasındaki
oklar, beslenme ilişkilerini göstermektedir.
B
1.
C
D
D) I ve II
yas?
Buna göre, bu besin ağındaki türlerle ilgili olarak
verilen,
Dech
A türü ayrıştırıcı, F türü üreticidir.
II. B, C ve D türlerinin artması, E türünün azalmasına
neden olur.
hoja
III.A türü üretici, diğer türlerin tamamı tüketicidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
Aşağıda bir ekosistemdeki A, B, C, D, E ve F türlerini içeren besin ağı şematize edilmiştir. (Türler arasındaki oklar, beslenme ilişkilerini göstermektedir. B 1. C D D) I ve II yas? Buna göre, bu besin ağındaki türlerle ilgili olarak verilen, Dech A türü ayrıştırıcı, F türü üreticidir. II. B, C ve D türlerinin artması, E türünün azalmasına neden olur. hoja III.A türü üretici, diğer türlerin tamamı tüketicidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
28.
29
Dışa göçler
t çevre direnci
Bulaşıcı hastalıklar
Besin miktarı
+ige göçler
Yukarıda popülasyon büyümesini etkileyen bazı faktörler
verilmiştir.
Buna göre kaç tanesinin artışı popülasyonun büyü-
mesini artırır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
3
3.
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
28. 29 Dışa göçler t çevre direnci Bulaşıcı hastalıklar Besin miktarı +ige göçler Yukarıda popülasyon büyümesini etkileyen bazı faktörler verilmiştir. Buna göre kaç tanesinin artışı popülasyonun büyü- mesini artırır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 3 3.
2. Aşağıdaki şekilde doğadaki azot döngüsünün bir bölümü gösterilmiştir.
Atmosfer
azotu
(N₂)
A) Yalnız I
rak
Atmosfer azotu
(N₂)
Azot fikse eden
bakteriler
Organik madde
(Humus)
B) Yalnız II
Amonyak
bakteriler
Şemaya göre,
Bitkilerde azotlu bileşiklerin topraktan alınmasında bakteriler rol oynar.
II. Bitkiler, topraktan organik azot alır
All. Bazı bakteriler toprakta azot miktarını artınırken, bazılan azaltır.
Ifadelerinden hangileri doğrudur?
Atmosfer azotu
(N₂)
NH
-NO-
24
(Amonyum) Nitrit ve nitrat (Nitrat)
bakterileri
C) Yalnız III
Denitrifikasyon 4
bakterileri
I ve Ill
Nitet w
bileşikle
Spletn
sitlemine
Ksilence
E) II ve III
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
2. Aşağıdaki şekilde doğadaki azot döngüsünün bir bölümü gösterilmiştir. Atmosfer azotu (N₂) A) Yalnız I rak Atmosfer azotu (N₂) Azot fikse eden bakteriler Organik madde (Humus) B) Yalnız II Amonyak bakteriler Şemaya göre, Bitkilerde azotlu bileşiklerin topraktan alınmasında bakteriler rol oynar. II. Bitkiler, topraktan organik azot alır All. Bazı bakteriler toprakta azot miktarını artınırken, bazılan azaltır. Ifadelerinden hangileri doğrudur? Atmosfer azotu (N₂) NH -NO- 24 (Amonyum) Nitrit ve nitrat (Nitrat) bakterileri C) Yalnız III Denitrifikasyon 4 bakterileri I ve Ill Nitet w bileşikle Spletn sitlemine Ksilence E) II ve III
e birbiri-
şmez?
18. Timsah ve Kürdan kuşu arasında doğal ortamda şu şekilde bir
durum gelişmiştir. Timsah sudan çıkıp güneşlendiği sırada ağ-
zını açarak sıcak etkisinden kurtulmaya ve rahatlamaya çalışır.
Üst çenesi açık şekilde kıyıda bekler. Kürdan kuşu da bu esna-
da timsahın ağzının içine girerek dişler arasındaki et parçaları-
ni tüketir.
Yukarıda anlatılan simbiyotik ilişki aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Zorunlu mutualizm
B) Gevşek mutualizm
Kommensalizm
D) Amensalizm
E) Dış parazitlik
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
e birbiri- şmez? 18. Timsah ve Kürdan kuşu arasında doğal ortamda şu şekilde bir durum gelişmiştir. Timsah sudan çıkıp güneşlendiği sırada ağ- zını açarak sıcak etkisinden kurtulmaya ve rahatlamaya çalışır. Üst çenesi açık şekilde kıyıda bekler. Kürdan kuşu da bu esna- da timsahın ağzının içine girerek dişler arasındaki et parçaları- ni tüketir. Yukarıda anlatılan simbiyotik ilişki aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Zorunlu mutualizm B) Gevşek mutualizm Kommensalizm D) Amensalizm E) Dış parazitlik
10. Popülasyon büyüklüğünü denetleyen
I. İç göç
II. Salgın hastalık
III. Sosyal davranış
faktörlerinden hangileri popülasyon büyük-
lüğünü denetleyen dış faktörlerdir?
A
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
10. Popülasyon büyüklüğünü denetleyen I. İç göç II. Salgın hastalık III. Sosyal davranış faktörlerinden hangileri popülasyon büyük- lüğünü denetleyen dış faktörlerdir? A A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Hi Cl₂
YAYINLARI
LİMİT
16. Belirli bir bölgede yer alan, bir popülasyonun birey
sayısının zamanla arttığı gözlenmiştir.
Popülasyonun birey sayısındaki artışın sebebi,
aşağıdaki grafiklerden hangisinde meydana gelen
değişim olamaz?
A) Avcı hayvan sayısı
C) Cevre direnci
B) Besin miktarı
Zaman
D) Rekabet
Zaman
E) Popülasyon içine göç
Zaman
Zaman
Zaman
Biyoloji
Popülasyon Ekolojisi
Hi Cl₂ YAYINLARI LİMİT 16. Belirli bir bölgede yer alan, bir popülasyonun birey sayısının zamanla arttığı gözlenmiştir. Popülasyonun birey sayısındaki artışın sebebi, aşağıdaki grafiklerden hangisinde meydana gelen değişim olamaz? A) Avcı hayvan sayısı C) Cevre direnci B) Besin miktarı Zaman D) Rekabet Zaman E) Popülasyon içine göç Zaman Zaman Zaman