Solunum Sistemi Soruları

aki
Cre
Cre
ül-
18. Aşağıda insan kanında meydana gelen tersinir bi
yokimyasal reaksiyon gösterilmiştir.
H₂CO3
(Karbonik asit)
HCO3
H
(Bikarbonat iyonu) (Hidrojen lyonu)
+
Buna göre;
I. (1) nolu reaksiyon kan pH'sındaki artışa karşı ce-
vap olarak gerçekleşir.
II. Karbonik asit, insan kanını kararlı tutan bir tam-
pon bileşiktir.
III. (II) nolu tepkime ile kanın asitliği artırılır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Biyoloji
Solunum Sistemi
aki Cre Cre ül- 18. Aşağıda insan kanında meydana gelen tersinir bi yokimyasal reaksiyon gösterilmiştir. H₂CO3 (Karbonik asit) HCO3 H (Bikarbonat iyonu) (Hidrojen lyonu) + Buna göre; I. (1) nolu reaksiyon kan pH'sındaki artışa karşı ce- vap olarak gerçekleşir. II. Karbonik asit, insan kanını kararlı tutan bir tam- pon bileşiktir. III. (II) nolu tepkime ile kanın asitliği artırılır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
9.
Doku kılcallarından geçmekte olan kanda hemoglobin mo-
lekülleri bağladığı oksijeni serbest bırakır ve HbO2 miktarı
azalır.
HbO2 miktarının azalışında,
Qkan pH sının düşük olması, DLsunun fazla olması,
W karbonik anhidraz enziminin görev yapması
faktörlerinden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
- Har
E) II ve III
F) Ivell
Biyoloji
Solunum Sistemi
9. Doku kılcallarından geçmekte olan kanda hemoglobin mo- lekülleri bağladığı oksijeni serbest bırakır ve HbO2 miktarı azalır. HbO2 miktarının azalışında, Qkan pH sının düşük olması, DLsunun fazla olması, W karbonik anhidraz enziminin görev yapması faktörlerinden hangileri etkilidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III - Har E) II ve III F) Ivell
Yapı ve Görevleri
Aşağıdaki görselde solunum sisteminde görevli X yapısının
hava giriş çıkışı sırasında konumunda meydana gelen deği-
şiklikler resmedilmiştir.
Akciğer
A) Yalnız II
Test 55
X yapısı ile ilgili,
L Çizgili kas özellikleri taşır.
Hem otonom hem somatik sinirlerle bağlantılıdır.
Akciğer hacmi ve iç basincinin düzenlenmesinde görev-
lidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
I Soluk borusu
B) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
Aşağıdaki görselde alveol ile kılcal damarlar arasındaki ga
alış verişi gösterilmektedir.
Biyoloji
Solunum Sistemi
Yapı ve Görevleri Aşağıdaki görselde solunum sisteminde görevli X yapısının hava giriş çıkışı sırasında konumunda meydana gelen deği- şiklikler resmedilmiştir. Akciğer A) Yalnız II Test 55 X yapısı ile ilgili, L Çizgili kas özellikleri taşır. Hem otonom hem somatik sinirlerle bağlantılıdır. Akciğer hacmi ve iç basincinin düzenlenmesinde görev- lidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III I Soluk borusu B) Yalnız III C) I ve III E) I, II ve III Aşağıdaki görselde alveol ile kılcal damarlar arasındaki ga alış verişi gösterilmektedir.
VOLTE
↑
OSYM KOGESI.
Bir fizyolog, insan kanındaki hemoglobinin oksijen
doygunluğunu etkileyen faktörler üzerine bir çalışma
yapmış ve çalışma sonunda çizmiş olduğu grafiklerden
birini aşağıdaki gibi göstermiştir.
Hemoglobinin O₂ doygunluğu (%)
100
80-
60
40-
20
0
0
20
ÖSYM TADINDA
BORULAR
40
60
Po₂(mmHg)
pH 7,4
pH 7,2
80 100
Grafikteki I numaralı eğrinin, Il numaralı eğri
şeklinde değişikliğe uğramasına aşağıdaki
olaylardan hangisi neden olmuş olabilir?
h
A) Egzersiz yapan bir kişinin dinlenme durumuna
geçmiş olması
C) Deniz seviyesinde yaşayan bir kişinin 1500 metre
yüksekliğe çıkması
Spor yapmak isteyen bir kişinin yürüyüş bandında bir
süre koşu yapması
D) Yaşamını yüksek kesimlerde sürdüren bir kişinin
deniz seviyesine inmesi
%75
E) Normal solunumunu sürdüren bir kişinin oksijen
tüpüne bağlanarak ilave oksijen alması
40.
2022-AYT
18:56
Biyoloji
Solunum Sistemi
VOLTE ↑ OSYM KOGESI. Bir fizyolog, insan kanındaki hemoglobinin oksijen doygunluğunu etkileyen faktörler üzerine bir çalışma yapmış ve çalışma sonunda çizmiş olduğu grafiklerden birini aşağıdaki gibi göstermiştir. Hemoglobinin O₂ doygunluğu (%) 100 80- 60 40- 20 0 0 20 ÖSYM TADINDA BORULAR 40 60 Po₂(mmHg) pH 7,4 pH 7,2 80 100 Grafikteki I numaralı eğrinin, Il numaralı eğri şeklinde değişikliğe uğramasına aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmuş olabilir? h A) Egzersiz yapan bir kişinin dinlenme durumuna geçmiş olması C) Deniz seviyesinde yaşayan bir kişinin 1500 metre yüksekliğe çıkması Spor yapmak isteyen bir kişinin yürüyüş bandında bir süre koşu yapması D) Yaşamını yüksek kesimlerde sürdüren bir kişinin deniz seviyesine inmesi %75 E) Normal solunumunu sürdüren bir kişinin oksijen tüpüne bağlanarak ilave oksijen alması 40. 2022-AYT 18:56
2. Bir insanın,
Iakciğer kılcal damarı,
II. karaciğer kılcal damarı,
III. aort atardamarı
damarlarından hangilerindeki kanın oksijen mik-
tarında değişim meydana gelir?
I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Biyoloji
Solunum Sistemi
2. Bir insanın, Iakciğer kılcal damarı, II. karaciğer kılcal damarı, III. aort atardamarı damarlarından hangilerindeki kanın oksijen mik- tarında değişim meydana gelir? I ve II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
10. Soluk alıp verme hızı,
kandaki karbondioksit konsantrasyonu,
II. sinir uyartıları,
III. metabolizma hızı
faktörlerinden hangileri ile değişir?
A) Yalnız L
B) Yalnızl
D) I ve III
C) Yalnız III
I, II ve III
Biyoloji
Solunum Sistemi
10. Soluk alıp verme hızı, kandaki karbondioksit konsantrasyonu, II. sinir uyartıları, III. metabolizma hızı faktörlerinden hangileri ile değişir? A) Yalnız L B) Yalnızl D) I ve III C) Yalnız III I, II ve III
5.
T. Oksijenin kana geçişi
II. Bazı yıkım ürünlerinin dışarıya atılması
TH. Kanın üre miktarının azaltılması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri akciğerle-
rin görevidir?
A Yalnız I
BI ve Il
Dve III
C) I've III
EI ve III
Biyoloji
Solunum Sistemi
5. T. Oksijenin kana geçişi II. Bazı yıkım ürünlerinin dışarıya atılması TH. Kanın üre miktarının azaltılması Yukarıda verilen olaylardan hangileri akciğerle- rin görevidir? A Yalnız I BI ve Il Dve III C) I've III EI ve III
16
b
Cara
elent
UCP
2. İnsan vücudunda oksijen taşınması ile ilgili aşağı-
daki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Atmosferden solunan havada oksijenin kısmi basın-
ci, alveol kılcallarındaki oksijenin kısmi basıncına
göre daha yüksektir.co
B) Kana geçen oksijenin büyük bir kısmı alyuvarlar-
daki solunum pigmenti olan hemoglobinle dokulara
kadar taşınır.
Oksijenin kısmi basıncının düşük olduğu akciğer
alveol kılcallarında, hemoglobin molekülü O₂ bağ-
lar.
Hemoglobin, oksijen oranının yüksek olduğu akci-
ğer kılcallarında, oksijenle bağlanarak oksihemog-
lobin (HbO₂) oluşturur.
Alveol kılcallarında hemoglobin oksijene bağlanır-
ken, doku kılcallarında hemoglobin oksijeni serbest
bırakır.
YAYIN DENİZİ
Biyoloji
Solunum Sistemi
16 b Cara elent UCP 2. İnsan vücudunda oksijen taşınması ile ilgili aşağı- daki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Atmosferden solunan havada oksijenin kısmi basın- ci, alveol kılcallarındaki oksijenin kısmi basıncına göre daha yüksektir.co B) Kana geçen oksijenin büyük bir kısmı alyuvarlar- daki solunum pigmenti olan hemoglobinle dokulara kadar taşınır. Oksijenin kısmi basıncının düşük olduğu akciğer alveol kılcallarında, hemoglobin molekülü O₂ bağ- lar. Hemoglobin, oksijen oranının yüksek olduğu akci- ğer kılcallarında, oksijenle bağlanarak oksihemog- lobin (HbO₂) oluşturur. Alveol kılcallarında hemoglobin oksijene bağlanır- ken, doku kılcallarında hemoglobin oksijeni serbest bırakır. YAYIN DENİZİ
L
B
S
1
M
11. Aşağıda solunum sisteminde görev alan bazı kısım-
ların görevleri verilmiştir.
➤ Solunan havayı ısıtır, temizler ve nemlendirir.
➤
Akciğerlerin içinde bulunan, gaz değişiminin ger-
çekleştiği üzüm salkımına benzeyen yapı birim-
leridir.
➤ Solunan havanın soluk borusuna iletilmesini sağ-
lar, ses tellerini bulundurur.
➤ Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden
ayırır, nefes alıp vermede görev alır.
Buna göre, aşağıdaki yapılardan hangisinin
görevi verilmemiştir?
A) Diyafram
C) Alveol
E) Gırtlak
B) Plevra
D) Burun
JI
Biyoloji
Solunum Sistemi
L B S 1 M 11. Aşağıda solunum sisteminde görev alan bazı kısım- ların görevleri verilmiştir. ➤ Solunan havayı ısıtır, temizler ve nemlendirir. ➤ Akciğerlerin içinde bulunan, gaz değişiminin ger- çekleştiği üzüm salkımına benzeyen yapı birim- leridir. ➤ Solunan havanın soluk borusuna iletilmesini sağ- lar, ses tellerini bulundurur. ➤ Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayırır, nefes alıp vermede görev alır. Buna göre, aşağıdaki yapılardan hangisinin görevi verilmemiştir? A) Diyafram C) Alveol E) Gırtlak B) Plevra D) Burun JI
Paylaşım Yayınları
10. Biyolojik çözeltilerin pH'sini kararlı tutan çeşitli tam-
ponlar vardır. Bunlardan biri karbonik asittir. Bu du-
rumla ilgili olarak insan vücudunda gerçekleşen aşa-
hğıdaki tepkimeler verilmiştir.
1. H+ + HCO3 → H₂CO3
2. H₂CO3 → H+ + HCO3
Kan ve vücut sıvılarının pH değerinin korunması
sürecinde gerçekleşen 1 ve 2 nolu olaylarla ilgili,
6-C
I. Kan pH'si düştüğünde 1 nolu olayın gerçekleşme-
si ile homeostazi sağlanır.
II. 2. olayın gerçekleşmesi kanın asitlik derecesinde
artışa neden olur.
III. 1 veya 2. olayların hangisinin gerçekleşeceği ka-
nın pH değerindeki değişimin yönüne göre belir-
lenir.
IV. HCO3- bazik olup, H+ alıcı olarak rol oynar.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) II, III ve IV
7-E
8-E
C) II ve Ill
E) I, II, III ve IV
9-B
10-E
2. H
3.
C
Biyoloji
Solunum Sistemi
Paylaşım Yayınları 10. Biyolojik çözeltilerin pH'sini kararlı tutan çeşitli tam- ponlar vardır. Bunlardan biri karbonik asittir. Bu du- rumla ilgili olarak insan vücudunda gerçekleşen aşa- hğıdaki tepkimeler verilmiştir. 1. H+ + HCO3 → H₂CO3 2. H₂CO3 → H+ + HCO3 Kan ve vücut sıvılarının pH değerinin korunması sürecinde gerçekleşen 1 ve 2 nolu olaylarla ilgili, 6-C I. Kan pH'si düştüğünde 1 nolu olayın gerçekleşme- si ile homeostazi sağlanır. II. 2. olayın gerçekleşmesi kanın asitlik derecesinde artışa neden olur. III. 1 veya 2. olayların hangisinin gerçekleşeceği ka- nın pH değerindeki değişimin yönüne göre belir- lenir. IV. HCO3- bazik olup, H+ alıcı olarak rol oynar. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) I ve II B) I ve IV D) II, III ve IV 7-E 8-E C) II ve Ill E) I, II, III ve IV 9-B 10-E 2. H 3. C
alışverişi
YAYINLARI
5. Spor yapan bir insanda,
1. Dokulardaki CO2 oranı artar. est pht
II. Kanın pH'ı düşer.
III. Solunum hızı artar.
IV. Omurilik soğanı uyarır.
olaylarının gerçekleşme sırasının doğru olabilmesi
için numaralı olaylardan hangilerinin yer değiştirmesi
gereklidir?
A) I ve II
D) I ve IV
B) II ve III
E) II ve IV
C) III ve IV
Biyoloji
Solunum Sistemi
alışverişi YAYINLARI 5. Spor yapan bir insanda, 1. Dokulardaki CO2 oranı artar. est pht II. Kanın pH'ı düşer. III. Solunum hızı artar. IV. Omurilik soğanı uyarır. olaylarının gerçekleşme sırasının doğru olabilmesi için numaralı olaylardan hangilerinin yer değiştirmesi gereklidir? A) I ve II D) I ve IV B) II ve III E) II ve IV C) III ve IV
nın yapısına katılır.
Magnezyum Klorofilin yapısına katılır.
Demir: Hemoglobin molekülünün yapısına katılır.
IVe Kalsiyum: Hücre zarının yapısına katılır.
Buna göre, mineraller ve görevleri ile ilgili yapılan
yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
Si ve HT 141
E) I, II, III ve IV
5
16. Su molekülleri;
D) I, II ve I
6
I. vücut sıvılarının pH'ının ayarlanmasında.
1. vücut ısısının dengelenmesinde,
III. hücresel solunumda enerji verici olarak
belirtilen durumların hangilerinde doğrudan
Kullanılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
8
ştir.
C) I ve III
E) I, II ve III
G
Biyoloji
Solunum Sistemi
nın yapısına katılır. Magnezyum Klorofilin yapısına katılır. Demir: Hemoglobin molekülünün yapısına katılır. IVe Kalsiyum: Hücre zarının yapısına katılır. Buna göre, mineraller ve görevleri ile ilgili yapılan yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Si ve HT 141 E) I, II, III ve IV 5 16. Su molekülleri; D) I, II ve I 6 I. vücut sıvılarının pH'ının ayarlanmasında. 1. vücut ısısının dengelenmesinde, III. hücresel solunumda enerji verici olarak belirtilen durumların hangilerinde doğrudan Kullanılır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III 8 ştir. C) I ve III E) I, II ve III G
25
Biyoloji
11. Egzersiz sırasında aşağıdaki kaslardan hangisi-
nin kasılması akciğerlerdeki havanın daha hızlı
boşaltılmasına yardımcı olur?
Soluk verme
Diyafram
diyafram
Karın kasları (smalkulor) kasılacağı zaman kum
C) Bronşlardaki düz kaslar
D) Akciğer atardamarındaki düz kaslar
E) Dış kaburgalar arası kaslar
quizene
zenn
senger
Biyoloji
Solunum Sistemi
25 Biyoloji 11. Egzersiz sırasında aşağıdaki kaslardan hangisi- nin kasılması akciğerlerdeki havanın daha hızlı boşaltılmasına yardımcı olur? Soluk verme Diyafram diyafram Karın kasları (smalkulor) kasılacağı zaman kum C) Bronşlardaki düz kaslar D) Akciğer atardamarındaki düz kaslar E) Dış kaburgalar arası kaslar quizene zenn senger
25
Biyoloji
11. Egzersiz sırasında aşağıdaki kaslardan hangisi-
nin kasılması akciğerlerdeki havanın daha hızlı
boşaltılmasına yardımcı olur?
Soluk verme
Diyafram
diyafram
Karın kasları (small) kasılacağı zaman kemu
Bronşlardaki düz kaslar
D) Akciğer atardamarındaki düz kaslar
E) Dış kaburgalar arası kaslar
geisepor
zam
gensen
Biyoloji
Solunum Sistemi
25 Biyoloji 11. Egzersiz sırasında aşağıdaki kaslardan hangisi- nin kasılması akciğerlerdeki havanın daha hızlı boşaltılmasına yardımcı olur? Soluk verme Diyafram diyafram Karın kasları (small) kasılacağı zaman kemu Bronşlardaki düz kaslar D) Akciğer atardamarındaki düz kaslar E) Dış kaburgalar arası kaslar geisepor zam gensen
1. Hücrelerde oluşan karbondioksit kan yoluyla akci-
ğerlere taşınır ve akciğerlerden dışarı verilir.
İnsanda hücrelerde oluşup kana geçen karbon-
dioksidin;
11. alveol,
2 ll. bronşçuk,
III. burun,
4
3 IV. soluk borusu
yapılarından geçiş sırası aşağıdakilerin hangisin-
de doğru verilmiştir?
01-11-IV-III
C) II - III - I - IV
B) I-IV-III- ||
D) II-I-III-IV
E) IV-III-II-1
Biyoloji
Solunum Sistemi
1. Hücrelerde oluşan karbondioksit kan yoluyla akci- ğerlere taşınır ve akciğerlerden dışarı verilir. İnsanda hücrelerde oluşup kana geçen karbon- dioksidin; 11. alveol, 2 ll. bronşçuk, III. burun, 4 3 IV. soluk borusu yapılarından geçiş sırası aşağıdakilerin hangisin- de doğru verilmiştir? 01-11-IV-III C) II - III - I - IV B) I-IV-III- || D) II-I-III-IV E) IV-III-II-1
2.
Karbondioksidin kanda taşınması sırasında alyuvar hücresi için-
de aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşir.
H,O + CO,
Karbonik anhidraz
Karbonik anhidraz
Bu tepkime ve etkili olan enzim için,
1. Substrati sadece H₂O ve CO₂ olan bir enzimdir.
II. Sıcaklığın sürekli artırılması reaksiyonun yıkım yönünde (so-
yıkım
la doğru) gerçekleşmesine neden olur.
A) Yalnız I
III. Reaksiyonun H₂CO3 oluşumu yönünde veya H₂O ile CO₂
oluşumu yönünde gerçekleşeceğinin belirlenmesinde enzi-
min etkisi yoktur.
yorumlarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
H₂CO3
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
ADAY YAYINLARI
5.
Enzim kataliza
miktarı sabit tu
değişim gerçel
Buna göre, enzim
rat miktarı bir kez
Biyoloji
Solunum Sistemi
2. Karbondioksidin kanda taşınması sırasında alyuvar hücresi için- de aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşir. H,O + CO, Karbonik anhidraz Karbonik anhidraz Bu tepkime ve etkili olan enzim için, 1. Substrati sadece H₂O ve CO₂ olan bir enzimdir. II. Sıcaklığın sürekli artırılması reaksiyonun yıkım yönünde (so- yıkım la doğru) gerçekleşmesine neden olur. A) Yalnız I III. Reaksiyonun H₂CO3 oluşumu yönünde veya H₂O ile CO₂ oluşumu yönünde gerçekleşeceğinin belirlenmesinde enzi- min etkisi yoktur. yorumlarından hangileri doğrudur? D) I ve III H₂CO3 B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II ADAY YAYINLARI 5. Enzim kataliza miktarı sabit tu değişim gerçel Buna göre, enzim rat miktarı bir kez