Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya'da Topraklar Soruları

4.
SNA
Yeni Nesil Sorular
Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli araziler üze-
rinde oluşan toprak tipi ve bu toprağın oluşum
grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Toprak tipi
TOPRAK
A) Regosoller
B) Kırmızı renkli topraklar
C) Alüvyal topraklar
D) Vertisoller
E) Laterit
Oluşum Grubu
Zonal
Intrazonal
Azonal
Intrazonal
Zonal
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
4. SNA Yeni Nesil Sorular Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli araziler üze- rinde oluşan toprak tipi ve bu toprağın oluşum grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Toprak tipi TOPRAK A) Regosoller B) Kırmızı renkli topraklar C) Alüvyal topraklar D) Vertisoller E) Laterit Oluşum Grubu Zonal Intrazonal Azonal Intrazonal Zonal
1.
2.
5. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları
Toprak oluşumunun hızlı olduğu bir bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Sıcaklık farkları azdır
B) Nemlilik oranı yüksektir
C) Bitki örtüsü gürdür
D) Mekanik ufalanma fazladır
Aşağıda verilen iklim bölgelerinin hangisindeki toprakların yüzeyleri hu-
mus ve organik maddeler bakımından en fakirdir?
A) Akdeniz iklimi
C) Iliman okyanusal iklim
B) Ekvatoral iklim
D) Cől iklimi
6.
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
1. 2. 5. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları Toprak oluşumunun hızlı olduğu bir bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sıcaklık farkları azdır B) Nemlilik oranı yüksektir C) Bitki örtüsü gürdür D) Mekanik ufalanma fazladır Aşağıda verilen iklim bölgelerinin hangisindeki toprakların yüzeyleri hu- mus ve organik maddeler bakımından en fakirdir? A) Akdeniz iklimi C) Iliman okyanusal iklim B) Ekvatoral iklim D) Cől iklimi 6.
10. Dağlık sahalarda yer çekimi etkisiyle hareket
ederek çukur sahalarda biriken topraklara
"----” denmektedir. Aynı yamaçlarda geride
kalan taneli sığ topraklara ise "----" denmek-
tedir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere
aşağıdaki toprak tiplerinden hangileri si-
rasıyla getirilmelidir?
A) koluvyal - litosol
B) halomorfik - kalsimorfik
C) vertisol - rendzina
D) alüvyal - regosol
E) podzol - rendzina
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
10. Dağlık sahalarda yer çekimi etkisiyle hareket ederek çukur sahalarda biriken topraklara "----” denmektedir. Aynı yamaçlarda geride kalan taneli sığ topraklara ise "----" denmek- tedir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki toprak tiplerinden hangileri si- rasıyla getirilmelidir? A) koluvyal - litosol B) halomorfik - kalsimorfik C) vertisol - rendzina D) alüvyal - regosol E) podzol - rendzina
hangisi
oluşturmaz?
Soru 69
I.
II
V
A) Kasnak meşesi
B) Mersin
C) Sığla ağacı
D) Datça hurması
E) Kral Eğreltisi
III.
V.
endemik
urlerinden
türü
B horizonun bulunmayan
toprakları introzonal toprak
denir.
bitki
Topraklarlar arasında en
verimli toprak Çernezyomdur.
Rize'de lateritimsi toprağın
bulunmasının sebebi özel
konumudur.
Batı Karadenizde görülen gri
renkli toprağa podzol toprak
denir.
Alüvyal toprak Türkiye'de her
bölgede görülür.
VI.
Yağış miktarının az olduğu
X kurak ve yarıkurak alanlarda
görülen tuzlu
topraklara
VII. Karstik
yanlıştır?
Hidromorfik toprak denir.
sahalarda kil
organik madde bakımından
zengin topraklara Rendzina
denir.
Yukarıdaki ifadelerin kaç tanesi
ve
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
Yukarıda
alanlarla ilgi
hangisi yanlış
A) A)I nu
toprakla
B) II nup
parçala
C) III nur
toprak
23
D) IV
toprak
zengin
E) V num
bulun
yansı
Soru 71
r
Top
kayaç ikl
unsurlar
Aşağıdak
lç Anado
A) R
2
B
C) K
D) P
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
hangisi oluşturmaz? Soru 69 I. II V A) Kasnak meşesi B) Mersin C) Sığla ağacı D) Datça hurması E) Kral Eğreltisi III. V. endemik urlerinden türü B horizonun bulunmayan toprakları introzonal toprak denir. bitki Topraklarlar arasında en verimli toprak Çernezyomdur. Rize'de lateritimsi toprağın bulunmasının sebebi özel konumudur. Batı Karadenizde görülen gri renkli toprağa podzol toprak denir. Alüvyal toprak Türkiye'de her bölgede görülür. VI. Yağış miktarının az olduğu X kurak ve yarıkurak alanlarda görülen tuzlu topraklara VII. Karstik yanlıştır? Hidromorfik toprak denir. sahalarda kil organik madde bakımından zengin topraklara Rendzina denir. Yukarıdaki ifadelerin kaç tanesi ve A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Yukarıda alanlarla ilgi hangisi yanlış A) A)I nu toprakla B) II nup parçala C) III nur toprak 23 D) IV toprak zengin E) V num bulun yansı Soru 71 r Top kayaç ikl unsurlar Aşağıdak lç Anado A) R 2 B C) K D) P
• Yumuşak kireç taşı üzerinde oluşmuştur.
Çatalca - Kocaeli ve Toroslar'ın az yıkanmış yer-
lerinde görülür.
Genç yapılı topraklardır.
İntrazonal topraklar grubundadır.
Özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden han-
gisidir?
●
A) Rendzina
› C) Vertisol
E) Solonçak
B) Terra rossa
D) Regosol
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
• Yumuşak kireç taşı üzerinde oluşmuştur. Çatalca - Kocaeli ve Toroslar'ın az yıkanmış yer- lerinde görülür. Genç yapılı topraklardır. İntrazonal topraklar grubundadır. Özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden han- gisidir? ● A) Rendzina › C) Vertisol E) Solonçak B) Terra rossa D) Regosol
en
un
6......
İlk Çağ'da Ruma Devri'nin en büyük coğrafyacısı
ve en ünlü gezgini olarak kabul edilirken .....!!..... ise X.
yüzyılın en büyük Arap gezgini olarak kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede numaralarla boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?
A) Ptolemaios
B) Ptolemaios
C) Strabon
D Strabon
E Macellan
Kaşgarlı Mahmut
Mesudi
Kaşgarlı Mahmut
Mesudi
Kaşgarlı Mahmut
i oprava Soru Bankası
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
en un 6...... İlk Çağ'da Ruma Devri'nin en büyük coğrafyacısı ve en ünlü gezgini olarak kabul edilirken .....!!..... ise X. yüzyılın en büyük Arap gezgini olarak kabul edilir. Yukarıdaki cümlede numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? A) Ptolemaios B) Ptolemaios C) Strabon D Strabon E Macellan Kaşgarlı Mahmut Mesudi Kaşgarlı Mahmut Mesudi Kaşgarlı Mahmut i oprava Soru Bankası
YAYINCILIK
A) Eğimin fazla
B) Yağışın fazla olması
C) Killi toprakların bulunması
D) Tabakaların eğim yönünde uzanması
(E) Ormanların tarım alanına dönüştürülmesi
6. Aşağıda verilen topraklardan hangisi kurak ve
yarı kurak bölge toprağıdır?
A) Çernozyom
B) Podzol
C) Vertisoler
D) Kahverengi orman toprağı
E) Terra rossa
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
YAYINCILIK A) Eğimin fazla B) Yağışın fazla olması C) Killi toprakların bulunması D) Tabakaların eğim yönünde uzanması (E) Ormanların tarım alanına dönüştürülmesi 6. Aşağıda verilen topraklardan hangisi kurak ve yarı kurak bölge toprağıdır? A) Çernozyom B) Podzol C) Vertisoler D) Kahverengi orman toprağı E) Terra rossa
2.
LE
JV
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak
koyu renkle gösterilen alanların hangile-
rinde, toprak oluşumunu sağlayan kimya-
sal ayrışmanın daha hızlı gerçekleşmesi
beklenir?
A) I ve II
B) I ve V
C) II ve IV
(2016-YGS)
D) II ve V
E) III ve IV
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
2. LE JV Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangile- rinde, toprak oluşumunu sağlayan kimya- sal ayrışmanın daha hızlı gerçekleşmesi beklenir? A) I ve II B) I ve V C) II ve IV (2016-YGS) D) II ve V E) III ve IV
2. ADIM
7.
Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına "D", yan-
lış olanların başına "Y" harfi koyunuz.
I. (.....) Kahverengi Orman Toprakları orta kuşağın kışın
yaprağını döken orman örtüsü altında oluşmaktadır. Top-
rağın üst kısmı, bitki kalıntılarından dolayı koyu renklidir
ve humus bakımından zengindir.
V
II. () Çernezyomlar (kara topraklar), karasal iklimde çayır
Kahve bitki örtüsü altında oluşmaktadır. Bitki kalıntıları, toprağın
organik madde bakımından zengin ve çok verimli olmasını
sağlamaktadır.
III. (.....) Kırmızı topraklar (terra rossa), Akdeniz iklim bölge-
sinde kalkerli arazide oluşmaktadır. Bileşiminde demir ok-
sit bulunduğundan dolayı renkleri kırmızıdır.
Buna göre ortaya çıkan sıralama aşağıdakilerden hangi-
sinde verilmiştir?
ADDD
B) DDY
CLYYY
D) YDD
EVYDY
zisi ile
i renkli
na göre
unun ku-
çin en az
uşumu di-
8.
T.C. MILLI E
BAKANLIG
Baraştırma
4 fark bölc
topraklarda
LBölge:
wir. Ze
L. B
h
D
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
2. ADIM 7. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına "D", yan- lış olanların başına "Y" harfi koyunuz. I. (.....) Kahverengi Orman Toprakları orta kuşağın kışın yaprağını döken orman örtüsü altında oluşmaktadır. Top- rağın üst kısmı, bitki kalıntılarından dolayı koyu renklidir ve humus bakımından zengindir. V II. () Çernezyomlar (kara topraklar), karasal iklimde çayır Kahve bitki örtüsü altında oluşmaktadır. Bitki kalıntıları, toprağın organik madde bakımından zengin ve çok verimli olmasını sağlamaktadır. III. (.....) Kırmızı topraklar (terra rossa), Akdeniz iklim bölge- sinde kalkerli arazide oluşmaktadır. Bileşiminde demir ok- sit bulunduğundan dolayı renkleri kırmızıdır. Buna göre ortaya çıkan sıralama aşağıdakilerden hangi- sinde verilmiştir? ADDD B) DDY CLYYY D) YDD EVYDY zisi ile i renkli na göre unun ku- çin en az uşumu di- 8. T.C. MILLI E BAKANLIG Baraştırma 4 fark bölc topraklarda LBölge: wir. Ze L. B h D
10.
A
B
Yukarıdaki haritada A, B, C ve D harfleriyle
gösterilen yerlerin toprak özellikleri hak-
kında seçeneklerdeki ifadelerden hangisi
söylenemez?
A) A noktasında laterit topraklar yaygındır ve
verimsizdir.
B) B noktasında bulunan topraklar, tuz oranı
yüksek çöl topraklarıdır.
C) Verilen yerler içerisinde kimyasal ayrışma
hızı en yüksek olan nokta A noktasıdır.
D) C noktasında bulunan topraklar üzerinde
karstik şekillerin oluşması mümkündür.
E) D noktasında bulunan toprakların oluşu-
munda subarktik iklim etkili olmuştur.
De
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
10. A B Yukarıdaki haritada A, B, C ve D harfleriyle gösterilen yerlerin toprak özellikleri hak- kında seçeneklerdeki ifadelerden hangisi söylenemez? A) A noktasında laterit topraklar yaygındır ve verimsizdir. B) B noktasında bulunan topraklar, tuz oranı yüksek çöl topraklarıdır. C) Verilen yerler içerisinde kimyasal ayrışma hızı en yüksek olan nokta A noktasıdır. D) C noktasında bulunan topraklar üzerinde karstik şekillerin oluşması mümkündür. E) D noktasında bulunan toprakların oluşu- munda subarktik iklim etkili olmuştur. De
9.
İklim
Toprak
Bitki Örtüsü
Iliman okyanusal
I
*************
Karışık orman
Ekvatoral
Laterit
||
Çöl
|||
*************
Kurakçıl ot
Yukarıdaki tabloda numaralandırılarak gösterilen yerle-
re gelmesi gereken özellikler aşağıdakilerden hangisin-
de doğru olarak verilmiştir?
I
11
Podzol
Karışık orman
Terra-rossa
B) Kahverengi orman
Yağmur ormanları
LÖS
e
Moren
Laterit
Karışık orman
LÖS
D)
Podzol
Yağmur ormanları
Moren
E Kahverengi orman
Karışık orman
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
9. İklim Toprak Bitki Örtüsü Iliman okyanusal I ************* Karışık orman Ekvatoral Laterit || Çöl ||| ************* Kurakçıl ot Yukarıdaki tabloda numaralandırılarak gösterilen yerle- re gelmesi gereken özellikler aşağıdakilerden hangisin- de doğru olarak verilmiştir? I 11 Podzol Karışık orman Terra-rossa B) Kahverengi orman Yağmur ormanları LÖS e Moren Laterit Karışık orman LÖS D) Podzol Yağmur ormanları Moren E Kahverengi orman Karışık orman
L
Kırmızı renkli toprak olarak bilinir.
a Ferra
Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur.
Demir oksitler bakımından zengin topraklardır.
özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terra rossa
B) Çernezyom
C) Alüvyal
D) Laterit
E) Podzol
9.
●
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
L Kırmızı renkli toprak olarak bilinir. a Ferra Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur. Demir oksitler bakımından zengin topraklardır. özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Terra rossa B) Çernezyom C) Alüvyal D) Laterit E) Podzol 9. ●
n
142
11. Laterit topraklar, sıcak ve nemli iklim bölgelerinde oluşan
topraklardır.
Bu toprakların gür bitki örtüsü altında oluşmasına rağme.
humus yönünden fakir olmalarında;
1. toprak kalınlığının fazla olması,
II. organik ayrışmanın kuvvetli olması,
pr
durumlarından hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
5-D
6-A
10-B
E) II ve III
7-A 8.0 9-F
11-E
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
n 142 11. Laterit topraklar, sıcak ve nemli iklim bölgelerinde oluşan topraklardır. Bu toprakların gür bitki örtüsü altında oluşmasına rağme. humus yönünden fakir olmalarında; 1. toprak kalınlığının fazla olması, II. organik ayrışmanın kuvvetli olması, pr durumlarından hangileri etkilidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III 5-D 6-A 10-B E) II ve III 7-A 8.0 9-F 11-E
04
6. Halomorfik topraklar, yeraltı sularında eriyik halde bulunan
çeşitli tuz ve karbonatların, suyun buharlaşmasıyla toprak
yüzeyinde veya çeşitli derinliklerde birikmesiyle oluşur.
Buna göre, halomorfik topraklar aşağıdaki özelliklerden
hangisine sahip bölgelerde oluşur?
A) Kurak ve yarı kurak olan
B) Bitki örtüsünün gür olduğu
C) Her mevsim bol yağış alan
DY Kaynak sularının yaygın olduğu
E) Gelişmiş bir akarsu ağı bulunan
9.
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
04 6. Halomorfik topraklar, yeraltı sularında eriyik halde bulunan çeşitli tuz ve karbonatların, suyun buharlaşmasıyla toprak yüzeyinde veya çeşitli derinliklerde birikmesiyle oluşur. Buna göre, halomorfik topraklar aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip bölgelerde oluşur? A) Kurak ve yarı kurak olan B) Bitki örtüsünün gür olduğu C) Her mevsim bol yağış alan DY Kaynak sularının yaygın olduğu E) Gelişmiş bir akarsu ağı bulunan 9.
KONU KAVRAMA TESTİ
7.
KARADENIZ
A
IRAK
AKDENIZ
SURİYE
Yukarıdaki haritada A bölgesinin kıyı özellikleri ile ilgili
verden bilgilerden hangisi yanlıştır?
A Boyuna kıyı tipindedir.
B) Kıyıda falezler oluşmuştur.
C) Koy ve körfez fazladır.
D) Kıyı derinliği fazladır.
E) Kıyının gerçek uzunluğu ile kuşuçumu uzunluğu ara-
sındaki fark azdır.
GORCISTAN
ERMENISTAN
IRAN
10.
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
KONU KAVRAMA TESTİ 7. KARADENIZ A IRAK AKDENIZ SURİYE Yukarıdaki haritada A bölgesinin kıyı özellikleri ile ilgili verden bilgilerden hangisi yanlıştır? A Boyuna kıyı tipindedir. B) Kıyıda falezler oluşmuştur. C) Koy ve körfez fazladır. D) Kıyı derinliği fazladır. E) Kıyının gerçek uzunluğu ile kuşuçumu uzunluğu ara- sındaki fark azdır. GORCISTAN ERMENISTAN IRAN 10.
SORU
Sicak ve nemli iklim bölgelerinde olusurlar.
✓ Fazla yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dusaktar.
52
L
Buna göre özellikleri verilen toprak tipi haritada dağılımı
verilen merkezlerden hangisinde gösterilmistic?
A) T
B) I
DIN
E) V
S
sorumetre
Coğrafya
Dünya'da Topraklar
SORU Sicak ve nemli iklim bölgelerinde olusurlar. ✓ Fazla yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dusaktar. 52 L Buna göre özellikleri verilen toprak tipi haritada dağılımı verilen merkezlerden hangisinde gösterilmistic? A) T B) I DIN E) V S sorumetre