Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Soruları

YAYIN DENİZİ
kırılmayla oluşmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Ive II
B) I ve III
Edirne
Çanakkale
Aşağıda Türkiye'nin deprem kuşaklarını gösteren bir
harita verilmiştir.
Izmir
D) II ve IV
0 80 160
km
Istanbul
Bursa
Antalya
Zonguldak
AKDEN ‹ Z
KARADENIZ
Ankara
E) Il ve IV
Konya
Adana
Samsun
Malatya
C) II ve III
Trabzon
Kars
O
o Erzurum
o Van
Hakkan
1. derece deprem bölgesi
12. derece deprem bölgesi
3. derece deprem bölgesi
14. derece deprem bölgesi
5. derece deprem bölgesi
Bu harita incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?
A) Erzincan 1. dereceden deprem bölgesidir.
B) Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri 1. dere-
ceden deprem bölgesidir.
C) Karadeniz kıyı kuşağında 2. dereceden deprem
alanları vardır.
D) Türkiye'de Tuz Gölü çevresi ve Anamur yöresi dep-
remden en az etkilenen alanlar arasındadır. V
E) İstanbul, İzmir, İzmit 1. dereceden deprem bölgesidir.
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
YAYIN DENİZİ kırılmayla oluşmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Ive II B) I ve III Edirne Çanakkale Aşağıda Türkiye'nin deprem kuşaklarını gösteren bir harita verilmiştir. Izmir D) II ve IV 0 80 160 km Istanbul Bursa Antalya Zonguldak AKDEN ‹ Z KARADENIZ Ankara E) Il ve IV Konya Adana Samsun Malatya C) II ve III Trabzon Kars O o Erzurum o Van Hakkan 1. derece deprem bölgesi 12. derece deprem bölgesi 3. derece deprem bölgesi 14. derece deprem bölgesi 5. derece deprem bölgesi Bu harita incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Erzincan 1. dereceden deprem bölgesidir. B) Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri 1. dere- ceden deprem bölgesidir. C) Karadeniz kıyı kuşağında 2. dereceden deprem alanları vardır. D) Türkiye'de Tuz Gölü çevresi ve Anamur yöresi dep- remden en az etkilenen alanlar arasındadır. V E) İstanbul, İzmir, İzmit 1. dereceden deprem bölgesidir.
5. Her meridyen karşısındaki meridyenle birbirini tamam-
layarak tam bir daire oluşturur.
Buna göre 45. doğu meridyeni aşağıdaki hangi me-
ridyenle birbirlerini tamamlayarak bir daire oluştu-
rur?
A) 135 doğu B) 135 bati
D) 145 doğu
C) 45 bati
E) 145 bati
JOA
to life
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
5. Her meridyen karşısındaki meridyenle birbirini tamam- layarak tam bir daire oluşturur. Buna göre 45. doğu meridyeni aşağıdaki hangi me- ridyenle birbirlerini tamamlayarak bir daire oluştu- rur? A) 135 doğu B) 135 bati D) 145 doğu C) 45 bati E) 145 bati JOA to life
B
TYT/Sosyal Bilimler
6. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri kıyıdan denize doğru birik-
tirmesi sonucunda delta ovaları oluşur.
B
Buna göre, delta ovalarının oluşumunda aşağıdakilerden
hangisi gerekli değildir?
A) Kita sahanlığının geniş olması
B) Akarsuların bol alüvyon taşıması
e) Akarsu yatağında eriyebilen kayaçların bulunması
DI Kyı derinliğinin az olması
E) Gelgit genliğinin az olması
7. Bir ülkenin, oluşumunu yakın bir jeolojik zamanda tamam-
8.
OYA
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
B TYT/Sosyal Bilimler 6. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri kıyıdan denize doğru birik- tirmesi sonucunda delta ovaları oluşur. B Buna göre, delta ovalarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A) Kita sahanlığının geniş olması B) Akarsuların bol alüvyon taşıması e) Akarsu yatağında eriyebilen kayaçların bulunması DI Kyı derinliğinin az olması E) Gelgit genliğinin az olması 7. Bir ülkenin, oluşumunu yakın bir jeolojik zamanda tamam- 8. OYA
açtaki-
bitkiler
bilir?
33. Karadeniz'in sularının üst akıntı şeklinde İstanbul
Boğazı'ndan Marmara'ya oradan da Çanakkale Bo-
ğazı üzerinden Ege Denizi'ne akmasında Karade-
niz'in;
1. seviyesinin yüksek olması,
II. tuzluluk oranının az olması,
III. yoğunluk oranının fazla olması,
IV. deniz suyu sıcaklığın yüksek olması
özelliklerinden hangileri etkili olmaktadır?
A) I ve I
D) II ve IV
B) I ve III
E) III ve IV
C) II ve ttt
36. Doğr
ladır
Bu c
I.
11.
III.
IV.
etm
A)
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
açtaki- bitkiler bilir? 33. Karadeniz'in sularının üst akıntı şeklinde İstanbul Boğazı'ndan Marmara'ya oradan da Çanakkale Bo- ğazı üzerinden Ege Denizi'ne akmasında Karade- niz'in; 1. seviyesinin yüksek olması, II. tuzluluk oranının az olması, III. yoğunluk oranının fazla olması, IV. deniz suyu sıcaklığın yüksek olması özelliklerinden hangileri etkili olmaktadır? A) I ve I D) II ve IV B) I ve III E) III ve IV C) II ve ttt 36. Doğr ladır Bu c I. 11. III. IV. etm A)
ğerle-
san-
Ek Ödev: 9. Sinif ÇAP COĞRAFYA SB/1. Ünite/2. Bölüm/Tea
7. Aşağıda coğrafya öğretmeni ve öğrencileri arasın
geçen diyalog verilmiştir.
Coğrafya öğretmeni: 21 Mart günü Türkiye'de
noktaya çubuk dikersek gün vakitlerinde gölge yöre
için neler söylenebilir?
Kerem: Güneş doğduğunda gölge yönü batıyı gö
rir.
Gözde: Öğlen vaktinde gölge yönü kuzeyi gösterir.
Hülya: Öğleden sonra gölge yönü güneyi gösterir.
Sena: Güneş batarken gölge yönü kuzey doğuyu go
terir.
Buna göre hangi öğrencilerin görüşleri yanlıştır?
A) Yalnız Kerem
C) Kerem ve Gözde
B) Yalnız Hülya
D) Gözde ve Sena
E) Hülya ve Sena
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
ğerle- san- Ek Ödev: 9. Sinif ÇAP COĞRAFYA SB/1. Ünite/2. Bölüm/Tea 7. Aşağıda coğrafya öğretmeni ve öğrencileri arasın geçen diyalog verilmiştir. Coğrafya öğretmeni: 21 Mart günü Türkiye'de noktaya çubuk dikersek gün vakitlerinde gölge yöre için neler söylenebilir? Kerem: Güneş doğduğunda gölge yönü batıyı gö rir. Gözde: Öğlen vaktinde gölge yönü kuzeyi gösterir. Hülya: Öğleden sonra gölge yönü güneyi gösterir. Sena: Güneş batarken gölge yönü kuzey doğuyu go terir. Buna göre hangi öğrencilerin görüşleri yanlıştır? A) Yalnız Kerem C) Kerem ve Gözde B) Yalnız Hülya D) Gözde ve Sena E) Hülya ve Sena
9.
8.
2
Aynı meridyen üzerinde bulunan A ve B noktasının;
1. başlangıç meridyenine olan kuş uçuşu uzaklıkları,
Güney kutup noktasına olan kuş uçuşu uzaklıkları,
III. yerel saatleri
gibi özelliklerinden Kangileri kesinlikle aynıdır?
Kangiler
A) Yalnız I
D) II ve III
B
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin doğusu ile b
arasındaki yerel saat farkı daha fazladır?
A) Kanada
B) SIIT
C) Türkive
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
9. 8. 2 Aynı meridyen üzerinde bulunan A ve B noktasının; 1. başlangıç meridyenine olan kuş uçuşu uzaklıkları, Güney kutup noktasına olan kuş uçuşu uzaklıkları, III. yerel saatleri gibi özelliklerinden Kangileri kesinlikle aynıdır? Kangiler A) Yalnız I D) II ve III B B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin doğusu ile b arasındaki yerel saat farkı daha fazladır? A) Kanada B) SIIT C) Türkive
cilerden han-
5
6. I. Fuji Dağı
II. Himalaya Dağları-Kıvrımlı
III. Menteşe Dağları-Kırıklı
IV. Kayalık Dağları
V. Ağrı Dağı Volkanik
Yukarıda verilen dağlar kıvrımlı, kırıklı ve volkanik olarak
gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olmuş
olur?
Kıvrımlı
Kırıklı
Volkanik
A)
I ve Il
III
IV ve V
Il ve IV
I ve III
V
Il ve IV
III
Ive V
IV ve V
I ve ll
|||
III ve IV
Il ve V
B)
C)
D)
ET
I
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
cilerden han- 5 6. I. Fuji Dağı II. Himalaya Dağları-Kıvrımlı III. Menteşe Dağları-Kırıklı IV. Kayalık Dağları V. Ağrı Dağı Volkanik Yukarıda verilen dağlar kıvrımlı, kırıklı ve volkanik olarak gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olmuş olur? Kıvrımlı Kırıklı Volkanik A) I ve Il III IV ve V Il ve IV I ve III V Il ve IV III Ive V IV ve V I ve ll ||| III ve IV Il ve V B) C) D) ET I
38. 1. Erozyon şiddetinin fazla olduğu eğimli yamaçlarda taraça-
landırma ve ağaçlandırma yapılması
1. Bataklık alanların kurutularak tarım arazisine dönüştürül-
mesi
III. Bitkisel ve hayvansal atıklardan biyogaz ve biyodizel gibi
enerji kaynaklarının üretilmesi
IV. Elektrik üretiminde yenilenemeyen enerji kaynaklarının pa-
yının artırılması
Yukarıdakilerden hangileri doğal kaynakların sürdürülebi-
lir kullanımına örnek gösterilemez?
A) I ve II
B) I ve I
C) Il ve Ill
ve IV
E) III ve IV
11
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
38. 1. Erozyon şiddetinin fazla olduğu eğimli yamaçlarda taraça- landırma ve ağaçlandırma yapılması 1. Bataklık alanların kurutularak tarım arazisine dönüştürül- mesi III. Bitkisel ve hayvansal atıklardan biyogaz ve biyodizel gibi enerji kaynaklarının üretilmesi IV. Elektrik üretiminde yenilenemeyen enerji kaynaklarının pa- yının artırılması Yukarıdakilerden hangileri doğal kaynakların sürdürülebi- lir kullanımına örnek gösterilemez? A) I ve II B) I ve I C) Il ve Ill ve IV E) III ve IV 11
35. Ramsar Sözleşmesi'ne göre sulak alanlar; çekilmiş
hâlde ve derinliği 6 metreden az olan doğal ya da yapay,
devamlı veya geçici; tatlı, acı veya tuzlu, durgun veya
akıntılı bütün suların yanı sıra bataklık, sazlık ve tur-
balık alanlar ile denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme
devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikteki kısımlarını
kapsamaktadır.
Aşağıdaki tabloda ülkemizde bulunan Ramsar alanları
gösterilmiştir.
Göksu Deltası
Akyatan Lagünü
Burdur Gölü
Uluabat Gölü
Seyfe Gölü
Gediz Deltası
Manyas Gölü
Meke Maari
Sultan Sazlığı
Yumurtalık Lagünleri
Kızılırmak Deltası
Kızören Obruğu
Kuyucuk Gölü
Nemrut Kalderasi
Tabloda verilen Ramsar alanlarından hangi ikisi aynı
coğrafi bölge içinde yer almaz?
A) Göksu Deltası - Akyatan Lagünü
B) Kuyucuk Gölü - Nemrut Kalderası
C) Manyas Gölü - Uluabat Gölü
D) Sultan Sazlığı - Kızören Obruğu
E) Seyfe Gölü - Gediz Deltası
UĞUR
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
35. Ramsar Sözleşmesi'ne göre sulak alanlar; çekilmiş hâlde ve derinliği 6 metreden az olan doğal ya da yapay, devamlı veya geçici; tatlı, acı veya tuzlu, durgun veya akıntılı bütün suların yanı sıra bataklık, sazlık ve tur- balık alanlar ile denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikteki kısımlarını kapsamaktadır. Aşağıdaki tabloda ülkemizde bulunan Ramsar alanları gösterilmiştir. Göksu Deltası Akyatan Lagünü Burdur Gölü Uluabat Gölü Seyfe Gölü Gediz Deltası Manyas Gölü Meke Maari Sultan Sazlığı Yumurtalık Lagünleri Kızılırmak Deltası Kızören Obruğu Kuyucuk Gölü Nemrut Kalderasi Tabloda verilen Ramsar alanlarından hangi ikisi aynı coğrafi bölge içinde yer almaz? A) Göksu Deltası - Akyatan Lagünü B) Kuyucuk Gölü - Nemrut Kalderası C) Manyas Gölü - Uluabat Gölü D) Sultan Sazlığı - Kızören Obruğu E) Seyfe Gölü - Gediz Deltası UĞUR
13. Aşağıdaki tabloda 2016 yılındaki ortanca yaş ile bazı yıl-
ardaki tahminî ortanca yaş verilmiştir.
Yıl
Toplam
Erkek
Kadın
2016
31,4
30,8
32
2023
34
33,3
34,8
2050
42,9
41,8
44
2075
47,4
46
48,7
Bu tablodan yararlanılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) 2016'dan sonraki tüm yıllarda, kadınlar erkeklerden
daha uzun yaşayacaklardır.
B) 2023 yılında, nüfusun yarısı 34 yaşın altında olacak-
tır.
C
C) 2050 yılında, nüfus daha kısa sürede ikiye katlana-
caktır.
D) 2075 yılında, erkeklerde yaşam süresi 92 yıl olacak-
tır.
E) Kadınlar ile erkeklerin yaşam süreleri arasındaki fark
sürekli artacaktır.
+
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
13. Aşağıdaki tabloda 2016 yılındaki ortanca yaş ile bazı yıl- ardaki tahminî ortanca yaş verilmiştir. Yıl Toplam Erkek Kadın 2016 31,4 30,8 32 2023 34 33,3 34,8 2050 42,9 41,8 44 2075 47,4 46 48,7 Bu tablodan yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) 2016'dan sonraki tüm yıllarda, kadınlar erkeklerden daha uzun yaşayacaklardır. B) 2023 yılında, nüfusun yarısı 34 yaşın altında olacak- tır. C C) 2050 yılında, nüfus daha kısa sürede ikiye katlana- caktır. D) 2075 yılında, erkeklerde yaşam süresi 92 yıl olacak- tır. E) Kadınlar ile erkeklerin yaşam süreleri arasındaki fark sürekli artacaktır. +
COĞRAFYA
6.
1. Kümes hayvancılığı
II. Büyükbaş mera hayvancılığı
III. Arıcılık
Yukarıda verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangileri
doğal çevre koşullarından daha az etkilenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve Il
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
COĞRAFYA 6. 1. Kümes hayvancılığı II. Büyükbaş mera hayvancılığı III. Arıcılık Yukarıda verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangileri doğal çevre koşullarından daha az etkilenir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve Il
2. ve 3. soruları aşağıda verilen parçaya göre cevaplayınız.
Uzun yıllar sonra köyümüze gittiğimde her şeyi değişmiş ve bozulmuş buldum. Yollar bakımsızlaşmış, su arkları otlarla kaplanmsys
lun iki yanındaki tarlalar ekilmemişti. En çok ilkokulumu görünce hüzünlendim. Okuma yazma öğrendiğim okuluma kilit vundmu
Daha da kötüsü sıvaları dökülmüş, camları kırılmış, oyunlar oynadığımız bahçeden geriye sadece bir kavak ağacı kalmıştı. Köyde
birkaç çocuğun nerede okuduklarını merak etmekten kendimi alamadım.
Çocukluk arkadaşlarımdan kimseyi göremedim. Büyük bir ihtimalle onlar da bizim gibi büyük şehirlere göç etmişti. Kendi evimiz.g
onların evleri de bakımsız ve bomboştu. Hatta bazılarınınki yıkılmıştı bile... Yüz elli haneden geriye otuz hane kaldığı için okul g
sağlık ocağı da kapanmıştı. Köy mezarlığının her tarafı otlarla kaplanmış, duvarları da yer yer yıkılmıştı.
2.
Bu parçaya göre söz konusu köyde aşağıdakilerden hangisinin arttığı söylenebilir?
ELMfus saysne
A) Hane sayısının
B) Tarımsal üretimin
C) Yaşlynüfus oranının
3.
Bu parçaya göre, söz konusu köye şehirde yaşayanların tekrar geri gelebilmesi için,
lentansif tarım
Lymera
Il mera hayvancılığı
Illadas alanları
niceliklerinden hangilerinin artırılması gerekir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve
178
D)Okul sayısının
Sell
bi coğrafya Soru Bankas
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
2. ve 3. soruları aşağıda verilen parçaya göre cevaplayınız. Uzun yıllar sonra köyümüze gittiğimde her şeyi değişmiş ve bozulmuş buldum. Yollar bakımsızlaşmış, su arkları otlarla kaplanmsys lun iki yanındaki tarlalar ekilmemişti. En çok ilkokulumu görünce hüzünlendim. Okuma yazma öğrendiğim okuluma kilit vundmu Daha da kötüsü sıvaları dökülmüş, camları kırılmış, oyunlar oynadığımız bahçeden geriye sadece bir kavak ağacı kalmıştı. Köyde birkaç çocuğun nerede okuduklarını merak etmekten kendimi alamadım. Çocukluk arkadaşlarımdan kimseyi göremedim. Büyük bir ihtimalle onlar da bizim gibi büyük şehirlere göç etmişti. Kendi evimiz.g onların evleri de bakımsız ve bomboştu. Hatta bazılarınınki yıkılmıştı bile... Yüz elli haneden geriye otuz hane kaldığı için okul g sağlık ocağı da kapanmıştı. Köy mezarlığının her tarafı otlarla kaplanmış, duvarları da yer yer yıkılmıştı. 2. Bu parçaya göre söz konusu köyde aşağıdakilerden hangisinin arttığı söylenebilir? ELMfus saysne A) Hane sayısının B) Tarımsal üretimin C) Yaşlynüfus oranının 3. Bu parçaya göre, söz konusu köye şehirde yaşayanların tekrar geri gelebilmesi için, lentansif tarım Lymera Il mera hayvancılığı Illadas alanları niceliklerinden hangilerinin artırılması gerekir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve 178 D)Okul sayısının Sell bi coğrafya Soru Bankas
TYT/ Sosyal Bilimler
A
9.
Aşadaki şemada, "a" epirojenez, "c" orojenez ve "b" ise
her ikisine ait özellikleri göstermektedir.
a
C
Epirojenez
Orojenez
kita olismu
Jag olusumu
Buna göre, epirojenez ve orojeneze ait aşağıdaki
özelliklerin karşılığı olan, a, b ve c bölgelerinden
hangisinde hata yapılmıştır?
Özellik
Gösterdiği
simge
A) Tortul tabakaların birbirleri ile olan
uyumları bozulur.
a
B) Yer kabuğunun yatay hareketliliği ile
oluşur.
C
C) Oluşumlarında konveksiyon
akımlarının etkisi vardır.
b
D) Bu hareketler sonucunda horst ve
graben oluşumları görülür
E) Yer kabuğunda çok geniş çapta çukur-
laşmalar ve tümsekleşmeler oluşur.
a
ya
kısmı doğa kökenli olup bunların
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
TYT/ Sosyal Bilimler A 9. Aşadaki şemada, "a" epirojenez, "c" orojenez ve "b" ise her ikisine ait özellikleri göstermektedir. a C Epirojenez Orojenez kita olismu Jag olusumu Buna göre, epirojenez ve orojeneze ait aşağıdaki özelliklerin karşılığı olan, a, b ve c bölgelerinden hangisinde hata yapılmıştır? Özellik Gösterdiği simge A) Tortul tabakaların birbirleri ile olan uyumları bozulur. a B) Yer kabuğunun yatay hareketliliği ile oluşur. C C) Oluşumlarında konveksiyon akımlarının etkisi vardır. b D) Bu hareketler sonucunda horst ve graben oluşumları görülür E) Yer kabuğunda çok geniş çapta çukur- laşmalar ve tümsekleşmeler oluşur. a ya kısmı doğa kökenli olup bunların
37. Nüfus piramitlerine bakılarak, ülkelerin nüfus özellikleri
hakkında bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür.
Aşağıdaki nüfus piramidi incelendiğinde belli bir süre
önce iyice daralan taban kısmının son yıllarda
genişlediği görülmektedir.
100+
95-99
Erkek
90-94
Kadın
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
7
5,6
4,2
2,8 1,4
0
4,2
5,6
Nüfus (Milyon)
Yaş grupları
Nüfus (Milyon)
Bu piramide sahip ülkeyle ilgili;
I. genç nüfus oranının yükseldiği,
II. ortanca yaş değerinin yükseldiği,
III. nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikaların
uygulandığı
değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?
Yalnız III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DI ve II
E) I ve III
2,8
1,4
0
7
Paylaşım Yayınları
35
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
37. Nüfus piramitlerine bakılarak, ülkelerin nüfus özellikleri hakkında bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür. Aşağıdaki nüfus piramidi incelendiğinde belli bir süre önce iyice daralan taban kısmının son yıllarda genişlediği görülmektedir. 100+ 95-99 Erkek 90-94 Kadın 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 7 5,6 4,2 2,8 1,4 0 4,2 5,6 Nüfus (Milyon) Yaş grupları Nüfus (Milyon) Bu piramide sahip ülkeyle ilgili; I. genç nüfus oranının yükseldiği, II. ortanca yaş değerinin yükseldiği, III. nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikaların uygulandığı değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? Yalnız III A) Yalnız I B) Yalnız II DI ve II E) I ve III 2,8 1,4 0 7 Paylaşım Yayınları 35
rülmesi;
ye
E) IllL ve V
40. İnsanlar, enerji gereksinimlerini karşılayabilmek için
çeşitli etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikler sonucunda
yaşadıkları çevrede bazı sorunlar ortaya çıkabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen etkinlik ve bu
etkinlik sonucunda oluşan çevre sorunu, enerji
gereksiniminden farklı bir nedene bağlıdır?
Etkinlik
Çevre sorunu
A Termik santral
Asit yağmurları
Termal suların çevreye
B) Demir - çelik
fabrikası
bırakılması
CPetrol rafinerisi
Hava kirliliği
DRüzgâr santrali
Elektromanyetik kirlilik
Hidroelektrik santral
Akarsu ekosisteminin
bozulması
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTI BIT
SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNE GEÇİN
Na
DENEME-2
3.
A
D
tar
A) 1
B) 180
C) 1828
D) 1853-1
E) 1877-187
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
rülmesi; ye E) IllL ve V 40. İnsanlar, enerji gereksinimlerini karşılayabilmek için çeşitli etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikler sonucunda yaşadıkları çevrede bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Aşağıdakilerin hangisinde verilen etkinlik ve bu etkinlik sonucunda oluşan çevre sorunu, enerji gereksiniminden farklı bir nedene bağlıdır? Etkinlik Çevre sorunu A Termik santral Asit yağmurları Termal suların çevreye B) Demir - çelik fabrikası bırakılması CPetrol rafinerisi Hava kirliliği DRüzgâr santrali Elektromanyetik kirlilik Hidroelektrik santral Akarsu ekosisteminin bozulması TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTI BIT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNE GEÇİN Na DENEME-2 3. A D tar A) 1 B) 180 C) 1828 D) 1853-1 E) 1877-187
1-) I. Sert karasal iklim bölgelerinde yaygın olarak
görülen ağaç topluluğudur. Kışın yapraklarını
dökmeyen bu ağaçlar soğuğa karşı dayanıklıdır.
II.Okyanusal iklim bölgelerinin doğal bitki örtüsüdür.
Kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaçlar ile iğne
yapraklı ağaçlar bulunmaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen ağaç toplulukları
aşağıdakilerden hangisidir?
I
11
A) iğne yapraklı ormanlar Ekvatoral yağmur ormanları
B) İğne yapraklı ormanlar
C) Muson ormanları
Karışık yapraklı ormanlar
Karışık yapraklı ormanlar
Ekvatoral yağmur ormanları
D) Muson ormanları
E) Karışık yapraklı ormanlar iğne yapraklı ormanlar
Coğrafya
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
1-) I. Sert karasal iklim bölgelerinde yaygın olarak görülen ağaç topluluğudur. Kışın yapraklarını dökmeyen bu ağaçlar soğuğa karşı dayanıklıdır. II.Okyanusal iklim bölgelerinin doğal bitki örtüsüdür. Kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaçlar ile iğne yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen ağaç toplulukları aşağıdakilerden hangisidir? I 11 A) iğne yapraklı ormanlar Ekvatoral yağmur ormanları B) İğne yapraklı ormanlar C) Muson ormanları Karışık yapraklı ormanlar Karışık yapraklı ormanlar Ekvatoral yağmur ormanları D) Muson ormanları E) Karışık yapraklı ormanlar iğne yapraklı ormanlar