Kayaçlar Soruları

4. Köy altı yerleşmelerinin ülkemizdeki en tipik örnek-
lerindendir. Büyük bir kısmı geçici yerleşme özelli-
ğinde olan bu köy altı yerleşmelerinde hayvancılık,
tanım, turizm (Dinlenme - şenlikler) ve ticari faaliyetler
(panayırlar) yapılır. Buradaki amaç

Coğrafya

Kayaçlar Soru Çözümü

4. Köy altı yerleşmelerinin ülkemizdeki en tipik örnek- lerindendir. Büyük bir kısmı geçici yerleşme özelli- ğinde olan bu köy altı yerleşmelerinde hayvancılık, tanım, turizm (Dinlenme - şenlikler) ve ticari faaliyetler (panayırlar) yapılır. Buradaki amaç yaz mevsiminde hayvanları otlatmak için uygun yerleri ve suyu bul- maktır. . ● Hayvancılık yapmak amacıyla genellikle köyden biraz uzakta bulunan ev ve eklentilerinden oluşan pınar veya su kaynakları ile otlak alanlarının yanına kurulmuş kır yerleşme tipidir. Yaz mevsiminde yerle- şilip, kış mevsiminde boşalan bu yerleşmeler en çok Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan, Tun- celi ve Elazığ çevresinde yaygındır. Mezra ve yayla yerleşmelerinden en önemli farkı, mesken ve eklenti- lerinin birbirine çok yakın olmamasıdır. Genellikle geniş arazilerde kurulmuş, çoğunlukla bir ev ve eklentilerinden oluşan kır yerleşmeleridir. Bu yerleşmelerdeki meskenler ve kuruldukları arazi bir kişiye aittir. Ülkemizde daha çok Batı Anadolu'da, Trakya'da, İç Anadolu'da ve Akdeniz Bölgesinde, Çu- kurova'da yaygın olarak bulunur. Bir kısmında sade- ce hayvancılık veya tarım yapıldığı gibi bir kısmında her ikisi birlikte yapılır. . Genellikle hayvan yetiştirmek amacıyla kurulan, 15-20 evden oluşan geçici yerleşim birimleridir. Bu yerleşmeler daha çok Ege Bölgesinde Gökçeada ve Bozcaada'da bulunur. Bu yerleşmelerin en önemli ekonomik fonksiyonu hayvancılıktır. Yukarıda, aşağıdaki köy altı yerleşmelerinden han- gisinden bahsedilmemiştir? A) Dam B) Çiftlik D) Ağıl E) Kom C) Yayla

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir