Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

2024 AYT Konuları – AYT Soru Dağılımı

15 dakikalık okuma
Meltem tarafından yazıldı, 9.02.2024
2024 AYT Konuları – AYT Soru Dağılımı

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

AYT (Alan Yeterlilik Testi) Nedir?

AYT (Alan Yeterlilik Testi) ÖSYM tarafından uygulanan YKS’nin ikinci oturumudur. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 1, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler 2 testlerinden oluşan bir kitapçık verilir. Her aday hesaplanmasını istediği puan türünün ilgili testlerini çözer.

YKS Nedir? YKS Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır? yazımıza da buradan ulaşabilirsin.

AYT Sınavında Hangi Dersler Var?

 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Matematik
 • Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji

AYT Soru Dağılımı

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru

 • Sosyal Bilimler-1: 16 soru
 • Tarih-1: 10 soru
 • Coğrafya-1: 6 soru

Sosyal Bilimler-2: 40 soru

 • Tarih-2: 11 Soru
 • Coğrafya-2: 11 soru
 • Felsefe Grubu: 12 soru
 • Din Kültürü: 6 soru

Matematik: 40 soru

 • Matematik: 30 – 31 soru
 • Geometri: 9 – 10 soru

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji): 40 soru

 • Fizik: 14 soru
 • Kimya: 13 soru
 • Biyoloji: 13 soru

AYT Konuları

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konuları Soru Dağılımı

Soru Dağılımı202320222021202020192018
Anlam Bilgisi663644
Dil Bilgisi
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi332333
Söz Sanatları222111
Edebi Akımlar111111
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi11111
Halk Edebiyatı112221
Divan Edebiyatı446435
Tanzimat Edebiyatı112123
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı111211
Milli Edebiyat111111
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı333254

AYT Matematik Konuları

AYT Matematik Soru Dağılımı

Konular202320222021202020192018
Temel Kavramlar423221
Sayı Basamakları3
Bölünebilme Kuralları11
EBOB – EKOK11
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler1111
Mutlak Değer111
Üslü Sayılar111
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma1
Oran – Orantı
Kümeler11121
Mantık11114
Fonksiyonlar222222
Polinomlar211221
2. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler22111
Parabol11111
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık – Binom332322
Trigonometri545433
Karmaşık Sayılar211
Logaritma321332
Diziler211211
Limit2222
Türev4344
İntegral4444

AYT Geometri Konuları

AYT Geometri Soru Dağılımı

Konular202320222021202020192018
Doğruda ve Üçgende Açı2111
Özel Üçgenler22
Açıortay – Kenarortay
Üçgende Alan Benzerlik1
Açı Kenar Bağıntıları1
Çokgenler121
Özel Dörtgenler11
Çember ve Daire223221
Noktanın Analitiği1121
Doğrunun Analitiği12112
Dönüşüm Geometrisi1111
Katı Cisimler121111
Çemberin Analitiği111

AYT Fizik Konuları

AYT Fizik Soru Dağılımı

Soru Dağılımı202320222021202020192018
Vektörler11
Bağıl Hareket111
Newton’un Hareket Yasaları1111
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Atışlar1111
İş, Güç ve Enerji111
İtme ve Momentum11111
Kuvvet, Tork ve Denge1111
Kütle Merkezi
Basit Makineler1
Elektrik Alan ve Potansiyel12111
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet111
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler211222
Çembersel Hareket111211
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum1111
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları111
Basit Harmonik Hareket111111
Dalga Mekaniği111111
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite1111
Modern Fizik2111
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları1111

AYT Kimya Konuları

AYT Kimya Soru Dağılımı

Konular202320222021202020192018
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı1
Periyodik Sistem11
Kimyasal Türler Arası Etkileşim
Kimyasal Hesaplamalar11
Modern Atom Teorisi112
Gazlar211111
Sıvı Çözeltiler222211
Kimyasal Tepkimelerde Enerji111111
Kimyasal Tepkimelerde Hız111111
Kimyasal Tepkimelerde Denge2111
Asit-Baz Dengesi1121
Çözünürlük Dengesi1
Kimya ve Elektrik322322
Organik Kimya133134
SORU SAYISI131313131313

AYT Biyoloji Konuları

AYT Biyoloji Soru Dağılımı

Konular202320222021202020192018
Sinir Sistemi11
Endokrin Sistem2111
Duyu Organları11
Destek ve Hareket Sistemi111
Sindirim Sistemi111
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi111111
Solunum Sistemi11111
Üriner Sistem1111
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim1
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi22222
Nükleik Asitler11
Genetik Şifre ve Protein Sentezi122213
Canlılık ve Enerji1
Fotosentez ve Kemosentez111111
Hücresel Solunum1111
Bitki Biyolojisi2232
Canlılar ve Çevre1111

AYT Tarih Konuları

AYT Tarih Soru Dağılımı

KONULAR20222021202020192018
Tarih ve Zaman11111
İnsanlığın İlk Dönemleri11111
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası21223
İslam Medeniyetinin Doğuşu11211
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri13111
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi11
Beylikten Devlete Osmanlı3112
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler11
Dünya Gücü Osmanlı 112
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı11
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti111
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı122
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)11
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri1
Sermaye ve Emek11
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya1243
İnkılap Tarihi Tüm Konular
Milli Mücadele54431
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı13222
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya21
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya1
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi
Küreselleşen Dünya

AYT Coğrafya Konuları

AYT Coğrafya Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI202320222021202020192018
İklim ve Yer Şekilleri211
Coğrafi Konum2
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi1
İç ve Dış Kuvvetler1
Ekosistem44333
Nüfus Politikaları211
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme1114
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar221111
Göç ve Şehirleşme1111
Türkiye Ekonomisi223124
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri11111
Küresel Ticaret111
İlk Uygarlıklar12
Küresel ve Bölgesel Örgütler112
Ülkeler Arası Etkileşimler11
Bölgeler ve Ülkeler442211
Çevre ve Toplum11331

AYT Felsefe Konuları

AYT Felsefe Soru Dağılımı

Konular20222021202020192018
Felsefe ve Bilim1
Bilgi Felsefesi1121
Varlık Felsefesi211
Ahlak Felsefesi11
Din Felsefesi1
20. Yüzyıl Felsefesi11
Mantığa Giriş11211
Klasik Mantık11122
Mantık ve Dil11
Psikoloji Bilimini Tanıyalım31
Psikolojinin Temel Süreçleri111
Öğrenme Bellek Düşünme1112
Ruh Sağlığının Temelleri11
Sosyolojiye Giriş111
Birey ve Toplum211
Toplumsal Yapı11
Toplumsal Değişme ve Gelişme111
Toplum ve Kültür11
Toplumsal Kurumlar11

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

 • Bilgi ve İnanç
 • İslam ve İbadet
 • Ahlak ve Değerler
 • Allah İnsan İlişkisi
 • Hz. Muhammed (S.A.V.)
 • Vahiy ve Akıl
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 • Yaşayan Dinler

AYT Puan Hesaplama

Denemelerde veya YKS’de yaptığın doğru ve yanlış sayılarına göre tahmini TYT, AYT ve YDT puanlarını Kunduz 2024 YKS puan hesaplama robotu ile hesaplayabilirsin. Sınav puanların ÖSYM’nin belirttiği 2024 YKS sınav kılavuzunda belirtilen şekilde hesaplanır.

AYT Sınavı Ne Zaman?

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı yani TYT 8 Haziran 2024 günü gerçekleştirilecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi ise 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

AYT Sınav Başvuruları Ne Zaman?

Sınava başvurular, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

AYT Sınavına Kimler Girebilir?

Bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar veya bu ortaöğretim kurumlarının (lise, lise dengi okullar, açık öğretim liseleri, yurt dışı okulları vb.) son sınıfında olan öğrenciler AYT’ye girebilirler.

AYT Puanımın Hesaplanabilmesi İçin Kaç Net Yapmam Gerekiyor?

Adayların AYT puanlarının hesaplanabilmesi içinse kendi alanlarını içeren 2 alan testinin her birinden en az 0,5 net yapmaları gerekmektedir.

AYT Kaç Soru Olarak Belirlenmiştir ve Sınav Kaç Dakikadır?

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 160 soru olarak belirlenmiştir ve sınav süresi 180 dakikadır.

AYT Sınavı ile Alım Yapan Bölümler

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Adli Bilimler
 • Adli Bilişim Mühendisliği
 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
 • Aile ve Tüketici Bilimleri
 • Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • Aktüerya
 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • Almanca Öğretmenliği
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 • Animasyon
 • Antrenörlük Eğitimi
 • Antropoloji
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Arapça Öğretmenliği
 • Arkeoloji
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı
 • Astronomi ve Astrofizik
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri
 • Avrupa Birliği İlişkileri
 • Azerbaycan Dili Öğretmenliği
 • Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
 • Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
 • Bahçe Bitkileri
 • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Basım Teknolojileri
 • Basın ve Yayın
 • Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilim Tarihi
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bitki Koruma
 • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
 • Biyoenformatik ve Genetik
 • Biyokimya
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Biyoloji
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Biyomühendislik
 • Biyosistem Mühendisliği
 • Biyoteknoloji
 • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
 • Boşnak Dili ve Edebiyatı
 • Bulgar Dili ve Edebiyatı
 • Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
 • Cevher Hazırlama Mühendisliği
 • Coğrafya Öğretmenliği
 • Coğrafya
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Çerkez Dili ve Edebiyatı
 • Çeviribilim
 • Çevre Mühendisliği
 • Çin Dili ve Edebiyatı
 • Çocuk Gelişimi
 • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
 • Deri Mühendisliği
 • Dijital Oyun Tasarımı
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Dilbilim
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Doğu Dilleri
 • Ebelik
 • Eczacılık Fakültesi
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • El Sanatları
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği Programları
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri Tasarımı
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Ergoterapi
 • Ermeni Dili ve Edebiyatı
 • Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
 • Eşit Ağırlıklı Programlar
 • Fars Dili ve Edebiyatı
 • Felsefe Grubu Öğretmenliği
 • Felsefe
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Film Tasarım ve Yönetmenliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Fizik Öğretmenliği
 • Fizik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Fotoğraf ve Video
 • Fransız Dili ve Edebiyatı
 • Fransızca Öğretmenliği
 • Gastronomi
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Gazetecilik
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Gemi ve Yat Tasarımı
 • Genetik ve Biyomühendislik
 • Gerontoloji
 • Gıda Mühendisliği
 • Gıda Teknolojisi
 • Girişimcilik
 • Görme Engelliler Öğretmenliği
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar
 • Grafik Tasarım
 • Gümrük İşletme
 • Gürcü Dili ve Edebiyatı
 • Güverte
 • Halkbilim
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Harita Mühendisliği
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Havacılık İşletmeciliği
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Hayvansal Üretim
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
 • Hidrojeoloji Mühendisliği
 • Hindoloji
 • Hititoloji
 • Hukuk Fakültesi
 • Hungaroloji
 • İbrani Dili ve Edebiyatı
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • İktisadi ve İdari Bilimler
 • İktisat
 • İlahiyat Fakültesi
 • İletişim Bilimleri
 • İletişim Sanatları
 • İletişim Tasarımı
 • İletişim Tasarımı ve Medya
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • İletişim ve Tasarım
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • İmalat Mühendisliği
 • İngiliz Dil Bilimi
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
 • İngilizce Öğretmenliği
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan ve Toplum Bilimleri
 • İnşaat Mühendisliği
 • İslam Bilimleri
 • İslam ve Din Bilimleri
 • İslami İlimler Bölümü
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşitme Engelliler Öğretmenliği
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Mühendisliği
 • İşletme
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme-Ekonomi
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı
 • Japon Dili ve Edebiyatı
 • Japonca Öğretmenliği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kamu Yönetimi
 • Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Kazak Dili ve Edebiyatı
 • Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
 • Kentsel Tasarım ve Peyzaj
 • Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
 • Kimya Öğretmenliği
 • Kimya
 • Kimya ve Süreç Mühendisliği
 • Kimya-Biyoloji Mühendisliği
 • Klasik Arkeoloji
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Kore Dili ve Edebiyatı
 • Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
 • Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 • Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
 • Kürt Dili ve Edebiyatı
 • Latin Dili ve Edebiyatı
 • Leh Dili ve Edebiyatı
 • Lif ve Polimer Mühendisliği
 • Lojistik
 • Lojistik ve Taşımacılık
 • Lojistik Yönetimi
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine ve İmalat Mühendisliği
 • Maliye
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • Matematik Öğretmenliği
 • Matematik
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Matematik-Bilgisayar
 • Medya ve Görsel Sanatlar
 • Medya ve İletişim Sistemleri
 • Medya ve İletişim
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Mekatronik Sistemler Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Moda Tasarımı
 • Moda ve Tekstil Tasarımı
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe
 • Muhasebe ve Denetim
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Mücevherat Mühendisliği
 • Mühendislik Programları
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
 • Mütercim-Tercümanlık
 • Müzecilik
 • Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Odyoloji
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Optik ve Akustik Mühendisliği
 • Organik Tarım İşletmeciliği
 • Orman Endüstrisi Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Ortez-Protez
 • Otel Yöneticiliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Öğretmenlik Programları
 • Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Pazarlama
 • Perfüzyon
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Pilot Eğitimi
 • Pilotaj
 • Polimer Mühendisliği
 • Polonya Dili ve Kültürü
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Radyo ve Televizyon
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Raylı Sistemler Mühendisliği
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Reklamcılık
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Rekreasyon
 • Rekreasyon Yönetimi
 • Restorasyon ve Konservasyon
 • Rus Dili Öğretmenliği
 • Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 • Rus Dili ve Edebiyatı
 • Rus Dili ve Öğretmenliği
 • Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları
 • Sağlık İdaresi
 • Sağlık Yönetimi
 • Sanat Tarihi
 • Sanat ve Kültür Yönetimi
 • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
 • Sanat Yönetimi
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Seyahat İşletmeciliği
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Sinema ve Dijital Medya
 • Sinema ve Televizyon
 • Sinoloji Taban
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Sivil Havacılık İşletmeciliği
 • Siyasal Bilimler
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyal ve Siyasal Bilimler
 • Sosyoloji
 • Spor Yöneticiliği
 • Su Ürünleri Mühendisliği
 • Sümeroloji
 • Süt Teknolojisi
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Takı Tasarımı
 • Tapu Kadastro
 • Tarım Ekonomisi
 • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarımsal Genetik Mühendisliği
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Tarih Öğretmenliği
 • Tarih Öncesi Arkeolojisi
 • Tarih
 • Tarla Bitkileri
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Tekstil Mühendisliği
 • Tekstil Tasarımı
 • Tekstil ve Moda Tasarımı
 • Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
 • Tıp Fakültesi
 • Tıp Mühendisliği
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
 • Turizm Rehberliği
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Otel Yöneticiliği
 • Turizm ve Otelcilik
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Türk Halkbilimi
 • Türk İslam Arkeolojisi
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Türkoloji
 • Tütün Eksperliği Yüksekokulu
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uçak Gövde-Motor Bakım
 • Uçak Gövde-Motor
 • Uçak Mühendisliği
 • Uçak ve Uzay Mühendisliği
 • Ulaştırma Mühendisliği
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Ekonomik İlişkiler
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası Girişimcilik
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Perakende Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Urdu Dili ve Edebiyatı
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği
 • Üstün Zekalılar Öğretmenliği
 • Veteriner Fakültesi
 • Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yeni Medya
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Yeni Medya ve İletişim
 • Yer Bilimleri Mühendisliği Programları
 • Yerel Yönetimler
 • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
 • Yönetim Bilimleri Programları
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yunan Dili ve Edebiyatı
 • Zaza Dili ve Edebiyatı
 • Zihin Engelliler Öğretmenliği
 • Ziraat Mühendisliği Programları
 • Zooteknik

AYT Sınavı Baraj Puanı Kaçtır?

AYT için 180 olan baraj puanı 2022 yılında kaldırıldı.

AYT Puanı Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır?

AYT puanınızın geçerlilik süresi 1 yıldır.

AYT ile TYT Arasındaki Fark Nedir?

AYT (Alan Yeterlilik Testi)

 • Alan seçimine göre daha özelleştirilmiş sorular içerir.
 • 4 yıllık bölüm tercih etmek isteyen öğrenciler için zorunludur ve puan katsayısı olarak daha önemlidir.
 • Toplam 160 soru sorulur ve 180 dakika süre verilir.
 • Genel olarak 11. ve 12. sınıf konularını kapsar.
 • Bilgi ağırlıklıdır.
 • Bilgi eksiklerinin giderilmesi önemlidir.

TYT (Temel Yeterlilik Testi)

 • Türkçe ve Matematik ağırlıklı bir sınavdır.
 • Üniversite okumak isteyen herkesin katılması gereken bir sınavdır.
 • Sadece bu sınav sonucuyla tercih edilebilen 2 senelik bölümler bulunur.
 • 9. ve 10. sınıf konularını kapsar.
 • 120 soru sorulur ve 165 dakika süre verilir.
 • Daha genel, anlama ve bilgiyi yorumlama üzerine kurulu bir sınavdır.
 • Pratik yapmak ve hızı artırmak önemlidir.

TYT Konuları ve TYT Soru Dağılımı yazımıza buradan ulaşabilirsin.

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL