%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Toplam-Fark Formülleri Soruları

|BC| = 3k + 8k = 11k = 11 cm bulunur.
ÖRNEK 3
0 < a <
TU
8
tan 4a
olmak üzere,
3
==
olduğuna göre, tana kaçtır?
Ra
49
tonza =
-
5
24
97
Çözüm
Bu sorunun çözümünde de adımda anlattığımız ikizke-
nar üçgenden yararlanacağız.
pe c/w
Z%3
3
1-1/32 133
3/5 = 1/3
-
MIJ
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
|BC| = 3k + 8k = 11k = 11 cm bulunur. ÖRNEK 3 0 < a < TU 8 tan 4a olmak üzere, 3 == olduğuna göre, tana kaçtır? Ra 49 tonza = - 5 24 97 Çözüm Bu sorunun çözümünde de adımda anlattığımız ikizke- nar üçgenden yararlanacağız. pe c/w Z%3 3 1-1/32 133 3/5 = 1/3 - MIJ
KAĞIDI (A)
E) 10
va
lan
dir?
OX-2
OX-2
I
I
I
I
1
I
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
I
ŞUBE 2 A B
F1 / ÜNV. HAZ. FINALE DOĞRU
derece
20. ABCD karesi A köşesi etrafında saat yönünde
lik bir açı ile döndürüldüğünde AB'C'D' karesi elde edi
yor.
ndgirnils
Suites
alse
168
A) 2
A
D
B)
4
B'
3
D'
C) 1
C
[BC] n [D'C'] = {K}
|AB| = 6 br, |CK| = 4 br olduğuna göre, cota değeri kaç
tır?
K
B
D)
a
12
C'
E)
3
AYT MAT
22. Kaan v
yarıça
yunca
Kaan
Buna
tir?
A) 41
ahell's
rebr
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
KAĞIDI (A) E) 10 va lan dir? OX-2 OX-2 I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I ŞUBE 2 A B F1 / ÜNV. HAZ. FINALE DOĞRU derece 20. ABCD karesi A köşesi etrafında saat yönünde lik bir açı ile döndürüldüğünde AB'C'D' karesi elde edi yor. ndgirnils Suites alse 168 A) 2 A D B) 4 B' 3 D' C) 1 C [BC] n [D'C'] = {K} |AB| = 6 br, |CK| = 4 br olduğuna göre, cota değeri kaç tır? K B D) a 12 C' E) 3 AYT MAT 22. Kaan v yarıça yunca Kaan Buna tir? A) 41 ahell's rebr
17. I. arcsin
II. arccos
III. arctan
3
(-/-/-)>
4
|> arctan 1
2
(-3²) >
arcsin
--3/-)> > arccos
(-)
2
D) II ve III
2
(-3)
5
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
17. I. arcsin II. arccos III. arctan 3 (-/-/-)> 4 |> arctan 1 2 (-3²) > arcsin --3/-)> > arccos (-) 2 D) II ve III 2 (-3) 5 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
B KİTAPÇIĞI
39. Aşağıda birer kenarları ortak üç özdeş düzgün altı-
gen verilmiştir.
A)
A
[AB] ve [CD] arasında kalan dar açı a dir.
Buna göre, tana değeri kaçtır?
√√3
3
Q
0/3
2
99
B) √3
B
9a
D
D) 3√2/10 E) 3√3
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
B KİTAPÇIĞI 39. Aşağıda birer kenarları ortak üç özdeş düzgün altı- gen verilmiştir. A) A [AB] ve [CD] arasında kalan dar açı a dir. Buna göre, tana değeri kaçtır? √√3 3 Q 0/3 2 99 B) √3 B 9a D D) 3√2/10 E) 3√3
1. D
3K
A
2K
A) 1/12
91
K
679
E
a
KAZANIM
K c
Tok
3K
12
3K
B
Yukarıdaki verilere göre, tana kaçtır?
7
B) /9/17
c) 5/7/7
D) //
5
Kavrama
ABCD dikdörtgen
IDEI = 2ICEI
IBCI= 31CEI
3k
V
m (AEB) = a
E) 1/3
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
1. D 3K A 2K A) 1/12 91 K 679 E a KAZANIM K c Tok 3K 12 3K B Yukarıdaki verilere göre, tana kaçtır? 7 B) /9/17 c) 5/7/7 D) // 5 Kavrama ABCD dikdörtgen IDEI = 2ICEI IBCI= 31CEI 3k V m (AEB) = a E) 1/3
35
5
A
AK
A) 2
H
12
5
+d+B=90
B)
DENEME 2
Yukarıda verilen ABCD karesinin içinde ve dışında çizilen
özdeş karelerin köşegenlerinin kesim noktası K ve L'dir.
|DH| = 2 birim ve |AP| = 7 birim
olduğuna göre, KAL açısının tanjantı kaçtır?
C) 11
5
C
T
co to = tan. K+B)
= tand & Fan B
1-tand, tan B
D)
36
R
29
14
12 12
E)
6
23
10
+1
6
36
1/35 = 235202
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
35 5 A AK A) 2 H 12 5 +d+B=90 B) DENEME 2 Yukarıda verilen ABCD karesinin içinde ve dışında çizilen özdeş karelerin köşegenlerinin kesim noktası K ve L'dir. |DH| = 2 birim ve |AP| = 7 birim olduğuna göre, KAL açısının tanjantı kaçtır? C) 11 5 C T co to = tan. K+B) = tand & Fan B 1-tand, tan B D) 36 R 29 14 12 12 E) 6 23 10 +1 6 36 1/35 = 235202
Test
21
7.
x = cos42°-cos18° - sin42°-sin18°
y = cos58° cos13° + sin58° sin13°
Trigonometri
olduğuna göre, -+ +-aşağıdakilerden hangisine eşit-
x y
tir?
Shav
A) 2-√2
1-√2
2
D)
B) 2+√2
SV
E) 1+ √2
C)
1+√2
2
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
Test 21 7. x = cos42°-cos18° - sin42°-sin18° y = cos58° cos13° + sin58° sin13° Trigonometri olduğuna göre, -+ +-aşağıdakilerden hangisine eşit- x y tir? Shav A) 2-√2 1-√2 2 D) B) 2+√2 SV E) 1+ √2 C) 1+√2 2
9.
T
A)
410
3
B)
D
KONU ANLATIMI
6
1
2
A
Şekildeki evin duvarına farklı uzunluklarda iki doğrusal ka-
las dayandırılmıştır.
6²15-3M²³²15
|DE| = 4 m, |EA| = 6 m, |AB| = 10 m, |BC| = 2 m ve
m(DFC) = a olduğuna göre, cota kaçtır? nimsigl
10
B
C) - 1
2 C
D) - 2
E) -3
419
arc
Sin
12.
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
9. T A) 410 3 B) D KONU ANLATIMI 6 1 2 A Şekildeki evin duvarına farklı uzunluklarda iki doğrusal ka- las dayandırılmıştır. 6²15-3M²³²15 |DE| = 4 m, |EA| = 6 m, |AB| = 10 m, |BC| = 2 m ve m(DFC) = a olduğuna göre, cota kaçtır? nimsigl 10 B C) - 1 2 C D) - 2 E) -3 419 arc Sin 12.
29. Aşağıda birimkarelerden oluşan bir şekil verilmiştir.
cof 135
= cot (180-45)
-cot 45
of 45= 1
A
sin 2x
os²x A)-6
B) -3
C) -
Cot (135-2) = 2
a
3
B
m (ABC) = a olduğuna göre, cota ifadesinin değeri kaç-
tır?
175
C
D) 113
cofx-y)=
E) 6
colxcoty
cofx-c
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
29. Aşağıda birimkarelerden oluşan bir şekil verilmiştir. cof 135 = cot (180-45) -cot 45 of 45= 1 A sin 2x os²x A)-6 B) -3 C) - Cot (135-2) = 2 a 3 B m (ABC) = a olduğuna göre, cota ifadesinin değeri kaç- tır? 175 C D) 113 cofx-y)= E) 6 colxcoty cofx-c
le
40.
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 1'de çapı 20 cm ve yüksekliği 6 cm olan bir
dik silindir biçimininde bir pasta verilmiştir. Bu pasta
Şekil 2'de görüldüğü gibi dilimlenerek 8 kişiye eşit
birer dilim olarak paylaştırılıyor.
Buna göre, bir kişinin yediği pastanın hacmi kaç
cm³ tür?
A) 60 B) 75 C) 80 D) 95 E) 100
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
le 40. Şekil 1 Şekil 2 Şekil 1'de çapı 20 cm ve yüksekliği 6 cm olan bir dik silindir biçimininde bir pasta verilmiştir. Bu pasta Şekil 2'de görüldüğü gibi dilimlenerek 8 kişiye eşit birer dilim olarak paylaştırılıyor. Buna göre, bir kişinin yediği pastanın hacmi kaç cm³ tür? A) 60 B) 75 C) 80 D) 95 E) 100
oktasında olan
zincir kapıyı a
eF noktaland
CD) = 0.
= 4 m
EF=61
2 m
33.
A)-
-12
61
65
B
B)
56
65
0
Analitik düzlemde A ve B noktaları ile m(AOB) = 0 açısı
gösterilmiştir.
Buna göre, cose ifadesinin değeri kaçtır?
C)
4
O
48
65
3
A
D)
31
65
E)
27
65
35.
Ş
V
C
C
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
oktasında olan zincir kapıyı a eF noktaland CD) = 0. = 4 m EF=61 2 m 33. A)- -12 61 65 B B) 56 65 0 Analitik düzlemde A ve B noktaları ile m(AOB) = 0 açısı gösterilmiştir. Buna göre, cose ifadesinin değeri kaçtır? C) 4 O 48 65 3 A D) 31 65 E) 27 65 35. Ş V C C
11.
A)
A
4
üçgenin
25
13
A)
B)
B).
6
13
34
5
7
E
5
B
tanjantı kaçtır?
C)
Yukarıdaki verilere göre, tanx kaçtır?
9
C)/D)- 5
13
17
40
karıdaki ABC
D) 4
E) 5
(LYS 2011)
ABCD bir kare
|BE| = 5 cm
|EC| = 7 cm
m(EAC) = x
E)
7
17
(LYS 2012)
159
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
11. A) A 4 üçgenin 25 13 A) B) B). 6 13 34 5 7 E 5 B tanjantı kaçtır? C) Yukarıdaki verilere göre, tanx kaçtır? 9 C)/D)- 5 13 17 40 karıdaki ABC D) 4 E) 5 (LYS 2011) ABCD bir kare |BE| = 5 cm |EC| = 7 cm m(EAC) = x E) 7 17 (LYS 2012) 159
K
√3
2
9
prig u
-
LG
Six
2.C
327
110. V
B
A) 47
120°
111.
√55
19
6
|AB| ==
|AC| = 6 cm
Yukarıda verilenlere göre, sin(ACB) kaçtır?
(Öncelikle (BC)'yi bulmaya ne dersin?)
B)-
456
125%
C
ABC üçgeninde
m(BAC) = 120°
13
= 4 cm
C) 57 D) 2√19
19
19
1²=36+6 -¹2.4.6.
52 24 7
N
3√ 23
23
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
K √3 2 9 prig u - LG Six 2.C 327 110. V B A) 47 120° 111. √55 19 6 |AB| == |AC| = 6 cm Yukarıda verilenlere göre, sin(ACB) kaçtır? (Öncelikle (BC)'yi bulmaya ne dersin?) B)- 456 125% C ABC üçgeninde m(BAC) = 120° 13 = 4 cm C) 57 D) 2√19 19 19 1²=36+6 -¹2.4.6. 52 24 7 N 3√ 23 23
149 = 64 + x ² = 2.8.X. COS60
144= 64+x²
8x
X (X-8) = 80
ONOMETRİ-3
E
144
9. 22 ITEET BATIGNE ABC üçgeninde
80
B
Ta
O
12
A) — 1
60°
8
|AB| = 12 cm
|AC| = 8 cm
2
60
J5
cos²a-sin² a = cos2a olduğuna göre, cos2a
kaçtır?
Cos 60%
B) C) D) /
6
01.
E)
45
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
149 = 64 + x ² = 2.8.X. COS60 144= 64+x² 8x X (X-8) = 80 ONOMETRİ-3 E 144 9. 22 ITEET BATIGNE ABC üçgeninde 80 B Ta O 12 A) — 1 60° 8 |AB| = 12 cm |AC| = 8 cm 2 60 J5 cos²a-sin² a = cos2a olduğuna göre, cos2a kaçtır? Cos 60% B) C) D) / 6 01. E) 45
2.
A)
A
1
B)
12 <
ABCD dik yamuk
[BC] L [AB]
10 [AB] // [DC]
m(CAD) = x
|DC| = 8 cm
|BC| = 10 cm
imsiqot xadAB| = 12 cm og snupul
8
Yukarıdaki verilere göre, tanx değeri kaçtır?
18
20
25
37
37
37
C)
b
21
37
C
D
B
D)
E)
31
37
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
2. A) A 1 B) 12 < ABCD dik yamuk [BC] L [AB] 10 [AB] // [DC] m(CAD) = x |DC| = 8 cm |BC| = 10 cm imsiqot xadAB| = 12 cm og snupul 8 Yukarıdaki verilere göre, tanx değeri kaçtır? 18 20 25 37 37 37 C) b 21 37 C D B D) E) 31 37
27.
B
A
D
E
D) sin18° cos36°
B) 2cos54°
36%
ABC ve DEC dik üçgen, [BA] [AC], [DE] 1 [BC]
|AD| = 1 birim, |BE|- |EC| = 1 birim, m(ACB) = 36°
olduğuna göre, |DC| aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2sin18°
C) 4sin36°
C
E) cos18° sin36°
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
27. B A D E D) sin18° cos36° B) 2cos54° 36% ABC ve DEC dik üçgen, [BA] [AC], [DE] 1 [BC] |AD| = 1 birim, |BE|- |EC| = 1 birim, m(ACB) = 36° olduğuna göre, |DC| aşağıdakilerden hangisidir? A) 2sin18° C) 4sin36° C E) cos18° sin36°