Toplam-Fark Formülleri Soruları

|BC| = 3k + 8k = 11k = 11 cm bulunur.
ÖRNEK 3
0 < a <
TU
8
tan 4a
olmak üzere,
3
==
olduğuna göre, tana kaçtır?
Ra
49
tonza =
-
5
24
97
Çözüm
Bu sorunun çözümünde de adımda anlattığımız ikizke-
nar üçgenden yararlanacağız.
pe c/w
Z%3
3
1-1/32 133
3/5 = 1/3
-
MIJ
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
|BC| = 3k + 8k = 11k = 11 cm bulunur. ÖRNEK 3 0 < a < TU 8 tan 4a olmak üzere, 3 == olduğuna göre, tana kaçtır? Ra 49 tonza = - 5 24 97 Çözüm Bu sorunun çözümünde de adımda anlattığımız ikizke- nar üçgenden yararlanacağız. pe c/w Z%3 3 1-1/32 133 3/5 = 1/3 - MIJ
KAĞIDI (A)
E) 10
va
lan
dir?
OX-2
OX-2
I
I
I
I
1
I
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
I
ŞUBE 2 A B
F1 / ÜNV. HAZ. FINALE DOĞRU
derece
20. ABCD karesi A köşesi etrafında saat yönünde
lik bir açı ile döndürüldüğünde AB'C'D' karesi elde edi
yor.
ndgirnils
Suites
alse
168
A) 2
A
D
B)
4
B'
3
D'
C) 1
C
[BC] n [D'C'] = {K}
|AB| = 6 br, |CK| = 4 br olduğuna göre, cota değeri kaç
tır?
K
B
D)
a
12
C'
E)
3
AYT MAT
22. Kaan v
yarıça
yunca
Kaan
Buna
tir?
A) 41
ahell's
rebr
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
KAĞIDI (A) E) 10 va lan dir? OX-2 OX-2 I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I ŞUBE 2 A B F1 / ÜNV. HAZ. FINALE DOĞRU derece 20. ABCD karesi A köşesi etrafında saat yönünde lik bir açı ile döndürüldüğünde AB'C'D' karesi elde edi yor. ndgirnils Suites alse 168 A) 2 A D B) 4 B' 3 D' C) 1 C [BC] n [D'C'] = {K} |AB| = 6 br, |CK| = 4 br olduğuna göre, cota değeri kaç tır? K B D) a 12 C' E) 3 AYT MAT 22. Kaan v yarıça yunca Kaan Buna tir? A) 41 ahell's rebr
17. I. arcsin
II. arccos
III. arctan
3
(-/-/-)>
4
|> arctan 1
2
(-3²) >
arcsin
--3/-)> > arccos
(-)
2
D) II ve III
2
(-3)
5
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
17. I. arcsin II. arccos III. arctan 3 (-/-/-)> 4 |> arctan 1 2 (-3²) > arcsin --3/-)> > arccos (-) 2 D) II ve III 2 (-3) 5 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
B KİTAPÇIĞI
39. Aşağıda birer kenarları ortak üç özdeş düzgün altı-
gen verilmiştir.
A)
A
[AB] ve [CD] arasında kalan dar açı a dir.
Buna göre, tana değeri kaçtır?
√√3
3
Q
0/3
2
99
B) √3
B
9a
D
D) 3√2/10 E) 3√3
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
B KİTAPÇIĞI 39. Aşağıda birer kenarları ortak üç özdeş düzgün altı- gen verilmiştir. A) A [AB] ve [CD] arasında kalan dar açı a dir. Buna göre, tana değeri kaçtır? √√3 3 Q 0/3 2 99 B) √3 B 9a D D) 3√2/10 E) 3√3
1. D
3K
A
2K
A) 1/12
91
K
679
E
a
KAZANIM
K c
Tok
3K
12
3K
B
Yukarıdaki verilere göre, tana kaçtır?
7
B) /9/17
c) 5/7/7
D) //
5
Kavrama
ABCD dikdörtgen
IDEI = 2ICEI
IBCI= 31CEI
3k
V
m (AEB) = a
E) 1/3
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
1. D 3K A 2K A) 1/12 91 K 679 E a KAZANIM K c Tok 3K 12 3K B Yukarıdaki verilere göre, tana kaçtır? 7 B) /9/17 c) 5/7/7 D) // 5 Kavrama ABCD dikdörtgen IDEI = 2ICEI IBCI= 31CEI 3k V m (AEB) = a E) 1/3
35
5
A
AK
A) 2
H
12
5
+d+B=90
B)
DENEME 2
Yukarıda verilen ABCD karesinin içinde ve dışında çizilen
özdeş karelerin köşegenlerinin kesim noktası K ve L'dir.
|DH| = 2 birim ve |AP| = 7 birim
olduğuna göre, KAL açısının tanjantı kaçtır?
C) 11
5
C
T
co to = tan. K+B)
= tand & Fan B
1-tand, tan B
D)
36
R
29
14
12 12
E)
6
23
10
+1
6
36
1/35 = 235202
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
35 5 A AK A) 2 H 12 5 +d+B=90 B) DENEME 2 Yukarıda verilen ABCD karesinin içinde ve dışında çizilen özdeş karelerin köşegenlerinin kesim noktası K ve L'dir. |DH| = 2 birim ve |AP| = 7 birim olduğuna göre, KAL açısının tanjantı kaçtır? C) 11 5 C T co to = tan. K+B) = tand & Fan B 1-tand, tan B D) 36 R 29 14 12 12 E) 6 23 10 +1 6 36 1/35 = 235202
Test
21
7.
x = cos42°-cos18° - sin42°-sin18°
y = cos58° cos13° + sin58° sin13°
Trigonometri
olduğuna göre, -+ +-aşağıdakilerden hangisine eşit-
x y
tir?
Shav
A) 2-√2
1-√2
2
D)
B) 2+√2
SV
E) 1+ √2
C)
1+√2
2
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
Test 21 7. x = cos42°-cos18° - sin42°-sin18° y = cos58° cos13° + sin58° sin13° Trigonometri olduğuna göre, -+ +-aşağıdakilerden hangisine eşit- x y tir? Shav A) 2-√2 1-√2 2 D) B) 2+√2 SV E) 1+ √2 C) 1+√2 2
9.
T
A)
410
3
B)
D
KONU ANLATIMI
6
1
2
A
Şekildeki evin duvarına farklı uzunluklarda iki doğrusal ka-
las dayandırılmıştır.
6²15-3M²³²15
|DE| = 4 m, |EA| = 6 m, |AB| = 10 m, |BC| = 2 m ve
m(DFC) = a olduğuna göre, cota kaçtır? nimsigl
10
B
C) - 1
2 C
D) - 2
E) -3
419
arc
Sin
12.
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
9. T A) 410 3 B) D KONU ANLATIMI 6 1 2 A Şekildeki evin duvarına farklı uzunluklarda iki doğrusal ka- las dayandırılmıştır. 6²15-3M²³²15 |DE| = 4 m, |EA| = 6 m, |AB| = 10 m, |BC| = 2 m ve m(DFC) = a olduğuna göre, cota kaçtır? nimsigl 10 B C) - 1 2 C D) - 2 E) -3 419 arc Sin 12.
29. Aşağıda birimkarelerden oluşan bir şekil verilmiştir.
cof 135
= cot (180-45)
-cot 45
of 45= 1
A
sin 2x
os²x A)-6
B) -3
C) -
Cot (135-2) = 2
a
3
B
m (ABC) = a olduğuna göre, cota ifadesinin değeri kaç-
tır?
175
C
D) 113
cofx-y)=
E) 6
colxcoty
cofx-c
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
29. Aşağıda birimkarelerden oluşan bir şekil verilmiştir. cof 135 = cot (180-45) -cot 45 of 45= 1 A sin 2x os²x A)-6 B) -3 C) - Cot (135-2) = 2 a 3 B m (ABC) = a olduğuna göre, cota ifadesinin değeri kaç- tır? 175 C D) 113 cofx-y)= E) 6 colxcoty cofx-c
le
40.
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 1'de çapı 20 cm ve yüksekliği 6 cm olan bir
dik silindir biçimininde bir pasta verilmiştir. Bu pasta
Şekil 2'de görüldüğü gibi dilimlenerek 8 kişiye eşit
birer dilim olarak paylaştırılıyor.
Buna göre, bir kişinin yediği pastanın hacmi kaç
cm³ tür?
A) 60 B) 75 C) 80 D) 95 E) 100
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
le 40. Şekil 1 Şekil 2 Şekil 1'de çapı 20 cm ve yüksekliği 6 cm olan bir dik silindir biçimininde bir pasta verilmiştir. Bu pasta Şekil 2'de görüldüğü gibi dilimlenerek 8 kişiye eşit birer dilim olarak paylaştırılıyor. Buna göre, bir kişinin yediği pastanın hacmi kaç cm³ tür? A) 60 B) 75 C) 80 D) 95 E) 100
oktasında olan
zincir kapıyı a
eF noktaland
CD) = 0.
= 4 m
EF=61
2 m
33.
A)-
-12
61
65
B
B)
56
65
0
Analitik düzlemde A ve B noktaları ile m(AOB) = 0 açısı
gösterilmiştir.
Buna göre, cose ifadesinin değeri kaçtır?
C)
4
O
48
65
3
A
D)
31
65
E)
27
65
35.
Ş
V
C
C
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
oktasında olan zincir kapıyı a eF noktaland CD) = 0. = 4 m EF=61 2 m 33. A)- -12 61 65 B B) 56 65 0 Analitik düzlemde A ve B noktaları ile m(AOB) = 0 açısı gösterilmiştir. Buna göre, cose ifadesinin değeri kaçtır? C) 4 O 48 65 3 A D) 31 65 E) 27 65 35. Ş V C C
11.
A)
A
4
üçgenin
25
13
A)
B)
B).
6
13
34
5
7
E
5
B
tanjantı kaçtır?
C)
Yukarıdaki verilere göre, tanx kaçtır?
9
C)/D)- 5
13
17
40
karıdaki ABC
D) 4
E) 5
(LYS 2011)
ABCD bir kare
|BE| = 5 cm
|EC| = 7 cm
m(EAC) = x
E)
7
17
(LYS 2012)
159
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
11. A) A 4 üçgenin 25 13 A) B) B). 6 13 34 5 7 E 5 B tanjantı kaçtır? C) Yukarıdaki verilere göre, tanx kaçtır? 9 C)/D)- 5 13 17 40 karıdaki ABC D) 4 E) 5 (LYS 2011) ABCD bir kare |BE| = 5 cm |EC| = 7 cm m(EAC) = x E) 7 17 (LYS 2012) 159
K
√3
2
9
prig u
-
LG
Six
2.C
327
110. V
B
A) 47
120°
111.
√55
19
6
|AB| ==
|AC| = 6 cm
Yukarıda verilenlere göre, sin(ACB) kaçtır?
(Öncelikle (BC)'yi bulmaya ne dersin?)
B)-
456
125%
C
ABC üçgeninde
m(BAC) = 120°
13
= 4 cm
C) 57 D) 2√19
19
19
1²=36+6 -¹2.4.6.
52 24 7
N
3√ 23
23
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
K √3 2 9 prig u - LG Six 2.C 327 110. V B A) 47 120° 111. √55 19 6 |AB| == |AC| = 6 cm Yukarıda verilenlere göre, sin(ACB) kaçtır? (Öncelikle (BC)'yi bulmaya ne dersin?) B)- 456 125% C ABC üçgeninde m(BAC) = 120° 13 = 4 cm C) 57 D) 2√19 19 19 1²=36+6 -¹2.4.6. 52 24 7 N 3√ 23 23
149 = 64 + x ² = 2.8.X. COS60
144= 64+x²
8x
X (X-8) = 80
ONOMETRİ-3
E
144
9. 22 ITEET BATIGNE ABC üçgeninde
80
B
Ta
O
12
A) — 1
60°
8
|AB| = 12 cm
|AC| = 8 cm
2
60
J5
cos²a-sin² a = cos2a olduğuna göre, cos2a
kaçtır?
Cos 60%
B) C) D) /
6
01.
E)
45
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
149 = 64 + x ² = 2.8.X. COS60 144= 64+x² 8x X (X-8) = 80 ONOMETRİ-3 E 144 9. 22 ITEET BATIGNE ABC üçgeninde 80 B Ta O 12 A) — 1 60° 8 |AB| = 12 cm |AC| = 8 cm 2 60 J5 cos²a-sin² a = cos2a olduğuna göre, cos2a kaçtır? Cos 60% B) C) D) / 6 01. E) 45
2.
A)
A
1
B)
12 <
ABCD dik yamuk
[BC] L [AB]
10 [AB] // [DC]
m(CAD) = x
|DC| = 8 cm
|BC| = 10 cm
imsiqot xadAB| = 12 cm og snupul
8
Yukarıdaki verilere göre, tanx değeri kaçtır?
18
20
25
37
37
37
C)
b
21
37
C
D
B
D)
E)
31
37
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
2. A) A 1 B) 12 < ABCD dik yamuk [BC] L [AB] 10 [AB] // [DC] m(CAD) = x |DC| = 8 cm |BC| = 10 cm imsiqot xadAB| = 12 cm og snupul 8 Yukarıdaki verilere göre, tanx değeri kaçtır? 18 20 25 37 37 37 C) b 21 37 C D B D) E) 31 37
27.
B
A
D
E
D) sin18° cos36°
B) 2cos54°
36%
ABC ve DEC dik üçgen, [BA] [AC], [DE] 1 [BC]
|AD| = 1 birim, |BE|- |EC| = 1 birim, m(ACB) = 36°
olduğuna göre, |DC| aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2sin18°
C) 4sin36°
C
E) cos18° sin36°
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
27. B A D E D) sin18° cos36° B) 2cos54° 36% ABC ve DEC dik üçgen, [BA] [AC], [DE] 1 [BC] |AD| = 1 birim, |BE|- |EC| = 1 birim, m(ACB) = 36° olduğuna göre, |DC| aşağıdakilerden hangisidir? A) 2sin18° C) 4sin36° C E) cos18° sin36°