Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Soruları

3/1°
4
12
=x
y
tor
100
1+ tan
2
Yukandaki merkezil birim çemberdex=-1, y = -1 doğru-
lan ve san renk ile boyah ABC Oggeni verilmiştir.
D).
Bu verilere göre, ABC üçgeninin alanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Eton
B)
ton
1
sina + Cos
2
1.46
2
cota-1
2
sina cosa
2
11-ton
1 1
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
3/1° 4 12 =x y tor 100 1+ tan 2 Yukandaki merkezil birim çemberdex=-1, y = -1 doğru- lan ve san renk ile boyah ABC Oggeni verilmiştir. D). Bu verilere göre, ABC üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Eton B) ton 1 sina + Cos 2 1.46 2 cota-1 2 sina cosa 2 11-ton 1 1
1.- 4. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplandırınız.
dir?
plesny dimontonogin sagib matoning molitey hogab
A) sin15°
noviedol dhtomonoglu
75 totno iusmonog
115
plud intolestumcidon Ascottir?
monoght mation A) IOKI
alte
L
diriniz 2. B noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisi.
2
i
A) (cos75°, sin75°)
C) (cos15°, sin15°)
1. A noktasının koordinatları aşağıdakilerden han-
gisidir?
B) (cos60°, sin60°)
D) (sin75°, cos75°)al
E) (sin20°, cos20°)
uncoogin in
B) cos15°
D) cos345°
tir?
therm
A) IMNI
3. sin120° değeri aşağıdakilerden hangisine eşit-
B) JOLI
B) JONI
E) sin350°
D) JONI
Tu elizA
4. cos240° değeri aşağıdakilerden hangisine eşit-
minion b
D)-IMNI
Csin345°
E) |MN|
C) IKLI
Ahtome
118
THEL
E)-IONI
C) JOMI
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
1.- 4. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplandırınız. dir? plesny dimontonogin sagib matoning molitey hogab A) sin15° noviedol dhtomonoglu 75 totno iusmonog 115 plud intolestumcidon Ascottir? monoght mation A) IOKI alte L diriniz 2. B noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisi. 2 i A) (cos75°, sin75°) C) (cos15°, sin15°) 1. A noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- gisidir? B) (cos60°, sin60°) D) (sin75°, cos75°)al E) (sin20°, cos20°) uncoogin in B) cos15° D) cos345° tir? therm A) IMNI 3. sin120° değeri aşağıdakilerden hangisine eşit- B) JOLI B) JONI E) sin350° D) JONI Tu elizA 4. cos240° değeri aşağıdakilerden hangisine eşit- minion b D)-IMNI Csin345° E) |MN| C) IKLI Ahtome 118 THEL E)-IONI C) JOMI
2.
D
B
A) cot²x
E
A
D) sin2x-cosx
X
B) sec²x
Yandaki şekilde
[DB] L [BC],
[BC] L [AC],
[AB] [EC] ve
m(ACE) = x
olduğuna göre, AEC üç-
geninin alanının DBC üç-
C geninin alanına oranı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
C) tan²x-sin²x
E) cosec²x
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
2. D B A) cot²x E A D) sin2x-cosx X B) sec²x Yandaki şekilde [DB] L [BC], [BC] L [AC], [AB] [EC] ve m(ACE) = x olduğuna göre, AEC üç- geninin alanının DBC üç- C geninin alanına oranı aşa- ğıdakilerden hangisidir? C) tan²x-sin²x E) cosec²x
10. A
0
B
A) 3√2
gk
gk
a
E
K
+
D) √3
k
a
B)
0
C
ABC üçgeninin alanı EDC üçgeninin alanının 10 katıdır.
Yukarıdaki verilere göre,
tane
değeri kaçtır?
cose
C) 2√3
5
F
√15
2
ABC bir dik üçgen,
AB LBF
ED LAC
|BE| = |EC|
m(ACF) = 0
E)
3√2
5
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
10. A 0 B A) 3√2 gk gk a E K + D) √3 k a B) 0 C ABC üçgeninin alanı EDC üçgeninin alanının 10 katıdır. Yukarıdaki verilere göre, tane değeri kaçtır? cose C) 2√3 5 F √15 2 ABC bir dik üçgen, AB LBF ED LAC |BE| = |EC| m(ACF) = 0 E) 3√2 5
10.
mstineb
A) 2
- Ay
AXoublo
*
B) 3
O
B
45°
ons gjesu smlo F Sin
imipe runingeb nelo
C) 4
C
Yukarıdaki şekilde; AC ve OB doğruları B noktasında kesiş-
mektedir.
m(OCA) = 45° ve |CB| = 2|BA| olduğuna göre, OB doğru-
sunun eğimi kaçtır?
X
D)
on igit
N/W
n
+13
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
10. mstineb A) 2 - Ay AXoublo * B) 3 O B 45° ons gjesu smlo F Sin imipe runingeb nelo C) 4 C Yukarıdaki şekilde; AC ve OB doğruları B noktasında kesiş- mektedir. m(OCA) = 45° ve |CB| = 2|BA| olduğuna göre, OB doğru- sunun eğimi kaçtır? X D) on igit N/W n +13
9
12.
A F 6
A) arctan
ABCD dikdörtgen,
|EA| = x birim, |KB| = 2 birim, IFK) = 6 birim,
|DC| = 11 birim, m (FEK) = a
Buna göre, a açısı aşağıdakilerden hangisi
ifade edilebilir?
9
3
(-). |+arctan (²)
6
X
B) 2arctan - arctan
-
C) 3arctan
11
11
X
E) arctan| (11)
(31)
arctan
(3-3)
D) arctan| (9-)5 |— arctan (3)
X
K 2 B
2arctan
(3)
P(m.
Bun
E
11.
2.
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
9 12. A F 6 A) arctan ABCD dikdörtgen, |EA| = x birim, |KB| = 2 birim, IFK) = 6 birim, |DC| = 11 birim, m (FEK) = a Buna göre, a açısı aşağıdakilerden hangisi ifade edilebilir? 9 3 (-). |+arctan (²) 6 X B) 2arctan - arctan - C) 3arctan 11 11 X E) arctan| (11) (31) arctan (3-3) D) arctan| (9-)5 |— arctan (3) X K 2 B 2arctan (3) P(m. Bun E 11. 2.
X
X
I. konum
Yukarıdaki şekilde, I. konumdaki ok biraz daha ge-
rilerek II. konuma getiriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) siny < sinx
C) tany < tanx
II. konum
E) sinx = siny
B) cosx < cosy
D) cotx < coty
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
X X I. konum Yukarıdaki şekilde, I. konumdaki ok biraz daha ge- rilerek II. konuma getiriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) siny < sinx C) tany < tanx II. konum E) sinx = siny B) cosx < cosy D) cotx < coty
onlar - 2
AYT
i şekil-
renge
A
I
osi
B
SORU BİZDEN
A
H 6
Buna göre,
D
1
cosa
DU
8
α
kaçtır?
ÇÖZÜM SIZDEN
ÖRNEK SORU
ABC üçgen
[AD] açıortay
[DH] 1 [AB]
|DH| = 6 birim
|DC| = 8 birim
m(ACB) =
3
ABC dik üçgen
[BD] [AC]
[AB] [BC]
1. UNITE
Gem
Etkinlik
Amacı
Ya
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
onlar - 2 AYT i şekil- renge A I osi B SORU BİZDEN A H 6 Buna göre, D 1 cosa DU 8 α kaçtır? ÇÖZÜM SIZDEN ÖRNEK SORU ABC üçgen [AD] açıortay [DH] 1 [AB] |DH| = 6 birim |DC| = 8 birim m(ACB) = 3 ABC dik üçgen [BD] [AC] [AB] [BC] 1. UNITE Gem Etkinlik Amacı Ya
waz de
Shrink
ifadesinin
Soru 10
Soru α + B =
a
T
4
cos (3a +43) =
4
=11
5
olduğuna göre, tan(7a + 6B) ifadesinin so-
nucu kaçtır?
3
3
3
A) - B) C) D) 81
E)
-
4
4
C) cosec²x
Soru 14
E
IT
el
1-31
1-2 sin² a
sina-cosa
ifadesinin en s
A) sinta
+
D) sin
OT
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
waz de Shrink ifadesinin Soru 10 Soru α + B = a T 4 cos (3a +43) = 4 =11 5 olduğuna göre, tan(7a + 6B) ifadesinin so- nucu kaçtır? 3 3 3 A) - B) C) D) 81 E) - 4 4 C) cosec²x Soru 14 E IT el 1-31 1-2 sin² a sina-cosa ifadesinin en s A) sinta + D) sin OT
TRIGONOMETRİ (I. Bölüm)
Trigonometrik Özdeşlikler
17.
sina
Cosa
+
1 - tana 1 - cota
1
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -1
D) cosa
B) 0
E) -sina
C) cota
20. x+y=
2
tan
eşitliği verili
olm:
Buna göre
aşağıdaki
1
A)
k
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
TRIGONOMETRİ (I. Bölüm) Trigonometrik Özdeşlikler 17. sina Cosa + 1 - tana 1 - cota 1 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -1 D) cosa B) 0 E) -sina C) cota 20. x+y= 2 tan eşitliği verili olm: Buna göre aşağıdaki 1 A) k
ink=3x
3x
BC/ kaç 4-9x
3
2
X
46
8.
A)
arcsin (3x) = arccos(
olduğuna göre, pozitif x değeri kaçtır?
1
37
X
2
D)
nobielidebipses ieinsistia ingob ninnslysz
3
Posr
√37
d> 6 (A
2
B)
√37
dos (8
2
370 (5
(x3)200 = d
E) -
3
161 = 0
37
C)
-
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
ink=3x 3x BC/ kaç 4-9x 3 2 X 46 8. A) arcsin (3x) = arccos( olduğuna göre, pozitif x değeri kaçtır? 1 37 X 2 D) nobielidebipses ieinsistia ingob ninnslysz 3 Posr √37 d> 6 (A 2 B) √37 dos (8 2 370 (5 (x3)200 = d E) - 3 161 = 0 37 C) -
2.
B
Şekildeki ABC üçgeninde,
|BD|
|AD| = |DC| =
2
m(ACB) = x
m(BAC) = y
olduğuna göre,
A) -3
B) –
tanx
tany
A
3
D
oranı kaçtır?
C)
-13
C
D) 1/1/2
✔FEN BİLİMLERİ
E) 3
4.
cot
işle
A)
5.
www.fenbilimleri.
EĞİTİM CİDDİ KURUM
www.fenbilimle
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
2. B Şekildeki ABC üçgeninde, |BD| |AD| = |DC| = 2 m(ACB) = x m(BAC) = y olduğuna göre, A) -3 B) – tanx tany A 3 D oranı kaçtır? C) -13 C D) 1/1/2 ✔FEN BİLİMLERİ E) 3 4. cot işle A) 5. www.fenbilimleri. EĞİTİM CİDDİ KURUM www.fenbilimle
8.
I. y = xcosx
II. y = tanx + cotx
III. y = x² + sinx
Yukarıda verilen trigonometrik fonksiyonlardan hangi-
lerinin grafikleri orijine göre simetriktir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
8. I. y = xcosx II. y = tanx + cotx III. y = x² + sinx Yukarıda verilen trigonometrik fonksiyonlardan hangi- lerinin grafikleri orijine göre simetriktir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
C
11
S (216
olduğuna göre, (5-4f(2-x)) dx integralinin eşiti aşağı-
dakilerden hangisidir?
(2f (x) - 3) dx = g(x)
bu torz nasıl yapılıyor?
A) 2g(2-x) -x + C
C) g(2-x) - 9x + c
13x+g(2-x)
2
+ C
B) -
D) 4g(2-x) - 7x + c
E) 2g(2-x)+ 13x + c
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
C 11 S (216 olduğuna göre, (5-4f(2-x)) dx integralinin eşiti aşağı- dakilerden hangisidir? (2f (x) - 3) dx = g(x) bu torz nasıl yapılıyor? A) 2g(2-x) -x + C C) g(2-x) - 9x + c 13x+g(2-x) 2 + C B) - D) 4g(2-x) - 7x + c E) 2g(2-x)+ 13x + c
ÖSYM
Örnek: 9
T
0<x< olmak üzere,
A) √2
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, tan(x) değeri kaçtır?
1
cos
sec (x) - 1
2
2
B)√√√3
3
sec (x) + 1
cos
C) √5
3
A
Cos
91
2
6c² = 1-c+c-c²2
7c² = 1
1-2
2c
1
cos³x = 14/12
3 c
1+C
cos
D) √6
E)√7
(2017/LYS)
Cosx=1
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
ÖSYM Örnek: 9 T 0<x< olmak üzere, A) √2 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, tan(x) değeri kaçtır? 1 cos sec (x) - 1 2 2 B)√√√3 3 sec (x) + 1 cos C) √5 3 A Cos 91 2 6c² = 1-c+c-c²2 7c² = 1 1-2 2c 1 cos³x = 14/12 3 c 1+C cos D) √6 E)√7 (2017/LYS) Cosx=1
5. 0<x
6.
0<x< olmak üzere,
cos (are sin)
T
A)
ifadesinin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangi-
sidir?
Cos (x)
x² - 1
X
√₁-x²
X
D) -
Sinxe1
B)
1 = X
sinx
X
√1-x²
orcsine
E)
C)
√1-x²
X
B
X
√1-x²
112/2
v
56
Geometri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
5. 0<x 6. 0<x< olmak üzere, cos (are sin) T A) ifadesinin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangi- sidir? Cos (x) x² - 1 X √₁-x² X D) - Sinxe1 B) 1 = X sinx X √1-x² orcsine E) C) √1-x² X B X √1-x² 112/2 v 56