Trigonometrik Fonksiyonlar Soruları

4
A
a
A) 1
E
Blok C 2K 0,
O, ve O₂ merkezli yanm çemberler verilmiştir. Eve F nok-
taları teğet ve O, merkezli çemberin yarıçapı O, merkez-
ti çemberin yarıçapının iki katıdır.
Buna göre, coseca değeri kaçtır?
B) 2
12k
C) 3
D) 4
D
E) 5
Öğreten Test
1. 1. cos1500
II. sin(185).c
III. tan(125°) +
ifadelerinin is
gisidir?
A)
D)
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
4 A a A) 1 E Blok C 2K 0, O, ve O₂ merkezli yanm çemberler verilmiştir. Eve F nok- taları teğet ve O, merkezli çemberin yarıçapı O, merkez- ti çemberin yarıçapının iki katıdır. Buna göre, coseca değeri kaçtır? B) 2 12k C) 3 D) 4 D E) 5 Öğreten Test 1. 1. cos1500 II. sin(185).c III. tan(125°) + ifadelerinin is gisidir? A) D)
3. Sın
20221905
16. x = [0, 2π] olmak üzere,
3sin²x-cos²x = 3
(3 Sinx - cos x). (35,5x+ 2000) =
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? (c)
3π
A) 31
D) 2T
B) T
With wis
Patat
C)
3π
2
T
X
E) 5770
2
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
3. Sın 20221905 16. x = [0, 2π] olmak üzere, 3sin²x-cos²x = 3 (3 Sinx - cos x). (35,5x+ 2000) = eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? (c) 3π A) 31 D) 2T B) T With wis Patat C) 3π 2 T X E) 5770 2
PE
16. (TARAMA SORUSU)
Bir ABC üçgeninin kenarları arasında.
a-b
b+c a+b
bağıntısı olduğuna göre, m(A) kaç derecedir?
B) 30
D) 90
A) 15
a-b
C) 60
C
180-(
Q+b+c=NO
945-180- C
E) 120
b+c=180-a
180-a
Benzer soru:
Çeşit kenar ABC üçgeninin kenarları arasında,
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
PE 16. (TARAMA SORUSU) Bir ABC üçgeninin kenarları arasında. a-b b+c a+b bağıntısı olduğuna göre, m(A) kaç derecedir? B) 30 D) 90 A) 15 a-b C) 60 C 180-( Q+b+c=NO 945-180- C E) 120 b+c=180-a 180-a Benzer soru: Çeşit kenar ABC üçgeninin kenarları arasında,
-obect=
31/12/2
Fana.cota 8
1
olduğuna göre, sin2a + cos2a değeri kaçtır?
(tana_cota) 3³8
A) 2/1/2
C)=1/22
D) 20
<X₁y >= x ² + y ²³+3₂ (x + y ) + xy _ 1 x - y)²
xy
xy
5.
a dar açı olmak üzere reel sayılarda
<x, y> = x³ + y² + 3(x + y)
işlemi tanımlanıyor. (tona-cotal²³
<tana, cota> = 8
2/3
B) //
E) 1
X
8.
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
-obect= 31/12/2 Fana.cota 8 1 olduğuna göre, sin2a + cos2a değeri kaçtır? (tana_cota) 3³8 A) 2/1/2 C)=1/22 D) 20 <X₁y >= x ² + y ²³+3₂ (x + y ) + xy _ 1 x - y)² xy xy 5. a dar açı olmak üzere reel sayılarda <x, y> = x³ + y² + 3(x + y) işlemi tanımlanıyor. (tona-cotal²³ <tana, cota> = 8 2/3 B) // E) 1 X 8.
2.
a 0 olmak üzere,
12a-61+1-4a1-16-2al
|3a|-|-5a|
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) -4
B) -2
C) 1
D) 2
E) 4
3. |5x| -2x = ||x| + 4| + |-4x|
olduğuna göre, x kaçtır?
A) -6
B) -4
C) -2
D) 2
E) 4
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
2. a 0 olmak üzere, 12a-61+1-4a1-16-2al |3a|-|-5a| ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -4 B) -2 C) 1 D) 2 E) 4 3. |5x| -2x = ||x| + 4| + |-4x| olduğuna göre, x kaçtır? A) -6 B) -4 C) -2 D) 2 E) 4
05
13. Doğal sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları
f(x) = x²+x+1
f(x) + 1
g(x-1) + f(x), x≥2
g(x) =
f(x) +1
f(1) = 9 (0)
3+1
828112
6
72
B) 36
f
biçiminde tanımlanıyor.
S8+ (1)
Buna göre, g(1) + g(2) + g(3) toplamının değeri kaç-
tır?
A) 35
9-2+1
a
C
TEMEL MATEMATİK
, 0≤x<2
C) 38
AY
1
D) 39
@
14. Dik koordinat sisteminde y = x doğrusu ve y = f(x)
fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
9(0)+F(1)
y = f(x)
E) 40
909
169
819
y = x
A
78
128
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
05 13. Doğal sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları f(x) = x²+x+1 f(x) + 1 g(x-1) + f(x), x≥2 g(x) = f(x) +1 f(1) = 9 (0) 3+1 828112 6 72 B) 36 f biçiminde tanımlanıyor. S8+ (1) Buna göre, g(1) + g(2) + g(3) toplamının değeri kaç- tır? A) 35 9-2+1 a C TEMEL MATEMATİK , 0≤x<2 C) 38 AY 1 D) 39 @ 14. Dik koordinat sisteminde y = x doğrusu ve y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 9(0)+F(1) y = f(x) E) 40 909 169 819 y = x A 78 128
12. Dik koordinat düzleminde O(0, 0) noktası orijin olmak
üzere,
Paraf Yayınları
K(1, tan 62°)
L(cot 24°, 1)
noktaları veriliyor.
Oluşturulan KOL üçgeninde m(KOL) kaç derecedir?
A) 32
B) 36
C) 38
D) 48
E) 86
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
12. Dik koordinat düzleminde O(0, 0) noktası orijin olmak üzere, Paraf Yayınları K(1, tan 62°) L(cot 24°, 1) noktaları veriliyor. Oluşturulan KOL üçgeninde m(KOL) kaç derecedir? A) 32 B) 36 C) 38 D) 48 E) 86
1.
√2.
2
çözüm kümesi
u
cos2x =
A)
D)
π 3π
4
√3
denkleminin [0, 2π) aralığındaki
aşağıdakilerden hangisidir?
3π 5π
4
4
B)
3π 8л 9π
5
TEST - 62
C)
E) {
5π 7π
4' 6
π 7 9 15
18'8'8' 8 J
klemini sağlayan en küçük
4.
ınları
2 cos²x-1=
daki çözüm
A) (15°, 75
D
5. cos(4x-3
aralığında
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
1. √2. 2 çözüm kümesi u cos2x = A) D) π 3π 4 √3 denkleminin [0, 2π) aralığındaki aşağıdakilerden hangisidir? 3π 5π 4 4 B) 3π 8л 9π 5 TEST - 62 C) E) { 5π 7π 4' 6 π 7 9 15 18'8'8' 8 J klemini sağlayan en küçük 4. ınları 2 cos²x-1= daki çözüm A) (15°, 75 D 5. cos(4x-3 aralığında
2.
D)
A)
3x 8x 9x
4
9
5
cos 4x = -
5π
24
√3
2
pozitif x açısı kaç radyandır?
B)
7T
24
4
E)
C)
x 7x 9x 15m
8 8'8'8
denklemini sağlayan en küçük
17π
24
D)
19T
24
E) T
3. 7 cosx + 6 = -2 cosx - 3 denkleminin çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir? (KEZ)
sonuç yayınları
5. cos (4
aralığ
gisid
A)
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
2. D) A) 3x 8x 9x 4 9 5 cos 4x = - 5π 24 √3 2 pozitif x açısı kaç radyandır? B) 7T 24 4 E) C) x 7x 9x 15m 8 8'8'8 denklemini sağlayan en küçük 17π 24 D) 19T 24 E) T 3. 7 cosx + 6 = -2 cosx - 3 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? (KEZ) sonuç yayınları 5. cos (4 aralığ gisid A)
F
2238
5
E
6.
Yukarıda M merkezli daire biçimindeki karton iki eş par-
ça olacak biçimde kesilip aşağıdaki [AB] çaplı yarım
daire biçimindeki kartonun üzerine K ve L noktalarında
teğet olacak biçimde yerleştiriliyor.
A)
M
55
27
6
7
E D
R
M
8
D
Mr
B)
-41
27
Ō
AK
|LB| = 8 cm, |KLI = 41 cm, [PN] // [AB]
olduğuna göre, tan(RLN) değeri kaçtır? hog
P
M'
-55
41
L
D)
N
41
27
B
E)
Barış
-55
27
(TX
150
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
F 2238 5 E 6. Yukarıda M merkezli daire biçimindeki karton iki eş par- ça olacak biçimde kesilip aşağıdaki [AB] çaplı yarım daire biçimindeki kartonun üzerine K ve L noktalarında teğet olacak biçimde yerleştiriliyor. A) M 55 27 6 7 E D R M 8 D Mr B) -41 27 Ō AK |LB| = 8 cm, |KLI = 41 cm, [PN] // [AB] olduğuna göre, tan(RLN) değeri kaçtır? hog P M' -55 41 L D) N 41 27 B E) Barış -55 27 (TX 150
5.
A) x <y<t<z
Hot
B) x <z<y<t
y = tan200°
+6+79
z = cot224° +4926
t = cos340° +20
SY TOAT 18AL
Yukarıda verilen x, y, z, t sayılarının küçükten
büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
z<y<x<t-
(Gin20
X = sin 160°
D) y<x<z<t
E) t<z<y<x
6360
110.28.
160
(
Anle = 0800 = x <^< +62
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
5. A) x <y<t<z Hot B) x <z<y<t y = tan200° +6+79 z = cot224° +4926 t = cos340° +20 SY TOAT 18AL Yukarıda verilen x, y, z, t sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi- dir? z<y<x<t- (Gin20 X = sin 160° D) y<x<z<t E) t<z<y<x 6360 110.28. 160 ( Anle = 0800 = x <^< +62
3.
cos²15°
1+ sin15°
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A)-1
B) 1
C) 1+ cos15
D) 1 + sin15°
E) 1 - sin15°
2
co₂ ² α + smn²³x = 1
(0)
cou²a = 1 - sin²³α
1-sin's
1+sin 15
= 1 - sints) (15
lysinis
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
3. cos²15° 1+ sin15° ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A)-1 B) 1 C) 1+ cos15 D) 1 + sin15° E) 1 - sin15° 2 co₂ ² α + smn²³x = 1 (0) cou²a = 1 - sin²³α 1-sin's 1+sin 15 = 1 - sints) (15 lysinis
3.
Şekilde verilenlere göre,
A) √√33
5
UcDört
dir?
A) R
1.A 2.D 3.C
37
f(x) = secx
D)
E) √11
25 = 9 + 9 -2.3,305x
25-18 -18.cosa
B) 2√3
D) R-[-1, 1]
fonksiyonunun görüntü kümesi asagidiyo
C)-6
x² = 8 +
B) R - {0}
2
cosinüsün tersinin
Rangisi-
CR-(-1, 1)
E) R-{-1,0, 1}
A) sin(sinx
7.
olduğ
A) 5
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
3. Şekilde verilenlere göre, A) √√33 5 UcDört dir? A) R 1.A 2.D 3.C 37 f(x) = secx D) E) √11 25 = 9 + 9 -2.3,305x 25-18 -18.cosa B) 2√3 D) R-[-1, 1] fonksiyonunun görüntü kümesi asagidiyo C)-6 x² = 8 + B) R - {0} 2 cosinüsün tersinin Rangisi- CR-(-1, 1) E) R-{-1,0, 1} A) sin(sinx 7. olduğ A) 5
Açı Cinsinden Yazılması - I
tand
kaçtır?
EY
5
11 0<a<
<< olmak üzere,
2
majar
3T
2
COS +x) - sin(x - π)
+x).
sin(-x) cos
.
I
Os(-7
2
60
www
ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangi
sidir?
A) -1
B) 1
-D) cos²x C
-13
C) cotx
E) tanx
ST
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
Açı Cinsinden Yazılması - I tand kaçtır? EY 5 11 0<a< << olmak üzere, 2 majar 3T 2 COS +x) - sin(x - π) +x). sin(-x) cos . I Os(-7 2 60 www ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangi sidir? A) -1 B) 1 -D) cos²x C -13 C) cotx E) tanx ST
Trigonometrik Fonksiyonların İşaretleri
0.150
0<x<* vе X**
2
I. sinx - cosx < 0
+
II, cotx · cosx > 0
III. secx. cotx > 0
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
B) Yalnız II C) I ve II
E) II ve III
A) Yalnız I
D) I ve III
olmak üzere,
I borge
3.bo
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonların İşaretleri 0.150 0<x<* vе X** 2 I. sinx - cosx < 0 + II, cotx · cosx > 0 III. secx. cotx > 0 ifadelerinden hangileri daima doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III A) Yalnız I D) I ve III olmak üzere, I borge 3.bo
sin
10
8. Aşağıdaki şekilde f(x) = p tan(mx + n) fonksiyo
nunun (0, 3) aralığındaki grafiği verilmiştir.
0
y
3л
A) - 4B) - ²3
2
9
21
3л
X
Buna göre, m'nin alabileceği değerlerin çarp
mı kaçtır?
C) 1
D) 2
pt tan(mx +n)
Geometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
sin 10 8. Aşağıdaki şekilde f(x) = p tan(mx + n) fonksiyo nunun (0, 3) aralığındaki grafiği verilmiştir. 0 y 3л A) - 4B) - ²3 2 9 21 3л X Buna göre, m'nin alabileceği değerlerin çarp mı kaçtır? C) 1 D) 2 pt tan(mx +n)