Kosinüs-sinüs teoremleri Soruları

5.
imib Gels d
A
C
B
Mehmet defterine 7 br uzunluğunda [AB] çiziyor. Ar-
dından A noktasını merkez alarak 8 br yarıçaplı ve
B noktasını merkez alarak iki yay çizip yayların kesim
noktasını C olarak isimlendiriyor.
D) 12
Mehmet ABC üçgenini oluşturduğunda m (ACB) = 60°
olarak ölçüyor.
Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç br² olabilir?
A) 6√2
B) 5√3
C) 10
E) 10/3
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
5. imib Gels d A C B Mehmet defterine 7 br uzunluğunda [AB] çiziyor. Ar- dından A noktasını merkez alarak 8 br yarıçaplı ve B noktasını merkez alarak iki yay çizip yayların kesim noktasını C olarak isimlendiriyor. D) 12 Mehmet ABC üçgenini oluşturduğunda m (ACB) = 60° olarak ölçüyor. Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç br² olabilir? A) 6√2 B) 5√3 C) 10 E) 10/3
10.
B
nobrashion
B) 10
X
60°
sovileg
A
16
ABC bir üçgen
m(ABC) = 60°, |AC| = 14 cm, |BC| = 16 cm, |AB| = x
Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x in alabileceği değerler
toplamı kaç cm'dir?
A) 8
C) 12
14
lantic
C
D) 14
nolation 3/3
abnigiblog
agrop exelnev bebrisley
E) 16
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
10. B nobrashion B) 10 X 60° sovileg A 16 ABC bir üçgen m(ABC) = 60°, |AC| = 14 cm, |BC| = 16 cm, |AB| = x Yukarıdaki verilere göre, |AB| = x in alabileceği değerler toplamı kaç cm'dir? A) 8 C) 12 14 lantic C D) 14 nolation 3/3 abnigiblog agrop exelnev bebrisley E) 16
AYT Ritim Geometri
22.
Yukarıdaki yolun A noktasından oklarla gösterilen yön-
lerde aynı anda sabit hızlarla harekete başlayan otomo-
bil ve kamyon ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
60%
Otomobil ve kamyon sırasıyla AB ve AC doğrusal yolları
üzerinde hareket etmektedir. m(BAC) = 60° dir.
Otomobilin hızı dakikada 800 metredir.
Kamyonun hızı dakikada 300 metredir.
Bu iki aracın harekete başladıktan 3 dakika sonra ara-
larındaki en kısa yatay uzaklık a km ve başlangıçtan iti-
baren 7 dakika sonra aralarındaki en kısa yatay uzaklık
b km'dir.
●
●
Buna göre, a + b toplamı kaç km'dir?
A) 6,4 B) 7
C) 7,2
D) 7,6
E) 8
L
6
i
S
A
R
M
23.
24.
E
Ç
F
Şe
par
ala
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
AYT Ritim Geometri 22. Yukarıdaki yolun A noktasından oklarla gösterilen yön- lerde aynı anda sabit hızlarla harekete başlayan otomo- bil ve kamyon ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 60% Otomobil ve kamyon sırasıyla AB ve AC doğrusal yolları üzerinde hareket etmektedir. m(BAC) = 60° dir. Otomobilin hızı dakikada 800 metredir. Kamyonun hızı dakikada 300 metredir. Bu iki aracın harekete başladıktan 3 dakika sonra ara- larındaki en kısa yatay uzaklık a km ve başlangıçtan iti- baren 7 dakika sonra aralarındaki en kısa yatay uzaklık b km'dir. ● ● Buna göre, a + b toplamı kaç km'dir? A) 6,4 B) 7 C) 7,2 D) 7,6 E) 8 L 6 i S A R M 23. 24. E Ç F Şe par ala
ABCD dörtgen
[AC] açiortay
[AB] 1 [BC]
IABI= 6 cm
IADI = 12 cm
IBCI= 8 cm
ICDI = X
Sve (3 Sva (0)
(0
Yukarıdaki verilere göre, ICDI = x kaç cm dir?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 13
E) 15
3.
B
6
8
A
Lo
C
12
X
TYT-AYT GEOMETRİ
D
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
ABCD dörtgen [AC] açiortay [AB] 1 [BC] IABI= 6 cm IADI = 12 cm IBCI= 8 cm ICDI = X Sve (3 Sva (0) (0 Yukarıdaki verilere göre, ICDI = x kaç cm dir? A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 3. B 6 8 A Lo C 12 X TYT-AYT GEOMETRİ D
3)
A)
10000
a
DAO BA
nd 84 al
sina cosa
2
Shibmhid
D) 2 cos a
·X
B)
Şekildeki birim çemberin
içine çizilen OPA üçgeni-
nin alanının a türünden
eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
Cos a
2
8
et (8
sin a
C)
0100 snupublo 2
E) 2 sina
SP(A
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
3) A) 10000 a DAO BA nd 84 al sina cosa 2 Shibmhid D) 2 cos a ·X B) Şekildeki birim çemberin içine çizilen OPA üçgeni- nin alanının a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Cos a 2 8 et (8 sin a C) 0100 snupublo 2 E) 2 sina SP(A
EF üçgenlen
akışacak
riliyor ve
DEO
2.
A) 12
B
A) 18
B) 10
6
D
5
C) 9
ens
E
D) 8
7
E) 6
4. VIDEO
ABC üçgeninde, |DE| = 2-|AD| = 8 cm
|BD| = 6 cm, |BE| = 5 cm
|EC| = 7 cm, |AC| = x
Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir?
B) 16
C) 14 D) 12
C
ens Yayınları
E) 10
4. VIDEO
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
EF üçgenlen akışacak riliyor ve DEO 2. A) 12 B A) 18 B) 10 6 D 5 C) 9 ens E D) 8 7 E) 6 4. VIDEO ABC üçgeninde, |DE| = 2-|AD| = 8 cm |BD| = 6 cm, |BE| = 5 cm |EC| = 7 cm, |AC| = x Yukarıdaki verilere göre, |AC| = x kaç cm dir? B) 16 C) 14 D) 12 C ens Yayınları E) 10 4. VIDEO
31. Dört tane eş çita, uçlarından birbirine menteşe ile tut-
turularak Şekil 1'deki ABCD eşkenar dörtgeni oluştu-
rulmuştur.
B
Bl
60
Şekil 1
Çıtalara, Şekil 1'deki ok yönlerinde kuvvet uygula-
narak, Şekil 2'deki A'B'C'D' eşkenar dörtgeni elde
elde edilmiştir.
A'
120
C
Şekil 2
m(BAD) = 60°
m(B'A'D')=
D
= 120⁰
D'
32.
olduğuna göre, ABCD eşkenar dörtgenin alanı
A'B'C'D' eşkenar dörtgeninin alanının kaç ka-
tidir?
AM
B) √2 C) √3 D) √2
E) 3
Bir kena
kenar u
ki örtü
ü
DENİZİ
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
31. Dört tane eş çita, uçlarından birbirine menteşe ile tut- turularak Şekil 1'deki ABCD eşkenar dörtgeni oluştu- rulmuştur. B Bl 60 Şekil 1 Çıtalara, Şekil 1'deki ok yönlerinde kuvvet uygula- narak, Şekil 2'deki A'B'C'D' eşkenar dörtgeni elde elde edilmiştir. A' 120 C Şekil 2 m(BAD) = 60° m(B'A'D')= D = 120⁰ D' 32. olduğuna göre, ABCD eşkenar dörtgenin alanı A'B'C'D' eşkenar dörtgeninin alanının kaç ka- tidir? AM B) √2 C) √3 D) √2 E) 3 Bir kena kenar u ki örtü ü DENİZİ
2.
B
5
A
45°
B) 5
4√2
C
B
A
non cnus
45°
5
4√2
Kenarları 4√2 birim ve 5 birim olan ABC üçgeninde
m(A) = 45° dir.
Bu şarta uygun iki tane farklı üçgen olduğuna göre,
bu üçgenlerin çevreleri farkı kaç birim olabilir?
A) 6
C) 4
D) 2√2
C
E) √2
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
2. B 5 A 45° B) 5 4√2 C B A non cnus 45° 5 4√2 Kenarları 4√2 birim ve 5 birim olan ABC üçgeninde m(A) = 45° dir. Bu şarta uygun iki tane farklı üçgen olduğuna göre, bu üçgenlerin çevreleri farkı kaç birim olabilir? A) 6 C) 4 D) 2√2 C E) √2
AYT
AYT
Geometri
B
2√3
A
E
İKİZKENAR ÜCGEN
EŞKENAR ÜÇGEN
D
X
C
ABC bir eşkenar
üçgen
AB 1 BD
|BD| = |AC|
|BE| = 2√√3 br
Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç birimdir?
A) 2
B) √6 C) 2√2 D) 3
E) 2√3
10.
Y
A
64+
11.
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
AYT AYT Geometri B 2√3 A E İKİZKENAR ÜCGEN EŞKENAR ÜÇGEN D X C ABC bir eşkenar üçgen AB 1 BD |BD| = |AC| |BE| = 2√√3 br Yukarıdaki verilere göre, |DC| = x kaç birimdir? A) 2 B) √6 C) 2√2 D) 3 E) 2√3 10. Y A 64+ 11.
m(ABC) = m(DAC) olacak biçimde
üzerinde bir D noktası alalım.
ADB açısının ölçüsü 70 olduğuna göre, BAC
açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 85
DD110
B) 90
E) 116
C) 100
D.
Bir ABC üçgeninde |AE| = |DC| ve |EC| = |BD| ola-
cak şekilde E E [AC] ve D E [BC] işaretleniyor.
A) 50 B) 60
m(EDC) + m(DEC) = 140° olduğuna göre,
ABC açısının ölçüsü kaç derecedir?
C) 70 D) 75 E) 85
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
m(ABC) = m(DAC) olacak biçimde üzerinde bir D noktası alalım. ADB açısının ölçüsü 70 olduğuna göre, BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 85 DD110 B) 90 E) 116 C) 100 D. Bir ABC üçgeninde |AE| = |DC| ve |EC| = |BD| ola- cak şekilde E E [AC] ve D E [BC] işaretleniyor. A) 50 B) 60 m(EDC) + m(DEC) = 140° olduğuna göre, ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? C) 70 D) 75 E) 85
5:08 0.08
A) 2√3
H
B) 3√3 C) 4√3
[CALL (BA)
100)
08
BOLL (08)
12. Aziz Bey'in evinin; işyerine, alışveriş merkezine ve hasta-
mo neye olan konumu aşağıdaki krokide verilmiştir.
m(HEI) = m(AEI) = 60°
Hastane
E
Ev
60%60°
60elo stelhov blebnoxuy
A
E (AC
Alışveriş merkezi
E) 2
İş yeri
Aziz Bey'in evi ile alışveriş merkezinin arasındaki uzak-
lık 1 km, hastane ile arasındaki uzaklık 0,6 km, iş yeri
ile arasındaki uzaklık 1,6 km olduğuna göre, hastane,
işyeri ve alışveriş merkezinin oluşturduğu üçgenin
çevresi kaç km dir?
A) 6,4
B) 5,6
C) 5
D) 4,8
E) 4,2
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
5:08 0.08 A) 2√3 H B) 3√3 C) 4√3 [CALL (BA) 100) 08 BOLL (08) 12. Aziz Bey'in evinin; işyerine, alışveriş merkezine ve hasta- mo neye olan konumu aşağıdaki krokide verilmiştir. m(HEI) = m(AEI) = 60° Hastane E Ev 60%60° 60elo stelhov blebnoxuy A E (AC Alışveriş merkezi E) 2 İş yeri Aziz Bey'in evi ile alışveriş merkezinin arasındaki uzak- lık 1 km, hastane ile arasındaki uzaklık 0,6 km, iş yeri ile arasındaki uzaklık 1,6 km olduğuna göre, hastane, işyeri ve alışveriş merkezinin oluşturduğu üçgenin çevresi kaç km dir? A) 6,4 B) 5,6 C) 5 D) 4,8 E) 4,2
6.
B
600
C
60
9
XU2
2x: 324
2x² = 96
x² =u8 +3
x² = S
ABCD kirişler dörtgeni, ABD eşkenar üçgen,
|CD| = 9 cm, |BC| = 4 cm dir.
Yukarıdaki verilere göre, IACI kaç cm'dir?
A) 3√3
B) 6
C) 6√2
D) 12
E) 13
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
6. B 600 C 60 9 XU2 2x: 324 2x² = 96 x² =u8 +3 x² = S ABCD kirişler dörtgeni, ABD eşkenar üçgen, |CD| = 9 cm, |BC| = 4 cm dir. Yukarıdaki verilere göre, IACI kaç cm'dir? A) 3√3 B) 6 C) 6√2 D) 12 E) 13
en küçü-
- d nin
E) 64
128
65
5 69
31.
sa
2 3
4
S
B) 16
A
3
5 cm
60°
A
8 cm
Yukarıdaki görselde, kolları 5 cm ve 8 cm olan pergelin
A ucu 15 cm lik cetvelin 8 cm göstergesinin üzerine sa-
bitleniyor.
B
10 11 12 13 14 15
Pergelin kolları arasındaki açı 60° olduğuna göre, B
ucunun değebileceği cetvel üzerindeki numaralan-
dırılmış göstergelerin toplamı kaçtır?
A) 15
C) 17
D) 18
E) 20
33.
Analitik düzlemc
Buna göre, orji
çaya bölen doğ
gisidir?
A) x = y
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
en küçü- - d nin E) 64 128 65 5 69 31. sa 2 3 4 S B) 16 A 3 5 cm 60° A 8 cm Yukarıdaki görselde, kolları 5 cm ve 8 cm olan pergelin A ucu 15 cm lik cetvelin 8 cm göstergesinin üzerine sa- bitleniyor. B 10 11 12 13 14 15 Pergelin kolları arasındaki açı 60° olduğuna göre, B ucunun değebileceği cetvel üzerindeki numaralan- dırılmış göstergelerin toplamı kaçtır? A) 15 C) 17 D) 18 E) 20 33. Analitik düzlemc Buna göre, orji çaya bölen doğ gisidir? A) x = y
1.
81 3
2.
6
B
A) 3√5
A OBA
60°
ob Anuno
nip
9
DİK ÜÇGENLER
X
C
'mo pax x = [OH
bisbrcluy
Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm'dir?
B) 2√13 C) 3√6
D) 3√7
ABC bir üçgen
m(A)
|AB| = 6 cm
|AC| = 9 cm
livsb moeps id ris
had nebnic
= = 60°
&
E) 5√3
ABCD bir dörtgen
ell [AB] 1 [BC] m 8
paroxistextier imeb [DC] 1 [BC]
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
1. 81 3 2. 6 B A) 3√5 A OBA 60° ob Anuno nip 9 DİK ÜÇGENLER X C 'mo pax x = [OH bisbrcluy Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm'dir? B) 2√13 C) 3√6 D) 3√7 ABC bir üçgen m(A) |AB| = 6 cm |AC| = 9 cm livsb moeps id ris had nebnic = = 60° & E) 5√3 ABCD bir dörtgen ell [AB] 1 [BC] m 8 paroxistextier imeb [DC] 1 [BC]
2.
ABC bir dik üçgen
ABD bir üçgen
[AD] [BC] = {E}
|AB| = 14 cm
|AD| = 18 cm
|BC| = 3|AC|
Şekildeki verilere göre, taralı ABD üçgeninin alanı kaç
cm² dir?
B
A) 28
11
D
B) 32
A
E
#
C) 36
1
C
D) 42
E) 56
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
2. ABC bir dik üçgen ABD bir üçgen [AD] [BC] = {E} |AB| = 14 cm |AD| = 18 cm |BC| = 3|AC| Şekildeki verilere göre, taralı ABD üçgeninin alanı kaç cm² dir? B A) 28 11 D B) 32 A E # C) 36 1 C D) 42 E) 56
endemik
12.
2
Buna
A
D)
SAL
pri
singa
13x
B)
7/2
B) 30
1
D
180-49
Jasl
1
K
KO
ABC dik üçgen √2 |BC| = √3|DC
PORTOSA
m(ABC) = 3m(BCD)
Kaçtır?
C) 45
3
A
Buna göre, ACD açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 15
E) 75
KATT
C)
sinha
sin32
(23
D) 60
7/3
Geometri
Kosinüs-sinüs teoremleri
endemik 12. 2 Buna A D) SAL pri singa 13x B) 7/2 B) 30 1 D 180-49 Jasl 1 K KO ABC dik üçgen √2 |BC| = √3|DC PORTOSA m(ABC) = 3m(BCD) Kaçtır? C) 45 3 A Buna göre, ACD açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 15 E) 75 KATT C) sinha sin32 (23 D) 60 7/3