Sosyal Davranış Soruları

21. Bilimsel veya felsefi bilginin amacı veya ideali her za-
man ve her yerde olanı, genel ve değişmez olanı, ge-
nel-geçer olanı bilmektir. Yine doğru bilginin en mü-
kemmel örneği olan bilimsel bilgiler, özellikle doğa bi-
limlerinin önermeleri, bilindiği gibi her zaman ve her
yerde geçerli olanı ifade eden yasalar şeklinde formü-
le edilirler. Galile'nin serbest düşme yasası şu önüm-
de bulunan özel taşın, şu anda 1/2 gt2 yasasına göre
oluştuğunu söylememektedir. Onun iddiası boşlukta
bütün cisimlerin her zaman sözü edilen yasaya göre
düştükleridir.
Bu parçada bilim ve felsefe ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi vurgulanmaktadır. Son
A) Aralarında karşılıklı etkileşim olduğu
B) Konuları benzer olduğu için benzer sonuca ulaş-
tıkları
C) Genel bilgilere ulaşma amacı güttükleri
D) Varlığı nesnel olarak açıkladıkları
E) Evrensel konuları ele aldıkları
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Sosyal Davranış
21. Bilimsel veya felsefi bilginin amacı veya ideali her za- man ve her yerde olanı, genel ve değişmez olanı, ge- nel-geçer olanı bilmektir. Yine doğru bilginin en mü- kemmel örneği olan bilimsel bilgiler, özellikle doğa bi- limlerinin önermeleri, bilindiği gibi her zaman ve her yerde geçerli olanı ifade eden yasalar şeklinde formü- le edilirler. Galile'nin serbest düşme yasası şu önüm- de bulunan özel taşın, şu anda 1/2 gt2 yasasına göre oluştuğunu söylememektedir. Onun iddiası boşlukta bütün cisimlerin her zaman sözü edilen yasaya göre düştükleridir. Bu parçada bilim ve felsefe ile ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi vurgulanmaktadır. Son A) Aralarında karşılıklı etkileşim olduğu B) Konuları benzer olduğu için benzer sonuca ulaş- tıkları C) Genel bilgilere ulaşma amacı güttükleri D) Varlığı nesnel olarak açıkladıkları E) Evrensel konuları ele aldıkları Diğer sayfaya geçiniz.
DENEME - 3
15. Gerçekliğin ne olduğu konusunda çoğunlukla ben-
zer düşüncelerde olan toplumlar; düşünmüyor ve
üretmiyor demektir. İnsanlığın gelişmesinin altında
yatan neredeyse tek gerçek vardır. Daima farklı
olanı arama merakı. Bilimin ve düşünmenin geliş-
mesini bu anlayışa borçluyuz.
Bu parçada düşünmenin hangi yönünden söz
edilmiştir?
AL Tüm insanlar için zorunlu olması
B) Farklı kaynaklardan beslenmesi
C) Çeşitli zorlukları barındırması
DI Belirli bir eğitimi gerektirmesi
E) Özgün ve yenilikçi olması
Felsefe
Sosyal Davranış
DENEME - 3 15. Gerçekliğin ne olduğu konusunda çoğunlukla ben- zer düşüncelerde olan toplumlar; düşünmüyor ve üretmiyor demektir. İnsanlığın gelişmesinin altında yatan neredeyse tek gerçek vardır. Daima farklı olanı arama merakı. Bilimin ve düşünmenin geliş- mesini bu anlayışa borçluyuz. Bu parçada düşünmenin hangi yönünden söz edilmiştir? AL Tüm insanlar için zorunlu olması B) Farklı kaynaklardan beslenmesi C) Çeşitli zorlukları barındırması DI Belirli bir eğitimi gerektirmesi E) Özgün ve yenilikçi olması
1