Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sosyal Değişme Soruları

15. Mach'a göre duyumlar tarafından alınan olaylar; sesler,
kokular ve tatlar gibi şeyler olarak sıralanabilir. Örneğin
fiziğin konusu, cisimler arasındaki ilişkiler değil duyumlar
arasındaki ilişkilerdir. Deney, bu duyumları çoğaltarak
gerçeği anlamamıza yardımcı olur. Böylece bilimi duyularla
sinirlayan Mach, bundan dolayı özellikle atom teorisine,
atomlar gözlenemez olduğu için karşı çıkar.
Bu parçada açıklanan görüşler, aşağıdaki felsefi
akımlardan hangisiyle benzerdir?
A) Rasyonalizm
B) Entüisyonizm
C Empirizm
D) Kritisizm
E) Fenomenoloji
Felsefe
Sosyal Değişme
15. Mach'a göre duyumlar tarafından alınan olaylar; sesler, kokular ve tatlar gibi şeyler olarak sıralanabilir. Örneğin fiziğin konusu, cisimler arasındaki ilişkiler değil duyumlar arasındaki ilişkilerdir. Deney, bu duyumları çoğaltarak gerçeği anlamamıza yardımcı olur. Böylece bilimi duyularla sinirlayan Mach, bundan dolayı özellikle atom teorisine, atomlar gözlenemez olduğu için karşı çıkar. Bu parçada açıklanan görüşler, aşağıdaki felsefi akımlardan hangisiyle benzerdir? A) Rasyonalizm B) Entüisyonizm C Empirizm D) Kritisizm E) Fenomenoloji
TYT / SOSYAL BİLİMLER
14
12. Dilthey, bir kavramı ya da eylemi anlamak için, içinde yaşa-
nilan kültüre ve tarihsel bağlama bakmak gerektiğini vurgu-
lamıştır. Kültürel yapı ise tarihsel bağlam içinde değişkenlik
gösterdiğinden kavramları veya insana ilişkin eylemleri
anlayabilmek ancak dönemin sosyal ve kültürel dokusuna
sizmak ile mümkündür.
Buna göre insan eylemlerinin anlaşılması aşağıdakiler-
den hangisine bağlıdır?
A) Toplumlar üstü bir yaklaşım göstermeye
B) Eyleme temel olan niyeti okumaya
C) Toplum yararına olan eylemleri temel almaya
D) Eylemi yapıldığı zaman diliminin yargılarıyla değerlen-
dirmeye
E) Eylemleri kültürden bağımsız değerlendirmeye
Felsefe
Sosyal Değişme
TYT / SOSYAL BİLİMLER 14 12. Dilthey, bir kavramı ya da eylemi anlamak için, içinde yaşa- nilan kültüre ve tarihsel bağlama bakmak gerektiğini vurgu- lamıştır. Kültürel yapı ise tarihsel bağlam içinde değişkenlik gösterdiğinden kavramları veya insana ilişkin eylemleri anlayabilmek ancak dönemin sosyal ve kültürel dokusuna sizmak ile mümkündür. Buna göre insan eylemlerinin anlaşılması aşağıdakiler- den hangisine bağlıdır? A) Toplumlar üstü bir yaklaşım göstermeye B) Eyleme temel olan niyeti okumaya C) Toplum yararına olan eylemleri temel almaya D) Eylemi yapıldığı zaman diliminin yargılarıyla değerlen- dirmeye E) Eylemleri kültürden bağımsız değerlendirmeye
35. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm kuğuların beyaz
olmasından çıkardığımız "Tüm kugular beyazdir.
sonucu, gelecekte göreceğimiz tüm kugularm beyaz
olacağını ifade eder. Ancak, bizgatecsöl henüz
yaşamadık ve gelecekte siyah bir kuğu görmeyeceğimizi
bilmiyoruz.
Karl Popperlih bugerekçeyle, pozitivist bilim
anlayışında karsi cıktığı temel ölçüt, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dogrulanabilirlik
B) Yanlışlanabilirlik
C) Uygulanabilirlik
D) Açıklanabilirlik
E) Sylanabilirlik
Felsefe
Sosyal Değişme
35. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm kuğuların beyaz olmasından çıkardığımız "Tüm kugular beyazdir. sonucu, gelecekte göreceğimiz tüm kugularm beyaz olacağını ifade eder. Ancak, bizgatecsöl henüz yaşamadık ve gelecekte siyah bir kuğu görmeyeceğimizi bilmiyoruz. Karl Popperlih bugerekçeyle, pozitivist bilim anlayışında karsi cıktığı temel ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir? A) Dogrulanabilirlik B) Yanlışlanabilirlik C) Uygulanabilirlik D) Açıklanabilirlik E) Sylanabilirlik
14.
"Varlık var olduğu içindir ki algı vardır.” (Aristoteles)
"Var olmak, algılanmış olmaktır." (Berkeley)
Aristoteles ve Berkeley'in bu özdeyişleri aşağıdaki
felsefe problemlerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
A) Varlığın belirli bir başlangıcı var mıdır?
B) Ozneden ayrı bir varlık alanı var mıdır?
c) Varlıkta değişme söz konusu mudur?
DI Varlık, belirli bir düzene bağlı mıdır?
E) Varlığın önceden belirlenmiş bir amacı var mıdır?
Felsefe
Sosyal Değişme
14. "Varlık var olduğu içindir ki algı vardır.” (Aristoteles) "Var olmak, algılanmış olmaktır." (Berkeley) Aristoteles ve Berkeley'in bu özdeyişleri aşağıdaki felsefe problemlerinden en çok hangisiyle ilgilidir? A) Varlığın belirli bir başlangıcı var mıdır? B) Ozneden ayrı bir varlık alanı var mıdır? c) Varlıkta değişme söz konusu mudur? DI Varlık, belirli bir düzene bağlı mıdır? E) Varlığın önceden belirlenmiş bir amacı var mıdır?
Parçaya göre, Diogenes'in ahlak anlayışı hak-
kinda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Etik yaşamın varlığını yadsımıştır.
B) Eylemlerde iyi niyeti yeterli görmüştür.
C) Eylemlerde kişisel hazları öncelemiştir.
D) Erdemli yaşamı ortak iradeye bağlamıştır.
E) isteklerini bastırmayı yaşamına temel yap-
mıştır.
15. Geldi çattı en son ölmek.
Ne bir yemiş ne bir çiçek,
Yaniyor güneşte petek;
Bütün bal arıda kaldı.
Bu dizeleri yazan şairin aşağıdakilerden han-
gisini öncelediği söylebilir?
A) Kuşkucu bakışı
B) Estetik tavrı
C) Dogmatik tutumu
D) Bilimsel sorgulamayı
E) Pozitivist yaklaşımı
Diğer sayfaya geçiniz
Felsefe
Sosyal Değişme
Parçaya göre, Diogenes'in ahlak anlayışı hak- kinda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Etik yaşamın varlığını yadsımıştır. B) Eylemlerde iyi niyeti yeterli görmüştür. C) Eylemlerde kişisel hazları öncelemiştir. D) Erdemli yaşamı ortak iradeye bağlamıştır. E) isteklerini bastırmayı yaşamına temel yap- mıştır. 15. Geldi çattı en son ölmek. Ne bir yemiş ne bir çiçek, Yaniyor güneşte petek; Bütün bal arıda kaldı. Bu dizeleri yazan şairin aşağıdakilerden han- gisini öncelediği söylebilir? A) Kuşkucu bakışı B) Estetik tavrı C) Dogmatik tutumu D) Bilimsel sorgulamayı E) Pozitivist yaklaşımı Diğer sayfaya geçiniz
2012 - YGS / SOS
37. Birçok toplumda geçerli olan "Çalmayacaksın!"
yaptırımı ile karşı karşıya olan bir birey, aşağıdaki
lerden hangisini yaptığında Kant'ın ödev ahlakına
uygun eylemde bulunmuş olur?
A) Onu koşulsuz bir buyruk olarak aldığında
B) Toplumun yararına olacak biçimde davrandığında
C) Doğruluğundan emin olduktan sonra
benimsediğinde
D) içinden gelen sese kulak verdiğinde
E) Mutlu olabilecek biçimde davrandığında
Felsefe
Sosyal Değişme
2012 - YGS / SOS 37. Birçok toplumda geçerli olan "Çalmayacaksın!" yaptırımı ile karşı karşıya olan bir birey, aşağıdaki lerden hangisini yaptığında Kant'ın ödev ahlakına uygun eylemde bulunmuş olur? A) Onu koşulsuz bir buyruk olarak aldığında B) Toplumun yararına olacak biçimde davrandığında C) Doğruluğundan emin olduktan sonra benimsediğinde D) içinden gelen sese kulak verdiğinde E) Mutlu olabilecek biçimde davrandığında
12. “Masa" kavramının herhangi bir nesnel gerçekliği yok-
tur. Bu kavram, insanların masa şeklindeki pek çok nes-
neye koydukları bir isimdir.
Bu parçada örneklendirilen Hristiyan felsefesine ne
ad verilir?
A) Rasyonalizm B) Kavram realizmi
C) Nominalizm
D) Konseptüalizm
E) Empirizm
Felsefe
Sosyal Değişme
12. “Masa" kavramının herhangi bir nesnel gerçekliği yok- tur. Bu kavram, insanların masa şeklindeki pek çok nes- neye koydukları bir isimdir. Bu parçada örneklendirilen Hristiyan felsefesine ne ad verilir? A) Rasyonalizm B) Kavram realizmi C) Nominalizm D) Konseptüalizm E) Empirizm
"Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin. Ortak bir çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz."
Popper'ın bu özdeyişi, bilginin en çok hangi yönü ile ilgilidir?
A) Kaynağıyla B) Sınırlarıyla C) İşleviyle D) Öğeleriyle E) Değeriyle
Felsefe
Sosyal Değişme
"Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin. Ortak bir çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz." Popper'ın bu özdeyişi, bilginin en çok hangi yönü ile ilgilidir? A) Kaynağıyla B) Sınırlarıyla C) İşleviyle D) Öğeleriyle E) Değeriyle
17. İbadetler, sadece biçimsel hareketlerden ibaret olmayıp
derin manevi anlamlar da taşımakta ve her biri değişik
biçim ve boyutlarda Yüce Allah ile bir bağ kurmaya
vesile olmaktadır. Günün belirli beş vaktinde kılınması
gerekli olan namaz, bunun en dikkat çeken
örneklerinden birini oluşturmaktadır. Öyle ki bir
kimsenin, namaz kılarken Yüce Allah'ın huzurunda
olduğu bilinciyle hareket etmesi ve tam bir teslimiyetle
O'na yönelmesi gerekmektedir.
Namazla ilgili bu hususu en iyi ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takva
B) Sidk
C) Feraset
D) Huşu
E) Tevekkur
17
Felsefe
Sosyal Değişme
17. İbadetler, sadece biçimsel hareketlerden ibaret olmayıp derin manevi anlamlar da taşımakta ve her biri değişik biçim ve boyutlarda Yüce Allah ile bir bağ kurmaya vesile olmaktadır. Günün belirli beş vaktinde kılınması gerekli olan namaz, bunun en dikkat çeken örneklerinden birini oluşturmaktadır. Öyle ki bir kimsenin, namaz kılarken Yüce Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle hareket etmesi ve tam bir teslimiyetle O'na yönelmesi gerekmektedir. Namazla ilgili bu hususu en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Takva B) Sidk C) Feraset D) Huşu E) Tevekkur 17
36. Neden iyilik yapmalıyım? Mutlu veya huzurlu olmak için
mi yoksa insanları mutlu etmek için mi? Birisi bana iyilik
yaparsa mutlu olurum, ben de onları mutlu etmeliyim
diye mi düşünüyorum? “İyilik yap, iyilik bul." demişler.
Asil neden bu mu? Ailem ve tüm tanıdıklarım başka-
larına iyilik yapmam gerektiğini söylüyor yoksa iyilik
yapmak toplumsal hayatın vazgeçilmezi mi?
Bu parçada ahlak felsefesinin hangi temel sorusu
üzerinde durulmaktadır?
A) Niçin erdemli olmak gerekir?
B) Ahlaki eylemin amacı nedir?
C) Evrensel ahlaktan söz edilebilir mi?
D) Ahlaki eylemde bulunurken özgür müyüz?
E) Ahlakla sorumluluk ilişkili midir?
Felsefe
Sosyal Değişme
36. Neden iyilik yapmalıyım? Mutlu veya huzurlu olmak için mi yoksa insanları mutlu etmek için mi? Birisi bana iyilik yaparsa mutlu olurum, ben de onları mutlu etmeliyim diye mi düşünüyorum? “İyilik yap, iyilik bul." demişler. Asil neden bu mu? Ailem ve tüm tanıdıklarım başka- larına iyilik yapmam gerektiğini söylüyor yoksa iyilik yapmak toplumsal hayatın vazgeçilmezi mi? Bu parçada ahlak felsefesinin hangi temel sorusu üzerinde durulmaktadır? A) Niçin erdemli olmak gerekir? B) Ahlaki eylemin amacı nedir? C) Evrensel ahlaktan söz edilebilir mi? D) Ahlaki eylemde bulunurken özgür müyüz? E) Ahlakla sorumluluk ilişkili midir?
A)
B)
C)
E
1
11. "Felsefe, çocukların eleştirel düşünebilmesine yardımcı
olacak en iyi derstir; onlara nedenleri değerlendirmeyi, fikir
savunmayı, bilgi kaynaklarını değerlendirmeyi ve
argümanların ve delillerin değerini biçmeyi diğer derslerden
daha iyi öğretebilir." (B. Russell)
Bu parçadan hareketle ulaşabileceğimiz en genel yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefe bireye öz bilinç ve sorumluluk duygusu kazandırır.
B) Felsefe insanın doğaya egemen olmasını sağlar.
C) Felsefe bireylere bilimsel yeterlilik kazandırır.
D) Felsefe sorgulayıcı ve analitik düşünme yeteneği
kazandırır.
E) Felsefe bireylere gündelik hayatında yarar sağlar.
Felsefe
Sosyal Değişme
A) B) C) E 1 11. "Felsefe, çocukların eleştirel düşünebilmesine yardımcı olacak en iyi derstir; onlara nedenleri değerlendirmeyi, fikir savunmayı, bilgi kaynaklarını değerlendirmeyi ve argümanların ve delillerin değerini biçmeyi diğer derslerden daha iyi öğretebilir." (B. Russell) Bu parçadan hareketle ulaşabileceğimiz en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Felsefe bireye öz bilinç ve sorumluluk duygusu kazandırır. B) Felsefe insanın doğaya egemen olmasını sağlar. C) Felsefe bireylere bilimsel yeterlilik kazandırır. D) Felsefe sorgulayıcı ve analitik düşünme yeteneği kazandırır. E) Felsefe bireylere gündelik hayatında yarar sağlar.
1