Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sosyal Kurumlar Soruları

değildir
afı olamaz
Iğu için bir
nun ve
hin ve
izi
15. Gazali, doğadaki nedenselliğe yönelik şüpheci bir
yaklaşım sergiler. Ona göre filozoflar, doğadaki düzeni
doğa yasası dedikleri ilkelerle açıklar. Buna göre
doğada olup biten hiçbir şey bu ilkelere aykırı olamaz.
Ancak Gazali için filozofların nedensellik dedikleri
şey,
terimlerin ve bu terimlere karşılık gelen nesnelerin
birbirini gerektirmesi değil, olayların birbiri ardı sıra
gelmesinden ibarettir. Çünkü ateş ile yanma arasındaki
ilişkiye bakıldığında ateşin yakmayabileceğini düşünmek
mantıksal olarak çelişkili değildir.
Gazali'nin bu parçada nedensellikle ilgili
düşüncesini aşağıdakilerden hangisi ifade
etmektedir?
A) Doğadaki her şey doğal nedenlerden meydana gelir.
B) Ayni koşullar altında hep aynı sonuçlar ortaya çıkar.
C) Neden sonuç ilişkisi tanrısal iradenin sonucudur.
D) Doğa denilen karmaşık yapıda, mucize veya rastlantı
söz konusu değildir.
E) Neden ve sonuç arasında doğada zorunlu bir ilişki
yoktur.
17
çiniz
pash.
To
Felsefe
Sosyal Kurumlar
değildir afı olamaz Iğu için bir nun ve hin ve izi 15. Gazali, doğadaki nedenselliğe yönelik şüpheci bir yaklaşım sergiler. Ona göre filozoflar, doğadaki düzeni doğa yasası dedikleri ilkelerle açıklar. Buna göre doğada olup biten hiçbir şey bu ilkelere aykırı olamaz. Ancak Gazali için filozofların nedensellik dedikleri şey, terimlerin ve bu terimlere karşılık gelen nesnelerin birbirini gerektirmesi değil, olayların birbiri ardı sıra gelmesinden ibarettir. Çünkü ateş ile yanma arasındaki ilişkiye bakıldığında ateşin yakmayabileceğini düşünmek mantıksal olarak çelişkili değildir. Gazali'nin bu parçada nedensellikle ilgili düşüncesini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? A) Doğadaki her şey doğal nedenlerden meydana gelir. B) Ayni koşullar altında hep aynı sonuçlar ortaya çıkar. C) Neden sonuç ilişkisi tanrısal iradenin sonucudur. D) Doğa denilen karmaşık yapıda, mucize veya rastlantı söz konusu değildir. E) Neden ve sonuç arasında doğada zorunlu bir ilişki yoktur. 17 çiniz pash. To
14. Kant'a göre her insanda doğuştan gelen bir estetik beğeni
duygusu vardır. Bu duygu aprioridir. İnsanlar bir müzik
parçasını, bir resim tablosunu, bir mimari eseri bu duyguya
göre izleyip değerlendirir.
Buna göre Kant'ın aşağıdakilerden hangisini kabul
etmesi beklenir?
en
A) Sanatın kaynağında toplumun kültürünün olduğunu
B Sanatın maddi ve manevi ögelerinin olduğunu
C) Asil sanatın sanatçının hayal gücünde oluştuğunu
D) Ortak estetik yargıların olabileceğini
E) Sanatın doğal varlıkları yansıtmadığını
t
Felsefe
Sosyal Kurumlar
14. Kant'a göre her insanda doğuştan gelen bir estetik beğeni duygusu vardır. Bu duygu aprioridir. İnsanlar bir müzik parçasını, bir resim tablosunu, bir mimari eseri bu duyguya göre izleyip değerlendirir. Buna göre Kant'ın aşağıdakilerden hangisini kabul etmesi beklenir? en A) Sanatın kaynağında toplumun kültürünün olduğunu B Sanatın maddi ve manevi ögelerinin olduğunu C) Asil sanatın sanatçının hayal gücünde oluştuğunu D) Ortak estetik yargıların olabileceğini E) Sanatın doğal varlıkları yansıtmadığını t
2017
31. O, idealar Kuramı'nın tekil varlıklar dünyası ile tü-
mel idealar dünyasını gereksiz ve haksız bir şekilde
birbirinden ayırdığını ve onları birbirleriyle birleştir-
me yönündeki çabalarının sonuçsuz kalmak duru-
munda olduğunu düşünür ve bu iki dünyayı birbiri-
ne yaklaştırmak, birleştirmek ister. Bu yönde olmak
üzere idealara ilişkin varlık kuramı içinde büyük bir
değişiklik yaparak ideaların ve kendi terminoloji-
siyle formların tekil varlıkların üstünde veya dışın-
da bulunmadıklarını, onlardan bağımsız olmadıkla-
rinı, tersine "onların içinde, onlara içkin" olduklarını
savunur.
Bu parçada ifade edilen görüşleri savunan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Platon
B) Hegel
C) Aristoțeles
D) Descartes
E) Herakleitos
Aristo
vınları
Felsefe
Sosyal Kurumlar
2017 31. O, idealar Kuramı'nın tekil varlıklar dünyası ile tü- mel idealar dünyasını gereksiz ve haksız bir şekilde birbirinden ayırdığını ve onları birbirleriyle birleştir- me yönündeki çabalarının sonuçsuz kalmak duru- munda olduğunu düşünür ve bu iki dünyayı birbiri- ne yaklaştırmak, birleştirmek ister. Bu yönde olmak üzere idealara ilişkin varlık kuramı içinde büyük bir değişiklik yaparak ideaların ve kendi terminoloji- siyle formların tekil varlıkların üstünde veya dışın- da bulunmadıklarını, onlardan bağımsız olmadıkla- rinı, tersine "onların içinde, onlara içkin" olduklarını savunur. Bu parçada ifade edilen görüşleri savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir? A) Platon B) Hegel C) Aristoțeles D) Descartes E) Herakleitos Aristo vınları
Var olan, gerek nesnel gerek düşünsel olsun neyse odur
ve onun doğru ya da yanlış diye nitelendirilmesi söz konusu değildir. Doğruluk; kuram, sav, düşünce ya da kanı biçiminde dışa vurulan yargıya ilişkindir. Bu yargılar
ise metafizik, ideal, nesnel alanlarla ilgili olabilir.
Buna göre;
1. Her cismin kendine özgü bir ağırlığı vardır.
II. 2+2=4
III. Evrenin ana ilkesi sudur.
yargıları sırasıyla hangi alanlara aittir?
A) Metafizik - İdeal - Nesnel
B) İdeal - Nesnel - Metafizik
C) Nesnel - İdeal - Metafizik
D) ideal - Metafizik- Nesnel
E) Nesnel - Metafizik - İdeal
Felsefe
Sosyal Kurumlar
Var olan, gerek nesnel gerek düşünsel olsun neyse odur ve onun doğru ya da yanlış diye nitelendirilmesi söz konusu değildir. Doğruluk; kuram, sav, düşünce ya da kanı biçiminde dışa vurulan yargıya ilişkindir. Bu yargılar ise metafizik, ideal, nesnel alanlarla ilgili olabilir. Buna göre; 1. Her cismin kendine özgü bir ağırlığı vardır. II. 2+2=4 III. Evrenin ana ilkesi sudur. yargıları sırasıyla hangi alanlara aittir? A) Metafizik - İdeal - Nesnel B) İdeal - Nesnel - Metafizik C) Nesnel - İdeal - Metafizik D) ideal - Metafizik- Nesnel E) Nesnel - Metafizik - İdeal
ÖZDEBİR YAYINLARI
29. Toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumu,
paranın değerinin düşmesine (enflasyon) neden
olur. Enflasyonda para, iç piyasa değer kaybettiğin-
den daha hızlı biçimde dış piyasada da kaybeder.
32
EBİR Y
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enflasyonun
sonuçlarından değildir?
A) Alacaklı olanRİşiler zarar eder.
B) Dar gelirlilerin satın alma gücü düşer.
C) İthalat artar, ihracat azalır.
D) Gelir dağılımı dengeli hale gelir.
E) Tasarrufları erir.
30. Sosyoloji, Fransa'da "Fransız İhtiloli
getirdiği kara
Felsefe
Sosyal Kurumlar
ÖZDEBİR YAYINLARI 29. Toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumu, paranın değerinin düşmesine (enflasyon) neden olur. Enflasyonda para, iç piyasa değer kaybettiğin- den daha hızlı biçimde dış piyasada da kaybeder. 32 EBİR Y Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sonuçlarından değildir? A) Alacaklı olanRİşiler zarar eder. B) Dar gelirlilerin satın alma gücü düşer. C) İthalat artar, ihracat azalır. D) Gelir dağılımı dengeli hale gelir. E) Tasarrufları erir. 30. Sosyoloji, Fransa'da "Fransız İhtiloli getirdiği kara
Et Yaşamın amacını anlaşılm
8. (Antik Yunanlı filozof Sokrates'in, Atinalı gençleri ahlaki
yozlaşmaya itmekle suçlanıp, ölüm cezasıyla karşı
karşıya kaldığında, şu yorumu yaptığı söylenir: “Sor-
gulanmamış yaşam, yasanmaya değmez”
Sokrates'in bu yorumundan yola çıkarak, felsefe
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Felsefe, insan yaşamını kolaylaştırır.
B) Felsefede özgün açıklamalar olmalıdır.
C) Yasamı anlamlı kılan, evrensel yargılara ulaşmak-
tır.
Dy Felsefe çağa damgasını vuran bir disiplindir.
E) Felsefe önyargı ve saplantılardan uzak bir düşün-
medir.
Felsefe
Sosyal Kurumlar
Et Yaşamın amacını anlaşılm 8. (Antik Yunanlı filozof Sokrates'in, Atinalı gençleri ahlaki yozlaşmaya itmekle suçlanıp, ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldığında, şu yorumu yaptığı söylenir: “Sor- gulanmamış yaşam, yasanmaya değmez” Sokrates'in bu yorumundan yola çıkarak, felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Felsefe, insan yaşamını kolaylaştırır. B) Felsefede özgün açıklamalar olmalıdır. C) Yasamı anlamlı kılan, evrensel yargılara ulaşmak- tır. Dy Felsefe çağa damgasını vuran bir disiplindir. E) Felsefe önyargı ve saplantılardan uzak bir düşün- medir.
D) Gelişmiş toplumlara ait olması
E) Topluma göre farklılık göstermesi
AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARDAN DOĞRU
OLANLARIN BAŞINA "D", YANLIŞ OLANLARIN
BAŞINA "Y" YAZINIZ. (15 PUAN)
a) Siyasi partiler demokrasinin ilkelerinden biri değildir.
b) Laik devlette kişiler din ve vicdan özgürlüğüne sahip
değildir. ( )
c) Ülkemizde doğrudan demokrasi modeli
uygulanmaktadır. ( )
d) Hukuk devletinde, bütün karar ve faaliyetler hukuka
uygun olarak yapılır ve hukukun üstünlüğü ilkesi kabul
edilir. ( )
e) Sivil toplum kuruluşları, vatandaşların yönetime aktif
katılımına yardımcı olan yapılardır. ( )
Felsefe
Sosyal Kurumlar
D) Gelişmiş toplumlara ait olması E) Topluma göre farklılık göstermesi AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARDAN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA "D", YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA "Y" YAZINIZ. (15 PUAN) a) Siyasi partiler demokrasinin ilkelerinden biri değildir. b) Laik devlette kişiler din ve vicdan özgürlüğüne sahip değildir. ( ) c) Ülkemizde doğrudan demokrasi modeli uygulanmaktadır. ( ) d) Hukuk devletinde, bütün karar ve faaliyetler hukuka uygun olarak yapılır ve hukukun üstünlüğü ilkesi kabul edilir. ( ) e) Sivil toplum kuruluşları, vatandaşların yönetime aktif katılımına yardımcı olan yapılardır. ( )
IKSEK
TEMPO
YAYINLARI
omik
12. Hukuk felsefesi açısından 15-17. Yüzyil felsefelerinde
ütopyalarla karşılaşılır. Ütopya hayali bir devlettir. ideal
ya tarzında yazılan eserler, insanlar için ideal olan an-
yönetim ve toplum, bu hayali devlette tasarlanır. Ütop-
o
layışları içerir.
Aşağıdakilerden hangisi istenen ütopya tarzında
yazılan bir eser değildir?
no-
diril-
oku
A) Devlet (Platon)
B) Ütopya (T.More)
C) Güneş Ülkesi (Campanella)
D) Yeni Atlantis (F.Bacon)
E) 1984 (G.Orwell)
we III
Felsefe
Sosyal Kurumlar
IKSEK TEMPO YAYINLARI omik 12. Hukuk felsefesi açısından 15-17. Yüzyil felsefelerinde ütopyalarla karşılaşılır. Ütopya hayali bir devlettir. ideal ya tarzında yazılan eserler, insanlar için ideal olan an- yönetim ve toplum, bu hayali devlette tasarlanır. Ütop- o layışları içerir. Aşağıdakilerden hangisi istenen ütopya tarzında yazılan bir eser değildir? no- diril- oku A) Devlet (Platon) B) Ütopya (T.More) C) Güneş Ülkesi (Campanella) D) Yeni Atlantis (F.Bacon) E) 1984 (G.Orwell) we III
34. Doğal özgürlüğümüz, insanlığımızın zorunlu bir
parçasıdır. Özgürlüğümüzden tamamen vazgeçersek ya
da köleleşirsek tam insan olmaktan çıkarız. Toplum,
özgürlüğümüzü tamamen elimizden alsaydı topluma
katılmanın hiçbir anlamı olmazdı; çünkü zamanla
insanlığımızı kaybederdik. Peki özgürlüğümüzü feda
etmeden bir devlet oluşturabilir miyiz? Bu olanaksız gibi
görünebilir ama bireysel özgürlüklerimiz ile kamu
çıkarını bağdaştırabiliriz.
Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki
filozoflardan hangisine aittir?
A) Rousseau
B) Aristoteles
C) Hegel
D) Platon
E) İbn-i Haldun
Felsefe
Sosyal Kurumlar
34. Doğal özgürlüğümüz, insanlığımızın zorunlu bir parçasıdır. Özgürlüğümüzden tamamen vazgeçersek ya da köleleşirsek tam insan olmaktan çıkarız. Toplum, özgürlüğümüzü tamamen elimizden alsaydı topluma katılmanın hiçbir anlamı olmazdı; çünkü zamanla insanlığımızı kaybederdik. Peki özgürlüğümüzü feda etmeden bir devlet oluşturabilir miyiz? Bu olanaksız gibi görünebilir ama bireysel özgürlüklerimiz ile kamu çıkarını bağdaştırabiliriz. Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? A) Rousseau B) Aristoteles C) Hegel D) Platon E) İbn-i Haldun
Evrendeki tüm olaylar, daha önce gerçekleşmiş başka
olayların sonucudur. Bu ilkeye dayalı olarak, gelecekte
ortaya çıkacak olaylar, geçmişte ortaya çıkmış olayların
kesinliği ve değişmezliği oranında kesin ve değişmezdir.
Hiçten hiçbir şey çıkmaz, hiçbir şey mutlak olarak yok
olmaz, hiçbir şey düzensiz olarak ortaya çıkmaz. Çünkü
her şey, kendisinin dışındaki başka bir neden tarafından
belli yasalara göre belirlenir. Tüm koşullar ve tüm doğa
yasaları bilindiğinde evrenin geleceği üzerinde bir öngö-
rüde bulunulabilir.
Bu parçadaki görüşler, aşağıdaki felsefe öğretilerin-
den hangisine aittir?
A) Fenomenoloji
B) Fatalizm
C) Nihilizm
D) Yeni Ontoloji
minizm
E) Determinizm
Felsefe
Sosyal Kurumlar
Evrendeki tüm olaylar, daha önce gerçekleşmiş başka olayların sonucudur. Bu ilkeye dayalı olarak, gelecekte ortaya çıkacak olaylar, geçmişte ortaya çıkmış olayların kesinliği ve değişmezliği oranında kesin ve değişmezdir. Hiçten hiçbir şey çıkmaz, hiçbir şey mutlak olarak yok olmaz, hiçbir şey düzensiz olarak ortaya çıkmaz. Çünkü her şey, kendisinin dışındaki başka bir neden tarafından belli yasalara göre belirlenir. Tüm koşullar ve tüm doğa yasaları bilindiğinde evrenin geleceği üzerinde bir öngö- rüde bulunulabilir. Bu parçadaki görüşler, aşağıdaki felsefe öğretilerin- den hangisine aittir? A) Fenomenoloji B) Fatalizm C) Nihilizm D) Yeni Ontoloji minizm E) Determinizm
TXT/Sosyal Bilimler
14.
a
11 Evrendeki tüm olaylar, daha önce gerçekleşmiş başka
olayların sonucudur. Bu ilkeye dayalı olarak, gelecekte
ortaya çıkacak olaylar, geçmişte ortaya çıkmış olayların
kesinliği ve değişmezliği oranında kesin ve değişmezdir.
Hiçten hiçbir şey çıkmaz, hiçbir şey mutlak olarak yok
olmaz, hiçbir şey düzensiz olarak ortaya çıkmaz. Çünkü
her şey, kendisinin dışındaki başka bir neden tarafından
belli yasalara göre belirlenir. Tüm koşullar ve tüm doğa
yasaları bilindiğinde evrenin geleceği üzerinde bir öngö-
rüde bulunulabilir.
Bu parçadaki görüşler, aşağıdaki felsefe öğretilerin-
den hangisine aittir?
A) Fenomenoloji
B) Fatalizm
C) Nihilizm
D) Yeni Ontoloji
E) Determinizm
Felsefe
Sosyal Kurumlar
TXT/Sosyal Bilimler 14. a 11 Evrendeki tüm olaylar, daha önce gerçekleşmiş başka olayların sonucudur. Bu ilkeye dayalı olarak, gelecekte ortaya çıkacak olaylar, geçmişte ortaya çıkmış olayların kesinliği ve değişmezliği oranında kesin ve değişmezdir. Hiçten hiçbir şey çıkmaz, hiçbir şey mutlak olarak yok olmaz, hiçbir şey düzensiz olarak ortaya çıkmaz. Çünkü her şey, kendisinin dışındaki başka bir neden tarafından belli yasalara göre belirlenir. Tüm koşullar ve tüm doğa yasaları bilindiğinde evrenin geleceği üzerinde bir öngö- rüde bulunulabilir. Bu parçadaki görüşler, aşağıdaki felsefe öğretilerin- den hangisine aittir? A) Fenomenoloji B) Fatalizm C) Nihilizm D) Yeni Ontoloji E) Determinizm
ELSEF
Felsefenin Temel Konuları ve Problemler
1.
3.
Gerek tarihte gerekse doğada ortaya çıkan her
varlık, kendi karşıtını meydana getirir ve bu kar-
şıtı ile çatışmaya girer. Bu karşıt kuvvetlerin (tez
ve antitezin) çatışmasından ise her ikisini de içine
alan ancak her ikisini de aşan bir sentez meydana
gelir. Sonra bu sentez de kendi antitezini oluştura-
rak onunla çatışmaya girer ve yeni bir sentez olu-
şur. Bu durum böyle sürer gider.
Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan
hangisinin yaklaşımına uygundur?
A) Herakleitos'un oluşçuluğuna
B) Hegel'in diyalektik idealizmine
C) Husserl'in fenomenolojik yöntemine
D) Demokritos'un atomcu materyalizmine
E) Descartes'in düalizmine
BENİM HOCAM
4.
2.
Her bilim varlığın bir cephesini konu alır. Fizik
cansız y biyoloji canlı varlıklarla, sosyoloji
lum
larla ilgilenir. Fakat bütün bu var-
lamda veya biçimde var oldukları,
zelliklerinin neler olduğu ile hiçbir
varlık felsefesinin sorunları
Felsefe
Sosyal Kurumlar
ELSEF Felsefenin Temel Konuları ve Problemler 1. 3. Gerek tarihte gerekse doğada ortaya çıkan her varlık, kendi karşıtını meydana getirir ve bu kar- şıtı ile çatışmaya girer. Bu karşıt kuvvetlerin (tez ve antitezin) çatışmasından ise her ikisini de içine alan ancak her ikisini de aşan bir sentez meydana gelir. Sonra bu sentez de kendi antitezini oluştura- rak onunla çatışmaya girer ve yeni bir sentez olu- şur. Bu durum böyle sürer gider. Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisinin yaklaşımına uygundur? A) Herakleitos'un oluşçuluğuna B) Hegel'in diyalektik idealizmine C) Husserl'in fenomenolojik yöntemine D) Demokritos'un atomcu materyalizmine E) Descartes'in düalizmine BENİM HOCAM 4. 2. Her bilim varlığın bir cephesini konu alır. Fizik cansız y biyoloji canlı varlıklarla, sosyoloji lum larla ilgilenir. Fakat bütün bu var- lamda veya biçimde var oldukları, zelliklerinin neler olduğu ile hiçbir varlık felsefesinin sorunları
1