Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sosyal Yapı Soruları

8 Modern toplumlarda bireylere "bin yüzlü adam"
denilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en
jyi ifade edilir?
A) Toplumsal ilişki
B) Toplumsal prestij
C) Toplumsal rol
D) Toplumsal sapma
E) Toplumsal statü
bu gezigende hayat var.
Felsefe
Sosyal Yapı
8 Modern toplumlarda bireylere "bin yüzlü adam" denilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en jyi ifade edilir? A) Toplumsal ilişki B) Toplumsal prestij C) Toplumsal rol D) Toplumsal sapma E) Toplumsal statü bu gezigende hayat var.
Sosyal Bilimler Testi
14. Nietzsche'ye göre üç tip insan vardır. İlki gerçekliği
kendi gözleriyle değil, hâkim ahlak kuralların pen-
ceresinden gören yani kendisine yapmalısın denilen
şeyleri sorgulamadan yapan sürü insanı, ikincisi
mevcut değer yargılarının sahteliğini görerek bun-
ları kullanmayan fakat bunların yerine yenilerini ko-
yamayan özgür insan, üçüncüsü ise kendi gözleriyle
gördüğü realiteyi tabii değerine uygun olarak değer-
lendiren üstün insan.
320
Düşünürün bu sınıflamasına göre;
1. kuralları olduğu gibi kabul etmesi, -
II. yeni değerler yaratabilme, V
III. mevcut değerlere karşı çıkabilme
gibi niteliklerden hangileri üstün insanı diğerle-
rinden ayırır?
A) Yalnız! B) Yalnız II ve II
DI ve III
E) I ve III
15. Bilimin işlevi edilgin bir izleyicilik değildir. Bunu imi
Felsefe
Sosyal Yapı
Sosyal Bilimler Testi 14. Nietzsche'ye göre üç tip insan vardır. İlki gerçekliği kendi gözleriyle değil, hâkim ahlak kuralların pen- ceresinden gören yani kendisine yapmalısın denilen şeyleri sorgulamadan yapan sürü insanı, ikincisi mevcut değer yargılarının sahteliğini görerek bun- ları kullanmayan fakat bunların yerine yenilerini ko- yamayan özgür insan, üçüncüsü ise kendi gözleriyle gördüğü realiteyi tabii değerine uygun olarak değer- lendiren üstün insan. 320 Düşünürün bu sınıflamasına göre; 1. kuralları olduğu gibi kabul etmesi, - II. yeni değerler yaratabilme, V III. mevcut değerlere karşı çıkabilme gibi niteliklerden hangileri üstün insanı diğerle- rinden ayırır? A) Yalnız! B) Yalnız II ve II DI ve III E) I ve III 15. Bilimin işlevi edilgin bir izleyicilik değildir. Bunu imi
30. El ariftir gözetirler fendini,
/Dağıtırlar tuzağını, bendini.
glçaklara otur, gözet kendini,
Sakın yükseklerden uçucu olma.
nɔnån
Merzifon Türküsü'nden alınan bu dörtlük aşağıdaki-
lerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A Toplumsal kontrol
B) Toplumsal değer
C) Tpplumsal norm
D) Toplumsal sapma
E) Toplumsal rol
MAN
Felsefe
Sosyal Yapı
30. El ariftir gözetirler fendini, /Dağıtırlar tuzağını, bendini. glçaklara otur, gözet kendini, Sakın yükseklerden uçucu olma. nɔnån Merzifon Türküsü'nden alınan bu dörtlük aşağıdaki- lerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A Toplumsal kontrol B) Toplumsal değer C) Tpplumsal norm D) Toplumsal sapma E) Toplumsal rol MAN
1