Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Varlık Felsefesi Soruları

bir gu
12. Aristoteles'e göre, her bir varlığı varlığa getiren, her türlü
oluştan önce gelen “madde" ve "form" olmak üzere iki ilke
söz konusudur. Varlığa gelmek için madde ile form arasın-
daki ilişki zorunludur. Bunun tek istisnası Tanrı'dır. Tanri,
salt formdur. Aristoteles, bu düşünceyi temele alarak bir
varlık düzeni ortaya koyar ve dış dünya tasarımını bunun
üzerine kurar. Bu düzenin en altında mükemmel olmayan,
belirsiz olan madde, en üstünde mükemmel olan, salt form
Tanrı bulunmaktadır. Form, belirsiz olanı belirli bir sinifin
üyesi yapar, varlıkların var olma biçimini belirler.
Bu parçadan hareketle, Aristoteles'in varlık görüşü hak-
kinda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yarlığın iki tözü olduğunu düşündüğü
) Mutlak varlık düşüncesini reddettiği
C) Düşünceyi maddeye dayandırdığı
Mutlak varlığı idea türünden kabul ettiği
Varlığı sürekli bir değişim içinde gördüğü
12
OTURUM (TYT)
Felsefe
Varlık Felsefesi
bir gu 12. Aristoteles'e göre, her bir varlığı varlığa getiren, her türlü oluştan önce gelen “madde" ve "form" olmak üzere iki ilke söz konusudur. Varlığa gelmek için madde ile form arasın- daki ilişki zorunludur. Bunun tek istisnası Tanrı'dır. Tanri, salt formdur. Aristoteles, bu düşünceyi temele alarak bir varlık düzeni ortaya koyar ve dış dünya tasarımını bunun üzerine kurar. Bu düzenin en altında mükemmel olmayan, belirsiz olan madde, en üstünde mükemmel olan, salt form Tanrı bulunmaktadır. Form, belirsiz olanı belirli bir sinifin üyesi yapar, varlıkların var olma biçimini belirler. Bu parçadan hareketle, Aristoteles'in varlık görüşü hak- kinda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yarlığın iki tözü olduğunu düşündüğü ) Mutlak varlık düşüncesini reddettiği C) Düşünceyi maddeye dayandırdığı Mutlak varlığı idea türünden kabul ettiği Varlığı sürekli bir değişim içinde gördüğü 12 OTURUM (TYT)
1. "Herkes için aynı olan bu dünyayı tanrılar veya insanlardan
hiçbiri yapmamıştır. O her zaman ateş olmuştur, şimdi ateş.
tir ve her zaman ateş olarak kalacaktır: Ölçüyle yanan ve
ölçüyle sönen canlı bir ateş: Her şey ateşten gelir."
Herakleitos'un bu özdeyişinde aşağıdaki kavramlardan
hangisi vurgulanmıştır?
A) Evren
B) Düzen
C) Karmaşa
D) Arkhe
E)Oluş
E) Oluş
Felsefe
Varlık Felsefesi
1. "Herkes için aynı olan bu dünyayı tanrılar veya insanlardan hiçbiri yapmamıştır. O her zaman ateş olmuştur, şimdi ateş. tir ve her zaman ateş olarak kalacaktır: Ölçüyle yanan ve ölçüyle sönen canlı bir ateş: Her şey ateşten gelir." Herakleitos'un bu özdeyişinde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır? A) Evren B) Düzen C) Karmaşa D) Arkhe E)Oluş E) Oluş
12. Platon idea öğretisini anlatabilmek için bir hayali mağara
betimlemiştir. Bu hayali mağarada yüzleri duvara dönük,
zincirlerle bağlı insanlar vardır. Önlerinde, gerçek şeyler ol-
duğuna inandıkları titreşen gölgeleri görebilirler. Gördükle-
ri gerçek değil, arkalarında yanan bir ateşin önünde duran
nesnelerin meydana getirdiği gölgelerdir. Bu insanlar tüm
yaşamlarını, duvara yansıyan gölgelerin gerçek dünya oldu-
ğunu düşünerek geçirirler. Sonrasında içlerinden biri zincir-
lerini kırar ve ateşe doğru döner. Gözleri ilkin bulanıktır, ama
sonra nerede olduğunu görmeye başlar. Mağaradan sen-
deleyerek çıkar ve nihayet güneşe bakabilir. Mağaraya geri
döndüğünde, dışarıdaki dünya hakkında söylediklerine kim-
se inanmaz. Zincirlerini kıran kişi bir filozof gibidir. Görünüş-
lerin ötesini görür. Sıradan bir insan gerçeklik hakkında az
bir fikre sahiptir, çünkü onu derinlemesine düşünmektense,
hemen önünde duran şeye bakmaktan hoşnuttur. Ne var ki
görünüşler aldatıcıdır. Gördükleri gölgelerdir, gerçeklik de-
ğil.
Bu parçada betimlenen mağara metaforundan aşağıda-
ki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Gölgeler gerçekliğin ta kendisidir ve gerçeği yansıtır.
B) Görünüşler aldatmayan bir gerçektir.
C) Görünüşlerin arkasında başka bir şey aramamak gere-
kir.
D) Duyular yanıltıcıdır, bilgilerine güvenilemez.
E) Doğru bilgilerin kaynağı duyulardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
3
Felsefe
Varlık Felsefesi
12. Platon idea öğretisini anlatabilmek için bir hayali mağara betimlemiştir. Bu hayali mağarada yüzleri duvara dönük, zincirlerle bağlı insanlar vardır. Önlerinde, gerçek şeyler ol- duğuna inandıkları titreşen gölgeleri görebilirler. Gördükle- ri gerçek değil, arkalarında yanan bir ateşin önünde duran nesnelerin meydana getirdiği gölgelerdir. Bu insanlar tüm yaşamlarını, duvara yansıyan gölgelerin gerçek dünya oldu- ğunu düşünerek geçirirler. Sonrasında içlerinden biri zincir- lerini kırar ve ateşe doğru döner. Gözleri ilkin bulanıktır, ama sonra nerede olduğunu görmeye başlar. Mağaradan sen- deleyerek çıkar ve nihayet güneşe bakabilir. Mağaraya geri döndüğünde, dışarıdaki dünya hakkında söylediklerine kim- se inanmaz. Zincirlerini kıran kişi bir filozof gibidir. Görünüş- lerin ötesini görür. Sıradan bir insan gerçeklik hakkında az bir fikre sahiptir, çünkü onu derinlemesine düşünmektense, hemen önünde duran şeye bakmaktan hoşnuttur. Ne var ki görünüşler aldatıcıdır. Gördükleri gölgelerdir, gerçeklik de- ğil. Bu parçada betimlenen mağara metaforundan aşağıda- ki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Gölgeler gerçekliğin ta kendisidir ve gerçeği yansıtır. B) Görünüşler aldatmayan bir gerçektir. C) Görünüşlerin arkasında başka bir şey aramamak gere- kir. D) Duyular yanıltıcıdır, bilgilerine güvenilemez. E) Doğru bilgilerin kaynağı duyulardır. Diğer sayfaya geçiniz. 3
15. Aristoteles'e göre, her bir varlığı varlığa getiren, her türlü
oluştan önce gelen "madde" ve "form" olmak üzere iki ilke
söz konusudur. Varlığa gelmek için madde ile form arasın-
daki ilişki zorunludur. Bunun tek istisnası Tanrı'dır. Tanrı,
salt formdur. Aristoteles, bu düşünceyi temele alarak bir
varlık düzeni ortaya koyar ve dış dünya tasarımını bunun
üzerine kurar. Bu düzenin en altında mükemmel olmayan,
belirsiz olan madde, en üstünde mükemmel olan, salt form
Tanrı bulunmaktadır. Form, belirsiz olanı belirli bir sinifin
üyesi yapar, varlıkların var olma biçimini belirler.
Bu parçadan hareketle, Aristoteles'in varlık görüşü hak-
kinda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Al Varlığın iki tözü olduğunu düşündüğü
B) Mutlak varlık düşüncesini reddettiği
C) Düşünceyi maddeye dayandırdığı
D) Mutlak varlığı idea türünden kabul ettiği
E) Varlığı sürekli bir değişim içinde gördüğü
Felsefe
Varlık Felsefesi
15. Aristoteles'e göre, her bir varlığı varlığa getiren, her türlü oluştan önce gelen "madde" ve "form" olmak üzere iki ilke söz konusudur. Varlığa gelmek için madde ile form arasın- daki ilişki zorunludur. Bunun tek istisnası Tanrı'dır. Tanrı, salt formdur. Aristoteles, bu düşünceyi temele alarak bir varlık düzeni ortaya koyar ve dış dünya tasarımını bunun üzerine kurar. Bu düzenin en altında mükemmel olmayan, belirsiz olan madde, en üstünde mükemmel olan, salt form Tanrı bulunmaktadır. Form, belirsiz olanı belirli bir sinifin üyesi yapar, varlıkların var olma biçimini belirler. Bu parçadan hareketle, Aristoteles'in varlık görüşü hak- kinda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Al Varlığın iki tözü olduğunu düşündüğü B) Mutlak varlık düşüncesini reddettiği C) Düşünceyi maddeye dayandırdığı D) Mutlak varlığı idea türünden kabul ettiği E) Varlığı sürekli bir değişim içinde gördüğü
MLER TESTİ
TYT
15. Marx'a göre evrenin gelişmesi diyalektik bir biçimdedir. O
diyalektiği tez-antitez-sentez ile açıklar. Marx'a göre evren
olmuş bitmiş bir şey değildir; diyalektik biçimde sürekliler
leyen bir süreçtir. Değişme her zaman karşıtlıkların çatus-
masından doğar. Karşıtlar bir arada bulunur ve birbirlerine
dönüşürler. Marx maddeyi varlığın kaynağına koyduğu için
materyalist bir filozoftur.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Marx'ın görüş-
lerine karşı tez oluşturur?
A) Her türlü varlığın kaynağı maddedir.
B) Madde dışında hiçbir gerçeklik yoktur.
C) Doğada her varlığın bir zıttı vardır.
D) Varlık düşüncenin ürünüdür.
E) Varlık durağan bir yapıda değildir.
Felsefe
Varlık Felsefesi
MLER TESTİ TYT 15. Marx'a göre evrenin gelişmesi diyalektik bir biçimdedir. O diyalektiği tez-antitez-sentez ile açıklar. Marx'a göre evren olmuş bitmiş bir şey değildir; diyalektik biçimde sürekliler leyen bir süreçtir. Değişme her zaman karşıtlıkların çatus- masından doğar. Karşıtlar bir arada bulunur ve birbirlerine dönüşürler. Marx maddeyi varlığın kaynağına koyduğu için materyalist bir filozoftur. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Marx'ın görüş- lerine karşı tez oluşturur? A) Her türlü varlığın kaynağı maddedir. B) Madde dışında hiçbir gerçeklik yoktur. C) Doğada her varlığın bir zıttı vardır. D) Varlık düşüncenin ürünüdür. E) Varlık durağan bir yapıda değildir.
5.
Nesne ve varlıkların özleri kavranmalıdır.
Bir nesnenin özüne ulaşabilmek için onun özüne ait
olmayan bilgiler bir kenara koyulmalıdır.
Nesnelerin salt özü, zaman ve mekâna bağlı değildir,
ölçülüp tartılamazlar.
Verilen bu özellikler aşağıdaki bilgi öğretilerinden hangi-
sine aittir?
A) Kritisizm
B) Pozitivizm
D) Analitik
felsefe
Rasyonalizm
E) Fenomenoloji
Felsefe
Varlık Felsefesi
5. Nesne ve varlıkların özleri kavranmalıdır. Bir nesnenin özüne ulaşabilmek için onun özüne ait olmayan bilgiler bir kenara koyulmalıdır. Nesnelerin salt özü, zaman ve mekâna bağlı değildir, ölçülüp tartılamazlar. Verilen bu özellikler aşağıdaki bilgi öğretilerinden hangi- sine aittir? A) Kritisizm B) Pozitivizm D) Analitik felsefe Rasyonalizm E) Fenomenoloji
11. Hartmann Yeni Ontoloji anlayışında, cansız nesnelerinor
ganik dünyanın temel katmanını oluştururlar; bu katman
ile fizik ilgilenir. Canlı varlıklar dünyanın organik katmani-
ni oluştururlar; yaşamla ilgili bu katmanla biyoloji ilgilenir.
Ruhsal varlık katmanı bilinç olaylarını gösterirler, bunlarla
da psikoloji ilgilenir. Tinsel varlık katmanı insan, düşünce,
özgürlük, kültür, din, ahlak ve sanatı kapsar; bunlarla fel-
sefe ilgilenir. Bu varlık katmanları birbiri içine geçmiş de-
ğildir, birbirinden ayrılırlar. Fakat bu varlık katmanları bir
evin katları gibi birbirleri üzerinde sıralanmışlardır.
Bu parçaya dayanarak, Hartmann'ın varlık görüşü ile il-
gili olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A) Varlığı bilimsel bir anlayışla ele aldığı
B) Varlığı diyalektik bir süreç içinde kabul ettiği
C) Varlığı aklın kategorilerine göre sınıflandırdığı
D) Varlığın metafizik boyutunu öne çıkardığı
E) Varlığın tözü konusunda çoğulcu olduğu
Felsefe
Varlık Felsefesi
11. Hartmann Yeni Ontoloji anlayışında, cansız nesnelerinor ganik dünyanın temel katmanını oluştururlar; bu katman ile fizik ilgilenir. Canlı varlıklar dünyanın organik katmani- ni oluştururlar; yaşamla ilgili bu katmanla biyoloji ilgilenir. Ruhsal varlık katmanı bilinç olaylarını gösterirler, bunlarla da psikoloji ilgilenir. Tinsel varlık katmanı insan, düşünce, özgürlük, kültür, din, ahlak ve sanatı kapsar; bunlarla fel- sefe ilgilenir. Bu varlık katmanları birbiri içine geçmiş de- ğildir, birbirinden ayrılırlar. Fakat bu varlık katmanları bir evin katları gibi birbirleri üzerinde sıralanmışlardır. Bu parçaya dayanarak, Hartmann'ın varlık görüşü ile il- gili olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? A) Varlığı bilimsel bir anlayışla ele aldığı B) Varlığı diyalektik bir süreç içinde kabul ettiği C) Varlığı aklın kategorilerine göre sınıflandırdığı D) Varlığın metafizik boyutunu öne çıkardığı E) Varlığın tözü konusunda çoğulcu olduğu
TYT DENEME SINAVI
06
A
13. Marx'a göre altyapı, üstyapıyı belirler. Toplumun
ekonomik unsurlarının (alt yapı), kültür ve hukuk gibi
olguları (üst yapı) oluşturduğunu ileri süren Marx'a göre,
alt ve üstyapı birbirini etkileyerek ekonomik sistemi
oluşturur.
Marx'ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisiyle
adlandırılır?
A) Fenomenalizm
B) Tarihsel materyalizm
C) Egzistansiyalizm
D) Hermeneutik
E) Mantıkçı pozitivizm
Felsefe
Varlık Felsefesi
TYT DENEME SINAVI 06 A 13. Marx'a göre altyapı, üstyapıyı belirler. Toplumun ekonomik unsurlarının (alt yapı), kültür ve hukuk gibi olguları (üst yapı) oluşturduğunu ileri süren Marx'a göre, alt ve üstyapı birbirini etkileyerek ekonomik sistemi oluşturur. Marx'ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A) Fenomenalizm B) Tarihsel materyalizm C) Egzistansiyalizm D) Hermeneutik E) Mantıkçı pozitivizm
31. Orta Çağ boyunca devam eden çeviri faaliyetleri yoğun
önce Antik Yunan felsefesinin yalnızca kutsal öğretileri
olarak 16 17. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Batı
.
İslam felsefesiyle ve çeviri kitaplarıyla karşılaşmadan
destekleyen düşüncelerini almış, diğerlerini ise dışlamış-
tır. İki kültürün etkileşimi, Antik Yunan felsefesinin nere-
deyse tamamının Batı tarafından öğrenilmesini sağlamış
ve Rönesans'ın ortaya çıkmasının nedenlerinden biri ol-
muştur.
Buna göre, Rönesans'ın ortaya çıkmasındaki önemli
etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hristiyan felsefesinde yapılan yoğun çeviriler
B) Batı'nın çeviri faaliyetlerine verdiği önem
C) Batı ve Doğu arasındaki kültürel etkileşim
D) Avrupa'nın refah seviyesindeki yükselme
E) Özgür düşünce ortamı
Felsefe
Varlık Felsefesi
31. Orta Çağ boyunca devam eden çeviri faaliyetleri yoğun önce Antik Yunan felsefesinin yalnızca kutsal öğretileri olarak 16 17. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Batı . İslam felsefesiyle ve çeviri kitaplarıyla karşılaşmadan destekleyen düşüncelerini almış, diğerlerini ise dışlamış- tır. İki kültürün etkileşimi, Antik Yunan felsefesinin nere- deyse tamamının Batı tarafından öğrenilmesini sağlamış ve Rönesans'ın ortaya çıkmasının nedenlerinden biri ol- muştur. Buna göre, Rönesans'ın ortaya çıkmasındaki önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Hristiyan felsefesinde yapılan yoğun çeviriler B) Batı'nın çeviri faaliyetlerine verdiği önem C) Batı ve Doğu arasındaki kültürel etkileşim D) Avrupa'nın refah seviyesindeki yükselme E) Özgür düşünce ortamı
12. Empedokles, evreni ve onun kapsadığı varlık türlerini
oluşturan Thales'in su, Anaksimenes'in hava,
Herakleitos'un ateş dediği üç ögeye toprağı da ekleyerek
dörde çıkarmıştır. Ona göre bütün varlık türlerini oluşturan
ögeler su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört türlüdür.
Bu nedenle evrende "Bir" değil "Çokluk” egemendir.
Evrende görülen varlıkların tür bakımından çok olmasına
karşın, kurucu ögelerin tür sayısı değişmez.
Empedokles'in bu görüşleri aşağıdaki felsefi
yaklaşımlardan hangisine uygundur?
A) Monizm
B) Plüralizm
C) Düalizm
D) Nominalizm
E) Fenomenolojizm
Felsefe
Varlık Felsefesi
12. Empedokles, evreni ve onun kapsadığı varlık türlerini oluşturan Thales'in su, Anaksimenes'in hava, Herakleitos'un ateş dediği üç ögeye toprağı da ekleyerek dörde çıkarmıştır. Ona göre bütün varlık türlerini oluşturan ögeler su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört türlüdür. Bu nedenle evrende "Bir" değil "Çokluk” egemendir. Evrende görülen varlıkların tür bakımından çok olmasına karşın, kurucu ögelerin tür sayısı değişmez. Empedokles'in bu görüşleri aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine uygundur? A) Monizm B) Plüralizm C) Düalizm D) Nominalizm E) Fenomenolojizm
12. Pragmatizm, bir bilginin doğruluğunun gerçeklikle
ilişkisine bakılarak saptanamayacağını savunur. Bilme
yetimizi oluşturan duyu organları ve akıl; gerçekliği,
olduğu gibi kavramak üzere yapılanmamıştır. Aklın
ve duyu organlarının asıl işlevi, yaşamımızı doğal
yapımıza ve gereksinimlerimize uygun bir biçimde
düzenleyebilmemizi sağlayan yol ve araçları
göstermektir. Bu nedenle pragmatizmi savunan
düşünürler; duyu organlarının sağladığı verilerin,
şeylerdeki gerçek niteliklere karşılık gelmesi veya
aklın bu verileri düzenleyişinin gerçeklikle örtüşmesi
gerektiğine inanmazlar.
Bu parçada pragmatizmin eleştirdiği doğruluk
ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutarlılık
B) Uygunluk C) Apaçıklık
D) Tümel uzlaşım
E) Yararlılık
Felsefe
Varlık Felsefesi
12. Pragmatizm, bir bilginin doğruluğunun gerçeklikle ilişkisine bakılarak saptanamayacağını savunur. Bilme yetimizi oluşturan duyu organları ve akıl; gerçekliği, olduğu gibi kavramak üzere yapılanmamıştır. Aklın ve duyu organlarının asıl işlevi, yaşamımızı doğal yapımıza ve gereksinimlerimize uygun bir biçimde düzenleyebilmemizi sağlayan yol ve araçları göstermektir. Bu nedenle pragmatizmi savunan düşünürler; duyu organlarının sağladığı verilerin, şeylerdeki gerçek niteliklere karşılık gelmesi veya aklın bu verileri düzenleyişinin gerçeklikle örtüşmesi gerektiğine inanmazlar. Bu parçada pragmatizmin eleştirdiği doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tutarlılık B) Uygunluk C) Apaçıklık D) Tümel uzlaşım E) Yararlılık
15. Varlık insan zihninden bağımsız olamaz, dış dün-
yada kendi başına varlığı yoktur, her şey düşün-
cenin ürünüdür. Varlık düşünsel olduğuna göre
ancak akıl yoluyla kavranabilir. Düşünülür varlık
değişmezdir, nasılsa öyledir, evrenseldir.
Bu parçada bahsedilen görüşler aşağıdaki fel-
sefe akımlarından hangisine aittir?
A) Materyalizm
B) Nihilizm
C) idealizm
D) Düalizm
E) Pluralizm
Felsefe
Varlık Felsefesi
15. Varlık insan zihninden bağımsız olamaz, dış dün- yada kendi başına varlığı yoktur, her şey düşün- cenin ürünüdür. Varlık düşünsel olduğuna göre ancak akıl yoluyla kavranabilir. Düşünülür varlık değişmezdir, nasılsa öyledir, evrenseldir. Bu parçada bahsedilen görüşler aşağıdaki fel- sefe akımlarından hangisine aittir? A) Materyalizm B) Nihilizm C) idealizm D) Düalizm E) Pluralizm
15. Varlıkların en temel ve kendilerine özgü yanlarını s
soruş-
turan inceleme ve düşünme biçımine varlık felsefesi
ontoloji adı verilir. Ontoloji en genel anlamda varlığı sor-
gulayan bir felsefedir.
Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi, felsefi bir di
siplin olan ontolojinin yanıt aradığı bir soru değildir?
A) Varlığı ana maddesi nedir?
B) Varlığın doğru bilgisine ulaşılabilir mi?
C) Evrende bir düzen var midır?
D) Varlığın bir amacı var midır?
E) Varlıkların özü nedir?
Felsefe
Varlık Felsefesi
15. Varlıkların en temel ve kendilerine özgü yanlarını s soruş- turan inceleme ve düşünme biçımine varlık felsefesi ontoloji adı verilir. Ontoloji en genel anlamda varlığı sor- gulayan bir felsefedir. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi, felsefi bir di siplin olan ontolojinin yanıt aradığı bir soru değildir? A) Varlığı ana maddesi nedir? B) Varlığın doğru bilgisine ulaşılabilir mi? C) Evrende bir düzen var midır? D) Varlığın bir amacı var midır? E) Varlıkların özü nedir?
DBS 1B
12. SINIF SOSYAL BİLİMLER TESTİ
bir verin ka
artevebilmek
24. Islam düşünürü Farabi, varlıkları zorunlu ve mümkün
varlıklar olmak üzere ikiye ayinr. Zorunlu varlık Tann'dir.
O'nun varlığı madde ve formdan bağımsızdır. Tanrı, tüm
varlıkların nedeni olup, var oluşu başkasına muhtaç de-
ğildir. Diğer tüm varlıklar, Tann'dan taşarak yani sudur
ederek varlığa gelir. Bu taşma süreci sonucunda oluşan
madde, Tanrı'ya en uzak olandır. Dünya nedensellik zin-
ciri içinde bir oluş ve değişim içindedir. Tanrı bu nedenler
zincirinden bağımsız olup, etkin nedendir.
Farabi'nin bu görüşü ontolojinin aşağıdaki sorular-
dan hangisine cevap oluşturur?
A) Evrende bir amaç var mıdır?
B) Gerçek varlıklar bilinebilir mi?
Varlık var mıdır yok mudur?
D) Var oluşun nedeni nedir? V
E) Madde, formdan bağımsız mıdır?
ilen taral
Eğunda, bu
hangisine
dik açılarla
a fazladır.
kuzeye du-
Felsefe
Varlık Felsefesi
DBS 1B 12. SINIF SOSYAL BİLİMLER TESTİ bir verin ka artevebilmek 24. Islam düşünürü Farabi, varlıkları zorunlu ve mümkün varlıklar olmak üzere ikiye ayinr. Zorunlu varlık Tann'dir. O'nun varlığı madde ve formdan bağımsızdır. Tanrı, tüm varlıkların nedeni olup, var oluşu başkasına muhtaç de- ğildir. Diğer tüm varlıklar, Tann'dan taşarak yani sudur ederek varlığa gelir. Bu taşma süreci sonucunda oluşan madde, Tanrı'ya en uzak olandır. Dünya nedensellik zin- ciri içinde bir oluş ve değişim içindedir. Tanrı bu nedenler zincirinden bağımsız olup, etkin nedendir. Farabi'nin bu görüşü ontolojinin aşağıdaki sorular- dan hangisine cevap oluşturur? A) Evrende bir amaç var mıdır? B) Gerçek varlıklar bilinebilir mi? Varlık var mıdır yok mudur? D) Var oluşun nedeni nedir? V E) Madde, formdan bağımsız mıdır? ilen taral Eğunda, bu hangisine dik açılarla a fazladır. kuzeye du-
11. Evrende karşıtlar ile bunların arasındaki savaş olmasay-
dı, evrendeki nesneler de olmazdı, çünkü nesneler, dö-
nüşümlü olarak ilerleyen bir yanma sürecinin evreleri-
dir, savaşa egemen olan, yasanın karşıtları uzlaştırma-
sindan meydana gelmiş olan uyumlardır, birliklerdir. Do-
layısıyla, savaş her şeyin babasıdır; savaşı kaldırırsak
dünyadaki bütün şeyler de ortadan kalkar.
Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki düşünür-
lerden hangisine aittir?
A) Anaksimandros B) Anaksimenes C) Demokritos
Herakleitos
D) Empedokles
Felsefe
Varlık Felsefesi
11. Evrende karşıtlar ile bunların arasındaki savaş olmasay- dı, evrendeki nesneler de olmazdı, çünkü nesneler, dö- nüşümlü olarak ilerleyen bir yanma sürecinin evreleri- dir, savaşa egemen olan, yasanın karşıtları uzlaştırma- sindan meydana gelmiş olan uyumlardır, birliklerdir. Do- layısıyla, savaş her şeyin babasıdır; savaşı kaldırırsak dünyadaki bütün şeyler de ortadan kalkar. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki düşünür- lerden hangisine aittir? A) Anaksimandros B) Anaksimenes C) Demokritos Herakleitos D) Empedokles
Var olan her şey
maddedir.
11. Duyum ve düşünce insan organizmasının bir hareketidir.
III. Evrendeki her şey mekanik bir nedensellikle ortaya çıkar.
Yukarıda verilen görüşlerin hangileri materyalizme aittir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Felsefe
Varlık Felsefesi
Var olan her şey maddedir. 11. Duyum ve düşünce insan organizmasının bir hareketidir. III. Evrendeki her şey mekanik bir nedensellikle ortaya çıkar. Yukarıda verilen görüşlerin hangileri materyalizme aittir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III