Sosyolojinin Alanı Soruları

14. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir filozoftan çok bir
bilim insanını ilgilendirir?
Al Hayatın anlamı ve amacı nedir?
B) Mutlak doğru bilgiye ulaşılabilir mi?
GH Varlığını özü nedir?
D) İnsan davranışlarının nedenleri nelerdir?
E) Mutlu bir hayat nasıl olmalıdır?
1
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
14. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir filozoftan çok bir bilim insanını ilgilendirir? Al Hayatın anlamı ve amacı nedir? B) Mutlak doğru bilgiye ulaşılabilir mi? GH Varlığını özü nedir? D) İnsan davranışlarının nedenleri nelerdir? E) Mutlu bir hayat nasıl olmalıdır? 1
9.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapıda dikey hare-
ketlilik örneğidir?
A) Bir öğretmenin emekli olması
B) Bir kadının anne olması
C) Bir öğretmenin tayininin başka bir ile çıkması
D) Bir öğrencinin başka bir ilde yatılı bir liseyi kazanması
EYolsuzluğa karışan bir üst düzey ordu mensubunun
ordudan atılması
Sosyoloji
YAYINDA TEK RASARIDA TEK
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapıda dikey hare- ketlilik örneğidir? A) Bir öğretmenin emekli olması B) Bir kadının anne olması C) Bir öğretmenin tayininin başka bir ile çıkması D) Bir öğrencinin başka bir ilde yatılı bir liseyi kazanması EYolsuzluğa karışan bir üst düzey ordu mensubunun ordudan atılması Sosyoloji YAYINDA TEK RASARIDA TEK
31. Servet, statü, güç, yaşama biçimi gibi ölçütlere da-
yanarak toplumsal farklılıkların kategorize edilmesi
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A) Toplumsal tabakalaşma
BY Toplumsal hareketlilik
C) Toplumsal rol
D) Toplumsal grup
E) Toplumsal yığın
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
31. Servet, statü, güç, yaşama biçimi gibi ölçütlere da- yanarak toplumsal farklılıkların kategorize edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) Toplumsal tabakalaşma BY Toplumsal hareketlilik C) Toplumsal rol D) Toplumsal grup E) Toplumsal yığın
14. Toplum, çıkarı peşinde koşan bireylerden oluşur. Bireyin
motivasyonu çıkarıdın Toplumun çıkarını bireyin düşünme-
sine gerek yoktur. Birey egoist olmalı ve çıkarı peşinde koş-
malı, çünkü birey yararına olan toplum yararına olacaktır.
Toplum yararı için ahlaki değerler oluşturmaya gerek yok-
16.
tur."
35
Adám Smith'in bu sözlerinde betimlenen toplum ile ilgi-
li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A loplum insan doğası ile temellendirilmektedir.
Liberalist bir toplumsal düzen tasarlanmaktadır.
C)- Gerçekliğe aykırı ütopik bir sistem önerilmektedir.
D) Yöneticilerin ahlaki değerlerine önem verilmektedir.
E) Devlet mutlak bir otorite olarak görülmektedix
13
BAŞARI TI
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
14. Toplum, çıkarı peşinde koşan bireylerden oluşur. Bireyin motivasyonu çıkarıdın Toplumun çıkarını bireyin düşünme- sine gerek yoktur. Birey egoist olmalı ve çıkarı peşinde koş- malı, çünkü birey yararına olan toplum yararına olacaktır. Toplum yararı için ahlaki değerler oluşturmaya gerek yok- 16. tur." 35 Adám Smith'in bu sözlerinde betimlenen toplum ile ilgi- li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A loplum insan doğası ile temellendirilmektedir. Liberalist bir toplumsal düzen tasarlanmaktadır. C)- Gerçekliğe aykırı ütopik bir sistem önerilmektedir. D) Yöneticilerin ahlaki değerlerine önem verilmektedir. E) Devlet mutlak bir otorite olarak görülmektedix 13 BAŞARI TI
32
9. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin konusu
içinde yer almaz?
Doğal afetler sonucunda toplumda yaşanan nü-
fus değişiklikleri
B) Bir kişinin sosyal grup içindeki statüsünün ne
olduğu
C) Toplumsal değişmelerin ortaya çıkış nedenleri
ve sonuçları
D) Aile ve ekonomi kurumu arasındaki karşılıklı
ilişkiler
E) Toplumun ahlâki olarak nasıl davranması ge-
rektiği ile ilgili görüşler
12
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
32 9. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin konusu içinde yer almaz? Doğal afetler sonucunda toplumda yaşanan nü- fus değişiklikleri B) Bir kişinin sosyal grup içindeki statüsünün ne olduğu C) Toplumsal değişmelerin ortaya çıkış nedenleri ve sonuçları D) Aile ve ekonomi kurumu arasındaki karşılıklı ilişkiler E) Toplumun ahlâki olarak nasıl davranması ge- rektiği ile ilgili görüşler 12
1 YGS
31. Aristoteles'in tanrısı evrenin yaratıcısı değildi.
Yaratma fikri olmayınca, vahye dayalı dinler-
de olduğu anlamda bir müdahale anlayışı da
yoktu burada. Aristoteles'in bu fikri, Rönesans
döneminde yaşayan "Aristotelesçilere” oldukça
çekici geldi. Fakat bu görüş en güçlü dönemini
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa'da yaşadı.
Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Deizm
B) Teizm
D) Agnostisizm
C) Panteizm
E) Ateizm
2015 / YGS
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
1 YGS 31. Aristoteles'in tanrısı evrenin yaratıcısı değildi. Yaratma fikri olmayınca, vahye dayalı dinler- de olduğu anlamda bir müdahale anlayışı da yoktu burada. Aristoteles'in bu fikri, Rönesans döneminde yaşayan "Aristotelesçilere” oldukça çekici geldi. Fakat bu görüş en güçlü dönemini XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa'da yaşadı. Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdakiler- den hangisidir? A) Deizm B) Teizm D) Agnostisizm C) Panteizm E) Ateizm 2015 / YGS
ens
e
7. Bir toplumda ekonomik krizlerin bireylerdeki depresyon
ve anksiyete gibi davranış bozukluklarına neden olup ol-
madığı araştırılmak isteniyor.
Bu araştırma için aşağıdaki araştırma yöntemlerinden
hangisinin kullanılması diğerlerinden daha uygundur?
eis
eis
A) Doğal gözlem
B) Anket çalışması
C) İlişkisel çalışma
D) Vaka çalışması
E) Deneysel çalışma
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
ens e 7. Bir toplumda ekonomik krizlerin bireylerdeki depresyon ve anksiyete gibi davranış bozukluklarına neden olup ol- madığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırma için aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisinin kullanılması diğerlerinden daha uygundur? eis eis A) Doğal gözlem B) Anket çalışması C) İlişkisel çalışma D) Vaka çalışması E) Deneysel çalışma
1