Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sosyolojinin Alanı Soruları

14. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir filozoftan çok bir
bilim insanını ilgilendirir?
Al Hayatın anlamı ve amacı nedir?
B) Mutlak doğru bilgiye ulaşılabilir mi?
GH Varlığını özü nedir?
D) İnsan davranışlarının nedenleri nelerdir?
E) Mutlu bir hayat nasıl olmalıdır?
1
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
14. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir filozoftan çok bir bilim insanını ilgilendirir? Al Hayatın anlamı ve amacı nedir? B) Mutlak doğru bilgiye ulaşılabilir mi? GH Varlığını özü nedir? D) İnsan davranışlarının nedenleri nelerdir? E) Mutlu bir hayat nasıl olmalıdır? 1
31. Servet, statü, güç, yaşama biçimi gibi ölçütlere da-
yanarak toplumsal farklılıkların kategorize edilmesi
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A) Toplumsal tabakalaşma
BY Toplumsal hareketlilik
C) Toplumsal rol
D) Toplumsal grup
E) Toplumsal yığın
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
31. Servet, statü, güç, yaşama biçimi gibi ölçütlere da- yanarak toplumsal farklılıkların kategorize edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) Toplumsal tabakalaşma BY Toplumsal hareketlilik C) Toplumsal rol D) Toplumsal grup E) Toplumsal yığın
14. Toplum, çıkarı peşinde koşan bireylerden oluşur. Bireyin
motivasyonu çıkarıdın Toplumun çıkarını bireyin düşünme-
sine gerek yoktur. Birey egoist olmalı ve çıkarı peşinde koş-
malı, çünkü birey yararına olan toplum yararına olacaktır.
Toplum yararı için ahlaki değerler oluşturmaya gerek yok-
16.
tur."
35
Adám Smith'in bu sözlerinde betimlenen toplum ile ilgi-
li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A loplum insan doğası ile temellendirilmektedir.
Liberalist bir toplumsal düzen tasarlanmaktadır.
C)- Gerçekliğe aykırı ütopik bir sistem önerilmektedir.
D) Yöneticilerin ahlaki değerlerine önem verilmektedir.
E) Devlet mutlak bir otorite olarak görülmektedix
13
BAŞARI TI
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
14. Toplum, çıkarı peşinde koşan bireylerden oluşur. Bireyin motivasyonu çıkarıdın Toplumun çıkarını bireyin düşünme- sine gerek yoktur. Birey egoist olmalı ve çıkarı peşinde koş- malı, çünkü birey yararına olan toplum yararına olacaktır. Toplum yararı için ahlaki değerler oluşturmaya gerek yok- 16. tur." 35 Adám Smith'in bu sözlerinde betimlenen toplum ile ilgi- li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A loplum insan doğası ile temellendirilmektedir. Liberalist bir toplumsal düzen tasarlanmaktadır. C)- Gerçekliğe aykırı ütopik bir sistem önerilmektedir. D) Yöneticilerin ahlaki değerlerine önem verilmektedir. E) Devlet mutlak bir otorite olarak görülmektedix 13 BAŞARI TI
1 YGS
31. Aristoteles'in tanrısı evrenin yaratıcısı değildi.
Yaratma fikri olmayınca, vahye dayalı dinler-
de olduğu anlamda bir müdahale anlayışı da
yoktu burada. Aristoteles'in bu fikri, Rönesans
döneminde yaşayan "Aristotelesçilere” oldukça
çekici geldi. Fakat bu görüş en güçlü dönemini
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa'da yaşadı.
Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Deizm
B) Teizm
D) Agnostisizm
C) Panteizm
E) Ateizm
2015 / YGS
Felsefe
Sosyolojinin Alanı
1 YGS 31. Aristoteles'in tanrısı evrenin yaratıcısı değildi. Yaratma fikri olmayınca, vahye dayalı dinler- de olduğu anlamda bir müdahale anlayışı da yoktu burada. Aristoteles'in bu fikri, Rönesans döneminde yaşayan "Aristotelesçilere” oldukça çekici geldi. Fakat bu görüş en güçlü dönemini XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa'da yaşadı. Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdakiler- den hangisidir? A) Deizm B) Teizm D) Agnostisizm C) Panteizm E) Ateizm 2015 / YGS
1