Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Öğrenme Soruları

Deneme - 2
zli
Z.
e
15. Hegel'e göre tez durumundaki "geist", merak duygusu ve
mükemmelleşme isteğiyle kendini aşar ve antitezi olan
doğayı meydana getirir. Tarihsel sürecin sonunda Alman
devletinin çatısı altında ve Hristiyanlık dini etrafında buluşa-
cak olan insanlık, tarihsel sürecini tamamlayacaktır. Ayrıca
tüm doğa geldiği yere yani "geist'e geri dönecektir. Sonuçta
mükemmelleşmiş bir Tanrı ortaya çıkacaktır. Bu da sentez
aşamasıdır.
ir
"Tinin Fenomenolojisi" adlı eserindeki bu görüşlerinde
Hegel, aşağıdaki anlayışların hangisini anlatmaktadır?
A) Diyalektik idealizm
B) Egzistansiyalizm
C Diyalektik materyalizm
D) Empirizm
E) Rasyonalizm
materyalizm
Felsefe
Öğrenme
Deneme - 2 zli Z. e 15. Hegel'e göre tez durumundaki "geist", merak duygusu ve mükemmelleşme isteğiyle kendini aşar ve antitezi olan doğayı meydana getirir. Tarihsel sürecin sonunda Alman devletinin çatısı altında ve Hristiyanlık dini etrafında buluşa- cak olan insanlık, tarihsel sürecini tamamlayacaktır. Ayrıca tüm doğa geldiği yere yani "geist'e geri dönecektir. Sonuçta mükemmelleşmiş bir Tanrı ortaya çıkacaktır. Bu da sentez aşamasıdır. ir "Tinin Fenomenolojisi" adlı eserindeki bu görüşlerinde Hegel, aşağıdaki anlayışların hangisini anlatmaktadır? A) Diyalektik idealizm B) Egzistansiyalizm C Diyalektik materyalizm D) Empirizm E) Rasyonalizm materyalizm
14. Bizim gibi yaşayan fakat mermer kabuğu nedeniyle du-
yum alamayan bir heykel düşünelim. Bu kabuğun çe-
şitli parçaları kaldırıldıkça heykel zihin yaşamına kavu-
Önce koku
şur
şur. organını örten mermer kaldırılır. Bu an-
dan itibaren heykelin koku alma özelliği vardır. Ona bir
gül gösterilir ve heykel artık gül kokusunu hisseder. Hey-
kele çeşitli kokular koklatalım. Heykel bu farklı kokula-
ri karşılaştırır, bazılarını hoş bulur ve onlara karşı sevgi
ve sempati duyar. Hoş bulmadıklarına karşı nefret, kin,
korku vb. duygular hisseder. Bu şekilde yavaş yavaş
karar, düşünme, tartma, soyutlama, tek kelimeyle zekâ
oluşu.
Condillac'ın bu parçada açıklanan görüşleri aşağı-
daki felsefi akımlardan hangisi ile paralellik göste-
rir?
A) Rasyonalizm
B) Emipirizm
C) Varoluşçuluk
D) Fenomenoloji
E) Yeni ontoloji
12
LİMİT
YAYINLARI
Felsefe
Öğrenme
14. Bizim gibi yaşayan fakat mermer kabuğu nedeniyle du- yum alamayan bir heykel düşünelim. Bu kabuğun çe- şitli parçaları kaldırıldıkça heykel zihin yaşamına kavu- Önce koku şur şur. organını örten mermer kaldırılır. Bu an- dan itibaren heykelin koku alma özelliği vardır. Ona bir gül gösterilir ve heykel artık gül kokusunu hisseder. Hey- kele çeşitli kokular koklatalım. Heykel bu farklı kokula- ri karşılaştırır, bazılarını hoş bulur ve onlara karşı sevgi ve sempati duyar. Hoş bulmadıklarına karşı nefret, kin, korku vb. duygular hisseder. Bu şekilde yavaş yavaş karar, düşünme, tartma, soyutlama, tek kelimeyle zekâ oluşu. Condillac'ın bu parçada açıklanan görüşleri aşağı- daki felsefi akımlardan hangisi ile paralellik göste- rir? A) Rasyonalizm B) Emipirizm C) Varoluşçuluk D) Fenomenoloji E) Yeni ontoloji 12 LİMİT YAYINLARI
İnsan zihni “mükemmel varlık" düşüncesi taşır. Bu düşünce insanın kendi ürettiği bir şey değildir ve olamaz.
İnsan zihninin bu düşünceyi taşıması diğer düşüncelerine benzemez. Böyle mükemmel bir varlığın, insanın zihninin dışında da mutlaka olması gerekir. Mükemmel varlık sadece zihinde olursa, yani zihnin dışında bir gerçekliği bulunmazsa mükemmel olamaz. Bu durumda “mükemmel varlık" düşüncesi Tanrı'nın insan zihnine koyduğu
bir düşüncedir. O halde mükemmel varlık vardır.
Bu metinde Tanrı'nın varlığını ispat için kullanılan delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaye ve nizam delili
B) Dini tecrübe delili
C) Ekmel varlık delili
D) Temanu delili
E) Ahlak delili
Felsefe
Öğrenme
İnsan zihni “mükemmel varlık" düşüncesi taşır. Bu düşünce insanın kendi ürettiği bir şey değildir ve olamaz. İnsan zihninin bu düşünceyi taşıması diğer düşüncelerine benzemez. Böyle mükemmel bir varlığın, insanın zihninin dışında da mutlaka olması gerekir. Mükemmel varlık sadece zihinde olursa, yani zihnin dışında bir gerçekliği bulunmazsa mükemmel olamaz. Bu durumda “mükemmel varlık" düşüncesi Tanrı'nın insan zihnine koyduğu bir düşüncedir. O halde mükemmel varlık vardır. Bu metinde Tanrı'nın varlığını ispat için kullanılan delil aşağıdakilerden hangisidir? A) Gaye ve nizam delili B) Dini tecrübe delili C) Ekmel varlık delili D) Temanu delili E) Ahlak delili
13. Hobbes a gore evren, mekanik hareket yasaları tarafın-
dan yönetilen cisimlerden oluşur. Insan ve hayvan da
bu yasalara bağlıdır
. Evrende töz olarak yalnızca mad-
de vardır.
Hobbes'in bu parçada açıklanan görüşleri aşağıda-
ki felsefi akımlardan hangisiyle paralellik gösterir?
A) idealizm
B) Nihilizm
C) Materyalizm
DJ Fenomenizm
Đúalizm
14. Bizim gibi yaşayan fakat mermer kabuğu nedeniyle du-
yum alamayan bir heykel düşünelim. Bu kabuğun çe-
şitli parçaları kaldırıldıkça heykel zihin yaşamına kavu-
şur. Önce koku organını örten mermer kaldırılır. Bu an-
dan itibaren heykelin koku alma özelliği vardır. Ona bir
gül gösterilir ve heykel artık gül kokusunu hisseder. Hey-
kele çeşitli kokular koklatalım. Heykel bu farklı kokula-
n karşılaştırır, bazılarını hoş bulur ve onlara karşı sevgi
ve sempati duyar. Hoş bulmadıklarına karşı nefret, kin,
korku vb. duygular hisseder. Bu şekilde yavaş yavaş
karar, düşünme, tartma, soyutlama, tek kelimeyle zekâ
oluşur.
Condillac'ın bu parçada açıklanan görüşleri aşağı-
daki felsefi akımlardan hangisi ile paralellik göste-
rir?
A) Rasyonalizm
B) Emipirizm
C) Varoluşçuluk
D Fenomenoloji
E) Yeni ontoloji
LÍMÍTALARI
YAYINLARI
Felsefe
Öğrenme
13. Hobbes a gore evren, mekanik hareket yasaları tarafın- dan yönetilen cisimlerden oluşur. Insan ve hayvan da bu yasalara bağlıdır . Evrende töz olarak yalnızca mad- de vardır. Hobbes'in bu parçada açıklanan görüşleri aşağıda- ki felsefi akımlardan hangisiyle paralellik gösterir? A) idealizm B) Nihilizm C) Materyalizm DJ Fenomenizm Đúalizm 14. Bizim gibi yaşayan fakat mermer kabuğu nedeniyle du- yum alamayan bir heykel düşünelim. Bu kabuğun çe- şitli parçaları kaldırıldıkça heykel zihin yaşamına kavu- şur. Önce koku organını örten mermer kaldırılır. Bu an- dan itibaren heykelin koku alma özelliği vardır. Ona bir gül gösterilir ve heykel artık gül kokusunu hisseder. Hey- kele çeşitli kokular koklatalım. Heykel bu farklı kokula- n karşılaştırır, bazılarını hoş bulur ve onlara karşı sevgi ve sempati duyar. Hoş bulmadıklarına karşı nefret, kin, korku vb. duygular hisseder. Bu şekilde yavaş yavaş karar, düşünme, tartma, soyutlama, tek kelimeyle zekâ oluşur. Condillac'ın bu parçada açıklanan görüşleri aşağı- daki felsefi akımlardan hangisi ile paralellik göste- rir? A) Rasyonalizm B) Emipirizm C) Varoluşçuluk D Fenomenoloji E) Yeni ontoloji LÍMÍTALARI YAYINLARI
35. Hepimiz
Hepimizde beklentilerimizi desteklemeyen kanıtları
göz ardı etme eğilimi vardır. Örneğin bir insan,
gördüğü bir rüya gerçekleştiğinde, o zamana dek
gerçekleşmeyenleri unutarak bunun, rüyalarının
gerçek olduğunu kanıtladığını söyleyecektir. Oysa
tekil örneklerden hareketle genellemeler yapmak doğru
değildir. Bu noktada görevimiz, iyi temellendirilmiş bir
hipotez oluşturduktan sonra onu can alıcı bir deneyden
geçirmektir. Eğer deneyler hipotezi doğrularsa
bulduğumuz gerçekten de bir doğa yasasıdır. Artık
tekil örnekleri bu yasadan güvenle çıkarsayabilir,
başka bir deyişle doğru öngörülerde bulunabiliriz.
Böylece, bilimsel bir yasa bulma sürecinde özelden
genele geçeriz.
Bu parçada anlatılanlar, bilim felsefesinin hangi
sorusuyla ilişkilendirilebilir?
A) Bilimsel yöntem nedir?
B) Bilim nedir?
C) Bilimsel doğruluk nedir?
D) Bilimsel sonuç nedir?
E) Bilimsel kuram nedir?
Felsefe
Öğrenme
35. Hepimiz Hepimizde beklentilerimizi desteklemeyen kanıtları göz ardı etme eğilimi vardır. Örneğin bir insan, gördüğü bir rüya gerçekleştiğinde, o zamana dek gerçekleşmeyenleri unutarak bunun, rüyalarının gerçek olduğunu kanıtladığını söyleyecektir. Oysa tekil örneklerden hareketle genellemeler yapmak doğru değildir. Bu noktada görevimiz, iyi temellendirilmiş bir hipotez oluşturduktan sonra onu can alıcı bir deneyden geçirmektir. Eğer deneyler hipotezi doğrularsa bulduğumuz gerçekten de bir doğa yasasıdır. Artık tekil örnekleri bu yasadan güvenle çıkarsayabilir, başka bir deyişle doğru öngörülerde bulunabiliriz. Böylece, bilimsel bir yasa bulma sürecinde özelden genele geçeriz. Bu parçada anlatılanlar, bilim felsefesinin hangi sorusuyla ilişkilendirilebilir? A) Bilimsel yöntem nedir? B) Bilim nedir? C) Bilimsel doğruluk nedir? D) Bilimsel sonuç nedir? E) Bilimsel kuram nedir?
11. Belirli bir olay türü bir diğeriyle bir arada bulunuyorsa,
objenin birine "neden" diğerine ise "etki" diyoruz. Biz onlar
arasında bir bağlantı olduğunu varsayıyoruz. Olaylar
arasındaki bir zorunlu bağlantı fikri, bu olayların sürekli bir
arada olmalarından doğar. Benzer olayların bir tekrarından
sonra, zihin bir olayın ortaya çıkmasıyla, diğerinin olacağı
beklentisi içine girer. Bu nedenle, zihnimizde hissettiğimiz
bu bağlantı zorunlu bağlantı fikrini oluşturduğumuz duygu
ya da izlenimdir. Olayda bundan ötesi yoktur.
Bu parçadaki görüş aşağıdakl filozoflardan hangisine
alttir?
A) Bergson
B) Hume
C) Hegel
D) Kant
E) Mill
Felsefe
Öğrenme
11. Belirli bir olay türü bir diğeriyle bir arada bulunuyorsa, objenin birine "neden" diğerine ise "etki" diyoruz. Biz onlar arasında bir bağlantı olduğunu varsayıyoruz. Olaylar arasındaki bir zorunlu bağlantı fikri, bu olayların sürekli bir arada olmalarından doğar. Benzer olayların bir tekrarından sonra, zihin bir olayın ortaya çıkmasıyla, diğerinin olacağı beklentisi içine girer. Bu nedenle, zihnimizde hissettiğimiz bu bağlantı zorunlu bağlantı fikrini oluşturduğumuz duygu ya da izlenimdir. Olayda bundan ötesi yoktur. Bu parçadaki görüş aşağıdakl filozoflardan hangisine alttir? A) Bergson B) Hume C) Hegel D) Kant E) Mill
1
INGREDIENTS:
TYT/Sosyal Bilimler
GRATIS
atis
2
14. Doktora gidip dişim ağrıyor demekle azı dişim ağrıyor
demek arasında bir fark yoktur. İstanbul'u kim fethetti?
Sorusu da bundan farklı bir şey değildir.
Yukarıda anlatılan bilginin hangi özelliğini
vurgulamaktadır?
A) Tutarlılık
B). Uygunluk
C) Ayanilik
D) Yararlılık
nobene
E) Tümel uzlaşımcılık
innan
Felsefe
Öğrenme
1 INGREDIENTS: TYT/Sosyal Bilimler GRATIS atis 2 14. Doktora gidip dişim ağrıyor demekle azı dişim ağrıyor demek arasında bir fark yoktur. İstanbul'u kim fethetti? Sorusu da bundan farklı bir şey değildir. Yukarıda anlatılan bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır? A) Tutarlılık B). Uygunluk C) Ayanilik D) Yararlılık nobene E) Tümel uzlaşımcılık innan
13. Evren birbirine zıt iki güç tarafından yönlendirilmektedir.
Bu güçler iyilik ve kötülük; karanlık ve aydınlıktır. Doğa bu
güçlerin çatışması üzerine kuruludur.
Bu parçadaki görüşler aşağıdaki yaklaşımlardan han-
gisini aittir?
A) Panteizm
B) Düalizm
C) Deizm
D) Agnostisizm
E) Ateizm
Felsefe
Öğrenme
13. Evren birbirine zıt iki güç tarafından yönlendirilmektedir. Bu güçler iyilik ve kötülük; karanlık ve aydınlıktır. Doğa bu güçlerin çatışması üzerine kuruludur. Bu parçadaki görüşler aşağıdaki yaklaşımlardan han- gisini aittir? A) Panteizm B) Düalizm C) Deizm D) Agnostisizm E) Ateizm
di
(15. Hegel'e göre tez durumundaki "geist”, merak duygusu ve
mükemmelleşme isteğiyle kendini aşar ve antitezi olan
doğayı meydana getirir. Tarihsel sürecin sonunda Alman
devletinin çatısı altında ve Hristiyanlık dini etrafında buluşa-
cak olan insanlık, tarihsel sürecini tamamlayacaktır. Ayrıca
tüm doğa geldiği yere yani “geist'e geri dönecektir. Sonuçta
mükemmelleşmiş bir Tanrı ortaya çıkacaktır. Bu da sentez
aşamasıdır.
"Tinin Fenomenolojisi” adlı eserindeki bu görüşlerinde
Hegel, aşağıdaki anlayışların hangisini anlatmaktadır?
A) Diyalektik idealizm
B) Egzistansiyalizm
C). Diyalektik materyalizm
D). Empirizm
E) Rasyonalizm
Felsefe
Öğrenme
di (15. Hegel'e göre tez durumundaki "geist”, merak duygusu ve mükemmelleşme isteğiyle kendini aşar ve antitezi olan doğayı meydana getirir. Tarihsel sürecin sonunda Alman devletinin çatısı altında ve Hristiyanlık dini etrafında buluşa- cak olan insanlık, tarihsel sürecini tamamlayacaktır. Ayrıca tüm doğa geldiği yere yani “geist'e geri dönecektir. Sonuçta mükemmelleşmiş bir Tanrı ortaya çıkacaktır. Bu da sentez aşamasıdır. "Tinin Fenomenolojisi” adlı eserindeki bu görüşlerinde Hegel, aşağıdaki anlayışların hangisini anlatmaktadır? A) Diyalektik idealizm B) Egzistansiyalizm C). Diyalektik materyalizm D). Empirizm E) Rasyonalizm
2.
Aslı Öğretmen, psikoloji dersinde "Bu dersin sonunda duyum ve
algı konusunda tüm soruları hatasız çözeceksiniz." demiştir.
Bu parçada öğretmenin davranışı aşağıdakilerden hangisine
hizmet eder?
A) Güdüleme
B) Pekiştirme
C) Düzeltme
D) Dönüt verme
E) Öğrenmeyi kontrol
Felsefe
Öğrenme
2. Aslı Öğretmen, psikoloji dersinde "Bu dersin sonunda duyum ve algı konusunda tüm soruları hatasız çözeceksiniz." demiştir. Bu parçada öğretmenin davranışı aşağıdakilerden hangisine hizmet eder? A) Güdüleme B) Pekiştirme C) Düzeltme D) Dönüt verme E) Öğrenmeyi kontrol
64. Arzum hakikati araştırmak olduğuna göre, önce
likle kesin bilginin temellerinin ne olduğunu araç
turmam lazımdır. İkinci olarak da bu kesin bilginin
apaçık ve eşyanın tam bilgisi olduğunu, herhangi
bir şüpheye veya hata ihtimaline yer bırakmadığını
kavramam gerekir.
Gazali bu görüşlerinde aşağıdaki sorunlardan
hangisiyle ilgileneceğini belirtmiştir?
A) Irade özgürlüğü
B) Tümeller problemi
C) Arkhenin ne olduğu
D) Bilginin kaynağı
E) Akil - inanç ilişkisi
65. Insan içgüdülerinin
Felsefe
Öğrenme
64. Arzum hakikati araştırmak olduğuna göre, önce likle kesin bilginin temellerinin ne olduğunu araç turmam lazımdır. İkinci olarak da bu kesin bilginin apaçık ve eşyanın tam bilgisi olduğunu, herhangi bir şüpheye veya hata ihtimaline yer bırakmadığını kavramam gerekir. Gazali bu görüşlerinde aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgileneceğini belirtmiştir? A) Irade özgürlüğü B) Tümeller problemi C) Arkhenin ne olduğu D) Bilginin kaynağı E) Akil - inanç ilişkisi 65. Insan içgüdülerinin
1