Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kıyas Soruları

C) Sanat, yararlı olana uleşma etkinliğidir.
D) Sanat, bir oyundur.
E) Sanat, geçici bir hevestir.
13. FDeneysiz kavramlar bos, kavramsız deneyler kördür." diyen
Kant, bilginin deneyle başladığını ama onunla bitmediğini
söyleyen kritisizm kuramının temsilcisidir. Ona göre deneyle
gelen aposteriori bilgilerin, aklın apriori kavram ve kategorile-
riyle işlenmesiyle bilgi oluşur. Yani akıl kalıpları deneyin mal-
zemesini sınıflar, düzenler ve yorumlar.
Kant'ın felsefesinin kritisizm olarak adlandırılmasının ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?
AT Sezginin, aklın kavrayamayacağı bilgileri kavrad ğını söy
lemesi
B) Hem rasyonalizmi hem de empirizmi eleştiriye tabi tutması
C) Rasyonalizmi empirizmden üstün tutması
D) Tek geçerli bilginin bilimsel bilgi olduğunu söylemesi
E) Bilgilerin doğuştan geldiğini söylemesi
14. Varlık felsefesinin temel sorunlarından biri, "Varlık var mıdır?"
sorusudur. Bu soruya "Varlık vardır." şeklinde cevap veren ku-
rama realizm adı verilir.
delorden hangisi realizmin görüs-
Puan Yayınlerı I Güç Sende Artık
Felsefe
Kıyas
C) Sanat, yararlı olana uleşma etkinliğidir. D) Sanat, bir oyundur. E) Sanat, geçici bir hevestir. 13. FDeneysiz kavramlar bos, kavramsız deneyler kördür." diyen Kant, bilginin deneyle başladığını ama onunla bitmediğini söyleyen kritisizm kuramının temsilcisidir. Ona göre deneyle gelen aposteriori bilgilerin, aklın apriori kavram ve kategorile- riyle işlenmesiyle bilgi oluşur. Yani akıl kalıpları deneyin mal- zemesini sınıflar, düzenler ve yorumlar. Kant'ın felsefesinin kritisizm olarak adlandırılmasının ne- deni aşağıdakilerden hangisidir? AT Sezginin, aklın kavrayamayacağı bilgileri kavrad ğını söy lemesi B) Hem rasyonalizmi hem de empirizmi eleştiriye tabi tutması C) Rasyonalizmi empirizmden üstün tutması D) Tek geçerli bilginin bilimsel bilgi olduğunu söylemesi E) Bilgilerin doğuştan geldiğini söylemesi 14. Varlık felsefesinin temel sorunlarından biri, "Varlık var mıdır?" sorusudur. Bu soruya "Varlık vardır." şeklinde cevap veren ku- rama realizm adı verilir. delorden hangisi realizmin görüs- Puan Yayınlerı I Güç Sende Artık
A
13. - İspanya bir Akdeniz ülkesidir ve zeytinyağlı
yemek kültürü gelişmiştir.
İtalya da bir Akdeniz ülkesidir.
i
O hâlde İtalya'da da zeytinyağlı yemek kültürü
gelişmiştir.
K,
k
ak
Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisini ör-
neklendirir?
A) Kısır döngü
B) Yetersiz örnek
J
C) Tümdengelim
D) Analoji
utlu
E) Tümevarim
Felsefe
Kıyas
A 13. - İspanya bir Akdeniz ülkesidir ve zeytinyağlı yemek kültürü gelişmiştir. İtalya da bir Akdeniz ülkesidir. i O hâlde İtalya'da da zeytinyağlı yemek kültürü gelişmiştir. K, k ak Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisini ör- neklendirir? A) Kısır döngü B) Yetersiz örnek J C) Tümdengelim D) Analoji utlu E) Tümevarim
1