Kıyas Soruları

34. Her bestekar sanatçıdır.
Emre bestekardır.
O halde Emre sanatçıdır.
Bu kıyasın büyük, orta ve küçük terimleri sırasıyla aşağıda-
kilerden hangisinde verilmiştir?
A) Sanatçı - bestekar - Emre
B) Bestekar - Emre - sanatçı
C) Emre - sanatçı - bestekar
D) Bestekar - sanatçı - Emre
E) Sanatçı - Emre - bestekar
Felsefe
Kıyas
34. Her bestekar sanatçıdır. Emre bestekardır. O halde Emre sanatçıdır. Bu kıyasın büyük, orta ve küçük terimleri sırasıyla aşağıda- kilerden hangisinde verilmiştir? A) Sanatçı - bestekar - Emre B) Bestekar - Emre - sanatçı C) Emre - sanatçı - bestekar D) Bestekar - sanatçı - Emre E) Sanatçı - Emre - bestekar
TYT/Sosyal Bilimler
15. Günümüzde bireylerin bireysel istek ve arzuları, ihtiyaçları
dışında devlete bağımsız bir ahlaki varlık yüklemek pek
kabul edilmemektedir. Daha açık bir ifadeyle bugün
devlet, yurttaşlar için ve yurttaşlardan dolayı vardır.
Aynı şekilde bireylerin doğal hakları diye kabul edilen
birtakım haklarının toplum tarafından bile ellerinden
alınamaz olduğu düşünülmektedir. Çağdaş anayasaların
girişlerinde her zaman bireylerin yaşama, özgürlük,
mülkiyet, çalışma, düşünme ve düşündüğünü ifade etme
gibi doğal, vazgeçilemez, devredilemez haklarına atıfta
bulunulmaktadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A Birey- devlet ilişkileri dengeli bir şekilde
yürütülmelidir.
Devlet yönetiminde bireyin hak ve çıkarları giderek
daha çok önem kazanmaktadır.
Toplum hayatında ne bireyden ne devletten
vazgeçilebilir.
D Devletin kuruluş amaCı, toplumsal idealleri
gerçekleştirmektir.
Günümüzde devletin baskıcı niteliği oldukça
E)
zayıflamıştır.
Felsefe
Kıyas
TYT/Sosyal Bilimler 15. Günümüzde bireylerin bireysel istek ve arzuları, ihtiyaçları dışında devlete bağımsız bir ahlaki varlık yüklemek pek kabul edilmemektedir. Daha açık bir ifadeyle bugün devlet, yurttaşlar için ve yurttaşlardan dolayı vardır. Aynı şekilde bireylerin doğal hakları diye kabul edilen birtakım haklarının toplum tarafından bile ellerinden alınamaz olduğu düşünülmektedir. Çağdaş anayasaların girişlerinde her zaman bireylerin yaşama, özgürlük, mülkiyet, çalışma, düşünme ve düşündüğünü ifade etme gibi doğal, vazgeçilemez, devredilemez haklarına atıfta bulunulmaktadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A Birey- devlet ilişkileri dengeli bir şekilde yürütülmelidir. Devlet yönetiminde bireyin hak ve çıkarları giderek daha çok önem kazanmaktadır. Toplum hayatında ne bireyden ne devletten vazgeçilebilir. D Devletin kuruluş amaCı, toplumsal idealleri gerçekleştirmektir. Günümüzde devletin baskıcı niteliği oldukça E) zayıflamıştır.
Öğretmen de
1. Tanımda anlatılmak istenen ne çok uzun ne de çok
II. Bir şey kendisinden daha açık olmayan başka bir şey
Bu tanım, tanımın koşullarından
kısa olmalıdır.
ile tanımlanmamalıdır.
II. Tanımda kısır döngü bulunmamalıdır.
hangilerine uyulmadığındaneksik bir tanım glmuştur?
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) Il ve lII
6.
Bütün kanatlılar hayvandır.
Uçak kanatlıdır.
O halde uçak hayvandır.
Bu kıyastan hareketle aşağıdakilerden hangisi kıyas
için zorunludur?
A) Öncüller olumly/olmalıdır.
B Oncülleri en az iki tane olmalıdır.
C) Öncül olan önermeler doğru olmalıdır.
D) Sonuç öncüllerin mantıksal sonucu olmalıdır.
E) Sonuç önermesi kesinlikle yanlıs olmamalıdır.
bu gezegende hayat var.
Felsefe
Kıyas
Öğretmen de 1. Tanımda anlatılmak istenen ne çok uzun ne de çok II. Bir şey kendisinden daha açık olmayan başka bir şey Bu tanım, tanımın koşullarından kısa olmalıdır. ile tanımlanmamalıdır. II. Tanımda kısır döngü bulunmamalıdır. hangilerine uyulmadığındaneksik bir tanım glmuştur? B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız I D) I ve II E) Il ve lII 6. Bütün kanatlılar hayvandır. Uçak kanatlıdır. O halde uçak hayvandır. Bu kıyastan hareketle aşağıdakilerden hangisi kıyas için zorunludur? A) Öncüller olumly/olmalıdır. B Oncülleri en az iki tane olmalıdır. C) Öncül olan önermeler doğru olmalıdır. D) Sonuç öncüllerin mantıksal sonucu olmalıdır. E) Sonuç önermesi kesinlikle yanlıs olmamalıdır. bu gezegende hayat var.
C) Sanat, yararlı olana uleşma etkinliğidir.
D) Sanat, bir oyundur.
E) Sanat, geçici bir hevestir.
13. FDeneysiz kavramlar bos, kavramsız deneyler kördür." diyen
Kant, bilginin deneyle başladığını ama onunla bitmediğini
söyleyen kritisizm kuramının temsilcisidir. Ona göre deneyle
gelen aposteriori bilgilerin, aklın apriori kavram ve kategorile-
riyle işlenmesiyle bilgi oluşur. Yani akıl kalıpları deneyin mal-
zemesini sınıflar, düzenler ve yorumlar.
Kant'ın felsefesinin kritisizm olarak adlandırılmasının ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?
AT Sezginin, aklın kavrayamayacağı bilgileri kavrad ğını söy
lemesi
B) Hem rasyonalizmi hem de empirizmi eleştiriye tabi tutması
C) Rasyonalizmi empirizmden üstün tutması
D) Tek geçerli bilginin bilimsel bilgi olduğunu söylemesi
E) Bilgilerin doğuştan geldiğini söylemesi
14. Varlık felsefesinin temel sorunlarından biri, "Varlık var mıdır?"
sorusudur. Bu soruya "Varlık vardır." şeklinde cevap veren ku-
rama realizm adı verilir.
delorden hangisi realizmin görüs-
Puan Yayınlerı I Güç Sende Artık
Felsefe
Kıyas
C) Sanat, yararlı olana uleşma etkinliğidir. D) Sanat, bir oyundur. E) Sanat, geçici bir hevestir. 13. FDeneysiz kavramlar bos, kavramsız deneyler kördür." diyen Kant, bilginin deneyle başladığını ama onunla bitmediğini söyleyen kritisizm kuramının temsilcisidir. Ona göre deneyle gelen aposteriori bilgilerin, aklın apriori kavram ve kategorile- riyle işlenmesiyle bilgi oluşur. Yani akıl kalıpları deneyin mal- zemesini sınıflar, düzenler ve yorumlar. Kant'ın felsefesinin kritisizm olarak adlandırılmasının ne- deni aşağıdakilerden hangisidir? AT Sezginin, aklın kavrayamayacağı bilgileri kavrad ğını söy lemesi B) Hem rasyonalizmi hem de empirizmi eleştiriye tabi tutması C) Rasyonalizmi empirizmden üstün tutması D) Tek geçerli bilginin bilimsel bilgi olduğunu söylemesi E) Bilgilerin doğuştan geldiğini söylemesi 14. Varlık felsefesinin temel sorunlarından biri, "Varlık var mıdır?" sorusudur. Bu soruya "Varlık vardır." şeklinde cevap veren ku- rama realizm adı verilir. delorden hangisi realizmin görüs- Puan Yayınlerı I Güç Sende Artık
A
13. - İspanya bir Akdeniz ülkesidir ve zeytinyağlı
yemek kültürü gelişmiştir.
İtalya da bir Akdeniz ülkesidir.
i
O hâlde İtalya'da da zeytinyağlı yemek kültürü
gelişmiştir.
K,
k
ak
Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisini ör-
neklendirir?
A) Kısır döngü
B) Yetersiz örnek
J
C) Tümdengelim
D) Analoji
utlu
E) Tümevarim
Felsefe
Kıyas
A 13. - İspanya bir Akdeniz ülkesidir ve zeytinyağlı yemek kültürü gelişmiştir. İtalya da bir Akdeniz ülkesidir. i O hâlde İtalya'da da zeytinyağlı yemek kültürü gelişmiştir. K, k ak Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisini ör- neklendirir? A) Kısır döngü B) Yetersiz örnek J C) Tümdengelim D) Analoji utlu E) Tümevarim
1