Organizma ve Çevre Soruları

Sosyal Bilimler
Varlığı zorunlu varlık ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır.
Zorunlu varlık, var olmak için başka bir varlığa gereksinim
duymayan, varlığını kendi özündeki zorunluluktan alan
varlıktır, yani Tanrı'dır. Mümkün varlıklar ise, var olmaları
kadar var olmamaları da mümkün olan varlıklardır. Tanrı
dışındaki tüm varlıklar gibi evrende Tanrı'nın sonsuz
cömertliği sonucu oluşmuştur.
Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine
aittir?
A) Descartes A
B) Farabi
C) Platon
D) Hegel
E) Husseri
i mokmesi gibi, toplum içinde bulunan
Felsefe
Organizma ve Çevre
Sosyal Bilimler Varlığı zorunlu varlık ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık, var olmak için başka bir varlığa gereksinim duymayan, varlığını kendi özündeki zorunluluktan alan varlıktır, yani Tanrı'dır. Mümkün varlıklar ise, var olmaları kadar var olmamaları da mümkün olan varlıklardır. Tanrı dışındaki tüm varlıklar gibi evrende Tanrı'nın sonsuz cömertliği sonucu oluşmuştur. Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? A) Descartes A B) Farabi C) Platon D) Hegel E) Husseri i mokmesi gibi, toplum içinde bulunan
28.
31.
Yukarıdaki görseller aynı büyüklükte olmasına rağmen; bü-
yüklükleri birbirinden farklı olarak algılanır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A) Sekil zemin ilişkisi
B) Psikolojik illüzyon
C) Fiziksel illüzyon
D) Algida organizasyon
E) Derinlik algiSI
AYT-1
17
B.
Felsefe
Organizma ve Çevre
28. 31. Yukarıdaki görseller aynı büyüklükte olmasına rağmen; bü- yüklükleri birbirinden farklı olarak algılanır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) Sekil zemin ilişkisi B) Psikolojik illüzyon C) Fiziksel illüzyon D) Algida organizasyon E) Derinlik algiSI AYT-1 17 B.
A) Tarımsal üretimin arttırılması
B) Modern konutların yapılması
c) Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi
D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
E) Besi ve ahir hayvancılığını geliştirilmesi
11.) İnsanlarda iyilik ve ahlak doğuştan gelen bir özellik
midir? Yoksa iyi ve kötü olmayı tamamen çevremiz-
den mi öğreniriz? Kötü, nahoş ve bencilce davran-
mayı ailemiz, öğretmenlerimiz ya da dinlerimiz mi
öğretir?
Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin
hangi disipliniyle ilgilidir?
A) Ontoloji
B) Etik
2 o
C) Estetik
D) Epistemoloji
E) Din felsefesi
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Organizma ve Çevre
A) Tarımsal üretimin arttırılması B) Modern konutların yapılması c) Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması E) Besi ve ahir hayvancılığını geliştirilmesi 11.) İnsanlarda iyilik ve ahlak doğuştan gelen bir özellik midir? Yoksa iyi ve kötü olmayı tamamen çevremiz- den mi öğreniriz? Kötü, nahoş ve bencilce davran- mayı ailemiz, öğretmenlerimiz ya da dinlerimiz mi öğretir? Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin hangi disipliniyle ilgilidir? A) Ontoloji B) Etik 2 o C) Estetik D) Epistemoloji E) Din felsefesi Diğer sayfaya geçiniz.
tim Kurumları Sınavı
Yeterlilik Testi
Cevap Kagi
DİKKAT!
Sosyal Bilimler-2
26. Zimbardo deneyinde, psikolojik ve sosyal yönden
dengeli yirmi dört yüksek lisans öğrencisi; on iki
tanesine gardiyan, on iki tanesine mahkûm sos-
yal rolü verilerek rastgele iki gruba ayrılmıştır.
Deney iki hafta sürmesi planlandığı hâlde denek
gardiyanların, denek mahkûmlara yaptıkları eziyet
nedeniyle altıncı günde sonlandırılmak zorunda
kalınmıştır. Deneyde görüldüğü gibi denekler far-
kında olmadan içine girdikleri yeni dünya tarafın-
dan şekillendirilmeye, bu dünyanın şartlarına uyum
gösterecek şekilde değişmeye de başlamışlardır.
Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi davranış-
ları etkileyen faktörlerden değildir?
A) Sosyal çevre
B) Otorite
C) Sosyal rol
P) Deney kuralları
E) Sosyal statü
Felsefe
Organizma ve Çevre
tim Kurumları Sınavı Yeterlilik Testi Cevap Kagi DİKKAT! Sosyal Bilimler-2 26. Zimbardo deneyinde, psikolojik ve sosyal yönden dengeli yirmi dört yüksek lisans öğrencisi; on iki tanesine gardiyan, on iki tanesine mahkûm sos- yal rolü verilerek rastgele iki gruba ayrılmıştır. Deney iki hafta sürmesi planlandığı hâlde denek gardiyanların, denek mahkûmlara yaptıkları eziyet nedeniyle altıncı günde sonlandırılmak zorunda kalınmıştır. Deneyde görüldüğü gibi denekler far- kında olmadan içine girdikleri yeni dünya tarafın- dan şekillendirilmeye, bu dünyanın şartlarına uyum gösterecek şekilde değişmeye de başlamışlardır. Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi davranış- ları etkileyen faktörlerden değildir? A) Sosyal çevre B) Otorite C) Sosyal rol P) Deney kuralları E) Sosyal statü
ublo uplo
id iA
15. İnsanlarda iyilik ve ahlak doğuştan gelen bir özellik
enleimidir? Yoksa iyi ve kötü olmayı tamamen çevremiz-
den mi öğreniriz? Kötü, nahoş ve bencilce davran-
mayı ailemiz, öğretmenlerimiz ya da dinlerimiz mi
b öğretir?
pl ensblihev ised 1sina
Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin
hangi disipliniyle ilgilidir?mübnde inio
A) Ontoloji
me
tonob nüto B) Etik
D) Epistemoloji
C) Estetik
hed
E) Din felsefesi
Felsefe
Organizma ve Çevre
ublo uplo id iA 15. İnsanlarda iyilik ve ahlak doğuştan gelen bir özellik enleimidir? Yoksa iyi ve kötü olmayı tamamen çevremiz- den mi öğreniriz? Kötü, nahoş ve bencilce davran- mayı ailemiz, öğretmenlerimiz ya da dinlerimiz mi b öğretir? pl ensblihev ised 1sina Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin hangi disipliniyle ilgilidir?mübnde inio A) Ontoloji me tonob nüto B) Etik D) Epistemoloji C) Estetik hed E) Din felsefesi
Ps
Aynı cinse ait canlıların duyu organları farklı
uyarıcılara duyarlı olabilir. Ancak hepsinin or-
tak özelliği, uyarıcı şiddetinin, duyumlanabil-
mesi için belli bir değerin üstünde olmasının
gerekmesidir. Bu değer, canlının "uyarıcıyı du-
yumsuyorum" dediği seviyedir.
Bu parçada açıklaması yapılan kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Fark eşigi
B Mutiak eşik
C) Ayırt etme
D) Bilinçlilik seviyesi
E) Duyum gücü
2
anizraonun hir uvaricıdan otkilen
****
Felsefe
Organizma ve Çevre
Ps Aynı cinse ait canlıların duyu organları farklı uyarıcılara duyarlı olabilir. Ancak hepsinin or- tak özelliği, uyarıcı şiddetinin, duyumlanabil- mesi için belli bir değerin üstünde olmasının gerekmesidir. Bu değer, canlının "uyarıcıyı du- yumsuyorum" dediği seviyedir. Bu parçada açıklaması yapılan kavram aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Fark eşigi B Mutiak eşik C) Ayırt etme D) Bilinçlilik seviyesi E) Duyum gücü 2 anizraonun hir uvaricıdan otkilen ****
C) Duyum eşiği
D) Güdülenme
E) Asırı uyarılma
27. Yapılan bir deneyde yaş, zeka ve anlama yetileri
aynı olan iki grup deneğe aynı anlamsız heceler
listesi eşit zamanda öğretilmiştir. Gruplardan biri,
öğrendikten sonra bir süre uyutulmuş, diğer grup
ise uyanık tutulmuştur. Sonuçta, uyuyan grubun
listenin %65'ini, uyanık grubun ise %30'unu hatır-
ladıkları görülmüştür.
Bu deneye göre, bağımsız değişken aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Anlama yetisi
B) Anlamsız heceler listesi
C) Öğrenmeden sonra uyutulan grup
D) Uykunun hatırlamaya etkisi
E) Hatırlama düzeyi
Felsefe
Organizma ve Çevre
C) Duyum eşiği D) Güdülenme E) Asırı uyarılma 27. Yapılan bir deneyde yaş, zeka ve anlama yetileri aynı olan iki grup deneğe aynı anlamsız heceler listesi eşit zamanda öğretilmiştir. Gruplardan biri, öğrendikten sonra bir süre uyutulmuş, diğer grup ise uyanık tutulmuştur. Sonuçta, uyuyan grubun listenin %65'ini, uyanık grubun ise %30'unu hatır- ladıkları görülmüştür. Bu deneye göre, bağımsız değişken aşağıda- kilerden hangisidir? A) Anlama yetisi B) Anlamsız heceler listesi C) Öğrenmeden sonra uyutulan grup D) Uykunun hatırlamaya etkisi E) Hatırlama düzeyi
Yanit Yayınla
minin,
-ylami-
boyla-
12. Stoacılar, tüm insanların evrene hâkim olan Tanrı'nın çocuk-
ları olduğuna inandıkları için tek bir dünya devletinin olma-
si gerektiğini savunurlar. Tanrı'nın koyduğu, insan doğası-
na uygun ve değişmez kurallar mevcuttur. “Doğal yasalar"
ya da “doğal hukuk” adı verilen bu kurallar, devletin koydu-
ğu yasalardan üstündür. Doğal hukuk, zaman ve mekân üs-
tüdür, her insan için aynı ve geçerlidir. İnsan yapısı olan dev-
let, mülkiyet, kölelik vs. doğal değil yapay kurumlardır ve
doğal yaşama terstir. Stoacılığa ait, tüm bu düşünceler da-
ha sonraki dönemlerde Hristiyanlık tarafından kısmen yeni-
den yorumlanarak benimsenecektir.
ngisi-
dir.
esine
Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki genellemelerden han-
gisine ulaşılabilir?
a za-
Veb-
A) İnsan ürünü hukuk kuralları insanın doğasına aykırıdır.
B) Hukuk kurallarının kaynağı doğal hukuktur. A
C) İktidar kaynağını toplumdan alır.
D) Devletler barış içinde yaşamalıdır.
E) Toplumsal kurumlar insanın özüne uygundur.
umu
13
Felsefe
Organizma ve Çevre
Yanit Yayınla minin, -ylami- boyla- 12. Stoacılar, tüm insanların evrene hâkim olan Tanrı'nın çocuk- ları olduğuna inandıkları için tek bir dünya devletinin olma- si gerektiğini savunurlar. Tanrı'nın koyduğu, insan doğası- na uygun ve değişmez kurallar mevcuttur. “Doğal yasalar" ya da “doğal hukuk” adı verilen bu kurallar, devletin koydu- ğu yasalardan üstündür. Doğal hukuk, zaman ve mekân üs- tüdür, her insan için aynı ve geçerlidir. İnsan yapısı olan dev- let, mülkiyet, kölelik vs. doğal değil yapay kurumlardır ve doğal yaşama terstir. Stoacılığa ait, tüm bu düşünceler da- ha sonraki dönemlerde Hristiyanlık tarafından kısmen yeni- den yorumlanarak benimsenecektir. ngisi- dir. esine Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki genellemelerden han- gisine ulaşılabilir? a za- Veb- A) İnsan ürünü hukuk kuralları insanın doğasına aykırıdır. B) Hukuk kurallarının kaynağı doğal hukuktur. A C) İktidar kaynağını toplumdan alır. D) Devletler barış içinde yaşamalıdır. E) Toplumsal kurumlar insanın özüne uygundur. umu 13
ER
14
12. Bazı insanların kendi inandıklarının tam tersi yargıların
da var olabileceğini, üstelik bu yargıların doğru da bla-
bileceğini kabul etmekte zorlandıkları bir gerçektir. Zira
bu yargıların doğru olabileceğini kabul etmeleri, kendi
inançlarını bir kez daha gözden geçirmelerini hatta
belki de onların bir kısmını bırakmalarını gerektirecektir.
Parçada sözü edilen insanların düşünüş şekli aşa-
ğıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Aposteriori
B) Sezgisel
C) Maotik
ogmatik
E) Yaratici
Felsefe
Organizma ve Çevre
ER 14 12. Bazı insanların kendi inandıklarının tam tersi yargıların da var olabileceğini, üstelik bu yargıların doğru da bla- bileceğini kabul etmekte zorlandıkları bir gerçektir. Zira bu yargıların doğru olabileceğini kabul etmeleri, kendi inançlarını bir kez daha gözden geçirmelerini hatta belki de onların bir kısmını bırakmalarını gerektirecektir. Parçada sözü edilen insanların düşünüş şekli aşa- ğıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Aposteriori B) Sezgisel C) Maotik ogmatik E) Yaratici
hangisine ulaşılabilir?
A) Devlet, insan özgürlüğünü kısıtlar.
B) Insanin olumsuz eğilimleri vardır.
C) Devlet insan doğasının devamıdır.
D) Devlet sözleşmeden oluşmuştur.
E) İdeal toplumsal düzen olamaz.
66. Duyu verileri ya da algılar kendi başlarına bilgi
sağlayamazlar, anlamsız bir veri yığını olarak kalır-
lar; ancak aklın katkısıyla bilgi niteliği kazanırlar,
anlaşılır olurlar. Başka bir ifadeyle algısız kavram-
lar boş, kavramsız algilar kördür.
Bu parçada dile getirilen epistemolojik yakla-
şim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kritisizm
B) Empirizm
0 C) Rasyonalizm
EY Fenomenolojizm
Deney
D) Pozitivizm
Felsefe
Organizma ve Çevre
hangisine ulaşılabilir? A) Devlet, insan özgürlüğünü kısıtlar. B) Insanin olumsuz eğilimleri vardır. C) Devlet insan doğasının devamıdır. D) Devlet sözleşmeden oluşmuştur. E) İdeal toplumsal düzen olamaz. 66. Duyu verileri ya da algılar kendi başlarına bilgi sağlayamazlar, anlamsız bir veri yığını olarak kalır- lar; ancak aklın katkısıyla bilgi niteliği kazanırlar, anlaşılır olurlar. Başka bir ifadeyle algısız kavram- lar boş, kavramsız algilar kördür. Bu parçada dile getirilen epistemolojik yakla- şim aşağıdakilerden hangisidir? A) Kritisizm B) Empirizm 0 C) Rasyonalizm EY Fenomenolojizm Deney D) Pozitivizm
alarak
dışarı çıkması
Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Sağlık-
li ve uyumlu bir insanın topluma kazandırılması için
psikolojik (bilişsel, duygusal), biyolojik (fiziksel) ve
sosyal gelişimin birlikte gerçekleşmesi gerekir. Geli-
şim yaşamın ilk kısmında genelde olumlu değişiklik-
ler, ikinci kısmında ise genelde olumsuz değişiklikler
biçiminde olur.
Bu açıklama gelişimin hangi yönünün önemini
vurgulamaktadır?
A) Birikimsel süreç izlediğinin
B) Bireysel farklılık gösterdiğinin
C) Kalıtım ve çevreden etkilendiğinin
D) Kritik dönemlerden oluştuğunun
E) Bütünsel olduğunun
Felsefe
Organizma ve Çevre
alarak dışarı çıkması Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Sağlık- li ve uyumlu bir insanın topluma kazandırılması için psikolojik (bilişsel, duygusal), biyolojik (fiziksel) ve sosyal gelişimin birlikte gerçekleşmesi gerekir. Geli- şim yaşamın ilk kısmında genelde olumlu değişiklik- ler, ikinci kısmında ise genelde olumsuz değişiklikler biçiminde olur. Bu açıklama gelişimin hangi yönünün önemini vurgulamaktadır? A) Birikimsel süreç izlediğinin B) Bireysel farklılık gösterdiğinin C) Kalıtım ve çevreden etkilendiğinin D) Kritik dönemlerden oluştuğunun E) Bütünsel olduğunun
1