Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Organizma ve Çevre Soruları

Sosyal Bilimler
Varlığı zorunlu varlık ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır.
Zorunlu varlık, var olmak için başka bir varlığa gereksinim
duymayan, varlığını kendi özündeki zorunluluktan alan
varlıktır, yani Tanrı'dır. Mümkün varlıklar ise, var olmaları
kadar var olmamaları da mümkün olan varlıklardır. Tanrı
dışındaki tüm varlıklar gibi evrende Tanrı'nın sonsuz
cömertliği sonucu oluşmuştur.
Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine
aittir?
A) Descartes A
B) Farabi
C) Platon
D) Hegel
E) Husseri
i mokmesi gibi, toplum içinde bulunan
Felsefe
Organizma ve Çevre
Sosyal Bilimler Varlığı zorunlu varlık ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık, var olmak için başka bir varlığa gereksinim duymayan, varlığını kendi özündeki zorunluluktan alan varlıktır, yani Tanrı'dır. Mümkün varlıklar ise, var olmaları kadar var olmamaları da mümkün olan varlıklardır. Tanrı dışındaki tüm varlıklar gibi evrende Tanrı'nın sonsuz cömertliği sonucu oluşmuştur. Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? A) Descartes A B) Farabi C) Platon D) Hegel E) Husseri i mokmesi gibi, toplum içinde bulunan
A) Tarımsal üretimin arttırılması
B) Modern konutların yapılması
c) Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi
D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
E) Besi ve ahir hayvancılığını geliştirilmesi
11.) İnsanlarda iyilik ve ahlak doğuştan gelen bir özellik
midir? Yoksa iyi ve kötü olmayı tamamen çevremiz-
den mi öğreniriz? Kötü, nahoş ve bencilce davran-
mayı ailemiz, öğretmenlerimiz ya da dinlerimiz mi
öğretir?
Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin
hangi disipliniyle ilgilidir?
A) Ontoloji
B) Etik
2 o
C) Estetik
D) Epistemoloji
E) Din felsefesi
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Organizma ve Çevre
A) Tarımsal üretimin arttırılması B) Modern konutların yapılması c) Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması E) Besi ve ahir hayvancılığını geliştirilmesi 11.) İnsanlarda iyilik ve ahlak doğuştan gelen bir özellik midir? Yoksa iyi ve kötü olmayı tamamen çevremiz- den mi öğreniriz? Kötü, nahoş ve bencilce davran- mayı ailemiz, öğretmenlerimiz ya da dinlerimiz mi öğretir? Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin hangi disipliniyle ilgilidir? A) Ontoloji B) Etik 2 o C) Estetik D) Epistemoloji E) Din felsefesi Diğer sayfaya geçiniz.
tim Kurumları Sınavı
Yeterlilik Testi
Cevap Kagi
DİKKAT!
Sosyal Bilimler-2
26. Zimbardo deneyinde, psikolojik ve sosyal yönden
dengeli yirmi dört yüksek lisans öğrencisi; on iki
tanesine gardiyan, on iki tanesine mahkûm sos-
yal rolü verilerek rastgele iki gruba ayrılmıştır.
Deney iki hafta sürmesi planlandığı hâlde denek
gardiyanların, denek mahkûmlara yaptıkları eziyet
nedeniyle altıncı günde sonlandırılmak zorunda
kalınmıştır. Deneyde görüldüğü gibi denekler far-
kında olmadan içine girdikleri yeni dünya tarafın-
dan şekillendirilmeye, bu dünyanın şartlarına uyum
gösterecek şekilde değişmeye de başlamışlardır.
Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi davranış-
ları etkileyen faktörlerden değildir?
A) Sosyal çevre
B) Otorite
C) Sosyal rol
P) Deney kuralları
E) Sosyal statü
Felsefe
Organizma ve Çevre
tim Kurumları Sınavı Yeterlilik Testi Cevap Kagi DİKKAT! Sosyal Bilimler-2 26. Zimbardo deneyinde, psikolojik ve sosyal yönden dengeli yirmi dört yüksek lisans öğrencisi; on iki tanesine gardiyan, on iki tanesine mahkûm sos- yal rolü verilerek rastgele iki gruba ayrılmıştır. Deney iki hafta sürmesi planlandığı hâlde denek gardiyanların, denek mahkûmlara yaptıkları eziyet nedeniyle altıncı günde sonlandırılmak zorunda kalınmıştır. Deneyde görüldüğü gibi denekler far- kında olmadan içine girdikleri yeni dünya tarafın- dan şekillendirilmeye, bu dünyanın şartlarına uyum gösterecek şekilde değişmeye de başlamışlardır. Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi davranış- ları etkileyen faktörlerden değildir? A) Sosyal çevre B) Otorite C) Sosyal rol P) Deney kuralları E) Sosyal statü
Yanit Yayınla
minin,
-ylami-
boyla-
12. Stoacılar, tüm insanların evrene hâkim olan Tanrı'nın çocuk-
ları olduğuna inandıkları için tek bir dünya devletinin olma-
si gerektiğini savunurlar. Tanrı'nın koyduğu, insan doğası-
na uygun ve değişmez kurallar mevcuttur. “Doğal yasalar"
ya da “doğal hukuk” adı verilen bu kurallar, devletin koydu-
ğu yasalardan üstündür. Doğal hukuk, zaman ve mekân üs-
tüdür, her insan için aynı ve geçerlidir. İnsan yapısı olan dev-
let, mülkiyet, kölelik vs. doğal değil yapay kurumlardır ve
doğal yaşama terstir. Stoacılığa ait, tüm bu düşünceler da-
ha sonraki dönemlerde Hristiyanlık tarafından kısmen yeni-
den yorumlanarak benimsenecektir.
ngisi-
dir.
esine
Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki genellemelerden han-
gisine ulaşılabilir?
a za-
Veb-
A) İnsan ürünü hukuk kuralları insanın doğasına aykırıdır.
B) Hukuk kurallarının kaynağı doğal hukuktur. A
C) İktidar kaynağını toplumdan alır.
D) Devletler barış içinde yaşamalıdır.
E) Toplumsal kurumlar insanın özüne uygundur.
umu
13
Felsefe
Organizma ve Çevre
Yanit Yayınla minin, -ylami- boyla- 12. Stoacılar, tüm insanların evrene hâkim olan Tanrı'nın çocuk- ları olduğuna inandıkları için tek bir dünya devletinin olma- si gerektiğini savunurlar. Tanrı'nın koyduğu, insan doğası- na uygun ve değişmez kurallar mevcuttur. “Doğal yasalar" ya da “doğal hukuk” adı verilen bu kurallar, devletin koydu- ğu yasalardan üstündür. Doğal hukuk, zaman ve mekân üs- tüdür, her insan için aynı ve geçerlidir. İnsan yapısı olan dev- let, mülkiyet, kölelik vs. doğal değil yapay kurumlardır ve doğal yaşama terstir. Stoacılığa ait, tüm bu düşünceler da- ha sonraki dönemlerde Hristiyanlık tarafından kısmen yeni- den yorumlanarak benimsenecektir. ngisi- dir. esine Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki genellemelerden han- gisine ulaşılabilir? a za- Veb- A) İnsan ürünü hukuk kuralları insanın doğasına aykırıdır. B) Hukuk kurallarının kaynağı doğal hukuktur. A C) İktidar kaynağını toplumdan alır. D) Devletler barış içinde yaşamalıdır. E) Toplumsal kurumlar insanın özüne uygundur. umu 13
ER
14
12. Bazı insanların kendi inandıklarının tam tersi yargıların
da var olabileceğini, üstelik bu yargıların doğru da bla-
bileceğini kabul etmekte zorlandıkları bir gerçektir. Zira
bu yargıların doğru olabileceğini kabul etmeleri, kendi
inançlarını bir kez daha gözden geçirmelerini hatta
belki de onların bir kısmını bırakmalarını gerektirecektir.
Parçada sözü edilen insanların düşünüş şekli aşa-
ğıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Aposteriori
B) Sezgisel
C) Maotik
ogmatik
E) Yaratici
Felsefe
Organizma ve Çevre
ER 14 12. Bazı insanların kendi inandıklarının tam tersi yargıların da var olabileceğini, üstelik bu yargıların doğru da bla- bileceğini kabul etmekte zorlandıkları bir gerçektir. Zira bu yargıların doğru olabileceğini kabul etmeleri, kendi inançlarını bir kez daha gözden geçirmelerini hatta belki de onların bir kısmını bırakmalarını gerektirecektir. Parçada sözü edilen insanların düşünüş şekli aşa- ğıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Aposteriori B) Sezgisel C) Maotik ogmatik E) Yaratici
1