Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Felsefenin Alanı Soruları

Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya
konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır. Bu açıklamada
felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
B) Çağın koşullarından etkilenir.
C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur.
E) Mantıksal ve tutarlıdır.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır. Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A) Cevaplardan çok sorular önemlidir. B) Çağın koşullarından etkilenir. C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır. D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur. E) Mantıksal ve tutarlıdır.
Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir.
B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır.
C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir.
D) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı
koymaz.
E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve
anlam sağlayacağı varsayılır.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir. B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır. C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir. D) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı koymaz. E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve anlam sağlayacağı varsayılır.
19. "Felsefe, yolda olmaktır." K. Jaspers'ın bu sözü,
felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir?
A) Dogmatik olmaması
B) Subjektif olması
C) Bitmişlik ve kesintliğin olmaması
D) Çağın koşullarından etkilenmesi
E) Merak sonucunda ortaya çıkması
Felsefe
Felsefenin Alanı
19. "Felsefe, yolda olmaktır." K. Jaspers'ın bu sözü, felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir? A) Dogmatik olmaması B) Subjektif olması C) Bitmişlik ve kesintliğin olmaması D) Çağın koşullarından etkilenmesi E) Merak sonucunda ortaya çıkması
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Platon, ideaların bilgisine............aracılığıyla ulaşılabileceğini belirtir.
2. Sokrates'e göre.........ahlaki olmayan davranışın nedenidir.
3. Konfüçyüs'e göre genç bir insanın arkadaşlarına karşı erdemi.............olmasıdır.
4. Bilginin ve ahlakın insanın algısı tarafından anlamlandırıldığını savunan düşünürlere..............denir.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 1. Platon, ideaların bilgisine............aracılığıyla ulaşılabileceğini belirtir. 2. Sokrates'e göre.........ahlaki olmayan davranışın nedenidir. 3. Konfüçyüs'e göre genç bir insanın arkadaşlarına karşı erdemi.............olmasıdır. 4. Bilginin ve ahlakın insanın algısı tarafından anlamlandırıldığını savunan düşünürlere..............denir.
Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir.
B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır.
C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir.
D) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı
koymaz.
E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve
anlam sağlayacağı varsayılır.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir. B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır. C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir. D) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı koymaz. E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve anlam sağlayacağı varsayılır.