Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sanat Felsefesi Soruları

12. "İnsan oynadığı sürece insandır.” İnsan, gerçek özgürlü-
ğe ancak sanat yolu ile ulaşabilir. Sanat ile oyun arasın-
da daima bir benzerlik vardır.
Bu parçaya göre sözü edilen oyun kuramını temsil
eden filozof kimdir?
A) Croce
Platon
B) Aristoteles
D) Schiller
E) Hegel
Felsefe
Sanat Felsefesi
12. "İnsan oynadığı sürece insandır.” İnsan, gerçek özgürlü- ğe ancak sanat yolu ile ulaşabilir. Sanat ile oyun arasın- da daima bir benzerlik vardır. Bu parçaya göre sözü edilen oyun kuramını temsil eden filozof kimdir? A) Croce Platon B) Aristoteles D) Schiller E) Hegel
Aşağıdakilerden hangisi 18-19. yüzyıl felsefesinin
genel özelliklerinden biri değildir?
A)Akla güven duyulmuş ve akılcı düşünce artmıştır.
B) Özgürlüğü engelledikleri düşüncesiyle siyasi ve dini otoritelere karşı gelinmiştir.
C)Düşünce özgürlüğü desteklenmiştir.
D) Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir.
E) Felsefede Antik Dönem düşünürlerine bağlı kalınmıştır.
Felsefe
Sanat Felsefesi
Aşağıdakilerden hangisi 18-19. yüzyıl felsefesinin genel özelliklerinden biri değildir? A)Akla güven duyulmuş ve akılcı düşünce artmıştır. B) Özgürlüğü engelledikleri düşüncesiyle siyasi ve dini otoritelere karşı gelinmiştir. C)Düşünce özgürlüğü desteklenmiştir. D) Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir. E) Felsefede Antik Dönem düşünürlerine bağlı kalınmıştır.
11. Platon'a göre sanat eserinin güzelliği, ideasından aldı-
ği pay ile doğru orantılıdır. Yani onlar aslında gerçek
güzelliğin kopyalarıdır.
Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisine ulaşıla-
bilir?
A) Gerçek güzel, sanat eseridir.
B) Güzelin varlığı sanatçıya bağlıdır.
Detçiy
C) Güzel, herkes tarafından beğenilendir.
D) Güzel, toplum için faydalı olandır.
E) Sanat eserinden bağımsız bir güzel ideası vardır.
2016 / YGS
Felsefe
Sanat Felsefesi
11. Platon'a göre sanat eserinin güzelliği, ideasından aldı- ği pay ile doğru orantılıdır. Yani onlar aslında gerçek güzelliğin kopyalarıdır. Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisine ulaşıla- bilir? A) Gerçek güzel, sanat eseridir. B) Güzelin varlığı sanatçıya bağlıdır. Detçiy C) Güzel, herkes tarafından beğenilendir. D) Güzel, toplum için faydalı olandır. E) Sanat eserinden bağımsız bir güzel ideası vardır. 2016 / YGS
14. Sanat ideanların bir yansıması olan varlıkların taklididir.
Asıl gerçek varlık fizik ötesi alemdeki idea, bu dünyadaki
varlık onun yansımasıdır.
Platon sanat ile ilgili düşüncelerini hangi kavram ile
19.
açıklamıştır?
A) Metafizik
B) Mimesis
C) Diyalektik
D) Aposteriari
E) Arkhe
"Bilim adamları bir orkestradaki enstürmanlara benzer.
Felsefe
Sanat Felsefesi
14. Sanat ideanların bir yansıması olan varlıkların taklididir. Asıl gerçek varlık fizik ötesi alemdeki idea, bu dünyadaki varlık onun yansımasıdır. Platon sanat ile ilgili düşüncelerini hangi kavram ile 19. açıklamıştır? A) Metafizik B) Mimesis C) Diyalektik D) Aposteriari E) Arkhe "Bilim adamları bir orkestradaki enstürmanlara benzer.
10 Bu bilgilere gör
gün kesin olara
Ada, Berk, Cem, Deniz, Engin ve Figen bir
fizik öğretmeninden haftanın farklı günle-
rinde özel ders almaktadırlar. Bununla ilgili
A) 1
B) 2
aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
Hiç kimse pazar günü ders almamak-
tadır.
11. llkel, mitolojik, d
da ortaya çıkan
bilgi kurams
soyutlandırılmıŞ
gesidir ve yükse
yetkin bir düşü
düşünce ve uyg
Deniz, cuma günü ders almaktadır.
Ada'nın dersi, Cem'in dersinden bir
gün sonradır.
Engin'in dersi, Berk'in dersinden bir
gün öncedir.
Bu bilgiler ışığında elde edilen olasılık-
larla ilgili tablo şöyledir:
Bu açıklamada
li olarak aşağı
Paz
Salı Çar.
Per.
Cum. Cmt.
gisi ileri sürüle
Pzt.
Cel Ada Engia Berk Deaiz Figen
Engin Berk Cem Ada Deriz Figen
A) Felsefe uyge
B) Felsefe dins
aşılmasıyla
Aşağıdaki 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu soruları
verilenlerden hareketle ve birbirinden
C) Felsefe teor
bağımsız biçimde cevaplandırınız.
D) Felsefe en g
6.
E) Felsefe zihir
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si kesinlikle yanlıştır?
A) Cem'in dersi pazartesi günüdür. +
B) Figen'in dersi cumartesi günüdür. +
YBerk'in dersi çarşamba günüdür.
12 Özellikle MÖ 7.
D) Berk'in dersi Cem'in dersinden sonraki
bir gündedir.
rini izleyen hükü
reformlar yüzyıl
tiranların militar
E) Ada'nın dersi Berk'in dersinden önceki
bir gündedir.
7 Bu bilgilere göre hangisi kesinlikle doğ-
da bir sıra refor
düzenin yerini
men olduğu kc
Şimdi bu yeni
en verimli biçi
Kundur
rudur?
A) Ada'nın dersi pazartesi günüdür. -
B) Cem'in dersi çarşamba günüdür. +
C) Figen'in dersi salı günüdür.-
D) Engin'in dersi Cenk'in dersinden önceki
birgündür. -
çıkarması, işler
dönüştürmesi
minasyonlarını
müller gereklic
yeni bir araştır
Felsefe bu kos
E) Figen'in dersi Berk'in dersinden sonraki
bir gündür. +
8.
Bu açıklama
Bu bilgilere göre dersinin perşembe günü
olma olasılığı olan kişiler hangileridir?
yargılardan ha
A) Ada - Cem
A) Felsefenin
B Berk- Ada
C) Engin - Cem
bir zorunlu
D) Berk- Engin
B) Felsofe ge
E) Cem - Figen
9. Bu bilgilere göre hangisinin ders aldığı
gün kesin olarak bilinmektedir?
nun sorgu
Kundun C) Insanin en
D) Süphe, fe
A) Figen
B Berk
geçiren en
C) Cem
D) Ada
) Insa
Sels
E) Engin
Palme Yayınevi
Felsefe
Sanat Felsefesi
10 Bu bilgilere gör gün kesin olara Ada, Berk, Cem, Deniz, Engin ve Figen bir fizik öğretmeninden haftanın farklı günle- rinde özel ders almaktadırlar. Bununla ilgili A) 1 B) 2 aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Hiç kimse pazar günü ders almamak- tadır. 11. llkel, mitolojik, d da ortaya çıkan bilgi kurams soyutlandırılmıŞ gesidir ve yükse yetkin bir düşü düşünce ve uyg Deniz, cuma günü ders almaktadır. Ada'nın dersi, Cem'in dersinden bir gün sonradır. Engin'in dersi, Berk'in dersinden bir gün öncedir. Bu bilgiler ışığında elde edilen olasılık- larla ilgili tablo şöyledir: Bu açıklamada li olarak aşağı Paz Salı Çar. Per. Cum. Cmt. gisi ileri sürüle Pzt. Cel Ada Engia Berk Deaiz Figen Engin Berk Cem Ada Deriz Figen A) Felsefe uyge B) Felsefe dins aşılmasıyla Aşağıdaki 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu soruları verilenlerden hareketle ve birbirinden C) Felsefe teor bağımsız biçimde cevaplandırınız. D) Felsefe en g 6. E) Felsefe zihir Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangi- si kesinlikle yanlıştır? A) Cem'in dersi pazartesi günüdür. + B) Figen'in dersi cumartesi günüdür. + YBerk'in dersi çarşamba günüdür. 12 Özellikle MÖ 7. D) Berk'in dersi Cem'in dersinden sonraki bir gündedir. rini izleyen hükü reformlar yüzyıl tiranların militar E) Ada'nın dersi Berk'in dersinden önceki bir gündedir. 7 Bu bilgilere göre hangisi kesinlikle doğ- da bir sıra refor düzenin yerini men olduğu kc Şimdi bu yeni en verimli biçi Kundur rudur? A) Ada'nın dersi pazartesi günüdür. - B) Cem'in dersi çarşamba günüdür. + C) Figen'in dersi salı günüdür.- D) Engin'in dersi Cenk'in dersinden önceki birgündür. - çıkarması, işler dönüştürmesi minasyonlarını müller gereklic yeni bir araştır Felsefe bu kos E) Figen'in dersi Berk'in dersinden sonraki bir gündür. + 8. Bu açıklama Bu bilgilere göre dersinin perşembe günü olma olasılığı olan kişiler hangileridir? yargılardan ha A) Ada - Cem A) Felsefenin B Berk- Ada C) Engin - Cem bir zorunlu D) Berk- Engin B) Felsofe ge E) Cem - Figen 9. Bu bilgilere göre hangisinin ders aldığı gün kesin olarak bilinmektedir? nun sorgu Kundun C) Insanin en D) Süphe, fe A) Figen B Berk geçiren en C) Cem D) Ada ) Insa Sels E) Engin Palme Yayınevi
12. Güzel, çıkardan bağımsız olarak kişiye haz verir. Beğeni
yalnızca öznel duyumlara dayanmaz, iç dünyayı da yan-
sıtır. Bir şeyi güzel bulduğum zaman, duyduğum hazzın,
o şey karşısında bulunan başkaları tarafından da paylaşıl-
masını bekleim. Güzel, bencil ve kişisel olan hoştan fark-
lidır. Bir şeye güzel dememizi sağlayan haz, hayal gücü ile
düşünme gücü arasındaki ahengin bilincidir. Hayal gücü
kişiden kişlye değişebilir ancak bilgi yetilerimiz genel ka-
nunlara uymaktadır; bu kanunlar evrensel olduğuna göre
zevk yargısı da evrensel olacaktır.
Bu parçada verilen görüşler aşağıdaki filozoflardan
hangisine ait olabilir?
A) Aristoteles
B) Platon
C) Schiller
D) Baumgarten
E) Kant
Felsefe
Sanat Felsefesi
12. Güzel, çıkardan bağımsız olarak kişiye haz verir. Beğeni yalnızca öznel duyumlara dayanmaz, iç dünyayı da yan- sıtır. Bir şeyi güzel bulduğum zaman, duyduğum hazzın, o şey karşısında bulunan başkaları tarafından da paylaşıl- masını bekleim. Güzel, bencil ve kişisel olan hoştan fark- lidır. Bir şeye güzel dememizi sağlayan haz, hayal gücü ile düşünme gücü arasındaki ahengin bilincidir. Hayal gücü kişiden kişlye değişebilir ancak bilgi yetilerimiz genel ka- nunlara uymaktadır; bu kanunlar evrensel olduğuna göre zevk yargısı da evrensel olacaktır. Bu parçada verilen görüşler aşağıdaki filozoflardan hangisine ait olabilir? A) Aristoteles B) Platon C) Schiller D) Baumgarten E) Kant
12. Düşünme, sessiz konuşmadır
. Insanlar tarih boyunca üret-
tikleri kültür, medeniyet, bilim, düşünce ve felsefeyi kul-
landıkları dil aracılığıyla diğer insanlara ve sonraki kuşak-
lara aktarırlar. Bilim ve düşünce kendi fonksiyonlarını ye-
rine getirmek için araç olarak dili kullanırken, dilin zengin-
leşmesini de sağlarlar. Büyük medeniyetler ya zengin bir
dil üzerinden gelişmişlerdir ya da gelişme süreçleri içinde
zengin bir dil yaratmışlardır. Bir insanın ya da toplumun dili
ne kadar zengin ve üretkense dünyayı tanıması, algılaması,
olay ve olgulara bakışı da o oranda zengin ve tutarlı ola-
caktır. Wittgenstein'in “Dilimin sınırları dünyamın sınırla-
ridir” sözü de bu gerçeği ifade etmektedir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
-) Dil olmadan düşünce olamaz.
Düşüncedeki değişim öncelikle dilde yapılacak deği-
şimle gerçekleşir.
İnsanların düşüncelerindeki derinlik diliyle orantılıdır.
Toplumsal gelişim ancak dil gelişimiyle mümkündür.
Bir şeyi düşünmek için var olması gerekir; var olmayan
üşünülemez.
Felsefe
Sanat Felsefesi
12. Düşünme, sessiz konuşmadır . Insanlar tarih boyunca üret- tikleri kültür, medeniyet, bilim, düşünce ve felsefeyi kul- landıkları dil aracılığıyla diğer insanlara ve sonraki kuşak- lara aktarırlar. Bilim ve düşünce kendi fonksiyonlarını ye- rine getirmek için araç olarak dili kullanırken, dilin zengin- leşmesini de sağlarlar. Büyük medeniyetler ya zengin bir dil üzerinden gelişmişlerdir ya da gelişme süreçleri içinde zengin bir dil yaratmışlardır. Bir insanın ya da toplumun dili ne kadar zengin ve üretkense dünyayı tanıması, algılaması, olay ve olgulara bakışı da o oranda zengin ve tutarlı ola- caktır. Wittgenstein'in “Dilimin sınırları dünyamın sınırla- ridir” sözü de bu gerçeği ifade etmektedir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? -) Dil olmadan düşünce olamaz. Düşüncedeki değişim öncelikle dilde yapılacak deği- şimle gerçekleşir. İnsanların düşüncelerindeki derinlik diliyle orantılıdır. Toplumsal gelişim ancak dil gelişimiyle mümkündür. Bir şeyi düşünmek için var olması gerekir; var olmayan üşünülemez.
33. 2007 yılında bir kemanci Washington şehrinin
metrosunda bir konser verdi. Daha ziyade bir
mahalle delikanlısını andıran müzisyen bir çöp
kutusunun hemen yanında, duvara dayanmış bir hâlde,
45 dakika boyunca ünlü bestecilerin klasikleşmiş
eserlerini çaldı. Bu esnada bin yüz kişi hiç durmaksızın
yanından koşar adım geçti. Yedi kişi bir andan biraz
daha uzun bir süre durdu. Kimse alkışlamadı.
Durup bakmak isteyen çocuklar oldu ama anneleri
tarafından sürüklenerek götürüldüler. Onun, dünyanın
en çok aranan ve beğenilen virtüözlerinden Joshua Bell
olduğunu kimse bilmiyordu.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
A) Güzellik objenin bir özelliği değil süjenin zihnindedir.
B) Doğadan esinlenmemiş bir eserin güzelliğinden söz
edilemez.
C) Bir objenin sanat eserine dönüşmesi o objenin estetik
özelliğinden kaynaklanır.
D) Sanat için önemli olan sanatçının gösterdiği estetik
tavırdır.
E) Obje estetik değerini süjeye dikte eder.
Felsefe
Sanat Felsefesi
33. 2007 yılında bir kemanci Washington şehrinin metrosunda bir konser verdi. Daha ziyade bir mahalle delikanlısını andıran müzisyen bir çöp kutusunun hemen yanında, duvara dayanmış bir hâlde, 45 dakika boyunca ünlü bestecilerin klasikleşmiş eserlerini çaldı. Bu esnada bin yüz kişi hiç durmaksızın yanından koşar adım geçti. Yedi kişi bir andan biraz daha uzun bir süre durdu. Kimse alkışlamadı. Durup bakmak isteyen çocuklar oldu ama anneleri tarafından sürüklenerek götürüldüler. Onun, dünyanın en çok aranan ve beğenilen virtüözlerinden Joshua Bell olduğunu kimse bilmiyordu. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Güzellik objenin bir özelliği değil süjenin zihnindedir. B) Doğadan esinlenmemiş bir eserin güzelliğinden söz edilemez. C) Bir objenin sanat eserine dönüşmesi o objenin estetik özelliğinden kaynaklanır. D) Sanat için önemli olan sanatçının gösterdiği estetik tavırdır. E) Obje estetik değerini süjeye dikte eder.
15. "Güzel ve faydalı olanın üzerinde çiçek açar; bu durum,
ölçü ve kafiyenin başlangıçta belleğe hizmet ettiği şiir için
bile geçerlidir."
Alain'in bu yaklaşımı güzellik anlayışıyla ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisiyle örtüşür?
A) Yüce olandır.
B) Hoşa gidebilendir.
C) Aynı zamanda doğrudur.
İşlevsel olan her şeydir.
Mutluluğu getirendir.
Felsefe
Sanat Felsefesi
15. "Güzel ve faydalı olanın üzerinde çiçek açar; bu durum, ölçü ve kafiyenin başlangıçta belleğe hizmet ettiği şiir için bile geçerlidir." Alain'in bu yaklaşımı güzellik anlayışıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisiyle örtüşür? A) Yüce olandır. B) Hoşa gidebilendir. C) Aynı zamanda doğrudur. İşlevsel olan her şeydir. Mutluluğu getirendir.
SUSTAL BILIMLER TESTI
HIZ VE RENK
16 -
ders
ima
vap
13. "Size şunu hatırlatmak isterim ki ben tabiata güzellik ya
da şekilsizlik, düzen ya da kargaşa isnat etmiyorum. Eş-
yanın güzel ya da çirkin, muntazam ve karışık olması sa-
dece bizim hayal gücümüzle bağlantılı bir olgudur.”
Baruch Spinoza
Bu parçaya göre güzelliğin kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Estetik nesne
B) Estetik kaygı ✓
Estetik
düzen
16. Yüc
işle
yer
gö
AS
le
A
E
D) Tabiat
E) Estetik özne
diave a
Jouluryhole (8
C
Felsefe
Sanat Felsefesi
SUSTAL BILIMLER TESTI HIZ VE RENK 16 - ders ima vap 13. "Size şunu hatırlatmak isterim ki ben tabiata güzellik ya da şekilsizlik, düzen ya da kargaşa isnat etmiyorum. Eş- yanın güzel ya da çirkin, muntazam ve karışık olması sa- dece bizim hayal gücümüzle bağlantılı bir olgudur.” Baruch Spinoza Bu parçaya göre güzelliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik nesne B) Estetik kaygı ✓ Estetik düzen 16. Yüc işle yer gö AS le A E D) Tabiat E) Estetik özne diave a Jouluryhole (8 C
B)
CJ Varigin bütünlüğüne yol
D) Tartılmaz doğrulara ve inanca dayanan dini bilgi
E) Insan yaşamında kolaylık sağlayan, bilimin verile-
rine dayanan teknik bilgi
25. Teknolojik gelişmeler insanın estetik algısını ve değer
yargılarını değiştirmiştir. İnsanlar artık her üretimin işe
YAY yararlılığını sorgulamaya başlamıştır. Örneğin; bir ca
maşır makinası kirli kıyafetleri yıkamali, buzdolabı so.
ğutmalıdır. Ama zamanla üretilecek ürünlerin işe ya-
rarlığının yanı sıra güzel olması da önem kazanmıştır.
Yeni algı, her şeyin işe yararlığına dayandırılmakla bir-
likte aynı zamanda güzel olmasıyla değer kazanır.
Metinden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Yararlı olan aynı zamanda güzel olandır.
B) Bir nesnenin yararlı olması güzel olması demek
değildir.
C) Nesnedeki yarar bize gösterdiği güzellik oranında
mümkündür.
D) Güzel olan iyidir.
E) Güzel estetik bir değer taşır.
SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
16
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Sanat Felsefesi
B) CJ Varigin bütünlüğüne yol D) Tartılmaz doğrulara ve inanca dayanan dini bilgi E) Insan yaşamında kolaylık sağlayan, bilimin verile- rine dayanan teknik bilgi 25. Teknolojik gelişmeler insanın estetik algısını ve değer yargılarını değiştirmiştir. İnsanlar artık her üretimin işe YAY yararlılığını sorgulamaya başlamıştır. Örneğin; bir ca maşır makinası kirli kıyafetleri yıkamali, buzdolabı so. ğutmalıdır. Ama zamanla üretilecek ürünlerin işe ya- rarlığının yanı sıra güzel olması da önem kazanmıştır. Yeni algı, her şeyin işe yararlığına dayandırılmakla bir- likte aynı zamanda güzel olmasıyla değer kazanır. Metinden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Yararlı olan aynı zamanda güzel olandır. B) Bir nesnenin yararlı olması güzel olması demek değildir. C) Nesnedeki yarar bize gösterdiği güzellik oranında mümkündür. D) Güzel olan iyidir. E) Güzel estetik bir değer taşır. SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 16 Diğer sayfaya geçiniz.