Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kavram Soruları

12. Mach'a göre duyumlar tarafından verilen olaylar; sesler,
kokular ve tatlar gibi şeyler olarak sıralanabilir. Örneğin
fiziğin konusu cisimler arasındaki ilişkiler değil duyumlar
arasındaki ilişkilerdir. Deney, bu duyumları çoğaltarak
gerçeği anlamamıza yardımcı olur. Böylece bilimi duyularla
sınırlayan Mach, bundan dolayı özellikle atom teorisine,
atomlar gözlenemez olduğu için karşı çıkar.
Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki felsefi
akımlardan hangisiyle paralellik gösterir?
A) Rasyonalizm
(B) Entüisyonizm
C) Empirizm
D). Kritisizm
E) Fenomenoloji
in
UcDört
Bes
Felsefe
Kavram
12. Mach'a göre duyumlar tarafından verilen olaylar; sesler, kokular ve tatlar gibi şeyler olarak sıralanabilir. Örneğin fiziğin konusu cisimler arasındaki ilişkiler değil duyumlar arasındaki ilişkilerdir. Deney, bu duyumları çoğaltarak gerçeği anlamamıza yardımcı olur. Böylece bilimi duyularla sınırlayan Mach, bundan dolayı özellikle atom teorisine, atomlar gözlenemez olduğu için karşı çıkar. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki felsefi akımlardan hangisiyle paralellik gösterir? A) Rasyonalizm (B) Entüisyonizm C) Empirizm D). Kritisizm E) Fenomenoloji in UcDört Bes
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
13. Levinas'a göre kişinin kendisi hakkındaki endi-
şelerinden doğan eylemler ahlaki değerlendirme
kapsamına girmez. Örneğin acıktığımda karnımı
doyurmam sadece kendimi koruma içgüdümden
kaynaklanır. Ama aynı endişeyi başka bir insana
yöneltmek, örneğin aç bir çocuğu, misafiri ya da ya-
bancıyı doyurmak, ona önem vermek ahlaki bir dav-
ranıştır. Benzer şekilde “kendime yardım etmem"
bencillik ya da açgözlülükle ilgili olabilecekken, baş-
kalarına yardım etmem her zaman ahlaki bir anlam
çağrıştırır. Bu yüzden Levinas'a göre ahlak kavramı,
kendimizin dışında, başka birisinin ya da birilerinin
olduğunu kabul etmeyi zorunlu olarak içerir.
Buna göre Levinas ahlaki değerlendirmenin
amacı olarak aşağıdaki kavramlardan hangisini
vurgulamaktadır?
A) Ölçülülük B) Mutluluk C) Sorumluluk
D) Fayda E) Dinginlik
Felsefe
Kavram
SOSYAL BİLİMLER TESTİ 13. Levinas'a göre kişinin kendisi hakkındaki endi- şelerinden doğan eylemler ahlaki değerlendirme kapsamına girmez. Örneğin acıktığımda karnımı doyurmam sadece kendimi koruma içgüdümden kaynaklanır. Ama aynı endişeyi başka bir insana yöneltmek, örneğin aç bir çocuğu, misafiri ya da ya- bancıyı doyurmak, ona önem vermek ahlaki bir dav- ranıştır. Benzer şekilde “kendime yardım etmem" bencillik ya da açgözlülükle ilgili olabilecekken, baş- kalarına yardım etmem her zaman ahlaki bir anlam çağrıştırır. Bu yüzden Levinas'a göre ahlak kavramı, kendimizin dışında, başka birisinin ya da birilerinin olduğunu kabul etmeyi zorunlu olarak içerir. Buna göre Levinas ahlaki değerlendirmenin amacı olarak aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgulamaktadır? A) Ölçülülük B) Mutluluk C) Sorumluluk D) Fayda E) Dinginlik
15. Başka bir topa çarpan ve onu hareket ettiren bir bilardo
topu gördüğümde, çarpan topun öteki topun harekete
geçmesinin nedeni olduğunu söylerim. Gerçekten de,
gerçek deneyim bağlamında bütün gördüğüm, hareket
halindeki bir topun başka bir topa çarptığı ve bu başka
topunda hareket etmeye başladığıdır. Iki olgu arasında
"gerekli bir bağlantı" olduğu konusunda hiçbir algım ve
bilgim yoktur. Sadece bunun her zaman böyle olduğu-
nu söyleyebilirim; bir olgu, sonra ikinci bir olgu.Ama sü-
rekli birlikte görülmeleri, birinin kaçınılmaz bir biçimde
öbürünün sonucu olduğu anlamına gelmez.
Hume bu görüşüyle hangi konuyu tartışmaya açmış-
tır?
A) Aklın yeterliliği
B) Tümevarımın kesinliği
C) Doğa yasalarının genellenebilirliği
(0) Duyumların sınırlılığı
E) Bilimsel bilginin uygulanabilirliği
Felsefe
Kavram
15. Başka bir topa çarpan ve onu hareket ettiren bir bilardo topu gördüğümde, çarpan topun öteki topun harekete geçmesinin nedeni olduğunu söylerim. Gerçekten de, gerçek deneyim bağlamında bütün gördüğüm, hareket halindeki bir topun başka bir topa çarptığı ve bu başka topunda hareket etmeye başladığıdır. Iki olgu arasında "gerekli bir bağlantı" olduğu konusunda hiçbir algım ve bilgim yoktur. Sadece bunun her zaman böyle olduğu- nu söyleyebilirim; bir olgu, sonra ikinci bir olgu.Ama sü- rekli birlikte görülmeleri, birinin kaçınılmaz bir biçimde öbürünün sonucu olduğu anlamına gelmez. Hume bu görüşüyle hangi konuyu tartışmaya açmış- tır? A) Aklın yeterliliği B) Tümevarımın kesinliği C) Doğa yasalarının genellenebilirliği (0) Duyumların sınırlılığı E) Bilimsel bilginin uygulanabilirliği
D) Duyuların kullanımı hakikate ulaşmak için bir on
koşuldur.
E) Duyular aracılığıyla bildiklerimiz tümüyle bir yanılsama
olabilir.
15.
13. Levinas'a göre kişinin kendisi hakkındaki endişelerinden
doğan eylemler ahlaki değerlendirme kapsamına
girmez. Örneğin acıktığımda karnımı doyurmam sadece
kendimi koruma içgüdümden kaynaklanır. Ama aynı
endişeyi başka bir insana yöneltmek, örneğin aç bir
çocuğu, misafiri ya da yabancıyı doyurmak, ona önem
vermek ahlaki bir davranıştır. Benzer şekilde "kendime
yardım etmem" bencillik ya da açgözlülükle ilgili
olabilecekken, başkalarına yardım etmem her zaman
ahlaki bir anlam çağrıştırır. Bu yüzden Levinas'a göre
ahlak kavramı, kendimizin dışında, başka birisinin ya da
birilerinin olduğunu kabul etmeyi zorunlu olarak içerir.
Buna göre Levinas ahlaki değerlendirmenin amacı
olarak aşağıdaki kavramlardan hangisini
vurgulamaktadır?
A) Ölçülülük B) Mutluluk C) Sorumluluk
B) Fayda
E) Dinginlik
18
Felsefe
Kavram
D) Duyuların kullanımı hakikate ulaşmak için bir on koşuldur. E) Duyular aracılığıyla bildiklerimiz tümüyle bir yanılsama olabilir. 15. 13. Levinas'a göre kişinin kendisi hakkındaki endişelerinden doğan eylemler ahlaki değerlendirme kapsamına girmez. Örneğin acıktığımda karnımı doyurmam sadece kendimi koruma içgüdümden kaynaklanır. Ama aynı endişeyi başka bir insana yöneltmek, örneğin aç bir çocuğu, misafiri ya da yabancıyı doyurmak, ona önem vermek ahlaki bir davranıştır. Benzer şekilde "kendime yardım etmem" bencillik ya da açgözlülükle ilgili olabilecekken, başkalarına yardım etmem her zaman ahlaki bir anlam çağrıştırır. Bu yüzden Levinas'a göre ahlak kavramı, kendimizin dışında, başka birisinin ya da birilerinin olduğunu kabul etmeyi zorunlu olarak içerir. Buna göre Levinas ahlaki değerlendirmenin amacı olarak aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgulamaktadır? A) Ölçülülük B) Mutluluk C) Sorumluluk B) Fayda E) Dinginlik 18
Puar
18. Kitapların gizemli dünyası, tarihin derinliklerine olan
hızlı bir yolculuktur.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla doğru olarak verilmiştir
A) Özne - Belirtili nesne - Yüklem
B) Özne - Yüklem
C) Zarf tümleci - Özne - Yüklem
D) Özne - Dolaylı tümleç - Yüklem
E) Belirtisiz nesne - Yüklem
7
#PUANYAYINLARI
Felsefe
Kavram
Puar 18. Kitapların gizemli dünyası, tarihin derinliklerine olan hızlı bir yolculuktur. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir A) Özne - Belirtili nesne - Yüklem B) Özne - Yüklem C) Zarf tümleci - Özne - Yüklem D) Özne - Dolaylı tümleç - Yüklem E) Belirtisiz nesne - Yüklem 7 #PUANYAYINLARI
115. İnsanların değişmeyen mutlak bir doğası yoktur. Hepimiz
doğaçlama yaşamak zorundayız. Bizler, önceden belir-
lenmiş bir rolü, elinde bir oyun metni ve ne yapacağımızı
fısıldayan suflörleri olmadan sahneye bırakıverilen oyun-
eular gibiyiz. Nasıl yaşayacağımızı kendimiz seçmek zo-
rundayız.
Bu parçadaki ahlaki görüş, aşağıdaki ahlak anlayışla-
mindan hangisiyle açıklanabilir?
Al Sartre'in varoluşçuluğuyla-
B) Spinoza'nın determinizmiyle
C) Hobbes'in haz felsefesiyle
D) Epiktetos'un stoik felsefesiyle
E) Nietzsche'nin nihilizmiyle
Felsefe
Kavram
115. İnsanların değişmeyen mutlak bir doğası yoktur. Hepimiz doğaçlama yaşamak zorundayız. Bizler, önceden belir- lenmiş bir rolü, elinde bir oyun metni ve ne yapacağımızı fısıldayan suflörleri olmadan sahneye bırakıverilen oyun- eular gibiyiz. Nasıl yaşayacağımızı kendimiz seçmek zo- rundayız. Bu parçadaki ahlaki görüş, aşağıdaki ahlak anlayışla- mindan hangisiyle açıklanabilir? Al Sartre'in varoluşçuluğuyla- B) Spinoza'nın determinizmiyle C) Hobbes'in haz felsefesiyle D) Epiktetos'un stoik felsefesiyle E) Nietzsche'nin nihilizmiyle
aya
Zihinden bağımsız bir şekilde gerçekliğe sahip bir kavra.
min zihin dışındaki bir örneği gösterilebiliyorsa o kavra-
Sil-
min kimliği vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kimlikle ilişkilen-
dirilebilir?
AAğrı Dağı
B) Varlık
C) Canlı
Geruelligi
olmayan
kimligide
plour
D) Omurgalı
E) Eşya
Felsefe
Kavram
aya Zihinden bağımsız bir şekilde gerçekliğe sahip bir kavra. min zihin dışındaki bir örneği gösterilebiliyorsa o kavra- Sil- min kimliği vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kimlikle ilişkilen- dirilebilir? AAğrı Dağı B) Varlık C) Canlı Geruelligi olmayan kimligide plour D) Omurgalı E) Eşya
14. "B
m
ke
o
6
11. Antik Yunan'da ortaya çıkan septik filozoflar, görünüşlerin ge-
risindeki gerçekliğin bilinemeyeceğini savunmuşlar ve bilgi için
görünüşlerin, gözle görünür olguların yol gösterici olduğunu
benimsemişlerdir. Onlar bu görüşlerinin gerekçesini şöyle açık-
lamışlardır: Bilgi, insana ve insanın içinde bulunduğu koşullara
göre meydana gelir. İnsan ve içinde bulunduğu koşullar değiş-
tiğine göre insan varlığı olduğu gibi bilemez, yani doğru bilgi
mümkün değildir.
Septik filozoflarla ilgili bu parçada yer alan açıklama aşa-
ğıdakilerden hangisini örneklendirir?
a
A) Temellendirme
B) Sorgulama
C) Tümevarim
D) Eleştirme
E) Refleksif düşünme
Felsefe
Kavram
14. "B m ke o 6 11. Antik Yunan'da ortaya çıkan septik filozoflar, görünüşlerin ge- risindeki gerçekliğin bilinemeyeceğini savunmuşlar ve bilgi için görünüşlerin, gözle görünür olguların yol gösterici olduğunu benimsemişlerdir. Onlar bu görüşlerinin gerekçesini şöyle açık- lamışlardır: Bilgi, insana ve insanın içinde bulunduğu koşullara göre meydana gelir. İnsan ve içinde bulunduğu koşullar değiş- tiğine göre insan varlığı olduğu gibi bilemez, yani doğru bilgi mümkün değildir. Septik filozoflarla ilgili bu parçada yer alan açıklama aşa- ğıdakilerden hangisini örneklendirir? a A) Temellendirme B) Sorgulama C) Tümevarim D) Eleştirme E) Refleksif düşünme
11. Dünya, çoğu insana alışkanlıkların ve ön kabulle-
rin etkisiyle şaşırtıcı gelmez. Her şeyi olduğu gibi
kabul etme bir sorun gibi görünmez ancak filozof
için durum böyle değildir. Filozof, her şeyi ilk defa
görüyormuş gibi ona şaşırabilen insandır. Felsefe,
bu sayede sıradan düşüncelerden ayrılır.
Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
A) Hayret etme
B) Evrensel olma
co
Sy$üpheci olma
D) Eleştirel olma
E) Rasyonel olma
Felsefe
Kavram
11. Dünya, çoğu insana alışkanlıkların ve ön kabulle- rin etkisiyle şaşırtıcı gelmez. Her şeyi olduğu gibi kabul etme bir sorun gibi görünmez ancak filozof için durum böyle değildir. Filozof, her şeyi ilk defa görüyormuş gibi ona şaşırabilen insandır. Felsefe, bu sayede sıradan düşüncelerden ayrılır. Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? A) Hayret etme B) Evrensel olma co Sy$üpheci olma D) Eleştirel olma E) Rasyonel olma
1
12. Bu düşünürlere göre insan hiçbir şeye muktedir değildir. Diğer
bir deyişle insan eylemlerini zorunlulukla yapar yani eylemle-
rinde özgür değildir. Çünkü insanın tüm eylemleri Allah tara-
fından belirlenir. Dolayısıyla insan, yapıp ettiklerinden sorumlu
değildir.
Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki düşünür veya
akımlardan hangisine aittir?
A) Maturidi
B) Eş'ari
C) Mutezile
D) Cebriye
E) Gazâlî
48
Felsefe
Kavram
1 12. Bu düşünürlere göre insan hiçbir şeye muktedir değildir. Diğer bir deyişle insan eylemlerini zorunlulukla yapar yani eylemle- rinde özgür değildir. Çünkü insanın tüm eylemleri Allah tara- fından belirlenir. Dolayısıyla insan, yapıp ettiklerinden sorumlu değildir. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki düşünür veya akımlardan hangisine aittir? A) Maturidi B) Eş'ari C) Mutezile D) Cebriye E) Gazâlî 48
SOSYAL BİLİMLER
11. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinin
özellikleri arasında gösterilemez?
A) Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.
B) Aydınlanma ve rönesans felsefesinden etkilen-
miştir.
C) İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi ege-
mendir.
D) Inancın akılla temellendirilmesi yapılmaya çalı-
şılmıştır.
E) Dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği vur-
gulanmıştır.
Felsefe
Kavram
SOSYAL BİLİMLER 11. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinin özellikleri arasında gösterilemez? A) Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır. B) Aydınlanma ve rönesans felsefesinden etkilen- miştir. C) İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi ege- mendir. D) Inancın akılla temellendirilmesi yapılmaya çalı- şılmıştır. E) Dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği vur- gulanmıştır.
23. Farabi'ye göre içinde yaşadığımız dünyadaki varlıklar, var
olmak için her zaman bir nedene dayandığı için mümkün
varlıklardır. Mümkün varlıkların ihtiyaç duyduğu bu neden
ise onların üstünde, yüce ve mükemmel olan zorunlu bir
varlık yani Tanrı'dır.
Farabi'nin anlatılan görüşleri aşağıdaki varlık anlayıs-
larından hangisine uygundur?
A) Materyalizm
B) İdealizm
C) Püalizm
D) Fenomenoloji
E) Dinamizm
24. "Tüm insanlar tür olarak sahip olduğu düşünme kabiliyeti
sayesinde hakikatin bilgisini ruhunda taşır. Ancak bu bilgi-
nin açığa çıkabilmesi için doğru soruların sorulduğu bir di-
yaloga dayanan eğitim anlayışının benimsenmesi gerekir.”
Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan görüşleri
temsil eden bilgi kuramı anlayışıdır?
Felsefe
Kavram
23. Farabi'ye göre içinde yaşadığımız dünyadaki varlıklar, var olmak için her zaman bir nedene dayandığı için mümkün varlıklardır. Mümkün varlıkların ihtiyaç duyduğu bu neden ise onların üstünde, yüce ve mükemmel olan zorunlu bir varlık yani Tanrı'dır. Farabi'nin anlatılan görüşleri aşağıdaki varlık anlayıs- larından hangisine uygundur? A) Materyalizm B) İdealizm C) Püalizm D) Fenomenoloji E) Dinamizm 24. "Tüm insanlar tür olarak sahip olduğu düşünme kabiliyeti sayesinde hakikatin bilgisini ruhunda taşır. Ancak bu bilgi- nin açığa çıkabilmesi için doğru soruların sorulduğu bir di- yaloga dayanan eğitim anlayışının benimsenmesi gerekir.” Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan görüşleri temsil eden bilgi kuramı anlayışıdır?
E L ve M
A) K ve M
B) M ve
D) L ve P
11. Aristoteles'e göre, bir şeyi bilmek demek, onun varlığa
geliş nedenlerini bilmektir. Bir şeyin varlığa gelişini sağ-
layan dört neden vardır. Bir şeyin varlığa gelebilmesi için
öncelikle o şeyin neden yapılmış olduğunun bilinmesi
gerekir
. Bu, ... nedendir. İkinci olarak o şeyin kendilerine
göre yapıldığı ilkeler bilinmelidir. O şeyin kendisine göre
gerçekleştiği bir biçim bulunmalıdır. Bu ... nedendir.
Üçüncü olarak o şeyi varlığa getiren bir etkinlik olmalıdır,
bu ... nedendir. Son olarak o şeyin ne için olduğunu,
amacını bilmek gerekir. Amacı gösteren bu neden ... ne-
dendir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki
sözcüklerden hangileri getirilmelidir?
A) maddi, formel, fail, ereksel
B) fail, formel, maddi, ereksel
C) maddi, ereksel, fail , formelebrate
D) fail, ereksel, maddi, formel
E) formel, ereksel, maddi, fail
,
SONUÇ
YAYINLARI
Felsefe
Kavram
E L ve M A) K ve M B) M ve D) L ve P 11. Aristoteles'e göre, bir şeyi bilmek demek, onun varlığa geliş nedenlerini bilmektir. Bir şeyin varlığa gelişini sağ- layan dört neden vardır. Bir şeyin varlığa gelebilmesi için öncelikle o şeyin neden yapılmış olduğunun bilinmesi gerekir . Bu, ... nedendir. İkinci olarak o şeyin kendilerine göre yapıldığı ilkeler bilinmelidir. O şeyin kendisine göre gerçekleştiği bir biçim bulunmalıdır. Bu ... nedendir. Üçüncü olarak o şeyi varlığa getiren bir etkinlik olmalıdır, bu ... nedendir. Son olarak o şeyin ne için olduğunu, amacını bilmek gerekir. Amacı gösteren bu neden ... ne- dendir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir? A) maddi, formel, fail, ereksel B) fail, formel, maddi, ereksel C) maddi, ereksel, fail , formelebrate D) fail, ereksel, maddi, formel E) formel, ereksel, maddi, fail , SONUÇ YAYINLARI
B
B
15. Spinoza'ya göre felsefe gerçeği saf ve akılsal bir bi-
çimde verebilir. Olgusallik ise sonsuzdur. Olgusallik;
bütün varlığı içinde kapsar. İşte bu yüzden ona göre
Tanrı, dünyadan, doğadan, evrenden başka ve ayrı bir
şey olamaz. Tanrı; kendini dünya içinde ortaya koyan
ve dünyayı da kendi içinde kapsayan sonsuz bir var-
liktır.
Buna göre Spinoza'nın bu görüşleri aşağıdakiler-
den hangisiyle ilişkilendirilebilir?
By Panteizm
Agrostisizm
program
ash
16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak bilgisi
Felsefe
Kavram
B B 15. Spinoza'ya göre felsefe gerçeği saf ve akılsal bir bi- çimde verebilir. Olgusallik ise sonsuzdur. Olgusallik; bütün varlığı içinde kapsar. İşte bu yüzden ona göre Tanrı, dünyadan, doğadan, evrenden başka ve ayrı bir şey olamaz. Tanrı; kendini dünya içinde ortaya koyan ve dünyayı da kendi içinde kapsayan sonsuz bir var- liktır. Buna göre Spinoza'nın bu görüşleri aşağıdakiler- den hangisiyle ilişkilendirilebilir? By Panteizm Agrostisizm program ash 16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak bilgisi
D
14. Aquinali Thomas, inanç temeline dayalı ontolojik Tanrı
kanıtlamasını kabul etmez. Aristotelesçi temel savlara
koşut olarak bu konuda da duyulur olandan yola çıkar.
Bu kanıtlama biçiminin iki önemli noktası vardır: Her
şeyden önce açıklanması gereken bir gerçekliğin olduğu
ve Tanrı'nın doruk noktasını oluşturduğu nedenler
düzeninin benimsenilmesi. Böylece Tanrı her devinimin,
her yetkinliğin, her oluşun nedenidir. Aynı zamanda
Tanni, nesnelerin amaçlılığını da düzenler. Tann, salt var
olma edimidir. Sadece Tanrı'da öz ile var olma özdeştir.
O, sonsuz ve değişmezdir.
A. Thomas'ın tercih ettiği bu Tanrı kanıtlaması
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Sudur nazariyesi
B) Hudus delili
C) Ahlaki kanit
D) Kozmolojik kanit
E) Kötülük kanıtı
1.
Felsefe
Kavram
D 14. Aquinali Thomas, inanç temeline dayalı ontolojik Tanrı kanıtlamasını kabul etmez. Aristotelesçi temel savlara koşut olarak bu konuda da duyulur olandan yola çıkar. Bu kanıtlama biçiminin iki önemli noktası vardır: Her şeyden önce açıklanması gereken bir gerçekliğin olduğu ve Tanrı'nın doruk noktasını oluşturduğu nedenler düzeninin benimsenilmesi. Böylece Tanrı her devinimin, her yetkinliğin, her oluşun nedenidir. Aynı zamanda Tanni, nesnelerin amaçlılığını da düzenler. Tann, salt var olma edimidir. Sadece Tanrı'da öz ile var olma özdeştir. O, sonsuz ve değişmezdir. A. Thomas'ın tercih ettiği bu Tanrı kanıtlaması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A) Sudur nazariyesi B) Hudus delili C) Ahlaki kanit D) Kozmolojik kanit E) Kötülük kanıtı 1.
Deneme - 4
12. Dil üzerinde yoğunlaşarak olgulara en uygun düşecek
mantıksal biçimleri bulmak için dilsel ifadeleri analiz et-
mek gerektiğini savunan görüştür. Böylece, dilsel olarak
yanıltıcı ifadeler, doğru cümle formlarına dönüşecektir,
Doğru bilgi, doğruluğu test edilebilen bilgidir ve ancak
dil çözümlemeleri ile elde edilebilir. Bu nedenle felsefe-
nin görevi de dil çözümlemeleri yapmak olmalıdır.
Bu parçada aşağıdaki bilgi kuramlarından hangisinin
görüşlerine yer verilmiştir?
A) Kritisizm
B) Pozitivizm
C) Analitik felsefe
D) Entüisyonizm
E) Empirizm
Felsefe
Kavram
Deneme - 4 12. Dil üzerinde yoğunlaşarak olgulara en uygun düşecek mantıksal biçimleri bulmak için dilsel ifadeleri analiz et- mek gerektiğini savunan görüştür. Böylece, dilsel olarak yanıltıcı ifadeler, doğru cümle formlarına dönüşecektir, Doğru bilgi, doğruluğu test edilebilen bilgidir ve ancak dil çözümlemeleri ile elde edilebilir. Bu nedenle felsefe- nin görevi de dil çözümlemeleri yapmak olmalıdır. Bu parçada aşağıdaki bilgi kuramlarından hangisinin görüşlerine yer verilmiştir? A) Kritisizm B) Pozitivizm C) Analitik felsefe D) Entüisyonizm E) Empirizm