Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Felsefe Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
2
16.
14. Devleti "modern bir devlet" yapan unsur, egemenli-
ğinin meşruluğudur. Aslında her devlet bir anlamda
egemendir. Ancak bazen bu egemenlik meşru bir
zeminde yer almaz. Örneğin, totaliter devletlerde ol-
duğu gibi, halkın rızasına dayanmaz, yöneticiler keyfi
davranır. Oysa modern devlette egemen olanlar, hal-
kın temsilcileri aracılığıyla yaptığı kanunlarla sınırlı-
dırlar. Gerektiğinde halk tarafından değiştirilebilirler.
Parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta-
dır?
A) Meşruiyetin her dönemde önemli olmadığı
B) Modern devletin zorlu süreçler sonucunda ortaya
çıktığı
C) Modern devletin egemenliğinin daha uzun süre-
ceği
D) Halkın her zaman devlet yönetiminden uzak olduğu
Modern devletin demokratik bir işleyişinin olduğu
32
Felsefe
Felsefenin Alanı
2 16. 14. Devleti "modern bir devlet" yapan unsur, egemenli- ğinin meşruluğudur. Aslında her devlet bir anlamda egemendir. Ancak bazen bu egemenlik meşru bir zeminde yer almaz. Örneğin, totaliter devletlerde ol- duğu gibi, halkın rızasına dayanmaz, yöneticiler keyfi davranır. Oysa modern devlette egemen olanlar, hal- kın temsilcileri aracılığıyla yaptığı kanunlarla sınırlı- dırlar. Gerektiğinde halk tarafından değiştirilebilirler. Parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta- dır? A) Meşruiyetin her dönemde önemli olmadığı B) Modern devletin zorlu süreçler sonucunda ortaya çıktığı C) Modern devletin egemenliğinin daha uzun süre- ceği D) Halkın her zaman devlet yönetiminden uzak olduğu Modern devletin demokratik bir işleyişinin olduğu 32
ZI
15. Mantıkçı pozitivizmin benimsediği bilim görüşü, pozitivizmin
de ileri sürdüğü tümevarim yöntemine dayanır. Günümüzde
klasik bilim görüşü olarak da bilinen bu görüşte bütün
bilimler birbirleriyle ilişkilidir. Olgular üzerinde yapılan deney
ve gözlemlerle bilim birikimsel olarak ilerler. Bilim insanının
çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün (bilimsel yasa).
olguya dayanarak mantıksal ve dilsel olarak doğrulanabilir
genel bir önermedir. Bu görüş ürün odaklıdır. Felsefe
görüşlerinde ise felsefeye, bilimsel bilgi alanlarında ortaya
çıkan bilgilerin anlamlarını açığa çıkarma görevi verilmiştir.
Felsefe, onlara göre bu ilişkileri dilsel ve mantıksal açıdan
çözümlemeyle uğraşmalıdır ve metafiziksel önermeleri
içeren boş tartışmalardan kaçınmalıdır.
Buna göre klasik bilim görüşüne ilişkin aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Bilimsel bilgiler nesnel ve olgusaldır.
B) Bilim ve bilimsel bilgiler birikerek ilerler.
C) Olgusal olarak doğrulanmayan önermeler anlamsızdır.
D) Felsefe metafizikten uzak durmalı ve mantıksal
çözümlemeler yapmalıdır.
E) Bilimsel etkinliğin yöntemi tümdengelimsel yöntemdir.
5
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Kavram
ZI 15. Mantıkçı pozitivizmin benimsediği bilim görüşü, pozitivizmin de ileri sürdüğü tümevarim yöntemine dayanır. Günümüzde klasik bilim görüşü olarak da bilinen bu görüşte bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir. Olgular üzerinde yapılan deney ve gözlemlerle bilim birikimsel olarak ilerler. Bilim insanının çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün (bilimsel yasa). olguya dayanarak mantıksal ve dilsel olarak doğrulanabilir genel bir önermedir. Bu görüş ürün odaklıdır. Felsefe görüşlerinde ise felsefeye, bilimsel bilgi alanlarında ortaya çıkan bilgilerin anlamlarını açığa çıkarma görevi verilmiştir. Felsefe, onlara göre bu ilişkileri dilsel ve mantıksal açıdan çözümlemeyle uğraşmalıdır ve metafiziksel önermeleri içeren boş tartışmalardan kaçınmalıdır. Buna göre klasik bilim görüşüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bilimsel bilgiler nesnel ve olgusaldır. B) Bilim ve bilimsel bilgiler birikerek ilerler. C) Olgusal olarak doğrulanmayan önermeler anlamsızdır. D) Felsefe metafizikten uzak durmalı ve mantıksal çözümlemeler yapmalıdır. E) Bilimsel etkinliğin yöntemi tümdengelimsel yöntemdir. 5 Diğer sayfaya geçiniz.
15. Sanata bilgi açısından bakıldığında, her ciddi vs
büyük sanat eserinde bir düşünsel bildirinin bulun-
duğu görülür. Sanat, bu bildiriyi sanatsal bir dille,
hayal gücü ve imgelerle, öznel olarak yapar. For
sefe ise akla dayalı, kavram dilini kullanır, sanatın
varlık alanı, güzellik, yüce, hoe gibi estetik değer
lerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yer verilen
düşüncelerden biri değildir?
A) Her sanatsal eserde düşünsel bir bildiri vardır.
7. "Hepini.
olmayın
Ayette
mana a
B) Sanatçı, eserlerindeki bildiriyi sanatsal bir dille
ortaya koyar.
A) Allah
B) Ang
C) Her sanat eseri ozneldir.
D) Akla dayalı kavram dilini kullanan felsefe,
yüce, hoş gibi estetik değerleri araştırır.
C/ kura
D) DON
E) Sem
E) Felsefe, sanatın varlık alanını inceler.
-
14
Felsefe
Sanat Felsefesi
15. Sanata bilgi açısından bakıldığında, her ciddi vs büyük sanat eserinde bir düşünsel bildirinin bulun- duğu görülür. Sanat, bu bildiriyi sanatsal bir dille, hayal gücü ve imgelerle, öznel olarak yapar. For sefe ise akla dayalı, kavram dilini kullanır, sanatın varlık alanı, güzellik, yüce, hoe gibi estetik değer lerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yer verilen düşüncelerden biri değildir? A) Her sanatsal eserde düşünsel bir bildiri vardır. 7. "Hepini. olmayın Ayette mana a B) Sanatçı, eserlerindeki bildiriyi sanatsal bir dille ortaya koyar. A) Allah B) Ang C) Her sanat eseri ozneldir. D) Akla dayalı kavram dilini kullanan felsefe, yüce, hoş gibi estetik değerleri araştırır. C/ kura D) DON E) Sem E) Felsefe, sanatın varlık alanını inceler. - 14
TYT
YAL BİLİMLERTESTİ
15. Descartes'a göre, bilgi sağlam temellere dayanmalıdır. Te-
mel bir kez sağlam atıldıktan sonra geri kalan bilgi, bu sağ-
lam temelden birtakım mantıksal çıkarımlarla elde edilir. Te-
meli sağlam olmayan bina nasıl her an çökmeye eğilimli ise,
in iler-
, belir-
oldu-
rçeve-
imaya
canıtın
klı te-
aynen bunun gibi çürük temeller üzerine bina edilmiş bir bil-
gi sistemi de çökmeye mahkumdur. Descartes, bilgimizin
temelini sağlam kılan şeyin. sarsılmaz bir kesinlikle inandı-
ğımız ilk ilkeler olduğunu belirtir. Peki, kendisinden şüphe
edilemeyecek bu ilk ilkelere nasıl ulaşılacaktır? Descartes
bu arayışta şüpheyi, kesin apaçık doğrulara ulaşıncaya ka-
dar bir kılavuz olarak kullanır.
ndığı-
yaya
dıkla-
D
n kul-
Descartes'ın parçada sözü edilen düşünme biçimi aşa-
ğıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
ilir?
tur.
A) Rölativist düşünce
B) Septik düşünme
r.
C) Pozitivist düşünme
D) Metodik şüphecilik
dir.
E) Eleştirel akılcılık
Felsefe
Bilgi Felsefesi
TYT YAL BİLİMLERTESTİ 15. Descartes'a göre, bilgi sağlam temellere dayanmalıdır. Te- mel bir kez sağlam atıldıktan sonra geri kalan bilgi, bu sağ- lam temelden birtakım mantıksal çıkarımlarla elde edilir. Te- meli sağlam olmayan bina nasıl her an çökmeye eğilimli ise, in iler- , belir- oldu- rçeve- imaya canıtın klı te- aynen bunun gibi çürük temeller üzerine bina edilmiş bir bil- gi sistemi de çökmeye mahkumdur. Descartes, bilgimizin temelini sağlam kılan şeyin. sarsılmaz bir kesinlikle inandı- ğımız ilk ilkeler olduğunu belirtir. Peki, kendisinden şüphe edilemeyecek bu ilk ilkelere nasıl ulaşılacaktır? Descartes bu arayışta şüpheyi, kesin apaçık doğrulara ulaşıncaya ka- dar bir kılavuz olarak kullanır. ndığı- yaya dıkla- D n kul- Descartes'ın parçada sözü edilen düşünme biçimi aşa- ğıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? ilir? tur. A) Rölativist düşünce B) Septik düşünme r. C) Pozitivist düşünme D) Metodik şüphecilik dir. E) Eleştirel akılcılık
3. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslinda
br bütün olarak Tanrı'yı oluşturur. İnsan da Tanrı'nın bir
parçasıdır. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı,
nesnelerin dışında değil, içindedir.
Bu parçadaki görüş aşağıdaki din felsefesi.
yaklaşımlarından hangisine uygundur?
A) Teizm
B) Ateizm
C) Agnostisízm
D Panteizm
E) Deizm
Felsefe
Din Felsefesi
3. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslinda br bütün olarak Tanrı'yı oluşturur. İnsan da Tanrı'nın bir parçasıdır. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı, nesnelerin dışında değil, içindedir. Bu parçadaki görüş aşağıdaki din felsefesi. yaklaşımlarından hangisine uygundur? A) Teizm B) Ateizm C) Agnostisízm D Panteizm E) Deizm
14. Asinda ahlak ve ahlaksal olay yoktur. Yalnızca yaşadığı-
mız olaylann toplumun bize öğrettiği bazı kurallara göre
ahlak iddiasıyla yorumu vardır. Bu da bir yanılsama ve
haksız bir dayatmadan başka bir şey değildir.
F. Nietzsche bu sözleriyle hangi ahlak yaklaşımı an-
latmaktır?
A) Egoízm
B) Pragmatizm
Anarşizm
D) Nominalizm
E) Egzistansíyalizm
Felsefe
Ahlak Felsefesi
14. Asinda ahlak ve ahlaksal olay yoktur. Yalnızca yaşadığı- mız olaylann toplumun bize öğrettiği bazı kurallara göre ahlak iddiasıyla yorumu vardır. Bu da bir yanılsama ve haksız bir dayatmadan başka bir şey değildir. F. Nietzsche bu sözleriyle hangi ahlak yaklaşımı an- latmaktır? A) Egoízm B) Pragmatizm Anarşizm D) Nominalizm E) Egzistansíyalizm
Varlıkların özünün ya da gerçekliğin bütünsel ve apa-
çık bilgisine akıl, duyum ve deneyimlerle değil, insana
özgü bir bilme yetisi olan sezgiyle ulaşılabilir. Sezgi,
herhangi bir şeyi doğrudan doğruya yani dolaysız bir
biçimde, araçsız kavrama yetisidir.
5.
Bu paragrafta görüşleri verilen felsefi akım aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Entüisyonizm
B) Empirizm
C) Sensualizm
D) Görüngü bilim
E) Analitik felsefe
Felsefe
Bilgi Felsefesi
Varlıkların özünün ya da gerçekliğin bütünsel ve apa- çık bilgisine akıl, duyum ve deneyimlerle değil, insana özgü bir bilme yetisi olan sezgiyle ulaşılabilir. Sezgi, herhangi bir şeyi doğrudan doğruya yani dolaysız bir biçimde, araçsız kavrama yetisidir. 5. Bu paragrafta görüşleri verilen felsefi akım aşağı- dakilerden hangisidir? A) Entüisyonizm B) Empirizm C) Sensualizm D) Görüngü bilim E) Analitik felsefe
Deneme
Kronometr
12. Ansan kalp gözünün açılması için, kalbini temizlemeli ve 9
kendini arzularının baskısından kurtarmalıdır. Bu da uzun
ve çok yorucu bir çalışmayı gerektirir. Kalp gözü açılan
kimse, dış dünyayı ve fizik ötesini daha iyi bilebilir ve
bilgilerine değişmez bir dayanak bulur.
15. Bilginin doğı
rak değil ke
lanmasıyla
ta uygulaya
belirlenebi
gulamaya
test edere
timız için
dir. Bize
Bu parçada yukarıda açıklanan görüşler hangi dü-
şünüre aittir?
time
A) Fârâbî
B) Kindî
D) İbni Rüşd
C) İbni Sînâ
© Gazali
Bu parç
hangisi
A) Bild
B)
Felsefe
Bilgi Felsefesi
Deneme Kronometr 12. Ansan kalp gözünün açılması için, kalbini temizlemeli ve 9 kendini arzularının baskısından kurtarmalıdır. Bu da uzun ve çok yorucu bir çalışmayı gerektirir. Kalp gözü açılan kimse, dış dünyayı ve fizik ötesini daha iyi bilebilir ve bilgilerine değişmez bir dayanak bulur. 15. Bilginin doğı rak değil ke lanmasıyla ta uygulaya belirlenebi gulamaya test edere timız için dir. Bize Bu parçada yukarıda açıklanan görüşler hangi dü- şünüre aittir? time A) Fârâbî B) Kindî D) İbni Rüşd C) İbni Sînâ © Gazali Bu parç hangisi A) Bild B)
Felsefi tavır hayatı ve hayata dair her şeyi sorgulamayı
ve görünenlerin ardındaki gerçeği aramayı gerektirir. Bu
tavır felsefecileri diğer insanlardan farklı kılar. Sokrates
bunu "Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez." sözleriyle ifade ederken, Aristoteles yine insandaki bu sorgulamayı, merakını gidermeyi “Bütün insanlar doğası gereği bilmek ister." şeklinde anlatır. Bu doğası sayesinde insan hayatı anlamlandırır ve yaşamının farkına varır.
Parçada anlatılanlardan hareketle filozoflar için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Sorunları çözme
B) Eleştirel düşünebilme
C) Analitik düşünme
D) Evrensel olabilme
E) Hakikati arama
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefi tavır hayatı ve hayata dair her şeyi sorgulamayı ve görünenlerin ardındaki gerçeği aramayı gerektirir. Bu tavır felsefecileri diğer insanlardan farklı kılar. Sokrates bunu "Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez." sözleriyle ifade ederken, Aristoteles yine insandaki bu sorgulamayı, merakını gidermeyi “Bütün insanlar doğası gereği bilmek ister." şeklinde anlatır. Bu doğası sayesinde insan hayatı anlamlandırır ve yaşamının farkına varır. Parçada anlatılanlardan hareketle filozoflar için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) Sorunları çözme B) Eleştirel düşünebilme C) Analitik düşünme D) Evrensel olabilme E) Hakikati arama
11.
1
14. • Irade
gücün
Felsefe, MÖ 6. yüzyılda, aynı dönemde, dünyanın
birçok yerinde başlamıştır. Akdeniz'in çeşitli böl-
gelerinde, Çin ve Hindistan'da birtakım bilge kişiler,
karşılaştıkları soru ve sorunların çözümünde mitolojik
ve dinsel bilgilerle yetinmeyerek yeni ve akılcı çözüm-
ler üretmeye çalışmışlardır.
Hiçbir
değer
(W.J
Evret
belir
Bu yarg
1. Dete
11. Inde
Felsefe, başka yerlerde değil de ilk kez lyonya'da
ortaya çıkmıştır. Çünkü bu bölgede yaşayan kimi bilge
kişiler, MÖ 7. ve 6. yüzyıllarda kolektif ve dogmatik bil-
gilerle yetinmeyerek doğayı ve toplumu eleştirel bir
tarzda ve akılcı bir biçimde kavramaya çalışmışlar,
açıklamalarında dinin ve geleneğin dışına çık-
mışlardır.
Karşıt savlar içeren bu iki paragrafin, felsefenin doğu-
şu ile ilgili ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?
A) Dinsel geleneğin sorgulanmasına dayandığı
B) Eleşüiei düşünmeye dayanığı
C) İlkçağ'da ortaya çıktığı
D) Yunan kültürüne dayandığı
E) Akla dayalı bilgiler ürettiği
DL. Oto
yaklaşı
Aj Yair
LARI
12. Empiristlere göre herhangi bir şeyin var oluşu ya da var of-
L
ogi
öner
Felsefe
Felsefenin Alanı
11. 1 14. • Irade gücün Felsefe, MÖ 6. yüzyılda, aynı dönemde, dünyanın birçok yerinde başlamıştır. Akdeniz'in çeşitli böl- gelerinde, Çin ve Hindistan'da birtakım bilge kişiler, karşılaştıkları soru ve sorunların çözümünde mitolojik ve dinsel bilgilerle yetinmeyerek yeni ve akılcı çözüm- ler üretmeye çalışmışlardır. Hiçbir değer (W.J Evret belir Bu yarg 1. Dete 11. Inde Felsefe, başka yerlerde değil de ilk kez lyonya'da ortaya çıkmıştır. Çünkü bu bölgede yaşayan kimi bilge kişiler, MÖ 7. ve 6. yüzyıllarda kolektif ve dogmatik bil- gilerle yetinmeyerek doğayı ve toplumu eleştirel bir tarzda ve akılcı bir biçimde kavramaya çalışmışlar, açıklamalarında dinin ve geleneğin dışına çık- mışlardır. Karşıt savlar içeren bu iki paragrafin, felsefenin doğu- şu ile ilgili ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisi ola- maz? A) Dinsel geleneğin sorgulanmasına dayandığı B) Eleşüiei düşünmeye dayanığı C) İlkçağ'da ortaya çıktığı D) Yunan kültürüne dayandığı E) Akla dayalı bilgiler ürettiği DL. Oto yaklaşı Aj Yair LARI 12. Empiristlere göre herhangi bir şeyin var oluşu ya da var of- L ogi öner
13 Ahlak yasası varlığın prensibidir. Insan, bu yasa uyarınca
iyilikler yapmaya ve kötülüklerden kaçınmaya kendini
zorunlu hisseder. Bu yasa ne bizim eserimizidir ne de
duyular dünyasından kaynaklanır. Biz onu vicdanımızda
hazır olarak buluruz. Tümel ve mutlak olan bu yasa, tümel
ve mutlak olan nedeni kendi içinde barındırır. Bu tümel ve
mutlak olan da Tanrı'dır.
Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan
bangisine
ulaşılabilir? ?
A) Tanrı'nın ontolojik bir temeli bulunmaktadır.
BY Evrendeki nedensellik ilkesi Tanrı'nın varlığını kanıtlar.
Evrensel bir ahlak yasası bulunmamaktadır.
O Evrendeki düzen ve amaçlılık Tanrı'nın varlığını kanıtlar
E) Evrensel ahlak yasasının varlığı Tanrı'nın varlığına bir
kanıttır.
varlik felsefesi
Felsefe
Ahlak Felsefesi
13 Ahlak yasası varlığın prensibidir. Insan, bu yasa uyarınca iyilikler yapmaya ve kötülüklerden kaçınmaya kendini zorunlu hisseder. Bu yasa ne bizim eserimizidir ne de duyular dünyasından kaynaklanır. Biz onu vicdanımızda hazır olarak buluruz. Tümel ve mutlak olan bu yasa, tümel ve mutlak olan nedeni kendi içinde barındırır. Bu tümel ve mutlak olan da Tanrı'dır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan bangisine ulaşılabilir? ? A) Tanrı'nın ontolojik bir temeli bulunmaktadır. BY Evrendeki nedensellik ilkesi Tanrı'nın varlığını kanıtlar. Evrensel bir ahlak yasası bulunmamaktadır. O Evrendeki düzen ve amaçlılık Tanrı'nın varlığını kanıtlar E) Evrensel ahlak yasasının varlığı Tanrı'nın varlığına bir kanıttır. varlik felsefesi
1. "Herkes için aynı olan bu dünyayı tanrılar veya insanlardan
hiçbiri yapmamıştır. O her zaman ateş olmuştur, şimdi ateş.
tir ve her zaman ateş olarak kalacaktır: Ölçüyle yanan ve
ölçüyle sönen canlı bir ateş: Her şey ateşten gelir."
Herakleitos'un bu özdeyişinde aşağıdaki kavramlardan
hangisi vurgulanmıştır?
A) Evren
B) Düzen
C) Karmaşa
D) Arkhe
E)Oluş
E) Oluş
Felsefe
Varlık Felsefesi
1. "Herkes için aynı olan bu dünyayı tanrılar veya insanlardan hiçbiri yapmamıştır. O her zaman ateş olmuştur, şimdi ateş. tir ve her zaman ateş olarak kalacaktır: Ölçüyle yanan ve ölçüyle sönen canlı bir ateş: Her şey ateşten gelir." Herakleitos'un bu özdeyişinde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır? A) Evren B) Düzen C) Karmaşa D) Arkhe E)Oluş E) Oluş
4. 1. Bu bilgi aktı ile belli bir ilkeden hareketle bir duru.
mu, bir olayı karar ve izah ederiz.
II. Bu bilgi aktı sayesinde, durumu, hareketi, niyeti,
sevinci, acıyı, herhangi bir sanat eserini, bir fel-
sefe metnini hiçbir araca dayanmadan doğrudan
doğruya kavrar ve biliriz.
III. Bu bilgi aktı, sayılar, kavramlar ve geometrik şe-
killer gibi soyut varlıkları kavramamızı sağlar.
IV. Bu bilgi aktı, beş duyu organımızın işlevleriyle
gerçekleşir.
Yukarıda verilen öncüllerin doğru sıralanışı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Açıklamą- Anlama - Algi - Düşünme
B) Algi - Düşünme - Anlama - Açıklama
C) Açıklama - Düşünme - Algi - Anlama
D) Açıklama - Anlama - Düşünme - Algi
E) Anlama - Açıklama - Algi - Düşünme
Diğer sayfaya geciniz.
Felsefe
Bilgi Felsefesi
4. 1. Bu bilgi aktı ile belli bir ilkeden hareketle bir duru. mu, bir olayı karar ve izah ederiz. II. Bu bilgi aktı sayesinde, durumu, hareketi, niyeti, sevinci, acıyı, herhangi bir sanat eserini, bir fel- sefe metnini hiçbir araca dayanmadan doğrudan doğruya kavrar ve biliriz. III. Bu bilgi aktı, sayılar, kavramlar ve geometrik şe- killer gibi soyut varlıkları kavramamızı sağlar. IV. Bu bilgi aktı, beş duyu organımızın işlevleriyle gerçekleşir. Yukarıda verilen öncüllerin doğru sıralanışı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Açıklamą- Anlama - Algi - Düşünme B) Algi - Düşünme - Anlama - Açıklama C) Açıklama - Düşünme - Algi - Anlama D) Açıklama - Anlama - Düşünme - Algi E) Anlama - Açıklama - Algi - Düşünme Diğer sayfaya geciniz.
çag
Çağ
müm-
taba-
Çaği
a uzun
tartışmada öğrenciler
le görüşlerini açıklamışlardır.
Ayşegül: "Ne bedenim olmadan fikirlerim, ne de fi-
kirlerim olmadan kuru bir bedenin beni var ettiğine
inanıyorum. Ben, ruhum ve bedenimle varım."
in sko-
en Bati
ani ay
ğıdaki
Berk: "Varlığımdan asla şüphe duymuyorum. Bu si-
rada oturuyor, konuşuyor ve sesimi size duyurabili-
yorsam, bu zaten var olduğumun kanıtıdır."
Mustafa: "Var olduğumu destekleyebilmek için ne
bedenimi ne de ruhumu kanıt olarak gösterebiliyo-
rum. Sürekli bedenimin değiştiğini ve geliştiğini, dü-
şüncelerimin ise sabit kalmadığını hatta tüm varlıkla-
rin sürekli bir değişim halinde olduğunu görüyorum.
Varlık sabit bir şeyle açıklanamaz. Değişimin kendisi
varlığı işaret etmez mi?"
kulla
aliyet-
da he-
maya
değil
© Aydın Yayınları
Öğrencilerin yanıtlarından yola çıkılarak aşağı-
daki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Ayşegül'ün fikirleri 17. Yüzyıl filozofu Descartes'in
düalizmini andırmaktadır.
B) Her üç öğrenci de " Varlık nedir?" sorusuna yanit
üretmeye çalışmışlardır.
C) Mustafa'nın yargılarında agnostik, yani varlığın
olup olmadığından emin olunamayacağını dü-
şündüren bir temel vardır.
ra or-
D) Berk, realizmin, yani varlığın gerçek ve var ol-
duğu fikrini çıkış noktası temele alarak fikirlerini
açıklamıştır.
E) Herakleitos'un oluşçu yaklaşımı bu tartışmada
öğrencilerden birinin açıklamasında yer bulmuş-
tur.
Felsefe
Felsefenin Alanı
çag Çağ müm- taba- Çaği a uzun tartışmada öğrenciler le görüşlerini açıklamışlardır. Ayşegül: "Ne bedenim olmadan fikirlerim, ne de fi- kirlerim olmadan kuru bir bedenin beni var ettiğine inanıyorum. Ben, ruhum ve bedenimle varım." in sko- en Bati ani ay ğıdaki Berk: "Varlığımdan asla şüphe duymuyorum. Bu si- rada oturuyor, konuşuyor ve sesimi size duyurabili- yorsam, bu zaten var olduğumun kanıtıdır." Mustafa: "Var olduğumu destekleyebilmek için ne bedenimi ne de ruhumu kanıt olarak gösterebiliyo- rum. Sürekli bedenimin değiştiğini ve geliştiğini, dü- şüncelerimin ise sabit kalmadığını hatta tüm varlıkla- rin sürekli bir değişim halinde olduğunu görüyorum. Varlık sabit bir şeyle açıklanamaz. Değişimin kendisi varlığı işaret etmez mi?" kulla aliyet- da he- maya değil © Aydın Yayınları Öğrencilerin yanıtlarından yola çıkılarak aşağı- daki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Ayşegül'ün fikirleri 17. Yüzyıl filozofu Descartes'in düalizmini andırmaktadır. B) Her üç öğrenci de " Varlık nedir?" sorusuna yanit üretmeye çalışmışlardır. C) Mustafa'nın yargılarında agnostik, yani varlığın olup olmadığından emin olunamayacağını dü- şündüren bir temel vardır. ra or- D) Berk, realizmin, yani varlığın gerçek ve var ol- duğu fikrini çıkış noktası temele alarak fikirlerini açıklamıştır. E) Herakleitos'un oluşçu yaklaşımı bu tartışmada öğrencilerden birinin açıklamasında yer bulmuş- tur.
12. Platon idea öğretisini anlatabilmek için bir hayali mağara
betimlemiştir. Bu hayali mağarada yüzleri duvara dönük,
zincirlerle bağlı insanlar vardır. Önlerinde, gerçek şeyler ol-
duğuna inandıkları titreşen gölgeleri görebilirler. Gördükle-
ri gerçek değil, arkalarında yanan bir ateşin önünde duran
nesnelerin meydana getirdiği gölgelerdir. Bu insanlar tüm
yaşamlarını, duvara yansıyan gölgelerin gerçek dünya oldu-
ğunu düşünerek geçirirler. Sonrasında içlerinden biri zincir-
lerini kırar ve ateşe doğru döner. Gözleri ilkin bulanıktır, ama
sonra nerede olduğunu görmeye başlar. Mağaradan sen-
deleyerek çıkar ve nihayet güneşe bakabilir. Mağaraya geri
döndüğünde, dışarıdaki dünya hakkında söylediklerine kim-
se inanmaz. Zincirlerini kıran kişi bir filozof gibidir. Görünüş-
lerin ötesini görür. Sıradan bir insan gerçeklik hakkında az
bir fikre sahiptir, çünkü onu derinlemesine düşünmektense,
hemen önünde duran şeye bakmaktan hoşnuttur. Ne var ki
görünüşler aldatıcıdır. Gördükleri gölgelerdir, gerçeklik de-
ğil.
Bu parçada betimlenen mağara metaforundan aşağıda-
ki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Gölgeler gerçekliğin ta kendisidir ve gerçeği yansıtır.
B) Görünüşler aldatmayan bir gerçektir.
C) Görünüşlerin arkasında başka bir şey aramamak gere-
kir.
D) Duyular yanıltıcıdır, bilgilerine güvenilemez.
E) Doğru bilgilerin kaynağı duyulardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
3
Felsefe
Varlık Felsefesi
12. Platon idea öğretisini anlatabilmek için bir hayali mağara betimlemiştir. Bu hayali mağarada yüzleri duvara dönük, zincirlerle bağlı insanlar vardır. Önlerinde, gerçek şeyler ol- duğuna inandıkları titreşen gölgeleri görebilirler. Gördükle- ri gerçek değil, arkalarında yanan bir ateşin önünde duran nesnelerin meydana getirdiği gölgelerdir. Bu insanlar tüm yaşamlarını, duvara yansıyan gölgelerin gerçek dünya oldu- ğunu düşünerek geçirirler. Sonrasında içlerinden biri zincir- lerini kırar ve ateşe doğru döner. Gözleri ilkin bulanıktır, ama sonra nerede olduğunu görmeye başlar. Mağaradan sen- deleyerek çıkar ve nihayet güneşe bakabilir. Mağaraya geri döndüğünde, dışarıdaki dünya hakkında söylediklerine kim- se inanmaz. Zincirlerini kıran kişi bir filozof gibidir. Görünüş- lerin ötesini görür. Sıradan bir insan gerçeklik hakkında az bir fikre sahiptir, çünkü onu derinlemesine düşünmektense, hemen önünde duran şeye bakmaktan hoşnuttur. Ne var ki görünüşler aldatıcıdır. Gördükleri gölgelerdir, gerçeklik de- ğil. Bu parçada betimlenen mağara metaforundan aşağıda- ki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Gölgeler gerçekliğin ta kendisidir ve gerçeği yansıtır. B) Görünüşler aldatmayan bir gerçektir. C) Görünüşlerin arkasında başka bir şey aramamak gere- kir. D) Duyular yanıltıcıdır, bilgilerine güvenilemez. E) Doğru bilgilerin kaynağı duyulardır. Diğer sayfaya geçiniz. 3
B
Aşağıda verilen açıklamalan kavramlarla harfler yardımryla eşleştiriniz.
le
1. Felsefede düşüncenin birbirini geliştirecek şekilde sürekli çoğalması
Tutarlı olma
a
2. Felsefi söylemlerin kendi içinde çelişmemesi
6. Merak
C
3. Felsefenin kendi üzerine dönük düşünmesi
Refleksit olma
Evrensel olma
4. Insanın çevresinde olup bitenleri anlama isteği
Yığılımı ilerleme
5. Filozoflann ileri sürülen görüşleri bir ölçüt kullanarak sorgulamalan
f
*Sistemli olma
6. Felsefi akıl yürütmelerin belirli bir düzen içinde yapılması
b.
7. Felsefi görüşlerin deneye değil, akla dayanması
s. Eleştirel olma
d
8. Felsefenin tüm insanlığa yönelik olması
Rasyonel olma
K
OCAMBRIDGE
f/beldeokullar
istekbeldeok
WE ARE AN
ACCREDITED
www.istek.k12.tr
Felsefe
Felsefenin Alanı
B Aşağıda verilen açıklamalan kavramlarla harfler yardımryla eşleştiriniz. le 1. Felsefede düşüncenin birbirini geliştirecek şekilde sürekli çoğalması Tutarlı olma a 2. Felsefi söylemlerin kendi içinde çelişmemesi 6. Merak C 3. Felsefenin kendi üzerine dönük düşünmesi Refleksit olma Evrensel olma 4. Insanın çevresinde olup bitenleri anlama isteği Yığılımı ilerleme 5. Filozoflann ileri sürülen görüşleri bir ölçüt kullanarak sorgulamalan f *Sistemli olma 6. Felsefi akıl yürütmelerin belirli bir düzen içinde yapılması b. 7. Felsefi görüşlerin deneye değil, akla dayanması s. Eleştirel olma d 8. Felsefenin tüm insanlığa yönelik olması Rasyonel olma K OCAMBRIDGE f/beldeokullar istekbeldeok WE ARE AN ACCREDITED www.istek.k12.tr