Felsefe Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
Deneme
Kronometr
12. Ansan kalp gözünün açılması için, kalbini temizlemeli ve 9
kendini arzularının baskısından kurtarmalıdır. Bu da uzun
ve çok yorucu bir çalışmayı gerektirir. Kalp gözü açılan
kimse, dış dünyayı ve fizik ötesini daha iyi bilebilir ve
bilgilerine değişmez bir dayanak bulur.
15. Bilginin doğı
rak değil ke
lanmasıyla
ta uygulaya
belirlenebi
gulamaya
test edere
timız için
dir. Bize
Bu parçada yukarıda açıklanan görüşler hangi dü-
şünüre aittir?
time
A) Fârâbî
B) Kindî
D) İbni Rüşd
C) İbni Sînâ
© Gazali
Bu parç
hangisi
A) Bild
B)
Felsefe
Bilgi Felsefesi
Deneme Kronometr 12. Ansan kalp gözünün açılması için, kalbini temizlemeli ve 9 kendini arzularının baskısından kurtarmalıdır. Bu da uzun ve çok yorucu bir çalışmayı gerektirir. Kalp gözü açılan kimse, dış dünyayı ve fizik ötesini daha iyi bilebilir ve bilgilerine değişmez bir dayanak bulur. 15. Bilginin doğı rak değil ke lanmasıyla ta uygulaya belirlenebi gulamaya test edere timız için dir. Bize Bu parçada yukarıda açıklanan görüşler hangi dü- şünüre aittir? time A) Fârâbî B) Kindî D) İbni Rüşd C) İbni Sînâ © Gazali Bu parç hangisi A) Bild B)
SOSYAL BİLİN
13. Doğadaki olaylar kendilerini bir zorunluluk altında
gösterir. Yağmur belirli bir zorunluluk nedeniyle yağar,
firtina zorunlu nedenlerle ortaya çıkar, selin zoruniu
bir nedeni vardır. Demokritos için bütün olaylar zorun-
luluğun egemenliği altındadır. Olaylara zorunluluk ve
nedeni bulma açısından yaklaşmaları bilimseldir.
Demokritos’un bu açıklaması felsefenin hangi
özelliğine uymaz?
A) Mantık ilkeleri kullanarak olayları açıklaması
B) Konusunu bütün olarak ele alması
C) Doğa olaylarını neden-sonuç ilişkisi ile ele alması
D) Kümülatif bir şekilde ilerlemesi
E) Doğayı merak ederek araştırması
Felsefe
Siyaset Felsefesi
SOSYAL BİLİN 13. Doğadaki olaylar kendilerini bir zorunluluk altında gösterir. Yağmur belirli bir zorunluluk nedeniyle yağar, firtina zorunlu nedenlerle ortaya çıkar, selin zoruniu bir nedeni vardır. Demokritos için bütün olaylar zorun- luluğun egemenliği altındadır. Olaylara zorunluluk ve nedeni bulma açısından yaklaşmaları bilimseldir. Demokritos’un bu açıklaması felsefenin hangi özelliğine uymaz? A) Mantık ilkeleri kullanarak olayları açıklaması B) Konusunu bütün olarak ele alması C) Doğa olaylarını neden-sonuç ilişkisi ile ele alması D) Kümülatif bir şekilde ilerlemesi E) Doğayı merak ederek araştırması
Felsefi tavır hayatı ve hayata dair her şeyi sorgulamayı
ve görünenlerin ardındaki gerçeği aramayı gerektirir. Bu
tavır felsefecileri diğer insanlardan farklı kılar. Sokrates
bunu "Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez." sözleriyle ifade ederken, Aristoteles yine insandaki bu sorgulamayı, merakını gidermeyi “Bütün insanlar doğası gereği bilmek ister." şeklinde anlatır. Bu doğası sayesinde insan hayatı anlamlandırır ve yaşamının farkına varır.
Parçada anlatılanlardan hareketle filozoflar için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Sorunları çözme
B) Eleştirel düşünebilme
C) Analitik düşünme
D) Evrensel olabilme
E) Hakikati arama
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefi tavır hayatı ve hayata dair her şeyi sorgulamayı ve görünenlerin ardındaki gerçeği aramayı gerektirir. Bu tavır felsefecileri diğer insanlardan farklı kılar. Sokrates bunu "Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez." sözleriyle ifade ederken, Aristoteles yine insandaki bu sorgulamayı, merakını gidermeyi “Bütün insanlar doğası gereği bilmek ister." şeklinde anlatır. Bu doğası sayesinde insan hayatı anlamlandırır ve yaşamının farkına varır. Parçada anlatılanlardan hareketle filozoflar için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) Sorunları çözme B) Eleştirel düşünebilme C) Analitik düşünme D) Evrensel olabilme E) Hakikati arama
11.
1
14. • Irade
gücün
Felsefe, MÖ 6. yüzyılda, aynı dönemde, dünyanın
birçok yerinde başlamıştır. Akdeniz'in çeşitli böl-
gelerinde, Çin ve Hindistan'da birtakım bilge kişiler,
karşılaştıkları soru ve sorunların çözümünde mitolojik
ve dinsel bilgilerle yetinmeyerek yeni ve akılcı çözüm-
ler üretmeye çalışmışlardır.
Hiçbir
değer
(W.J
Evret
belir
Bu yarg
1. Dete
11. Inde
Felsefe, başka yerlerde değil de ilk kez lyonya'da
ortaya çıkmıştır. Çünkü bu bölgede yaşayan kimi bilge
kişiler, MÖ 7. ve 6. yüzyıllarda kolektif ve dogmatik bil-
gilerle yetinmeyerek doğayı ve toplumu eleştirel bir
tarzda ve akılcı bir biçimde kavramaya çalışmışlar,
açıklamalarında dinin ve geleneğin dışına çık-
mışlardır.
Karşıt savlar içeren bu iki paragrafin, felsefenin doğu-
şu ile ilgili ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?
A) Dinsel geleneğin sorgulanmasına dayandığı
B) Eleşüiei düşünmeye dayanığı
C) İlkçağ'da ortaya çıktığı
D) Yunan kültürüne dayandığı
E) Akla dayalı bilgiler ürettiği
DL. Oto
yaklaşı
Aj Yair
LARI
12. Empiristlere göre herhangi bir şeyin var oluşu ya da var of-
L
ogi
öner
Felsefe
Felsefenin Alanı
11. 1 14. • Irade gücün Felsefe, MÖ 6. yüzyılda, aynı dönemde, dünyanın birçok yerinde başlamıştır. Akdeniz'in çeşitli böl- gelerinde, Çin ve Hindistan'da birtakım bilge kişiler, karşılaştıkları soru ve sorunların çözümünde mitolojik ve dinsel bilgilerle yetinmeyerek yeni ve akılcı çözüm- ler üretmeye çalışmışlardır. Hiçbir değer (W.J Evret belir Bu yarg 1. Dete 11. Inde Felsefe, başka yerlerde değil de ilk kez lyonya'da ortaya çıkmıştır. Çünkü bu bölgede yaşayan kimi bilge kişiler, MÖ 7. ve 6. yüzyıllarda kolektif ve dogmatik bil- gilerle yetinmeyerek doğayı ve toplumu eleştirel bir tarzda ve akılcı bir biçimde kavramaya çalışmışlar, açıklamalarında dinin ve geleneğin dışına çık- mışlardır. Karşıt savlar içeren bu iki paragrafin, felsefenin doğu- şu ile ilgili ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisi ola- maz? A) Dinsel geleneğin sorgulanmasına dayandığı B) Eleşüiei düşünmeye dayanığı C) İlkçağ'da ortaya çıktığı D) Yunan kültürüne dayandığı E) Akla dayalı bilgiler ürettiği DL. Oto yaklaşı Aj Yair LARI 12. Empiristlere göre herhangi bir şeyin var oluşu ya da var of- L ogi öner
13 Ahlak yasası varlığın prensibidir. Insan, bu yasa uyarınca
iyilikler yapmaya ve kötülüklerden kaçınmaya kendini
zorunlu hisseder. Bu yasa ne bizim eserimizidir ne de
duyular dünyasından kaynaklanır. Biz onu vicdanımızda
hazır olarak buluruz. Tümel ve mutlak olan bu yasa, tümel
ve mutlak olan nedeni kendi içinde barındırır. Bu tümel ve
mutlak olan da Tanrı'dır.
Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan
bangisine
ulaşılabilir? ?
A) Tanrı'nın ontolojik bir temeli bulunmaktadır.
BY Evrendeki nedensellik ilkesi Tanrı'nın varlığını kanıtlar.
Evrensel bir ahlak yasası bulunmamaktadır.
O Evrendeki düzen ve amaçlılık Tanrı'nın varlığını kanıtlar
E) Evrensel ahlak yasasının varlığı Tanrı'nın varlığına bir
kanıttır.
varlik felsefesi
Felsefe
Ahlak Felsefesi
13 Ahlak yasası varlığın prensibidir. Insan, bu yasa uyarınca iyilikler yapmaya ve kötülüklerden kaçınmaya kendini zorunlu hisseder. Bu yasa ne bizim eserimizidir ne de duyular dünyasından kaynaklanır. Biz onu vicdanımızda hazır olarak buluruz. Tümel ve mutlak olan bu yasa, tümel ve mutlak olan nedeni kendi içinde barındırır. Bu tümel ve mutlak olan da Tanrı'dır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan bangisine ulaşılabilir? ? A) Tanrı'nın ontolojik bir temeli bulunmaktadır. BY Evrendeki nedensellik ilkesi Tanrı'nın varlığını kanıtlar. Evrensel bir ahlak yasası bulunmamaktadır. O Evrendeki düzen ve amaçlılık Tanrı'nın varlığını kanıtlar E) Evrensel ahlak yasasının varlığı Tanrı'nın varlığına bir kanıttır. varlik felsefesi
14. Değer yaşantısı, hangi ahlaki sistemde olduğunuza
göre biçimlenen bir olgudur. Sistemin kendisi bir
"iyi”yi buyuruyorsa o "iyi" senin genelgeçerin olur.
Dolayısıyla tarihselliğinden ve toplumsallığından
bağımsız bir ahlaktan söz etmek bilgisel olarak
mümkün değildir, ahlak kaçınılmaz olarak göreceli
niteliktedir.
Bu parçada etikle ilgili hangi problem konu
edinilmiştir?
A) Ahlaki eylemin amacı
B) Sorumluluk-özgürlük ilişkisi
C) Evrensel iyinin olanağı
D) Uygulamada etiğin varlığı
E) Özgürlüğün imkânı
Felsefe
Ahlak Felsefesi
14. Değer yaşantısı, hangi ahlaki sistemde olduğunuza göre biçimlenen bir olgudur. Sistemin kendisi bir "iyi”yi buyuruyorsa o "iyi" senin genelgeçerin olur. Dolayısıyla tarihselliğinden ve toplumsallığından bağımsız bir ahlaktan söz etmek bilgisel olarak mümkün değildir, ahlak kaçınılmaz olarak göreceli niteliktedir. Bu parçada etikle ilgili hangi problem konu edinilmiştir? A) Ahlaki eylemin amacı B) Sorumluluk-özgürlük ilişkisi C) Evrensel iyinin olanağı D) Uygulamada etiğin varlığı E) Özgürlüğün imkânı
• Huxley - Cesur Yeni Dünya
George Orwell - 1984
• Isaac Asimov - Ben Robot
Yukarıda verilen ütopyaların ortak özelliği aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Sosyalist devlet anlayışını savunan ütopyalardır.
B) Olması istenilen düzeni açıklarlar.
C) Toplumun refah içinde yaşayabileceğini açıklayan bir
sistemi anlatır.
D) Olası sorunlara karşı toplumu uyarmak amacıyla orta-
ya çıkmış korku ütopyalarıdır.
E) Herkesin mutluluğu için eşitlik ilkesini savunurlar.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
• Huxley - Cesur Yeni Dünya George Orwell - 1984 • Isaac Asimov - Ben Robot Yukarıda verilen ütopyaların ortak özelliği aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Sosyalist devlet anlayışını savunan ütopyalardır. B) Olması istenilen düzeni açıklarlar. C) Toplumun refah içinde yaşayabileceğini açıklayan bir sistemi anlatır. D) Olası sorunlara karşı toplumu uyarmak amacıyla orta- ya çıkmış korku ütopyalarıdır. E) Herkesin mutluluğu için eşitlik ilkesini savunurlar.
1. "Herkes için aynı olan bu dünyayı tanrılar veya insanlardan
hiçbiri yapmamıştır. O her zaman ateş olmuştur, şimdi ateş.
tir ve her zaman ateş olarak kalacaktır: Ölçüyle yanan ve
ölçüyle sönen canlı bir ateş: Her şey ateşten gelir."
Herakleitos'un bu özdeyişinde aşağıdaki kavramlardan
hangisi vurgulanmıştır?
A) Evren
B) Düzen
C) Karmaşa
D) Arkhe
E)Oluş
E) Oluş
Felsefe
Varlık Felsefesi
1. "Herkes için aynı olan bu dünyayı tanrılar veya insanlardan hiçbiri yapmamıştır. O her zaman ateş olmuştur, şimdi ateş. tir ve her zaman ateş olarak kalacaktır: Ölçüyle yanan ve ölçüyle sönen canlı bir ateş: Her şey ateşten gelir." Herakleitos'un bu özdeyişinde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır? A) Evren B) Düzen C) Karmaşa D) Arkhe E)Oluş E) Oluş
4. 1. Bu bilgi aktı ile belli bir ilkeden hareketle bir duru.
mu, bir olayı karar ve izah ederiz.
II. Bu bilgi aktı sayesinde, durumu, hareketi, niyeti,
sevinci, acıyı, herhangi bir sanat eserini, bir fel-
sefe metnini hiçbir araca dayanmadan doğrudan
doğruya kavrar ve biliriz.
III. Bu bilgi aktı, sayılar, kavramlar ve geometrik şe-
killer gibi soyut varlıkları kavramamızı sağlar.
IV. Bu bilgi aktı, beş duyu organımızın işlevleriyle
gerçekleşir.
Yukarıda verilen öncüllerin doğru sıralanışı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Açıklamą- Anlama - Algi - Düşünme
B) Algi - Düşünme - Anlama - Açıklama
C) Açıklama - Düşünme - Algi - Anlama
D) Açıklama - Anlama - Düşünme - Algi
E) Anlama - Açıklama - Algi - Düşünme
Diğer sayfaya geciniz.
Felsefe
Bilgi Felsefesi
4. 1. Bu bilgi aktı ile belli bir ilkeden hareketle bir duru. mu, bir olayı karar ve izah ederiz. II. Bu bilgi aktı sayesinde, durumu, hareketi, niyeti, sevinci, acıyı, herhangi bir sanat eserini, bir fel- sefe metnini hiçbir araca dayanmadan doğrudan doğruya kavrar ve biliriz. III. Bu bilgi aktı, sayılar, kavramlar ve geometrik şe- killer gibi soyut varlıkları kavramamızı sağlar. IV. Bu bilgi aktı, beş duyu organımızın işlevleriyle gerçekleşir. Yukarıda verilen öncüllerin doğru sıralanışı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Açıklamą- Anlama - Algi - Düşünme B) Algi - Düşünme - Anlama - Açıklama C) Açıklama - Düşünme - Algi - Anlama D) Açıklama - Anlama - Düşünme - Algi E) Anlama - Açıklama - Algi - Düşünme Diğer sayfaya geciniz.
çag
Çağ
müm-
taba-
Çaği
a uzun
tartışmada öğrenciler
le görüşlerini açıklamışlardır.
Ayşegül: "Ne bedenim olmadan fikirlerim, ne de fi-
kirlerim olmadan kuru bir bedenin beni var ettiğine
inanıyorum. Ben, ruhum ve bedenimle varım."
in sko-
en Bati
ani ay
ğıdaki
Berk: "Varlığımdan asla şüphe duymuyorum. Bu si-
rada oturuyor, konuşuyor ve sesimi size duyurabili-
yorsam, bu zaten var olduğumun kanıtıdır."
Mustafa: "Var olduğumu destekleyebilmek için ne
bedenimi ne de ruhumu kanıt olarak gösterebiliyo-
rum. Sürekli bedenimin değiştiğini ve geliştiğini, dü-
şüncelerimin ise sabit kalmadığını hatta tüm varlıkla-
rin sürekli bir değişim halinde olduğunu görüyorum.
Varlık sabit bir şeyle açıklanamaz. Değişimin kendisi
varlığı işaret etmez mi?"
kulla
aliyet-
da he-
maya
değil
© Aydın Yayınları
Öğrencilerin yanıtlarından yola çıkılarak aşağı-
daki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Ayşegül'ün fikirleri 17. Yüzyıl filozofu Descartes'in
düalizmini andırmaktadır.
B) Her üç öğrenci de " Varlık nedir?" sorusuna yanit
üretmeye çalışmışlardır.
C) Mustafa'nın yargılarında agnostik, yani varlığın
olup olmadığından emin olunamayacağını dü-
şündüren bir temel vardır.
ra or-
D) Berk, realizmin, yani varlığın gerçek ve var ol-
duğu fikrini çıkış noktası temele alarak fikirlerini
açıklamıştır.
E) Herakleitos'un oluşçu yaklaşımı bu tartışmada
öğrencilerden birinin açıklamasında yer bulmuş-
tur.
Felsefe
Felsefenin Alanı
çag Çağ müm- taba- Çaği a uzun tartışmada öğrenciler le görüşlerini açıklamışlardır. Ayşegül: "Ne bedenim olmadan fikirlerim, ne de fi- kirlerim olmadan kuru bir bedenin beni var ettiğine inanıyorum. Ben, ruhum ve bedenimle varım." in sko- en Bati ani ay ğıdaki Berk: "Varlığımdan asla şüphe duymuyorum. Bu si- rada oturuyor, konuşuyor ve sesimi size duyurabili- yorsam, bu zaten var olduğumun kanıtıdır." Mustafa: "Var olduğumu destekleyebilmek için ne bedenimi ne de ruhumu kanıt olarak gösterebiliyo- rum. Sürekli bedenimin değiştiğini ve geliştiğini, dü- şüncelerimin ise sabit kalmadığını hatta tüm varlıkla- rin sürekli bir değişim halinde olduğunu görüyorum. Varlık sabit bir şeyle açıklanamaz. Değişimin kendisi varlığı işaret etmez mi?" kulla aliyet- da he- maya değil © Aydın Yayınları Öğrencilerin yanıtlarından yola çıkılarak aşağı- daki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Ayşegül'ün fikirleri 17. Yüzyıl filozofu Descartes'in düalizmini andırmaktadır. B) Her üç öğrenci de " Varlık nedir?" sorusuna yanit üretmeye çalışmışlardır. C) Mustafa'nın yargılarında agnostik, yani varlığın olup olmadığından emin olunamayacağını dü- şündüren bir temel vardır. ra or- D) Berk, realizmin, yani varlığın gerçek ve var ol- duğu fikrini çıkış noktası temele alarak fikirlerini açıklamıştır. E) Herakleitos'un oluşçu yaklaşımı bu tartışmada öğrencilerden birinin açıklamasında yer bulmuş- tur.
Varlığa ilişkin araştırma, var olanın aralarından bir se-
çim yapmak durumunda olduğu çeşitli imkânlarla karşı
karşıya gelmeyi gerektirir. Başka bir deyişle, öz, varo-
luştan önce değil, varoluş özden önce gelir; insan önce
vardır, daha sonra kendisini tanımlayıp, özünü yaratır.
Başka bir deyişle insan dünyaya fırlatılmış bir varlıktır
ve dolayısıyla kendisini nasıl oluşturursa öyle olur. İn-
san kendi özünü kendisi belirler. Bu bağlamda bireyler
mutlak bir irade özgürlüğüne sahiptir, insan özgürlüğe
mahkûmdur.
Bu parçada bazı temel görüşleri açıklanan felsefi
akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni ontoloji
B) Varoluşçuluk
C) Pragmatizm
D) Entüisyonizm
E) Anarşizm
Felsefe
Felsefenin Alanı
Varlığa ilişkin araştırma, var olanın aralarından bir se- çim yapmak durumunda olduğu çeşitli imkânlarla karşı karşıya gelmeyi gerektirir. Başka bir deyişle, öz, varo- luştan önce değil, varoluş özden önce gelir; insan önce vardır, daha sonra kendisini tanımlayıp, özünü yaratır. Başka bir deyişle insan dünyaya fırlatılmış bir varlıktır ve dolayısıyla kendisini nasıl oluşturursa öyle olur. İn- san kendi özünü kendisi belirler. Bu bağlamda bireyler mutlak bir irade özgürlüğüne sahiptir, insan özgürlüğe mahkûmdur. Bu parçada bazı temel görüşleri açıklanan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni ontoloji B) Varoluşçuluk C) Pragmatizm D) Entüisyonizm E) Anarşizm
20. Tanrı tüm evreni yoktan var etmiş ve onu kendi hâline
bırakmamıştır, onda her an olan her şeyi bilir. Tanrı ya-
rattığı varlıklardan ayrı ve farklıdır. O, yarattıkları aracı-
liğiyla kendisini gösterir. Tanrı katında insan, ibadet ve
itaate muhatap varlıktır. O, tüm varlığın varoluşunun,
insani ve ahlaki değerlerin kaynağı, koruyucusu; güç,
gerçeklik ve değer bakımından en yüce varlıktır. Tan-
ri, yarattığı insanlara adaletle hükmeder.
Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki inanma
biçimlerinden hangisine aittir?
chod
B) Agnostisizm
C Sekularizm
A) Panteizm
D) Deizm
E) Teizm
Felsefe
Kavram
20. Tanrı tüm evreni yoktan var etmiş ve onu kendi hâline bırakmamıştır, onda her an olan her şeyi bilir. Tanrı ya- rattığı varlıklardan ayrı ve farklıdır. O, yarattıkları aracı- liğiyla kendisini gösterir. Tanrı katında insan, ibadet ve itaate muhatap varlıktır. O, tüm varlığın varoluşunun, insani ve ahlaki değerlerin kaynağı, koruyucusu; güç, gerçeklik ve değer bakımından en yüce varlıktır. Tan- ri, yarattığı insanlara adaletle hükmeder. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisine aittir? chod B) Agnostisizm C Sekularizm A) Panteizm D) Deizm E) Teizm
12. Platon idea öğretisini anlatabilmek için bir hayali mağara
betimlemiştir. Bu hayali mağarada yüzleri duvara dönük,
zincirlerle bağlı insanlar vardır. Önlerinde, gerçek şeyler ol-
duğuna inandıkları titreşen gölgeleri görebilirler. Gördükle-
ri gerçek değil, arkalarında yanan bir ateşin önünde duran
nesnelerin meydana getirdiği gölgelerdir. Bu insanlar tüm
yaşamlarını, duvara yansıyan gölgelerin gerçek dünya oldu-
ğunu düşünerek geçirirler. Sonrasında içlerinden biri zincir-
lerini kırar ve ateşe doğru döner. Gözleri ilkin bulanıktır, ama
sonra nerede olduğunu görmeye başlar. Mağaradan sen-
deleyerek çıkar ve nihayet güneşe bakabilir. Mağaraya geri
döndüğünde, dışarıdaki dünya hakkında söylediklerine kim-
se inanmaz. Zincirlerini kıran kişi bir filozof gibidir. Görünüş-
lerin ötesini görür. Sıradan bir insan gerçeklik hakkında az
bir fikre sahiptir, çünkü onu derinlemesine düşünmektense,
hemen önünde duran şeye bakmaktan hoşnuttur. Ne var ki
görünüşler aldatıcıdır. Gördükleri gölgelerdir, gerçeklik de-
ğil.
Bu parçada betimlenen mağara metaforundan aşağıda-
ki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Gölgeler gerçekliğin ta kendisidir ve gerçeği yansıtır.
B) Görünüşler aldatmayan bir gerçektir.
C) Görünüşlerin arkasında başka bir şey aramamak gere-
kir.
D) Duyular yanıltıcıdır, bilgilerine güvenilemez.
E) Doğru bilgilerin kaynağı duyulardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
3
Felsefe
Varlık Felsefesi
12. Platon idea öğretisini anlatabilmek için bir hayali mağara betimlemiştir. Bu hayali mağarada yüzleri duvara dönük, zincirlerle bağlı insanlar vardır. Önlerinde, gerçek şeyler ol- duğuna inandıkları titreşen gölgeleri görebilirler. Gördükle- ri gerçek değil, arkalarında yanan bir ateşin önünde duran nesnelerin meydana getirdiği gölgelerdir. Bu insanlar tüm yaşamlarını, duvara yansıyan gölgelerin gerçek dünya oldu- ğunu düşünerek geçirirler. Sonrasında içlerinden biri zincir- lerini kırar ve ateşe doğru döner. Gözleri ilkin bulanıktır, ama sonra nerede olduğunu görmeye başlar. Mağaradan sen- deleyerek çıkar ve nihayet güneşe bakabilir. Mağaraya geri döndüğünde, dışarıdaki dünya hakkında söylediklerine kim- se inanmaz. Zincirlerini kıran kişi bir filozof gibidir. Görünüş- lerin ötesini görür. Sıradan bir insan gerçeklik hakkında az bir fikre sahiptir, çünkü onu derinlemesine düşünmektense, hemen önünde duran şeye bakmaktan hoşnuttur. Ne var ki görünüşler aldatıcıdır. Gördükleri gölgelerdir, gerçeklik de- ğil. Bu parçada betimlenen mağara metaforundan aşağıda- ki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Gölgeler gerçekliğin ta kendisidir ve gerçeği yansıtır. B) Görünüşler aldatmayan bir gerçektir. C) Görünüşlerin arkasında başka bir şey aramamak gere- kir. D) Duyular yanıltıcıdır, bilgilerine güvenilemez. E) Doğru bilgilerin kaynağı duyulardır. Diğer sayfaya geçiniz. 3
B
Aşağıda verilen açıklamalan kavramlarla harfler yardımryla eşleştiriniz.
le
1. Felsefede düşüncenin birbirini geliştirecek şekilde sürekli çoğalması
Tutarlı olma
a
2. Felsefi söylemlerin kendi içinde çelişmemesi
6. Merak
C
3. Felsefenin kendi üzerine dönük düşünmesi
Refleksit olma
Evrensel olma
4. Insanın çevresinde olup bitenleri anlama isteği
Yığılımı ilerleme
5. Filozoflann ileri sürülen görüşleri bir ölçüt kullanarak sorgulamalan
f
*Sistemli olma
6. Felsefi akıl yürütmelerin belirli bir düzen içinde yapılması
b.
7. Felsefi görüşlerin deneye değil, akla dayanması
s. Eleştirel olma
d
8. Felsefenin tüm insanlığa yönelik olması
Rasyonel olma
K
OCAMBRIDGE
f/beldeokullar
istekbeldeok
WE ARE AN
ACCREDITED
www.istek.k12.tr
Felsefe
Felsefenin Alanı
B Aşağıda verilen açıklamalan kavramlarla harfler yardımryla eşleştiriniz. le 1. Felsefede düşüncenin birbirini geliştirecek şekilde sürekli çoğalması Tutarlı olma a 2. Felsefi söylemlerin kendi içinde çelişmemesi 6. Merak C 3. Felsefenin kendi üzerine dönük düşünmesi Refleksit olma Evrensel olma 4. Insanın çevresinde olup bitenleri anlama isteği Yığılımı ilerleme 5. Filozoflann ileri sürülen görüşleri bir ölçüt kullanarak sorgulamalan f *Sistemli olma 6. Felsefi akıl yürütmelerin belirli bir düzen içinde yapılması b. 7. Felsefi görüşlerin deneye değil, akla dayanması s. Eleştirel olma d 8. Felsefenin tüm insanlığa yönelik olması Rasyonel olma K OCAMBRIDGE f/beldeokullar istekbeldeok WE ARE AN ACCREDITED www.istek.k12.tr
10. "Bu sene çok çalışacak ve üstün başarı kazanaca-
ğım.” önermesinin sembolik ifadesi (p ^ q) olup, doğ-
ruluk çizelgesi aşağıdaki gibidir.
p a paq
D D D
DY Y
Y D
Y
Y Y Y
Buna göre tümel evetleme önermesinin doğruluk
kuralını aşağıdakilerden hangisi tam olarak ifade
eder?
A) En az bir bileşeni yanlış olduğunda önerme yan-
liştır.
B) Tüm bileşenleri yanlış olduğunda önerme yanlıştır.
Tüm bileşenleri doğru olduğunda önerme doğru-
dur.
D) Yalnızca tüm bileşenleri doğru olduğunda önerme
doğru, diğer durumlarda yanlıştır.
E lki bileşeni farklı değer aldığında önerme yanlıştır.
44
Felsefe
Sembolik Mantık
10. "Bu sene çok çalışacak ve üstün başarı kazanaca- ğım.” önermesinin sembolik ifadesi (p ^ q) olup, doğ- ruluk çizelgesi aşağıdaki gibidir. p a paq D D D DY Y Y D Y Y Y Y Buna göre tümel evetleme önermesinin doğruluk kuralını aşağıdakilerden hangisi tam olarak ifade eder? A) En az bir bileşeni yanlış olduğunda önerme yan- liştır. B) Tüm bileşenleri yanlış olduğunda önerme yanlıştır. Tüm bileşenleri doğru olduğunda önerme doğru- dur. D) Yalnızca tüm bileşenleri doğru olduğunda önerme doğru, diğer durumlarda yanlıştır. E lki bileşeni farklı değer aldığında önerme yanlıştır. 44
14. Din felsefesi, Tanrı'nın bir taraftan ezeli, zaman disi olup.
diğer taraftan da zamansal, yaratılmış düzenle ilişkide bl-
masının mümkün olup olmadığını veya hem değişmeyen
olup hem de tek tek insanlarla ilgilenmesinin mümkün olup
olmadığını; mümkünse bunun nasıl mümkün olduğunu
kavramaya çalışır.
Bu parçaya dayanarak, din felsefesi ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Geçerli
, makul bir inancın benimsenmesi için gerekli
kanıtları sunan bir disiplindir.
B) Dini inanein neyi içermesi gerektiğini belirleyen bir uğ-
raştır.
C) Dinsel inançta var olanı anlamaya yönelik bir araştir-
madır.
b) insanda sağlam bir Tanrı inancinin oluşması yönünde
araştırmalar yapar.
E) Dini inancın pratikte tasil ifade edileceğini keşfetmek
için dini alanı araştırır
.
Felsefe
Din Felsefesi
14. Din felsefesi, Tanrı'nın bir taraftan ezeli, zaman disi olup. diğer taraftan da zamansal, yaratılmış düzenle ilişkide bl- masının mümkün olup olmadığını veya hem değişmeyen olup hem de tek tek insanlarla ilgilenmesinin mümkün olup olmadığını; mümkünse bunun nasıl mümkün olduğunu kavramaya çalışır. Bu parçaya dayanarak, din felsefesi ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Geçerli , makul bir inancın benimsenmesi için gerekli kanıtları sunan bir disiplindir. B) Dini inanein neyi içermesi gerektiğini belirleyen bir uğ- raştır. C) Dinsel inançta var olanı anlamaya yönelik bir araştir- madır. b) insanda sağlam bir Tanrı inancinin oluşması yönünde araştırmalar yapar. E) Dini inancın pratikte tasil ifade edileceğini keşfetmek için dini alanı araştırır .