Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Bilim Felsefesi Soruları

mantiksal
Zollik-
E) Bilimsel
olarak çözümlemek
usun
havisasyon
da-
on
S-
13. Ön deyide bulunmak verilere dayalı olarak önceden gór.
mek anlamına gelir. Örneğin, daha önceden yoksulluğun
arttığı ülkelerde suç oranındaki artışı gözlemlemişsem
yoksulluğun arttığı herhangi bir ülkede de suç oranın-
da artış olacağını önceden söylemem ön deyidir. Ancak
hiçbir veriye dayanmadan bir ülkenin geleceği hakkında
söylenilenlerin, sonuçta doğru çıksa bile, bilimsel olarak
hiçbir değeri yoktur.
mi
Buna göre bilimsel ön deyinin en önemli özelliği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Önceden uyarılarda bulunmak +
B) Sonuçlarının tartışmasız doğru olduğunu kabul et-
mek
C) Özel yetenekleri ortaya çıkarmak
D) Kartlarışverilere dayanmak
E) Ülkelerin geleceğine yön vermek
14
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Bilim Felsefesi
mantiksal Zollik- E) Bilimsel olarak çözümlemek usun havisasyon da- on S- 13. Ön deyide bulunmak verilere dayalı olarak önceden gór. mek anlamına gelir. Örneğin, daha önceden yoksulluğun arttığı ülkelerde suç oranındaki artışı gözlemlemişsem yoksulluğun arttığı herhangi bir ülkede de suç oranın- da artış olacağını önceden söylemem ön deyidir. Ancak hiçbir veriye dayanmadan bir ülkenin geleceği hakkında söylenilenlerin, sonuçta doğru çıksa bile, bilimsel olarak hiçbir değeri yoktur. mi Buna göre bilimsel ön deyinin en önemli özelliği aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Önceden uyarılarda bulunmak + B) Sonuçlarının tartışmasız doğru olduğunu kabul et- mek C) Özel yetenekleri ortaya çıkarmak D) Kartlarışverilere dayanmak E) Ülkelerin geleceğine yön vermek 14 Diğer sayfaya geçiniz.
DENEME-7
14.
insanların sorduğu pek çok soru vardır. Ölümden sonra
nasıl bir hayat bizi bekliyor? Dünya dışında canlı yaşam
var mıdır? Varsa dünya dışında yaşayan zeki varlıkların
fiziksel özellikleri bize benziyor mu? gibi soruları şu anda
bilimsel olarak ele alıp incelemek mümkün değildir. Çünkü
mevcut bilgi birikimi dâhilinde, bazılarının olgusal olarak
tanımlanmasi ve bazıları için ise gözlenebilir, ölçülebilir
bir araştırma tasarlanması mümkün değildir.
By parçada bilinin hangi özelliğinden söz edilmiştir?
a Uygulamaya dönük olması
B) Tutarlı olması
C) Olgusal olması
D) Birikimli ilerlemesi
E) Nesnel olması
Felsefe
Bilim Felsefesi
DENEME-7 14. insanların sorduğu pek çok soru vardır. Ölümden sonra nasıl bir hayat bizi bekliyor? Dünya dışında canlı yaşam var mıdır? Varsa dünya dışında yaşayan zeki varlıkların fiziksel özellikleri bize benziyor mu? gibi soruları şu anda bilimsel olarak ele alıp incelemek mümkün değildir. Çünkü mevcut bilgi birikimi dâhilinde, bazılarının olgusal olarak tanımlanmasi ve bazıları için ise gözlenebilir, ölçülebilir bir araştırma tasarlanması mümkün değildir. By parçada bilinin hangi özelliğinden söz edilmiştir? a Uygulamaya dönük olması B) Tutarlı olması C) Olgusal olması D) Birikimli ilerlemesi E) Nesnel olması
15. "Meta üretiminde olduğu gibi bilimde de kesin gereklilik
doğmadıkça araçları değiştirmek, savurganlıktan
öteye geçemez. Bilimde bunalımın önemi, araçlar
yenileme zamanının geldiğinin işaretinin verilmesidir."
diyen T. S. Kuhn'a göre, bu işaretten hemen sonra
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Bilimsel devrim
B) Yöntem değişikliği
C) Eski paradigmanin sürdürülmesi
D) Bir durgunluk dönemi
E) Eski açıklamalara bağlılığın artması
Felsefe
Bilim Felsefesi
15. "Meta üretiminde olduğu gibi bilimde de kesin gereklilik doğmadıkça araçları değiştirmek, savurganlıktan öteye geçemez. Bilimde bunalımın önemi, araçlar yenileme zamanının geldiğinin işaretinin verilmesidir." diyen T. S. Kuhn'a göre, bu işaretten hemen sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Bilimsel devrim B) Yöntem değişikliği C) Eski paradigmanin sürdürülmesi D) Bir durgunluk dönemi E) Eski açıklamalara bağlılığın artması
13. 15-17. Yüzyıllar Galilei, F. Bacon ve Descartes gibi bilim
adamı ve düşünürlerin Skolastik dönemin bilim üzerindeki
etkisini kırdıkları yüzyıllar olmuştur. Galilei “Felsefe bu
büyük kitapta yazmaktadır; evren matematiğin dilinde ve
karakterleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik figürlerdir."
demiştir. O çalışmalarında Skolastik dogma ve otoritelere
değil, doğaya bakmıştır. Bu nedenle Galilei düşüncelerini
gözleme bağlı olarak sıkça değiştirmiştir. Galilei deneylerini
yapmak için zaman ve uzunluk standartları oluşturmuş
ve farklı gün ve yerdeki deneyleri böylece harmonize
etmiştir. Bu da matematiksel yasaları tümevarim yöntemiyle
oluşturmanın önünü açmıştır.
Parçadan hareketle Galilei'nin bilimsel düşünceye
katkılarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düşüncenin Skolastik düşüncenin güdümünden
ayrılmasına katkı yapmıştır.
B) Bilimsel bilgide matematiksel ve niceliksel bir dil
kullanılmasını savunmuştur.
C) Dogmatik ve önyargılı değil, değişmeye açık esnek bir
düşünmesi vardır.
D) Hakikati otoritelerin kitaplarında değil, doğada aramıştır.
E) Bilimin felsefeden ayrılması gerektiğini savunmuştur.
Felsefe
Bilim Felsefesi
13. 15-17. Yüzyıllar Galilei, F. Bacon ve Descartes gibi bilim adamı ve düşünürlerin Skolastik dönemin bilim üzerindeki etkisini kırdıkları yüzyıllar olmuştur. Galilei “Felsefe bu büyük kitapta yazmaktadır; evren matematiğin dilinde ve karakterleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik figürlerdir." demiştir. O çalışmalarında Skolastik dogma ve otoritelere değil, doğaya bakmıştır. Bu nedenle Galilei düşüncelerini gözleme bağlı olarak sıkça değiştirmiştir. Galilei deneylerini yapmak için zaman ve uzunluk standartları oluşturmuş ve farklı gün ve yerdeki deneyleri böylece harmonize etmiştir. Bu da matematiksel yasaları tümevarim yöntemiyle oluşturmanın önünü açmıştır. Parçadan hareketle Galilei'nin bilimsel düşünceye katkılarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Düşüncenin Skolastik düşüncenin güdümünden ayrılmasına katkı yapmıştır. B) Bilimsel bilgide matematiksel ve niceliksel bir dil kullanılmasını savunmuştur. C) Dogmatik ve önyargılı değil, değişmeye açık esnek bir düşünmesi vardır. D) Hakikati otoritelerin kitaplarında değil, doğada aramıştır. E) Bilimin felsefeden ayrılması gerektiğini savunmuştur.
Testi
B.
imi süresinin Kuzey Yarım
farklı mevsimlerin yaşan-
13. Platon İlk Çağ Yunan filozofu olup varlık ve ahlak konusuna
eğilmiştir
.
Aristoteles İlk Çağ Yunan filozofudur.
O hâlde Aristoteles de varlık ve ahlak konusuna eğilmiştir.
Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
üre'de hareket yönünün
areket yönünün soluna
1 €
A) Alakasız sonuç
B) Analoji
sinda etkili olan fak-
C) Yetersiz örnek
ştir?
D) Tümevarim
E) Tümdengelim
i Dünya'nın şekli
Yörüngenin şekli
Felsefe
Bilim Felsefesi
Testi B. imi süresinin Kuzey Yarım farklı mevsimlerin yaşan- 13. Platon İlk Çağ Yunan filozofu olup varlık ve ahlak konusuna eğilmiştir . Aristoteles İlk Çağ Yunan filozofudur. O hâlde Aristoteles de varlık ve ahlak konusuna eğilmiştir. Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisini örneklendirir? üre'de hareket yönünün areket yönünün soluna 1 € A) Alakasız sonuç B) Analoji sinda etkili olan fak- C) Yetersiz örnek ştir? D) Tümevarim E) Tümdengelim i Dünya'nın şekli Yörüngenin şekli
13. Mantıkçı pozitivizme göre bilim, objektif deney ve
gözlemle elde edilmiş genel geçer evrensel bilgiler-
den oluşur.
Buna göre,
Bilimsel bilgi kişiden kişiye değişmez.
Bilim olgulara dayalıdır.
M. Bilim yasalara ulaşmaya çalışır.
Sembolik mantık çalışmaları yoğunlaşmıştır.
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
III ve IV
Aling fi vor fi
D) 1.960
A) I vell
E) Yalnız IV
Felsefe
Bilim Felsefesi
13. Mantıkçı pozitivizme göre bilim, objektif deney ve gözlemle elde edilmiş genel geçer evrensel bilgiler- den oluşur. Buna göre, Bilimsel bilgi kişiden kişiye değişmez. Bilim olgulara dayalıdır. M. Bilim yasalara ulaşmaya çalışır. Sembolik mantık çalışmaları yoğunlaşmıştır. yargılardan hangisine ulaşılabilir? III ve IV Aling fi vor fi D) 1.960 A) I vell E) Yalnız IV
T.C. MİLLİ
KANLIG)
AZANIM
KAVRAMA 4
KA
TESTI
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Fels
4. Sok
tişn
kar
lar
u
Ç
1. Herakleitos'ta diyalektik, yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır.
Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma yeni
bir şeylerin meydana gelmesinin sebebidir. Örneğin gece
ve gündüzün savaşı bir günü oluşturur.
Buna göre Herakleitos'un diyalektik düşüncesi ile il-
gili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Diyalektik yeni bir şeye varmak için kullanılan bir yol-
dur.
BT Karşıtların savaşı yeni bir şeyler oluşturur.
es Gece; tez, gündüz; antitez, bir gün ise sentezdir.
ĐT Çatışma dönüşümlü olarak sürmektedir.
E) Diyalektik evrenin ana maddesidir.
2. Bilimsel faaliyetlerin Antik Yunan'da başladığı kabul edilir.
İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun yağması ve mev-
simlerin oluşması gibi doğa olaylarını mitolojik hikayeler-
le açıklamıştır. Thales ve Antik Yunan düsünürler doğa
Genel Müdürlüğü
5.
üstü aüel
Felsefe
Bilim Felsefesi
T.C. MİLLİ KANLIG) AZANIM KAVRAMA 4 KA TESTI MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Fels 4. Sok tişn kar lar u Ç 1. Herakleitos'ta diyalektik, yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma yeni bir şeylerin meydana gelmesinin sebebidir. Örneğin gece ve gündüzün savaşı bir günü oluşturur. Buna göre Herakleitos'un diyalektik düşüncesi ile il- gili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Diyalektik yeni bir şeye varmak için kullanılan bir yol- dur. BT Karşıtların savaşı yeni bir şeyler oluşturur. es Gece; tez, gündüz; antitez, bir gün ise sentezdir. ĐT Çatışma dönüşümlü olarak sürmektedir. E) Diyalektik evrenin ana maddesidir. 2. Bilimsel faaliyetlerin Antik Yunan'da başladığı kabul edilir. İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun yağması ve mev- simlerin oluşması gibi doğa olaylarını mitolojik hikayeler- le açıklamıştır. Thales ve Antik Yunan düsünürler doğa Genel Müdürlüğü 5. üstü aüel
13. Özel olandan özel olana doğru yapılan akıl yürütme
eksiktir. Çünkü tek bir olay bütün olayları açıklamaz.
Herhangi bir olayda gözlenen ilişkinin ileride de ge-
çerli olabileceğini söylemek bir yanılsamadır.
Bu parçada aşağıdaki yöntemlerden hangisi
eleştirilmektedir?
(A) Tümevarim yöntemi
B) Tümdengelim yöntemi
C) Anoloji yöntemi
D) Birleştirici yöntem
E) Metodik şüphe
16 ve 2
dersin
Imam
cevap
r. "Monad"
oluşturdu-
in monad
16. Evrend
er. Bunlar
bi olm
monadin
yönü
Felsefe
Bilim Felsefesi
13. Özel olandan özel olana doğru yapılan akıl yürütme eksiktir. Çünkü tek bir olay bütün olayları açıklamaz. Herhangi bir olayda gözlenen ilişkinin ileride de ge- çerli olabileceğini söylemek bir yanılsamadır. Bu parçada aşağıdaki yöntemlerden hangisi eleştirilmektedir? (A) Tümevarim yöntemi B) Tümdengelim yöntemi C) Anoloji yöntemi D) Birleştirici yöntem E) Metodik şüphe 16 ve 2 dersin Imam cevap r. "Monad" oluşturdu- in monad 16. Evrend er. Bunlar bi olm monadin yönü
TYT / SOSYAL BİLİMLER
17. In
15. Halife Memun'un dönemin en iyi alimlerini topladığı Beyt-ül
Hikme'sinde Harezmi de yer aldı. Bağdat'ta saray kütüp-
hanesinin yönetimi kendisine verildi.Abbasi halifeliği diğer
alimler gibi onun da ihtiyaçlarını karşıladığından kendini
burada kolayca ilme verdi ve matematik, astronomi, coğraf-
ya gibi alanlarda calismalarda bulundu.
s
ta
B
ş
S
H
k
1
d
Bu parçada bilimsel çalışmaların yapılması konusunda
aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
A) Bilim insanları arasında işbirliğinin yapılmasının
B) Etik ilkelere bağlı kalınmasının
C) Her yönden elverişli koşulların oluşturulmasının
D Uygulama olaraklarına yer verilmesinin
E) Arastırma alanının sınırlarının çizilmesinin
r
Felsefe
Bilim Felsefesi
TYT / SOSYAL BİLİMLER 17. In 15. Halife Memun'un dönemin en iyi alimlerini topladığı Beyt-ül Hikme'sinde Harezmi de yer aldı. Bağdat'ta saray kütüp- hanesinin yönetimi kendisine verildi.Abbasi halifeliği diğer alimler gibi onun da ihtiyaçlarını karşıladığından kendini burada kolayca ilme verdi ve matematik, astronomi, coğraf- ya gibi alanlarda calismalarda bulundu. s ta B ş S H k 1 d Bu parçada bilimsel çalışmaların yapılması konusunda aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? A) Bilim insanları arasında işbirliğinin yapılmasının B) Etik ilkelere bağlı kalınmasının C) Her yönden elverişli koşulların oluşturulmasının D Uygulama olaraklarına yer verilmesinin E) Arastırma alanının sınırlarının çizilmesinin r
TYT / SOSYAL BİLİMLER
15. Halife Memun'un dönemin en iyi alimlerini topladığı Beyt-ul
Hikme'sinde Harezmi de yer aldı. Bağdat'ta saray kütüp-
hanesinin yönetimi kendisine verildi. Abbasi halifeliği diğer
alimler gibi onun da ihtiyaçlarını karşıladığından kendini
burada kolayca ilme verdi ve matematik, astronomi, coğraf-
ya gibi alanlarda çalışmalarda bulundu.
Bu parçada bilimsel çalışmaların yapılması konusunda
aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
A) Bilim insanları arasında işbirliğinin yapılmasının
B) Etik ilkelere bağlı kalinmasi
C) Her yönden elverişli koşulların oluşturulmasını
D) Uygulama olanaklarına yer verilmesinin
E) Araştırma alanının sınırlarının çizilmesinin
Felsefe
Bilim Felsefesi
TYT / SOSYAL BİLİMLER 15. Halife Memun'un dönemin en iyi alimlerini topladığı Beyt-ul Hikme'sinde Harezmi de yer aldı. Bağdat'ta saray kütüp- hanesinin yönetimi kendisine verildi. Abbasi halifeliği diğer alimler gibi onun da ihtiyaçlarını karşıladığından kendini burada kolayca ilme verdi ve matematik, astronomi, coğraf- ya gibi alanlarda çalışmalarda bulundu. Bu parçada bilimsel çalışmaların yapılması konusunda aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? A) Bilim insanları arasında işbirliğinin yapılmasının B) Etik ilkelere bağlı kalinmasi C) Her yönden elverişli koşulların oluşturulmasını D) Uygulama olanaklarına yer verilmesinin E) Araştırma alanının sınırlarının çizilmesinin
11.
• Galilei'nin; serbest düşme, sarkaç hareketi ve gel-
git olaylarına ilişkin açıklamaları; Kepler'in geze-
genlerin Güneş'in etrafındaki hareketlerine ilişkin
saptamaları tek tek birer bilimsel yasadır.
Newton'un bu türlü saptamaları, hareketin genel
yasalarına ve evrensel çekim yasasına bağlayarak
ortaya genel bir açıklama modeli koyması ise bilim-
sel bir teoridir.
Buna göre, bilimsel teoriyi yasadan ayıran etken aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Neden-sonuç ilişkilerine dayanması
B) Hipotezin yasadan önce gelmesi
C) Henüz kanıtlanmamış geçici yargılar olması
D) Olguların işleyişine ilişkin açıklamalar sunulması
E) İlişkili yasaları tek sistemde birleştirmesi
Felsefe
Bilim Felsefesi
11. • Galilei'nin; serbest düşme, sarkaç hareketi ve gel- git olaylarına ilişkin açıklamaları; Kepler'in geze- genlerin Güneş'in etrafındaki hareketlerine ilişkin saptamaları tek tek birer bilimsel yasadır. Newton'un bu türlü saptamaları, hareketin genel yasalarına ve evrensel çekim yasasına bağlayarak ortaya genel bir açıklama modeli koyması ise bilim- sel bir teoridir. Buna göre, bilimsel teoriyi yasadan ayıran etken aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Neden-sonuç ilişkilerine dayanması B) Hipotezin yasadan önce gelmesi C) Henüz kanıtlanmamış geçici yargılar olması D) Olguların işleyişine ilişkin açıklamalar sunulması E) İlişkili yasaları tek sistemde birleştirmesi
E)
P
E
ey öğ-
ulunan
rşılıklı
okra-
hiçbir
a ise
arak
S
15. Thomas Kuhn'a göre bilim öncesi dönemde bilim insanları
tarafından birçok kuram kullanılır ve zamanla bu kuram-
lardan biri bilim dünyasında kabul görür ve paradigmaya
dönüşür. Bu paradigma ile olağan bilim dönemine geçilmiş
olur ve tüm çalışmalar bu paradigma çerçevesinde ger-
çekleştirilir. Mevcut paradigma artık çalışmalara çözüm
getiremez duruma geldiğinde bunalım dönemi yaşanır.
İşte bu aşamada mevcut paradigmanın yerine geçecek
yeni bir paradigma kabul görür ve bilimsel devrim gerçek-
leşir, yeniden olağan bilim dönemine geçilir.
Buna göre Thomas Kuhn bilimsel ilerlemeyi aşağıda-
kilerden hangisine dayandırmaktadır?
A) Bilimsel araştırma tekniklerinin gelişmesine
B) Bilim insanları arasındaki işbirliğine
C) Bilim adamlarının içinde bulunduğu ortama
D) Bilimsel devrimle paradigmanın değişimine
E) Bilimin konu alanının genişlemesine
Igili
6
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Felsefe
Bilim Felsefesi
E) P E ey öğ- ulunan rşılıklı okra- hiçbir a ise arak S 15. Thomas Kuhn'a göre bilim öncesi dönemde bilim insanları tarafından birçok kuram kullanılır ve zamanla bu kuram- lardan biri bilim dünyasında kabul görür ve paradigmaya dönüşür. Bu paradigma ile olağan bilim dönemine geçilmiş olur ve tüm çalışmalar bu paradigma çerçevesinde ger- çekleştirilir. Mevcut paradigma artık çalışmalara çözüm getiremez duruma geldiğinde bunalım dönemi yaşanır. İşte bu aşamada mevcut paradigmanın yerine geçecek yeni bir paradigma kabul görür ve bilimsel devrim gerçek- leşir, yeniden olağan bilim dönemine geçilir. Buna göre Thomas Kuhn bilimsel ilerlemeyi aşağıda- kilerden hangisine dayandırmaktadır? A) Bilimsel araştırma tekniklerinin gelişmesine B) Bilim insanları arasındaki işbirliğine C) Bilim adamlarının içinde bulunduğu ortama D) Bilimsel devrimle paradigmanın değişimine E) Bilimin konu alanının genişlemesine Igili 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.
11. 20. yüzyıl filozoflarından Popper, bilimin kendini ger-
çekleştiren bir kehanet yumağı olmadığını sıkça vur-
gulamıştır. Ona göre, her olguya bir açıklaması olan
öğretiler, bilim değil ideoloji ya da din olabilir. Bunlar
da yeni açıklamalar yerine mevcudu pekiştiren yanlış-
liklardan öte bir şey değildir.
Bu parçada, 20.yüzyıl filozoflarından Popper'in
eleştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğrulanabilirlik B) Rasyonellik
C) Eleştirellik
D) Görecelilik
E) Evrensellik
Felsefe
Bilim Felsefesi
11. 20. yüzyıl filozoflarından Popper, bilimin kendini ger- çekleştiren bir kehanet yumağı olmadığını sıkça vur- gulamıştır. Ona göre, her olguya bir açıklaması olan öğretiler, bilim değil ideoloji ya da din olabilir. Bunlar da yeni açıklamalar yerine mevcudu pekiştiren yanlış- liklardan öte bir şey değildir. Bu parçada, 20.yüzyıl filozoflarından Popper'in eleştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrulanabilirlik B) Rasyonellik C) Eleştirellik D) Görecelilik E) Evrensellik