Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Felsefenin Alanı Soruları

11. Evrende tek realite Tanrı'dır. Diğer bütün varlıklar,
evren, dünya, tabiat, insan, ruhlar vs. her şey
Tanrı'nın varlığında oluşmuştur. Hiçbir şey onun
dışında değildir, her şey odur.
Bu parçada görüşleri verilen yaklaşım aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Satanizm
B) Ateizm
C) Agnostisizm
D) Panteizm
E) Düalizm
Felsefe
Felsefenin Alanı
11. Evrende tek realite Tanrı'dır. Diğer bütün varlıklar, evren, dünya, tabiat, insan, ruhlar vs. her şey Tanrı'nın varlığında oluşmuştur. Hiçbir şey onun dışında değildir, her şey odur. Bu parçada görüşleri verilen yaklaşım aşağıda- kilerden hangisidir? A) Satanizm B) Ateizm C) Agnostisizm D) Panteizm E) Düalizm
LK12FELSB-013
4.
Doğru bilginin kaynağı ile ilgili sorular; gerçekliği yansı-
tacak hakikatin nereden ve nasıl elde edildiği ile ilgilidir.
Buna göre,
I. Bilginin oluşmasında aklın rolü nedir?
II. insan bilgisi kesin midir?
III. Varlığın doğru bilgisine ulaşılabilir mi?
22
sorularından hangileri bilginin kaynağı ile ilgilidir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
Felsefe
Felsefenin Alanı
LK12FELSB-013 4. Doğru bilginin kaynağı ile ilgili sorular; gerçekliği yansı- tacak hakikatin nereden ve nasıl elde edildiği ile ilgilidir. Buna göre, I. Bilginin oluşmasında aklın rolü nedir? II. insan bilgisi kesin midir? III. Varlığın doğru bilgisine ulaşılabilir mi? 22 sorularından hangileri bilginin kaynağı ile ilgilidir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız II D) I ve II E) II ve III
49. Aşağıdaki yargılardan hangisi Rönesans düşün-
cesine aykırıdır?
A) Insan ve evren, insanın merkeze alındığı ve aklı-
nin ön plana çıkartıldığı bir bakış açısı ile ancak
anlaşılabilir.
B) Brhalk ve devlet için ulusal birlik oldukça önem-
Tidir.
C) Güneş, gerçekten tahtına kurulmuş sultan gi-
bi çevresinde dolaşan gezegenleri çocukları gi-
bi yönetir.
D) Özel mülkiyet, Ker türlü mutsuzluğun kaynağıdır.
İnsanlar eşittir.
E) Aklın bir sınırı vardır ve onunla bazı şeyler anlaşı-
lamaz.
Felsefe
Felsefenin Alanı
49. Aşağıdaki yargılardan hangisi Rönesans düşün- cesine aykırıdır? A) Insan ve evren, insanın merkeze alındığı ve aklı- nin ön plana çıkartıldığı bir bakış açısı ile ancak anlaşılabilir. B) Brhalk ve devlet için ulusal birlik oldukça önem- Tidir. C) Güneş, gerçekten tahtına kurulmuş sultan gi- bi çevresinde dolaşan gezegenleri çocukları gi- bi yönetir. D) Özel mülkiyet, Ker türlü mutsuzluğun kaynağıdır. İnsanlar eşittir. E) Aklın bir sınırı vardır ve onunla bazı şeyler anlaşı- lamaz.
14. Nesnel dünyada olgu ne kadar önemli ise dil dünyasında
da kelimeler, sözcükler de odur. Çünkü dil, gerçekliğin bir
resmi veya aynadaki görüntüsüdür. Bu nedenle gerçeği an-
lamak için dile bakmak gerekli ve yeterlidir. Eğer bir kavram
veya önermenin doğrulama yöntemiyle denetlenebilen ol-
gusal bir karşılığı yoksa onun hiçbir anlamı yoktur. İnançla
ilgili önermeler böyledir. Oysa doğrulanabilirliği olan öner-
meler sadece bilimsel önermelerdir. Felsefenin görevi de
dış dünyaya yönelmek değil, bu önermelerin dilsel analizle-
rini yaparak doğrulamaktır.
Bu parçadaki açıklama 20. yüzyıl felsefesinin hangi prob-
lemi ile ilişkilendirilebilir?
A) Yorum sorunu
B) Değişim sorunu
C) Metafizik bilgi sorunu
D) Varlık sorunu
E) Gerçeklik - görünüş sorunu
TYT DENEME - 2
Felsefe
Felsefenin Alanı
14. Nesnel dünyada olgu ne kadar önemli ise dil dünyasında da kelimeler, sözcükler de odur. Çünkü dil, gerçekliğin bir resmi veya aynadaki görüntüsüdür. Bu nedenle gerçeği an- lamak için dile bakmak gerekli ve yeterlidir. Eğer bir kavram veya önermenin doğrulama yöntemiyle denetlenebilen ol- gusal bir karşılığı yoksa onun hiçbir anlamı yoktur. İnançla ilgili önermeler böyledir. Oysa doğrulanabilirliği olan öner- meler sadece bilimsel önermelerdir. Felsefenin görevi de dış dünyaya yönelmek değil, bu önermelerin dilsel analizle- rini yaparak doğrulamaktır. Bu parçadaki açıklama 20. yüzyıl felsefesinin hangi prob- lemi ile ilişkilendirilebilir? A) Yorum sorunu B) Değişim sorunu C) Metafizik bilgi sorunu D) Varlık sorunu E) Gerçeklik - görünüş sorunu TYT DENEME - 2
D)
C) Toplumdaki eşitsizliğe özel mülkiyet sebep ol-
maktadır.
D) Devletin temeli toplumsal sözleşmedir.
E) Toplum iş bölümü ve yardımlaşma ile varlığını
sürdürebilir.
ar.
16. Y
ye
a
gle
t
a-
ani
iği
en
14. Felsefede kesin veya "katı bilimsel bir tavır" ancak
modern matematiksel mantığın felsefeye uygulan-
masıyla mümkündür. Matematik, gerçekliğe ilişkin
bir şey ileri sürmez ancak önermelerin düzenlen-
mesinde bir metot meydana getirir. Dolayısıyla bi-
limlerde matematiğin çözümleyici metoduyla açık-
lanamayan sorunlar “aldatıcı sorunlar'dır. Örneğin
“Ruh ölümsüzdür ve bulunduğu beden çürüyünce
diğer bir bedene geçer.” Önermesi düşünüldüğün-
de ruhun varlığı ve bedenler arası geçişi fikri, de-
ney ve gözlemle ispatlamaya olanak vermediği için
bu önerme metafizikseldir. Buna karşılık anlamlı
önermeler doğrulanabilir önermelerdir.
Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan
hangisinin yaklaşımına uygundur?
A) Gadamer'in hermeneutiğine
B) Bergson'ın sezgiciliğine
C) Kierkegaard'ın varoluşçuluğuna
D) Nietzsche'nin nihilizmine
E) Carnap'ın mantıkçı pozitivizmine
17
Felsefe
Felsefenin Alanı
D) C) Toplumdaki eşitsizliğe özel mülkiyet sebep ol- maktadır. D) Devletin temeli toplumsal sözleşmedir. E) Toplum iş bölümü ve yardımlaşma ile varlığını sürdürebilir. ar. 16. Y ye a gle t a- ani iği en 14. Felsefede kesin veya "katı bilimsel bir tavır" ancak modern matematiksel mantığın felsefeye uygulan- masıyla mümkündür. Matematik, gerçekliğe ilişkin bir şey ileri sürmez ancak önermelerin düzenlen- mesinde bir metot meydana getirir. Dolayısıyla bi- limlerde matematiğin çözümleyici metoduyla açık- lanamayan sorunlar “aldatıcı sorunlar'dır. Örneğin “Ruh ölümsüzdür ve bulunduğu beden çürüyünce diğer bir bedene geçer.” Önermesi düşünüldüğün- de ruhun varlığı ve bedenler arası geçişi fikri, de- ney ve gözlemle ispatlamaya olanak vermediği için bu önerme metafizikseldir. Buna karşılık anlamlı önermeler doğrulanabilir önermelerdir. Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisinin yaklaşımına uygundur? A) Gadamer'in hermeneutiğine B) Bergson'ın sezgiciliğine C) Kierkegaard'ın varoluşçuluğuna D) Nietzsche'nin nihilizmine E) Carnap'ın mantıkçı pozitivizmine 17
12. Duyusal bilgiler ve matematik hakikatler de
dahil olmak üzere her şeyden şüphe edilmeli-
dir. Duyular aldatıcıdır. Öte yandan, matematik
gibi akli bilgilerden de şüphe duyulması gerekir.
Çünkü nasıl ki rüyamızda, gerçekte var olma-
dıkları hâlde bazı şeyleri varmış gibi görüyorsak,
gerçekte öyle olmadıkları hâlde matematik gibi
akli bilgileri de doğru gibi görebiliriz. Kesin bilginin
güvencesi iç aydınlanmadır. Doğru bilgi, Allah
vergisi olan kalp gözü ile edinilebilir.
Gazali'nin bu parçada yer alan açıklaması
hangi felsefe sorusunun karşılığı olabilir?
A) Bilginin imkân ve sınırları nelerdir?
B) İnsan neyi, ne kadar bilebilir?
C) Bilginin doğru oluşunun ölçütü nedir?
D) Doğru bilginin kaynağı nedir?
E) Bilginin işlevi nedir?
Felsefe
Felsefenin Alanı
12. Duyusal bilgiler ve matematik hakikatler de dahil olmak üzere her şeyden şüphe edilmeli- dir. Duyular aldatıcıdır. Öte yandan, matematik gibi akli bilgilerden de şüphe duyulması gerekir. Çünkü nasıl ki rüyamızda, gerçekte var olma- dıkları hâlde bazı şeyleri varmış gibi görüyorsak, gerçekte öyle olmadıkları hâlde matematik gibi akli bilgileri de doğru gibi görebiliriz. Kesin bilginin güvencesi iç aydınlanmadır. Doğru bilgi, Allah vergisi olan kalp gözü ile edinilebilir. Gazali'nin bu parçada yer alan açıklaması hangi felsefe sorusunun karşılığı olabilir? A) Bilginin imkân ve sınırları nelerdir? B) İnsan neyi, ne kadar bilebilir? C) Bilginin doğru oluşunun ölçütü nedir? D) Doğru bilginin kaynağı nedir? E) Bilginin işlevi nedir?
Bir gökdelenin birinci katındaki kişinin gördükleri ile
aynı gökdelenin yirmi beşinci katındaki kişinin gördük-
Teri aynı değildir. Varlığı inceleyen alanların bir gökde-
deni oluşturduğunu düşünürsek felsefe bu gökdelenin
en üst katında ikamet etmektedir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Felsefe bakış açısı ile diğer alanlara yol göster-
mektedir.
Felsefi düşünce içinden çıktığı ortamdan etkilenir.
CFelsefe varlığa bir butün olarak bakar.
DFelsefe yapmak için uygun ortamın oluşması gerekir.
EL Felsefede önemli olan nerede olduğun değil, nasıl
baktığındır.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Bir gökdelenin birinci katındaki kişinin gördükleri ile aynı gökdelenin yirmi beşinci katındaki kişinin gördük- Teri aynı değildir. Varlığı inceleyen alanların bir gökde- deni oluşturduğunu düşünürsek felsefe bu gökdelenin en üst katında ikamet etmektedir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Felsefe bakış açısı ile diğer alanlara yol göster- mektedir. Felsefi düşünce içinden çıktığı ortamdan etkilenir. CFelsefe varlığa bir butün olarak bakar. DFelsefe yapmak için uygun ortamın oluşması gerekir. EL Felsefede önemli olan nerede olduğun değil, nasıl baktığındır.
13. Skolastik felsefe, Hristiyan dogmalarını sistemleştirirken
bunu akılla bağdaşan bir öğreti biçiminde
temellendirebilmek için Platon ve Aristoteles'in
düşüncelerinden yararlanmıştır. Bu dönemdeki "tümeller"
tartışması, uzun yıllar Antik Yunan filozoflarının varlık
kuramlarından esinlenilerek sürdürülmüştür. Tümel, bir
grubun tüm bireylerini içine alan genel çerçeveyi işaret
etmek için kullanılmıştır. Tartışma, "Tümel kavramlar
hangi biçimlerde vardır?" ile "Tümel kavramları nasıl
ediniyoruz?" soruları üzerinden yürütülmüştür. Platon'un
idealar kuramından esinlenen Augustinus'a göre, idealar
Tanrı'dan gelen bir ışık ve esinle görülür. Aristoteles'in
"özlerin tek tek nesnelerin kendisinde olduğu"
kuramından esinlenen Ockhamlı William'a göre ise
tümellerin kendi başına bir gerçekliği yoktur. Biz, onları
nesnelerden soyutlama ve genelleme yaparak bilebiliriz.
14. Insar
sess
nere
çok
düz
yalı
ölü
ed
ak
tes
za
ol
SI
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Aristoteles, düşünceleriyle tek tanrıcı din anlay şına
zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
B) Hristiyan felsefesinin düşünsel temelleri, kilise
araçılığıyla İlk Çağ'da biçimlendirilmiştir.
C) Tek tahrıcı bir inanç sistemi olan Hristiyanlık, tümeler
tartışmasıyla birlikte yayılmıştır.
D Tanrı'nın varığı, antik felsefenin argümanlarıyla dinî
dogmaların uzlaştırılması çabasıyla kanıtlanmaya
çalışılmıştır.
15
E) Augustinus, Hristiyan dogmalarını felsefeyle
uzlaştırmak için tümeller konusunu gündəme
getirmiştir.
Felsefe
Felsefenin Alanı
13. Skolastik felsefe, Hristiyan dogmalarını sistemleştirirken bunu akılla bağdaşan bir öğreti biçiminde temellendirebilmek için Platon ve Aristoteles'in düşüncelerinden yararlanmıştır. Bu dönemdeki "tümeller" tartışması, uzun yıllar Antik Yunan filozoflarının varlık kuramlarından esinlenilerek sürdürülmüştür. Tümel, bir grubun tüm bireylerini içine alan genel çerçeveyi işaret etmek için kullanılmıştır. Tartışma, "Tümel kavramlar hangi biçimlerde vardır?" ile "Tümel kavramları nasıl ediniyoruz?" soruları üzerinden yürütülmüştür. Platon'un idealar kuramından esinlenen Augustinus'a göre, idealar Tanrı'dan gelen bir ışık ve esinle görülür. Aristoteles'in "özlerin tek tek nesnelerin kendisinde olduğu" kuramından esinlenen Ockhamlı William'a göre ise tümellerin kendi başına bir gerçekliği yoktur. Biz, onları nesnelerden soyutlama ve genelleme yaparak bilebiliriz. 14. Insar sess nere çok düz yalı ölü ed ak tes za ol SI Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Aristoteles, düşünceleriyle tek tanrıcı din anlay şına zemin hazırlamayı amaçlamıştır. B) Hristiyan felsefesinin düşünsel temelleri, kilise araçılığıyla İlk Çağ'da biçimlendirilmiştir. C) Tek tahrıcı bir inanç sistemi olan Hristiyanlık, tümeler tartışmasıyla birlikte yayılmıştır. D Tanrı'nın varığı, antik felsefenin argümanlarıyla dinî dogmaların uzlaştırılması çabasıyla kanıtlanmaya çalışılmıştır. 15 E) Augustinus, Hristiyan dogmalarını felsefeyle uzlaştırmak için tümeller konusunu gündəme getirmiştir.
Kronometre Sosyal Bilimler Denemeleri
15 Özellikle Yeni Çağ'dan itibaren içlerinde Kant, Comte
ve Russell gibi filozofların bulunduğu birçok kişi meta-
fiziğe karşı çıkmıştır. Onlara göre Tanri'nin varlığı, ruhun
özgürlüğü ve ölümsüzlüğü, var olan şeylerin ilk ilkeler
gibi konular fizik ötesi konulardır. Metafizik ise özellikle
bu tür konular hakkında bilgi verme iddiasındadır. İste
bu filozoflar metafiziği mahkûm etmiştir. Buna karsılık
içlerinde Bergson ve Hegel gibi bazı filozofların da bu-
lunduğu bir grup filozof ise felsefenin bu tür sorulardan
kaçamayacağını ileri sürmüştür.
Bu parçada filozofların tartıştığı konu aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Felsefenin işlevinin ne olduğu
B) Felsefenin yönteminin ne olması gerektiği
C) Metafiziğin mümkün olup olmadığı
D) Metafiziğin ilk olarak nerede ortaya çıktığı
E) Metafiziğin yönteminin ne olması gerektiği
Felsefe
Felsefenin Alanı
Kronometre Sosyal Bilimler Denemeleri 15 Özellikle Yeni Çağ'dan itibaren içlerinde Kant, Comte ve Russell gibi filozofların bulunduğu birçok kişi meta- fiziğe karşı çıkmıştır. Onlara göre Tanri'nin varlığı, ruhun özgürlüğü ve ölümsüzlüğü, var olan şeylerin ilk ilkeler gibi konular fizik ötesi konulardır. Metafizik ise özellikle bu tür konular hakkında bilgi verme iddiasındadır. İste bu filozoflar metafiziği mahkûm etmiştir. Buna karsılık içlerinde Bergson ve Hegel gibi bazı filozofların da bu- lunduğu bir grup filozof ise felsefenin bu tür sorulardan kaçamayacağını ileri sürmüştür. Bu parçada filozofların tartıştığı konu aşağıdakiler- den hangisidir? A) Felsefenin işlevinin ne olduğu B) Felsefenin yönteminin ne olması gerektiği C) Metafiziğin mümkün olup olmadığı D) Metafiziğin ilk olarak nerede ortaya çıktığı E) Metafiziğin yönteminin ne olması gerektiği
B) Platon - Rasyonalizm
e J. Locke - Empirizm
D) A.Comte - Pozitivizm
E) Wittgenstein - Analitik felsefe
12. Bir önermenin lehinde ve aleyhinde aynı geçerlilikte görüşler
ileri sürülebilir. Nitekim hem akılcılar hem de deneyciler kendi-
lerini haklı çıkaracak nedenlerle savunmaktadırlar. Bu durum
da göstermektedir ki hakikati aramak boş bir çabadan öteye
geçmez. Hakikat hakkında net bir şey söylenemeyeceğine
göre, en doğru tavır genel yargılardan kaçınmak, yargıyı
3.
askıya almak olmalıdır.
Bu düşünce, aşağıdakilerden hangisine benzerlik gösterir?
A) J. Locke'un-empirizmine
B) Protagoras'ın relativizmine
#Gorgias'ın nihilizmine
D) Platon'un rasyonalizmine
E Pyrrhon'un septisizmine
54
Felsefe
Felsefenin Alanı
B) Platon - Rasyonalizm e J. Locke - Empirizm D) A.Comte - Pozitivizm E) Wittgenstein - Analitik felsefe 12. Bir önermenin lehinde ve aleyhinde aynı geçerlilikte görüşler ileri sürülebilir. Nitekim hem akılcılar hem de deneyciler kendi- lerini haklı çıkaracak nedenlerle savunmaktadırlar. Bu durum da göstermektedir ki hakikati aramak boş bir çabadan öteye geçmez. Hakikat hakkında net bir şey söylenemeyeceğine göre, en doğru tavır genel yargılardan kaçınmak, yargıyı 3. askıya almak olmalıdır. Bu düşünce, aşağıdakilerden hangisine benzerlik gösterir? A) J. Locke'un-empirizmine B) Protagoras'ın relativizmine #Gorgias'ın nihilizmine D) Platon'un rasyonalizmine E Pyrrhon'un septisizmine 54
IMLER TESTİ
HIZ DENEMESÍ 5
11. Alfred North Whitehead Tüm Batı felsefe tarihi Pla-
ton'a düşülen dipnotlardan ibarettir." der. Gerçekten de
bugün, bilim ve teknolojide Platon'un çağıyla kıyasla-
namayacak kadar ileride olmamıza rağmen, felsefede,
çağdaş filozofların Platon'a göre daha ileride olduğu
söylenemez. En çok, günümüzde Platon'dan ve diğer
önceki filozoflardan farklı düşünürlerin ve düşüncelerin
bulunduğu söylenebilir.
Bu parçada felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?
A) Eleştirel olması
B) Kümülatif olması
C) Evrensel olması
D) Bütünleyici olması
E) Akla dayalı olması
moularımızda haris ve huzur olmadan ülke-
Felsefe
Felsefenin Alanı
IMLER TESTİ HIZ DENEMESÍ 5 11. Alfred North Whitehead Tüm Batı felsefe tarihi Pla- ton'a düşülen dipnotlardan ibarettir." der. Gerçekten de bugün, bilim ve teknolojide Platon'un çağıyla kıyasla- namayacak kadar ileride olmamıza rağmen, felsefede, çağdaş filozofların Platon'a göre daha ileride olduğu söylenemez. En çok, günümüzde Platon'dan ve diğer önceki filozoflardan farklı düşünürlerin ve düşüncelerin bulunduğu söylenebilir. Bu parçada felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerin- den hangisi vurgulanmaktadır? A) Eleştirel olması B) Kümülatif olması C) Evrensel olması D) Bütünleyici olması E) Akla dayalı olması moularımızda haris ve huzur olmadan ülke-
1. Aşağıda iki arkadaş arasında geçen diyalogdan bir kesite yer verilmiştir:
Bir şeyi merakla öğrenmeyi istedin mi hiç?
Ne gibi bir şeyi?
Çocukken inatla, israrla merak ettiklerimiz gibi?
Evet, mutlaka.. Kuşların neden ve nasıl uçtuğunu
merak ederdim.
Peki, bu konuyla ilgili merakını kendine çevirmeyi denedin mi hiç?
Nasıl yani? Biraz açar mısın?
Elbette. Insanlar uçabilir mi mesela?
Bu da soru mu? Tabiki uçamaz çünkü kanatları yok.
Hemen kestirip atma. Bu sorunun cevabı uçmaktan ne
anladığına göre değiştir.
Uçmaktan ne anlamalıyız? Uçmak somut olarak gökyüzünde
yükselmektir bana göre. Peki, sana göre nedir uçmak?
Şöyle düşünelim. Kafesteki kuş uçamaz değil mi? İşte insan da ön
yargıları ile kendi zihninde kafese benzer engeller üretir. Bu nedenle
özgür düşünemez, bağımsız hareket edemez. Yani uçamaz.
lyice kafamı karıştırdın.
Bu diyalog bir bütün olarak değerlendirildiğinde felsefi düşüncenin aşağıdaki özellikle
ne örnek oluşturur?
A) Yığılımlı ilerleme
B) Sistemli olma
C) Evrensel olma
soru
üstine soru
D) Refleksif olma
E) Sorgulama
Felsefe
Felsefenin Alanı
1. Aşağıda iki arkadaş arasında geçen diyalogdan bir kesite yer verilmiştir: Bir şeyi merakla öğrenmeyi istedin mi hiç? Ne gibi bir şeyi? Çocukken inatla, israrla merak ettiklerimiz gibi? Evet, mutlaka.. Kuşların neden ve nasıl uçtuğunu merak ederdim. Peki, bu konuyla ilgili merakını kendine çevirmeyi denedin mi hiç? Nasıl yani? Biraz açar mısın? Elbette. Insanlar uçabilir mi mesela? Bu da soru mu? Tabiki uçamaz çünkü kanatları yok. Hemen kestirip atma. Bu sorunun cevabı uçmaktan ne anladığına göre değiştir. Uçmaktan ne anlamalıyız? Uçmak somut olarak gökyüzünde yükselmektir bana göre. Peki, sana göre nedir uçmak? Şöyle düşünelim. Kafesteki kuş uçamaz değil mi? İşte insan da ön yargıları ile kendi zihninde kafese benzer engeller üretir. Bu nedenle özgür düşünemez, bağımsız hareket edemez. Yani uçamaz. lyice kafamı karıştırdın. Bu diyalog bir bütün olarak değerlendirildiğinde felsefi düşüncenin aşağıdaki özellikle ne örnek oluşturur? A) Yığılımlı ilerleme B) Sistemli olma C) Evrensel olma soru üstine soru D) Refleksif olma E) Sorgulama
App Store
► Google Play
Mobil Optik
SCO
17. Evre
mu
tay
imlerden
n bir is-
me yasa
şumuza
onem
dini or-
hangi-
15. Herhangi bir kimse ancak ve ancak bir cümle.
dile getirmeye yöneldiği önermeyi nasıl doğrulava
cağını biliyorsa, yani eğer o kimse, hangi gözlem
lerin kendisini belli koşullar altında onermeyi dos
ru kabul etmeye ya da yanlış sayıp reddetmeye
götüreceğini biliyorsa o cümlenin, o kimse için ol-
gusal anlam taşıdığını söyleriz.
Bu parça genellikle bilim felsefecilerinin tartis-
tığı hangi soruna yöneliktir?
A) Doğruluk ve gerçeklik ayrımı
B) Önermelerde anlamlilik ölçütü
utarllik ve geçerlilik problemi
D) Klasik bilim görüşünün özellikleri
E) Bilimsel bilginin işlevi
ilke,
7. di-
yük-
iyen
or-
16 - 20. sorular Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
Felsefe
Felsefenin Alanı
App Store ► Google Play Mobil Optik SCO 17. Evre mu tay imlerden n bir is- me yasa şumuza onem dini or- hangi- 15. Herhangi bir kimse ancak ve ancak bir cümle. dile getirmeye yöneldiği önermeyi nasıl doğrulava cağını biliyorsa, yani eğer o kimse, hangi gözlem lerin kendisini belli koşullar altında onermeyi dos ru kabul etmeye ya da yanlış sayıp reddetmeye götüreceğini biliyorsa o cümlenin, o kimse için ol- gusal anlam taşıdığını söyleriz. Bu parça genellikle bilim felsefecilerinin tartis- tığı hangi soruna yöneliktir? A) Doğruluk ve gerçeklik ayrımı B) Önermelerde anlamlilik ölçütü utarllik ve geçerlilik problemi D) Klasik bilim görüşünün özellikleri E) Bilimsel bilginin işlevi ilke, 7. di- yük- iyen or- 16 - 20. sorular Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
Lao Tse'ye göre evrendeki her şey Tao'dur. Tao,
nasıl olduğu bilinemeyen, kendiliğinden var olan-
dir. Tao görülemez, duyulamaz, algılanamaz boş-
luk ve belirsizliktir.
Bu açıklamaya göre Lao Tse'nin varlık anlayışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığın maddesel olduğu
B) Varlığın idea olduğu
C) Varlığın diyalektikle oluştuğu
D) Varlığın olmadığı
E) Varlığın algılanabilenler olduğu
Felsefe
Felsefenin Alanı
Lao Tse'ye göre evrendeki her şey Tao'dur. Tao, nasıl olduğu bilinemeyen, kendiliğinden var olan- dir. Tao görülemez, duyulamaz, algılanamaz boş- luk ve belirsizliktir. Bu açıklamaya göre Lao Tse'nin varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Varlığın maddesel olduğu B) Varlığın idea olduğu C) Varlığın diyalektikle oluştuğu D) Varlığın olmadığı E) Varlığın algılanabilenler olduğu
SOSYAL BİLİMLER TESTE
11. Felsefe düşünmeyi öğreten bir sanattır. İnsanlara dü-
felsefenin değerini, işlevini ve önemini öğretmek gere-
stir
ular
A
A
ens
13. Her ti
Bunu
den
şünmenin ne kadar gerekli olduğunu göstermek için
mesi
me s
ortay
Ama
biler
da,
eles
kir. Bizler, birer insanız. Peki, insanı insan yapan ne-
dir? Bizi hayvanlardan, bitkilerden ve diğer varlıklardan
ayıran özelliğimiz nedir? insanın en temel özelliği akıl
sahibi bir varlık olarak düşünmesini bilmesi ve düşün-
düğünü çeşitli şekillerde diğer insanlara aktarmasıdır.
Kısaca büyük bir filozofun dediği gibi "insan bilen, dü-
şünen, konuşan, gülen, siyaset yapan akıl sahibi bir
varlıktır." Bu özelliklere sahip insanoğlu evrende ken-
dini diğer her şeyden farklı görür. O hâlde, bu farklılığı
bilinçli bir şekilde ortaya koyması da zorunludur. Bu ise
ancak felsefeyle olanaklıdır. Felsefi inceleme, fikirler
Par
hip
sal
A)
B)
dünyasına bir çağrıdır.
Parçada dile getirilenlere göre felsefenin insana
kattığı özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?
C)
D
E
A) insanın nasıl düşünmesini öğreten bir etkinliktir.
B) İnsanın diğer canlılardan farkını ortaya koymasını
sağlayan bir etkinliktir.
C) insanın politik söylemde bulunmasını ve politik çika-
rim yapmasını sağlar.
D) Bireyin akıl sahibi olması sayesinde birey evrendeki
yerini ve amacını felsefe ile kavrar.
E) Insan felsefe ile öte dünyanın bilgisini elde eder.
Felsefe
Felsefenin Alanı
SOSYAL BİLİMLER TESTE 11. Felsefe düşünmeyi öğreten bir sanattır. İnsanlara dü- felsefenin değerini, işlevini ve önemini öğretmek gere- stir ular A A ens 13. Her ti Bunu den şünmenin ne kadar gerekli olduğunu göstermek için mesi me s ortay Ama biler da, eles kir. Bizler, birer insanız. Peki, insanı insan yapan ne- dir? Bizi hayvanlardan, bitkilerden ve diğer varlıklardan ayıran özelliğimiz nedir? insanın en temel özelliği akıl sahibi bir varlık olarak düşünmesini bilmesi ve düşün- düğünü çeşitli şekillerde diğer insanlara aktarmasıdır. Kısaca büyük bir filozofun dediği gibi "insan bilen, dü- şünen, konuşan, gülen, siyaset yapan akıl sahibi bir varlıktır." Bu özelliklere sahip insanoğlu evrende ken- dini diğer her şeyden farklı görür. O hâlde, bu farklılığı bilinçli bir şekilde ortaya koyması da zorunludur. Bu ise ancak felsefeyle olanaklıdır. Felsefi inceleme, fikirler Par hip sal A) B) dünyasına bir çağrıdır. Parçada dile getirilenlere göre felsefenin insana kattığı özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz? C) D E A) insanın nasıl düşünmesini öğreten bir etkinliktir. B) İnsanın diğer canlılardan farkını ortaya koymasını sağlayan bir etkinliktir. C) insanın politik söylemde bulunmasını ve politik çika- rim yapmasını sağlar. D) Bireyin akıl sahibi olması sayesinde birey evrendeki yerini ve amacını felsefe ile kavrar. E) Insan felsefe ile öte dünyanın bilgisini elde eder.
8. Aşağıdakilerden hangisi felsefeye uygun düşe-
bilecek niteliklerden değildir?
12. "insa
biçir
irde
dır.
kis
BU
A) Nesnel olması
B) Eleştirici ve sorgulayıcı olması
C) Yaratıcılık gerektirmesi
D) Refleksif bir yapıya sahip olması
E) Yöntemli, sistemli, tutarlı, akıl ve mantık ilkeleri-
ne uygun olması
A
9. “Şimdiye kadar birçok kişi, benim sık sık düşünce
değiştirdiğimi söyleyerek eleştirdi. Bunu affedilmez
ve büyük bir kusur sayıyorlar. İstiyorlar ki; insan,
ömrü boyunca sadece bir düşünceye saplansın kal-
sin."
Bu ifadeler felsefenin hangi niteliğinden şikayet
eder özelliktedir?
A) Evrensellik
C) Öznellik
B) Genelleyicilik
D) Sorgulayıcılık
E) Tutarlılık
o
10 Folsefi düsünce akıl temelli bir soruşturmangonu-
Felsefe
Felsefenin Alanı
8. Aşağıdakilerden hangisi felsefeye uygun düşe- bilecek niteliklerden değildir? 12. "insa biçir irde dır. kis BU A) Nesnel olması B) Eleştirici ve sorgulayıcı olması C) Yaratıcılık gerektirmesi D) Refleksif bir yapıya sahip olması E) Yöntemli, sistemli, tutarlı, akıl ve mantık ilkeleri- ne uygun olması A 9. “Şimdiye kadar birçok kişi, benim sık sık düşünce değiştirdiğimi söyleyerek eleştirdi. Bunu affedilmez ve büyük bir kusur sayıyorlar. İstiyorlar ki; insan, ömrü boyunca sadece bir düşünceye saplansın kal- sin." Bu ifadeler felsefenin hangi niteliğinden şikayet eder özelliktedir? A) Evrensellik C) Öznellik B) Genelleyicilik D) Sorgulayıcılık E) Tutarlılık o 10 Folsefi düsünce akıl temelli bir soruşturmangonu-