Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Zarflar Soruları

17, 18, 19 ve 20. sorulan aşağıdaki metne göre yanıtlayın.
Türklerin milli içeceği olarak bilinen kımız, kısrak sütünden yapılmaktadır. Kımız, bilinen en eski içece
ğimizdir ve sağlığa pek çok yaran olduğu tespit edilmiştir. Kımızın kullanımı ile ilgili en eski bilgiler Hunla
ra dayanır. Tarihi kaynaklara göre Asya Hun Türkleri, kımız içerdi. Aynı şekilde tarihi kaynaklar incelenirse
Avrupa Hunlan ile Göktürklerin de kımız yaptığı anlaşılacaktır.
Eski Türklerde bu içecek, özellikle ayinlerde, düğün ve eğlencelerde geleneksel bir içecek olduğu için
çok kullanılırdı. Orta Asya'dan göçler sonucu Anadolu'ya gelerek İslamiyet'i benimseyen Türkler kımız
içme geleneklerini sürdürdüler. Selçuklular döneminde Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde de padişah-
lanın verdiği yemek şölenlerinde kımızın bolca tüketildiğini görüyoruz. İstanbul'un fethinden sonra Fatih
Sultan Mehmet, Tekfur Sarayı'nda verdiği şölende kımız ikram ettirmiştir. Fatih devrinden sonra kımız tü-
ketiminin Anadolu'da zamanla azaldığını söyleyebiliriz.
(1) Kımız, günümüzde Anadolu Türkleri tarafından pek kullanılmasa da Asya Türklerinde hâlâ yaygın
olarak tüketilen bir içecektir. (II) Bu içecek Türklerle yakın akraba bir millet olan Moğollar tarafından da
benimsenmiştir. (III) Kazak Türklerinde kımız, köylerde ortaklaşa yapılır ve yine birlikte içilir. (IV) Düğün,
cenaze gibi önemli günlerde, içmeleri için konuklara kımız dağıtılır.
17. İlk paragraftaki cümleler için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
TEKRAR TESTI
A) Koşul bildiren cümle kullanılmıştır.
B) Karşılaştırma cümlesi vardır
Tanım cümlesi kullanılmıştır. L
D) Neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır.
19. Numaralanmış cümleler için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) I. cümlede zaman ve miktar zarfları vardır.
B) II. cümlede miktar zarfı kullanılmıştır.
CH. cümlede yer-yön zarfı bulunmaktadır.
D) V cümlede sadece zaman zarfı vardır.
Ortaokul Türkçe
Zarflar
17, 18, 19 ve 20. sorulan aşağıdaki metne göre yanıtlayın. Türklerin milli içeceği olarak bilinen kımız, kısrak sütünden yapılmaktadır. Kımız, bilinen en eski içece ğimizdir ve sağlığa pek çok yaran olduğu tespit edilmiştir. Kımızın kullanımı ile ilgili en eski bilgiler Hunla ra dayanır. Tarihi kaynaklara göre Asya Hun Türkleri, kımız içerdi. Aynı şekilde tarihi kaynaklar incelenirse Avrupa Hunlan ile Göktürklerin de kımız yaptığı anlaşılacaktır. Eski Türklerde bu içecek, özellikle ayinlerde, düğün ve eğlencelerde geleneksel bir içecek olduğu için çok kullanılırdı. Orta Asya'dan göçler sonucu Anadolu'ya gelerek İslamiyet'i benimseyen Türkler kımız içme geleneklerini sürdürdüler. Selçuklular döneminde Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde de padişah- lanın verdiği yemek şölenlerinde kımızın bolca tüketildiğini görüyoruz. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Tekfur Sarayı'nda verdiği şölende kımız ikram ettirmiştir. Fatih devrinden sonra kımız tü- ketiminin Anadolu'da zamanla azaldığını söyleyebiliriz. (1) Kımız, günümüzde Anadolu Türkleri tarafından pek kullanılmasa da Asya Türklerinde hâlâ yaygın olarak tüketilen bir içecektir. (II) Bu içecek Türklerle yakın akraba bir millet olan Moğollar tarafından da benimsenmiştir. (III) Kazak Türklerinde kımız, köylerde ortaklaşa yapılır ve yine birlikte içilir. (IV) Düğün, cenaze gibi önemli günlerde, içmeleri için konuklara kımız dağıtılır. 17. İlk paragraftaki cümleler için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? TEKRAR TESTI A) Koşul bildiren cümle kullanılmıştır. B) Karşılaştırma cümlesi vardır Tanım cümlesi kullanılmıştır. L D) Neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır. 19. Numaralanmış cümleler için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) I. cümlede zaman ve miktar zarfları vardır. B) II. cümlede miktar zarfı kullanılmıştır. CH. cümlede yer-yön zarfı bulunmaktadır. D) V cümlede sadece zaman zarfı vardır.
gylemek gerekirse onar pek SIR
görüşmezler.
14. Aşağıdakilerin hangisinde zarf, sıfatı dere-
celendirme göreviyle kullanılmıştır?
Aİki kardeş, her zaman çok iyi anlaşırdı.
B) Okulun yerini öyle iyi tarif etti ki okulu he-
men buldum.
C) Annem gayet düzenli ve çalışkan bir insan-
dır.
D) Söylediği sözlere aşırı dikkat etmesi onu
kurtaramadı.
46 Otudem
16.
Ortaokul Türkçe
Zarflar
gylemek gerekirse onar pek SIR görüşmezler. 14. Aşağıdakilerin hangisinde zarf, sıfatı dere- celendirme göreviyle kullanılmıştır? Aİki kardeş, her zaman çok iyi anlaşırdı. B) Okulun yerini öyle iyi tarif etti ki okulu he- men buldum. C) Annem gayet düzenli ve çalışkan bir insan- dır. D) Söylediği sözlere aşırı dikkat etmesi onu kurtaramadı. 46 Otudem 16.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla
mi zarfla sağlanmıştır?
A Gençler niye size yardım etmiyor?
Braya nasıl gideceğini öğrendin mi?
Hangi konularda bana yardımcı olabilir?
D) Gittiğin yerlerde ne gördün?
17. i
Ortaokul Türkçe
Zarflar
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla mi zarfla sağlanmıştır? A Gençler niye size yardım etmiyor? Braya nasıl gideceğini öğrendin mi? Hangi konularda bana yardımcı olabilir? D) Gittiğin yerlerde ne gördün? 17. i
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar
zarfı vardır?
A) Yaz için yaptığımız planları üzülerek erte-
ledik.
Okullar açılınca masraflarımız epey arta-
cak.
C) Yaptığı pasta, bu sefer lezzetli olmuştu.
D) Oyun, sürpriz bir sonla bitince salonda
sessizlik oldu.
Ortaokul Türkçe
Zarflar
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı vardır? A) Yaz için yaptığımız planları üzülerek erte- ledik. Okullar açılınca masraflarımız epey arta- cak. C) Yaptığı pasta, bu sefer lezzetli olmuştu. D) Oyun, sürpriz bir sonla bitince salonda sessizlik oldu.
ETKİNLİK 5
Aşağıdaki parçada geçen zarfları bularak altlarını çiziniz. Daha sonra da türlerine göre tabloya yazınız.
Bir öğleden sonra beklenmedik bir şey oldu ve yaşlı adam Sami'nin odasına girdi. Sami o sırada yatakta uyanmış ve
ihtiyan düşünüyordu ki onun kapıdan süzüldüğünü gördü ve hemen gözlerini kapatıp öylece yattı. Kalbi küt küt
atıyordu. Sakinleşmeye çalışıyor ama kendine söz geçiremiyordu. Adamın yürüyüşünden çıkan hışırtıları duyuyordu.
Ağır adımlarla terliklerini sürüyerek odanın ortasına kadar geldiğini anladı. Çok uzun bir sessizlik oldu. Sami gözlerini
kapalı tutmakta güçlük çekmeye başladı. Sımsıkı yumduğu göz kapaklanı acıyordu. Üstelik ağzına sığmayan soluğunu
da denetlemesi gerekiyordu. Yavaşça yaklaştı Usul usul yürüdü. Sami kıpırdamadani yatıyordu. Aradan uzun bir süre
geçince, "Niçin?" diye düşündü. "Niye saklanıyorum ki?
Durum Zarflar
Baldsens
L
Toves
Zaman Zarflari
Miktar Zarflart
Yer-Yon Zarflari
Samitin odgs,
adamın ortası
Zülfü LIVANELI
BAMBINVES
Soru Zarfları
MICKO
Ortaokul Türkçe
Zarflar
ETKİNLİK 5 Aşağıdaki parçada geçen zarfları bularak altlarını çiziniz. Daha sonra da türlerine göre tabloya yazınız. Bir öğleden sonra beklenmedik bir şey oldu ve yaşlı adam Sami'nin odasına girdi. Sami o sırada yatakta uyanmış ve ihtiyan düşünüyordu ki onun kapıdan süzüldüğünü gördü ve hemen gözlerini kapatıp öylece yattı. Kalbi küt küt atıyordu. Sakinleşmeye çalışıyor ama kendine söz geçiremiyordu. Adamın yürüyüşünden çıkan hışırtıları duyuyordu. Ağır adımlarla terliklerini sürüyerek odanın ortasına kadar geldiğini anladı. Çok uzun bir sessizlik oldu. Sami gözlerini kapalı tutmakta güçlük çekmeye başladı. Sımsıkı yumduğu göz kapaklanı acıyordu. Üstelik ağzına sığmayan soluğunu da denetlemesi gerekiyordu. Yavaşça yaklaştı Usul usul yürüdü. Sami kıpırdamadani yatıyordu. Aradan uzun bir süre geçince, "Niçin?" diye düşündü. "Niye saklanıyorum ki? Durum Zarflar Baldsens L Toves Zaman Zarflari Miktar Zarflart Yer-Yon Zarflari Samitin odgs, adamın ortası Zülfü LIVANELI BAMBINVES Soru Zarfları MICKO
enin en etkili
-. Bu eğitime
ur.
ğıdakilerden
6.
Zarflar; yapılarına göre basit, türemiş ve birleşik olarak üçe
ayrılır. En az iki kelimeden oluşan zarflar birleşik sayılır.
Örnek: bugün (bu + gün), niçin (ne + için)
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tarz bir-
leşik yapılı bir zarf kullanılmıştır?
A) Çevresine kendi görüşlerini tane tane anlatmaya çalışı-
yordu.
B) Geçmişle geleceği bir arada değerlendirebilmeyi onlara
nasıl sağlayacaksın?
C) Yaşamın gerçeğini yapıtında çok iyi ortaya koymuş.
D) Her konuda kendini bilgili ve yetenekli sanan insanlar var.
E) Bu konuda değişmeyi en az senin kadar istiyorum.
)))))
Ortaokul Türkçe
Zarflar
enin en etkili -. Bu eğitime ur. ğıdakilerden 6. Zarflar; yapılarına göre basit, türemiş ve birleşik olarak üçe ayrılır. En az iki kelimeden oluşan zarflar birleşik sayılır. Örnek: bugün (bu + gün), niçin (ne + için) Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tarz bir- leşik yapılı bir zarf kullanılmıştır? A) Çevresine kendi görüşlerini tane tane anlatmaya çalışı- yordu. B) Geçmişle geleceği bir arada değerlendirebilmeyi onlara nasıl sağlayacaksın? C) Yaşamın gerçeğini yapıtında çok iyi ortaya koymuş. D) Her konuda kendini bilgili ve yetenekli sanan insanlar var. E) Bu konuda değişmeyi en az senin kadar istiyorum. )))))
6.
Bir zarf (belirteç), fiilleri etkilediği
gibi sıfatları ya da başka zarfları da
etkileyebilir.
Kerem'in verdiği bilgiye göre aşağıdakilerin
hangisinde zarf (belirteç) farklı türde bir söz-
cüğü etkilemiştir?
A) Badem ağaçları çiçek açtığında köyümüze gi-
deriz.
B) Otobüs, bozuk yolun sol tarafından yukarı gitti.
C) Oldukça güleç bir öğretmen olan Erdinç, sını-
fa girdi.
D) Arada bir soluklanarak meydanda olanları an-
lattı.
Ortaokul Türkçe
Zarflar
6. Bir zarf (belirteç), fiilleri etkilediği gibi sıfatları ya da başka zarfları da etkileyebilir. Kerem'in verdiği bilgiye göre aşağıdakilerin hangisinde zarf (belirteç) farklı türde bir söz- cüğü etkilemiştir? A) Badem ağaçları çiçek açtığında köyümüze gi- deriz. B) Otobüs, bozuk yolun sol tarafından yukarı gitti. C) Oldukça güleç bir öğretmen olan Erdinç, sını- fa girdi. D) Arada bir soluklanarak meydanda olanları an- lattı.
5.
1. Hayatım boyunca aklı başında birçok insan tanıdım.
II. Sanki insanların içinde, onlardan kilometrelerce uzakta
yaşıyorum.
III. Zor beğenen biriyle arkadaş olmaktansa yalnız kalmayı
tercih ederim.
IV. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle evin her köşesini
güzelce temizledik.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde zaman zarfı kul-
lanılmıştır?
1) J
A)
B) II.
CY III.
D) IV.
201
Ortaokul Türkçe
Zarflar
5. 1. Hayatım boyunca aklı başında birçok insan tanıdım. II. Sanki insanların içinde, onlardan kilometrelerce uzakta yaşıyorum. III. Zor beğenen biriyle arkadaş olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederim. IV. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle evin her köşesini güzelce temizledik. Numaralanmış cümlelerden hangisinde zaman zarfı kul- lanılmıştır? 1) J A) B) II. CY III. D) IV. 201
Q
Test 3
C) Her zamanki gibi
1987 yılının serin bir sonbahar gününde her zaman yaptığım gi-
bi ilçenin girişindeki okuluma doğru yola çıktım. O zamanlar afa-
candım. Yaramazlığı severdim. Sokaktaki simitçilere çarptığım,
Bakkal Veli Dayı'yı kızdırdığım anlar da olurdu. Okula vardığımda
her zamanki gibi arkadaşlarım Hasan ve Sadık'la sınıfta öğretmen
gelene kadar yaramazlık peşinde koşardık. Öğretmen geldi mi si-
raya öyle bir hışımla otururduk ki ne ara ayaktaydık, ne ara otur-
duk kimse anlamazdı. Lakabım Jet Ali'ydi.
Bu metinde geçen aşağıdaki ifadelerden hangisi zaman zar değildir?
1987 yılının serin bir sonbahar gününde
değ
BOkula vardığımda
D) Öğretmen geldi mi
Ortaokul Türkçe
Zarflar
Q Test 3 C) Her zamanki gibi 1987 yılının serin bir sonbahar gününde her zaman yaptığım gi- bi ilçenin girişindeki okuluma doğru yola çıktım. O zamanlar afa- candım. Yaramazlığı severdim. Sokaktaki simitçilere çarptığım, Bakkal Veli Dayı'yı kızdırdığım anlar da olurdu. Okula vardığımda her zamanki gibi arkadaşlarım Hasan ve Sadık'la sınıfta öğretmen gelene kadar yaramazlık peşinde koşardık. Öğretmen geldi mi si- raya öyle bir hışımla otururduk ki ne ara ayaktaydık, ne ara otur- duk kimse anlamazdı. Lakabım Jet Ali'ydi. Bu metinde geçen aşağıdaki ifadelerden hangisi zaman zar değildir? 1987 yılının serin bir sonbahar gününde değ BOkula vardığımda D) Öğretmen geldi mi
el Eğitim Yayınları
(1) Metin amcam turşuyu çok severdi. (II) Annem
sonbaharda iki küp turşu kurardı. (III) İçerisine pat-
lican, salatalık, biber, domates gibi sebzeleri ko-
yar; sarımsak dişleri, maydanoz, turşu otu ekler-
di. (IV) Kışın annem küp içine havuç, lahana ek-
lerdi.
Metnin kaç numaralı cümlelerinde aynı türden
zarflara yer verilmiştir?
A) I ve II
C) II ve IV
B) I ve III
D) III ve IV
Ortaokul Türkçe
Zarflar
el Eğitim Yayınları (1) Metin amcam turşuyu çok severdi. (II) Annem sonbaharda iki küp turşu kurardı. (III) İçerisine pat- lican, salatalık, biber, domates gibi sebzeleri ko- yar; sarımsak dişleri, maydanoz, turşu otu ekler- di. (IV) Kışın annem küp içine havuç, lahana ek- lerdi. Metnin kaç numaralı cümlelerinde aynı türden zarflara yer verilmiştir? A) I ve II C) II ve IV B) I ve III D) III ve IV
5.
Miktar zarfları fiilleri, sıfatları ve zarfları miktar
bakımından belirten sözcüklerdir.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili zarf diğerle-
rinden farklı türde bir sözcüğü etkilemiştir?
A) Bundan sonra çok güzel bir hayat bizi bekliyor.
B) Derdini anlatmak için çok hızlı konuşuyordu.
Düğün alanına yine en erken biz gelmişiz.
Bu işi halletmek için o hep daha çok çalıştı.
Ortaokul Türkçe
Zarflar
5. Miktar zarfları fiilleri, sıfatları ve zarfları miktar bakımından belirten sözcüklerdir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili zarf diğerle- rinden farklı türde bir sözcüğü etkilemiştir? A) Bundan sonra çok güzel bir hayat bizi bekliyor. B) Derdini anlatmak için çok hızlı konuşuyordu. Düğün alanına yine en erken biz gelmişiz. Bu işi halletmek için o hep daha çok çalıştı.
Model Ec
ınları
11. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zarfla sağ-
11
lanmamıştır?
A) Buraya kadar ufacık çocuk nasıl gelebilmiş?
B) Ne zamana kadar senin gelmeni bekleyeceğiz?
C)Yarın akşam nereye gideceksiniz?
DNiçin benim de sizinle gelmeme izin vermiyorsu-
huz?
Ortaokul Türkçe
Zarflar
Model Ec ınları 11. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zarfla sağ- 11 lanmamıştır? A) Buraya kadar ufacık çocuk nasıl gelebilmiş? B) Ne zamana kadar senin gelmeni bekleyeceğiz? C)Yarın akşam nereye gideceksiniz? DNiçin benim de sizinle gelmeme izin vermiyorsu- huz?
7. (1) Çok çok eski zamanlarda, seneler seneler evvel,
güzel bir dağ ülkesi varmış. (II) Bu dağ ülkesinin siz
deyin kırk, ben diyeyim elli yamaç ötesinde küçük bir
köy varmış. (III) Bu güzel köyün tam ortasında, içinde
balıkların yüzdüğü, pırıl pırıl bir göl varmış. (IV) Gölün
kenarında başka hiçbir yerde yetişmeyen, mavi renkte
meyve veren üç ağaç varmış. (V) Bu meyvelerden
yiyen, bir daha hiç mutsuz olmazmış.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. cümlede belirtisiz isim tamlamasına yer verilmiştir.
II. cümlede birden fazla sifat bulunmaktadır.
C) III. cümlede ikileme belirteç görevinde kullanılmıştır.
D) IV. cümlede basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer
verilmiştir.
E) V. cümlenin yüklemi birleşik zamanlı fiildir.
CA
9.
La
in
Ortaokul Türkçe
Zarflar
7. (1) Çok çok eski zamanlarda, seneler seneler evvel, güzel bir dağ ülkesi varmış. (II) Bu dağ ülkesinin siz deyin kırk, ben diyeyim elli yamaç ötesinde küçük bir köy varmış. (III) Bu güzel köyün tam ortasında, içinde balıkların yüzdüğü, pırıl pırıl bir göl varmış. (IV) Gölün kenarında başka hiçbir yerde yetişmeyen, mavi renkte meyve veren üç ağaç varmış. (V) Bu meyvelerden yiyen, bir daha hiç mutsuz olmazmış. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. cümlede belirtisiz isim tamlamasına yer verilmiştir. II. cümlede birden fazla sifat bulunmaktadır. C) III. cümlede ikileme belirteç görevinde kullanılmıştır. D) IV. cümlede basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer verilmiştir. E) V. cümlenin yüklemi birleşik zamanlı fiildir. CA 9. La in
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağ.
lanmamıştır?
www.mubayayinlari.com
ir?
(A)
Kitabın kapağını
nasıl buldun?
Bunu benimle
neden
- bi anghter konuşmadın?
V
Adam bizden
ne istiyormuş?
Affedersiniz,
tren ne zaman
kalkacak?
2.
Ortaokul Türkçe
Zarflar
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağ. lanmamıştır? www.mubayayinlari.com ir? (A) Kitabın kapağını nasıl buldun? Bunu benimle neden - bi anghter konuşmadın? V Adam bizden ne istiyormuş? Affedersiniz, tren ne zaman kalkacak? 2.
8.
a
Bütün yaz sahil şeridini keyifle dolaştım.
11
Gönlüm nereyi beğenirse oraya kuruver-
III
dim çadırımı. Tabii yemekler biraz uydu-
ruktu. Ama olsun, bu tatili asla unutama-
IV
yacağım.
1-1-1-VI
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi zarf değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
www.mubayayinlari.com
C
11.
-Bu bi an
V
Ortaokul Türkçe
Zarflar
8. a Bütün yaz sahil şeridini keyifle dolaştım. 11 Gönlüm nereyi beğenirse oraya kuruver- III dim çadırımı. Tabii yemekler biraz uydu- ruktu. Ama olsun, bu tatili asla unutama- IV yacağım. 1-1-1-VI Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi zarf değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. www.mubayayinlari.com C 11. -Bu bi an V
12. Zarflar görev ve anlamları bakımından zaman zarf-
ları, durum zarfları, yer-yön zarfları, miktar zarfları
ve soru zarfları olmak üzere beş grupta incelenir.
Bu açıklamaya göre,
Cümleler
1. 10 yıl önce diktikleri meyve
ağaçları ancak bu yıl meyve
vermiş.
Sizin konuştuğunuz düzeyde
olmasa da ben de o dili iyi ko-
II.
nuşurum.
III. Mesai bitince işçiler hep bera-
ber dışarı çıkacak.
Toplantıda konuşulanların ta-
mamını kolayca yazmıştım.
NV
X₁
Zarf Türü
Zaman
Durum
Yer - Yön
Miktar
tablosunda numaralanmış cümlelerdeki altı çi-
zili zarfın türü yanlış verilmiştir?
A) I.
B) 11.
C) U
DIV.
Ortaokul Türkçe
Zarflar
12. Zarflar görev ve anlamları bakımından zaman zarf- ları, durum zarfları, yer-yön zarfları, miktar zarfları ve soru zarfları olmak üzere beş grupta incelenir. Bu açıklamaya göre, Cümleler 1. 10 yıl önce diktikleri meyve ağaçları ancak bu yıl meyve vermiş. Sizin konuştuğunuz düzeyde olmasa da ben de o dili iyi ko- II. nuşurum. III. Mesai bitince işçiler hep bera- ber dışarı çıkacak. Toplantıda konuşulanların ta- mamını kolayca yazmıştım. NV X₁ Zarf Türü Zaman Durum Yer - Yön Miktar tablosunda numaralanmış cümlelerdeki altı çi- zili zarfın türü yanlış verilmiştir? A) I. B) 11. C) U DIV.