Biçim Bilgisi Soruları

rildi.
an
7
Cek.
çük bir
ilar.
✓
7.
mış cümlelerden ha
şaretlenmiştir?
C) 3
er kış hazırlıklan bas
ki yataktan kalkan
umu anlayacaksın
aldılar.
Açlıktan
bayılacaktım.
polle gösteren cu
Dir koşula bağlan
C) #
Unutursam
fısılda.
Büyümek
için
çabalıyorum.
Bitsin diye
çok dua
ettim.
Camı açtı
içeriye temiz
hava girdi.
A) Koşul-sonuç, neden- sonuç
C) Amaç sonuç, neden - sonuç
Konuşunca
gerilmiştim.
an
Yukandaki şekilde bir zar küpünün açık hâli verilerek küpün açılan her karesine farklı anlam özelliği taşıyan bir cümle
yerleştirilmiştir. Küp, kapatıldıktan sonra cümlelerin yerine o cümleleri ifade eden noktalar konmuştur.
Bu bilgilerden yola çıkılarak,
a
1. Bir noktayla belirtilen cümleyle aynı anlam özelliğini taşıyan cümle dört noktayla belirtilen cümledir.
II. Küp kapandığında neden- sonuç ve koşul sonuç anlamı taşıyan cümleler karşı karşıya gelmektedir.
III. Altı noktayla belirtilen cümleyle aynı anlam özelliğini taşıyan cümlenin hemen solunda amaç-sonuç cümlesine
yer verilmiştir.
IV. Yukandaki kapalı zar ölçüt alındığında beş noktalı yüzün hemen arkasında yer alan cümle amaç-sonuç cümlesidir.
V. Zar kapatıldığında karşılıklı gelen sayıların toplamı yedidir.
Yukarıdaki kapalı zar ölçüt alındığında üç ve dört numarayla belirtilen yüzdeki cümlelerin taşıdığı anlam
özellikleri sırasıyla hangisidir?
B) Amaç sonuç, koşul - sonuç
D) Koşul- sonuç, koşul - sonuç
{-
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
rildi. an 7 Cek. çük bir ilar. ✓ 7. mış cümlelerden ha şaretlenmiştir? C) 3 er kış hazırlıklan bas ki yataktan kalkan umu anlayacaksın aldılar. Açlıktan bayılacaktım. polle gösteren cu Dir koşula bağlan C) # Unutursam fısılda. Büyümek için çabalıyorum. Bitsin diye çok dua ettim. Camı açtı içeriye temiz hava girdi. A) Koşul-sonuç, neden- sonuç C) Amaç sonuç, neden - sonuç Konuşunca gerilmiştim. an Yukandaki şekilde bir zar küpünün açık hâli verilerek küpün açılan her karesine farklı anlam özelliği taşıyan bir cümle yerleştirilmiştir. Küp, kapatıldıktan sonra cümlelerin yerine o cümleleri ifade eden noktalar konmuştur. Bu bilgilerden yola çıkılarak, a 1. Bir noktayla belirtilen cümleyle aynı anlam özelliğini taşıyan cümle dört noktayla belirtilen cümledir. II. Küp kapandığında neden- sonuç ve koşul sonuç anlamı taşıyan cümleler karşı karşıya gelmektedir. III. Altı noktayla belirtilen cümleyle aynı anlam özelliğini taşıyan cümlenin hemen solunda amaç-sonuç cümlesine yer verilmiştir. IV. Yukandaki kapalı zar ölçüt alındığında beş noktalı yüzün hemen arkasında yer alan cümle amaç-sonuç cümlesidir. V. Zar kapatıldığında karşılıklı gelen sayıların toplamı yedidir. Yukarıdaki kapalı zar ölçüt alındığında üç ve dört numarayla belirtilen yüzdeki cümlelerin taşıdığı anlam özellikleri sırasıyla hangisidir? B) Amaç sonuç, koşul - sonuç D) Koşul- sonuç, koşul - sonuç {-
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, isim tam-
laması içinde kullanılmıştır?
A) Adanın girişinde toplanan turistlere adayla ilgili bil-
giler verildi.
B) Bilgisayar masasının üstündeki kitaplarını kaldırma-
lısın.
4D Ser
C) Annenin sözünü dinlemezsen her zaman mutsuz
olursun.
D) Kardeşinin ameliyat olacağını yeni öğrendim.
8
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
C) 2 ve 4 D) 3 ve 4 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, isim tam- laması içinde kullanılmıştır? A) Adanın girişinde toplanan turistlere adayla ilgili bil- giler verildi. B) Bilgisayar masasının üstündeki kitaplarını kaldırma- lısın. 4D Ser C) Annenin sözünü dinlemezsen her zaman mutsuz olursun. D) Kardeşinin ameliyat olacağını yeni öğrendim. 8
1. İsim - Fiil (Ad Eylem)
İsim görevinde kullanılan fiilimsilere "isim-fiil (ad eylem)" denir. Bunlar bir bakı-
ma, eylemlerin adıdır. İsim-fiiller, fiillere
eklerinden birisi getirilerek yapılır. Bu ekleri
mızda tutabiliriz.
"
» Çocuklar, servisin gelmesini bekliyordu.
>>
Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok beğeniyoruz.
» Böyle düzensiz çalışmaktan bıktım artık.
33
▶▶
31
▸ Kitap okumak için odasına çekildi.
Bu cümlede geçen "okumak" sözcüğü isim-fiildir. Burada "oku-" fiiline "-mak"
mastar eki getirilerek fiilimsi yapılmıştır.
sözcüğüyle aklı-
Bazı isim-fiil eki alan sözcükler, fiilimsi özelliğini yitirerek kalıcı bir isme dönüşebilir.
» Size bir konuda danışmaya gelmiştim. (İsim-fiil)
» Bugün danışmaya evrak bırakıldı mı? (Kalıcı isim)
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
1. İsim - Fiil (Ad Eylem) İsim görevinde kullanılan fiilimsilere "isim-fiil (ad eylem)" denir. Bunlar bir bakı- ma, eylemlerin adıdır. İsim-fiiller, fiillere eklerinden birisi getirilerek yapılır. Bu ekleri mızda tutabiliriz. " » Çocuklar, servisin gelmesini bekliyordu. >> Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok beğeniyoruz. » Böyle düzensiz çalışmaktan bıktım artık. 33 ▶▶ 31 ▸ Kitap okumak için odasına çekildi. Bu cümlede geçen "okumak" sözcüğü isim-fiildir. Burada "oku-" fiiline "-mak" mastar eki getirilerek fiilimsi yapılmıştır. sözcüğüyle aklı- Bazı isim-fiil eki alan sözcükler, fiilimsi özelliğini yitirerek kalıcı bir isme dönüşebilir. » Size bir konuda danışmaya gelmiştim. (İsim-fiil) » Bugün danışmaya evrak bırakıldı mı? (Kalıcı isim)
16. (1) Milletler kendi milli varlıklarını değişik araçlarla orta-
ya koyup devam ettirirler. (II) Bu araçların başında ise
edebiyat gelir. (I) Bu yüzden her toplumun kendi mil-
li varlığını ortaya koyan bir edebiyatı vardır. (IV) Ede-
biyahı olmayan ulus, varlığını devam ettiremez. (V) Bir
ulusu ayakta tutan en önemli unsur edebiyattır.
Bu parça, açıklanan düşünceler bakımından iki pa-
ragrafa ayrılmak istendiğinde, ikinci paragraf han-
gi numaralı cümleyle başlar?
B) I
A) ll
C) IV
D) V
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
16. (1) Milletler kendi milli varlıklarını değişik araçlarla orta- ya koyup devam ettirirler. (II) Bu araçların başında ise edebiyat gelir. (I) Bu yüzden her toplumun kendi mil- li varlığını ortaya koyan bir edebiyatı vardır. (IV) Ede- biyahı olmayan ulus, varlığını devam ettiremez. (V) Bir ulusu ayakta tutan en önemli unsur edebiyattır. Bu parça, açıklanan düşünceler bakımından iki pa- ragrafa ayrılmak istendiğinde, ikinci paragraf han- gi numaralı cümleyle başlar? B) I A) ll C) IV D) V
136
137
138
139
140
141
143
145
147
148
149
-..150
- 151
152
153
133
135
154
55
57
9
1) Olay nerede
Mustafa..
ktedir?
ASIAS.
s..yonun da...
2) Olay ne zan gerçekleşmiştir?
Sabahan.. beri.
Cevaptan aum.
3) Atatürk'ün ayağına kapanan kadının adı nedir?
Alle Garag
4) Atatürk, kadına nasıl bir tepki vermiştir?
Yer.. Jen... Kaldırdive... şöyle dedi. Kahraman. Türk... Radim... yerdentalk
5) Atatürk'ün "Kahraman Türk Kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yüksel-
meye layıksın." sözünden ne anlıyorsunuz?
6) Metne farklı bir başlık yazalım.
Ort Egt 5
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
136 137 138 139 140 141 143 145 147 148 149 -..150 - 151 152 153 133 135 154 55 57 9 1) Olay nerede Mustafa.. ktedir? ASIAS. s..yonun da... 2) Olay ne zan gerçekleşmiştir? Sabahan.. beri. Cevaptan aum. 3) Atatürk'ün ayağına kapanan kadının adı nedir? Alle Garag 4) Atatürk, kadına nasıl bir tepki vermiştir? Yer.. Jen... Kaldırdive... şöyle dedi. Kahraman. Türk... Radim... yerdentalk 5) Atatürk'ün "Kahraman Türk Kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yüksel- meye layıksın." sözünden ne anlıyorsunuz? 6) Metne farklı bir başlık yazalım. Ort Egt 5
altı çizill ke
lunun çev
KARAAĞAÇ YAYINCILIK
6. 1. Yazar toplumsal sorunlara değinen yazılar kaleme al
2. O kadar yorulmuş ki konuşacak dermanı kalmamış
yor.
3. Bilir bilmez her işe burnunu sokuyor.
4. Özverili çalışmasının karşılığını aldı.
Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde kullanılan fil
imsiler türce özdeştir?
A) 1-2
C) 1-3
B) 2-3
D) 2-4
9.
Havalar soğukke
kalın giysiler giym
di annem.
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
altı çizill ke lunun çev KARAAĞAÇ YAYINCILIK 6. 1. Yazar toplumsal sorunlara değinen yazılar kaleme al 2. O kadar yorulmuş ki konuşacak dermanı kalmamış yor. 3. Bilir bilmez her işe burnunu sokuyor. 4. Özverili çalışmasının karşılığını aldı. Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde kullanılan fil imsiler türce özdeştir? A) 1-2 C) 1-3 B) 2-3 D) 2-4 9. Havalar soğukke kalın giysiler giym di annem.
5. Dilimizde "-mış/-miş/-muş/-müş" ekinin. olum-
suz fiillerle oluşturduğu sıfat-fiiller çoktur.
Buna göre,
1. Bahçenin orta yerinde, eski dostuna söylen-
memiş söz bırakmadı.
li. Bunca olana rağmen yitirmemiş aki:nı çok
şükür.
III. Kocaman, katlanmamış öylece bir mendil
çıkardı.
IV. Bu kadar sabrettiği görülmemiş doğrusu.
cümlelerinden hangileri bu açıklamayı ör-
neklendirmez?
A) I've il.
C) II ve IV.
B) II ve lii.
D) Il ve IV.
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
5. Dilimizde "-mış/-miş/-muş/-müş" ekinin. olum- suz fiillerle oluşturduğu sıfat-fiiller çoktur. Buna göre, 1. Bahçenin orta yerinde, eski dostuna söylen- memiş söz bırakmadı. li. Bunca olana rağmen yitirmemiş aki:nı çok şükür. III. Kocaman, katlanmamış öylece bir mendil çıkardı. IV. Bu kadar sabrettiği görülmemiş doğrusu. cümlelerinden hangileri bu açıklamayı ör- neklendirmez? A) I've il. C) II ve IV. B) II ve lii. D) Il ve IV.
askaras
e aşı.
r.
söyle
ile
de
le
1. I.
11.
III.
IV.
TEST
A) I
2
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da.
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Aşığıyım beni çağıran bu sesin.
Ormanlar koynunda bir serin dere
Yukarıdaki arabaların hangisinde ünsüz türemesi vardır?
B) II
C) III
D) IV
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
askaras e aşı. r. söyle ile de le 1. I. 11. III. IV. TEST A) I 2 Af dilemeye geldim affa layık olmasam da. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Aşığıyım beni çağıran bu sesin. Ormanlar koynunda bir serin dere Yukarıdaki arabaların hangisinde ünsüz türemesi vardır? B) II C) III D) IV
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
C) Ünsüz düşmesi
E) Ünsüz sertleşmesi
B) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz değişimi
69. Yürüyorum hasretin, acinin üstüne
Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor
Geceler mi uzadı, bu karanlık ne
Gönlümün bayramları, şenliği söndü
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır.
B) Ünsüz değişiminin örneği kullanılmıştır.
C) Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır.
D) Birden fazla ünlü daralması örneği vardır.
E) Küçük ünlü uyumuna uymayan kelimeler vardır.
21:15
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünlü daralması C) Ünsüz düşmesi E) Ünsüz sertleşmesi B) Ünlü düşmesi D) Ünsüz değişimi 69. Yürüyorum hasretin, acinin üstüne Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor Geceler mi uzadı, bu karanlık ne Gönlümün bayramları, şenliği söndü Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır. B) Ünsüz değişiminin örneği kullanılmıştır. C) Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır. D) Birden fazla ünlü daralması örneği vardır. E) Küçük ünlü uyumuna uymayan kelimeler vardır. 21:15
?
6.
Aşağıdakilerin hangisinde eylemin amacı belirtilmiştir?
A) Yazar, bu eserinde gençlik dönemini anlatmış.
B) Planlanmış, çıkara dayalı ilişkiler insanları üzer.
C) Yazar, başarıyı yakalamak için bu eserinde köy konu-
sunu işlemiş.
D) Bu kaset, çok tutulduğu gibi çok da satılmıştır.
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
? 6. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin amacı belirtilmiştir? A) Yazar, bu eserinde gençlik dönemini anlatmış. B) Planlanmış, çıkara dayalı ilişkiler insanları üzer. C) Yazar, başarıyı yakalamak için bu eserinde köy konu- sunu işlemiş. D) Bu kaset, çok tutulduğu gibi çok da satılmıştır.
1. Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.
Çivi Çiviyi söker.
Bugünün işini yarına bırakma.
Dostun attığı taş baş yarmaz.
Görünen köy kılavuz istemez.
Paça ıslanmadan balık tutulmaz.
Yakın arkadaşlardan gelen eleştiriler insanı gocundurmaz, incitmez.
Güç bir işle başa çıkmak için aynı kuvvette bir çözüm kullanılır.
Ortada açıkça duran bir gerçeği tekrar açıklamaya gerek yoktur.
Her şeyi vaktinde yapmak, hiçbir işi ertelememek gerekir.
Hiçbir başarı zahmet çekilmeden kazanılmaz.
2
3
4
12345
5
C
D
MO
E
2.
5.
Bu
to
ar
Ü:
şe
Ca
A
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
1. Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Çivi Çiviyi söker. Bugünün işini yarına bırakma. Dostun attığı taş baş yarmaz. Görünen köy kılavuz istemez. Paça ıslanmadan balık tutulmaz. Yakın arkadaşlardan gelen eleştiriler insanı gocundurmaz, incitmez. Güç bir işle başa çıkmak için aynı kuvvette bir çözüm kullanılır. Ortada açıkça duran bir gerçeği tekrar açıklamaya gerek yoktur. Her şeyi vaktinde yapmak, hiçbir işi ertelememek gerekir. Hiçbir başarı zahmet çekilmeden kazanılmaz. 2 3 4 12345 5 C D MO E 2. 5. Bu to ar Ü: şe Ca A
Test 1
.
Metin
Kanunlar doğru oldukları için değil kanun oldukları 9.
için yürürlükte kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl
dışı bir güçten gelir, başka bir şeyden değil. Kanun-
lan koyanlar da insandır nihayetinde. Her yaptıkları
şey ister istemez sudan ve değişkendir.
• 15 Mayıs 1987'de Ankara'da doğdum. Bir yaşıma
geldiğimde babamın işi gereği Ankara'dan Deniz-
li'ye taşındık. Hayatımın ilk beş yılını burada babam
Mustafa Bey ve annem Ayşe Hanım ile geçirdim.
Sonrasında gelen tayin sebebi ile birlikte Tokat'a
taşındık ve Zile maceramız başladı. Birkaç ay içe-
risinde kardeşim Ömer dünyaya geldi ve böylece
sıkıcı yalnızlığım sona erdi.
● 12 Aralık 1917'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay
Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Öğrenimini tamam-
layamadan Hatay'a döndü. Bir süre ilkokul öğret-
menliği ve nahiye müdürlüğü, Tercüme Kalemi'nde
muavinlik yaptı.
Numaralanmış metinler, aşağıdakilerden hangisine
örnek gösterilemez?
A) Otobiyografi
C) Deneme
B) Biyografi
D) Sohbet
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
Test 1 . Metin Kanunlar doğru oldukları için değil kanun oldukları 9. için yürürlükte kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir güçten gelir, başka bir şeyden değil. Kanun- lan koyanlar da insandır nihayetinde. Her yaptıkları şey ister istemez sudan ve değişkendir. • 15 Mayıs 1987'de Ankara'da doğdum. Bir yaşıma geldiğimde babamın işi gereği Ankara'dan Deniz- li'ye taşındık. Hayatımın ilk beş yılını burada babam Mustafa Bey ve annem Ayşe Hanım ile geçirdim. Sonrasında gelen tayin sebebi ile birlikte Tokat'a taşındık ve Zile maceramız başladı. Birkaç ay içe- risinde kardeşim Ömer dünyaya geldi ve böylece sıkıcı yalnızlığım sona erdi. ● 12 Aralık 1917'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa- kültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Öğrenimini tamam- layamadan Hatay'a döndü. Bir süre ilkokul öğret- menliği ve nahiye müdürlüğü, Tercüme Kalemi'nde muavinlik yaptı. Numaralanmış metinler, aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? A) Otobiyografi C) Deneme B) Biyografi D) Sohbet
8.
1945
Karbon emisyonu salınımında
tarihteki en büyük düşüşler
Milyon Ton
1975
1983
2009
2020
DENEME
PARAGRAFTA ANLAM
750
100 Ticari Hayatta Durgunluk
1.000 Küresel
2. Dünya Savaşı
Sonu
Yavaşlama
300
Piyasa Taleplerinde
Azalma
Koronavirüs Salgıni 2.500
Dünyadaki karbon emisyonu salınımı
Milyon ton
19
Asya
K.Amerika
Avrupa
Afrika
1.3
G.Amerika 1.1
Çin
Okyanusya 0.5
Taşımacılık
1.15
Sektörü
Ülkelere göre karbon emisyonu salınımı
Hindistan
ABD
G.Afrika
Rusya
Türkiye 0.4
Bu görseldeki bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap yoktur?
A) Düyada karbon emisyonu salınımı hangi kıtalarda daha fazladır?
B) Karbon emisyonu salınımı yıllara göre artmakta midir?
C) Ulkelerin karbon emisyonu salınımı miktarı birbirinden farklı mıdır?
D) Ekonomik ve sosyal olaylar karbon emisyonu salınımını etkilemekte midir?
1.3
6.5
6.1
1.7
2.5
5.3
Milyon ton
9.8
Görsel Kaynak: Habertürk
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
8. 1945 Karbon emisyonu salınımında tarihteki en büyük düşüşler Milyon Ton 1975 1983 2009 2020 DENEME PARAGRAFTA ANLAM 750 100 Ticari Hayatta Durgunluk 1.000 Küresel 2. Dünya Savaşı Sonu Yavaşlama 300 Piyasa Taleplerinde Azalma Koronavirüs Salgıni 2.500 Dünyadaki karbon emisyonu salınımı Milyon ton 19 Asya K.Amerika Avrupa Afrika 1.3 G.Amerika 1.1 Çin Okyanusya 0.5 Taşımacılık 1.15 Sektörü Ülkelere göre karbon emisyonu salınımı Hindistan ABD G.Afrika Rusya Türkiye 0.4 Bu görseldeki bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap yoktur? A) Düyada karbon emisyonu salınımı hangi kıtalarda daha fazladır? B) Karbon emisyonu salınımı yıllara göre artmakta midir? C) Ulkelerin karbon emisyonu salınımı miktarı birbirinden farklı mıdır? D) Ekonomik ve sosyal olaylar karbon emisyonu salınımını etkilemekte midir? 1.3 6.5 6.1 1.7 2.5 5.3 Milyon ton 9.8 Görsel Kaynak: Habertürk
Internet hayatimiza uzun yıllar önce girdi. Ilk
web sistesi ise bundan tam 30 yıl önce eri-
şime açıldı. Şu an dünyada aktif web sitesi
sayıs: 1,9 milyara ulaştı.
Google
D
YouTube
Facebook
WIKIPEDIA
TÜRKÇE
Ik Web Sitesi 30 Yaşında
Yahoo!
Aylık Ziyaret Sayılanı
Dünya Nüfusunun
%59,5'i aktif kullanıcı
Dünyada Aktif Kullanıcı Sayısı:
4,66 Milyar
86,9
Milyar
3
22,8
Milyar
20
Milyar
13,6
Milyar
5,2
Milyar
Verilen afişten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A Google, en fazla web sitesi barındıran arama motorudur.
BDünya, interneti 30 yildan daha uzun bir süredir kullanmaktadır.
Dünyada aktif kullanıcı sayısının yarısından daha azı kadar web site bulunur.
Yahoo ve Facebook'un ziyaret edilme sayısı, YouTube'u ziyaret edenlerden fazladır.
KITAL
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
Internet hayatimiza uzun yıllar önce girdi. Ilk web sistesi ise bundan tam 30 yıl önce eri- şime açıldı. Şu an dünyada aktif web sitesi sayıs: 1,9 milyara ulaştı. Google D YouTube Facebook WIKIPEDIA TÜRKÇE Ik Web Sitesi 30 Yaşında Yahoo! Aylık Ziyaret Sayılanı Dünya Nüfusunun %59,5'i aktif kullanıcı Dünyada Aktif Kullanıcı Sayısı: 4,66 Milyar 86,9 Milyar 3 22,8 Milyar 20 Milyar 13,6 Milyar 5,2 Milyar Verilen afişten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A Google, en fazla web sitesi barındıran arama motorudur. BDünya, interneti 30 yildan daha uzun bir süredir kullanmaktadır. Dünyada aktif kullanıcı sayısının yarısından daha azı kadar web site bulunur. Yahoo ve Facebook'un ziyaret edilme sayısı, YouTube'u ziyaret edenlerden fazladır. KITAL
C
21. Lebdeğmez (dudakdeğmez), genellikle Türk halk şiirinde yaygın olan ve içinde her iki dudağın birbirine veya alt duda-
ğın
üst dişlere dokunmasıyla ortaya çıkan seslerin kullanılmadığı şiir türüdür.
Bu bilgilere göre aşağıdaki dizelerden hangisi "lebdeğmez" örneğidir?
A) Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı yad ellere açıcı olma
B) Ağacınız yapraklarla donanır
Taşlarınız bir birliğe inanır
Hep çiçekler bağrınızda gönenir
Pınarınız çağlar, akışır dağlar
C) Dikkat et araştır gözlerini aç
Sanat her yiğidin kârı değildir
Eser yazarının serindeki taç
Altındandır, soğan zarı değildir
D) Bir bağa ki rüzgâr terse vurursa
Dökülür gazeli soldu diyeler
Bir güzelin bahtı kara yazılsa
Toplanıp da hayıf oldu diyeler
Türki'nin on güzel sehirlerindendir” cümlesi, söyleyenin kişisel düşüncesini içerdiğinden öznel am
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
C 21. Lebdeğmez (dudakdeğmez), genellikle Türk halk şiirinde yaygın olan ve içinde her iki dudağın birbirine veya alt duda- ğın üst dişlere dokunmasıyla ortaya çıkan seslerin kullanılmadığı şiir türüdür. Bu bilgilere göre aşağıdaki dizelerden hangisi "lebdeğmez" örneğidir? A) Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan, gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma B) Ağacınız yapraklarla donanır Taşlarınız bir birliğe inanır Hep çiçekler bağrınızda gönenir Pınarınız çağlar, akışır dağlar C) Dikkat et araştır gözlerini aç Sanat her yiğidin kârı değildir Eser yazarının serindeki taç Altındandır, soğan zarı değildir D) Bir bağa ki rüzgâr terse vurursa Dökülür gazeli soldu diyeler Bir güzelin bahtı kara yazılsa Toplanıp da hayıf oldu diyeler Türki'nin on güzel sehirlerindendir” cümlesi, söyleyenin kişisel düşüncesini içerdiğinden öznel am
b) Aşağıdaki şiirde yer alan redifleri ve kafiyeleri belirleyerek şirin yanındak
ogluğa yazınız.
Koca bir hallaç gibi
Qokte bulutlanı atar.
Qwikçe bastre tipi,
Dunya kar içinde yatar.
Uzak bir hayal olur yaz,
Rüzgår acı acı eser.
Bir ustura gibi ayaz,
Dokunduğu yeri keser.
KIŞ
Bahçeler bir kar ku
Ağaçlar bir gümüş gamdan
Dere akmaz, buz tutar au
Sealer kesilir akşamdan
Bacalar tüter evlerde,
Gond ikbahan özler.
Rüya görür alevlerde
Sonbaharda dalan gözler.
Yusuf Ziya ORTAÇ,
Kuş Guitlan
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
b) Aşağıdaki şiirde yer alan redifleri ve kafiyeleri belirleyerek şirin yanındak ogluğa yazınız. Koca bir hallaç gibi Qokte bulutlanı atar. Qwikçe bastre tipi, Dunya kar içinde yatar. Uzak bir hayal olur yaz, Rüzgår acı acı eser. Bir ustura gibi ayaz, Dokunduğu yeri keser. KIŞ Bahçeler bir kar ku Ağaçlar bir gümüş gamdan Dere akmaz, buz tutar au Sealer kesilir akşamdan Bacalar tüter evlerde, Gond ikbahan özler. Rüya görür alevlerde Sonbaharda dalan gözler. Yusuf Ziya ORTAÇ, Kuş Guitlan