Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Biçim Bilgisi Soruları

136
137
138
139
140
141
143
145
147
148
149
-..150
- 151
152
153
133
135
154
55
57
9
1) Olay nerede
Mustafa..
ktedir?
ASIAS.
s..yonun da...
2) Olay ne zan gerçekleşmiştir?
Sabahan.. beri.
Cevaptan aum.
3) Atatürk'ün ayağına kapanan kadının adı nedir?
Alle Garag
4) Atatürk, kadına nasıl bir tepki vermiştir?
Yer.. Jen... Kaldırdive... şöyle dedi. Kahraman. Türk... Radim... yerdentalk
5) Atatürk'ün "Kahraman Türk Kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yüksel-
meye layıksın." sözünden ne anlıyorsunuz?
6) Metne farklı bir başlık yazalım.
Ort Egt 5
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
136 137 138 139 140 141 143 145 147 148 149 -..150 - 151 152 153 133 135 154 55 57 9 1) Olay nerede Mustafa.. ktedir? ASIAS. s..yonun da... 2) Olay ne zan gerçekleşmiştir? Sabahan.. beri. Cevaptan aum. 3) Atatürk'ün ayağına kapanan kadının adı nedir? Alle Garag 4) Atatürk, kadına nasıl bir tepki vermiştir? Yer.. Jen... Kaldırdive... şöyle dedi. Kahraman. Türk... Radim... yerdentalk 5) Atatürk'ün "Kahraman Türk Kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yüksel- meye layıksın." sözünden ne anlıyorsunuz? 6) Metne farklı bir başlık yazalım. Ort Egt 5
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
C) Ünsüz düşmesi
E) Ünsüz sertleşmesi
B) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz değişimi
69. Yürüyorum hasretin, acinin üstüne
Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor
Geceler mi uzadı, bu karanlık ne
Gönlümün bayramları, şenliği söndü
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır.
B) Ünsüz değişiminin örneği kullanılmıştır.
C) Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır.
D) Birden fazla ünlü daralması örneği vardır.
E) Küçük ünlü uyumuna uymayan kelimeler vardır.
21:15
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünlü daralması C) Ünsüz düşmesi E) Ünsüz sertleşmesi B) Ünlü düşmesi D) Ünsüz değişimi 69. Yürüyorum hasretin, acinin üstüne Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor Geceler mi uzadı, bu karanlık ne Gönlümün bayramları, şenliği söndü Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır. B) Ünsüz değişiminin örneği kullanılmıştır. C) Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır. D) Birden fazla ünlü daralması örneği vardır. E) Küçük ünlü uyumuna uymayan kelimeler vardır. 21:15
?
6.
Aşağıdakilerin hangisinde eylemin amacı belirtilmiştir?
A) Yazar, bu eserinde gençlik dönemini anlatmış.
B) Planlanmış, çıkara dayalı ilişkiler insanları üzer.
C) Yazar, başarıyı yakalamak için bu eserinde köy konu-
sunu işlemiş.
D) Bu kaset, çok tutulduğu gibi çok da satılmıştır.
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
? 6. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin amacı belirtilmiştir? A) Yazar, bu eserinde gençlik dönemini anlatmış. B) Planlanmış, çıkara dayalı ilişkiler insanları üzer. C) Yazar, başarıyı yakalamak için bu eserinde köy konu- sunu işlemiş. D) Bu kaset, çok tutulduğu gibi çok da satılmıştır.
Test 1
.
Metin
Kanunlar doğru oldukları için değil kanun oldukları 9.
için yürürlükte kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl
dışı bir güçten gelir, başka bir şeyden değil. Kanun-
lan koyanlar da insandır nihayetinde. Her yaptıkları
şey ister istemez sudan ve değişkendir.
• 15 Mayıs 1987'de Ankara'da doğdum. Bir yaşıma
geldiğimde babamın işi gereği Ankara'dan Deniz-
li'ye taşındık. Hayatımın ilk beş yılını burada babam
Mustafa Bey ve annem Ayşe Hanım ile geçirdim.
Sonrasında gelen tayin sebebi ile birlikte Tokat'a
taşındık ve Zile maceramız başladı. Birkaç ay içe-
risinde kardeşim Ömer dünyaya geldi ve böylece
sıkıcı yalnızlığım sona erdi.
● 12 Aralık 1917'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay
Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Öğrenimini tamam-
layamadan Hatay'a döndü. Bir süre ilkokul öğret-
menliği ve nahiye müdürlüğü, Tercüme Kalemi'nde
muavinlik yaptı.
Numaralanmış metinler, aşağıdakilerden hangisine
örnek gösterilemez?
A) Otobiyografi
C) Deneme
B) Biyografi
D) Sohbet
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
Test 1 . Metin Kanunlar doğru oldukları için değil kanun oldukları 9. için yürürlükte kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir güçten gelir, başka bir şeyden değil. Kanun- lan koyanlar da insandır nihayetinde. Her yaptıkları şey ister istemez sudan ve değişkendir. • 15 Mayıs 1987'de Ankara'da doğdum. Bir yaşıma geldiğimde babamın işi gereği Ankara'dan Deniz- li'ye taşındık. Hayatımın ilk beş yılını burada babam Mustafa Bey ve annem Ayşe Hanım ile geçirdim. Sonrasında gelen tayin sebebi ile birlikte Tokat'a taşındık ve Zile maceramız başladı. Birkaç ay içe- risinde kardeşim Ömer dünyaya geldi ve böylece sıkıcı yalnızlığım sona erdi. ● 12 Aralık 1917'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa- kültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Öğrenimini tamam- layamadan Hatay'a döndü. Bir süre ilkokul öğret- menliği ve nahiye müdürlüğü, Tercüme Kalemi'nde muavinlik yaptı. Numaralanmış metinler, aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? A) Otobiyografi C) Deneme B) Biyografi D) Sohbet
Internet hayatimiza uzun yıllar önce girdi. Ilk
web sistesi ise bundan tam 30 yıl önce eri-
şime açıldı. Şu an dünyada aktif web sitesi
sayıs: 1,9 milyara ulaştı.
Google
D
YouTube
Facebook
WIKIPEDIA
TÜRKÇE
Ik Web Sitesi 30 Yaşında
Yahoo!
Aylık Ziyaret Sayılanı
Dünya Nüfusunun
%59,5'i aktif kullanıcı
Dünyada Aktif Kullanıcı Sayısı:
4,66 Milyar
86,9
Milyar
3
22,8
Milyar
20
Milyar
13,6
Milyar
5,2
Milyar
Verilen afişten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A Google, en fazla web sitesi barındıran arama motorudur.
BDünya, interneti 30 yildan daha uzun bir süredir kullanmaktadır.
Dünyada aktif kullanıcı sayısının yarısından daha azı kadar web site bulunur.
Yahoo ve Facebook'un ziyaret edilme sayısı, YouTube'u ziyaret edenlerden fazladır.
KITAL
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
Internet hayatimiza uzun yıllar önce girdi. Ilk web sistesi ise bundan tam 30 yıl önce eri- şime açıldı. Şu an dünyada aktif web sitesi sayıs: 1,9 milyara ulaştı. Google D YouTube Facebook WIKIPEDIA TÜRKÇE Ik Web Sitesi 30 Yaşında Yahoo! Aylık Ziyaret Sayılanı Dünya Nüfusunun %59,5'i aktif kullanıcı Dünyada Aktif Kullanıcı Sayısı: 4,66 Milyar 86,9 Milyar 3 22,8 Milyar 20 Milyar 13,6 Milyar 5,2 Milyar Verilen afişten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A Google, en fazla web sitesi barındıran arama motorudur. BDünya, interneti 30 yildan daha uzun bir süredir kullanmaktadır. Dünyada aktif kullanıcı sayısının yarısından daha azı kadar web site bulunur. Yahoo ve Facebook'un ziyaret edilme sayısı, YouTube'u ziyaret edenlerden fazladır. KITAL
C
21. Lebdeğmez (dudakdeğmez), genellikle Türk halk şiirinde yaygın olan ve içinde her iki dudağın birbirine veya alt duda-
ğın
üst dişlere dokunmasıyla ortaya çıkan seslerin kullanılmadığı şiir türüdür.
Bu bilgilere göre aşağıdaki dizelerden hangisi "lebdeğmez" örneğidir?
A) Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı yad ellere açıcı olma
B) Ağacınız yapraklarla donanır
Taşlarınız bir birliğe inanır
Hep çiçekler bağrınızda gönenir
Pınarınız çağlar, akışır dağlar
C) Dikkat et araştır gözlerini aç
Sanat her yiğidin kârı değildir
Eser yazarının serindeki taç
Altındandır, soğan zarı değildir
D) Bir bağa ki rüzgâr terse vurursa
Dökülür gazeli soldu diyeler
Bir güzelin bahtı kara yazılsa
Toplanıp da hayıf oldu diyeler
Türki'nin on güzel sehirlerindendir” cümlesi, söyleyenin kişisel düşüncesini içerdiğinden öznel am
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
C 21. Lebdeğmez (dudakdeğmez), genellikle Türk halk şiirinde yaygın olan ve içinde her iki dudağın birbirine veya alt duda- ğın üst dişlere dokunmasıyla ortaya çıkan seslerin kullanılmadığı şiir türüdür. Bu bilgilere göre aşağıdaki dizelerden hangisi "lebdeğmez" örneğidir? A) Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan, gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma B) Ağacınız yapraklarla donanır Taşlarınız bir birliğe inanır Hep çiçekler bağrınızda gönenir Pınarınız çağlar, akışır dağlar C) Dikkat et araştır gözlerini aç Sanat her yiğidin kârı değildir Eser yazarının serindeki taç Altındandır, soğan zarı değildir D) Bir bağa ki rüzgâr terse vurursa Dökülür gazeli soldu diyeler Bir güzelin bahtı kara yazılsa Toplanıp da hayıf oldu diyeler Türki'nin on güzel sehirlerindendir” cümlesi, söyleyenin kişisel düşüncesini içerdiğinden öznel am
b) Aşağıdaki şiirde yer alan redifleri ve kafiyeleri belirleyerek şirin yanındak
ogluğa yazınız.
Koca bir hallaç gibi
Qokte bulutlanı atar.
Qwikçe bastre tipi,
Dunya kar içinde yatar.
Uzak bir hayal olur yaz,
Rüzgår acı acı eser.
Bir ustura gibi ayaz,
Dokunduğu yeri keser.
KIŞ
Bahçeler bir kar ku
Ağaçlar bir gümüş gamdan
Dere akmaz, buz tutar au
Sealer kesilir akşamdan
Bacalar tüter evlerde,
Gond ikbahan özler.
Rüya görür alevlerde
Sonbaharda dalan gözler.
Yusuf Ziya ORTAÇ,
Kuş Guitlan
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
b) Aşağıdaki şiirde yer alan redifleri ve kafiyeleri belirleyerek şirin yanındak ogluğa yazınız. Koca bir hallaç gibi Qokte bulutlanı atar. Qwikçe bastre tipi, Dunya kar içinde yatar. Uzak bir hayal olur yaz, Rüzgår acı acı eser. Bir ustura gibi ayaz, Dokunduğu yeri keser. KIŞ Bahçeler bir kar ku Ağaçlar bir gümüş gamdan Dere akmaz, buz tutar au Sealer kesilir akşamdan Bacalar tüter evlerde, Gond ikbahan özler. Rüya görür alevlerde Sonbaharda dalan gözler. Yusuf Ziya ORTAÇ, Kuş Guitlan
ER,
le hizmet vermeyi ilke edinen Bahçeşehir Okullarında,
ZEL MANTIK
ve Sözel Mantık - 1
E6D6M
Test-41
3. Feyza, Hakan, Onur, Meyra, Ali ve Özkan'ın bi-
rer arabası vardır. Bu arabalardan üçü siyah, ikisi
mavi, biri de beyaz renktedir. Bu kişilerin arabala-
rının renkleri ile ilgili şu bilgiler verilmiştir:
●
Hakan ve Onur'un araba renkleri aynıdır.
• Özkan ve Ali'nin arabaları farklı renktedir.
• Feyza'nın arabası beyazdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
A) Hakan'ın arabası siyahtır.
B) Ali'nin arabası mavidir.
C) Meyra'nın arabası siyahtır.
D) Özkan'ın arabası siyahtır.
A (8
0 (0
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
ER, le hizmet vermeyi ilke edinen Bahçeşehir Okullarında, ZEL MANTIK ve Sözel Mantık - 1 E6D6M Test-41 3. Feyza, Hakan, Onur, Meyra, Ali ve Özkan'ın bi- rer arabası vardır. Bu arabalardan üçü siyah, ikisi mavi, biri de beyaz renktedir. Bu kişilerin arabala- rının renkleri ile ilgili şu bilgiler verilmiştir: ● Hakan ve Onur'un araba renkleri aynıdır. • Özkan ve Ali'nin arabaları farklı renktedir. • Feyza'nın arabası beyazdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Hakan'ın arabası siyahtır. B) Ali'nin arabası mavidir. C) Meyra'nın arabası siyahtır. D) Özkan'ın arabası siyahtır. A (8 0 (0
2. Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını bulmacanın satırlarına yazınız.
2 3 4 5 6
1
2
3
4
1
DUR
K R
6
Soldan Sağa
1. Yar
2. Masraf
3. Kaza
4. Eleştiri
Buna göre, bulmacanın hangi sütununda anlamlı bir kelime çıkar?
A) 1
B) 2
Türkçe Soru Bankası
31
C) 3
D) 4
8. Sinif
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
2. Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını bulmacanın satırlarına yazınız. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 DUR K R 6 Soldan Sağa 1. Yar 2. Masraf 3. Kaza 4. Eleştiri Buna göre, bulmacanın hangi sütununda anlamlı bir kelime çıkar? A) 1 B) 2 Türkçe Soru Bankası 31 C) 3 D) 4 8. Sinif
ÖRNEK - 18
1
Atatürk başarılı bir öğrenciydi. Rüştiyedeyken matematikle çok ilgiliydi, en zor soruları bile çözerdi. Atatürk'ün matematik
öğretmeni onu çok takdir ederdi. Hatta "bilgi ve erdem bakımından olgunluk" anlamına gelen "Kemal" adını da ona mate-
matik öğretmeni verdi. Atatürk'ün matematiğe olan ilgisi ve matematikteki başarısı, daha sonra da devam etti.
11
IV
Bu metinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde iyelik eki yoktur?
A) I.
ÇÖZÜM
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
ÖRNEK - 18 1 Atatürk başarılı bir öğrenciydi. Rüştiyedeyken matematikle çok ilgiliydi, en zor soruları bile çözerdi. Atatürk'ün matematik öğretmeni onu çok takdir ederdi. Hatta "bilgi ve erdem bakımından olgunluk" anlamına gelen "Kemal" adını da ona mate- matik öğretmeni verdi. Atatürk'ün matematiğe olan ilgisi ve matematikteki başarısı, daha sonra da devam etti. 11 IV Bu metinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde iyelik eki yoktur? A) I. ÇÖZÜM B) II. C) III. D) IV.
U23 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı - MEB-Tolga KIR (DilBilgisi.net).pdf üşürdü.
Zavallı çocuk utancından hemen kızardı.
Q
"Benim Dünyam" konulu bir şiir yazınız. Yazdığınız şiirin içeriğine uy-
gun bir başlık belirleyiniz.
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
U23 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı - MEB-Tolga KIR (DilBilgisi.net).pdf üşürdü. Zavallı çocuk utancından hemen kızardı. Q "Benim Dünyam" konulu bir şiir yazınız. Yazdığınız şiirin içeriğine uy- gun bir başlık belirleyiniz.
ETKINLIK
HARF BİLGİSİ
A. Aşağıda görselleri verilen varlıkların isimlerinin kaç sesten oluştuğunu yazalım.
JA
Ailemiz
2
2
B. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Bu kelimelerin kaç harften oluştuğunu verilen
boşluklara yazalım.
Anne
Umutlu
Acımasız
Doğruluk
Selamlaşma
2
NETBIL
YAYINCILIK
Sana
Nezaket
Davranış
Atatürk
Kimse
Değerli
Emek
Van
Amerika
Armut
2
Balik
Cumhuriyet
2. Sınıf Türkçe
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
ETKINLIK HARF BİLGİSİ A. Aşağıda görselleri verilen varlıkların isimlerinin kaç sesten oluştuğunu yazalım. JA Ailemiz 2 2 B. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Bu kelimelerin kaç harften oluştuğunu verilen boşluklara yazalım. Anne Umutlu Acımasız Doğruluk Selamlaşma 2 NETBIL YAYINCILIK Sana Nezaket Davranış Atatürk Kimse Değerli Emek Van Amerika Armut 2 Balik Cumhuriyet 2. Sınıf Türkçe
eş-
MUTLU YAYINCILIK
7
Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını bul-
macaya yazalım.
1. taze
2. doğal
3.
4.
5. son
6. yaş
7.
yarar
tüketim
cimri
4
31
TO
81
11
B
6
51
100
8. bayat
9. ödül
10. doğru
11. kuzey
12. gündüz
13. korkak
14. alt
114
14
130
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
eş- MUTLU YAYINCILIK 7 Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını bul- macaya yazalım. 1. taze 2. doğal 3. 4. 5. son 6. yaş 7. yarar tüketim cimri 4 31 TO 81 11 B 6 51 100 8. bayat 9. ödül 10. doğru 11. kuzey 12. gündüz 13. korkak 14. alt 114 14 130
erin-
as-
So-
niz
Bu
ve
4.
Aşağıdaki tabloda harflerle belirtilen şiirlerin ana fikirleri yanlarında karışık olarak verilmiştir:
Şiirler
Ana Fikirler
B
C
1
2
Karac'oğlan söyler sözün, başarır
Aşkın deryasını boydan aşırır
Seni bir mecliste hacil düşürür
Kötülerle konup göçücü olma
3
Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı yad ellere açıcı olma
Dokunur hatıra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik gelmez
Sen eyilik et de o zayi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma
A
B
Buna göre şiirlerin ana fikirleri ile doğru eşleştirilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C
1
2
2
3
3
1 B
C
Bazı insanların dilinde bakla islanmaz. En iyi arkadaşlarının bile sırlarını
duyduklarında bunu herkese anlatırlar. Dillerini tutamadıkları için çevresinde-
ki arkadaşları zamanla bu insanları terk eder.
A
Atalarımız bu konuyla ilgili; "İyilik et denize at, balık bilmezse Halik (Allah)
bilir." demişlerdir. Yaptığımız iyiliklerin mükâfatını düşünmeden hareket et-
meliyiz. Zaten yaptığımız iyiliğin karşılığını er geç bir gün alırız.
Arkadaş, insanı rezil de eder vezir de...Bu yüzden arkadaşlarımızı iyi seç-
meliyiz. Kötü arkadaşlarla gezip tozarsak yaptığı hareketler ve söylediği
sözlerle bizi toplum içinde küçük düşürebilir.
11
C)
1
2
3
B
A
C
D)
1
2
3
C
A
B
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
erin- as- So- niz Bu ve 4. Aşağıdaki tabloda harflerle belirtilen şiirlerin ana fikirleri yanlarında karışık olarak verilmiştir: Şiirler Ana Fikirler B C 1 2 Karac'oğlan söyler sözün, başarır Aşkın deryasını boydan aşırır Seni bir mecliste hacil düşürür Kötülerle konup göçücü olma 3 Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan, gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma Dokunur hatıra kendisin bilmez Asilzadelerden hiç kemlik gelmez Sen eyilik et de o zayi olmaz Darılıp da başa kakıcı olma A B Buna göre şiirlerin ana fikirleri ile doğru eşleştirilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C 1 2 2 3 3 1 B C Bazı insanların dilinde bakla islanmaz. En iyi arkadaşlarının bile sırlarını duyduklarında bunu herkese anlatırlar. Dillerini tutamadıkları için çevresinde- ki arkadaşları zamanla bu insanları terk eder. A Atalarımız bu konuyla ilgili; "İyilik et denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir." demişlerdir. Yaptığımız iyiliklerin mükâfatını düşünmeden hareket et- meliyiz. Zaten yaptığımız iyiliğin karşılığını er geç bir gün alırız. Arkadaş, insanı rezil de eder vezir de...Bu yüzden arkadaşlarımızı iyi seç- meliyiz. Kötü arkadaşlarla gezip tozarsak yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle bizi toplum içinde küçük düşürebilir. 11 C) 1 2 3 B A C D) 1 2 3 C A B
2. İklim araştırmacıları, 2011'de yaptıkları açık-
lamada son 70 yıl içinde gezegenimizin en
sıcak yıllarının 2000-2010 arasında yaşandı-
ğını belirttiler.
Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi
kesinlikle çıkarılır?
A) 2000'den önceki yıllar da araştırmaya
dâhil edilmiştir.
B) En yüksek sıcaklık 2010 yılında tespit
edilmiştir.
C) İklim araştırmaları her on yılda bir yapıl-
maktadır.
D) Son 70 yılda sıcaklıklar sürekli artmıştır.
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
2. İklim araştırmacıları, 2011'de yaptıkları açık- lamada son 70 yıl içinde gezegenimizin en sıcak yıllarının 2000-2010 arasında yaşandı- ğını belirttiler. Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi kesinlikle çıkarılır? A) 2000'den önceki yıllar da araştırmaya dâhil edilmiştir. B) En yüksek sıcaklık 2010 yılında tespit edilmiştir. C) İklim araştırmaları her on yılda bir yapıl- maktadır. D) Son 70 yılda sıcaklıklar sürekli artmıştır.
5. Bitsin dedik bitmedi beklemek
İşte gece rüzgârlı gece
İşte bulutlar almış başını gidiyor.
Yine bensiz dans edeceksin demek
Attila İlhan
Bu şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Hüzün
C) Ayrılık
B) Karamsarlık
D) Umut
Ortaokul Türkçe
Biçim Bilgisi
5. Bitsin dedik bitmedi beklemek İşte gece rüzgârlı gece İşte bulutlar almış başını gidiyor. Yine bensiz dans edeceksin demek Attila İlhan Bu şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden han- gisidir? A) Hüzün C) Ayrılık B) Karamsarlık D) Umut