Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Şiir Soruları

pulu
nu
b
ac
Bu
JU
da
r.
E
45. Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi
Garip akımının kurucusu olan Orhan Veli Kanık,
yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan
her şeyden uzak durdu, hece ve aruz ölçülerini
kullanmayı reddetti. Kafiyeyi ilkel; mecaz, ben-
zetme, abartma gibi edebî sanatları gereksiz
bulduğunu açıkladı. Son derece yalın, anlaşılır bir
dil kullandı.
Orhan Veli Kanık ile ilgili verilen bu bilgilerden
yola çıkarak aşağıdaki dizelerden hangisinin
Orhan Veli Kanık'a ait olduğu söylenebilir?
Neden liman deyince
Hatırıma direkler gelir
Ve acık deniz deyince yelken
Mart deyince kedi
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
C)Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç fark ettim taşın sert olduğunu
Su insanı boğar, ateş yakarmış
Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menekşe boyun eğdi
HIZ YAYINLARI
Ortaokul Türkçe
Şiir
pulu nu b ac Bu JU da r. E 45. Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Orhan Veli Kanık, yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan her şeyden uzak durdu, hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti. Kafiyeyi ilkel; mecaz, ben- zetme, abartma gibi edebî sanatları gereksiz bulduğunu açıkladı. Son derece yalın, anlaşılır bir dil kullandı. Orhan Veli Kanık ile ilgili verilen bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki dizelerden hangisinin Orhan Veli Kanık'a ait olduğu söylenebilir? Neden liman deyince Hatırıma direkler gelir Ve acık deniz deyince yelken Mart deyince kedi Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan C)Gökyüzünün başka rengi de varmış Geç fark ettim taşın sert olduğunu Su insanı boğar, ateş yakarmış Salındı bahçeye girdi Çiçekler selama durdu Mor menekşe boyun eğdi HIZ YAYINLARI
23-(0) Garipçiler uyagi ilkel bir araç olarak
kabul ederler. (11) Onlara göre ölçü yaraticiliği
engeller. (1) Sanatin amacı nesne ve varlıklar
olduğundan farici göstermektir. (IV) Şiir,
şairanelikten arinmalidir. (V) Kaba kabul edilen
sözler şiirde kullanılmamalıdır.
Yukarıdaki parçada Garipçilerle ilgili olarak
verilen numaralı cümlelerin hangisi yanlıştır?
A) 1. B) II. C) III. D) W. E) V.
Ortaokul Türkçe
Şiir
23-(0) Garipçiler uyagi ilkel bir araç olarak kabul ederler. (11) Onlara göre ölçü yaraticiliği engeller. (1) Sanatin amacı nesne ve varlıklar olduğundan farici göstermektir. (IV) Şiir, şairanelikten arinmalidir. (V) Kaba kabul edilen sözler şiirde kullanılmamalıdır. Yukarıdaki parçada Garipçilerle ilgili olarak verilen numaralı cümlelerin hangisi yanlıştır? A) 1. B) II. C) III. D) W. E) V.
1